2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Урок "Виникнення козацтва та Запорозької Січі"

Про матеріал
Сьогодні в Україні намагаються відродити козацтво, ретельно вивчають життя козаків, їх звичаї, традиції, створюють сучасні козацькі загони. Справді, часи козацтва — частина героїчного минулого українського народу. Так в чому ж полягає такий жвавий інтерес до козаків? Чому ж ми, українці, пишається ними на весь світ?
Перегляд файлу

Тема уроку: Виникнення козацтва та Запорозької Січі

Очікувані результати:

 • Застосовувати та пояснювати терміни: козак, січ, Запорозька січ, Великий Луг;
 • Визначати причини виникнення та формування українського козацтва та  перших козацьких Січей;
 • Характеризувати діяльність Д. Вишневецького;
 • Характеризувати господарську діяльність та звичаї козаків;
 • Показувати на карті території проживання козаків та місця виникнення січей-фортець;
 • Робити висновки, узагальнення, вміння будувати розповідь, давати характеристику історичним діячам.

Обладнання: електронна карта «Українські землі наприкінці XV у І половині XVI cт.»;, схеми, повідомлення учнів, портрети, фрагменти фільму «Історія українських земель. Козаки.» комп’ютер, мультимедійна дошка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Історичні постаті: Дмитро Байда- Вишневецький

Основні поняття: козак, Великий Луг, Дике поле, Запоріжжя, січ.

Дати: 1489р. – перша згадка про козаків, 1556р. – заснування першої Січі на о. Хортиця, 1516 – 1563р. – роки життя Д. Вишневецького.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Вступне слово вчителя.

Сьогодні на уроці нам належить дізнатися багато цікавого, нового з історії держави, пригадати те, що нам уже відомо.

Методи, які ми з вами будемо застосовувати, матеріали, які ви підготували допоможуть розібратися в тих складних питаннях, які до цього часу є суперечливими. Адже історія підносить нам безліч сюрпризів і загадок.

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Ви вже зустрічалися з поняттями козацької тематики, то зможете

відповісти на твердження одним словом.

Тести

1. Вільна людина, воїн.(Козак).

2. Козацька Січ знаходилась ... (За порогами Дніпра).

3. Дім козака. (Курінь).

4. Козацький човен. (Чайка).

5. Атрибут влади гетьмана. (Булава).

6. Перша Січ була побудована на острові ... (Мала Хортиця).

7. Зброя козака. (Шабля, мушкет).

8. На чолі козацької держави стояв ... (Гетьман).

9. Засновник першої Запорозької Січі. (Дмитро Вишневецький).

10. Назвіть відомих вам гетьманів. (Б.Хмельницький, П.Конашевич-Сагайдачний,

І.Мазепа).

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

- Перші згадки про козаків датуються ще ХІІІ ст. (1240) у Початковій

монгольській хроніці, а також XIV ст. (1303) у словнику половецької мови «Кодекс Куманікус». Вживається воно у протилежних значеннях «страж» і «розбійник». А польський хроніст М. Стрийковський вважає, що козаки походять від ватажка Козака, який боровся з татарами. Ці факти говорять про те, що проблема походження козацтва на сьогодні є дискусійною.

- У сучасній історичній науці існують такі версії, що пояснюють походження

козацтва:

1. «Хозарська» - козаки походять від давнього народу степу «хозарів».

2. «Татарська» - родовід козаків ведеться від злиття татарського і місцевого народучасів Київської Русі.

3. «Автохтонна» - козацтво є прямим спадкоємцем вічових громад Київської русі, які трансформувалися у козацькі громади за литовської доби.

4. «Бродницька» - козацтво походить від слов’янського населення степу часів

Київської Русі, які жили у пониззі Дунаю і яких називали «бродниками».

5. «Уходницька» - від сформованих у Наддніпрянщині громад вільних озброєних людей, які прибували сюди на промисли.

6. «Захисна» - поява козацтва була необхідна для захисту південних рубежів від татарської агресії.

7. «Соціальна» - козацтво формується внаслідок посилення економічного,

політичного, соціального і національного гніту на українських землях, що спонукало селянство до масових втеч.

 

- На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжимо розмову про козаків, які п’ять століть тому дивували Європу своїми технічними вигадками, потужньою стратегією і мудрою тактикою, своїм виглядом та моральними чеснотами, з’ясуємо причини виникнення козацтва, схарактеризуємо вигляд січі, звичаї козаків, устрій козацької ради та їх відзнаки.

- Наприкінці уроку вам необхідно буде дати відповідь на запитання: «Яка із

наведених теорій, на вашу думку, є найбільш вірогідною і чому?».

IV.Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Охочі міщани, бояри й селяни створювали ватаги уходників, які вирушали до Дикого Поля займатися степовими промислами (мисливством, рибальством, бджільництвом). Освоєння українською людністю цих територій майже одразу наштовхнулося на схоже явище з боку васалів Кримського ханства та Османської імперії ногайських татар, улуси (кочові стійбища) яких були розташовані в південній частині Дикого Поля. Заняття промислами в необжитих степах вимагало від уходників відваги й певних військових навиків, оскільки досить часто виникали сутички між ними та татарськими ватагами. Тому уходники об'єднувалися в загони, обирали досвідчених ватажків і відповідно озброювалися.

Численні конфлікти між уходниками й татарами загострювали стосунки між ними. У 1475 р. Кримське ханство стало васалом Османської імперії й активізувало свою боротьбу із сусідніми християнськими державами. Першими жертвами татарських погромів стали жителі півдня Київського й Брацлавського воєводств. Нечисленні гарнізони в місцевих замках не могли зупинити нападників. Місцеве населення змушене було самостійно об'єднуватися перед татарською небезпекою.

Із часом тих, хто в уходницьких ватагах вирушав до Дикого Поля, здійснював походи в степ проти татар або захищав від них власні оселі, стали називати козаками. До середини XVI ст. більшість із них козакували лише певний час, а потім поверталися до своїх основних занять.

 

Запитання

 • Яка частина України носила назву Дике поле?
 • Кого називали уходниками?
 • З’ясуйте, чим займалися уходники?
 • Чому уходники перестали повертатися додому?

 

(На екран виводяться значення понять «Дике поле»,  «уходники».)

 

Робота з поняттям

Поняття учні записують до зошитів

Дике поле – історична назва незаселеної степової території Північного Причорномор'я між річками Дністер і Дон.

Уходники, люди різних станів – селяни, міщани, і навіть шляхта, якi ходили у XIV-XVI ст. на «уходи» в степ на полювання, рибальство, збирання меду.

 

1. Виникнення українського козацтва

Метод «Мозковий штурм»

Запитання:

 • Як Ви гадаєте, хто з уходників – ті, що поверталися додому чи ті, що залишалися в степу почали боротьбу з татарами?
 • Як стали називати таких уходників?

 

Робота з поняттям

На екран виводяться значення поняття «козак».

Поняття учні записують до зошитів

Слово «козак» тюркського походження, що означає «вільна людина», «шукач пригод» «страж», «конвоїр», «воїн-найманець», тощо.

Робота із схемою «Передумови та причини виникнення козацтва» (презентація)

Учитель підводить учнів до того, що саме другі уходники й стали першими козаками, так як основним заняттям обрали війни з татарами на противагу господарській діяльності.

 

Українське козацтво

 

 

 

 

 

Передумови виникнення

 

Причини формування

Досвід освоєння південних степових територій ватагами уходників. Наявність великого масиву вільних земель зі сприятливими умовами для господарської діяльності — Дике поле.

Прагнення людей до переселення на вільні землі в пошуках кращої долі

 

Нездатність Речі Посполитої захистити українські землі від набігів татар.

В окремих випадках організаторська роль міщан, прикордонних землевласників та урядовців. Посилення соціального і релігійного гноблення, запровадження кріпацтва

 

2. Поява перших козацьких січей. Діяльність Дмитра Вишневецького.

Розповідь учителя

Точна дата заснування першої Січі невідома. В різних джерелах називається декілька дат, найраніше з яких стосується ще часів Дашкевича. Про те більшість джерел і дослідників сходяться на тому, що Січ було  засновано у 1550-х роках саме Байдою-Вишневецьким. Офіційно першою Січчю вважають фортецю на о. Мала Хортиця, засновану 1556 року (учні записують до зошитів). Так як у цей рік козаки на чолі з Вишневецьким здійснили успішний похід на татарські фортеці Аслам - Кермень та Очаків, і джерела чітко вказують, що похід почався з добре укріпленої фортеці.

Січ поділялася на власне фортецю, оточену земляним валом, частоколом із бійницями для гармат та «грецького дому» – своєрідного передмістя, де жили купці, ремісники та посли з інших країв. В центрі фортеці стояла церква святої Покрови – покровительки козацтва. Тому сьогодні 14 жовтня (Покрова) святкується як день козацтва. Біля церкви був майдан для зібрань. Церкву та майдан оточували курені (близько 38).

 

 • Що називали «січчю»?
 • Коли і де виникла перша Січ?

 

Робота з контурною картою

Покажіть на настінній карті та відмітьте в контурній карті:

де з’явилась перша козацька січ; місце загибелі Дмитра Вишневецького.

 

Перегляд відеофільму  «Дмитро Вишневецький»

Завдання  учням: Уважно слухайте  відеофільму і випишіть до зошитів найважливіші події з життя Байди-Вишневецького

 

3. Традиції та побут українських козаків.

Повідомлення учнів на тему «Традиції та побут українських козаків»

V. Закріплення нового матеріалу

 • Що нового ви дізналися на уроці?
 • Що стало причиною виникнення козацтва?

Очікувана відповідь

 • Нездатність  Речі Посполитої захистити українські землі від набігів татар.
 • Посилення соціального гніту (запровадження кріпацтва).
 • Релігійний гніт.
 • Національний гніт.
 • Патріотичні почуття нащадків князівських родин, бажання захистити  свою землю.

VI. Підсумок уроку

Отже якою буде відповідь на питання нашого уроку

«Яка із наведених теорій, на вашу думку, є найбільш вірогідною і чому?».

Метод акваріум.

Одна із груп веде дискусію в колі (після прослуховування аргументів групи, інші групи доповнюють, роблять висновки).

 

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

 

 

docx
Додано
18 жовтня 2019
Переглядів
730
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку