Урок "Види пам’яті. Практична робота “Дослідження різних видів пам’яті”

Про матеріал
Урок-практична робота дає можливість поглибити знання про пам'ять, її види і властивості, розвивати навички розрізняти різні види пам’яті, розкрити фізіологічний механізм пам’яті; виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я, поглибити знання учнів про шкідливий вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на пам’ять; усвідомити можливість розвитку пам’яті.
Перегляд файлу

 

8 клас

Види пам’яті.  Практична робота  “Дослідження різних видів пам’яті”

"Людина, яка була б позбавлена пам'яті, постійно

 перебувала б у стані новонародженого".

І. М. Сєченов

                 Людина, позбавлена пам’яті, по суті перестає бути людиною.

Ч. Айтматов

Мета: поглибити знання про пам'ять, її види і властивості, розвивати навички розрізняти різні види пам’яті,  розкрити фізіологічний механізм пам’яті; виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я, поглибити знання учнів про шкідливий вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на пам’ять; усвідомити можливість розвитку пам’яті.

Обладнання та матеріали:  таблиці “Будова головного мозку”, “Будова нервової клітини”, мультимедійна презентація, комп’ютер, проектор.

Основні поняття та терміни:   оперативна, сенсорна, короткочасна, довготривала  память; форми памяті: логічно-змістова, чуттєво-образна; рухова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок

Хронометраж уроку: 1.  Актуалізація опорних знань і мотивація

     навчальної діяльності учнів   15хв.

2.  Вивчення нового матеріалу   5 хв.

3.  Виконання практичної роботи   18хв.

4.  Закріплення знань учнів    5 хв.

    5.  Підсумки                                                             1 хв

                                               6.  Домашнє завдання    1 хв.

 

Методи і прийоми проведення: 

 1.    Словесна інформація.
 2.    Робота з лабораторним зошитом.
 3.    Виконання практичної роботи.

4.  Метод  “мозкова атака”.

                              5. Складання таблиці і запис результатів досліджень.

                              6.Складання правил

                              7. Короткі висновки.

Хід уроку

І. Перевірка знань учнів

1. Що ви розумієте під поняттям пам’ять? ( метод “мозкова атака”, учні вигукують визначення, які складаються з одного-двох слів, а вчитель записує на дошці. Коли записані всі думки, учні починають обговорювати визначення ). Наприклад:

   Зосередженість    Інтерес

   Уважність     Увага

   Вчення  Пам'ять             Зацікавленість

   Сила волі     Зорова

   Повторення                Слухова

   Перечитування    Логічна

 1.                Яке значення має пам'ять у житті людини?
 2.                Що таке пам'ять? Дати визначення.
 3.                Як ви розумієте епіграф до уроку?
 4.                Чим відрізняється пам’ять людини від пам’яті тварин?
 5.                Що таке інформаційна ємність мозку? ( У 50-х роках ХХ ст.. великий математик Джон Нейман зробив сенсаційне повідомлення про те, що людський розум може вмістити 10 у 20 степені одиниць інформації!)
 6.                Що включає феномен пам’яті?
 7.                Як формується пам'ять?
 8.                Які основні характеристики пам’яті?
 9.            Що таке запам’ятовування? Які основні умови механічного і осмисленого запам’ятовування?
 10.            Які переваги має осмислене запам’ятовування?
 11.            Які є види збереження інформації в пам’яті людини?
 12.            Як відтворюється інформація, закладена в пам’яті?

 

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Вражають уяву факти, які здаються неможливими:

- історики твердять, що Юлій Цезар та Олександр Македонський знали в обличчя і по імені всіх своїх солдат. А це близько 30 тисяч людей!

- юний Моцарт, прослухавши вперше складний музичний твір, записав його без помилок;
- М.Некрасов пам’ятав зміст усіх своїх 2000 віршів.

-гімнаст дуже добре пам’ятає рухи тіла;

 

ІІI. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя

За змістом запам’ятовуваної  інформації виділяють такі види пам’яті :

Моторна або рухова пам'ять – запам’ятовування і відтворення рухів. Є основою рухових навичок і звичайних рухів, формування різних практичних дій і трудових навичок (ходіння, біг, гра на музичних інструментах, письмо) .

Емоційна пам’ять – це запам’ятовування і відтворення своїх емоцій та почуттів. Емоції сигналізують про потреби та інтереси, відображають наше ставлення до оточення. Суттєво, що хоча емоційна пам’ять може виявитись  сильнішою за інші, але вона не безпредметна. Емоції запам’ятовуються не самі по собі, а разом з об’єктами, що їх викликають. Це означає, що емоції виступають у ролі стимулятора в ланцюжку всього комплексу асоціацій. Важливо також те, що відтворені позитивні почуття завжди спонукають людину до діяльності. І, навпаки, негативні емоції різко знижують тягу до діяльності.

Образна пам’ять полягає в запам’ятовуванні образів, уявлень про предмети та явища оточуючого середовища. Вона буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою, смаковою залежно від аналізаторів, з якими пов’язане їх походження. В образній пам’яті ми оперуємо образами та уявленнями різного ступеня абстрагування і складності: конкретними уявленнями поодиноких предметів, уявленнями про спільні властивості предметів і явищ, схематичними образами абстрактного змісту.

Словесно-логічна пам’ять або змістова базується на спільній діяльності двох сигнальних систем, у якій головна роль належить другій системі. Змістом цієї пам’ятті є наші думки, поняття, судження, що відображають предмети і явища з їх загальними властивостями, істотними зв’язками та відношеннями. Оскільки думки не існують без мови, остільки і пам’ять називають не тільки логічною, але і словесною. Природно, що вона тісно пов’язана з мисленням і мовою, і розвивається головним чином у процесі словесно-логічного мислення.

 

IV. Виконання практичної роботи

 

Інструктивна картка

до практичної роботи «Дослідження різних видів памяті»

Мета:  ознайомитися з різними видами памяті,  навчитися  визначати свою

             рухову, образну, змістову память; усвідомити можливість розвитку памяті.

Обладнання і матеріали: картка з переліком 5 – 7 рухів; 12 предметів; кар-

тки з 10 парами слів ( одна картка – пари слів, що мають логічний звязок, друга картка – пари слів, що не мають логічного звязку ), робочий зошит з друкованою основою.

Хід роботи

Дослідження рухової пам’яті

 1.   Запамятайте 5 – 7 рухів вчителя, який показує їх у певній послідовності.
 2.   Відтворіть характер і послідовність рухів, записуючи їх в тому порядку, в якому показав вчитель:
 1.                    ......руки..догори................................................
 2.                    ......зігнутись......................................................
 3.                    .......руки на  пояс...............................................
 4.                    ......стибок ..........................................................
 5.                    ......повороти тулуба..........................................
 6.                    ......руки вперед..................................................
 7.                    ......покрутити кистями.......................................
 1.   Полічіть кількість правильно і послідовно відтворених рухів та занесіть результат до таблиці.
 2.   Повторіть вправу за вчителем 2 – 3 рази.
 3.   Відтворіть характер і послідовність рухів після повторення:
 1.                    ............................................................................
 2.                    ............................................................................
 3.                    ............................................................................
 4.                    ............................................................................
 5.                    ............................................................................
 6.                    ............................................................................
 7.                    ............................................................................
 1.   Полічіть кількість правильно і послідовно відтворених рухів та  занесіть результат до таблиці.

Дослідження слухової пам’яті

Прослухайте 10 слів, прочитаних учителем, запам'ятайте їх і відтворіть письмово. Полічіть кількість правильно записаних слів  та  занесіть результат до таблиці.

(Квітка, ложка, лампа, ручка, крісло, зошит, дерево, машина, пташка, будинок)

Дослідження образної пам’яті:

а) 1. Протягом 3 – 4 секунд уважно розгляньте 12 предметів, що запропонував учитель.

 1. Запишіть назви предметів, які запам’ятали:

..........................................................................................

 1. Полічіть кількість предметів і результат  занесіть до таблиці.

б) Упродовж 10 секунд розгляньте фігури, вписані в 10 квадратів. Прикрийте їх аркушем паперу й відтворіть в тому порядку, в якому вони розташовані. Полічіть кількість предметів і результат  занесіть до таблиці.

Дослідження змістової ( словесно-механічної ) пам’яті

а) 1. Прослухайте 10 пар слів, які не мають логічного звязку.

 1. Відтворіть по пам’яті та запишіть слова правої половини ряду, коли вчитель буде зачитувати слова лівої половини:

Пари слів, що не мають логічного звязку

Наприклад

1.

1. Сніг- телевізор

2.

2. Рука- книга

3.

3. Оцінка- хустка

4.

4. Жито- зірка

5.

5. Вікно -машина

6.

6. Учитель- двері

7.

7. Будинок- пустеля

8.

8. Троянда -ліс

9.

9. Лампа- квітка

10.

10. Зошит -дуб

3. Полічіть кількість правильно відтворених пар слів ( для цього вчитель ще раз зачитує пари слів ).

4. Результат занесіть до таблиці.

б) Розгляньте уважно цифри протягом 30 сек. запишіть їх по памяті.

 

Дослідження змістової ( словесно-логічної ) пам’яті

 1.    Прослухайте 10 пар слів, які  мають логічний зв’язок.

2. Відтворіть в пам’яті та запишіть слова правої половини ряду, коли вчитель буде зачитувати слова лівої половини:

1.

1. Ліс- дерево

2.

 1.    Око-ніс

3.

 1.    Сніг-зима

4.

 1.    День-сонце

5.

 1.    Рука-пальці

6.

 1.    Дощ-парасоля

7.

 1.    Кущ-троянда

8.

 1.    Риба-вода

9.

 1.    Пісок-пустеля

10.

 1. Ніч-місяць

3. Полічіть кількість правильно відтворених пар слів.

 1. Результат занесіть до таблиці.

Результати досліджень

Вид памяті

Результат

Рухова

До повторення

 

Після повторення

 

Слухова

 

Зорова

 

Словесно-механічна

 

Словесно-логічна

 

У висновку дайте відповіді на запитання:

 •     З якими видами пам’яті ви познайомились?
 •     Яке значення уваги та повторення для процесу запамятовування?
 •     Який обсяг механічної та логічної пам’яті ви маєте? Чи задоволені ви таким результатом?
 •     Які пари слів ви запамятали краще: з логічним звязком чи без нього?
 •     Чи можна розвивати память?

Висновки:...........................................................................................................

  ...........................................................................................................

  ...........................................................................................................

V. 1. Визначення шляхів підвищення ефективності пам'яті.

 •               Закон осмислення .Чим глибше осмислюємо запам’ятовуване, тим міцніше, легше і докладніше воно зберігається в пам’яті.
 •               Закон інтересу. «Щоб перетравити знання, потрібно проковтнути їх з апетитом», — Писав Анатоль Франс.
 •               Закон попередніх знань. Чим більше у вас знань з певної теми, тим легше запам’ятовується все нове.
 •               Закон готовності до запам’ятовування. До запам’ятовування якої інформації ви готуєтеся — таку і одержите з тексту.
 •               Закон асоціацій. Наприклад, інтер’єр кімнати викликає  спогади про події, які в ній відбулися.
 •               Закон послідовностей. Алфавіт легко вимовити у звичному порядку і  важко в протилежному.
 •               Закон сильних вражень. Чим більше вражень від запам’ятовуваного, тим яскравіший образ.
 •               Закон гальмування. Усяке наступне запам’ятовування гальмує попереднє.

2. Шкідливий вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на пам’ять.

V. Закріплення знань учнів

1. Які види пам'яті розрізняють?

Дати визначення виду пам’яті з наступних прикладів:
-  О.Македонський знав у обличчя та за прізвищем тисячі своїх воїнів;
- актриса викликає в себе сльози, згадуючи сумний випадок свого життя;
- академік Іоффе по пам’яті користувався таблицею логарифмів

 читель пише на дошці, а дивиться в клас, не контролюючи рухи рук.

 ктриса викликає в себе сльози, пригадуючи сумний випадок зі свого життя.

 рат О.Пушкіна Лев відтворив текст втраченої п’ятої частини “Євгенія Онєгіна” по пам’яті, після одного читання.

2. Яке значення моторної пам'яті?

3. На чому ґрунтується емоційна пам'ять?

4. Що таке словесно-логічна пам'ять? Як вона розвивається?

5. В якій діяльності перевагу має образна пам'ять?

6. Яких правил необхідно дотримуватися в процесі тренування пам'яті?

7. Поясніть характеристики пам'яті.

• Для заучування вірша мені необ­хідно прочитати його тричі. (Швидкість)

• Я зможу повторити цей вірш че­рез три дні. (Міцність)

• 3 двох заданих віршів я відразу зможу завчити один. (Обсяг)

• Читаючи на уроці вірш, я припус­тився трьох помилок. (Точність)

8. Чому деякі вірші, вивчені в молодшій школі, запам'ятовуються на все життя?

 

VI. Підсумок уроку

     1. Оформлення практичної роботи

     2. Оцінювання навчальних досягнень учнів

VІI. Домашнє завдання

1. Вивчити §18 із підручника.

2. Прокоментувати прислівя ,,Добре того вчити, хто хоче все знати”.

3. Розглянути памятку про розвиток памяті.

4. Дізнатися, які існують тренувальні вправи для розвитку памяті.

5. Робити вправи на розвиток памяті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку