Урок з української мови в 10 класі на тему "Заміна прямої мови непрямою. Тренувальні вправи"

Про матеріал

Файл містить розробку уроку (конспект), мультимедійну презентацію та дидактичний матеріал.

Мета: формувати загальнонавчальні компетентності:поглиблювати знання учнів про засоби передачі чужого мовлення; пояснити особливості заміни прямої мови непрямою, формувати вміння здійснювати заміну прямої мови непрямою; правильно розставляти розділові знаки між частинами складнопідрядного речення; формувати комунікативні компетентності: розвивати творчі вміння складати речення з непрямою та прямою мовою, а також використовувати їх в усному і писемному мовленні; розвивати логічне та образне мислення, комунікативні навички; вдосконалювати писемні навички учнів; формувати загальнокультурні компетентності: виховувати наполегливість у навчанні, бажання застосовувати отримані знання, вміння та навички при виконанні практичних завдань; формувати здоров`язбережувальні компетентності: пропагувати рухливий спосіб життя шляхом виконання фізкультхвилинки; формувати соціальні компетентності: збагачувати словник учнів; розвивати пам'ять, мислення, увагу; працювати над диференціацією звуків [с-ш]; вдосконалювати техніку зчитування з губ; слідкувати за вимовою.

Перегляд файлу

Урок 21. Тема. Тренувальні вправи.

Мета: формувати загальнонавчальні компетентності:поглиблювати знання учнів про засоби передачі чужого мовлення; пояснити особливості заміни прямої мови непрямою, формувати вміння здійснювати заміну прямої мови непрямою; правильно розставляти розділові знаки між частинами складнопідрядного речення; формувати комунікативні компетентності: розвивати творчі вміння складати речення з непрямою та прямою мовою, а також використовувати їх в усному і писемному мовленні; розвивати логічне та образне мислення, комунікативні навички; вдосконалювати писемні навички учнів; формувати загальнокультурні компетентності: виховувати наполегливість у навчанні, бажання застосовувати отримані знання, вміння та навички при виконанні практичних завдань; формувати здоров`язбережувальні компетентності: пропагувати рухливий спосіб життя шляхом виконання фізкультхвилинки; формувати соціальні компетентності: збагачувати словник учнів; розвивати пам'ять, мислення, увагу; працювати над диференціацією звуків [с-ш]; вдосконалювати техніку зчитування з губ; слідкувати за вимовою.

Обладнання: таблички для глобального читання мовних одиниць, картки для індивідуальної роботи, електронна презентація, опорні схеми, таблиці.

Тип уроку: закріплення знань

Хід уроку

І. Організаційний момент. Психологічне налаштування учнів (Вправи на гармонізацію півкуль).

- Добрий день!

- У тебе є апарат?

- У тебе працює апарат?

- Ти мене чуєш?

- Як ти мене чуєш?

- Як ти себе почуваєш?

ІІ. Фонетична зарядка. Диференціація звуків [с-ш] в різних позиціях (дивись зошит «Фонетичні зарядки»)

 1. Ізольована вимова [с].
 2. Ізольована вимова [ш].
 3. Працюємо над голосом (силою):

САсаса                          ШАшаша

соСОсо                          шоШОшо

сусуСУ                          шушуШУ

 1. Працюємо над диханням:

Асасасасасасасасас

Ашашашашашашаш

Есесесесесесесесесес

ешешешешешешешеш

 1. Прочитай слова:

Шабля, школа, пошта, шлунок, листоноша, скарб, свято, садок, січень, смуток, спека, колос.

 1. Продовж речення:

На городі ростуть. . .

До школи йде . .

Мама одягнула. . .

 (соняшник, школяр, спідниця)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

- Яку загальну тему ми вивчаємо?

Для кожного з вас є завдання у конвертах. Візьміть його з того конверта, який вам сподобався.

(глобальні таблички: пряма мова, непряма мова, слова автора, цитата, діалог, однорідні члени речення, словосполучення). Розмістіть на дошці тільки способи передачі чужого мовлення.

IV. Розмовна хвилинка.

Зараз будемо говорити про «Способи передачі чужого мовлення».

 • Які ви знаєте способи передачі чужого мовлення?
 • Що таке пряма мова?
 • Що таке слова автора?
 • Що таке непряма мова?

V. Перевірка домашнього завдання. (перевірка наявності)

VІ. Оголошення теми й мети уроку.

- Яку тему ми вивчали на минулому уроці? (Заміна прямої мови на непряму).

Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему «Заміна прямої мови непрямою». Записуємо у зошити число, класна робота і тема «Заміна прямої мови непрямою. Тренувальні вправи».

VІІ. Робота над темою уроку. Виконання вправ.

Давайте спробуємо замінити пряму мову на непряму.

Мама сказала: «Виконуй домашнє завдання». – Мама сказала, щоб я виконував домашнє завдання.

«Коли ти повернешся, Андрію?» - запитала Таня. – Таня запитала Андрія, коли він повернеться.

 1. Дайте відповіді на питання.
 • Від чого залежить вибір засобів зв’язку при заміні прямої мови непрямою? (Від виду речення за метою висловлювання)
 • Які є види речень за метою висловлювань? (розповідне, питальне, спонукальне)
 1. Визначте. (в презентації)
 1. Визначте сполучник, за допомогою якого розповідне речення прямої мови замінюють непрямою мовою.

а  що; в  де; б  як;  Г  коли.

 1. Познач сполучник, за допомогою якого спонукальне речення прямої мови замінюють непрямою мовою.

а  ніби; в  щоб; б  як;  Г  що.

 1. Визначте сполучник, за допомогою якого питальне речення прямої мови замінюють непрямою мовою.

а  який; в  де; б  як;  Г  коли.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Вправа 1. Перетворити речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою.

1. «Якщо є учень, учитель знайдеться», - стверджує східна мудрість. 2. Катон сказав: «Пропав той день, що минув без користі». 3. «Земля дає все і збирає все», - говорили стародавні орачі. 4. Один мудрець вдало підмітив: «Чим більше пізнаєш людей, тим більше починаєш любити тварин». 5. Батько попросив сина: «Допоможи матері по господарству».

Перевірка

1. Східна мудрість стверджує, що якщо є учень, учитель знайдеться. 2. Катон сказав, що пропав той день, який минув без користі. 3. Говорили стародавні орачі, що земля дає все і все забирає. 4. Один мудрець вдало підмітив, що чим більше пізнаєш людей, тим більше починаєш любити тварин. 5. Батько попросив сина, щоб той допоміг матері по господарству.

Вправа 2. Доповни речення прямою мовою. Заміни пряму мову на непряму.

 1. .................................. вигукнув брат.
 2.  Мама сказала……………………….
 3. Вчителька попросила……………..

Вправа 3. «Ти – редактор». Відредагуй речення з непрямою мовою.

 1. Хтось із глядачів прошепотів, що гра акторів не справляє на мене враження. 2. Мені натякнули, що краще не втручатися в мої справи. 3. Тренер поцікавився, що як би я вчинив у такій ситуації.

Перевірка

 1. Хтось із глядачів прошепотів, що гра акторів не справляє на нього враження.
 2. Мені натякнули, що краще не втручатися  не у свої справи.
 3. Інструктор поцікавився, що я  вчинив  би у такій ситуації.

Робота з підручником (додатково)

Українська мова. Пентилюк М.І. 9 клас.

Вправа 46. Прочитайте виразно речення, дотримуючись вірної інтонації. Поміркуйте, чи всі речення з прямою мовою можна замінити на непряму мову. Переробіть, де це можливо, пряму мову на непряму і запишіть утворені речення.

VІІІ. Підсумок уроку. Оцінювання.  

ІХ. Рефлексія.

Х. Домашнє завдання. Картка, вправа 3, повторити правила.

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Заміна прямої мови непрямою. Тренувальні вправи.

Номер слайду 2

1. Визначте сполучник, за допомогою якого розповідне речення прямої мови замінюють непрямою мовою. А ; В де;Б як; Г коли. щоstyle.colorfillcolorfill.typestyle.font. Size

Номер слайду 3

1. Визначте сполучник, за допомогою якого спонукальне речення прямої мови замінюють непрямою мовою. А ніби; В ;Б як; Г що. щобstyle.colorfillcolorfill.typestyle.font. Size

Номер слайду 4

1. Визначте сполучник, за допомогою якого питальне речення прямої мови замінюють непрямою мовою. А який; В де;Б як; Г коли. style.colorfillcolorfill.typestyle.font. Size

Номер слайду 5

Вправа 2. Доповни речення прямою мовою. Заміни пряму мову на непряму................................... вигукнув брат. Мама сказала………………………. Вчителька попросила……………….

Номер слайду 6

Вправа. «Ти – редактор»Відредагуй речення з непрямою мовою. Хтось із глядачів прошепотів, що гра акторів не справляє на мене враження. Хтось із глядачів прошепотів, що гра акторів не справляє на нього враження.

Номер слайду 7

2. Мені натякнули, що краще не втручатися в мої справи. Мені натякнули, що краще не втручатися в не у свої справи.

Номер слайду 8

3. Тренер поцікавився, що як би я вчинив у такій ситуації. Тренер поцікавився, що я би вчинив у такій ситуації.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Перегляд файлу

Речення прямої мови

Засоби зв’язку

Пряма мова

Непряма мова

Розповідне

сполучники: що, ніби, що

Передихнула, про-мовила вголос: «Я вільна»

Передихнула, про-мовила вголос, що вільна.

Питальне

сполучники чи спо-лучні слова: хто, що, який, чий, котрий, де, коли, як тощо

«А куди ви їдете, люди добрі?» — осмі-лився спитати Пав-лусь

Павлусь осмілився спитати, куди вони їдуть.

Спонукальне

сполучник щоб

«Тосю, ану йди сюди!»—закричав Юрко

Юрко закричав, щоб Тося підійшла.

Заміна прямої мови непрямою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Заміна прямої мови непрямою

Речення прямої мови

Засоби зв’язку

Пряма мова

Непряма мова

Розповідне

сполучники: що, ніби, що

Передихнула, про-мовила вголос: «Я вільна»

Передихнула, про-мовила вголос, що вільна.

Питальне

сполучники чи спо-лучні слова: хто, що, який, чий, котрий, де, коли, як тощо

«А куди ви їдете, люди добрі?» — осмі-лився спитати Пав-лусь

Павлусь осмілився спитати, куди вони їдуть.

Спонукальне

сполучник щоб

«Тосю, ану йди сюди!»—закричав Юрко

Юрко закричав, щоб Тося підійшла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Заміна прямої мови непрямою

Речення прямої мови

Засоби зв’язку

Пряма мова

Непряма мова

Розповідне

сполучники: що, ніби, що

Передихнула, про-мовила вголос: «Я вільна»

Передихнула, про-мовила вголос, що вільна.

Питальне

сполучники чи спо-лучні слова: хто, що, який, чий, котрий, де, коли, як тощо

«А куди ви їдете, люди добрі?» — осмі-лився спитати Пав-лусь

Павлусь осмілився спитати, куди вони їдуть.

Спонукальне

сполучник щоб

«Тосю, ану йди сюди!»—закричав Юрко

Юрко закричав, щоб Тося підійшла.

 

zip
Додано
25 вересня 2018
Переглядів
1721
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку