Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Урок з громадянської освіти у 10 класі "Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія"

Про матеріал
Конспект заняття з теми "Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія" передбачає роботу з різноманітними медіаресурсами, містить посилання на відеофрагменти, сайти. Цікаві вправи допоможуть формувати критичне мислення в учнів.
Перегляд файлу

Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія

 

Мета: засвоїти поняття: дискримінація, толерантність; переговори, формувати соціальні та полікультурні компетентності школярів, вміння аналізувати, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання та досвід в конкретних ситуаціях; сприяти формуванню активної життєвої позиції, вихованню толерантності, взаємоповаги; формувати критичне мислення під час роботи з різноманітними медіаповідомленнями (відеороликами, соціальною рекламою, плакатами) вміння декодовувати пропаганду в медіатекстах різних  жанрів, долати стереотипи та упередження, розпізнавати фейки та спростовувати їх.

 

Забезпечення заняття: роздаткові матеріали з медіатекстами, підбірка відеоматеріалів, комп’ютери, під’єднані до Інтернету, проектор/ комп’ютер.

 

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення мети та теми уроку.

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Аналіз ситуації

«Ти не відкрив мені двері в машині, ти мене дискримінуєш!», «Чого ти зі мною сперечаєшся, це дискримінація!» і подібні до цього дурниці періодично починають гучно звучати на вулицях і в соціальних мережах.

Чи часто ви чуєте слово «дискримінація»? Чи ви самі вживаєте його, якщо так, то в яких ситуаціях?

IІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перегляд мультфільму «Жив Собі Чорний Кіт»  Мультфільм про те, як живеться чорному коту. Через людські забобони з ним ніхто не спілкується, тому він опинився у повній ізоляції. Всьому причина – чорний колір його шерсті.

( Режим доступу: https://youtu.be/vAHPXB0o4I8 )

Аналіз мультфільму

 •                   Чи справедливе було ставлення інших до кошеняти?
 •                   Чи розумно будувати відносини з оточуючими, ґрунтуючись на їхніх вроджених особливостях чи зовнішності?

Коментар вчителя

На попередніх уроках ми визначилися із тим, що таке права людини, кого вони стосуються, а також як втілюється в життя принцип рівності. Ми також визначили як пов’язані стереотипи, упередження, і чому важливо їх усвідомлювати. В цьому уроці ми детально розглянемо тему дискримінації: дізнаємося яких форм вона набуває, та кого може стосуватися.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Формування поняття

Дискримінація — будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, за

ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших поглядів, національного або соціального походження, майнового становища, народження або іншої обставини, і яка має на меті або як наслідок, знищити чи применшити визнання, прав і свобод особистості.

 

 

 

Складання логічної схеми: «Дискримінація»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок. Якщо не знати своїх стереотипів та упереджень можна вчинити дії, які призведуть до дискримінації, а отже порушити закон. 

Працюємо з документами

Закон “Про засади запобігання та протидію дискримінації” було прийнято в 2012 році, а в 2014 до нього було внесено правки. Він визначає дискримінацію як:

 Ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Формування поняття. Види дискримінації.

Якщо стереотипи інколи можуть допомагати, то упередження завжди шкідливі, оскільки вони визначають поведінку людини і можуть спонукати її діяти несправедливо, порушувати права інших, що виявляються в дискримінації.

Прояви дискримінації:

 •  дискримінація за станом здоров'я;
 • дискримінація людей з інвалідністю;
 • дискримінація за місцем проживання/громадянством;
 • дискримінація за статтю;
 • дискримінація за етнічним походженням;
 • дискримінація за релігійними переконаннями;
 • дискримінація за політичними переконаннями;
 • дискримінація за віком;
 • дискримінація за мовою;
 • дискримінація за сексуальною орієнтацією.

 

Аналіз ситуацій

Прочитайте ситуації і визначте види дискримінації.

Ситуація № 1 “В оголошенні про роботу написано: на посаду секретарки винайму жінку, до 30 років, з Київською реєстрацією” (це дискримінація, основана на упередженнях стосовно жінок, людей старших за 30 років, та людей, які не мають Київської реєстрації.)

 

Ситуація № 2 “Лікар А. відмовився надавати медичну консультацію пану О., оскільки останній має темний колір шкіри” ( скоріш за все лікар О. має упередження проти темношкірих людей, а його відмова у наданні послуг через колір шкіри є дискримінацією.)

 

Ситуація № 3 “Охоронець супермаркету не впустив до магазину двох жінок, зовні схожих на Ромів” ( охоронець, або його керівництво упереджено ставляться до усіх Ромів, а відмова у відвідуванні магазину є порушення рівного доступу до користування послугами – а отже дискримінацією.)

 

Висновок: Отже, соціальні стереотипи – узагальнені уявлення про групу людей можуть призвести до упереджень – негативних установок до дії, які в свою чергу можуть спричинити дискримінацію – обмеження прав людей через їх належність до певної групи.

Як упередження і стереотипи впливають на формування дискримінації? (складаємо схему)

 

 

 

 

 

 

 

Формування поняття. Форми дискримінації.

Закон визначає такі основні форми дискримінації:

 • правова, закріплена в законах;
 • неофіційна (звичаєва, що вкоренилась в соціальних звичаях і сформована на основі стереотипів);
 • пряма дискримінація, що відбувається без особливих причин, принижує гідність особистості і протиставляє суспільству;
 • непряма дискримінація, коли одна група осіб ставиться в несприятливі умови порівняно з іншою групою, незалежно від офіційного законодавства держави;
 • утиск;
 • підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації

Аналіз ситуацій

Прочитайте ситуації і визначте види дискримінації.

Ситуація № 1 Лабораторія аналізів “І” відмовила Івану у зборі крові через його ВІЛ-позитивний статус.” – пряма дискримінація за ознакою ВІЛ-позитивного статусу. (Пряма дискримінація – ситуація, коли правило, норма, чи поведінка напряму обмежує доступ до користування правами. )

Ситуація № 2“Правила видачі перепусток в бізнес-центр “А” зазначають, що на фото на перепустці має бути знімок відкритого обличчя, має бути видно волосся.” (Непряма дискримінація, за ознакою релігійних поглядів, адже деякі жінки-мусульманки через свою віру не можуть повністю відкривати обличчя.  Непряма дискримінація – ситуація, коли нейтральне на перший погляд правило чи норма обмежують користування правом чи благом людину за певною ознакою.)

Ситуація № 3 “Директор фірми “И” насміхається над прибиральником Іваном. Він постійно говорить, що робота прибиральника принизлива для “справжніх чоловіків”, а інколи навіть навмисно викидає сміття поза кошик. Інші співробітники фірми згодом також стали насміхатися над Іваном. Іван неодноразово скаржився до відділу кадрів на вороже ставлення, але його скарги продовжують ігнорувати”. (Утиск за ознакою статі. Утиск – повторювана небажана поведінка, що принижує гідність людини.)

Аналіз медіатексту

Перегляд відеоролика «Як в Україні ставляться до людей з незвичайною зовнішністю?» (режим доступу: https://youtu.be/t-ZCrwqkE9I )

 • Яка головна ідея відеоролика?
 • З якою метою створено даний медіапродукт?
 • Чи є дискримінація в Україні? Наведіть відомі вам приклади.

Аналіз ілюстрацій (робота в групах, об’єднуємо учнів в 4 групи і роздаємо аркуші з роздрукованими малюнками)

Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) та Асоціація карикатуристів України  провели конкурс карикатур  на тему “Дискримінація”. В конкурсі взяли участь 53 художники-карикатуристи. З понад 300 робіт журі обрало трьох переможців.

Ознайомтеся з роботами переможців конкурсу, ілюстраціями різних видів дискримінації. У чому проявляється дискримінація осіб, зображених на карикатурах?


1 премія: Кустовський Олексій (м. Вишневе, Київська обл.).

https://helsinki.org.ua/files/photos/1269779133.jpg

2 премія: Голуб Віктор (м. Здолбунів, Рівненська обл.)

https://helsinki.org.ua/files/photos/1269779140.jpg

3 премія: Жуковський Броніслав (м. Київ).

https://helsinki.org.ua/files/photos/1269779149.jpg

Спеціальний приз від Асоціації карикатуристів: Дудченко Сергій (м. Одеса).

https://helsinki.org.ua/files/photos/1269779382.jpg

Представники груп під ілюстраціями пишуть вид дискримінації і пояснюють свій вибір

Мозковий штурм. Як протидіяти дискримінації?  На фліпчарті складаємо схему «Заходи боротьби з дискримінацією»

Формування поняття. Толерантність.

Протидією дискримінації є толерантність — моральна якість, що виявляється в повазі інтересів, почуттів, звичок інших людей. Це терпиме ставлення до думок, що не збігаються з власними, позиціями, віруваннями, терпимість до критики, до поведінки інших. Вона передбачає захист й обґрунтування власної позиції. 1995 р. ЮНЕСКО зробила спробу сформулювати офіційне значення толерантності в «Декларації принципів толерантності».

Запитання

1. Чи притаманні вам якості, що характеризують толерантну людину?

2. Чи вважаєте ви себе толерантною особистістю?

ОЗНАКИ ТОЛЕРАНТНОЇ ТА ІНТОЛЕРАНТАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

(спільна робота)

Толерантна особистість

Інтолерантна особистість

Повага до думки інших

Нерозуміння

Доброзичливість

Ігнорування

Бажання будь-що робити разом

Егоїзм

Розуміння і сприйняття

Нетерпимість

Чуйність

Висловлювання зневаги

Допитливість

Дратівливість

Поблажливість

Байдужість

Довіра

Цинізм

Гуманізм

Невмотивована агресія

Перегляд мультфільму «Вірте у любов, вірте у Різдво» (Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=Icx7hBWeULM  )

- Що потрібно, щоб відчувати себе щасливим? (Всі люди різні, однак кожному важливо відчувати себе частиною чогось більшого, ніж він є сам – членом родини, частиною певної спільноти тощо.)

- Який висновок ви можете зробити після перегляду мультфільму? (Абсолютно з кожним можна знайти спільну мову, якими різними, на перший погляд, ви б не були.)

Робота з медіатекстом.

Перегляд соціальної реклами «Особлива дитина в суспільстві» ( Режим доступу: https://youtu.be/sE_w3F1uF6o )

Соціальна реклама "Життя без бар'єрів"( Режим доступу: https://youtu.be/_6kkAlIhJFA )

 

- Яка головна думка запропонованих соціальних реклам?

- Яку проблему розкрита в даних відеоматеріалах?

 

Дослідження

Ознайомтеся з даними національного дослідження Національної Асамблеї інвалідів України (НАІУ) у співпраці з ЄС та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) щодо ставлення суспільства до дітей з уразливих груп у рамках проекту «#ThisAbility», спрямованого на вирішення питань соціальної інклюзії в Україні.

Проаналізуйте ці дані.

Про що вони свідчать?

Обговоривши в парах, запропонуйте два варіанти вирішення проблеми дискримінації за станом здоров’я.

 

 

https://img.tsn.ua/cached/1448531930/tsn-1c7eefdf800f207c48c57c10d9553a18/thumbs/x/42/de/def6184f603f54b1a947ee516ee5de42.jpg

Питання для обміркування

 

На вашу думку, де мають учитися діти з особливими потребами? Відповідь аргументуйте.

Коментар вчителя.

Толерантність є необхідною умовою досягнення гармонії в суспільстві. Без неї неможливо досягти високих позитивних взаємовідносин на всіх рівнях особистого, соціального та політичного життя і всередині країни, і в системі міжнародних відносин.

Просуванню ідей соціальної рівності, вихованню позитивного ставлення до тих, хто «відрізняється», сприяє інклюзивний підхід.

Інклюзія — це політика і процес, що передбачає збільшення ступеня участі та отримання більших можливостей у соціальному житті й навчанні для всіх людей незалежно від фізіологічних чи психологічних особливостей. Інклюзія сприяє пошуку найкращих способів сприйняття людської різноманітності, вона вчить приймати відмінності з позитивної точки зору. Такий підхід виключає будь-яку дискримінацію, що забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для людей з особливими потребами.

Робота зі схемами.

Поясніть за схемою поняття «інклюзія».

https://history.vn.ua/pidruchniki/bakka-civil-education-10-class-2018/bakka-civil-education-10-class-2018.files/image053.jpg

https://history.vn.ua/pidruchniki/bakka-civil-education-10-class-2018/bakka-civil-education-10-class-2018.files/image054.jpg

https://history.vn.ua/pidruchniki/bakka-civil-education-10-class-2018/bakka-civil-education-10-class-2018.files/image055.jpg

https://history.vn.ua/pidruchniki/bakka-civil-education-10-class-2018/bakka-civil-education-10-class-2018.files/image056.jpg

Ексклюзія (виключення)

Сегрегація (відокремлення)

Інклюзія

(включення)

Інтеграція (зближення і взаємозв’язок)

Коментар вчителя.

Інклюзія проголошує цінність людини незалежно від її здібностей і досягнень, враховує думки, почуття й потреби людини, визначає її спроможності та сприяє подоланню бар’єрів, що надає рівний доступ до залучення в життя суспільства. Інклюзія базується на певних цінностях, що спрямовані долати винятки і збільшувати участь. До них належить рівність, об’єктивність і справедливість. Рівність підкреслює, що не всі є однаковими, але всі є рівноцінними. Повага до багатоманітності стосується кожної особи й означає цінувати інших і добре ставитися до них.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Продовжіть речення

Щоб бути толерантним слід ……

Варіанти відповідей

- усвідомлювати, що всі люди різні;

- навчитись сприймати людей такими, як вони є, не намагатися змінити те, що нам в них не подобається;

- цінувати кожну людину як особистість, поважати її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;

- зберігати власну гідність і за будь-яких обставин залишатися собою.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал теми.

2. Опрацювати матеріали проекту «Шана різноманіттю» (режим доступу: https://life.pravda.com.ua/projects/riznomanittya/)

Проаналізуйте проблеми, з якими люди з інвалідністю стикаються у повсякденному житті вашої школи, громади. Чи отримують вони допомогу від місцевої спільноти? Якщо так, то наведіть приклади. Яким чином ви особисто можете сприяти інклюзії осіб з інвалідністю у життя місцевої спільноти? Складіть перелік добрих справ.

 

Джерела

«Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти/ Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018.-240 с.

«Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти/ О.О. Гісем, О.О. Мартинюк – Харків.: Видавництво  «Ранок», 2018.-192 с.

«Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти/ П.В. Вербицька, О.В. Волошенюк, Г.О. Горленко та ін. . – Київ.: Літера ЛТД, 2018.-224 с.

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя / За ред. В. Іванова, О. Волошенюк, О.Мокрогуза – К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2016. — 201 с.

Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства: посібник для вчителя/ Т.Бакка, О. Бурім, О. Волошенюк, Р. Євтушенко, Т. Мелещенко, О. Мокрогуз; За ред. В. іванова, О. Волошенюк – К.: ЦВП, АУП, 2016. – 243 с.

Сайт проекту “Без кордонів” Центру Соціальна Дія. Режим доступу: http://noborders.org.ua/vid-stereotipiv-do-diskriminatsiyi/

 

Додатки

Мультфільм «Жив Собі Чорний Кіт»  ( режим доступу: https://youtu.be/vAHPXB0o4I8 )

Відеоролик «Як в Україні ставляться до людей з незвичайною зовнішністю?» (режим доступу: https://youtu.be/t-ZCrwqkE9I )

Соціальна інклюзія в Україні: низький рівень прийняття найбільш вразливих дітей (Режим доступу: https://tsn.ua/ukrayina/socialna-inklyuziya-v-ukrayini-nizkiy-riven-priynyattya-naybilsh-vrazlivih-ditey-542073.html )

Дискримінація очима українських карикатуристів. (режим доступу: https://helsinki.org.ua/articles/dyskryminatsiya-ochyma-ukrajinskyh-karykaturystiv-pidsumky-konkursu-2/ )

Мультфільм «Курка, яка несла всяку всячину» (Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=8-kWT-rNoEE )

Мультфільм  «Вірте у любов, вірте у Різдво» (Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=Icx7hBWeULM  )

Соціальної реклами «Особлива дитина в суспільстві» ( Режим доступу: https://youtu.be/sE_w3F1uF6o )

Соціальна реклама "Життя без бар'єрів"( Режим доступу: https://youtu.be/_6kkAlIhJFA )

Проект «Шана різноманіттю» (режим доступу: https://life.pravda.com.ua/projects/riznomanittya/ )

 

 

 

 

 

docx
Додано
31 січня 2019
Переглядів
1487
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку