31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

урок "Водні ресурси України."

Про матеріал
Тема: Водні ресурси України. Мета: дати загальну характеристику поверхневим водам України; вивчити загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок; познайомити з основними гідрологічними характеристиками: живлення, режим річки, річковий стік, падіння та похил, робота річки, продовжувати розвивати навички самостійної роботи з підручником, формувати екологічне мислення.
Перегляд файлу

Тема: Водні ресурси України.

 Мета: дати загальну характеристику поверхневим водам України; вивчити загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок; познайомити з основними гідрологічними характеристиками: живлення, режим річки, річковий стік, падіння та похил, робота річки, продовжувати розвивати навички самостійної роботи з підручником, формувати екологічне мислення.

Обладнання: фізична карта України, атласи, зошити для ПР, підручники, атласи, мультимедійна  презентація до уроку.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань і вмінь

 

                                             Хід уроку:

І. Організація класу.

 • Розпочинаємо наш урок географії. Подумайте і скажіть, яким має бути наш урок? (цікавим, навчальним, веселим, продуктивним)
 • А ви на уроці якими повинні бути? (дисциплінованими, уважними, активними, зібраними)

 - Отож, якщо ви будете такими, то ми створимо цікавий, творчий, продуктивний урок. Це буде залежати від вашої активності, уважності, творчості.

 - А працюватимемо під гаслом:

Щоб робота в нас кипіла, працювати будем:

 Швидко! Дружно! Вміло!

2. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

   (Звучить шум води) Вчитель: Ви чуєте мелодію води. Мелодію життя. А чи часто ми замислюємось, що таке вода? Вода настільки міцно увійшла в наше життя, що думаємо про неї тільки в екстремальних ситуаціях. Проте вода в природних умовах - це сировина, це транспортна мережа, це накопичувач речовин, це розчинник, це одна з найбільших рушійних сил на планеті.

 

Сл.     Зверніть увагу на такі факти:

-На нашій планеті вода це основа життя.

-Людина за своє життя випиває в середньому 35 тонн води.

-Письменник Грибоєдов в одному зі своїх творів писав: «Важко забути смак талої води високогірних струмків». Вважається, що саме завдяки талій воді горяни живуть так довго.

-Приблизно 70% Землі вкрито водою. Але тільки 1% з цієї води придатний для пиття.

-Потреба людини у воді стоїть на другому місці після кисню.

-Як відомо людина може прожити до 6 тижнів без їжі, але тільки один

тиждень без води. Вода необхідна нам для життя!

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Тема нашого уроку - ,,Водні ресурси України. Внутрішні води.,,

Вивчаючи даний розділ  ми з вами проведемо дослідження внутрішніх вод України у вигляді проекту.

Відповідно до завдань роботи над проектом наш клас поділено на групи, де  кожна група має відповідні завдання для дослідження. На кожному уроці ми будемо звітуватися про проведену роботу відповідно до теми уроку.

Сьогодні ми дізнаємося, як природа наділила нашу країну життєдайним скарбом — водними багатствами, чому окремі регіони потерпають від нестачі прісних вод, а інколи їх надлишок приносить людям певні проблеми.

Вивчаючи  дану тему ми ознайомимося з новими поняттями та термінами, що стосується гідрографічних характеристик

Давайте пригадаємо, що відносять до внутрішніх вод.

http://image.slidesharecdn.com/random-141119033008-conversion-gate02/95/-2-638.jpg?cb=1417358100

Повідомлення учениці. Всі водні об’єкти України займають площу близько 24 тис. км. кв. Україна має достатньо широку мережу внутрішніх вод. До неї належить близько 73 тис. річок, біля 20 тис. озер, артезіанські басейни, болта. Поліська низовина відчуває надлишок  води, тут густа річкова мережа, значні площі займають болота, а південь та схід України відчувають дефіцит води. Його людина намагається компенсувати створенням штучних водойм, яких налічується в Україні близько 28 тисяч. Україна має досить густу річкову мережу. Так 4 тис. річок за довжиною перевищує 10 км, 120 – 100 км, і тільки 8 річок завдовжки понад 500 км. Середня густота річкової мережі – 250 м\км. Найбільше значення для людини мають річки, їх людина використовує в побутових потребах та господарстві, судноплавстві, рибальстві, гідроенергетиці тощо. Всі річки нашої держави належать до басейну Атлантичного океану. 96% з них несуть води в Чорне та Азовське море і лише окремі (західний Буг, Сян) – до Балтійського моря. 

Вчитель: Давайте розглянемо фізичну карту України. Гідрологічна сітка дуже різноманітна, її густота неоднакова в різних частинах нашої країни. На це впливають чинники, які ми з Вами повинні встановити. Від чого залежить густота річкової сітки ми дізнаємося, прослухавши звіти груп, які працювали над цією проблемою?

 

Робота в групах

Вчитель: Який кліматичний чинник має найбільший вплив на річки?

1. Клімат. Річка - це продукт клімату.

Опади. (Завдання: вийти до дошки і розмістити коефіцієнти зволоження по території України, щоб ми могли встановити залежність густоти річкової сітки від кількості опадів).

Учень будує схему зволоження по карті України.

 

Вчитель: Куди впадає більшість річок України? А що впливає на це?

2. Рельєф і тектоніка. Аналізуючи фізичну карту, ми дослідили, що Україна має похил поверхні з півночі на південь.Тому майже всі річки України впадають в Чорне та Азовське море.

 

Вчитель: А чи є річки, які не впадають до південних морів? Спробуйте відшукати їх на карті та назвати.

Це Західний Буг та Сян. Вони впадають у Балтійське море.

 

Від форм рельєфу кудою протікає річка, залежить і характер її течії. (Учень складає схему)

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель: Нам залишилось познайомитись з третім чинником, що впливає на динаміку поверхневого стоку - це склад насаджень.

 

3. Склад насаджень є третім чинником.

Вчитель: Як цей фактор може впливати на річкову мережу?

Ліс затримує швидке танення снігу, живить джерелами струмки та річки. Знищення насаджень призводить до ерозії ґрунтів, стає причиною весняних повеней та паводків. В результаті порушується гідрологічний режим.

 

(На дошці побудована рухома схема закономірностей, що впливають на річкову мережу України).

 

Вчитель: Дайте, будь-ласка, визначення, що таке річка?

Річка - це постійний водний потік, що тече заглибиною рельєфу.

 

Вчитель: За рахунок чого поповнюють води річки?

За рахунок живлення.

 

Вчитель: Я прошу групу учнів  вибрати найважливіші джерела живлення і розмістити їх на дошці.

 

Учні будують схему живлення.

 

 

 

Дощове              снігове                       змішане     підземними водами                                            

                          

              50-80%                                                                   10-20%

 

Вчитель: Головним джерелом живлення в Україні є атмосферні опади (50-80% - снігові води, дощові; 10-20% - підземні води)

На річках рівнинної частини переважає снігове живлення з часткою дощового і підземного. На півдні частка снігового складає до 90 %, а дощового майже зникає. Карпатські та річки Кримських гір мають переважно дощове живлення з великою часткою снігового і меншою — підземного. Переважно тип живлення змінюється за сезонами.

Висновок: живлення річок України - змішане.

Вчитель: Знайомство з водними артеріями України ми здійснимо за допомогою відеоматеріалів.

(Відео про річки)

1 група. Прийом «Робота з підручником»
Завдання. Визначить густоту річкової сітки України, кількість річок (загальну, з довжиною до 100  км, з довжиною понад 100 км, з довжиною понад 500 км.) Побудуйте стовпчикову діаграму кількості річок з різними довжинами, (згрупував їх по категоріям з довжиною до 100 км., з довжиною понад 100 км та довжиною понад 500 км) зробіть висновок.
Завдання. Ознайомтеся з фізичною картою України. Зробіть висновок в яких районах густота річкової сітки найменша? В яких найбільша? Чому?

В Україні нараховується майже 4 тис. малих річок (завдовжки до 100 км), 123 – середніх (100-500 км), 8– великих (понад 500 км). Річки є найактивнішою ланкою серед вод суші.

2 група.  На карті басейн річки схожий на листя: посередині – головне русло, а до нього, наче жилки, тягнуться притоки. Послухайте вірш П. Воронька. Чи можна зробити висновок, що поет описує басейн річки? Чому?
Всі кажуть, що Дніпро старий,
І звуть Славуту дідом.
А він крутне у Чорторий
І – тільки піна слідом.
Або гуляє на лугах,
Цілує ніжно Десну,
і тій не спиться в берегах,
Любов глибоку, чесну
Зливає в серце молоде
Вона лише Дніпрові.
Такої вірної ніде
Я не стрічав любові.
Завдання. За картами атласу визначте основні річкові басейни, та до басейнів яких морів належать річки України.

 

 

3 група. .Прийом «мозковий штурм»
Завдання: скласти логічну схему, прослухавши текст.
Прослухайте вірш А. Метлинського «Смерть бандуриста:
Дніпр клекоче, стогне, плаче
Й гриву сивую трясе;
Він реве й на камінь скаче,
Камінь рве, гризе, несе…

Річки виконують значну роботу : руйнують русла(глибина та бічна ерозія) , транспортують уламкові  матеріали й утворюють річкові наноси. Сила цих процесів змінюється за сезонами року та у зв’язку зі зміною базису ерозії , що спричинене віковими змінами (трансгресією й регресією морів).

Логічна схема :
Руйнування – перенесення – нагромадження

Вчитель: Поширення внутрішніх вод на території України та їхні особливості залежать  від впливу різних природних чинників: клімату, рельєфу, геологічної будови, діяльності людини.

Утворенню внутрішніх вод зумовлює водний стік.

 • Водний стік –частина атмосферних опадів, що стікають по земній поверхні або під землею та потрапляють до водотоків чи водойм; є складовою кругообігу води в географічній оболонці.

http://gendocs.ru/gendocs/docs/22/21993/conv_1/file1_html_m613125a9.png

Прийом роботи «Словничок»

 • Робота з підручником (запис визначень):
  Завдання виписати в зошити основні поняття,що є гідрографічною характеристикою.
  1. Похил річки – відношення її падіння (в сантиметрах) до довжини річки (у кілометрах).
  2. Падіння річки - це перевищення її витоку над гирлом, виражене в метрах.
  3. Витрати води – це об'єм води який протікає за певний час через поперечний переріз річки і визначається в метрах кубічних на с.
  Q=FV (Q - витрати води; F – площа поперечного перерізу; V – швидкість течії.)
  4. Річний стік – це витрати води за рік.
 1. Повінь – це тривале підвищення рівня річки та об‘єму її стоку.
 2.  Паводок – короткочасне підвищення рівня води у річці після дощу чи танення снігу.
 3.  Межінь – різке зменшення в річці рівня води та об‘єму  стоку.
 4.  Водний режим річки – зміни характеристик живлення у часі.
 5.  Водний баланс – співвідношення між надходженням води з атмосфери опадами та витратою на водний стік і випаровування в межах певної території.
 6.        Водні ресурси – це запаси води, які можуть бути використані в господарстві та для потреб населення.
 7.        Тераси - горизонтальні або дещо похилі поверхні на дні річкової долини, що підносяться над поверхнею заплави й обмежені уступами згори та знизу. Тераси – у минулому заплави річок , «сходинки» на бортах долин.
 8.        Річкова ерозія – відклади , що формуються постійними водними потоками.
 9.        Алювій – відклади , що формуються постійними водними потоками.
 10.        Базис ерозії – рівень , на якому водний потік втрачає свою енергію й нижче за який не може поглибити своє русло.
 11.        Твердий стік – загальна кількість наносів і розчиненої речовини , нанесених річкою за певний проміжок часу.
 12.        Меандр(коліно) – плавний вигин русла , звичай рівнинної річки.
 13.        Озеро-стариця – ділянка колишнього русла річки , що повністю або частково відокремилася від неї. Утвориться внаслідок випрямлення русла.
 14.        Пляж – пологий намивний берег , скаредний наносами піску , гравію , гальки.
 15.        Коса – низька й вузька намивна смуга суши , з’єднана одним кінцем із берегом.
 16.        Плесо – глибока ділянка русла річки між перекатами.

Які із цих термінів ми застосовуємо і будемо застосовувати на сьогоднішньому уроці?

Вчитель: Повідомлення про водні ресурси України послухаємо від наших гідрологів.

Учениця. Водні ресурси України формуються за рахунок атмосферних опадів і транзитних вод. Атмосферні опади — головне джерело водних ресурсів. Кількість і режим їх випадання, а також витрати вологи на випаровування зумовлюються кліматичними умовами.

 

 Кліматичні та гідрогеологічні чинники впливають на формування стоку, процеси просочування вглиб, розподіл опадів на поверхні водозборів. У середньому на території України випадає 609 мм опадів на рік. З них лише 83 мм перетворюється на стік. Решта вологи випаровується.

 

Середня багаторічна величина річного стоку — основна характерис­тика водних ресурсів. У межах України вона має тенденцію зменшува­тись з півночі на південь від Подільської, Придніпровської, Донецької і Приазовської височин. В Українських Карпатах і Кримських горах показники стоку закономірно збільшуються з висотою.

За багаторічними спостереженнями, потенційні ресурси річкових вод становлять 209,8 км3/рік, з яких тільки 25 % формуються в межах України, решта надходить з території сусідніх країн. Основний об’єм водних ресурсів поверхневих вод припадає на басейн Дніпра.

 

Самостійна робота учнів

 • Робота з картою атласу «Забезпеченість водними ресурсами». Визначити як забезпечена водними ресурсами територія України? (робота в парах)

Україна забезпечена водними ресурсами, але вони розподілені територією країни нерівномірно:  Правобережна Україна краще забезпечена водними ресурсами, а південь країни – недостатньо.

З усіх європейських країн Україна забезпечена водними ресурсами найменше, хоча не нижче норми.

Вчитель: Є такий вислів « Річки – дочки клімату».
Прийом «Мозковий штурм». Чи згодні ви з цим? Чому кількість води в річках не буває однаковою протягом цілого року?

- Які із цих термінів пов’язані з режимом річки?

       Повінь – це тривале підвищення рівня річки та об‘єму її стоку.

 • Паводок – короткочасне підвищення рівня води у річці після дощу чи танення снігу.
 • Межінь – різке зменшення в річці рівня води та об‘єму  стоку.

- В яку пору наступає повінь? Межень? Паводок?

Режим річок визначається переважно типом живлення і кліматичними особливостями.

На рівнинних річках повінь спостерігається навесні (проходить від 40 до 80 % річного стоку, на південних річках — майже 100 %). Характеризується стрімким підйомом рівня води, збільшенням швидкості до 1 м/с. Межень буває влітку та взимку, паводки трапляються в період після повені до початку холодів, взимку більшість річок замерзає.

Для гірських річок характерним є паводковий режим з максимумами навесні. У Карпатах такий режим зберігається протягом року, у Кримських горах — в холодний період.

Вчитель: вам було завдання розкрити таємниці водного режиму річок використовуючи прислів’я та приказки:
1. «Від води багато користі, але й багато шкоди» (вірменська)
2. «Де вода, там і біда»(російська)
3. «Води й цар не вгамує»(російська)
4. «Будуй греблю поки немає води»( китайська)
5. «Вода і камінь довбе» (російська)
6. «Іржа їсть залізо, а вода камінь» (грецька)
 

Вчитель: Серед  гідрографічнної характеристики вод України особливе місце належить  ефективному використанню прісних вод та їх охорона.  Вирішенню цієї проблеми сприяє знання таких показиків як похил і падіня річки та витрат води, річний стік.

Річковий стік — кількість води, що протікає в її річищі за певний період часу. Це основне джерело водних ресурсів. Залежить переважно від атмосферних опадів, тому його значення зменшуються в аналогічному напрямку.

Падіння — різниця висот витоку і гирла в метрах.

 Похил — відношення похилу річки до її довжини на визначеній ділянці в м/км чи см/км. Похил річок залежить від рельєфу і є неоднаковим на різних ділянках. Від нього залежить швидкість течії та інтенсивність різних видів роботи річки.

http://image.slidesharecdn.com/random-141119033008-conversion-gate02/95/-6-638.jpg?cb=1417358100      http://image.slidesharecdn.com/random-141119033008-conversion-gate02/95/-7-638.jpg?cb=1417358100

 

http://image.slidesharecdn.com/random-141119033008-conversion-gate02/95/-8-638.jpg?cb=1417358100

 

Географічний прпактикум

Робота в групах

1 гр. визначити похил річки

2 гр. визначити падіння річки

3 гр. Визначити витрати води в річці

 

4.   Екологія

Прийом «Роблю висновки»

Людина безперервно має величезний вплив на природу і на сьогодні на жаль, в більшості негативний. Тому має місце статистика: вже за 20 років не менше 40% жителів планети відчуватимуть гостру потребу у воді, а між 2025-2035рр.загальноосвітній обсяг споживання прісної води впритул наблизиться до можливих доступних ресурсів. Але поряд із цим, варто зазначити,що в силах людини також зберегти якомога більше води на Землі, шляхом скрочення їх споживання та очищення забрудненої води.

Вода – частина нас.Слідкуйте за водою якою ви себе доповнюєте.

6. Підсумок уроку.
Прийом «Мікрофон»
Розкажіть про своє ставлення до річок України прослухавши цей вірш , проаналізуйте сучасний стан водних ресурсів, внесіть пропозиції, щодо виправлення ситуації, зробіть висновок.
Ще назва , а річки вже немає.
Усохли верби , вижовкли рови
і дика качка тоскно обминає
рудиментарні залишки багви.
..Куди ті ділась , річенько ? Воскресни!
У берегів потріскались вуста.
Барвистих лук не знають твої весни ,
І світить спека ребрами моста.
Стоять мости над мертвими річками
Лелека зробить декілька кругів,
Очерети з чорними свічками
ідуть уздовж колишніх берегів…
 

7. Домашнє завдання.
1. Опрацювати стор. 106-111
2. Підготувати повідомлення «Річки України»,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Робота річок

Руйнування гірських порід — перенесення — накопичення (акумуляція). Внаслідок цих процесів створюються річкові долини.

Базис ерозії — рівень, до якого наближається поверхня водозбору в процесі розмиву її водними потоками. Для річок базисом ерозії є рівень гирла.

 

Екологія

Вода річок – безцінне багатство. На жаль, наш карколомний час вніс страшні зміни в життя річок. Відбувається генетична деградація водойм. Мул, сміття потрапляють до великих рік з малих річок. Скорочуються площі лісів на берегах, втрачаються природні фільтри дощових вод.

Промисловість скидає в річки промислові відходи. Тоннами до річок потрапляють нафтопродукти, фосфор, амонійний азот, фенол, фтор. Цей сумний список далеко не повний.

Синьо-зелені водорості - реакція водойми на погіршення якості води, зміни її хімічного складу. В такій воді життя завмирає. Мілководдя водосховищ, що інтенсивно прогрівається влітку веде до процесів гниття водойми.

Змив з полів мінеральних добрив та отрутохімікатів, скидання стоків міських комунальних господарств, розораність водоохоронних зон, засмічення берегів - все це отруює річки, веде до патологічних захворювань риби, пригнічення та загибелі рослинності.

 

    Дніпро і Дністер – головні водні, життєдатні артерії нашої держави,

В басейнах яких проживає близько 80 % населення.

    Колись Дніпро – одна з найбільших річок Європи- був чистоводним, зі стабільною екосистемою, що нормально функціонувала тисячоліттями, мала велику біологічну продуктивність, годувала й поїла міліони людей, що жили в його

дасейні.

         „ З інших же рік Борисфенес (Дніпро) найбільш прибутковий: він має найпрекрасніші й найрозкішніші пасовиська для худоби, пречудову рибу у величезній кількості, вода на смак дуже приємна, чиста...”

                                                               Геродот у 5 ст. до н.е.

 

 

 

 1.  

Вчитель: Перед тим, як розпочати знайомство з річками, давайте пригадаємо (за схемою) основні елементи річкової долини?

До дошки виходить один учень і робить екскурс по схемі. Учні відповідають:

1. Виток - це місце, де річка бере початок.

2. Гирло - це частина річки у місці впадіння річки в інший водний об'єкт.

3. Басейн - це площа суходолу, з якої річка збирає воду.

4. Вододіл - це лінія, що розділяє два річкові басейни.

5. Заплава - це частина річкової долини, що затоплюється під час повені чи паводка.

6. Річище - заглибина річкової долини з постійним водотоком.

7. Річкова долина – понижена видовжена форма рельєфу, утворена річкою.

8. Річкова система - річка із усіма притоками.

9. Як визначити праву та ліву притоки? (Треба стати за течією річки).

 1.  

 

Сьогодні ми будемо говорити про річкові басейни

Ми достатньо багато вже знаємо про ріки на різних материках, маємо про них багато цікавої інформації. Та чи зможемо назвати найбільші ріки України, водоспади? Чи все нам відомі навіть про найближчі до нас ріки рідного краю? Вивченням даного розділу ми заповнимо прогалини в наших знаннях.
        Вітер може стихнути і гілки дерев зупиняться нерухомо. Море іноді заспокоюється, стає гладеньким як дзеркало. Але є в світі дещо, що ніколи не зупиняє свій рух і вічно летить в далину. Це річки.

        Вода в них істинно жива: річка ввесь час міниться,  в ній постійно щось рухається і переливається.

       Річки дають життя полям, містам і цілим країнам. Воду річок використовують для водопостачання, зрошення та в інших господарських цілях.

 

Із річками з давніх-давен пов’язане  життя українців. Річкам давали поважні назви, їм поклонялися. До них зверталися в молитвах. І в наші часи річки не втратили свого значення.

              ,, Ріка моя, життя моє…Люблю я воду твою ласкаву, животворну. І береги твої чисті, і всіх людей, що трудяться, живучи на берегах твоїх.

 Кланяюсь тобі за ласку, за багатство. Що дала ти моєму серцю. За те, що дивлячись на тебе, стаю я добрим, людяним і щасливим, що можу любити тебе все життя, ріка моя,  душа мого  народу ’’.

                                                                                 О Довженко

«Річки блакитні артерії країни». Саме тому здавна до цих водотоків люди ставилися з глибокою повагою, про що свідчать такі вирази, як «дід Дніпро» в українців, «матуся Волга» у росіян, «батюшка Рейн» у німців, «бабуся Об» у народів Західного Сибіру, «священний Ганг» у індусів. Славетну Амазонку називають «царицею річок», «прісноводним морем Південної Америки. У багатьох держав світу є своя найголовніша річка. Зокрема, в гімні африканської країни Нігер є схвальні слова про річку Нігер. У гімні Болгарії згадується Дунай. А Т.Г.Шевченко писав: «Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…».
Подивіться на фізичну карту України, зверніть увагу на розміщення річок.
Чи можна назвати «річки кровоносною системою» України? Чи насправді Дніпро можна порівнювати з «славною країною» як зробив це наш великий Кобзар?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                   Річки можна розглядати як продукт клімату.

                                                                                         О. Воєйков

Добрий день!

У добрий час радо я вітаю вас!

З миром зустрічаю, щастя і здоров’я вам бажаю.

 1. Актуалізація опорних знань.

Прийом «Бліцопитування»
1.Що називають річкою..?
2. Назвіть елементи річкової системи?
3. Місце де бере свій початок річка називають….? (витік)
4. Місце впадіння річки в іншу річку або море називають…?(гирло)
5. Зниження, яке тягнеться від витока до це..?(річкова долина)
6. Заглиблення в річковій долині, по якому води течуть постійно називають? (русло річки)
7. Кожна річка має притоки…. які? і як можна їх визначити..? (Ліві та праві; ті притоки, що впадають в головну річку праворуч є правими.)
8. В залежності від того по якій місцевості течуть річки їх розрізняють..?(рівнинні та гірські).
9. Рівнина, що утворена з річкових наносів перед гирлом річки на, якій річка поділяється на багато рукавів називається…? (дельта)
10. Тверді породи що перегороджують русло на річці називають..? (пороги).
Пригадаємо з курсу 6 класу, що належить до внутрішніх вод, інші поняття про гідросферу.

^ Прийом «Словничок». Завдання на картках (усно)


Картка №1


Картка №2


Внутрішні води – це…


Річка – це…


Витік – це…


Гирло – це…


Річковий басейн – це…


Вододіл – це..


Повінь – це…


Паводок – це…


Межень – це…


Твердий стік – це..


Дельта – це…


Притока – це..
Завдання для груп.


Група І


Група ІІ


Яке буває живлення річок?


Яке живлення річки влітку? Взимку?


Яка найдовша річка Європи?


Яка причина утворення водоспадів?


Яку роботу виконує річка?


Від чого залежить швидкість течії річки?


 

 

    Бліцопитування:

 Учитель називає поняття, які вчили в попередніх курсах географії з даної теми,  учні дають визначення.

Терміни: повінь; паводок; межень; річка; гирло; річкова долина; русло річки;заплава;режим річки;повінь(аналіз схем, малюнків.

• Які води світу належать до поверхневих?

  Згадайте якомога більше характеристик річки та дайте їм визначення («річкова система», «річковий басейн», «притоки річки», «режим річки», «живлення» тощо).

• Від чого залежить живлення річки, її режим?

  Яку роботу виконують річки?

  Схематично намалюйте будову річкової системи і річкової долини, вказавши основні елементи.

 

І. Географічний диктант по термінах, які були вивчені на попередньому уроці.

 

     1.Річка    7.Повінь

2.Річковий басейн.                          8.Падіння річки

 

3.Річкова система                            9. Похил річки

4.Гирло                                            10.Межень річки

 1. Паводок                                       11. Базис ерозії

Твердий стік                                12. Річний стік

 

 

 

 

2. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

        Вітер може стихнути і гілки дерев зупиняться нерухомо. Море іноді заспокоюється, стає гладеньким як дзеркало. Але є в світі дещо, що ніколи не зупиняє свій рух і вічно летить в далину. Це річки.

        Вода в них істинно жива: річка ввесь час міниться,  в ній постійно щось рухається і переливається.

       Річки дають життя полям, містам і цілим країнам. Воду річок використовують для водопостачання, зрошення та інших господарських цілях.

Сьогодні ми дізнаємося, як природа наділила нашу країну життєдайним скарбом — водними багатствами, чому окремі регіони потерпають від нестачі прісних вод, а інколи їх надлишок приносить людям певні проблеми.

Із річками з давніх-давен пов’язане  життя українців. Річкам давали поважні назви, їм поклонялися. До них зверталися в молитвах. І в наші часи річки не втратили свого значення.

              ,, Ріка моя, життя моє…Люблю я воду твою ласкаву, животворну. І береги твої чисті, і всіх людей, що трудяться, живучи на берегах твоїх.

 Кланяюсь тобі за ласку, за багатство. Що дала ти моєму серцю. За те, що дивлячись на тебе, стаю я добрим, людяним і щасливим, що можу любити тебе все життя, ріка моя,  душа мого  народу ’’.

                                                                                 О Довженко

«Річки блакитні артерії країни». Саме тому здавна до цих водотоків люди ставилися з глибокою повагою, про що свідчать такі вирази, як «дід Дніпро» в українців, «матуся Волга» у росіян, «батюшка Рейн» у німців, «бабуся Об» у народів Західного Сибіру, «священний Ганг» у індусів. Славетну Амазонку називають «царицею річок», «прісноводним морем Південної Америки. У багатьох держав світу є своя найголовніша річка. Зокрема, в гімні африканської країни Нігер є схвальні слова про річку Нігер. У гімні Болгарії згадується Дунай. А Т.Г.Шевченко писав: «Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…».
Подивіться на фізичну карту України, зверніть увагу на розміщення річок.
Чи можна назвати «річки кровоносною системою» України? Чи насправді Дніпро можна порівнювати з «славною країною» як зробив це наш великий Кобзар?
 

 

 

 

 

    

Тема нашого уроку -,,Основні річкові басейни України та їх характеристика,,

Вчитель оголошує завдання уроку, які написані на дошці.

 

 

 

2.2. повідомлення теми і мети уроку

   Тема сьогоднішнього нашого уроку – «Головні річкові системи та басейни річок України». Ми ознайомимось із такими поняттями, як „річкова система”, „басейн річки”, основними річками України, будемо працювати із картою.

1. Загальні особливості поверхневих вод

Всі водні об’єкти України займають площу близько 24 тис. км2 . Наявні всі види поверхневих вод, окрім льодовиків. Головною складовою є річки. Загальна кількість річок — близько 70 тис., з них 8 — довжиною понад 500 км. Середня густота річкової мережі — 250 м/км2 .

2. Основні річкові басейни

  Чорного моря: Дніпра (48 % площі країни); Дністра (12 %); Південного Бугу (10 %); Дунаю (10 %); частини Криму; північного Причорномор’я.

• Азовського моря: Дону — в межах України басейн Сіверського Дінця (4 %); північного Приазов’я.

• Балтійського моря: Вісли (1,6 %).

3. Живлення річок — мішане: 60 % — снігове, 30 % — дощове, 10 % — підземне. На річках рівнинної частини переважає снігове живлення з часткою дощового і підземного. На півдні частка снігового складає до 90 %, а дощового майже зникає. Карпатські та річки Кримських гір мають переважно дощове живлення з великою часткою снігового і меншою — підземного.

Переважний тип живлення змінюється за сезонами.

4. Режим річок

Визначається переважно типом живлення і кліматичними особливостями.

На рівнинних річках повінь спостерігається навесні (проходить від 40 до 80 % річного стоку, на південних річках — майже 100 %). Характеризується стрімким підйомом рівня води, збільшенням швидкості до 1 м/с. Межень буває влітку та взимку, паводки трапляються в період після повені до початку холодів, взимку більшість річок замерзає.

Для гірських річок характерним є паводковий режим з максимумами навесні. У Карпатах такий режим зберігається протягом року, у Кримських горах — в холодний період.

Завдання: розкрийте таємниці водного режиму річок використовуючи прислів’я та приказки:
1. «Від води багато користі, але й багато шкоди» (вірменська)
2. «Де вода, там і біда»(російська)
3. «Води й цар не вгамує»(російська)
4. «Будуй греблю поки немає води»( китайська)
5. «Вода і камінь довбе» (російська)
6. «Іржа їсть залізо, а вода камінь» (грецька)
 

 

 

 

 

5. Гідрографічні характеристики

Річковий стік — кількість води, що протікає в її річищі за певний період часу. Це основне джерело водних ресурсів. Залежить переважно від атмосферних опадів, тому його значення зменшуються в аналогічному напрямку.

Падіння — різниця висот витоку і гирла в метрах. Похил — відношення похилу річки до її довжини на визначеній ділянці в м/км чи см/км. Похил річок залежить від рельєфу і є неоднаковим на різних ділянках. Від нього залежить швидкість течії та інтенсивність різних видів роботи річки.

6. Робота річок

Руйнування гірських порід — перенесення — накопичення (акумуляція). Внаслідок цих процесів створюються річкові долини.

Базис ерозії — рівень, до якого наближається поверхня водозбору в процесі розмиву її водними потоками. Для річок базисом ерозії є рівень гирла.

 

 

 

2.3. формуюча частина

-  пояснення нового матеріалу

1.Робота з  фізичною картою України та порівняння річкових басейнів.

 

             Річки України - це справжні ландшафтні перлини нашої країни.  В Україні  близько 71 тис. річок. Загальна довжина річок країни складає  248 тис. км. Якщо витягнути  річки по екватору, то річка, що умовно утворилася, більше, ніж 6 разів обійде Землю. Серед річок України найбільші: Дніпро, Дністер, Південний Буг, Десна, Сіверський Донець та інші.

 

Майже всі річки України належать до басейну Чорного і Азовського морів і лише з 2% території країни річки стікають до Балтійського моря. Це притоки р.Вісла – Західний Буг і Сян.

 

 

 

 

 

 

  В Україні налічується більше 70 тисяч річок (перегляд відео). Найбільші річки України – Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Сіверський Донець, Тиса. (Інформація від учнів).

ДНІПРО -- (древні греки називали його Борисфен) третя за довжиною річка Європи. Його довжина 2285 км. Бере свій початок на Валдайській височині (в Росії), протікає по території України - 1090 км.

Дніпро—головна річка країни, оспівана у різноманітних художніх та документальних творах. Завдяки йому з’явилися такі назви як Лівобережна та Правобережна Україна.

До Дніпра впадає багато рік:  Десна, Рось, Псел, Ворскла, Інгулець та інші. Головна ріка країни є рекордсменом по кількості розташованих на її берегах обласних центрів: Київ, Черкаси, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон. Дніпро має велике господарське значення. На ньому розташовані могутні гідроелектростанції України. Річка є основним джерелом водопостачання  України.
ДНІСТЕР – має загальну довжину 1362 км (в межах України – 705 км). Бере свій початок з Карпат на висоті 900 м на кордоні з Польщею.

Багатство природних, архітектурних і культових пам’яток є в долині Дністра. Гірські породи, з яких складені береги річки, у висоту досягають 150 м, оберігають літопис цього краю майже за пів-мільярда останніх років.

ПІВДЕННИЙ БУГ – одна з найбільших річок України, яка починається на Подільській височині на висоті 321 м над рівнем моря, і впадає в Бузький лиман Чорного моря. Загальна довжина річки – 806 км. Південний Буг має велике господарське значення. Його воду широко використовують для зрошення земель і водопостачання, на річці побудовано 13 малих гідроелектростанцій і багато водосховищ. По його берегах розташовані такі міста як Хмельницький, Хмільник, Вінниця, Первомайськ, Вознесенськ.

   Річка з усіма своїми притоками утворює річкову систему.

Територія, з якої річка із своїми притоками збирає воду, називають басейном річки. (перегляд відео).

2.4. уточнення і доповнення матеріалу

 - робота з картою (ознайомлення з основними річками України)

             Річки України - це справжні ландшафтні перлини нашої країни.  В Україні  близько 71 тис. річок. Загальна довжина річок країни складає  248 тис. км. Якщо витягнути  річки по екватору, то річка, що умовно утворилася, більше, ніж 6 разів обійде Землю. Серед річок України найбільші: Дніпро, Дністер, Південний Буг, Десна, Сіверський Донець та інші.

 

Майже всі річки України належать до басейну Чорного і Азовського морів і лише з 2% території країни річки стікають до Балтійського моря. Це притоки р.Вісла – Західний Буг і Сян.

       2.Характеристика основних  річкових систем.

Прийом,, Творча лабораторія,,( робота в групах)

Кожна група, використовуючи атласи і підручник, характеризує одну з річкових систем України за типовим планом. Учні  можуть використовувати матеріали випереджальних завдань.

         

                            План

1.Назва річкової системи

2. До басейну якого моря належить. Витік та гирло головної річки.

3. Основні притоки

4. Живлення та гідрологічний режим.

5. Господарське значення та екологічні проблеми.

         3. Прийом,,Мікрофон,,

Обговорення результатів роботи в групах

Група 1 – Дніпро

Група 2 – Дністер

Група 3 – Південний Буг

Група 4 – Сіверський Донець

Група  5 – Дунай

 

 

 

 - перегляд відеороликів «Річки України».

2.6. систематизація і узагальнення знань.

 - робота з текстом (знайти і зачитати, які великі річки є в Україні, що таке річкова система і басейн річки)

 • робота в зошиті (записати в зошиті назви найбільших річок України, визначення понять „річкова система”, „басейн річки”).
 1. Прийом роботи «Словничок»
 2.  
 3.        Робота з підручником (запис визначень):
 4.         
 5.        Водні ресурси -
 6.         
 7.        Водний баланс -
 8.         

3. Є такий вислів « Річки – дочки клімату».
Прийом «Мозковий штурм». Чи згодні ви з цим? Чому кількість води в річках не буває однаковою протягом цілого року?В яку пору наступає повінь? Межень? Паводок?
Прийом «Броунівський рух»
Завдання по групам: охарактеризуйте чотири типи річок України за режимом розподілу водного стоку протягом року.
1 група – річки Причорноморського типу.
2 група – річки Східноєвропейського типу.
3 група – річки Кримського типу.
4 група – річки Карпатського типу.
Прийом «Прес» Заповніть схему «Класифікація річок України». Зробіть висновок.
Дощове живлення переважає в горах тому, що кількість опадів у вигляді
дощів тут більша і вода після дощу швидко надходить до річок. На рівнинній території: із північного заходу на південний схід структура водного живлення річок змінюється зростає частка снігового, а дощового зменшується. У районах розвитку пористих гірських порід і карсту значна частка підземного живлення.
4. Прийом «Словничок»
Завдання виписати в зошити основні поняття,що є гідрографічною характеристикою.
1. Похил річки – відношення її падіння (в сантиметрах) до довжини річки (у кілометрах).
2. Падіння річки - це перевищення її витоку над гирлом, виражене в метрах.
3. Витрати води – це об'єм води який протікає за певний час через поперечний переріз річки і визначається в метрах кубічних на с.
Q=FV (Q - витрати води; F – площа поперечного перерізу; V – швидкість течії.)
4. Річний стік – це витрати води за рік.
5. Тераси - горизонтальні або дещо похилі поверхні на дні річкової долини, що підносяться над поверхнею заплави й обмежені уступами згори та знизу. Тераси – у минулому заплави річок , «сходинки» на бортах долин.
6. Річкова ерозія – відклади , що формуються постійними водними потоками.
7. Алювій – відклади , що формуються постійними водними потоками.
8. Базис ерозії – рівень , на якому водний потік втрачає свою енергію й нижче за який не може поглибити своє русло.
9. Твердий стік – загальна кількість наносів і розчиненої речовини , нанесених річкою за певний проміжок часу.
10. Меандр(коліно) – плавний вигин русла , звичай рівнинної річки.
11. Озеро-стариця – ділянка колишнього русла річки , що повністю або частково відокремилася від неї. Утвориться внаслідок випрямлення русла.
12. Пляж – пологий намивний берег , скаредний наносами піску , гравію , гальки.
13. Коса – низька й вузька намивна смуга суши , з’єднана одним кінцем із берегом.
14. Плесо – глибока ділянка русла річки між перекатами.
5.Прийом «мозковий штурм»
Завдання: скласти логічну схему, прослухавши текст.
Річки виконують значну роботу : руйнують русла(глибина та бічна ерозія) , транспортують уламкового матеріалу й утворюють річкові наноси. Сила цих процесів змінюється за сезонами року та у зв’язку зі зміною базису ерозії , що спричинене віковими змінами (трансгресією й регресією морів).

 

 • фронтальне опитування.

1. Що таке річкова система?

2. Що таке басейн річки?

3. Назвіть найбільші річки України.

2.7. застосування знань в практичній діяльності.

 • робота з контурною картою

  Користуючись атласами і настінною фізичною картою, учні підписують найбільші річки України і наносять кордони України. Все це виконується під музику із кінофільму «Діти капітана Гранта».

 • робота з фізичною картою України

(гра «Річкова подорож»)

   Користуючись іграшковими корабликами, учні рухаються по основних річках і називають обласні центри, в яких вони побували під час подорожі.

 • Робота з картою атласу «Забезпеченість водними ресурсами».

Україна забезпечена водними ресурсами, але вони розподілені територією

країни нерівномірно:  Правобережна Україна краще забезпечена водними ресурсами, а південь країни – недостатньо.

 

З усіх європейських країн Україна забезпечена водними ресурсами найменше, хоча не нижче норми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закономірності розподілу водного стоку на території України.

   Україна забезпечена водними ресурсами недостатньо, за цим  показником займає одне з останніх мість у Європі. Чому?

   2. Важлива проблема  - ефективне використання прісних вод та їх охорона.  Вирішенню цієї проблеми сприяє знання таких показиків як похил і падіня річки.

 Падіння річки (П)- це різниця між висотами поверхні води біля

 витоку та гирла.

Похил річки(Пр)- це величина падіння, розділена на довжину річки.

 

  Пр=П:Д, П-падіння; Д- довжина.

 

            Завдання:

Визначте падіння і похил річки Тетерів.

 Розв’язання:

Витік-300м

Гирло-90м

Довжина річки-385км

1) П=300-90=210м

2) Пр= 21000см(210м): 385км=55см/км

Завдання:

Скласти характеристику р.Дніпро, р.Пд. Буг, р. Сів.Донець-самостійно по-рядах., використовуючи текст підручника, атласи.

                            Колективне обговорення:

 • Чому річки називають „ голубими артеріями”?
 • До басейнів яких океанів несуть свої води річки України?
 • Де густіша річкова  мережа? Чому?
 • Які річки переважають: гірські чи рівнинні? Чому?

3. Характеристика найбільших річкових систем України(за планом).

                           План характеристики річки:

1. Назва.

2. Де бере початок, довжина.

3. Напрям  і характер течії.

4.. Найбільші притоки

5.Падіння річки, похил річки.

6. Тип живлення, режим.

7. Куди впадає.

8. Гідрологічні споруди, господарське використання.

 

 

4.   Екологічні проблеми річок України.

 

    Дніпро і Дністер – головні водні, життєдатні артерії нашої держави,

В басейнах яких проживає близько 80 % населення.

    Колись Дніпро – одна з найбільших річок Європи- був чистоводним, зі стабільною екосистемою, що нормально функціонувала тисячоліттями, мала велику біологічну продуктивність, годувала й поїла міліони людей, що жили в його

дасейні.

         „ З інших же рік Борисфенес (Дніпро) найбільш прибутковий: він має найпрекрасніші й найрозкішніші пасовиська для худоби, пречудову рибу у величезній кількості, вода на смак дуже приємна, чиста...”

                                                               Геродот у 5 ст. до н.е.

 

 4.    Про екологічний стан річок України ми дізнаємось, переглянувши відеосюжет.

Обговорення, виступ експертів.

прослухавши цей вірш , проаналізуйте сучасний стан водних ресурсів, внесіть пропозиції, щодо виправлення ситуації, зробіть висновок.
Ще назва , а річки вже немає.
Усохли верби , вижовкли рови
і дика качка тоскно обминає
рудиментарні залишки багви.
..Куди ті ділась , річенько ? Воскресни!
У берегів потріскались вуста.
Барвистих лук не знають твої весни ,
І світить спека ребрами моста.
Стоять мости над мертвими річками
Лелека зробить декілька кругів,
Очерети з чорними свічками
ідуть уздовж колишніх берегів…

Прийом «Роблю висновки»

Людина безперервно має величезний вплив на природу і на сьогодні на жаль, в більшості негативний. Тому має місце статистика: вже за 20 років не менше 40% жителів планети відчуватимуть гостру потребу у воді, а між 2025-2035рр.загальноосвітній обсяг споживання прісної води впритул наблизиться до можливих доступних ресурсів. Але поряд із цим, варто зазначити,що в силах людини також зберегти якомога більше води на Землі, шляхом скрочення їх споживання та очищення забрудненої води.

Вода – частина нас.Слідкуйте за водою якою ви себе доповнюєте.

Подумайте, як ви плануєте оберігати запаси прісної води у своїй місцевості?

 

 

 

 


Прийом «Роблю висновки»

Людина безперервно має величезний вплив на природу і на сьогодні на жаль, в більшості негативний. Тому має місце статистика: вже за 20 років не менше 40% жителів планети відчуватимуть гостру потребу у воді, а між 2025-2035рр.загальноосвітній обсяг споживання прісної води впритул наблизиться до можливих доступних ресурсів. Але поряд із цим, варто зазначити,що в силах людини також зберегти якомога більше води на Землі, шляхом скрочення їх споживання та очищення забрудненої води.

Вода – частина нас.Слідкуйте за водою якою ви себе доповнюєте.

Подумайте, як ви плануєте оберігати запаси прісної води у своїй місцевості?

 

http://te.zavantag.com/tw_files2/urls_6/9/d-8762/8762_html_785db5d3.jpg


5 учень. Сіверський Донець.

Басейн річки охоплює східну частину території України. Починається в Росії на середньоруській височині, впадає в Дон (також на території Росії). Протікаючи в межах України, отримує води майже 300 приток. Найбільші з них – Оскія, Айдар, Казенний Торець.

Багатьма каналами річка сполучена з Дніпром (канал Дніпро-Донбас), а також містами України. Води використовуються для зрошення, життєзабезпечення міст.


http://te.zavantag.com/tw_files2/urls_6/9/d-8762/8762_html_m3b82c633.png


http://te.zavantag.com/tw_files2/urls_6/9/d-8762/8762_html_m1acbabce.png


6 учень. Західний Буг.

Західний Буг – річка на північному заході України, притока Вісли, що тече у Балтійське море. Починається на схилах Подільської височини. Із 120 приток найбільшими є Сан, Рата, Вишня. По річці Західний Буг проходить кордон між Польщею і Україною (Волинською областю).

Каналом (Дніпровсько-Буським) річка з’єднана з Дніпром (через Прип’ять). Тому річкові кораблі можуть перепливти з Чорного моря в Балтійське.

http://te.zavantag.com/tw_files2/urls_6/9/d-8762/8762_html_m2ce6b100.png


Прийом «Проблемне питання» Запитання по виступах (на уважність):


 


Чим пояснити, що практично усі великі річки України(Дніпро, Південний Буг, Дністер) течуть у південно-східному напрямку?
 


До басейну якого океану належать усі ріки України?
 


Який зв’язок між кількістю опадів по Україні і водністю річок? Наведіть приклади.
 
Прийом «Географічний практикум»

Практична робота №4. Позначення на контурній карті найбільших річок та їх приток (ст.129, перелік).


У виступах учнів звучала інформація про використання річкових вод людиною: полив полів, забезпечення міст і сіл питною водою, промисловість тощо.

Та існує кілька проблем, які слід негайно вирішувати. Одна з них – забруднення поверхневих вод, річок, їхнє зникнення через кліматичні зміни чи діяльність людини.

Видатна поетеса Ліна Костенко присвятила вірш такій річечці, від якої залишилась тільки назва. (вірш)

«Ще назва є, а річки вже немає…»

Ще назва є, а річки вже немає.

Усохли верби, вижовкли рови,

і дика качка тоскно обминає

рудиментарні залишки багви.


І тільки степ, і тільки спека, спека,

і озерявин проблески скупі.

І той у небі зморений лелека,

і те гніздо лелече на стовпі.


Куди ти ділась, річенько? Воскресни!

У берегів потріскались вуста.

Барвистих лук не знають твої весни,

і світить спека ребрами моста.


Стоять мости над мертвими річками.

Лелека зробить декілька кругів.

Очерети із чорними свічками

ідуть уздовж колишніх берегів.


Які ж чинники забруднення ви можете назвати?

(Викиди заводів, фабрик; стічні води; сільське господарство, яке посипає хімічними препаратами поля і вони змиваються в ріки) (думки учнів).


Джерела забруднення води:
 


фізичні: пісок, глина, крейда, вапняк (природне);
 


хімічне: отрутохімікати з полів, миючі засоби, кислоти, нафта і нафтопродукти, мінеральні солі (антропогенне);
 


біологічне: бактерії, віруси, спори грибів, яйця червів, паразитів, дрібні мікроорганізми, водорості, багато з яких є хвороботворними для людей (природне і антропогенне);
 


теплове: спуск у водойми теплої води електростанцій чи підприємств, що змінює тепловий режим річки (антропогенне).
 
Наслідки забруднення води (виступи учнів).


Очищення питної води. Найбільша проблема – Дніпро, адже він забезпечує водою 32 млн. чоловік.

Які шляхи покращення ситуації?

 

 5. Закріплення.

                           Робота в групах над завданнями.

1. Доведіть і доповніть  слова О.Воєйкова: „ Річки – продукт клімату”.

2.По яких річках і з якими державами проходить державний кордон України?

3.На який річках України побудовані ГЕС?

4. Чому праві притоки Дністра-Стрий,Бистриця, Свіча- більш повноводні порівняно з лівими?

5. Які види живлення річок вам відомі? Якою є структура водного живлення й режиму стоку річок нашого краю?

6. Чому р. Дніпро між м. Дніпропетровськ та м.Запоріжжя має пороги?

Підсумок уроку.

Д/З §21.Практична робота №4.

Нанести на контурну карту річки України.

 

 

 

 

3.3. домашнє завдання;

Опрацювати матеріал тексту «Річки України» на стор. 24

 

3.4. зняття нервової напруги.

(звучить музика із фільму «Діти капітана Гранта»)

Урок закінчився. Він був нелегким, напруженим, але ми перебороли всі труднощі,  і тепер відпочиваємо.

Ви добре попрацювали. Ще раз хочу нагадати: Бережіть воду, вона завжди повинна бути чистою. Разом і з тим, під час відпочинку, завжди будьте обережні на воді.

Дякую вам за участь.  

 

docx
Додано
10 лютого
Переглядів
108
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку