Урок "Валерій Бойченко. Людина. Громадянин. Поет. Поетична збірка «Правий берег»

Про матеріал

: ознайомити з життєвим і творчим шляхом митця, його світоглядними переконаннями. Відкрити для учнів поетичний світ поета, жанрові особливості поетичних творів; виявити музичність, звукову виразність поезії «Миколаїв», майстерність у відтворенні картини створення міста; розвивати навички читання ліричних творів; виховувати розуміння естетики слова, єдності поетичного доробку з життєвим шляхом автора.

Перегляд файлу

Тема уроку. Валерій Бойченко. Людина. Громадянин. Поет.

Поетична збірка «Правий берег»

 

Мета літературної освіти: ознайомити з життєвим і творчим шляхом митця, його світоглядними переконаннями. Відкрити для учнів поетичний світ поета, жанрові особливості поетичних творів; виявити музичність, звукову виразність поезії «Миколаїв», майстерність у відтворенні картини створення міста; розвивати навички читання ліричних творів; виховувати розуміння естетики слова, єдності поетичного доробку з життєвим шляхом автора.

Цілі: знати основні відомості про творчу спадщину митця; вміти схарактеризувати ідейно-стильові особливості його поезій.

Завдання: виділяти й пояснювати засоби поетичної мови, засоби фольклорної поетики, визначати віршовий розмір; виділяти і коментувати національні і вселюдські мотиви, відшукувати образну деталь, пояснювати її роль; пояснювати художні засоби; висловлювати власні судження з приводу художніх особливостей поезії митця.

Змістові лінії літературної освіти:

 вільне володіння матеріалом та навичками різних видів аналізу;

 реалізація своїх читацьких потенцій;

 здатність використовувати можливі міжпредметні зв’язки;

 відповіді на запитання;

– набуття досвіду планування й організації своєї читацької діяльності.

Компетенції учня-читача: домінувальні: читацька, креативна, комунікативно-мовленнєва; фонові: інформаційна, фасилітативна, візуалізаційна.

Тип і різновид уроку – ЛРК (урок-спілкування)

Теоретико-літературні поняття: синтаксичні фігури, тропи (повторення)

Міжпредметні зв’язки: музичне мистецтво (запис звуків шуму плескоту води,крику чайки), історія,образотворче мистецтво.

Наочні засоби навчання: база даних, портрет письменника, репродукції картин присвячених лиману .

Варіативне домашнє завдання: Знати основні відомості про митця + підготуватись до написання контрольної роботи.Створити артбуки.

 

 

ІІ. Модель уроку-заняття з літератури

КОМПОЗИЦІЯ ТА СЮЖЕТНО-ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ

З а ч и н    у р о к у

Вступне слово-звернення вчителя до учнів-читачів                                                                                                                   в                                          В   двадцятий вік непросто жити,

                                                     Де неспокійна кожна мить,

                                                          Де можна атом поділить,

                                                         Але душі не поділить...

                                                                       Григорій Чубай.

Вділи мені, доле, за обрій тернову дорогу,

І зорі тернові вділити також не забудь,

Щоб терном із неба вони опадали  під ноги,

Щоб в зоряних тернах вертався мій путь.

                                       Євген Гуцало.

 

 

 •            Прочитайте поетичні рядки, спробуйте здогадатись, про кого з письменників рідного краю йде мова?

О с н о в н а    ч а с т и н а

ІІ. Орієнтаційно-прогностична лінія літературної освіти

 

 1. Повідомлення теми уроку вчителем, визначення особистісно-важливих цілей діяльності
 •            На сьогоднішньому уроці ми здійснимо мандрівку до рідних місць поета, зазирнемо у світ, де минуло його дитинство та юність, ознайомимося з одним із його творів, що має ліричну назву«Миколїв» , спробуємо самостійно створити поетичний і прозовий твори.  Запишіть у зошити тему уроку.
 • Умотивування наступної діяльності вчителем або/і школярами
 • http://litnik.org/images/Poezia/Boichenko/Boichenko111.jpgПогляньте на портрет автора цих рядків. Цей чоловік родом з Миколаївщини, міста

Снігурівки. У 60-х роках ХХ ст. почав друкувати свої поезії у пресі. Дуже любив музику і спорт. Гарно грав на гітарі, писав мелодії до своїх віршів, чудово співав. З юнацьких років захоплювався футболом. Був одним із засновників, головою редколегії та видавцем просвітницької газети «Аркасівська вулиця», першим головою та співголовою Всеукраїнського товариства української мови – потім Миколаївського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, лауреатом Всеукраїнських літературних премій ім.М.Аркаса.

К у л ь м і н а ц і й н і   м о м е н т и
р о з в ’ я з а н н я   л і т е р а т у р н о - м и с т е ц ь к и х   з а в д а н ь

 

ІІІ. Проективно-операційна лінія літературної освіти

http://litnik.org/images/Poezia/Boichenko/Boichenko111.jpgБіографія

Народився 3 травня 1941 р. в с. Снігурівка (тепер місто) на Миколаївщині.

Закінчив середню школу в м. Херсоні, працював на судноремонтному та комбайновому заводах. В 1965 році закінчив факультет іноземних мов Львівського університету. По закінченні університету викладав англійську мову в школі-інтернаті в м. Душанбе. Після повернення в Україну викладає в Херсонському мореходному училищі, Херсонському індустріальному інституті. Згодом переїжджає до Миколаєва. Працював викладачем у Миколаївському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Помер 25 березня 2011 року.

Громадська діяльність

З 1986 по 1991 роки В. П. Бойченко був відповідальним секретарем Миколаївської організації Спілки письменників України, керівником літературного об'єднання «Стапель».

Вів активну громадську діяльність, писав багато публіцистичних статей з історії та культури рідного краю.

В. П. Бойченко — почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта», голова редколегії просвітницької газети «Аркасівська вулиця». З 1989 р. по 1998 р. був першим головою, потім співголовою Миколаївської крайової організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», у 2000 р. був обраний головою Миколаївської міської організації цього товариства. Член товариства «Меморіал», а також член Києво-Могилянського братства. У 1988–1989 рр. очолював Миколаївську екологічну організацію «Зелений світ», а також Миколаївське міське товариство української мови. Учасник всеукраїнських конференцій багатьох організацій. Делегат Всесвітнього Конгресу українців.

Літературна діяльність

Автор збірок поезій «Іскри», «Сонячні кола», «Поліття», «Багряні колони», «Широти», «Світлі ріки», «Доброта», «Птахи над полум'ям», «Правий берег», «Не повториться мить», книжки для дітей «Який широкий світ!»; перекладів англійських та американських письменників.

Нагороди

Лауреат обласної премії імені М. Аркаса 1997 року в номінації «Просвітницька діяльність» та літературної премії імені Павла Тичини. У 2008 році присуджено Всеукраїнську літературну премію ім. Олександра Олеся за поетичну збірку «Книга Леля».

Вшанування пам'яті

У містах Новий Буг та Снігурівка існують вулиці Валерія Бойченка[2].

 

 

 • Перевірка сприйняття матеріалу
 •            Розкажіть, що запам’ятали з наданих матеріалів.
 • Підготовка до сприйняття художнього твору

Слово учня «Роль природи»

Звернення до витоків духовності,доброти,відданості рідній землі – головні мотиви книги поета. У віршах звучить тривога про майбутнє людства,про долю планети.В збірку «Світлі ріки»  ввійшла  інтимна лірика, переклади із американського поета Роберта Фроста,а також поема-цикл «Синівське право», присвячена наступності поколінь.

 • Пояснення незрозумілих слів
 •            Перш ніж перейти до розгляду поетичного твору, давайте зясуємо лексичне значення незрозумілих слів.

Рілля- зоране поле.

Порскав- вилітав.

 • Завдання до читання поезії «Миколаїв»
 •            Прослухайте поезію і скажіть, які відчуття, настрої враження викликають поетичні рядки?
 • Мелодекламація

(Читання поезії напам’ять завчасно підготовленим учнем під музичний супровід)

 • Обмін враженнями від первинного прочитання тексту
 •            Що уявляли під час читання?
 •            До якого жанру лірики належить поезія? (… до громадянської)
 •            Пригадайте, як раніше закликали дощ?
 •            Чи сподобався вам вірш? Чим саме?
 • Повторне читання поезії учнями

D:\Картинки\Новая папка (2)\Картинки\Cartoon Technology\CTECH023.WMF

 • Вивчення, аналіз, інтерпретування поетичного твору

(поетичний твір подано на екрані монітору, а також роздруковано на папері)

 •            Які образи в поезії характерні для світогляду автора? Що вони означають?
 •            За допомогою зміни шрифту, виокремте, які художні засоби допомагають вашій уяві?
 •            Кого нагадує образ Миколаєва?
 •            Розкажіть про його характер. Слова підтвердіть текстом.
 •            Яка деталь вказує на ставлення автора до ліричного образу?
 • Фізхвилинка

(Показ за допомогою рухів звуків міста та природи)

 •            За допомогою якого символу ми маємо уявлення пронаше місто ?
 •            Прослідкуйте, завдяки яким повторам досягається співмірність строф? Помітьте маркером.
 •            Підкресліть наголошені склади, визначте розмір, який надає чіткості віршовій формі.
 •            Яку життєву позицію утверджує автор цією поезією?
 •            Визначте тему та ідею поезії «Миколаїв».

 

 • Узагальнення та систематизація читацьких вражень, літературо- (філологіко)знавчих компетенцій, навиків старшокласників
 •            У творах Валерія Бойченка переплелися образи міста,лиману,поля та звичайного робітника.Саме через єдність образів поет показує нам зв язок між поколіннями.Тільки цінуючи минуле,досягненя предків ми будемо мати майбутнє.

 

 • Конкурс читців
 • CTECH023Літературно-мистецька діяльність читачів: дослідно-пошукові завдання, творчі (усні й письмові) роботи, художнє читання (розказування) текстів (уривків) напам’ять

І група

Творча робота «Природа в поезії В.Бойченка».

ІІ група

Створення легенди або казки про наш край для молодших братиків і сестричок зі створенням колажу.

ІІІ група

Продовжити фразу «Мені на уроці було»

 

 • Представлення, демонстрація результатів читацької діяльності

 

ІV. Рефлективно-корективна лінія контролю літературної освіти,
читацького досвіду учнів

 1. Обмін враженнями від почутого, прочитаного (за творчістю письменника)

 

(Проведення репортажу про урок)

 1. Варіативні завдання домашньої читацької роботи

V. Заключне слово-епілог словесник

Наш сьогоднішній урок – згадка про людину,поета, письменника, земляка, який був гідним сином своєї Батьківщини, який не переставав турбуватись про свій народ, дарував йому свої думки і почуття.

Валерій Бойченко – один із сучасних письменників України, наш земляк, ім’я якого можна побачити на літературній карті Миколаївщини. Його ім’я стоїть поряд з відомими сучасними письменниками. Сьогодні у нас особливий урок – урок-спогад, бо оживе Валерій Петрович у своїх віршах. Ми побачили, читаючи поезії, лірика, люблячого сина, палкого патріота, чесного громадянина.

 

Не убий бездомної зозулі.
Не стопчи барвінку на межі.

Оленятко вбережи від кулі.

Річечку від смерті вбережи.

Не убий чуттів своїх глибинних – 
Суму щастя й радості журби.
Зрослої у віковім борінні,
Власної душі не погуби.

Валерій Бойченко, «Заповідь»

 

 

 


 

docx
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
1817
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку