Урок Юридична відповідальність

Про матеріал
Представлені нижче матеріали мають на меті презентувати шляхи формування ключових компетентностей засобами інтерактивного навчання на уроці правознавства на тему: «Юридична відповідальність», як один із яскравих уроків курсу «Основ правознавства» у 9 класі. Під час уроку застосовую колективну ( кооперативну ) форму навчальної діяльності учнів – це організація навчання в малих групах учнів, об‘єднаних спільною навчальною метою. Навчально-методичне забезпечення уроку: презентація, інформаційні картки, схеми допомогли учням скоротити час виконання роботи певного етапу уроку і наочно та практично закріпити отримані знання.
Перегляд файлу

 

Тема. Юридична відповідальність

 

 Мета:    Сформувати в учнів поняття юридичної відповідальності, крайньої необхідності, познайомити з видами юридичної відповідальності та конституційними принципами юридичної відповідальності.

Розвивати вміння визначити наявність підстав для притягання до юридичної відповідальності.

 Виховувати розуміння невідворотності юридичної відповідальності.

 

         Очікувані результати

  Після уроку учні зможуть

  *розтлумачувати поняття «юридична відповідальність», називати її види;

  *пояснювати, за яких обставин людина звільняється від юридичної       відповідальності;

  *оцінювати вчинки та поведінку учасників ситуації з точки зору її правомірності.

 

Обладнання: Конституція України, Кримінальний кодекс, Адміністративний кодекс, Цивільний кодекс, підручник,схеми, таблиця, картки, персональні комп‘ютери.

 

Основні поняття і терміни: юридична відповідальність, види та ознаки юридичної відповідальності, особливості юридичної відповідальності.

 

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: практичне дослідження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

Психологічний настрій класу (учитель читає уривок із вірша В.Симоненка під музичний супровід )

                Хто я на древі нашого життя?

                Я той листок, що перейде в коріння.

                Будуть світити нові покоління,

               У них озветься і моє ім‘я.

 

ІІ. Актуалізація опорних   знань 

  Завдання 1.

З уривка вірша вибрати порушення норм, які бажав здійснити хлопчик.

        А я хочу на перерві коридорами гасати.

        Смикати всіх дівчат за коси і ходить по партах босий.

        А як пролунає дзвінок й побіжать всі на урок,

        Хочу ставити підніжки, хто впаде – я посміюся трішки.

         Скло розбити у вітрині, малюкам набити «дині».

         Грошенят поцупить в мами та поїхати на Гавайї.

  Завдання 2.

Термінологічний футбол (Клас обєднується  у групи: 1 група – гравці, 2 група – воротарі. Гравці називають основні поняття і терміни попередньої теми уроку, а воротарі дають визначення. Неправильне визначення – гол у ворота).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

оголошення теми, представлення її змісту

та очікуваних результатів

Учитель. Видатний науковець і політик А.А Бестужев – Марлинський говорив:

«У біду потрапляють немов у прірву, раптом, але до злочину сходять по щаблях».

Урок  за  темою «Юридична відповідальність»  ми проведемо у формі практичного дослідження, який допоможе  засвоїти, що кожен свій крок необхідно узгоджувати із законом, бо навіть дрібні правопорушення небезпечні ще й тим, що людина перестає бути законослухняним громадянином. У статті 68 Конституції України записано: «…Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.». Наше завдання – дослідити цю норму права за допомогою Конституції України та Кримінального Кодексу України,    Адміністративного Кодексу України. Давайте звернемо увагу на монітор комп'ютера  і визначимо тему та очікувані тезультати (учні за бажанням читають текст на моніторі)

ІV. Вивчення нового матеріалута осмислення знань і умінь

 1. Поняття та підстави  юридичної відповідальності.

 Інтерактивна вправа «Мікрофон»

1. Що означає  слово «відповідальність»?

2.Чи однаковий зміст  слова «відповідати» у твердженнях: «відповідати за доручену справу», «відповідати за вчинений злочин»?

    Коротка розповідь учителя.

 Юридична відповідальність – це юридичний обов‘язок правопорушника зазнати примусового позбавлення певних соціальних благ чи цінностей, які належали йому до факту правопорушення

    Появі юридичної  відповідальності передує неправомірна поведінка. У ній знаходить відбиття негативного ставлення держави до правопорушення й людини, яка його скоїла.

    Метою юридичної відповідальності сьогодні є охорона існуючого суспільного порядку.

    Юридична відповідальність має наступні ознаки:

 1. Розглядається у зв‘язку з державною діяльністю.
 2. Здійснюється у суворій відповідності з нормами права.
 3. Настає у зв‘язку з неналежним виконанням юридичного обов‘язку.
 4. Забезпечується державним примусом.

Робота з документами.

(Учні, працюючи у парах, опрацьовують статті Конституції України 58, 61, 62, 68, визначають принципи юридичної відповідальності та записують їх у зошити).

 Інтерактивна вправа «Світлофор»(учитель перевіряє виконання роботи  за кольоровими кругами, які показують учні):

                Зелений колір – виконав завдання.

                Жовтий колір -  не закінчив роботу.

                Червоний колір – не виконав завдання. (Додаток – 1).

Учитель. Отже, принципами юридичної відповідальності є:

 • Законність.
 • Обґрунтованість.
 • Доцільність.
 • Невідворотність.
 • Справедливість.

 Підставами до юридичної відповідальності є:

 • склад правопорушення,
 • юридичний факт,
 • наявність правозастосовного акта.

   Кожна особа за вчинене правопорушення обов’язково повинна нести юридичну відповідальність. Але іноді є підстави звільнення від юридичної відповідальності.

  Прийом «Вулик». Учні у парах розглядають матеріал підручника  та коротко обговорюють його. А потім по черзі узагальнюють отримані знання, заповнюючи таблицю на дошці:

Підстави звільнення від юридичної відповідальності (Додаток – 2).

Вправа «Намисто»Учитель пропонує учням колективну роботу. Прочитати статті 36, 39, 40 ККУ та визначити  обставини, що  виключають злочинність. Учні по черзі називають їх, не повторюючи попередні відповіді. (Необхідна оборона, крайня необхідність, казус, непереборна сила, неосудність, інші обставини(уявна оборона, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження.

 1. Види юридичної відповідальності.

  Запитання до учнів:

 1.Що таке правопорушення?

 2.Які види правопорушень ви знаєте?

Учитель. Залежно від видів правопорушень  розрізняють види юридичної відповідальності:

 Правопорушення  та види юридичної відповідальності за їх скоєння

 

 

  Кримінальна - полягає у застосуванні покарань до винної у вчиненні злочину особи.

 Адміністративна – полягає у накладенні  цивільно – правових стягнень на винних осіб.

Дисциплінарна – здійснюється у формі накладення  адміністрацією підприємств, організацій дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни.

Цивільно – правова – полягає в накладенні цивільно – правових стягнень на винну особу за невиконання або неналежне виконання забов‘язань, а також за порушення деяких особистих прав.

  Інтерактивна вправа «Ситуаційний вернісаж».

Робота та в групах. Кожній групі створити  і розіграти ситуацію, пов‘язану з настанням одного виду юридичної відповідальності.

             3.Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх.

Розповідь учителя із  використанням Кримінального Кодексу України.

Неповнолітній, який скоїв злочин, нестиме за своє діяння кримінальну відповідальність з 16 років. За деякі злочини (убивство, ґвалтування) передбачена відповідальність з 14 років.

  До дитини, що скоїла злочин у віці від 11 до 14 років, не можуть бути застосовані кримінальні покарання. Батьки такої дитини сплачуватимуть до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 грн.)

   У разі скоєння адміністративного проступку, неповнолітній нестиме відповідальність з 16 років.

  Якщо неповнолітнім скоєне цивільне правопорушення, то обов‘язок відшкодовувати збитки настає з 14 років, за умови, що він має власне майно чи заробіток.

  Самостійна робота учнів із інформаційними картками (Додаток – 3)

V.   Систематизація і узагальнення нових знань

    Інтерактивна вправа «Своя опора».

 Учитель пропонує бажаючим учням на дошці виконати завдання: скласти опорний конспект даного уроку і прокоментувати  його (останні виконують роботу у зошитах).

 

Юридична відповідальність

 

 

 

      мета             ознаки              принципи                   особливості

 

 

VІ. Підведення підсумків уроку

 

Учитель підводить підсумки виконаної вправи, оцінює результативність роботи учнів на уроці.

ХІХ. Інструктаж до виконання домашнього завдання

1.Опрацювати параграф , вивчити терміни, виконати завдання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

 

 

Підстави звільнення від юридичної         відповідальності

 

Види юридичної відповідальності

Підстави звільнення особи від юридичної відповідальності

Кримінальна відповідальність

У зв’язку з дійовим каяттям

У зв’язку з передачею на поруки

У зв’язку із зміною обстановки

У зв’язку із закінченням строків   давності

Адміністративна відповідальність

Давність притягнення

Розгляд справи товариським судом

Обмеження усним зауваженням

 

Дисциплінарна відповідальність

Розгляд правопорушення трудовим колективом

 

 

 

Додаток  3

 

 

 

Інформаційна картка

 

 Юридична відповідальність настає

 1. З 14 років – за___________;

                               2. З 16 років – за __________;

                                3. З 18 років – за  __________;

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Додаток  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
1 березня
Переглядів
150
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку