Урок з біології у 8 класі на тему: "Будова скелета людини"

Про матеріал

Розробка уроку опирається на групову роботу учнів, а також містить цікаві факти про будову скелета людини, історію вивчення тіла людини, прогнозований вигляд скелета у майбутньому. Урок має екологічне спрямування, показує зв'язок людини з навколишным світом. Містить 1 додаток - картка "Будова скелета людини"

Перегляд файлу

План-конспект уроку у 8 класі       Дата:

Вчитель : Філіпчук Т.А.

Тема: Будова скелета людини.

Мета:

навчальна: вивчити будову ске­лета людини, пов'язати особли­вості його будови з виконувани­ми функціями; на основі по­рівняння скелета людини і людиноподібних мавп зробити ево­люційні висновки;

розвивальна: розвивати вміння порівнювати, аналізувати текст підручника і засвоювати значну кількість інформації за короткий час, продовжувати розвиток вмінь працювати з таблицями, схемами, малюнками підручника, аналізувати пройдений матеріал.

виховна: сприяти формуванню здорового способу життя, заохочувати допомага­ти один одному вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Нові терміни: череп, хребет, грудна клітка, скелет вільної верхньої кінцівки, плечовий пояс, скелет вільної нижньої кінцівки, тазовий пояс.

Хід уроку.

І. Організаційний момент

Добрий день!

Вправа «Знайомство»

Правила гри. У разі позитивної відповіді на запитання, виконайте запропоновані дії.

Якщо у вас є рідний брат — поплескайте в долоні.

Якщо у вас є рідна сестра — потупайте ногами.

Якщо у вас є собака — погладьте себе по голові.

Якщо у вас є кішка — потріть долоні одна об одну.

Пояснення оцінювання.

Листок самооцінки

Прізвище та ім’я______________

Кількість балів

Вправа «Графічний диктант»

(максимум 6 бали, одне завдання 0,5 бала)

 

Оцініть свою участь у роботі групи (максимум 3 бали)

 

Відповіді під час опитування (максимум 3 бали)

 

Оцінка (загальна кількість балів)

 

 

У вас в кожного на столі є листок самооцінювання. Протягом уроку ви будете заповнювати його, ставлячи бали за правильно виконане завдання. А в кінці уроку визначите свою оцінку. Отож, давайте здобудемо перші бали.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Графічний диктант

1. Нерухоме з'єднання кісток — шов.

2. Напіврухоме з'єднання кісток — суглоб.

3. Нерухомо з'єднані кістки хребта.

4. Хрящові проміжки забезпечують напіврухомі з'єднання.

5. Поверхні суглоба вкриті шаром волокнистого хряща.

6. Кожен суглоб розміщений у суглобовій сумці.

7. Усі суглоби кулясті.

8. Основним білком кісток є осеїн.

9. Окістя – це зовнішня оболонка хряща.

10. Остеоцити це найчисленніші клітини кістки.

11. До довгих кісток належать кістки грудини, ребер, лопаток.

12. Суглоби поділяються на прості і складні.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

 

ІІІ. Мотивація вивчення нового матеріалу.

Як приємно подивитися на людину зі стрункою поста­вою, гармонійно розвинутим тілом. Гармонія тіла у поєднанні з духовністю, розумом, здоров'ям — найбіль­ший скарб людини. І всі ми по­винні прагнути до гармонії. Бо саме тоді людина щаслива, вона може любить природу, оберігає кожну травинку, комашку, пташку … А як людині її досягти? Із мого почати, щоб стати сильним, красивим та здоровим? Щоб бути володарем власного здоров'я, кожному треба знати все про свій організм і його життє­діяльність.

Пізнай самого себе. Сократ

Отже, ми сьогодні будемо продовжувати пізнавати себе, своє тіло. Ви помітили силует людини? Він ніби оболонка, а наповнення ще немає, протягом уроку ми будемо дізнаватись щось нове про людину і будемо заповнювати цю модель.

Люди ще з давніх часів хотіли дізнатись більше про своє тіло.

Вправа «Це цікаво!»

Пропорції тіла. Виникнення вчення про пропорції тіла сягає періоду розквіту Єгипетської держави. Єгиптяни з'ясували, що довжина всього тіла в 19 разів більша середнього пальця. Цього правила вони дотримувалися під час створення скульптур. Дав­ньогрецькі ж скульптори запропонували користуватися шириною долоні як одиницею вимірювання, тому пропорції тіла вони виражали так: 2 ширини долоні — висота обличчя, 3 долоні -  довжи­на стопи, 4 долоні — відстань від плеча до ліктя і т. д.

Значно пізніше анатоми й художники визначили вже цілий ряд подібних співвідношень. Ще в XV ст. Леонардо да Вінчі створив малюнок, який і досі використовують як символ внутрішньої симетрії людського тіла та Всесвіту. Це — вітрувіанська людина.

Пропорції тіла людини в майбутньому. Деякі вчені намагаються показати пропорції тіла людини майбутнього, яка буде жити в урбанізованому світі. У людини залишиться один шийний хребець, один грудний, один поперековий, два-три крижові. Зникнуть кістки плечового поясу. На руках буде по три довгих пальці. Загальний план людини майбутнього буде надзвичайно жахливим порівняно із сучасним. Яка ж у нас зараз будова тіла, а зокрема про це ми дізнаємось сьогодні. Отже, тема нашого уроку «Будова скелета людини»

Завдання.

  1. Розглянути особливості будови ске­лета людини.
  2. Охарактеризувати значення різних його відділів.
  3.  По­рівняння скелет людини і людиноподібних мавп.

IV. Вивчення нового матеріалу.

  1. Загальна судова скелета людини

Скелет людини — це її живий каркас, який поділяється на осьовий і додатковий. У дорослої людини він складається з 206 кісток, кожна з яких має свою назву. Скелет малюків містить значно більше кісток (понад 300). Утім, протягом дитячого й підліткового періоду життя деякі з них зростаються і тому в дорослих людей їх стає менше.

Осьовий скелет включає череп, хребет, ребра і грудину та загалом містить 80 кісток. До додаткового скелета належать кістки верхніх і нижніх кінцівок, а також кістки, що з'єднують його з осьовим скелетом — разом це 126 кісток. Крім кісток, скелет містить хрящі, що допомагають кісткам легко ковзати в суглобах, а також зв'язки, що з'єднують кістки між собою й утримують їх у суглобах.

Кожна кістка має своє призначення і від цього залежить її розмір, форма і міцність. Наприклад, кістки таза і нижніх кінцівок товсті й міцні, адже їм доводиться витримувати значну частину маси тіла. Загалом верхня частина скелета є більш рухливою, що дає змогу нам піднімати й переносити предмети, повертати голову й тулуб. Нижня частина скелета навпаки, в основному забезпечує стабільність під час ходьби й бігу.

Розглянемо детальніше окремі частини скелета, їх будову і призначення.

Поділ на групи за допомогою карток «Череп, Хребет. Грудна клітка, Верхня кінцівка, Нижня кінцівка».

Робота в групах

група І — скелет голови;

група II — скелет тулуба: хребет;

група III — скелет тулуба: грудна клітка;

група IV — скелет верхніх кінцівок;

група V — скелет нижніх кінцівок.

 

Група І — скелет голови;

Використовуючи малюнки, текст підручника дослідіть особливості будови скелета голови у зв'язку з вико­нуваними функціями.

1. Назвіть відділи скелета го­лови.

2. Закінчіть схему.

Група II — скелет тулуба: хребет;

Використовуючи малюнки, текст підручника дослідіть особливості будови скелета тулуба: хребта у зв'язку з вико­нуваними функціями.

1. Назвіть відділи хребта.

2. Закінчіть схему

Хребці в різних відділах мають різний розмір і форму, тому ми ознайомимося з найбільш типовим хребцем — це хребець грудного відділу. Він має тіло (1), дугу (2), два поперечні відростки (3), один остистий відросток (4), а в центрі — хребцевий отвір (5). Хребцеві отвори сусідніх хребців розташовані один над одним і разом вони формують хребтовий канал, де і міститься спинний мозок.

Перший шийний хребець дістав персональну назву — атлас, адже в нього і роль особлива і дуже відповідальна — з'єднання черепа і хребта. У давньогрецькій міфології Атлант був одним із Титанів. Він був приречений довічно підтримувати небосхил. Тому перший хребець і отримав назву — атлас (атлант), адже він усе життя мусить утримувати на собі вагу голови. Атлант-хребець з цією функцією добре справляється завдяки особливостям його будови. У нього практично немає тіла, зате по боках у нього є бокові маси. На передній дузі цього хребця є суглобова ямка для з'єднання з особливим відростком — зубом — другого шийного хребця, який називається осьовим. Такі анатомічні особливості цих двох хребців дозволяють людині повертати голову вверх, вниз І в різні боки.

Група III — скелет тулуба: грудна клітка;

Використовуючи малюнки, текст підручника, дослідіть особ­ливості будови грудної клітки у зв'язку з виконуваними функціями.

1. Вкажіть, з яких кісток складається грудна клітка.

2. Закінчіть схему.

Вправа «Це цікаво!»

Грудна клітка. Окостеніння грудної клітки відбувається най­пізніше. До 20 років закінчується окостеніння ребер, а до 30 — по­вне зрощення частин грудини, яка складається з рукоятки, тіла грудини й мечоподібного відростка. У дітей, які займаються спор­том, об'єм грудної клітки на 7-8 см більший, ніж у інших.

Група IV— скелет верхніх кінцівок.

Використовуючи малюнки, текст підручника, дослідіть особливості будови скелета верх­ніх кінцівок у зв'язку з виконува­ними функціями.

1. Назвіть відділи скелета верх­ньої кінцівки.

2. Закінчіть схему.

Група V— скелет нижніх кінцівок.

Використовуючи малюнки, текст підручника, дослідіть особливості будови скелета ниж­ніх кінцівок у зв'язку з виконува­ними функціями.

1. Назвіть відділи скелета ниж­ньої кінцівки.

2. Закінчіть схему.

V. Закріплення матеріалу.

Скласти сенкан на теми «Будова скелета людини»

Сенкан (або сенкен) — це вірш, який складається з п’яти рядків.

Під час складання сенканів необхідно дотримуватися таких правил:

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (зазвичай це іменник).

2. Другий рядок — це опис теми, який складається з двох слів (два прикметники).

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з 3 слів (зазвичай це дієслова).

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається із 4 слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, у ньому висловлюється сутність теми, ніби підбивається підсумок.

Наприклад:

(один іменник)       1. біологія

(два прикметники)      2. цікава, сучасна

(три дієслова)       3. розвивається, вивчає, досліджує

(речення із чотирьох слів)     4. наука про живу природу

(синонім до іменника)      5. життя

Таблиця. Захисна функція виділів скелета.

З'ясуйте, які складові опорно-рухової системи захищають:

Частина скелета

Які органи захищає

1

Череп

Головний мозок

2

Грудна клітка

Серце

3

Грудна клітка

Легені

4

Хребет

Спинний мозок

5

Кістки тазу

Сечовий міхур

Що ж відрізняє людину від тварини? Відмінностей багато, але перш за все, це його мозок. Наш мозок приблизно в 3 рази більше за об’ємом мозку шимпанзе, найближчого до нас «родича» з тваринного світу. Це – головна відмінність людини від тварини. Однак людина іноді йде наперекір природним законам. Дика природа може прогодувати кількість людей приблизно в тисячу разів менше, ніж проживає зараз на планеті Земля. Усі людиноподібні мавпи занесені до Міжнародної Червоної книги. Крім того, є й інші відмінності людини від тварини. Це, наприклад, уміння переміщатися на двох ногах. Завдяки цій здатності людина змогла звільнити дві інші кінцівки, які використовуються ним для найрізноманітнішої діяльності, внаслідок чого відбулося збільшення гнучкості кисті і дрібної моторики, які, у свою чергу, як вважають багато вчених, дозволили розвиватися і мозку людини. До речі, мавпа не може вчинити таку дію, як, наприклад, вставити нитку в голку, як не намагалися її навчити цього нескладного, на наш погляд, дії. Є ще деякі відмінності людини від тварини.

Таблиця. Подібність і відмінність між скелетами людини і тварин

№ з/п

Назва відділу

Людина

Людиноподібна мавпа

1

Череп

Розвинутий мозковий

Розвинутий лицевий

2

Хребет

4 вигини

Немає

3

Грудна клітка

Розширена в боки (прямоходіння)

Приплюснута

4

Верхні кінцівки

Рухомі протиставлений палець

 

5

Тазовий пояс

Широкий чашоподібний, щоб підтримувати внутрішні органи

 

6

Нижні кінцівки

Масивніші, склепіння

 

VІ. Підбиття підсумків уроку

Визначення оцінки за урок

VII. Домашнє завдання

  1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
  2. Дописати назви кісток на малюнку-картці «Будова скелета людини».


Додаток

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
6 липня 2018
Переглядів
899
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку