7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Тематичний контроль знань учнів 8 класу з теми: "Українські землі у складі Речі Посполитої в XVI ст."

Про матеріал
Тематичний контроль знань учнів 8 класу з теми: "Українські землі у складі Речі Посполитої в XVI ст." Передбачає виконання завдань різної складності. Складається з трьох рівнів.
Перегляд файлу

ПІБ, клас_______________       Дата _____________

Тематичний контроль знань з теми: Українські  землі  в  XVI  ст.

Варіант І

І рівень

Вибрати 1 правильну відповідь (4 бала)

 1. Річ Посполита утворилася у результаті:

А. Кревської унії

Б Люблінської унії

В Берестейської унії

 1. Розширення прав шляхти відбулося за:

А І Литовським статутом;

Б ІІ Литовським статутом

В ІІІ Литовським статутом

 1. Плебс – це населення

А Міське

Б Сільське

В Князівство

 1. У  якому  літописі  йдеться мова про  події,  що  відбувалися у  862—1515  рр.?

А Повість минулих літ

Б Литовському літописі

В Короткому  Київському  літописі

Г Пересопницькому Євангеліє

ІІ Рівень

Дати стислу відповідь на  питання та установіть хронологічну послідовність (6 балів)

 1. Про кого йде мова?

Наприкінці  XVI  ст.  він  був  найбільшим  після  короля  Речі  Посполитої  землевласником.  Володів  великими  маєтностями  на  Волині,  Галичині,  Київщині  та Поділлі, що налічували 25 міст, 10 містечок і 670 сіл. обіймав посади старости володимирського, маршалка волинської шляхти, київського воєводи, сенатора сейму Речі Посполитої. На посаді київського воєводи був фактичним господарем українського порубіжжя ________________________________________________

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) І Литовський статут;

б) заснування Острозької академії;

в) Утворення уніатської церкви;

г) відкриття першої друкарні у Львові.

 

 1. Шляхта – це ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Виправте три помилки в історичному тексті: «Після Кревської унії 1569 р. й утворення Речі Литовської, на українських землях, захоплених Польщею протягом XІV – XVI ст., відбулися адміністративні зміни: цю територію було поділено на князівства».

1______________________2______________________3___________________________
 

ІІІ Рівень

 1. Дати розгорнуту відповідь на питання (2 бали)

Охарактеризуйте передумови, причини та наслідки утворення Речі Посполитої для королівства Польщі, Литовського князівства та України

ПІБ, клас_______________       Дата _____________

Тематичний контроль знань з теми: Українські  землі  в  XVI  ст.

Варіант ІІ

І рівень

Вибрати 1 правильну відповідь (4 бали)

 1. Визначним  представником  української  шляхти  XVI   початку  XVII  ст.  був

А Сигизмунд І

Б Іван Федоров

В Костянтин-Василь Острозький

 1. У  якому  з  українських  міст  у  1542  та  1544  рр.  виникли  перші церковні  братства?

А  Львів 

Б  Київ

В  Луцьк 

Г  Брацлав

 1. Собор у Бересті відбувся у

А 1526 році

Б 1569 році

В 1596 році

Г 1609 році

 1. За ІІІ литовським статутом….

А виник новий стан – Магнати

Б виникло кріпацтво

В було розширено права шляхти

Г було утворено уніатську церкву

 

ІІ Рівень

Дати стислу відповідь на  питання та установіть хронологічну послідовність

 1. Магнат – це ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Виправте три помилки в історичному тексті:

«Після Кревської унії 1569 р. й утворення Речі Литовської, на українських землях, захоплених Польщею протягом XІVXVI ст., відбулися адміністративні зміни: цю територію було поділено на князівства».

1______________________2______________________3___________________________

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) ІІІ Литовський статут;

б) видання Острозької Біблії;

в) Утворення Речі Посполитої;

г) відкриття першої друкарні у Львові.

 

 1. Про кого йде мова ?

Переїхавши до Львова, він видав за кошти Львівського братства  в  1574  р.  свої  перші  книги  в  Україні    «Апостол»  і  «Буквар». «Буквар» став першим шкільним підручником на українських

землях. Особливо плідною була діяльність вів в Острозі. Окрім Острозької друкарні великою була друкарня Львівського  братства,  що  розпочала  свою  роботу  1586  р.

ІІІ Рівень

 1. Дати розгорнуту відповідь на питання (2 бали)

Охарактеризуйте передумови, причини та наслідки утворення Речі Посполитої для королівства Польщі, Литовського князівства та України.

docx
Додано
19 жовтня 2019
Переглядів
4086
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку