10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок (з елементами ділової гри) на тему "Хімія неметалів"

Про матеріал

Формування вмінь самооцінки власних знань та знань своїх колег; вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати вивчене; виховання діалогічного спілкування.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький коледж нафти і газу

 

 

 

 

 

 

 

Методика проведення

ділової гри з Хімії

 тема :   „Хімія неметалів”

 

 

Спеціальність 5.091615 „Переробка нафти і газу”

 

 

 

 

 

Методична мета :   Формування вмінь самооцінки  власних знань та знань своїх колег; вміння

                                       аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати  вивчене; виховання

                                       діалогічного спілкування.

 

 

Викладач:_________________________________ (Богак Л.Р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрогобич

 

 

Тема заняття :

 

 

 

Мета заняття:

 

 

 

 

 

 

 

Міжпредметні зв’язки:

 

 

 

 

Внутрішні зв’язки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення :

 

 

 

 

Література:

 

 

 

 

 

 

 

„Хімія неметалів” 

 

 

 

Формування вмінь самооцінки  власних знань та знань своїх колег; вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати  вивчене; виховання діалогічного спілкування.

 

 

 

 

 

Предмети, які забезпечуються: органічна хімія

                                                     аналітична хімія

 

 

 

 • „Вступ”
 • тема 1.1 „Періодичний закон і періодична система Д.І.Менделєєва у світлі теорії будови атома”
 • тема 1.2 „Хімічний зв’язок і будова речовин”
 • тема 1.3 „Основні класи неорганічних сполук”
 • тема1.4 „Теорія електролітичної дисоціації”
 • тема 1.5 „Гідроліз солей. ОВР”
 • тема 2.1 „Загальна характеристика неметалів”
 • тема 2.2 „Оксиген і Сульфур”
 • тема 2.3 „Нітроген і Фосфор”
 • тема 2.4 „Карбон і Силіцій”

 

 

Наочність: плакати, демонстрації

 

 

 

 

В.П. Басов, В.М.Фодіонов  Хімія, Навчальний посібник, 4 видання

                                              Київ „Каравела”, 2004, с.320  

Н.М.Буринська Хімія 8 клас , Київ  „Ірпінь”, 2000, с.158

Н.М.Буринська, Л.П. Величко  Хімія 10 клас , Київ  „Ірпінь”, 2000, с.172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД     ЗАНЯТТЯ

 

п/п

Елементи заняття

Зміст питань, що вивчаються;

методи і методичні прийоми їх вивчення

 

1

2

3

4

1

Організаційна частина

Перевірка  присутніх   студентів.

 

 

2

Повідомлення теми, плану та мети заняття

На даному занятті ми проведемо ділову гру з предмету Хімія.  Ми завершуємо вивчення  неорганічної хімії, а саме хімії неметалів.

Метою даного заняття є узагальнити набуті вами знання щодо фізичних та хімічних властивостей неорганічних речовин, удосконалити вміння розпізнавати речовини за допомогою якісних реакцій, планувати й проводити досліди.

 

 

3

Мотивація навчаль-ної діяльності сту-дентів, постановка проблемних завдань

На протязі  семестру ми з вами вивчали хімію – неметалів. Детально зупинялись на головних представниках  4, 5  та 6 груп, а саме:  Оксиген і Сульфур, Нітроген і Фосфор, Карбон і Силіцій. Вивчали їх фізичні та хімічні  властивості, будову, застосування, а  також  вивчали фізичні та хімічні властивості, будову, застосування   сполук утворених цими елементами.

Набуті вами знання  з даного курсу є важливими, так як є основою для  вивчення таких дисциплін як органічна хімія,  яку ми будемо вивчати у другому семестрі,  та аналітична хімія.

 

4

Інформаційний ввід

Участь у даній діловій грі приймають студенти групи 07-Т-1. Студенти поділилися і сформували дві команди. За І столом  сидить І команда ,  а за ІІ столом  - ІІ команда. Крім того кожна команда обрала собі капітана:

                     Капітаном І команди є – Кондрацов Віталій 

                     Капітаном ІІ команди є – Пупін Оксана  

 

Також на заняття присутні гості та класний керівник, які виступають у ролі жюрі.   

     Лічильна комісія буде здійснювати підрахунок балів одержаних  командами за конкурси, заносити дані в  протоколи та оголошувати результати команд після кожного конкурсу. В кінці ділової гри лічильна комісія оголосить  кінцевий результат.

Ділова гра передбачає проведення шести конкурсів, а саме:

               1  „Презентація команди”

               2  „Естафета”

               3  „Хімічний диктант”

               4  „Поясни чому?”

               5  „Чорна скринька”

               6  „Підказка”

Деякі з цих  конкурсів буде  оцінювати  жюрі.

 

 

5

Оголошення початку ділової гри

Отже, розпочинаємо ділову гру.    

 

 І конкурс„Презентація команд”

 

 Кожна команда повинна була присвоїти собі імя, створити емблему та девіз.  Імя, девіз та емблема повинні бути максимально  пов’язані з предметом „Хімія” та  майбутньою професією.  Даний конкурс оцінює жюрі. Максимальна  оцінка 5 балів.  Розпочне свою презентацію  І команда.

 

  Після презентації обох команд членам  жюрі  для оцінювання передається   зразок емблеми, записаний девіз та ім’я команди.                 

 

Отже, з командами ми познайомились: взнали імя, почули девіз та побачили емблему. І поки жюрі оцінює ваші творчі роботи я продемонструю Вам декілька цікавих  дослідів.

 

Далі демонструю та коментую досліди.

Навколишній світ розмаїтий і загадковий. Наука розкриває його таємниці.  Одне з провідних місць у цьому посідає хімія.

 Хімія – це чарівний і захоплюючий світ метаморфоз.

1  Демонстрація „Вулкан”

При вивченні теми „Нітроген і Фосфор” ми також  вивчали солі амонію, їх будову та властивості. Однією з властивостей  солей амонію є розклад при нагріванні. Зараз я продемонструю екзотермічний розклад (з виділенням теплоти) (NH4)2Cr2O7, що дуже нагадує виверження справжнього вулкану.

(NH4)2Cr2O7 = N2  + 4H2O + Cr2O3  - Q

Для досліду необхідно  висипати порошок  (NH4)2Cr2O7   на велику металеву пластину, надаючи йому форму гірки. На вершині вулкана паличкою роблять лунку і вливають у неї 1-2 мл етилового спирту. Спирт підпалюють сірником.

Коментар:  від горіння спирту починає бурхливо розкладатися дихромат

                      амонію . При цьому з „кратера” викидається  сніп яскравих

                      іскор і „вулканічний попіл” – брудно-зелений Сг2О3, об’єм

                      якого в багато разів перевищує взятого  дихромату амонію.

 

2  Демонстрація  „Вогонь від рідкої солі”

При вивченні теми „Нітроген і Фосфор” ми познайомились з нітратами – солями нітратної кислоти. Однією з властивостей нітратів є  їх  розклад при нагріванні. Продукти розкладу нітратів залежать від металу, який входить до складу солі.  Зараз я продемонструю Вам розклад нітрату срібла при нагріванні. Продуктами розкладу  даної солі є чисте срібло, кисень та диоксид нітрогену. Ми знаємо, що диоксид нітрогену є отруйним газом  і тому для його нейтралізації   отвір  пробірки  я закрию ватною кулькою, змоченою розчином  гідроксиду натрію (NaOH).

 2 AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2

Для досліду  необхідно фарфорову чашу  накрити  2-3  аркушами  фільтрувального паперу. У пробірку насипати 1-2 г кристаликів AgNO3 і нагріти на полум’ї  спиртівки. Сіль плавиться  і перетворюється на блідо-зеленувату рідину.  Розплавлений нітрат срібла  виливають на папір, який умить спалахує і горить.

Коментар: розплавлений нітрат срібла  - надзвичайно сильний окисник, а

                    тому він і газоподібні продукти його  розкладу -  енергійно

                     окислюють клітковину.

 

Поки я демонструвала досліди, члени жюрі мабуть  встигли оцінити Ваші творчі роботи і зараз ми почуємо, які ж бали одержали команди за  „Презентацію”.

Слово надається членам жюрі.

Лічильна комісія заносить  дані  в протокол.

 

Переходимо до наступного конкурсу. 

 

ІІ конкурс„Естафета”

 

На навчальній дошці виставлено два плакати (1-й для однієї команди, 2-й для другої ), які поділено на 3 частини. В кожній частині записана назва одного з класів неорганічних речовин. Крім того на столі лежать аркуші  для кожної команди,  на обороті яких  написані  формули неорганічних речовин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть конкурсу: студенти, по одному учаснику з команд, прочитавши на звороті листа неорганічну речовину кріплять її до сегменту плакату, згідно якому класу належить ця речовина. Завдання необхідно виконати за 2 хв.

 

Для І команди:                                    Для ІІ команди:

 

NaCl            солі                             MgSO4               солі      

CaCO3          -„-                               Na3PO4                        -„-

KNO3           -„-                               K2SiO3                          -„-

Cu(OH)2   основи                           Mg(OH)2         основи

Fe(OH)3        -„-                               Al(OH)3                      -„-

LiOH            -„-                               Ca(OH)2                      -„-

H2SO4      кислоти                         H2SiO3            кислоти

H3PO4           -„-                               H2CO3                         -„-

HNO3                 -„-                                              HCl                     -„-

 

По закінченню даного командам часу лічильна комісія перевіряє правильність результатів, підраховує кількість вірних відповідей, заносить  результати  в протокол та оголошує бали одержані командами.  

 

Лічильна комісія:

І команда  за конкурс „Презентація” одержала _____ балів;

                   за конкурс „Естафета” одержала _______ балів.

Сумарний бал на даному етапі _________ балів.

 

ІІ команда за конкурс „Презентація” одержала ___ балів;

                   за конкурс „Естафета” одержала ___ балів.

Сумарний бал на даному етапі _________ балів.

 

Переходимо до наступного конкурсу. 

 

ІІІ конкурс„Хімічний диктант”

 

Команді  задається блок питань, на які треба дати відповідь на протязі 2 хвилин, участь у конкурсі приймають усі члени команди. /прохання до команд відповідати чітко та голосно і по-одному, а не гуртом !/  Кількість правильних відповідей чисельно дорівнює кількості балам, які команда  одержить за даний конкурс.

Конкурс розпочинає команда, яка лідирує за кількістю балів на даному етапі. Лідирує команда ......... з неї і розпочнемо ІІІ конкурс. Задаю  обом  командам  блок питань.  Після закінчення конкурсу представник лічильної комісії оголошує кількість питань заданих  командам та скільки вірних відповідей дали команди за 2 хвилини.

  Лічильна комісія заносить дані в протокол та оголошує результати  команд на даному етапі.

 

 

 

 

 

 

Лічильна комісія:

І команда за конкурс „Хімічний диктант” одержала _____ балів;

Сумарний бал на даному етапі _________ балів.

 

ІІ команда за конкурс „Хімічний диктант” одержала ___ балів;

Сумарний бал на даному етапі _________ балів.

 

Переходимо до наступного конкурсу

 

IV конкурс – „Поясни чому ?”

 

Командам  демонструються по-черзі два досліди. Завдання команд уважно спостерігати за тим що відбувається. У письмовому вигляді описати спостереження, обґрунтувати та пояснити  їх. На  обговорення командам дається  по 5 хвилин на кожний дослід. Даний конкурс оцінює жюрі. Максимальний бал  - 5 балів. 

Після закінчення конкурсу слово надається членам жюрі.

  Лічильна комісія заносить дані в протокол та оголошує результати  команд на даному етапі.

 

Слово надається лічильній комісії.

 

Лічильна комісія:

І команда   за конкурс „Поясни чому” одержала _______ балів.

Сумарний бал на даному етапі _________ балів.

 

ІІ команда  за конкурс „Поясни чому” одержала ___ балів.

Сумарний бал на даному етапі _________ балів.

 

Переходимо до наступного конкурсу

 

V конкурс – „Чорна скринька”

 

В даному конкурсі командам необхідно, використавши три підказки,  назвати предмет, що міститься в чорній скриньці. Після кожної підказки  команди пропонують свій варіант відповіді.

Якщо команда використає всі 3 підказки і дасть правильну відповідь - за даний конкурс отримує 1 бал, якщо 2 підказки – 2 бали, якщо лише 1 підказку – одержує 3 бали. І першою встановити вміст скриньки  має можливість  команда_______.

 

Зачитую 3 підказки для І команди:

 1. Даний предмет винайшов Микола Дмитрович Зелінський.
 2. Використовується під час воєнних дій для захисту людей  (а саме газовий напад супротивника).
 3. Основною складовою є активоване вугілля.

В скриньці знаходиться протигаз.

 

Зачитую 3 підказки для ІІ команди:

 1. Типовий кислотний оксид, однак з водою не взаємодіє і не утворює кислоти.
 2. Ця речовина широко використовується для гасіння полум’я, якщо його не можна гасити  водою.
 3. Дана речовина є в кожній лабораторії, на нафтопереробному заводі біля кожної, без винятку установки (згідно правил ТБ).

В скриньці знаходиться пісок SiO2.

 

Оголошую скільки балів одержали команди за конкурс „Чорна скринька”.

Лічильна комісія заносить дані в протокол.

Слово надається лічильній комісії.

 

 

Лічильна комісія:

І команда   за конкурс „Чорна скринька” одержала _______ балів.

Сумарний бал на даному етапі _________ балів.

 

ІІ команда  за конкурс „Чорна скринька” одержала ___ балів.

Сумарний бал на даному етапі _________ балів.

 

Переходимо до наступного конкурсу.

 

VІ конкурс – „Підказка”

 

Представник команди  сідає спиною до дошки. Командам по-черзі демонструються рисунки, схеми, слова. Завдання  команди  за допомогою підказок допомогти члену команди відгадати, що зображено чи написано на плакатах. Конкурс триває  2  хвилини. Кількість  правильних відповідей чисельно дорівнює кількості балам, які команда одержить за даний конкурс. Максимальний бал  – 10. 

Запрошую представника команди зайняти робоче місце.

 

Для І команди:                               Для ІІ команди:

 

  КАРАТ                                        ДІАМАНТ

КИСЕНЬ                                    ОЗОН

БІЛИЙ ФОСФОР                      СО2

ПІСОК                                        СО

6.02 . 1023                                                          NH4OH

H2S                                              NO2

ІНДИКАТОР                             ПОВІТРЯ

Н2О                                             N2О

ГРАФІТ                                      ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

NaCl                                            МЕНДЕЛЄЄВ

 

А тепер слово надається лічильній комісії:

 

Лічильна комісія:

 

І команда  за конкурс „Підказка”  одержала ______ балів

Загальний результат команди за гру: _____________________

 

ІІ команда  за конкурс „Підказка”  одержала ______ балів

Загальний результат команди за гру: _____________________

 

 

 

 

 

Творча робота студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток  пізнавальної активності студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуалізація опорних знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуалізація опорних знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемне питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток логічного мислення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток логічного мислення,

та вміння

формулюва-

ти думку

6

Підведення підсумків

Підсумовую результати ділової гри, даю оцінку роботі студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ” для І команди

 

 1. як називається наука про речовини, їх перетворення та явища (хімія)
 2. як називають  бінарні оксигеновмісні сполуки, в яких Оксиген виявляє негативний ступінь окислення (оксиди)
 3. як називають речовини, що дисоціюють (розпадаються) в розчинах або розплавах на іони (електроліти)
 4. як називається  найменша частинка речовини,  яка має сталий склад  здатна самостійно існувати і зберігає основні хімічні властивості цієї речовини (молекула)
 5. який вчений відкрив і сформулював Періодичний закон ? (Менделєєв)
 6. як називають  позитивно заряджені Йони (катіони)
 7. як називають  сполуки, до складу яких входять катіони металу й гідроксильні групи (основи)
 8. як називають  речовину , молекули якої складаються з атомів одного елемента (проста речовина)
 9. чим завершується період, який починається з лужного металу ? (інертним газом)
 10. скільки хімічних елементів відкрив Менделєєв ? (жодного)
 11. вкажіть значення рН середовища  дистильованої води ? (рН = 7)
 12. які класи неорганічних речовин ви знаєте ? (оксиди, основи, кислоти, солі)
 13. з чого складається ядро атома хімічного елемента ? (протони і нейтрони)
 14. як називають солі нітратної кислоти (нітрати) ?
 15. якого кольору диоксид нітрогену ? (бурого)
 16. як називають атом або іон, який приймає на вільну орбіталь електронну пару (акцептор)
 17. як називають  розчин в якому концентрація іонів Гідрогену і гідроксид іонів  рівна (нейтральний розчин)
 18. як називають реакцію взаємодії кислоти та лугу ? (реакція нейтралізації)
 19. як називають  зв’язок, який утворюється між найбільш електронегативним атомом однієї молекули та атомом Гідрогену іншої молекули  однієї і тієї самої речовини (водневий зв.)
 20. як називають  процес розпаду молекули на іони  (дисоціація)
 21. як називають  негативно заряджені іони (аніони)
 22. як називають оксиди, які не здатні утворювати солі (несолетворні оксиди)
 23. яке забарвлення має фенолфталеїн у кислому середовищі (безбарвний)
 24. як називають  у періодичній системі ряд (вертикальний стовпчик) подібних елементів, що належать до різних періодів (група)
 25. як називають  продукт повного або часткового заміщення атомів Гідрогену у кислотах на атоми металів, або як продукт повного чи часткового заміщення гідроксильних груп в основах на кислотні залишки  (солі)
 26. як називають  квантове число, що визначає розміщення орбіта лі в просторі (магнітне кв.число)
 27. як називають  розчин в якому переважає концентрація іонів Гідрогену (кислий розчин)
 28. що міцніше алмаз чи графіт ? (алмаз)
 29. оксиген метал чи неметал  ? (неметал)
 30. дайте назву елементам, які здатні  проявляти і кислотні і основні властивості ? (амфотерні)
 31. як називають оксиди металів з проміжним ступенем окислення та оксиди амфотерних елементів (амфотерні оксиди)
 32. як називають елементи головної підгрупи другої групи (лужноземельні метали)
 33. як називають ковалентний зв’язок при якому спільна пара електронів розміщується у просторі симетрично відносно ядер двох атомів (неполярний ковалентний зв.)
 34. аміак легший чи важчий за повітря ? (легший)
 35. до якого класу  неорганічних речовин належить бурий газ ? ( до оксидів)
 36. як у побуті називають диоксид карбону (вуглекислий газ) ?
 37. як називають 10% водний розчин амоніаку, що застосовують у медицині ? (нашатирний спирт)
 38. як називають квантове число, що характеризує рух електрона навколо власної осі (спінове кв.число)
 39. як називають  розчин в якому переважає концентрація гідроксид-іонів (лужний розчин)
 40. монооксид карбону  важчий чи легший за повітря ? (легший)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ” для ІІ команди

 

 1. взаємодія між атомами, що призводить до утворення молекул, іонів, кристалів та інших індивідуальних частинок речовин (хімічний зв’язок)
 2. як називають  розчинні у воді  основи  (луги)
 3. як називають хімічний зв’язок, що утворюється внаслідок електростатичного притягання 2-х протилежно заряджених частин  (іонний зв’язок)
 4. як називають  продукт неповного заміщення атомів Гідрогену на атоми металу в молекулах кислот (кислі солі)
 5. як називають зв’язок, який  утворюється  внаслідок виникнення між атомами однієї або кількох спільних електронних пар (ковалентний зв.)
 6. як називають оксиди  яким відповідають основи  (основні оксиди)
 7. як називають  атом або іон, який надає свою неподілену пару для утворення хімічного зв’язку  (донор)
 8. як у  побуті називають монооксид карбону ? (чадний газ)
 9. який фосфор: чорний, білий чи червоний світиться у темряві ? (білий)
 10. який елемент є найактивнішим із  неметалів ?  (флуор)
 11. як називається  речовина, молекули якої складаються з атомів різних елементів (складна речовина)
 12. яка структурна одиниця періодичної системи елементів вказує на кількість енергетичних рівнів (номер періоду)
 13. як називають оксиди, які внаслідок  хімічних реакцій здатні утворювати солі (солетворні оксиди)
 14. як називається  найменша хімічно неподільна частинка хімічного елемента, яка зберігає його хімічні властивості (атом)
 15. до якого класу неорганічних речовин відноситься гідроксид натрію (до основ)
 16. як називають  сполуки, що містять у молекулах атоми Гідрогену, здатні заміщуватися на атоми металу з утворенням солей (кислоти)
 17. як називають  ряд хімічних  елементів, розміщених за зростанням їхніх протонних чисел і який розпочинається з лужного металу і закінчується інертним газом (період)
 18. що утвориться внаслідок розчинення диоксиду карбону у воді ? (карбонатна кислота)
 19. як називають  квантове число, що визначає форму орбіта лі (орбітальне кв.число)
 20. який метал активніший натрій чи залізо ? (натрій)
 21. яка проста речовина утворюється в  природі під час грозових розрядів ? (озон)
 22. з чого складається атом ? (ядро, електрони)
 23. як називають оксиди яким відповідають кислоти (кислотні оксиди)
 24. яка формула білого піску ? (SiO2)
 25. як називають солі сульфатної кислоти ? (сульфати)
 26. який ступінь окислення Оксигену у пероксидах ? (-1)
 27. як називають ковалентний зв’язок, що характеризується зміщенням спільної  пари електронів у бік  більш електронегативного атома  (полярний ковалентний зв.)
 28. як називають умовний заряд атома в молекулі за умови , що вона складається тільки з іонів (ступінь окиснення)
 29. як називають елементи головної підгрупи сьомої групи (галогени)
 30. яке забарвлення має фенолфталеїн  у лужному  середовищі ?   (малинове)
 31. як називають елементи головної підгрупи першої групи (лужні метали)
 32. що є стержнем олівця ? (графіт)
 33. який газ  утворений атомами Оксигену,  має запах  свіжості ?   (озон)
 34. 6,02 1023 це – (Стала Авогадро)
 35. до якого класу неорганічних речовин належить хлорид амонію ? (солі)
 36. як називають солі ортофосфатної кислоти  ?  (фосфати)
 37. як називають явище існування одного і того ж хімічного елемента у вигляді двох або більше простих речовин ?  (алотропія)
 38. який ступінь окислення мають прості речовини ? (нуль)
 39. агрегатний стан аміаку за звичайних умов ?  (газ)
 40. скільки значень може приймати спінове квантове число (-1/2,   +1/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
1 липня 2018
Переглядів
506
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку