Урок "Властивості квадратного кореня" + Презентація

Про матеріал
Урок "Властивості квадратного кореня" Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок До конспекту додається презентація PowerPoint
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Властивості квадратного кореняstyle.opacity

Номер слайду 2

Квадратний2 Квадратний корінь. Знати. Вміти. Означення квадратного кореня. Властивості квадратного кореня. Теорія!Обчислювати квадратний корінь. Виконувати тотожні перетворення ірраціональних виразів. Розв’язувати ірраціональні рівняння. Будувати графіки функцій

Номер слайду 3

3 План уроку1. Повторення теорії2. Розв’язування вправ початкового і середнього рівня. Тест3. Розв’язування завдань достатнього й високого рівня4. Застосуємо свої знання?

Номер слайду 4

4

Номер слайду 5

5

Номер слайду 6

6

Номер слайду 7

05.06.20197

Номер слайду 8

05.06.20198 Я вмію розв’язувати рівняння!{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}-1202

Номер слайду 9

05.06.20199

Номер слайду 10

«Теорія без практики мертва і безплідна, практика без теорії безкорисна і пагубна. Для теорії потрібні знання, для практики, понад те, і вміння»Чебишев П.

Номер слайду 11

11

Номер слайду 12

12 Було цікаво…Сьогодні на уроці!!Було важко ... Я зрозумів, що ... Тепер я можу ... Я навчився ... Я спробую ... Мене здивувало ...

Перегляд файлу

План-конспект уроку

«Властивості квадратного кореня»

Автор розробки: Боренкова Зоя Іванівна

Навчальний заклад, посада: НВК №5, м.Енергодар, вчитель математики вищої категорії, методист

Клас: 8

Назва навчальної програми, автори програми:

«Навчальна програма поглибленого вивчення математики у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Городній М.Ф., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М .В., Швець В.О., Якір М.С.)

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок

Мета уроку:

• формувати вміння застосовувати раніше отримані знання, вміння і навички для обчислення і спрощення ірраціональних виразів, при розв’язанні ірраціональних рівнянь і прикладних задач;

• продовжити розвиток способів розумової діяльності: аналізу, порівняння, узагальнення, вміння встановлювати міжпредметні зв'язки;

• спонукати учнів до прояву творчої активності, ініціативи, розширювати уявлення учнів про сучасні інтернет ресурси.

Обладнання уроку: мультимедійний проектор, інтерактивна дошка Smart Board, презентація PowerPoint, програма Online Test Pad, програма «GeoGebra»

Дидактичні та методичні матеріали:

Підручник: «Алгебра. Підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики » (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., видавництво    « Гімназія », 2016).

Попереднє домашнє завдання: повторити визначення квадратного кореня, властивості квадратних коренів, графіки функцій ; ;

 

Структура уроку:

1 етап. Організаційний момент. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

2 етап.  Перевірка домашнього завдання

3 етап. Актуалізація опорних знань

4 етап.  Виконання практичних завдань для повторення і закріплення навчального матеріалу

 1. Розв’язання задач початкового і середнього рівня (тест)
 2. Розв’язання задач достатнього і високого рівня.
 3. Розв’язання прикладних задач

5 етап. Підведення підсумків заняття.

6 етап. Рефлексія.

7 етап. Інформація про домашнє завдання.

Хід уроку

1 етап.

1.Організаціонний момент.

2.Повідомлення теми уроку (слайд №1)

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-05_060949.png

Повідомлення мети і завдань уроку проводиться за допомогою інтерактивної технології «Що далі?» 

На слайді табличка «Квадратний корінь». Від цієї таблички розгалужуються стрілки: «Знати» і «Вміти» (слайд №2)

 

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-04_150147.png

Учні відповідають, що вони повинні знати і вміти по даній темі.

Результат такої роботи - план роботи на уроці (слайд № 2 , 3)

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-04_151933.png

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-05_061616.png

 

2 етап

Перевірка домашнього завдання за допомогою програми GeoGebra

(слайд 4, 5, 6)

 1. № 36.8(1) Розв’яжіть графічно рівняння:

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-04_155822.png

Відповідь: коренів немає

 1. № 36.8 (2) Розв’яжіть графічно рівняння:

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-04_181110.png

         Відповідь : 

 1. № 36.10  Дано функцію:
 1. Знайдіть ,, ,
 2. Побудуйте графік цієї функції

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-04_182548.png

Відповідь: , , ,

Якщо в класі є інтерактивна дошка, то перевірку можна зробити  онлайн, застосувавши програму GeoGebra.

3тап. Актуалізація опорних знань

Повторення теорії проводиться за допомогою дидактичної гри «Морський бій». У кожного учня на парті знаходиться тренажер «Тотожні перетворення ірраціональних виразів»  (слайд № 7)  Учитель починає гру, диктуючи ходи – завдання, а учні в зошиті записують відповіді.

Наприклад: 1-А; 2-Г; 3-Б; 2-Є; 6-Б; 7-В. Потім учні роблять перевірку.

Посилання на цей тренажер: https://drive.google.com/file/d/1JcjToM31WBP3KgHjIrx8fm-_82RNAlHe/view?usp=sharing

4 етап.  Виконання практичних завдань для повторення і закріплення навчального матеріалу

1) Розв’язання  задач початкового і середнього рівня (тест)

Тест учні проходять за допомогою програми Online Test Pad. Тестування учні проходять онлайн на смартфонах або планшетах

Посилання на цей тест:

https://onlinetestpad.com/hn6mavpq7rjfk

Тест включає в себе 9 питань початкового і середнього рівня (максимальна кількість балів - 9) Тестування учні проходять онлайн на смартфонах або планшетах. Результати тесту одразу виводяться на дошку. Якщо технічні пристрої відсутні, тест можна роздрукувати на папері.

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\1.png

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2.png

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\3.png

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\4.png

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\5.png

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\6.png

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\7.png

8.

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\8.png

9.

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-04_205347.png

 

 1. Розв’язання задач достатнього і високого рівня (слайд № 8)

На слайді записано три рівняння:

1)     ( 2б)

2)   (2б)

3) (3 б)

Кожен учень вибирає для самостійного розв'язання 2 приклади. При перевірці з’являються відповіді на слайді, при графічному методі розв'язання перевірка проводиться за допомогою програми «GeoGebra» (слайд № 8,9)

                C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-04_213311.png

1.

Застосуємо графічний метод:

Відповідь : Розв’язків немає

2. ;     

Застосуємо графічний метод:

Відповідь : -1; 2

3.

             

;

Відповідь: 0; 2

 1. Розв’язання практичних задач (слайд № 10)

C:\Users\zbore\OneDrive\Рабочий стол\2019-06-05_062802.png

На уроках фізики учні вивчають закон Кулона.

Повторення теорії( слайд № 11)

Розв'язання задачі на закон Кулона (цю задачу можна розв’язувати разом з учнями біля дошки або запропонувати розв’язати її самостійно)

Дві однаково заряджені частинки знаходяться на відстані 12 мм одна від одної і взаємодіють з силою 1 мН. Знайти заряд кожної частинки.

Розв’язання.

 1. Запишемо дані в стандартному вигляді:

 1. Застосуємо закон Кулона. Так як частинки мають однаковий заряд, то закон Кулона можна записати у вигляді:     

Відповідь:

5 этап.          Підведення підсумків заняття.

Учні підводять підсумки  роботи на уроці і виставляють собі оцінку.

Результати заносять в таблицю:

 

максимально

можливий бал

кількість балів

 1. Теорія –«Морський бій»

3

 

 1. Тест

9

 

 1. Розв’язання рівнянь

або 5, або 4

 

 1. Розв’язання фізичної задачі

1

 

Всього

18

 

Бали переводяться в оцінку:

Бали

18

16-17

15

13-14

12

10-11

9

7-8

6

4-5

Оцінка

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

 

6 этап.           Рефлексія.

Учитель з учнями обговорюють оцінки. Учні продовжують речення

(слайд №12)

1. було цікаво ...

2. було важко ...

3. я зрозумів, що ...

4. тепер я можу ...

5. я навчився ...

6. я спробую ...

7. мене здивувало ...

7 этап           Інформація про домашнє завдання

Підручник : п.33,34, завдання №1 або №2

№ 1.  У кого були помилки при розв'язанні завдань початкового, середнього, рівня:   №33.15, №34.10, 34.20

№2 У кого помилок не було : №34.37(4), 34.39(1), 35.46(2)

Список використаних джерел:

1) Підручник: «Алгебра. Підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики »(авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., видавництво« Гімназія », 2016).

2) Шаблон презентації: http://aida.ucoz.ru

 

zip
До підручника
Алгебра (підручник для класів із поглибленим вивченням математики) 8 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
До уроку
§ 6. Квадратні корені. Дійсні числа
Додано
5 червня
Переглядів
140
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку