Урок з трудового навчання на тему "Поняття про деталь. Способи отримання деталей "

Про матеріал

Тема уроку: «Поняття про деталь. Способи отримання деталей»

Мета уроку:

Навчальна:

 • ØСформувати уявлення про деталь;
 • ØОзнайомити із застосуванням в техніці типових і спеціальних деталей та способи отримання деталей із різних матеріалів, формувати уміння визначати типові та спеціальні деталі;
 • ØНавчити розрізняти способи з'єднання деталей.
 • Виховна:
 • Øвиховувати акуратність, спостережливість, допитливість, уважність.
 • Розвивальна:
 • Øрозвивати інтерес до техніки та сучасних технологій виготовлення деталей, навичок аналізу, порівняння та зацікавленість до швейних машин.

Основні поняття теми: механізм, деталь, різання, лиття, штампування, роз'ємні та нероз'ємні деталі, ручний привід.

Методи навчання: словесні – бесіда, розповідь, пояснення, опитування, інструктаж (вступний, поточний, заключний), наочні методи – метод ілюстрування та демонстрування, практичні – самостійна практична робота за інструкційними картками.

Форми організації навчально-трудової діяльності учнів: фронтальна, індивідуальна.

Практична робота: Визначення типових і спеціальних деталей побутових машин.

 • Інструменти та матеріали для практичної роботи: зразки деталей, швейна машинка, інструкційні картки-завдання (Додаток А).

Дидактичні засоби для проведення уроку: мультимедійна презентація «Поняття про деталь» (ДОДАТОК В), інструкційна-картка завдання (ДОДАТОК А), рисунків до уроку (ДОДАТОК Б).

Технічні засоби навчання: комп'ютер, мультимедійний проектор, екран.

Міжпредметні зв'язки: фізика, природознавство, математика, геометрія.

Тип уроку: комбінований.

Використані джерела:

 • 1.Навчальна програма з трудового навчаання для 5-9 класів від 03.04.2012 року.
 • 2.Сидоренко В. К. Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів 5 кл. / В. К. Сидоренко, Т. С. Мачача, В. П. Титаренко, С. П. Павх, Г. М. Гаврилюк. – Харків: Синиця, 2013. – 240 с.
 • 3.Типові і спеціальні деталі. Види з'єднань деталей [Електронний ресурс] / Освітньо-інформаційний портал п'ятифан Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=10885
 • 4.Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / І. Ю. Ходзицька, Н. М. Павич, О. В. Горобець, О. І. Безносюк. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 160 с. : іл.
 • 5.Трудове навчання 6 клас (для дівчат) для загальноосвіт. навчальних закладів авт. Сидоренко В.К., Мачача Т.С., Павх С.П. - Харків: Вд. «Сиция», 2014 - 272 ст.
 • 6.Хатько Л. І. Трудове навчання (дівчата). 5 клас (до підручника Ходзицької І. Ю., Павич Н. М., Горобець О. В., Безносюк О. І.). Вид. група «Основа», 2013. – 64 с.

Структура уроку:

I.Організаційна частина ( 1 хв.).

II.Мотивація навчально-трудової діяльності учнів ( 1хв.).

III.Повідомлення теми мети і завдань уроку ( 2 хв.).

IV.Вивчення нового матеріалу ( 20хв.).

V.Закріплення вивченого матеріалу ( 1 хв.).

VI.Практична робота ( 15 хв.).

-Вступний інструктаж;

-Поточний інструктаж;

-Заключний інструктаж.

VII.Заключна частина ( 4 хв.).


Форми і методи навчання

Зміст етапів уроку

Бесіда

І. Організаційна частина (1 хв)

Учитель: Продовжимо наше заняття. Гадаю всі дійшли до другого уроку.

Бесіда

ІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів (1 хв)

Учитель: Сучасну людину оточує безліч виробів, які мають різне призначення і виготовлені з різних конструкційних матеріалів. Більшість виробів складаються з окремих деталей.

Учень: Про деталі ми дізнатись хотіли,

Як їх різали, штампували, відливали,

Що за типові та спеціальні усі,

Деталі надзвичайно цікаві такі.

Конспектування

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку (2 хв)

Учитель: Дякую. Ви вже здогадались що розмова піде про деталі. Сьогоднішня наша тема звучить так (Слайд №1): «Поняття про деталь. Способи отримання деталей»

Сьогодні на уроці перед нами поставлено ряд завдань:

 • 1.Сформувати уявлення про деталь та способи отримання деталей;
 • 2.Розглянути деталь як одиницю виробу;
 • 3.Встановити головні риси типових та спеціальних деталей;

Розповідь

Демонстрування

Конспектування

Конспектування

Демонстрування

Конспектування

Демонстрування

Конспектування

Демонстрування

Пояснення

Конспектування

Демонстрування

Розповідь

Пояснення

Демонстрування

Пояснення

Конспектування

Демонстрування

Демонстрування

Бесіда

Демонстрування

Розповідь

Пояснення

Демонстрування

Пояснення

Демонстрування

Демонстрування

(практично)

ІV. Вивчення нового матеріалу (20 хв)

Учитель: Майже у всіх галузях господарства застосовують машини — механізми або комплекси механізмів, призначені для виконання корисної роботи шляхом перетворення одного виду енергії на інший. Елементом будь-якого механізму є деталь.

Давайте запишемо (Слайд № 2):

Механізм – сукупність пов'язаних між собою деталей, призначених для перетворення та передачі руху.

Деталь – частина машини або механізму, виготовлена з одного куска матеріалу.

Деталь – це складова виробів, яку виготовляють із будь-якого однорідного матеріалу.

Мал.1. Деталі машин (Слайд № 3)

Деталь не можна розібрати на менші складові, не зруйнувавши її. Всі деталі поділяють на дві основні групи: типові та спеціальні.

Типові деталі використовують у більшості машин (автомобілі, літаки, кораблі, велосипеди, швейні машини, пральні машини тощо).

Наприклад, гвинт, болт, гайка, вісь, вал, зубчасте колесо, зірочка, шків та ін. (Мал.2) (Слайд № 4).

Спеціальні деталі застосовують лише в деяких машинах.

Наприклад, лапка шв. машини, повітряний гвинт літака, вал і решітка м'ясорубки, вінчик міксера, насадки-тертки кухонного комбайна тощо (мал.3) (Слайд № 5).

Існує багато способів отримання деталей заданої форми із різних конструкційних матеріалів: різанням, штампуванням, литтям тощо (Слайд № 6).

Учитель: законспектуйте схему зі слайду.

Різання – випилювання деталей виробів із деревини та металу.

Під час утворення деталей різанням із заготовки знімають надлишки матеріалу, які перетворюють на стружку. Для цього використовують різальні інструменти та обладнання (Мал. 4)

Учитель: пропоную переглянути відео фрагмент «Різання».

(Слайд № 7).

Деталі складної форми утворюють за допомогою лиття. На ливарному виробництві розплавлений метал (пластмасу, гуму тощо) заливають у спеціальні ливарні форми, які мають форму деталі, для подальшого затвердіння і утворення литої деталі (Мал. 5) (Слайд № 8).

Пластмасові деталі теж здебільшого виготовляють литтям, що значно зменшує відходи матеріалу. У пресах розплавлена пластмаса під тиском заповнює спеціальну пресформу (мал. 6). Після охолодження отримуємо деталь точної форми і розмірів, що не потребує подальшої обробки.

Учитель: пропоную переглянути відео фрагмент «Лиття».

Штампування – це процес виготовлення деталей складних форм і потрібних розмірів під дією ударного навантаження на заготовку, вміщену в спеціальний штамп. Для штампування використовують різноманітні процеси зі змінними формами (Мал.7) (Слайд № 8).

Розрізняють два види штампування: холодне і гаряче. Холодне штампування застосовують для виготовлення виробів з тонколистового металу (мал. 8). При гарячому штампуванні заготовку нагрівають, щоб збільшити пластичність металу.

На промислових підприємствах для виготовлення продукції використовують спеціальні преси.

Учитель: пропоную переглянути відео фрагмент «Штампування1 та «Штампування 2».

Учитель: давайте повернемось до того з чого починали механізмів.

Нагадайте, що ж таке механізм?

Учень зачитує з зошита.

Учитель: Правильно. Механізм – сукупність пов'язаних між собою деталей, призначених для перетворення та передачі руху.

Тобто коли одні деталі допомагають рухатись іншим деталям.

Способи з'єднання деталей (Слайд № 9). Щоб скласти будь-який виріб з деталей, їх потрібно певним чином з'єднати між собою. Для цього застосовують різноманітні види з'єднань. Дерев'яні деталі з'єднують цвяхами та шурупами або склеюють. Пластмасові деталі склеюють, зварюють, з'єднують допоміжними кріпильними деталями. Частини виробів з тонкого листового металу з'єднують паянням або заклепками. Металеві частини механізмів і машин з'єднують кріпильними деталями.

З'єднання, які можна розібрати тільки зруйнувавши їх називають нероз'ємними: заклепкові, зварні тощо.

З'єднання, які можна багаторазово складати і розбирати без пошкодження їх елементів називаються роз'ємними: болтові, гвинтові, шпонкові тощо.

Рухомі з'єднання забезпечують рух однієї деталі відносно іншої. Машини: під час роботи деталі виконують відносні переміщення, передбачені їхнім функціональним призначенням.

З нерухомими все зрозуміло. Їх з'єднали і вони виконують конкретну функцію.

Ми зупинимось на рухомому з'єднанні. Розглянемо на прикладі швейної машини (Слайд № 10).

Швейна машина складається з головки та приводного механізму, що приводить її в рух.

Для швейної машини існує три види приводних механізмів: ручний, ножний та електричний (Слайд № 11).

Ми розглянемо ручний приводний механізм, той який точно всі бачили.

Швейну машину з ручним приводом приводять у рух за допомогою ручного приводу, який кріпиться до махового колеса (мал. 9), При обертанні рукоятки приводу обертається махове колесо, а від нього рух передається до всіх механізмів машини.

Учитель: пропоную переглянути відеофрагмент «Механізм голки швейної машини».

Перегляд файлу

 

План-конспект уроку з трудового навчання для 5 класу

на тему:

 

«Поняття про деталь.

Способи отримання деталей»

Результат пошуку зображень за запитом "деталь"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата___________                          5 клас                           1 година (45 хв.)

Тема уроку: «Поняття про деталь. Способи отримання деталей»

Мета уроку:

Навчальна:

 •              Сформувати уявлення про деталь;
 •              Ознайомити із застосуванням в техніці типових і спеціальних деталей та способи отримання деталей із різних матеріалів, формувати уміння визначати типові та спеціальні деталі;
 •              Навчити розрізняти способи з’єднання деталей.

Виховна:

 •              виховувати акуратність, спостережливість, допитливість, уважність.

Розвивальна:

 •              розвивати інтерес до техніки та сучасних технологій виготовлення деталей, навичок аналізу, порівняння та зацікавленість до швейних машин.

Основні поняття теми: механізм, деталь, різання, лиття, штампування, роз’ємні та нероз’ємні деталі, ручний привід.

Методи навчання: словесні – бесіда, розповідь, пояснення, опитування, інструктаж (вступний, поточний, заключний), наочні методи – метод ілюстрування та демонстрування, практичні – самостійна практична робота за інструкційними картками.

Форми організації навчально-трудової діяльності учнів: фронтальна, індивідуальна.

Практична робота: Визначення типових і спеціальних деталей побутових машин.

Інструменти та матеріали для практичної роботи: зразки деталей, швейна машинка, інструкційні картки-завдання (Додаток А).

Дидактичні засоби для проведення уроку:  мультимедійна презентація «Поняття про деталь» (ДОДАТОК В), інструкційна-картка завдання (ДОДАТОК А), рисунків до уроку (ДОДАТОК Б).

Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний проектор, екран.

Міжпредметні зв’язки: фізика, природознавство, математика, геометрія.

Тип уроку: комбінований.

Використані джерела:

 1. Навчальна програма з трудового навчаання для 5-9 класів від 03.04.2012 року.
 2. Сидоренко В. К. Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів 5 кл. / В. К. Сидоренко, Т. С. Мачача,    В. П. Титаренко, С. П. Павх, Г. М. Гаврилюк. – Харків: Синиця, 2013. – 240 с.
 3. Типові і спеціальні деталі. Види з'єднань деталей [Електронний ресурс] / Освітньо-інформаційний портал п'ятифан Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=10885
 4. Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / І. Ю. Ходзицька, Н. М. Павич, О. В. Горобець, О. І. Безносюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 160 с. : іл.
 5. Трудове навчання 6 клас (для дівчат) для загальноосвіт. навчальних закладів авт. Сидоренко В.К., Мачача Т.С., Павх С.П. - Харків: Вд. «Сиция», 2014 - 272 ст.
 6. Хатько Л. І. Трудове навчання (дівчата). 5 клас (до підручника Ходзицької І. Ю., Павич Н. М., Горобець О. В., Безносюк О. І.). Вид. група «Основа», 2013. – 64 с.

Структура уроку:

 1.                Організаційна частина ( 1 хв.).
 2.            Мотивація навчально-трудової діяльності учнів ( 1хв.).
 3.        Повідомлення теми мети і завдань уроку ( 2 хв.).
 4.         Вивчення нового матеріалу ( 20хв.).
 5.            Закріплення вивченого матеріалу ( 1 хв.).
 6.         Практична робота ( 15 хв.).
 •                 Вступний інструктаж;
 •                 Поточний інструктаж;
 •                 Заключний інструктаж.
 1.     Заключна частина ( 4 хв.).

Форми і методи навчання

 

Зміст етапів уроку

 

Бесіда

І. Організаційна частина (1 хв)

Учитель: Продовжимо наше заняття. Гадаю всі дійшли до другого уроку.

 

 

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів (1 хв)

Учитель: Сучасну людину оточує безліч виробів, які мають різне призначення і виготовлені з різних конструкційних матеріалів. Більшість виробів складаються з окремих деталей.

Учень: Про деталі ми дізнатись хотіли,

              Як їх різали, штампували, відливали,

               Що за типові та спеціальні усі,

               Деталі надзвичайно цікаві такі.

 

 

 

 

Конспектування

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку (2 хв)

Учитель: Дякую. Ви вже здогадались що розмова піде про деталі. Сьогоднішня наша тема звучить так (Слайд №1): «Поняття про деталь. Способи отримання деталей»

Сьогодні на уроці перед нами поставлено ряд завдань:

 1. Сформувати уявлення про деталь та способи отримання деталей;
 2. Розглянути деталь як одиницю виробу;
 3. Встановити головні риси типових та спеціальних деталей;

 

 

Розповідь

 

 

 

 

Демонстрування

Конспектування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспектування

 

 

 

 

 

 

Демонстрування

 

Конспектування

 

 

 

Демонстрування

 

 

 

 

Конспектування

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрування

 

Пояснення

 

Конспектування

 

 

 

 

Демонстрування

 

Розповідь

Пояснення

 

 

 

 

 

Демонстрування

Пояснення

Конспектування

 

 

 

 

Демонстрування

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрування

 

 

 

 

 

 

Бесіда

 

 

 

 

 

Демонстрування

Розповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрування

Пояснення

 

 

Демонстрування

 

 

 

 

Демонстрування

(практично)

 

ІV. Вивчення нового матеріалу (20 хв)

 

Учитель: Майже у всіх галузях господарства застосовують машини — механізми або комплекси механізмів, призначені для виконання корисної роботи шляхом перетворення одного виду енергії на інший. Елементом будь-якого механізму є деталь.

Давайте запишемо (Слайд № 2):

Механізм – сукупність пов’язаних між собою деталей, призначених для перетворення та передачі руху.

Деталь – частина машини або механізму, виготовлена з одного куска матеріалу.

Деталь – це складова виробів, яку виготовляють із будь-якого однорідного матеріалу.

Мал.1. Деталі машин (Слайд № 3)

Деталь не можна розібрати на менші складові, не зруйнувавши її. Всі деталі поділяють на дві основні групи: типові та спеціальні.

Типові деталі використовують у більшості машин (автомобілі, літаки, кораблі, велосипеди, швейні машини, пральні машини тощо).

Наприклад, гвинт, болт, гайка, вісь, вал, зубчасте колесо, зірочка, шків та ін. (Мал.2) (Слайд № 4).

Спеціальні деталі застосовують лише в деяких машинах.

Наприклад, лапка шв. машини, повітряний гвинт літака, вал і решітка м’ясорубки, вінчик міксера, насадки-тертки кухонного комбайна тощо (мал.3) (Слайд № 5).

Існує багато способів отримання деталей заданої форми із різних конструкційних матеріалів: різанням, штампуванням, литтям тощо (Слайд № 6).

Учитель: законспектуйте схему зі слайду.

Різання – випилювання деталей виробів із деревини та металу.

Під час утворення деталей різанням із заготовки знімають надлишки матеріалу, які перетворюють на стружку. Для цього використовують різальні інструменти та обладнання (Мал. 4)

Учитель: пропоную переглянути відео фрагмент «Різання».

(Слайд № 7).

 

Деталі складної форми утворюють за допомогою лиття. На ливарному виробництві розплавлений метал (пластмасу, гуму тощо) заливають у спеціальні ливарні форми, які мають форму деталі, для подальшого затвердіння і утворення литої деталі (Мал. 5) (Слайд № 8).

Пластмасові деталі теж здебільшого виготовляють литтям, що значно зменшує відходи матеріалу. У пресах розплавлена пластмаса під тиском заповнює спеціальну пресформу (мал. 6). Після охолодження отримуємо деталь точної форми і розмірів, що не потребує подальшої обробки.

Учитель: пропоную переглянути відео фрагмент «Лиття».

Штампування – це процес виготовлення деталей складних форм і потрібних розмірів під дією ударного навантаження на заготовку, вміщену в спеціальний штамп. Для штампування використовують різноманітні процеси зі змінними формами (Мал.7) (Слайд № 8).

Розрізняють два види штампування: холодне і гаряче. Холодне штампування застосовують для виготовлення виробів з тонколистового металу (мал. 8). При гарячому штампуванні заготовку нагрівають, щоб збільшити пластичність металу.

На промислових підприємствах для виготовлення продукції використовують спеціальні преси.

Учитель: пропоную переглянути відео фрагмент «Штампування1 та «Штампування 2».

Учитель: давайте повернемось до того з чого починали механізмів.

Нагадайте, що ж таке механізм?

Учень зачитує з зошита.

Учитель: Правильно. Механізм – сукупність пов’язаних між собою деталей, призначених для перетворення та передачі руху.

Тобто коли одні деталі допомагають рухатись іншим деталям.

Способи з'єднання деталей (Слайд № 9). Щоб скласти будь-який виріб з деталей, їх потрібно певним чином з'єднати між собою. Для цього застосовують різноманітні види з'єднань. Дерев'яні деталі з'єднують цвяхами та шурупами або склеюють. Пластмасові деталі склеюють, зварюють, з'єднують допоміжними кріпильними деталями. Частини виробів з тонкого листового металу з'єднують паянням або заклепками. Металеві частини механізмів і машин з'єднують кріпильними деталями.

З'єднання, які можна розібрати тільки зруйнувавши їх називають нероз'ємними: заклепкові, зварні тощо.

З'єднання, які можна багаторазово складати і розбирати без пошкодження їх елементів називаються роз'ємними: болтові, гвинтові, шпонкові тощо.

Рухомі з’єднання забезпечують рух однієї деталі відносно іншої. Машини: під час роботи деталі виконують відносні переміщення, передбачені їхнім функціональним призначенням.

З нерухомими все зрозуміло. Їх з’єднали і вони виконують конкретну функцію.

Ми зупинимось на рухомому з’єднанні. Розглянемо на прикладі швейної машини (Слайд № 10).

Швейна машина складається з головки та приводного механізму, що приводить її в рух.

Для швейної машини існує три види приводних механізмів: ручний, ножний та електричний (Слайд № 11).

Ми розглянемо ручний приводний механізм, той який точно всі бачили.

Швейну машину з ручним приводом приводять у рух за допомогою ручного приводу, який кріпиться до махового колеса (мал. 9), При обертанні рукоятки приводу обертається махове колесо, а від нього рух передається до всіх механізмів машини.

Учитель: пропоную переглянути відеофрагмент «Механізм голки швейної машини».

 

Бесіда

 

 

Фронтальне

опитування

V. Закріплення вивченого матеріалу (1 хв).

Учитель: Швиденько перевіримо, як ви засвоїли новий матеріал і перейдемо до виконання практичної частини .

 1. Що таке деталь?
 2. Які деталі належать до типових?
 3. Назвіть спеціальні деталі.
 4. Якими способами можна виготовити деталі?
 5. Які є способи з’єднання деталей?
 6. Який принцип роботи швейної машини із ручним приводом?

 

 

Бесіда

 

 

 

Демонстрування

 

 

Пояснення

порядку виконання

 

Індивідуальна робота учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення порядку виконання

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексія

VI. Практична робота (15 хв).

Визначення типових і спеціальних деталей побутових машин

Вступний інструктаж.

Учитель: Отже, теоретичний матеріал ми засвоїли, тож переходимо до виконання практичної роботи. Я роздаю вам картки за якими ми будемо працювати. Давайте уважно перечитаємо завдання.

 1. Встановіть відповідність між зображення та назвою деталі. Обведіть в кружечок деталі які є типовими та поставте знак окличності (!) біля деталі, яку ви вважаєте спеціального типу.

болт

 

Результат пошуку зображень за запитом "болт"

винт

Результат пошуку зображень за запитом "винт"

Гвинт гребний водяний

Результат пошуку зображень за запитом "спеціальні деталі"

шайба

 

Результат пошуку зображень за запитом "шайба"

шнек (м'ясорубної машини)

Результат пошуку зображень за запитом "шнек мясорубки"

 1. Ознайомлення з побутовою швейною машиною.

1. Ознайомся з назвами деталей швейної машини.

http://subject.com.ua/textbook/work/6klas_3/6klas_3.files/image333.jpg2. Підійди до швейної машини, знайди на ній деталі, вказані на малюнку, уважно їх розглянь.

 

Мал. 9. Ручний привод:

1–махове колесо;

2–фрикційний гвинт;

3–поводок;

4–рукоятка;

5–важіль.

 

 

 

3. Напиши в робочому зошиті назви деталей швейно машини.

Поточний інструктаж.

Добре, отже, приступайте до роботи.

Я ходжу по класу та допомагаю учням. Слідкую за правилами поведінки та правильністю виконання самої практичної роботи. Відповідаю на питання учениць.

Заключний інструктаж.

 1. Оголошення про закінчення практичної роботи.
 2. Оцінка рівня виконання практичної роботи кожного учня.
 3. Запитання учням:

Чи всі все встигли виконати?

4. Оцінка виконаних робіт. Акцентування уваги на кращих роботах. Аналіз типових помилок.

 

Бесіда

Рефлексія

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

 

Розповідь

 

 

Бесіда

 

 

 

 

VII. Заключна частина (4 хв.)

Учитель: для підведення загальних підсумків уроку пропоную переглянути мультфільм «Токарь».

Ви уважно дивіться та коментуйте роботу героя.

 

Виставлення вмотивованих оцінок за навчальні досягнення учнів (тим учням хто вчасно та якісно виконав практичне завдання).

Повідомлення домашнього завдання:

Учитель: Запишіть домашнє завдання: навести спосіб різання у побуті. Як використовуються ніж, пилка, ножиці.

Хто не встиг виконати сьогоднішню практичну роботу, доробіть вдома та принесіть на наступний раз.

Загальна подяка учням.

Оголошення про закінчення уроку.

Прибирання кабінету черговими.

 

 


Практична робота

Визначення типових і спеціальних деталей побутових машин

 

ДОДАТОК А

 1. Ввстановити відповідність для спеціальних та типових деталей та їх назв у таблиці.

Болт

 

Результат пошуку зображень за запитом "шайба"

Винт

Результат пошуку зображень за запитом "спеціальні деталі"

Гвинт Гребний Водяний

Результат пошуку зображень за запитом "шнек мясорубки"

Шайба

 

Результат пошуку зображень за запитом "болт"

Шнек (М'ясорубної Машини)

Результат пошуку зображень за запитом "винт"


Додаток Б

 

Мал.1. Деталі машин

 

Мал.4. Виготовлення деталей різанням

Мал.5. Виготовлення деталей литтям

http://narodna-osvita.com.ua/uploads/trud-5-tereshuk/tereskuk-trudove-5-klas-222.png

Мал. 6. Схема лиття виробів з пластмаси

Мал.7. Виготовлення деталей штампуванням

http://narodna-osvita.com.ua/uploads/trud-5-tereshuk/tereskuk-trudove-5-klas-218.png

Мал.8. Вироби які виготовлені холодним штампуванням

http://subject.com.ua/textbook/work/6klas_3/6klas_3.files/image333.jpg

Мал. 9. Ручний привод: 1–махове колесо; 2–фрикційний гвинт; 3–поводок; 4–рукоятка; 5–важіль.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Джевага Григорій Васильович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Костюк Іванна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
3306
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку