19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Усна народна творчість."Ой Морозе, Морозенку"

Про матеріал
Конспект уроку з української літератури "Усна народна творчість."Ой Морозе, Морозенку"
Перегляд файлу

     Тема. Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк»

 Мета. Формувати ключові компетентності:

уміння вчитися –  самоорганізовуватися до навчальної діяльності;

загальнокультурну – дотримуватися норм мовленнєвої культури; зв’язно висловлюватися в контексті змісту;

здоров’язбережувальну – викликати позитивні емоції шляхом виразного читання творів;

соціальну –  розвивати вміння працювати в колективі, уміння з повагою ставитися до вчителя, однокласників;

інформаційну –  навчати учнів використовувати наочні матеріали як джерела інформації та засіб самоосвіти й саморозвитку;

комунікативну –  удосконалювати вміння дітей формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами.

Формувати предметні компетентності і компетенції шляхом виконання навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань відповідно до змістових ліній:

емоційно-ціннісної – розвивати вміння відчувати гармонійність і красу історичних пісень;

літературознавчої –  формувати в учнів знання про народних героїв історичних пісень, проаналізувати ідейно-художній зміст творів, пов’язуючи їх з історичними подіями, які в них оспівані, визначити провідні мотиви цих пісень;

загальнокультурної – викликати бажання читати історичні пісні, поважати митців народної пісні, шанувати героїв-захисників України, підносити національний дух;

компаративної  –  розвивати навички компаративного аналізу художнього тексту, зв’язне усне мовлення дітей, уміння висловлювати власну думку та обґрунтовувати її.

Обладнання: виставка  портретів національних героїв, таблиця, роздатковий матеріал, проекти, аудіозапис пісень, портрет Максима Залізняка невідомого автора, репродукція картини А. Монастирського «Запорожець».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

                                                                           Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина

                                                                           Тихі зорі, ясні води – моя Україна.

В. Сосюра

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Обговорення епіграфа
 • Як ви розумієте вислів В. Сосюри?
 • Які пісні називаються історичними?
 • Коли і у зв’язку з чим виникла історична пісня?
 1.  Перевірка домашнього завдання

       Гра «Так чи Ні?»

 • До історичних пісень належать чумацькі, кріпацькі, бурлацькі пісні (Ні).
 • Пісня «Зажурилась Україна» була записана в середині ХІХ століття  (Так).
 • Тема твору «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко» –  зображення походу козацького війська до кримського  хана  (Так).                             
 • Ідея твору «Зажурилась «Україна» – уславлення мужності, винахідливості, рішучості Сірка та його війська   (Ні).                     
 • У творі «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко» є метафори, епітети, повтори, та риторичний оклик (Так).                          
 • У першій частині твору «Зажурилась Україна» розповідається про необхідність зі зброєю в руках виборювати волю  (Ні).                
 • У творі «Зажурилась Україна» військо козаків порівнюється з орлами  (Ні).                 
 •  Козак Сірко, звертаючись до своїх побратимів, називав їх «козаченьки» (Ні).
 •  «Туман поле покриває», військо … виграває», «місяць зіходжає» можна назвати метафорами (Так).
 •  Риторичними є запитання: «Дамо тому стиха лиха та вражому турку!», «Оце ж тобі, вражий турчин, з душею розлука!» (Ні).
 •  Протягом 20 років боровся Іван Сірко проти турецько-татарських завойовників (Так).
 •   У творі  «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко» сизий орел літав над полем (Ні).      

ІІІ. Мотивація навчання

  Слово вчителя

  Жили в давні часи на нашій землі сміливі, відважні люди, які не хотіли коритися ні

чужоземцям, ні панам. Захищаючи своїх дітей, жінок батьків від поневолення, козаки прославилися своєю мужністю, силою, відвагою. Про це народ зберігає пам’ять і дотепер в історичних піснях та думах.

IV. Оголошення  теми й мети уроку

 Про що б ви хотіли дізнатися сьогодні на уроці?

ІV. Опрацювання навчального матеріалу

 1. Опрацювання пісні «Ой Морозе, Морозенку»
 • Слово вчителя

 Пісня «Ой Морозе, Морозенку» користується великою любов’ю. Вона дуже поширена в різних місцевостях України. Записано понад 40 варіантів пісні. Славний козацький ватажок Морозенко був надзвичайно популярний, і  пам’ять про нього народ зберіг навічно у своїх творах. Він став узагальненим образом  захисника Вітчизни. В одних піснях Морозенко бореться з польською шляхтою, в інших – з турками, татарами.

 • Історична довідка про епоху, відображену в пісні

Розповідь учня (випереджувальне завдання)

           Наприкінці XV століття українські землі опинилися під владою кількох держав, у тому числі Польщі й Литви. Ці дві держави вели між собою боротьбу за владарювання над загарбаними землями. Боротьба закінчилася підписанням Люблінської унії про політичне об’єднання двох держав. Польські магнати, на правах нових господарів, привласнили найродючіші ґрунти, нещадно експлуатували населення, мордували,  іноді без жодної причини убивали, не отримуючи за це ніякої кари». Польські магнати глумилися над мовою українців, над їхніми звичаями, обрядами, прагнули силою заставити зректися православної віри.

 Не припинялися й набіги турецьких, татарських завойовників. Знекровлена постійними набігами  Правобережна Україна в другій половині XVІІ століття потрапила під владу султанської Туреччини. Ці події викликали шалений опір українського народу, почало зароджуватися козацтво, а відчайдушні сміливці стали ватажками народного опору, чим врятували український народ від загибелі.

 • Виразне  читання пісні вчителем
 • Обговорення змісту пісні
 • Яким народний герой постає у цій пісні? Про що свідчить використане слово

«славний»?

 • На яку думку наштовхують слова: «Вся Вкраїна плаче»?
 • Як ви думаєте, для чого в пісню введено образ матері Морозенка?          
 • Із чим асоціюється образ матері?

 (Мати  побивається за сином, який пішов на війну захищати рідну Україну, свою Батьківщину, тому образ  матері асоціюється з образом України. Культ матері пронизує весь героїчний епос українського народу. Матері благословляли своїх синів на захист Батьківщини, захищаючи їх від стріл і куль, їх прокляття вбивало ворогів). 

 • Поясніть рядки: «Попереду Морозенко сивим конем виграває».

            (На чолі війська козацького їде отаман, який дбає про своїх побратимів, який готовий життя покласти за здійснення заповітної мрії українців про волю).

 • Що вказує на  нерівність сил?

            (Нерівність сил підкреслює різкий контраст, який виражений заперечним порівнянням:

                            То не грім в степу гуркоче,
                            То не хмара світ закрила –
                            То татар велика сила
                            Козаченьків обступила).

 • Як закінчився бій? Чому відсутній опис битви?

 (Для народу найбільш важливим було передати героїзм козаків, мученицьку смерть ватажка). 

 • Відшукайте у тексті рядки про катування Морозенка ворогами. З якою метою, на вашу думку, народ описує жорстокість турків у пісні?

            (Мученицька смерть ватажка – це не вимисел. Турки й татари жорстко карали як козаків, так і мирне населення, спалювали все на своєму шляху. Смерть Морозенка страшна, але він зміг витримати муки через велику любов до України. Образ Морозенка змальовано пафосно).

 • Усне малювання

               Уявімо, що вам треба намалювати картину до пісні «Ой Морозе, Морозенку». Яку сцену з твору ви намалюєте? Які кольори використаєте?

 • Колективне формулювання теми та ідеї поезії

 (Тема: зображення боротьби козаків з татарами під керівництвом Морозенка. Ідея: возвеличення мужності, відваги козацького ватажка, засудження жорстокості та підступності татарських поневолювачів).

 • Словникова  робота

 Єси – у значенні «є, будеш».

 Савур-могила – тут ідеться про один із степових курганів на півдні України.

 Упень – цілком.

 • Робота над композицією твору
 • Дослідіть будову пісні, її композицію.
 • Чи має пісня обрамлення? Із якою метою його введено?
 • Яку частину твору можна вважати кульмінаційною?
 • Завдання

 Співвіднесіть елементи композиції з цитатами із твору.

            1. Експозиція        А    «Бились зранку козаченьки до ночі глухої…» .

            2. Зав’зка               Б    «Замучили молодого вороги прокляті».

            3. Кульмінація      В    «Вся ти еси, Україно, славою покрита…»

            4. Розв’язка           Г    «Бо вже син мій, Морозенко з ворогами б’ється».

                                           Д    «Ні один козак не дався живим у неволю…»

 Відповідь: 1 Г; 2 А; 3 Б; 4 В.

 • Робота над описом картини А. Монастирського «Запорожець»
 • Опишіть обличчя й погляд козака.
 • Які деталі на картині підкреслюють нелегке життя військової людини?
 • Чому автор обрав саме таку кольорову гаму?
 • Яке враження у вас від   художнього полотна?
 • Словесне малювання

 Портрета Морозенка не існує, але завдяки художникам, які зображували козаків, ми можемо уявити Морозенка. Опишіть Морозенка, яким ви його уявляєте?

 • Обговорення образу Морозенка

 Хто ж такий Морозенко?

            Розповідь учня (випереджувальне завдання)

Про Морозенка відомо небагато. Учені вважають, що в пісні йдеться про Нестора Морозенка (він же Станіслав Морозовицький, р. н. невід. – 1649) – військово-політичного діяча часів Хмельниччини. Походив із галицько-подільського шляхетського роду. Навчався в Краківському університеті. Був полковником реєстрового козацького війська, організатором військових дій на Поділлі. Відзначився в битві під Пилявцями, керував кіннотою у війську Хмельницького під Збаражем, де 1649 р. героїчно загинув у бою.

 • Визначте характеристику героя за текстом пісні.
 • Метод «Гронування»

           Морозенко                 «славний козаче»

                                               «…попереду (війська) Морозенко…»

                                                «голова завзята»

                                                «замучили молодого»

 • Робота над аналізом художніх засобів

 Визначте художні засоби, завдяки яким пісня є високохудожнім  твором.

(Епітети: «славний козаче»; «буйне військо»; «голова завзята»; «тяжке горе»; «білий світ».

Метафори: «Вкраїна плаче»; «Морозенко… сивим конем виграває»; «живцем серце виривали»;

«Україна славою покрита». Гіпербола: «татар велика сила». Риторичні оклики: «Дивись тепер, Морозенку, на свою Вкраїну»; «Тяжким горем та сьозами, та кров’ю полита»).

 • Характеристика мелодії пісні «Ой Морозе, Морозенку» у виконанні капели бандуристів (відео)

            Прослухайте пісню «Ой Морозе, Морозенку» . Охарактеризуйте мелодію.

            Отже, використані художні засоби у тексті та мелодія спрямовані на краще висвітлення почуттів народу до свого улюбленого незабутнього героя Морозенка.

 • Виразне читання поезії учнями

 2. Опрацювання пісні «Максим козак Залізняк»

 • Робота над  портретом М. Залізняка
 • Перед вами портрет Максима Залізняка невідомого художника XVIII століття. Опишіть обличчя козака, охарактеризуйте його погляд. 
 • Які кольори обрав художник?
 • Чому Максим Залізняк зображений із мечем?
 • Яке загальне враження у вас від портрету Максима Залізняка?
 • Історична довідка про героя твору

           Розповідь учня (випереджувальне завдання)

 Пісня «Максим козак Залізняк» розповідає про боротьбу козаків проти дикого розгулу польської шляхти на території України, проти наруги над вірою і традиціями прадідів. Герой пісні – реальна історична особа.

 • Розкажіть, що ви знаєте про М. Залізняка?

Народився майбутній ватажок гайдамацького повстання Максим Залізняк у Медведівці на Чигиринщині. Разом із іншими запорожцями навесні 1768 року зібрав у Холодному Яру, що неподалік від Чигирина, загін з кількасот гайдамаків і вирушив у похід. Повстання охопило значну територію Правобережної України. Російська імператриця Катерина ІІ боялася поширення гайдамацького руху на Лівобережну Україну, що належала Росії. Остерігаючись поширення гайдамацького руху, Катерина ІІ наказала російському генералу Кречетникову заарештувати Максима Залізняка й інших ватажків повстання. Залізняка було засуджено до покарання батогами, потім його таврували й заслали на вічну каторгу в Сибір.

 • Виразне читання пісні «Максим козак Залізняк»
 • Обговорення змісту пісні
 • Як у пісні схарактеризовано гайдамацького ватажка? Яке порівняння вжито для

кращого відтворення його образу?

 • Розкажіть, де і коли відбулася вирішальна битва? Скільки налічували козаків? (За

історичними відомостями козаків було не сорок тисяч, а двадцять).

 •        Який  використаний художній засіб? Із якою метою його використали? (Гіпербола. Гіперболізоване зображення кількості повстанців дає можливість показати

загальнонародне повстання).

 • Які міста, вказані у пісні, захопили повстанці?
 • Зачитайте опис битви. Хто отримав перемогу? (Бій за Умань, як свідчать історики,

був жорстоким і кривавим. Він  закінчився поразкою для шляхтичів. У творі опис битви змальовано, як звичайну роботу. Повторення рядків наче уповільнює дію в часі й картина бою здається масштабнішою).

 • Колективне формулювання основної думки, теми та ідеї пісні (Основна думка

твору: сміливість, сила, згуртованість козаків у бою дозволить їм подолати ворога. Тема: оспівування боротьби козаків під керівництвом Максима Залізняка проти панів. Ідея:  уславлення героїчної вдачі і волелюбних прагнень людей з народу, зокрема Максима Залізняка).

 Отже, образ Максима Залізняка уособлює могутні сили народу, його волелюбний характер, незламну віру в перемогу і краще майбутнє для України.

           3 . Порівняльна характеристика героїв пісень

Порівняйте Морозенка та Максима Залізняка. Що спільного є між ними?

                 Морозенко

               Спільне

       Максим Залізняк

Битва з татарами закінчилася поразкою і мученицькою смертю героя.

Палко люблять Україну.

Велика любов народу.

Слава на віки про подвиги.

Повага до побратимів.

Організаторські здібності.

Військові здібності.

Сміливі, витривалі.

Патріотичні.

Незламна віра в перемогу.

Ненависть до ворогів.

 

Бій з польською шляхтою закінчився перемогою героя.

Бій, як звична справа.

 4. Виразне читання поезії учнями

V. Підсумок уроку

            1. Метод «Мікрофон»

 • На уроці я відкрив (-ла) для себе…
 • Історичні пісні навчили мене…
 1. Гра « Найуважніший»

 Умова гри: допишіть слово до цитати.

1. «За тобою, Морозенку, вся Вкраїна …(плаче)».

2. « Ні один козак не дався живим у …(неволю)».

3. «Вся ти єси, Україно, славою …(покрита)».

4. «Бились з ранку козаченьки до ночі …(глухої)».

5. «Полягло чимало славних, – ворогів  …(утроє)».

6. « Полягли всі до одного за  Вкраїни … (волю)».

7. «Як поїхав на Вкраїну – як пишная … (рожа)»

8. « Максим козак Залізняк, козак з … (Запорожжя)».

9. «Та вдарили з семи гармат у середу … (вранці)».

10. «Обступили город Умань, покопали … (шанці)».

11. «Зібрав війська сорок тисяч в місті … (Жаботині)».

12. «Максим козак Залізняк, козак з … (Запорожж

docx
Додано
10 лютого
Переглядів
83
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку