21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Урок з української мови 5 клас

Про матеріал

Конспект уроку з української мови на тему: "Другорядні члени речення" містить дидактичний матеріал у вигляді таблиці, лінгвістичну розминку (можна використовувати як фізкультхвилинку) та інші види робіт.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Відкритий урок з української мови

у 5-Б класі

на тему:

“Другорядні члени речення”

 

Вчитель   В’юн Ю. О.

 

 

 

 

Урок на тему: “Другорядні члени речення”

Мета: закріпити знання та вміння, навички учнів про головні та другорядні члени речення, дати поняття про поширені та непоширені речення, удосконалювати вміння робити синтаксичний розбір речень, навчити учнів розрізняти другорядні члени речення, виділяти їх у контексті умовними позначками, формувати загальнопізнавальні вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати їх синтаксичну роль та спосіб морфологічного вираження, виховувати почуття любові до рідного краю, сприяти формуванню патріотичного ставлення до батьківщини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: лінгвістична казка, картки з таблицями, індивідуальні картки із завданнями.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Доповніть речення:

 • Основними ознаками речення є ... (закінчена думка)
 • За метою висловлювання речення бувають ...(розповідні, питальні, спонукальні)
 • Граматична основа речення — це ...(підмет і присудок)
 • Залежно від  наявної в ньому граматичної основи речення поділяються на ... (односкладні та двоскладні)

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

ІV. Опрацювання навчального матеріалу

Перед тим, як ми з вами ознайомимося з правилами, які бувають другорядні члени речення, прослухайте казку, не просту, а лінгвістичну:

«Царство РЕЧЕННЯ»

     У царстві Речення, де правили королева Підмет і король Присудок, були три Міністри – Означення, Додаток, Обставина. Кожен займався своєю справою: Означення доповідало королю і королеві чиї гості прибули до палацу, у якому вони вбрання, з яким настроєм, котрий з них прийшов за порадою, а котрий – з проханням; Додаток розказував гостям: кому у кого треба зупинитися, чим поцікавитися, що подивитися, на чому можна покататися або поплавати; Обставина пояснювала як, де, коли краще відпочити, скільки часу витрачати на екскурсії по палацу, як довго затриматися у парку біля озера, з якої причини не можна з’являтися в непотрібному місці у непотрібний час і з якою метою необхідно обов’язково відвідати королівський сад.

     Усе було тихо, спокійно, поки один п’ятикласник Іван не переплутав усі члени речення у своєму домашньому завданні з української мови. У вправі треба було скласти речення за схемою.

Він не вивчив правило і склав речення абияк. Повстав народ королівства Речення проти ледачого учня і вийшов на серйозну розмову з хлопцем. Усі слова вишукувалися на сторінці зошита і почали свій протест. Іван злякався, побачивши, як слова зі сторінок ожили і почали виказувати своє невдоволення. Він вирішив, що краще вивчити правило і сумлінно виконати домашнє завдання. Прочитавши уважно підручник, Іван склав таке речення: «Я вивчу правила української мови старанно». Слова заспокоїлися і пішли кожне на своє місце. А Іванко з тих пір усе вчив і ніколи більше не засмучував ні вчителя, ні своїх друзів у зошиті.

Міні-лекція

Речення, у якому є тільки головні члени речення, називається непоширеним. Речення, у якому, крім головних, є ще й інші, другорядні члени, називається поширеним. Другорядні члени речення(надалі ДЧР) поділяються на додатки, означення і обставини.

Колективна робота

Розглянемо речення: У мальовничому гаю невгамовно витьохкує пісню дзвінкоголосий соловейко.

Визначаємо центр речення: хто? Що? - соловейко; що робить? - витьохкує. Далі від головних членів речення ставимо питання: соловейко — який? - дзвінкоголосий; витьохкує — де? - у гаю; витьохкує — як? - невгамовно, витьохкує — що? -пісню, у гаю — якому?  - мальовничому.

Розгляд таблиці

ДЧР

Визначення

Способи вираження

Графічне позначення

Додаток

Означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків (всі, крім називного)

Іменниками або займенниками

-------------

Означення

Вказує на ознаку предмета і відповідає на питання який? Чий? Котрий?

Прикметником, займенником, рідше - іменником

 

Обставина

Вказує на місце дії, час, причину, спосіб, мету і відповідає на питання як? де? Куди? Звідки? З якою метою? З якої причини?

Прислівником, іменником у непрямому відмінку з прийменником

 

 

Робота біля дошки

Часто я згадую затишок рідної хати та матері лагідне слово.

Лінгвістична розминка

якщо в реченні є додаток — учні піднімають руки вгору, якщо обставина — руки в сторони, якщо означення — рукою у повітрі малюють хвилі:

Настала золота осінь. Я пишу листа. Вночі випав сніг. Я живу у селі. Почався сильний дощ. Я читаю книжку. Лине ніжна пісня.

Синтаксичний розбір  речення

І ряд — Вишня зустрічає мене тихою посмішкою.

ІІ рід — Широкою долиною повилась рідна річечка.

ІІІ ряд — Мирно спала на озері зграя лебедина.

Самостійна робота

Запишіть речення, вставивши на місці крапок слова з довідки, означення підкреслити хвилястою лінією:

Україна — це ... земля, ...    ... край з ....   ... історією й ...,  ...  людьми

Довідка: мудрими, наша, наш, талановитими, багатовіковою, рідний, славною.

Підсумок уроку

 • про що ви дізналися на уроці?
 • Що було складним (легким) для засвоєння?
 • Яке завдання було найбільш цікавим?

Домашнє завдання

§15 вправа 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 69     16.02

Правила вживання апострофа і м’якого знака (повторення). Подвоєння і подовження приголосних звуків

Мета:

 •  навчальна: дати знання про типи подвоєння приголосних; навчити застосовувати орфографічні правила на письмі;
 •  розвивальна: розвивати логічне мислення, творчу уяву учнів; мовлення;
 •  виховна: виховувати шанобливе ставлення до творів мистецтва, почуття прекрасного. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, орфоепія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, образотворче мистецтво. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Завдання “Знайди помилку”

ненці, сопільці, Натальчин, св’ято, наріжьте, бурян, Лукян, дивится.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з таблицею

 •  Ознайомтесь з типами подвоєння приголосних. Прокоментуйте їх.

Типи подвоєння приголосних

Типи

Прикладди

Подвоєння букв

1. Унаслідок збігу однакових звуків

 

на межі двох префіксів

воззєднати

на межі префікса і кореня

вважати, оббігати

на межі кореня і суфікса

годинник, туманний

на межі двох суфіксів

письсменник, іменник, але священик

на межі двох частин складноскорочених слів

міськком, юннат

2. У наголошених прикметникових суфіксах -ени(ий), -ани(ий)

примиренний, невблаганний, несказанний

3. У чоловічих і жіночих іменах

Ілля, Іванна, Геннадій, Ганна, Жанна, Алла, Елла, Рима, Віолетта, Маріанна, Віссаріон

Подовження м'яких і шиплячих приголосних між двома голосними д', т, з', с, ц', л', н', ж, ч, ш

в іменниках середнього роду ІІ відміни (крім родового відмінка множини)

колосся, зілля, роздоріжжя, але значення - значень

у небагатьох імениках чоловічого і жіночого роду  І відміни в усіх відмінках (за винятком родового відмінка множини на -ей-)

суддя - суддею, стаття - статті, але статей

в орудному відмінку однини іменників жіночого роду ІІІ відміни

миттю, віссю, ніччю

в особових формах дієслова лити

ллю, ллєш, виллємо, зіллють

в окремих прислівиках

спросоння, зрання, навмання, попідтинню, попідвіконню

Подовження не відбувається:
1.  Якщо приголосні стоять не між двома голосними: зап'ястя, тертя, передмістя, повністю, подільський (від Поділля), жовчю, Керчю, фальшю, честю, вірністю, радістю, знарядь, сторіч, знань;
2.  У словах кутя, попадя; у назвах малих істот: теля, вовченя, порося, гуся.
Запам'ятайте! У словах Ганна, ссати, ссавець, бовваніти і овва подовжені тверді приголосні.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Коментоване письмо

 •  Запишіть слова під диктовку. Поясніть за допомогою правил умови подвоєння приголосних.

Наддніпрянщина, піддашшя, безсистемністю, ніччю, напруженість, юннати, юністю, орлиний, нехворощю, спросоння, виллємо.

Розподільний диктант

магазинний, височенний, тьмяний, денний, хвилинний, беззахисний, нескінченний, нескінчений, беззаконний, сіллю, ніжністю, синню, блакиттю, колосся, наллємо, вроджений, адресований.

 •   Перепишіть слова, замість крапок, де треба, поставте букви. Несказанний, численність, л..ється, сказан..ий, підніс..я,

затиш..я, буквен..ий, Запоріжжя, священ..ик, Приволж..я, спросоння, збіж..я.
Трансформація слів

 •   Запишіть іменники у формі О. в. однини. Відповідь обґрунтуйте.

Паморозь, почесть віддаль, гучність, радість, Керч, блакить, повість, свіжість, любов, вірність, постать, міць, честь.
Дослідження-аналіз

Лінгвістична гімнастика

стінний, осінній, умотивований, нежданий, лляний, Алла, віддати, роззброїти, віддавати, життя, молодістю, мисленнєвий, орлиний, дерев’яний, віконний, змінний.
VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Завдання на картках:

Картка № 1

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:

туман, диван, без звуків, лимон, без зірок, спина, машина

Поставте іменники в Орудному відмінку:

розкіш, ніч, сіль, молодість, радість, медаль, плоть

Картка № 2

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:

гречка, без закону, без зброї, без дна, бетон, осінь, глина, стіна.

Поставте іменники в Орудному відмінку:

піч, мить, вісь, сміливість, якість, осінь, велич, галузь

VII. Підсумки уроку.
Рефлексія

 •  Чи можу я пояснити однокласнику правила подвоєння приголосних?
 •  Найкраще на уроці працював (працювали)..., тому що ...

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 •   Виконайте вправу з підручника.

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка № 1

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:   туман, диван, без звуків, лимон, без зірок, спина, машина

Поставте іменники в Орудному відмінку:   розкіш, ніч, сіль, молодість, радість, медаль, плоть

 

 

Картка № 1

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:    туман, диван, без звуків, лимон, без зірок, спина, машина

Поставте іменники в Орудному відмінку:   розкіш, ніч, сіль, молодість, радість, медаль, плоть

 

Картка № 1

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:    туман, диван, без звуків, лимон, без зірок, спина, машина

Поставте іменники в Орудному відмінку:  розкіш, ніч, сіль, молодість, радість, медаль, плоть

 

Картка № 1

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:   туман, диван, без звуків, лимон, без зірок, спина, машина

Поставте іменники в Орудному відмінку: розкіш, ніч, сіль, молодість, радість, медаль, плоть

 

 

Картка № 2

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:   гречка, без закону, без зброї, без дна, бетон, осінь, глина, стіна.

Поставте іменники в Орудному відмінку: піч, мить, вісь, сміливість, якість, осінь, велич, галузь

 

Картка № 2

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:   гречка, без закону, без зброї, без дна, бетон, осінь, глина, стіна.

Поставте іменники в Орудному відмінку: піч, мить, вісь, сміливість, якість, осінь, велич, галузь

 

Картка № 2

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:   гречка, без закону, без зброї, без дна, бетон, осінь, глина, стіна.

Поставте іменники в Орудному відмінку: піч, мить, вісь, сміливість, якість, осінь, велич, галузь

 

Картка № 2

Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис:   гречка, без закону, без зброї, без дна, бетон, осінь, глина, стіна.

Поставте іменники в Орудному відмінку: піч, мить, вісь, сміливість, якість, осінь, велич, галузь

 

Тема. Написання есе.

Мета: закріпити знання учнів про особливості побудови есе, вчити вільно висловлювати думку, міркувати, розвивати мовлення, навчити учнів складати есе «Я – українець», «Я – українка». Виховувати любов до рідної вітчизни, патріотизм. Обладнання: мультимедійна презентація, дитячі малюнки.

Хід уроку

 І. Організація класу.

 ІІ. Робота над темою уроку.

1. Повідомлення завдань уроку.

 Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного приводу. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи категоричну позицію відносно певної теми. 3. Характеристика есе.  Створюючи есе учень (учениця): – вільно висловлює свою думку; – показує своє ставлення до того, про кого говорить; – не дотримується обов’язкової форми (вступу, основної частини, висновку); – не всебічно описує предмет чи подію; – може лише частково, як у розмові торкатися якихось питань; – може висловлювати опірні міркування; – використовує образні вислови, порівняння; – на початку може сказати про що йтиметься у його висловлюванні, про час, місце й особливості події, може подати вислів, що виражає думку або викликає різне ставлення, можна почати прислів’ям, приказкою чи мудрим висловом; – продовження може бути схожим на оповідання, під час читання якого виникають особливі відчуття й напрошується важливий висновок; – останній абзац має завершувати думку; – речення можуть бути короткі й, навіть, незавершені, питальні й окличні.

5. Підготовча робота до складання есе.   складемо асоціативний кущ зі словом Україна. Україна – це батько і мати, високі гори, червона калина, широкі полонини, солов’їна мова, золоті поля, голубе небо, колискові пісні, гарні вишиванки, гори, ліси, колядки, щедрівки, славний Дніпро, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, працьовиті люди. .  А які прислів’я про Україну ви знаєте? * Людина без Вітчизни, як соловей без пісні. * Вкраїна – мати, за неї треба головою стояти. * За рідний край життя віддай. * У ріднім краю, як у раю. * Кожному мила своя сторона. * Без верби і калини нема України. * Всюди добре, а вдома найкраще. * Наша слава – Українська держава.

7. Творча робота учнів. – Зараз ми напишемо своє власне есе «Я – українець», «Я – українка». Отож пам’ятаємо: – у своєму есе висловимо власну думку; – будемо міркувати, запитувати, порівнювати, вживати прислів’я, доводити свою думку. Зачитування учнями складених есе. Аналіз

. ІІІ. Підсумок уроку. – Чи здійснилися ваші очікування? – Що на уроці найлегше вдавалося? А чи виникали труднощі? – Чи хотіли б ви ще писати есе? На яку тему? – Отож, на сьогоднішньому уроці ви переконалися, який славний український край, невтомні, працьовиті люди, горді, величні і їх волю ніхто не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЧР

Визначення

Способи вираження

Графічне позначення

Додаток

Означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків (всі, крім називного)

Іменниками або займенниками

-------------

Означення

Вказує на ознаку предмета і відповідає на питання який? Чий? Котрий?

Прикметником, займенником, рідше - іменником

 

Обставина

Вказує на місце дії, час, причину, спосіб, мету і відповідає на питання як? де? Куди? Звідки? З якою метою? З якої причини?

Прислівником, іменником у непрямому відмінку з прийменником

 

 

 

 

ДЧР

Визначення

Способи вираження

Графічне позначення

Додаток

Означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків (всі, крім називного)

Іменниками або займенниками

-------------

Означення

Вказує на ознаку предмета і відповідає на питання який? Чий? Котрий?

Прикметником, займенником, рідше - іменником

 

Обставина

Вказує на місце дії, час, причину, спосіб, мету і відповідає на питання як? де? Куди? Звідки? З якою метою? З якої причини?

Прислівником, іменником у непрямому відмінку з прийменником

 

 

doc
Додано
6 листопада 2018
Переглядів
1059
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку