30 жовтня о 18:00Вебінар: Способи вирішення проблем взаємодії з дитиною засобами казкотворчості

Урок з української літератури на тему "П.Куліш. Життєвий і творчий шлях. «Чорна рада» - перший український історичний роман-хроніка."

Про матеріал

формувати предметні компетентності:

комунікативно-мовленнєву – удосконалювати вміння висловлювати власну думку щодо життєвого й творчого шляху П.Куліша;

власне читацьку – сприяти розвитку вмінь давати особистісну оцінку прочитаному на основі читацьких вражень та авторської позиції;

інтелектуальну - формувати вміння працювати з різноманітною інформацією, застосовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях; удосконалювати прийоми самостійного здобуття нових знань, активізувати прийоми роботи в умовах пошуку, дослідження;

ціннісно-світоглядну – формувати вміння й навички, визначати й аргументувати оцінне ставлення до прочитаного; аналізувати та робити висновки; з'ясовувати різні погляди на одну проблему;

творчо-діяльнісну – формувати інтерес до розв'язання будь-якої навчальної задачі творчо; формувати асоціативне та логічне мислення, пізнавальну активність учнів;

особистісну – формувати вміння виявляти самостійність щодо ідейно-тематичної спрямованості, жанру, композиції та сюжету роману, організовувати власну діяльність, дотримуватися правил етики, співробітництва.

Перегляд файлу

Тема  П.Куліш. Життєвий і творчий шлях. «Чорна рада» - перший український історичний роман-хроніка.

Мета:

навчальна

формувати предметні компетентності:

комунікативно-мовленнєву – удосконалювати вміння висловлювати власну думку щодо життєвого й творчого шляху П.Куліша;

власне читацьку – сприяти розвитку вмінь  давати особистісну оцінку прочитаному на основі читацьких вражень та авторської позиції;

інтелектуальну - формувати вміння працювати з різноманітною інформацією,  застосовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях; удосконалювати прийоми самостійного здобуття нових знань, активізувати прийоми роботи в умовах пошуку, дослідження;

ціннісно-світоглядну – формувати вміння й навички, визначати й аргументувати оцінне ставлення до прочитаного; аналізувати та робити висновки;  з’ясовувати різні погляди на одну проблему;

творчо-діяльнісну – формувати інтерес до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо; формувати асоціативне та логічне мислення,  пізнавальну активність учнів;

особистісну – формувати вміння виявляти  самостійність щодо ідейно-тематичної спрямованості, жанру, композиції та сюжету роману, організовувати власну діяльність, дотримуватися правил етики, співробітництва.

розвивальна:

розвивати ключові компетентності:

соціальну - сприяти вмінню спілкуватися в парах,  розвивати навички висловлювати власні думки, чітко та послідовно;

● інформаційно - пізнавальну – удосконалювати прийоми самостійного здобуття нових знань, активізувати роботу в умовах пошуку, дослідження; розвивати активність пізнавальних процесів учнів;

самоосвіти та саморозвитку – сприяти розвитку навичок самостійно працювати з різними джерелами інформації;

виховна:

● виховувати повагу до творчої спадщини автора, до історичного минулого народу та кращих здобутків української літератури.

Цілі уроку:

учні  повинні знати:

  • факти з  життя й творчості   П.Куліша;
  • ідейно-художній зміст роману;

учні повинні вміти:

  • виразно читати роман;
  • висловлювати судження з приводу почутого й прочитаного;
  • працювати з літературно-критичними джерелами й монографічними дослідженнями;
  •  проводити паралелі між почутим, зображеним у творі та реаліями сучасного життя;
  • презентувати результати навчальної діяльності;
  • досліджувати проблеми, міркувати.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Методи й форми роботи: розповідь учителя, презентація  випереджувальних завдань-досліджень, бесіда, робота в парах,незакінчене речення.

Обладнання: ноутбук, мультимедійний екран, підручники, зошити, портрет

П.Куліша.

Випереджувальні завдання:

1.Опрацювати літературно-критичні джерела  та дослідити  життєвий і творчий шлях автора.

2. Історія написання роману-хроніки «Чорна рада» П.Куліша.

 

 

                                                      Добре, дуже добре ти зробив,

                                                           що надрукував «Чорну раду» по-нашому…

                                                                         З листа Т. Шевченка до П. Куліша.

                                                    Хід уроку

І. Орієнтація, мотивація діяльності

1. З’ясування емоційного стану школярів

    Спробуйте передати ваш настрій. Визначити його за допомогою 2-3 прикметників.

2.Слово вчителя.

    Пантелеймон Куліш - видатний діяч української культури, письменник, критик, публіцист, етнограф і видавець, просвітитель і гуманіст, талановитий майстер слова, автор першого українського правопису на фонетичній основі - "кулішівки", перший перекладач Біблії українською мовою. Провідною темою творчості письменника була соціальна й національна доля українського народу, його мова й література, тобто так звана «українська ідея».

     Та, на жаль, ім'я цієї талановитої людини дуже довго замовчувалося, твори не видавалися, а самого письменника зображували як представника буржуазно-націоналістичного табору. Чому? А тому, що за часів "радянської ідеології" замовчувалося й таврувалося все, що було пронизано любов'ю до України, українського народу, його мови.  

ІІ. Цілепокладання.

1. Повідомлення теми  уроку, мети, цілей уроку.

Слово вчителя.

Отже, тема нашого уроку «П.Куліш. Життєвий і творчий шлях.

«Чорна рада»- перший український історичний роман-хроніка».

2. Визначення очікуваних результатів.

   Діти, а чому ви повинні навчитися? Сформулювати мету сьогоднішнього уроку зможе кожен із вас. Учні повинні закінчити речення  « На сьогоднішньому

уроці я…

3. Мотивація навчальної діяльності  

Епіграфом  нашого уроку є слова Т.Шевченка  «Добре, дуже добре ти зробив,  що надрукував «Чорну раду» по-нашому…»

Бесіда.

Чому саме так сказав Т.Шевченко П.Кулішу?

Що спонукало П. Куліша звернутися до історичної теми?

ІІІ. Цілереалізація.

1.Актуалізація й корекція опорних знань.

Слово вчителя. Провідною темою творчості П. Куліша була тема соціальної і національної долі українського народу, його мови, культури. Хто ж він, Пантелеймон Куліш, ця талановита й видатна людина свого часу, наш далекий предок?
      П. Куліш був людиною дуже обдарованою, з енциклопедичною освітою. Він перший почав писати українською мовою історичні праці, перший український критик-професіонал. Автор першого історичного роману, укладач першої "Сільської бібліотеки" для українського читача.
      П. Куліш - перекладач творів Шекспіра, Байрона, автор п'яти власних поетичних збірок.
      Діти, вашим домашнім завданням було складання хронологічної таблиці щодо життя й творчості П.Куліша. Пропоную вам виконати літературний диктант на оцінку(взаємоперевірка учнів).

Літературний диктант «Чи все я знаю про П. Куліша?»

1. «Могучий майстер української мови й творець українського правопису»,— так зазначив про П. Куліша Т. Шевченко. (Ні)

2. Фольклор був для Пантелеймона Олександровича поштовхом до слова, книжки, самоосвіти. (Так)

3. «Духовна мати» для митця — «Новгород-Сіверська гімназія». (Ні)

4. Балади Є. Гребінки П. Куліш вивчив майже всі напам’ять. (Ні)

5. Справжнім відкриттям для чутливого до краси національно свідомого гімназиста Пантелеймона виявився збірник «Українські народні пісні», укладений М. Максимовичем. (Так)

6. У 1841 р. П. Куліш закінчив юридичний факультет Київського університету. (Ні)

7.Пантелеймон Олександрович вперше познайомився з М. Костомаровим, Т. Шевченком, перебуваючи на засланні у Тулі. (Ні)

8. «Кулішівка» — збірка поетичних творів митця. (Ні)

9. П. Куліш вважав, що політична боротьба шкідлива для справи національного відродження. (Так)

10. Перша поетична спроба письменника — поема «Маруся Богуславка». (Ні)

11. П. Куліш був головним редактором журналу «Основа». (Ні)

12.Псевдонім дружини письменника — Ганна Барвінок. (Так)

2.Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу, осмислення зв’язків і співвідношень в об’єктах вивчення.

Слово вчителя.

Серед прозових творів П. Куліша найвизначнішим є «Чорна рада» — перший в українській літературі історичний роман. Як свідчить сам автор, цей твір був написаний спочатку українською мовою, а потім перекладений на російську. Окремі розділи перекладу в 1843 році вміщувалися на сторінках російських журналів. Через три роки оригінал і переклад були завершені, але у зв’язку з розгромом Кирило-Мефодіївського товариства надруковані не були. Тільки через одинадцять років обидва варіанти після значної переробки вийшли книжками в друкарні Куліша та Бєлозерського. Тож сьогодні на уроці ми вирушаємо з вами у мандрівку сторінками роману «Чорна рада», познайомимося з його героями, історичним колоритом епохи та станової психології окремих історичних верств, сюжетом і композицією твору, його ідейно-тематичною спрямованістю.

  Відомості з теорії літератури

Роман (фр. roman — романський) — вид епічної літератури, для якого характерні значний обсяг і складність будови, широке зображення подій і докладне розкриття життєвих доль людей чи однієї людини упродовж тривалого часу.

Роман-хроніка — це такий прозовий твір, у якому розкривається послідовна історія певних суспільних або родинних подій за тривалий проміжок часу.

 Історичний роман — роман, у якому відтворюється історична епоха на прикладі конкретних людських долях і подіях.

Презентація домашнього завдання-дослідження.

 Робота в парах

1. Історія написання та джерела роману-хроніки «Чорна рада»

    П. Куліш працював над романом упродовж 14 років. Твір був виданий 1857 року. У центрі оповіді розповідь про «Чорну раду», що відбулася під Ніжином у 1663 році. Матеріал для свого твору П. Куліш брав з багатьох джерел: «Истории Малороссии» М. Маркевича,— «Истории Малой России» Д. Бантиш-Каменського, друкованих і рукописних козацьких літописів (зокрема Самовидця та Грабянки), старовинних документів, що знаходив сам у архівах монастирів і різних установ, а також з фольклору — дум, історичних пісень, переказів, легенд, казок про козаччину. З цими творами він знайомився не тільки в численних уже тоді збірниках, а й безпосередньо з уст народу. Це дало можливість створити низку правдивих, конкретно-історичних подій, ситуацій, обставин, а також характерів, відтворити інтереси й настрої представників різних соціальних групп тогочасного суспільства. Кожний письменник першої половини ХІХ ст., пишучи про минуле своєї країни, неминуче підпадав під вплив В. Скотта, який в історичних романах відобразив боротьбу волелюбної Шотландії за незалежність від Англії. Зазнав цього впливу й Куліш. Крім того, він врахував досвід змалювання історичних подій, нагромаджений О. Пушкіним, М. Гоголем, Є. Гребінкою, Т. Шевченком. Реалістичної манери П. Куліш дотримувався при зображенні подій, розстановки та взаємодії соціальних груп, побуту. Створюючи образи представників різних прошарків суспільства, автор застосовував засоби і реалістичного, і романтичного методів. Окремі персонажі наділені надприродними вміннями й силою, тож деякі події та ситуації позначені фантастикою. Історичною основою роману є події, що відбувалися на Україні в роки Руїни, коли після смерті Б. Хмельницького (1657) почалася боротьба за гетьманську владу. Деякі претенденти на булаву думали не про долю України та її народу, а про власну вигоду. З цієюметою вони зверталися за допомогою то до польської шляхти, то до турків, татар, то до Москви. Україна була розколота. На Правобережжі правив польсько-шляхетський ставленник Павло Тетеря. На Лівобережжі України точилася запекла боротьба між кількома претендентами на гетьманування, серед них — переяславський полковник Яким Сомко, обраний на старшинській раді в Козельці наказним гетьманом, хоч російський цар і не затвердив його, та кошовий отаман Запорозької Січі Іван Брюховецький. 27–28 червня 1663 року у Ніжині відбулася «чорна рада», за підсумками якої гетьманом було обрано Брюховецького, а Сомка скарано на горло.

 

3. Релаксація

4. Узагальнення й систематизація знань. Застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих

Слово вчителя. Події у творі відбуваються незабаром після возз’єднання України з Росією. На Україні розгорнулась складна політична боротьба за владу, що й призвела до Чорної ради в Ніжині 1663 року, на якій було скинуто тимчасового гетьмана Сомка й обрано гетьманом І. Брюховецького. На раді, крім козацької старшини, були також запорожці, селяни, міщани («чернь»), тому її і названо чорною радою.

Конфлікт роману — суперечності між козацькою старшиною, виразниками інтересів і поглядів якої є Сомко, Шрам, і широкими народними масами — селянською біднотою, міщанством, козацькою голотою, очолюваними Брюховецьким.

Бесіда.

Діти, як ви думаєте які проблеми порушив автор у творі?

Чи актуальні вони в наш час?

Проблематика роману:

- історична доля України, її державний устрій, місце в історії, шляхи, якими має йти український народ;

-взаємини між панством, старшиною й простолюдом, біднотою;

- стосунки між Україною та Росією;

- вірності обов’язку, козацької честі;

- козацтва, Запорозької Січі, її місце в історії;

- любов і ненависть;

- вірність і зрада;

- батьки і діти;

- історична постать і сучасність;

- цінність людського життя;

- «усякому єсть своя кара і награда од бога».

2. Повідомлення домашнього завдання.

А) Прочитати роман-хроніку «Чорна рада».

Б) Робота в парах. Визначте й запишіть елементи двох сюжетних ліній роману «Чорна рада»: історичної та любовної.

В) Опрацювати конспект.

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.

1.Підведення підсумків уроку.

Колективна робота «Мозковий штурм»

Чи здійснилися ваші очікування?

Наскільки корисний є вивчений на уроці  матеріал і де його можна застосувати?

2.Рефлексія.

  Діти, щоб дізнатися чи досягли ми мети уроку, давайте використаємо технологію «Незакінчене речення».

Технологія«Незакінчене речення».

Завдяки уроку дізнались про…

На цьому уроці навчилися…

Найбільший  успіх - це…

Найбільші труднощі  відчули…

На наступних заняттях  хочу…

Настрій на уроці був..

3. Цінування. Оцінювання.

Заключне слово вчителя.

    Для мене П. Куліш - незвичайна й надзвичайно талановита людина. Ми, його нащадки, вдячні йому за те, що він заклав основи нашого українського правопису, за український буквар і першу "Граматику" для навчання українських дітей рідній мові.

П. Куліш - це полум'яний патріот України, борець за збереження та розвиток самобутності українського народу, його культури, традицій, за українське письменство. У поезії "Піонер" П. Куліш так пише про свій внесок в історію:
        Я не поет і не історик - ні!
      Я піонер з сокирою важкою:
      Терен колючий в рідній стороні
      Вирубую трудящою рукою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти Бердянського виконавчого комітету

Бердянської міської ради

 

Методичний кабінет

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

 

 

 

                                План – конспект уроку

                               з української літератури

                                        у 9-б класі

          з теми «П.Куліш. Життєвий і творчий шлях.

«Чорна рада» - перший український історичний роман-хроніка.».

 

 

 

 

                                                                                           Розробила: вчитель     

                                                                                           української мови та   

                                                                                          літератури  Тімченко О.І.

                                                                                             Вища категорія,

                                                                                             старший учитель   

                                            2014 р.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

doc
Додано
17 березня 2018
Переглядів
3799
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку