Урок з біології у 8 класі на тему: "Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові"

Про матеріал

Урок сприяє формуванню в учнів уявлення про формені елементи крові, а саме лейкоцити і тромбоцити; показує взаємозв'язок будови і функцій тромбоцитів і розкриває життєво важливу роль механізму зсідання крові. Містить 2 життєві історії про лейкоцити і тромбоцити для зацікавлення учнів.

Перегляд файлу

План-конспект уроку з біології у 8 класі     Дата:

Вчитель: Філіпчук Т.А.

Тема: Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові.

Мета навчальна: продовжити формувати в учнів уявлення про формені елементи крові, а саме лейкоцити і тромбоцити; показати взаємозв'язок будови і функцій тромбоцитів, розкрити життєво важливу роль механізму зсідання крові.

Мета розвиваюча: розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між відомими науковими фактами, пізнавальний інтерес до біології.

Мета виховна: здійснювати валеологічне виховання; виховувати кращі моральні якості: працелюбність, взаємодопомогу; заохочувати допомагати один одному вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття: лейкоцити, тромбоцити, зсідання крові, фібриноген, фібрин, тромб, гемофілія.

Хід уроку

Здоровий жебрак щасливіший від хворого короля

Народна мудрість

І. Організація класу.

Вправа «Термометр». Діти оцінюють свій настрій від – 0 до 10°С

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда.  1. Які особливості будови еритроцитів? 2. Які функції еритроцитів? 3. Яка роль гемоглобіну у транспорті газів? 4. Яку кров називають артеріальною, а яку - венозною? 5. Які функції селезінки в організмі людини? 6. Що таке недокрів'я та які його причини?         7. Яких людей називають донорами та реципієнтами? 8. Які є групи крові людини? 9. Що таке резус-фактор і резус-конфлікт?

IІI. Мотивація навчальної діяльності

1 історія. Вивчаючи морських зірок і дрібних рачків-дафній, І. Мечников звернув увагу на те, що в їхніх організмах є маленькі клітини, здатні рухатися. Учений дуже ними зацікавився і почав вивчати їхнє значення для організму. Він вводив у тіло морської зірки шпичку троянди, у тіло дафнії поміщав спори грибка і спостерігав, спостерігав, спостерігав... Численні рухливі клітини скупчувалися в місцях поранення, оточуючи ці чужорідні об’єкти, і намагалися їх знищити. Отже, ці клітини захищають організм. Подальші дослідження виявили існування подібних клітин у крові людей та інших тварин. І. Мечников писав: «Хвороба — це битва в людському організмі між двома великими юрбами: незліченною зграєю мікробів — збудників хвороби і такою ж юрбою рухливих клітин крові — лейкоцитів...».

2 історія. Перенесімося подумки на початок минулого сторіччя. У родині російського імпера­тора Миколи II народився спадкоємець — цесаревич Олексій. Радість була безмежна, оскільки в сім'ї народжувалися тільки дівчатка. Але через деякий час з'ясува­лося, що дитина хвора. З цієї хви­лини життя матері перетворилося на суцільну тривогу. Вона знала цю страшну недугу: дядько, брат і два племінники померли від неї. З дитинства чула про цю хворобу, як про щось жахливе і таємниче, проти чого люди безсилі. І ось її дитина, її син, який дорожчий понад усе на світі, був уражений цією недугою. Ні, треба боротися, тре­ба врятувати хлопчика за будь-яку ціну. Звернулися до найвідоміших лікарів і професорів, проте ніякі засоби не допомагали. Сучасна наука вже не така без­сила проти хвороби царевича. Це захворювання — гемофілія — пов'язане з кров'ю і сьогодні ми ді­знаємося, чому воно виникає і як його лікувати. Отже сьогодні на уроці ми розгадаємо таємниці лейкоцитів і тромбоцитів.

Повідомлення теми уроку. Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Яка будова і які функції лейкоцитів? Лейкоцити - безбарвні клітини, тому їх ще називають білі клітини крові. Є кілька видів лейкоцитів, різних за розмірами, будовою і функціями. Усі вони, на відміну від еритро­цитів, мають ядро. Форма лейкоцитів непостійна, тому вони здатні утворю­вати несправжні ніжки (псевдоподії) та рухатись подібно до амеби. Деякі види лейкоцитів завдяки цій властивості можуть проникати крізь стінки капіля­рів і рухатись у міжклітинних просторах. Лейкоцити утворюються в червоному кістковому мозку, дозрівають у тимусі (вилочковій залозі), селе­зінці (пригадайте, де розташований цей орган і які його функції), апендиксі, лімфатичних вузлах. Тривалість життя - від 6-10 годин до десятків років. Руйнуються лейкоцити в селезінці та місцях запалення.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Крім розмірів, різні види лейкоцитів різняться тим, чи є в їхній цитоплазмі гранулоподібні включення, чи відсутні (моноцити, лімфоцити). Лейкоцити з гранулоподібними включеннями в цитоплазмі різняться тим, якими барвниками забарвлюється їхня цитоплазма (нейтрофіли, базофіли, еозинофіли). Відсоткове співвідношення різних видів лейкоцитів у крові має назву лейкоцитарна формула. Зміни в ній можуть свідчити про певні захворювання.

У 1 мм3 крові міститься від 6 до 10 тис. лейкоцитів. Кількість їх у кро­ві може змінюватися. Це пояснюють тим, що половина лейкоцитів пере­буває у міжклітинних проміжках, третина - у червоному кістковому мозкові й лише невелика частка міститься у кровоносному руслі. Збільшення числа лейкоцитів понад фізіологічну норму називають лей­коцитозом. Він розвивається унаслідок запальних процесів, інфекційних та онкологічних захворювань, після споживання їжі та важкої фізичної праці (як ви думаєте, чому?). Зменшення числа лейкоцитів у крові нижче норми називають лейкопенією. її спричиняють деякі інфекційні захворю­вання, а також променеве враження організму.

Основна функція лейкоцитів - захист організму від хвороботворних мікроорганізмів, чужорідних білків, сторонніх тіл, які проникають у кров і тканини. Таким чином, лейкоцити беруть участь у забезпеченні імунітету.

Імунітет - здатність організму захищати власну цілісність, біологічну індивідуальність і сталість внутрішнього середовища. Докладніше про ме­ханізм дії та види імунітету ви дізнаєтеся згодом.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Захисні функції лейкоцитів вивчав наш співвітчизник І.І. Мечников - видатний учений, який тривалий час працював в Одеському національ­ному університеті, що носить його ім'я. Спостерігаючи за певними видами лейкоци­тів, він виявив явище фагоцитозу й пов'язав з ним захисні властивості організму людини і тварин. Так він відкрив явище клітинного імунітету.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Імунітет, який забезпечують певні види лейкоцитів, здатних шляхом фагоцитозу захоплювати й знешкоджувати чужорідні сполуки та мікроорганізми, називають клітинним. Такі лейкоцити містять ферменти, які розщеплюють клітини мікроорганіз­мів. Гній, що утворюється в тканинах при запаленнях, — це скупчення мертвих лейкоцитів.

2. Яка будова і функції тромбоцитів? До формених елементів крові на­лежать тромбоцити, або кров'яні пластинки. Це безбарвні, без'ядерні, неправильної форми ділянки цитоплазми, оточені плазматичною мембра­ною. Кількість їх у нормі становить 150—400 тис. в 1 мл крові. Утворю­ються тромбоцити в червоному кістковому мозку з великих кровотвірних клітин. З однієї такої клітини може утворитися до 4000 тромбоцитів. Тривалість життя тромбоцитів становить приблизно 5—8 днів, після чого вони руйнуються в печінці та селезінці. Тромбоцити також легко руйнуються при пошкодженні кровонос­них судин, відіграючи важливу роль у проце­сах зсідання крові.

3. Як відбуваються процеси зсідання крові? Зсідання крові - важлива захисна реакція організму, яка запобігає втратам крові в разі порушення цілісності кровоносних судин. Під час зсідання крові утворюється кро­в'яний згусток, що закриває пошкодження в судині. Якщо травми незначні й ушкодже­ні дрібні кровоносні судини, то зсідання крові відбувається переважно за рахунок тромбоцитів. Спочатку вони виділяють біо­логічно активні речовини, які забезпечують деяке звуження ушкоджених судин. Потім тромбоцити прилипають до волоконець сполучної тканини, закупорюючи ушкоджене місце. У разі травмування більших судин, де високі тиск і швидкість руху крові, спрацьовує інший механізм. Він полягає в пере­творенні розчинного білка плазми крові фібриногену на нерозчинний фі­брин, у результаті чого утворюється щільний тромб.

Як це відбувається? Під час пошкодження судини вивільняються біо­логічно активні речовини, зокрема тромбопластин. У присутності йонів Кальцію він активує фермент тромбін, який утворюється з протромбіну, що синтезується у печінці під дією вітаміну К. Саме тромбін перетворює фібриноген на фібрин. Нитки фібрину утворюють над ушкодже­ною ділянкою судини сітку, в яку потрапляють еритроцити, тромбоцити і білки плазми крові. Згусток стискається та ущільнюється. Так виникає кров'яний тромб, який повністю закриває рану. Згодом, після того як ушкоджена ділянка кровоносної судини відновлюється, кров'яний згусток розчиняється.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Вплив вітаміну К на зсідання крові довів датський біохімік X. Дам спільно з американським колегою Е.А. Дозі. У 1943 р. за це їм було присуджено Нобе­лівську премію. Український учений О.В. Паладій, засновник Інституту біохімії НАН України, 1944 р. синтезував водорозчинний аналог вітаміну К - вікасол, який нині широко застосовують у медичній практиці для зупинки невеликих внутрішніх кровотеч.

Здоров'я людини. У деяких людей зсідання крові порушене. Таке захворювання називають гемофілією. Це спадкове захворювання, на яке хворіють переважно чоловіки. Передається воно по материнській лінії і характеризується тим, що у хво­рої людини навіть за незначних ушкоджень кровоносних судин кров не зсідається. Хворі на гемофілію, якщо не вживатимуть спеціальних ліків, можуть загинути від втрати крові навіть за незначного поранення.

У разі деяких захворювань (наприклад, атеросклерозу) кров може зсідатися всередині судини й утворювати в ній тромби. Вони можуть закупорювати кровоносні судини, що небезпечно для життя людини. В організмі людини є речовини, які запобігають зсіданню крові й утворенню тромбів. До них належать гепарин, який утворюється в різних органах, зокрема в печінці, і фермент сироватки крові - фібринолізин.

V. Узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів

1) Лабораторна робота № 1

Тема: Мікроскопічна будова крові людини

2) Таблиця «Основні властивості тромбоцитів та лейкоцитів»

Назва форменого елемента

Тромбоцит

Лейкоцит

Забарвлення

безбарвні

безбарвні

Форма

неправильна

непостійна

Наявність ядра

немає

є

Кількість у 1 мм3 крові

180 –320 тисяч

6–8 тисяч

Місце утворення

червоний кістковий мозок

червоний кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузли

Місце руйнування

печінка й селезінка

селезінка та місця запалення

Час існування

8-11 днів

від 2–4 днів до декількох років

Основні функції

зсідання крові

захист організму від мікроорганізмів, чужорідних білків, які проникають у кров і тканини

 

3) Завдання «Поміркуй»

 •        Що спільного в будові тромбоцита й еритроцита?
 •        Яка доцільність цих особливостей будови?
 •        Якщо кров налити у пробірку та залишити на кілька годин при кімнатній температурі, вона розділиться на три шари: ниж­ній — червоний, що містить ерит­роцити, середній — білий — лей­коцити та верхній — солом'яно-жовтий — плазма. Чому ми не мо­жемо знайти в пробірці тром­боцитів?
 •        Чому видатний французький фізіолог Клод Бернар назвав кров «дзеркалом організму».

 

4) Біологічний диктант (Випишіть номери правильних тверджень)

 1. Тромбоцити — це кров'яні пластинки крові.
 2. Тромбоцити мають ядро.
 3. При пораненнях тромбоци­ти легко руйнуються.
 4. Тромб утворюється тільки на місці рани.
 5. В утворенні тромба бере участь білок фібриноген.
 6. Для зсідання крові потрібен кальцій.
 7. У крові здорової людини завжди є фермент тромбопластин.
 8. У хворих на гемофілію збіль­шена здатність крові до зсі­дання.
 9. Гемофілія успадковується.
 10. Протромбін продукується печінкою.
 11. Під дією гепарину зсідан­ня крові посилюється.
 12. Зсідання крові — захисна реакція організму.

Відповідь. 1,3,4, 5,6, 9, 10, 12.

 

5) Спільне складання сенкану «Лейкоцити, тромбоцити»

Наприклад:

(один іменник)       1. біологія

(два прикметники)      2. цікава, сучасна

(три дієслова)       3. розвивається, вивчає, досліджує

(речення із чотирьох слів)     4. наука про живу природу

(синонім до іменника)      5. життя

 

VІ. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.

Вправа «Незакінчене речення»

 • Найцікавішим для мене було …

 

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, скласти кросворд «Лейкоцити, тромбоцити».

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
7 липня 2018
Переглядів
1003
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку