Інтегрований урок з геометрії та фізики "Ознаки рівності трикутників"

Про матеріал

Узагальнюючий урок з теми «Ознаки рівності трикутників»

Мета:повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів про зміст основних понять теми «Рівність трикутників» з геометрії і «Відбивання та заломлення світла » з фізики; закріпити навички застосування знань для розв'язання геометричних задач і пояснення фізичних явищ; формувати уявлення про причинно-наслідкові зв'язки між предметами та явищами природи, інтерес до вивчення нових інформаційних технологій;

розвивати комунікативні здібності, співвідношення теоретичних знань із практичними

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань учнів.

Перегляд файлу

Височинівська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

 

Інтегрований урок

з геометрії та фізики

з теми

 

 

(з використанням інформаційних технологій)

 

 

Учитель математики

Боковець Ірина Іванівна

 

 

 

 

 

 

Узагальнюючий урок з теми «Ознаки рівності трикутників»

 Мета:повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів про зміст основних понять теми «Рівність трикутників» з геометрії і «Відбивання та заломлення світла » з фізики; закріпити навички застосування знань для розв’язання геометричних задач і пояснення фізичних явищ; формувати уявлення про причинно-наслідкові зв’язки між предметами та явищами природи, інтерес до вивчення нових інформаційних технологій;

розвивати комунікативні здібності, співвідношення теоретичних знань із практичними;

виховувати навчальну працьовитість, інтерес до предметів, прагнення до безперервного вдосконалення своїх знань.

 

 Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань учнів.

 

Обладнання: клас Pentium, роздатковий матеріал з геометрії, таблиця з фізики, плакати - вислови.

 «Математика – мова фізики. Її слова – це трикутники та інші геометричні фігури, без яких неможливо зрозуміти в фізиці жодного слова».

Галілео Галілей

 «Розум – уміння застосовувати знання»

Аристотель

 «Набув знання – пристосуй до діла, знання без діла – тяжка ноша».

 

Програмне забезпечення:операційна система Windows – XP, електронний посібник «Геометрія 7-9», «Фізика 10-11», віртуальна фізична лабораторія             10-11 клас, тестовий редактор.

Хід уроку

I.Організаційний момент

 Враховуючи бажання і можливості учнів, контроль навчальних досягнень з теми «Ознаки рівності трикутників» проводитиметься у парній (або груповій) формі в поєднанні з іншими науками, зокрема з фізикою, інформатикою.

 Вчитель дає позитивну настанову на працю, чітко і переконливо інформуючи учнів відносно того, що і навіщо вони робитимуть на даному уроці. Самими учнями зачитуються вислови, записані на плакатах, і які є девізом уроку. Оголошується тема уроку – набираються бонуси:

  - правильна відповідь на запитання – 0,5 балів;

  - правильно розв’язана задача – 1 бал.

 Ці бонуси додаються до тестів, або учень може отримати дві оцінки за роботу на уроці.

II. Актуалізація опорних знань з геометрії

1). Робота з електронним посібником «Геометрія 7-9». Учні відкривають урок з теми «Ознаки рівності трикутників» і під час перегляду формулюють ознаки рівності трикутників, рисунки до яких відтворені на екрані монітора.

 

2). Працюючи в парах, учні переходять до практичного застосування набутих знань, розв’язуючи одну із задач №1 - №8 (номер задачі співпадає з номером пари за комп’ютером ). По закінченню кожна пара чітко, коротко і обґрунтовано розповідає розв’язання своєї задачі.

 

 

1. Доведіть рівність трикутників РКМ і FЕМ, якщо КРТ = LFE, KP = EF, М – середина відрізка РF.

 

 

2. Нехай АМ – медіана ∆АВС і

МК = АМ. Доведіть рівність трикутників АСМ і КВМ.

 

 

3. Доведіть рівність трикутників SКМ і SМР, якщо SМ = SК іSMP = SKD/

 

 

4. Доведіть рівність трикутників         ABD і CDB, якщо ABD = CDB і BCAD.

 

 

5. Доведіть рівність трикутників  AKFMFK,якщо AF = KM, FM = AK.

 

 

6. На колі з центром О позначено точки А, B, С іD такі, що АВ = СD. Доведіть рівність трикутників АВО і DСО.

 

 

7. В рівнобедреному трикутнику АВС бісектриси АМ і СD проведені до бічних сторін. Доведіть рівність трикутників АМС і СDА.

 

 

8. На висоті ВD рівностороннього трикутника АВС позначено точку М. Доведіть рівність трикутників АВМ і СВМ.

 

 

 3). Учні знову переходять до роботи з електронним посібником «Геометрія 7-9». Відкривають урок з теми «Ознаки рівності трикутників», і під час перегляду формулюють ознаки рівності прямокутних трикутників, рисунки до яких відтворені на екрані монітора.

 

4).  Результатом засвоєння ознак рівності прямокутних трикутників є групова (об’єднання двох пар) робота над задачами №1 - №4, з поданим поясненням кожної з них.

 

 

1. В трикутнику АВС проведені висоти ВD і AF так, що BD = AF. Довести, що ∆АВС –рівнобедрений.

 

 

2. В рівнобедреному ∆ АВС точка М – середина основи АС, МК ВС,  МР АВ. Довести, що МР = МК.

 

 

3. Відрізки АС і ВМ перетинаються в точці О так, що АВО =  МСО = 90° і АО = ОМ.

Доведіть, що АВ = МС.

 

 

4. Доведіть, що точка М, яка лежить на бісектрисі ВАС рівновіддалена від його сторін.

 

III.  Актуалізація опорних знань з фізики

 

1). Запитання:

а) Чому розділ фізики, який вивчаємо, називається геометричною оптикою?

 б) Що називається відбиванням світла?

 в) Як формулюється закон відбивання?

 

2). Робота з електронним посібником з фізики з теми «Відбивання» та запитання  до фрагментів посібника:

а) Чому дорівнює кут падіння …? відбивання …?

 б) Які знання з геометрії можна застосувати …?

  Учні продовжують працювати по темі «Відбивання», відповідаючи на наступну серію запитань:

 1. Кут падіння 30°. Чому дорівнює кут відбивання? (30°).
 2. Світло падає на поверхню під кутом 30°. Чому дорівнює кут відбивання? (60°)
 3. Кут падіння зменшили на 10°. Як зміниться кут між падаючим і відбитим променями? (зменшиться на 20)
 4. Кут відбивання дорівнює 20. Чому дорівнює кут між падаючим і відбитим променями? (4).

 

3). Робота з електронним посібником з фізики з теми «Заломлення» та запитання до фрагментів посібника:

 а) Що називається заломлення?

 б) Що ви бачите на малюнку?

 в) Від чого залежить зміна кута заломлення?

4). Явище відбивання має широке практичне застосування, зустрічається у побуті, природі.

Робота з електронним посібником з теми «Приклади відбивання».

 Пояснити кожний малюнок: відбивання у воді, небі, дзеркалі, металевій поверхні, склі.

 

IV.Робота з тестовим редактором

Учні переходять до тестування, яке містить 20 запитань (10 запитань з геометрії і 10 запитань з фізики), і на яке відведено 10 хвилин.

1.∆АВС = ∆А1В1С1. Знайдіть кути трикутника А1В1С1, якщо А = 40°, В = 80°.

 • А1 = 80°, В1 = 40°, С1 = 60°;
 • А1 = 40°, В1 = 80°, С1 = 60°;
 • А1 = 80°, В1 = 80°, С1 = 40°;
 • А1 = 40°, В1 = 60°, С1 = 80°;
 • А1 = 60°, В1 = 40°, С1 = 80°.

2. Якщо при накладанні трикутники суміщаються, то вони …

 • однакові;
 • рівні;
 • прямокутні;
 • подібні;
 • рівнобедрені.

3. Знайдіть кути при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут між бічними сторонами дорівнює 80°.

 • 40°,  40°;
 • 100°,  100°;
 • 80°,  80°;
 • 50°,  50°;
 • 90°,  90°.

 

4. Один з гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 40°. Чому дорівнює інший гострий кут?

 • 50°;
 • 80°;
 • 40°;
 • 90°;
 • 20°.

5. За якою ознакою ∆АВС = ∆А1В1С1, якщо АВ = А1В1, А =А1, В =1 ?

 • за першою ознакою;
 • за другою ознакою;
 • за третьою ознакою;
 • не досить рівних елементів;
 • за четвертою ознакою.

6.∆АВС = ∆А1В1С1.  Яка з рівностей правильна?

 • АВ = А1С1;
 • АС = В1С1;
 • ВА = В1С1;
 • А1С1 = АС;
 • АС = А1В1.

7. За якою ознакою ∆АВС = ∆А1В1С1, якщо АС = А1С1, С1 = 90°, ВС = В1С1?

 • за катетом і гострим кутом;
 • за гіпотенузою і гострим кутом;
 • за двома катетами;
 • за третьою ознакою;
 • за другою ознакою.

8.∆АВС = ∆А1В1С1, А = 70°, = 60°. Знайдіть кут С1.

 • 50°;
 • 90°;
 • 30°;
 • 70°;
 • 60°.

9. ∆АВС = ∆А1В1С1, АВ = 5 см, АС = 7 см. Знайдіть ВС, якщо периметр ∆А1В1С1 дорівнює 21 см.

 • 11 см;
 • 19 см;
 • 10 см;
 • 9 см;
 • 5 см.

10.∆АВС = ∆А1В1С1. Яке твердження буде вірним?

 • АВ А1В1;
 • АВ А1В1;
 • АВ А1В1;
 • АВ А1В1;
 • АВ = А1В1.

11. Що змінюється при переході світла із одного середовища в інше?

 • швидкість світла;
 • колір світла;
 • маса променя;
 • об’єм;
 • густина.

12. Кут падіння збільшили на 5°. Як зміниться кут між падаючим і відбитим променями?

 • збільшиться на 5°;
 • збільшиться на 10°;
 • зменшиться на 10°;
 • зменшиться на 5°;
 • не зміниться.

13. відстань між предметом і дзеркалом зменшилась на 3 м. Як зміниться відстань між предметом і зображенням у дзеркалі?

 • збільшиться на 3 м;
 • зменшиться на 3 м;
 • збільшиться на 6 м;
 • зменшиться на 6 м;
 • не зміниться.

14. Відстань від предмета до дзеркала 2 м. Чому дорівнює відстань від предмета до його зображення?

 • 2 м;
 • 3 м;
 • 4 м;
 • 5 м;
 • 6 м.

15. Світло проходить із повітря в воду. Що більше?

 • кут падіння;
 • кут заломлення;
 • кут падіння дорівнює куту заломлення;
 • кут відбивання дорівнює куту заломлення;
 • всі кути однакові.

16. Кут між поверхнею і відбитим променем дорівнює 70°. Чому дорівнює кут падіння?

 • 30°;
 • 40°;
 • 20°;
 • 10°;
 • 50°.

17. Кут між падаючим і відбитим променями дорівнює 60°. Чому дорівнює кут падіння?

 • 60°;
 • 50°;
 • 40°;
 • 30°;
 • 70°.

18. Світло падає на поверхню дзеркала під кутом 30°. Чому дорівнює кут відбивання?

 • 30°;
 • 40°;
 • 50°;
 • 60°;
 • 20°.

19. Кут падіння світла на дзеркало дорівнює  30°. Чому дорівнює кут відбивання?

 • 30°;
 • 40°;
 • 50°;
 • 60°;
 • 70°.

20. Світло падає на поверхню скла. В якому співвідношенні знаходяться кут падіння і кут відбивання?

 • кут падіння більше;
 • кут відбивання більше;
 • кути однакові:
 • кут падіння менше;
 • кут відбивання менше.

 

V.Підсумок уроку

  По закінченню роботи кожна пара отримує комп’ютерний варіант оцінки своїх знань. Додаючи зароблені бонуси протягом уроку, кожний учень підсумовує оцінкою результат своєї роботи як з геометрії так і з фізики.

  Оголошується подяка учням за роботу на уроці і протягом всієї теми.

VI.Домашнє завдання     Індивідуально.

 

 

D:\! Документы\Катерини Григорівни\7 геометрія\Відбивання та заломлення світла\8.JPG

 D:\! Документы\Катерини Григорівни\7 геометрія\Відбивання та заломлення світла\7.JPG

 

D:\! Документы\Катерини Григорівни\7 геометрія\Відбивання та заломлення світла\6.JPG

D:\! Документы\Катерини Григорівни\7 геометрія\Відбивання та заломлення світла\5.JPG

D:\! Документы\Катерини Григорівни\7 геометрія\Відбивання та заломлення світла\4.JPG

 

D:\! Документы\Катерини Григорівни\7 геометрія\Відбивання та заломлення світла\3.JPG

 

D:\! Документы\Катерини Григорівни\7 геометрія\Відбивання та заломлення світла\2.JPG

D:\! Документы\Катерини Григорівни\7 геометрія\Відбивання та заломлення світла\1.JPG

1

 

doc
Додав(-ла)
Боковець Ірина
Додано
29 вересня 2020
Переглядів
567
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку