21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Узагальнюючий урок з теми "Будова слова" у 3 класі

Про матеріал
На даному уроці узагальнюються знання учнів з теми "Будова слова". Використано ігри і цікаві вправи для закріплення матеріалу.
Перегляд файлу

Тема: Узагальнюючий урок з розділу «Будова слова».

Ключові компетентності (загально-пізнавальні цілі):

 • уточнити, узагальнити і систематизувати знання, уміння й навички учнів з теми «Будова слова»;
 • розвивати вміння учнів аналізувати, порівнювати виучувані мовні явища;
 • продовжити роботу над розвитком зв’язного мовлення, мислення, творчої уяви;
 • виховувати любов до природи, показувати її красу.

Предметні компетентності (конкретизовані навчальні цілі, очікуванні результати).

Початковий рівень:

 • знає правило про спільнокореневі слова;
 • знає правило вимовляння дзвінких приголосних звуків у кінці слова і складу перед глухим;
 • знає правило вимовляння слів з ненаголошеними голосними звуками [е], [и].

Середній рівень:

 • розрізняє під керівництвом учителя спільнокореневі слова і форми того самого слова, а також слова, що однаково звучать але мають інше значення;
 • розташовує слова за алфавітом з орієнтацією на другу букву;
 • дотримується правила вимовляння дзвінких приголосних звуків у кінці слова і складу перед глухим;
 • знає і дотримується в навчальній роботі правила вимовляння і правопису префіксів роз-, без-;
 • знає і дотримується в навчальній роботі правила вимовляння і правопису префіксів з-, с-.

Достатній рівень:

 • користується орфографічним словником для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом;
 • визначає префікс у ряді слів з одним і тим самим префіксом;
 • визначає суфікс у ряді слів з одним і тим самим суфіксом;
 • уміє знаходити спільнокореневі слова.

Високий рівень:

 • аналізує в навчальній роботі під керівництвом учителя слова за будовою;
 • утворює нові слова за допомогою префіксів і суфіксів;
 • складає зв’язне висловлювання на задану тему з використанням споріднених слів та слів синонімів;
 • оцінює зв’язні висловлювання, складені однокласниками;
 • висловлює оцінні судження про важливість вивчення теми «Будова слова» в мові (для вироблення орфографічних навичок).

План уроку:

 

1. Мотиваційний етап.

Складання павутинки завдання до теми «Будова слова». (Додаток 1).

2. Слухання учнями вірша «Зима» під супровід музики Вівальді «Пори року» з метою активізації пізнавальної діяльності школярів.

3. Каліграфічні вправи.

4. Робота в групах. Визначення кореня у спільнокореневих словах. (Додаток 2). Розрізнення споріднених слів і форми чи слів, що однаково звучать. Гра «Четвертий зайвий». (Додаток 3).

5. Робота в парах. Визначення суфікса у ряді слів з одним і тим самим суфіксом. (Прочитай). (Додаток 4).

6. Добирання до поданих слів близьких за значенням слів роз-, без-. (Додаток 5).

7. Диференційована роботи учнів з метою розрізнення слів з префіксами з-; с- та слів з буквами з, с, що починають корінь, а також вимовляння і правопису префіксів з-, с-. (Додаток 6).

8. а) Гра «шаради» з метою закріплення будови слова. (Додаток 7).

б) Розбір слів за будовою окремими учнями під керівництвом учителя. (Додаток 8). (Морозенко,

Зимонька,

Сніжний,

Холоднеча).

9. Вибірковий диктант з метою закріплення правопису слів з ненаголошеними голосними [е], [и], що перевіряються наголосом. (Додаток 9).

10. Робота з орфографічним словником з метою закріплення правопису слів, що не перевіряються наголосом. (Додаток 10).

11. Творчий диктант з метою закріплення правопису [е], [и] у словах де ненаголошений звук [е] випадає. (Додаток 11).

12. Гра «Хто уважніший» з метою закріплення правила вимовляння дзвінких приголосних у кінці слова і складу. (Додаток 12).

Робота з перфокартами. Повторення правила вживання апострофа. (Додаток 13).

13. Хвилинка творчості. Складання твору (усно) за поданим початком з метою використання споріднених слів та синонімів у зв’язному висловлюванні (Додаток 14).

14. Презентація оцінювання учнями складених висловлювань.

15. Підведення підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання.

- Установлення відповідностей між словом і схемою.

- Гра «Мікрофон» та висловлювання учнями оцінних суджень про труднощі на уроці і побажання щодо вивчення наступної теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

Додаток 1

1. Складання павутинки (завдання до теми «Будова слова»)

 • З чого починаємо розбір слів за будовою?
 • З яких частин складається основа?
 • Які правила правопису вивчили під час роботи над темою «Будова слова»?

2. Під музику Вівальді «Пори року» входить Зима.

Сиплю з неба перший сніг

Зіроньками білими,

Тихо стелю по землі

Ніжно-пишні килими.

 

Вся природа стала вмить

Зовсім-зовсім новою –

І здається все мені

Казкою чудовою.

 

Добрий день, діти! Я Зима, і дуже рада запросити Вас у цю казку сьогодні. Я прийшла до Вас за допомогою.

Мої сніжинки розлетілись по класу, допоможіть їм потрапити додому – накрити ліс пухнастою ковдрою, озимину, і сніговичка, що прийшов зі мною. Для цього вам потрібно виконати завдання на моїх іскринках.

3. Каліграфічні вправи.

Сн іж инк сніжинка.

 • Впали на долоньку дві сніжинка білі.
 • Чи правильно побудоване речення?
 • Для чого служить закінчення?

Додаток 2

 

1. Робота в групах. Визначення кореня у прислів’ях (споріднені слова). 

 • З яких частинок складається основа?
 • Яка частинка є найголовнішою у слові?

Саме він у кожній деревинці,

Квітці, кущику, травинці.

В класі, на уроці мови

Він у кожнім слові.

 • З’єднайте частини прислів’їв. Прочитайте.
 • Випишіть спільнокореневі слова, визначте в них корінь.

Взимку літа    як мачушине добро.

Зима спитає    не забудь про худобину.

Зимнє тепло –    не доженеш.

Як зазиміє,    де літо було.

В зимову днину   то й жаба оніміє.

 

Додаток 3.

Гра «Четвертий зайвий».

І група: ясний, яснесенький, ясени, ясненький.

ІІ група: білий, біліє, білесенький, білка.

ІІІ група: ліс, лісник, лис, узлісся.

IV група: санки, сани, санітар, санчата.

V група: хвиля, хвилька, хвилечка, хвилюється.

Додаток 4.

 

Робота в парах. Визначення суфікса у ряді слів з одним і тим самим суфіксом.

 • З яких ще частинок складається основа?
 • Випишіть з вірша слова з суфіксом к.
 • Визначте його.

 

Ой зима, ти, зима,

Не ходи до нас дарма.

Більше снігу нанеси.

Всі доріжки притруси,

І доріжки, і горбки,

Щоб котилися санки.

Додаток 5.

 

 Добирання до поданих слів, слів близьких за значенням з префіксами роз-, без-.

 • Кожна частинка у слові виконує певну роботу.
 • Яку роботу виконує префікс?

 

Бесіда – … .

Жорстокий – … .

Сміливий – … .

Засушливе літо – … .

Невеселий день – … .

Незаселений острів – … .

 • Яка буква пишеться з префіксом роз-, без-?

Додаток 6.

 

 Диференційована робота учнів з метою розрізнення слів з префіксами з-, с-, та слів з буквами з, с, що починають корінь; також вимовляння і правопису префіксів з-, с.

 


«Наполегливі»

Виписати в одну колонку слова з префіксами з-, с-, а в другу з буквами з, с, що починають корінь.

Снігур, забігати, сталь, ставок, списувати, скуштувати, згоріти, зграя, скласти, зжарити.

 

«Старанні»

Виписати в одну колонку слова з префіксом з-, а в другу з префіксом с-.

Злізти, знести, скочити, стирати, скласти, зміряти, сфотографувати, змалювати, схопити, зламати, зрушити.

 • Коли пишемо префікс с- у словах?

Додаток 7.

 

 Гра «Шаради» з метою закріплення вмінь учнів аналізувати слова за будовою.

 

 Робота в групах.

І. Префікс від слова підберезовик, корінь від слова сніжинка, суфікс від слова лісник.

ІІ. Корінь від слова морозиво, суфікс від слова грибний, закінчення від слова іскристий.

ІІІ. Корінь від слова зима, суфікс і закінчення від слова зіронька.

IV. Корінь від слова блискавка, суфікс від слова ревучий, закінчення від слова білий.

V. Префікс від слова пройти, корінь від слова холоднеча, суфікс від слова сніжний, закінчення від слова морозний.

Додаток 8.

 

 Розбір слів за будовою окремими учнями.

Випишіть спорідненні слова, виділене слово розберіть за будовою.

 

1 д. Дід Мороз раненько встав,   2 д. Зимонька

Сніг у торбу назбирав

І побіг чимдуж до річки

Заморозити водичку.     3 д. Сніжний

Причепився Морозенко

Та й щипає помаленьку:

Ручки, ніжки вже щемлять,

Щічки з холоду горять    4 д. Холоднеча.

 

Додаток 9.

 

Вибірковий диктант.

 • Виписати слова з ненаголошеними е, и, у корені, дібрати до них слова для перевірки.

 

Цієї ночі припорошило землю легеньким (ле´гко) чистим сніжком. Він хрумтить під ногами, і йти якось, веселіше (весело). Крізь рідке гілля просвічується зелені (зе´лень) ялини. Хороше зимо´ю (взимку) у лісі.

Додаток 10.

 

Робота з орфографічним словником з метою закріплення правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.

 • Запишіть словникові слова в алфавітному порядку вставивши попередньо ненаголошені [е], [и].

 

 • Якщо виникнуть сумніви, щодо правопису перевірте за орфографічним словником.

Кр…ниця, гор…зонт, ап…льсин, абр…кос, оч…рет.

Додаток 11.

 

 Творчий диктант з метою закріплення правопису [е], [и] у словах, де ненаголошений звук [е] випадає.

Змініть слова відгадки так, щоб ненаголошений звук [е] випав.

Вірно людям я служу,

Їм домівку стережу.

Дзьоб міцний і гострий маю,

Шкідників ним здобуваю.

(Дятел)

 

Який місяць зими половина

І січе зиму навпіл?

Холод нам несе мороку,

У турботах лине будень.

Цей останній місяць року

Зветься як? Вгадали?

(Грудень)

 

Є на світі кінь – всьому світу не вдержати.

(Вітер)

Додаток 12.

 

Гра «Хто уважніший» з метою закріплення правила вимовляння дзвінких приголосних у кінці слова і складу.

Плесніть в долоні, якщо почуєте дзвінкий приголосний у кінці слова чи складу.

Ой мороз, який мороз!

Всіх пташок проймає дрож.

Заздрять дуже дітворі:

– Вам, дівчатка і хлоп’ятка,

Тепло, бо у вас є хатка.

А у нас нема хатинки,

Й на обід ані зернинки.

Як почув Василь пташок,

Одягнувся в кожушок.

Взяв пшона і хліба скибку,

На подвір’я вибіг швидко.

Всіх пташок нагодував,

І здалось – Мороз пропав:

Горобці защебетали,

І синичкам тепло стало.

Додаток 13.

 

 Робота з перфокартами.

– Куди повинен стати Дядечко Апостроф?

Додаток 13.

Під…їзд

З…їзд

За…їзд

Пере…їзд

В…їзд

 

 Додаток 14.

Хвилинка творчості.

– Скласти кінець казки «Сніжинка».

Вживайте якомога більше споріднених слів, а також слів, близьких за значенням до слова «сніжинка».

З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка і ніжна, мов пушинка. І красива мов зірка. На землі стояв хлопчик і дивився як падає сніжинка. Хлопчик простяг долоню…

(За В. Сухомлинським)

 • Чия розповідь вам найбільше сподобалася?
 • Чим вона вас вразила?

 

 

 

Підведення підсумків уроку.

Гра «Мікрофон».

 • Продовжіть речення, відповідаючи швидко.
 • Слово складається з …
 • Закінчення – це …
 • Закінчення служить …
 • Основа – це …
 • Префікс – це …
 • Виловіть свої враження від уроку і побажання.
 • Найбільші труднощі я відчув (відчула) …
 • На наступних уроках мені хотілося б …
docx
Додано
17 лютого 2019
Переглядів
4119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку