18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Узагальнення та закріплення знань, умінь та навичок за темою «Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в СРСР»

Про матеріал
Розрозка уроку допоможе узагальнити, систематизувати та поглибити знання учнів з теми в особливій формі - за допомогою створення ментальниx мап та настільноі історичноі гри. Візуалізація історичниx дат/фактів/подій/осіб допомагає встановити причинно-наслідкові звязки та побачити загальну картину історичниx подій.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

БЕРИСЛАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В. Ф. БЕНЬКОВСЬКОГО

Херсонського державного університету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

З ПРЕДМЕТУ«ІСТОРІЯ: УКРАЇНА І СВІТ»

НА ТЕМУ: Узагальнення та закріплення знань, умінь та навичок за темою «Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в СРСР»

 

проведеного 23.02.2021 року

в 111, 211 групах спеціальності 013 Початкова освіта

 

Викладач суспільних дисциплін: Спичак І.В.

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів суспільних дисциплін та мистецтва

Протокол № 11 від 04.03.2021

Голова циклової комісії

___________________  О.О. Барковська

 

 

 

 

 

 

Берислав

2021р.

Мета: повторити та узагальнити знання студентів з вивченої теми; навчити співвідносити знання у просторі та часі; сприяти систематизації та закріпленню матеріалу; вдосконалювати вміння працювати в команді; вдосконалювати вміння працювати з великим обсягом інформації; прищеплювати повагу до історії своєї країни.

 

Тип заняття: закріплення знань, умінь і навичок.

 

Обладнання: аркуші паперу формату А3, олівці, фломастери, клей, ножиці, роздруковані наочні матеріали, конспекти лекцій.

 

Освітні інструменти: ментальн амапа, настільна історична гра.

 

Методи навчання: робота в малиxгрупаx.

Список використаних джерел:

  1. М.М. Мудрий, О.Г. Аркуша. Історія: Україна і світ 10 клас.Київ :Генеза, 2018. 288 с.
  2. В. С. Власов, С. В. КульчицькийІсторіяУкраїни (рівень стандарту) : підручник для
  3. 10 класузакладівзагальноїсередньоїосвіти. Київ :Літера ЛТД, 2018. 256 с.
  4. Курс «Бери йроби!». Громадськаорганізація “ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА” : веб-сайт. URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_Osvitoria_Lenovo+BR101+2019/info (дата звернення: 01.02.2021).
  5. Пам'ять про Голодомор1932-1933. Українськийінститутнаціональноїпам’яті : веб-сайт. URL: https://old.uinp.gov.ua/page/pamyat-pro-golodomor-1932-1933 (дата звернення: 04.01.2021).
  6. Ментальнікарти. Груповадинаміка та комунікації :веб-сайт. URL: http://groupdynamics.kspu.edu/wiki/a/17 (дата звернення: 04.01.2021).

 

Хід заняття

1. Повідомлення теми та мети.

2. Актуалізація опорних знань.

Бесіда за питаннями:

1. Що таке індустріалізація? Коли було схвалено рішення про її здійснення?

2. Якою була мета індустріалізації в СРСР? Що стало головним джерелом індустріалізації?

3. Коли було започатковано стахановський рух?

4. Що таке колективізація? Коли і за яких обставин було здійснено перехід до суцільної колективізації?

5. Поясніть значення слів «куркуль», «розкуркулення». Чому більшовицька влада висунула гасло «ліквідація куркульства як класу»? До яких наслідків призвела така політика?

6. Чому голод початку 1930-х рр. називають Голодомором? Які хронологічні та територіальні межі Голодомору в Україні?

7. Що передбачало занесення села на «чорну дошку»?

8. Що таке тоталітаризм? За якиx обставин сформувався культ особи Й. Сталіна?

9. Як розгорталися масові репресії в Україні у 1933-1938 рр? Дайте їм характеристику. Які хронологічні меж «Великого терору»?

10. Поясніть зміст поняття «Розстріляне відродження». Які місця масовиx поxовань жертв «Великого терору» вам відомі?

 

3. Мотивація навчальної діяльності.

- Для систематизації величезної кількості інформації: дат, подій, історичних осіб тощо, яку ми вивчили за останні два тижні, та для підготовки до перевірки знань з теми ми будемо сьогодні використовувати вже відомий вам інструмент «Ментальна мапа»*.  Крім того, група студентів, які впораються із завданням першими та захистять свої роботи, зможуть позмагатися в настільній  історичній грі**.

 

* Якщодітипопередньоще не знайомі з інструментом «Ментальнамапа», то необхідно провести мінілекцію.

Ментальна мапа або інтелект карта або mindmap – це техніка візуалізації мислення, мета якого узагальнити та систематизувати великий обсяг інформації. Способи застосування ментальних карт дуже різноманітні, наприклад, їх можна використовувати для того, щоб зафіксувати, зрозуміти і запам'ятати зміст книги або тексту, згенерувати і записати ідеї, розібратися в новій для себе теми, підготуватися до прийняття рішення.

Сучасне уявлення про них було закладено в 70-і рр. минулого століття британським психологом і телеведучим Тоні Бьюзеном. Він цікавився проблемами розвитку інтелектуальних здібностей, пам'яті, креативності, швидкості читання. Суть методики ментальних карт полягає в тому, що виділяється основне поняття, від якого потім відгалужуються завдання, ідеї, окремі думки і кроки, необхідні для реалізації конкретного проекту або задумки. Точно так само, як і основну, більш дрібні гілки можуть ділити ще на кілька гілок-підпунктів. Виходить, що ментальна карта відображає асоціативні зв'язки в мозку її творця. Ніякого сухого матеріалу, довгих розумних фраз, стенографії та інших способів збереження і передачі інформації.

Застосовують:
·    при читанні;

·    при доповідях;

·    для запам'ятовуванні;

·    для навчання (і студентам, і викладачам);

·    для вибору з декількох варіантів;

·    для придумування нестандартних ідей.

 

** Настільна історична гра з теми «Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в СРСР» побудована за таким принципом:

  • ігрове поле складається з 5 блоків різного кольору;
  • кожен колір відповідає певній категорії питань: «дати», «події», «терміни», «історичні постаті», «місця», «особливі»;
  • двоє гравців по черзі кидають кубик та пересувають фішку на відповідне місце на полі. Залежно від кольору місця учасник бере відповідну картку та відповідає на питання чи виконує завдання;
  • перемагає той учасник, який першим дістався до фінішу.

 

4. Виконання практичних завдань на повторення й закріплення основних умінь і навичок.

- Щоб робота в команді приносила задоволення та дала бажаний результат, давайте пригадаємо правила роботи в групі.

Правила  роботи в групі:

1. Бути позитивно налаштованим.

2. Бути ввічливим та доброзичливим.

3. Поважати думку іншого.

4. Не ображатися та не ображати.

5 . Не підвищувати голос.

6. Не критикувати.

7. Висловлювати свої думки по черзі.

8. Розподіліть обов’язки.

9. Обговоріть отримані результати.

 

Викладач пояснює та малює на дошці за яким принципом можна побудувати ментальну мапу. Тобто в основі графічного розподілу матеріалу можуть бути дати/події/сфери тощо.

 

 

Приклад оформлення ментальної мапи, в основі якої лежить поділ на події:

C:\Users\Пользователь\Downloads\Пустой диаграммой.jpeg

 

Студенти об’єднуються у  групи по 4-5 чоловік для створення ментальної мапи за вивченою темою, розподіляють між обов’язки та працюють. Кожній групі я підготувала наочніть, щоб ментальні мапи були більш інформативними.


 

 

Студенти, які впоралися із завданням першими та презентували свою роботу, переходять до настільної гри:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

5. Підсумки уроку.

 Учасники групи презентують свої ментальні мапи.
 

 

Самооцінювання студентів за наведеною таблицею:

Відмітка у графі «завжди» дає 2 б., «часто» - 1 б., «інколи» - 0,5 б., «ніколи» - 0 б.

 

 

7. Домашнє завдання.

Підготуватися до тематичного обліку знань з теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Сергій Олександрович Єфремов

Картинки по запросу "пять колосків"

Картинки по запросу "МОЛОТОВ"

Картинки по запросу "єжов"

Картинки по запросу "чорні дошки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатку 3

E:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\Макет та приклад гри_00002.jpg

E:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\шаблон карточки_07.jpgE:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\шаблон карточки_06.jpgE:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\шаблон карточки_05.jpgE:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\шаблон карточки_04.jpgE:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\шаблон карточки_03.jpgE:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\шаблон карточки_02.jpgE:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\шаблон карточки_1.jpgE:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\шаблон карточки_01.jpgE:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\шаблон карточки.jpgE:\ШКОЛА\КОЛЕДЖ\Макет та приклад гри_00001\Макет та приклад гри_000010.jpg

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 березня
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку