16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Від фонетичних до синтаксичних норм Зошит-практикум 11 клас

Про матеріал

Від фонетичних до синтаксичних норм української мови 11 клас: зошит-практикум для набуття орфографічної та пунктуаційної грамотності під час вивчення мовознавства.

Перегляд файлу

Максим Кокадей

Від фонетичних до синтаксичних норм української мови

Зошит-практикум 11 клас

Суми-2019

УДК 811.161.2 К55

Рецензенти:

А. П. Янкова, старший учитель англійської мови вищої категорії Краснопільської ЗОШ І – ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області;

Н. А. Терещенко, заступник директора з навчально-виховної роботи Краснопільської ЗОШ І – ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області, старший учитель німецької мови вищої категорії;

В. І. Муквич, директор Славгородської ЗОШ І – ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області, відмінник освіти, старший учитель української мови і літератури вищої категорії.

К55 Кокадей М. І. Від фонетичних до синтаксичних норм української мови: зошит-практикум 11 клас / М. І. Кокадей.Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 96 с.

Навчальний посібник призначений для набуття орфоепічної, орфографічно-пунктуаційної грамотності учнів 11 класу на уроках української мови. Друкована основа зошита розроблена з урахуванням найефективніших прийомів здобуття й засвоєння мовної компетенції опанування державної мови. Вона допоможе вчителю сконцентрувати увагу учнів на дотриманні норм щодо культури української мови в усній і писемній формах.

УДК 811.161.2

© Кокадей М. І., 2019

© Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019

ФОНЕТИЧНІ, ОРФОЕПІЧНІ, ОРФОГРАФІЧНІ, ГРАМАТИЧНІ НОРМИ

Вправа1. Ненаголошений [е] в поданих словах вимовте наближено до [и], а ненаголошений [и] – наближено до [е]. Поставте наголос у словах.

Лежав, ремесло, берегти, терпкий, капелюх, вересень, нетерплячий, марево, шепочуть, темнуватий, оселитися, середина, запалений, невинний, марево, перенесено, шепочуть, дерево, березень.

Мислитель, зникати, приходити, привчати, високий, дитинно, вишивати, читати, бриніти, гриміти, глибина, захищати, блискучий. Вправа 2.Змініть слово так, щоб відбулося чергування.

І. Доба, рішучість, лебідь, піч, ступінь, у дружньому, слюсаревого, п’ятому, у якомусь, берегти, гребти, брехати, підперезати, плести, стрелити, пекти, текти, тесати.

ІІ. Волноваха, Кривий Ріг, Кременчук, Інгуш, люд, казах, Буг, Калуш, П’ятихатки, Чукотка, Звенигородка.

.

                 Доба – доби, Ладога – Ладозі.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 3. Перепишіть, вставляючи пропущені букви.

1.Огняним їжаком, сердито настовбурчивши щ..тину , сідало за снігами сонце (С. Васильченко). 2. Сестра вийшла за ворота – всі луги й луж...ки зацвіли(А. Малишко). 3. Під скелею блищала у кам’яному ж..лобку криничка (І.Нечуй – Левицький). 4. Сіда Чіпка коло землянки, виймає ч..рствий хліб з торбини, починає снідати ( П.Мирний).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                 Вправа 4.                Поставте подані іменники в давальному відмінку.

Поясніть вимову буквосполучення шц, жц, тц, чц.

               Книжка - [кни´з'ц'і]

Подушка, покришка, волошка, комашка, мурашка, діжка, доріжка, ніжка, ложка, кружка, тітка, нитка, невістка, вістка, квітка, хвіртка, хустка, річка, молодичка, криничка, щедрівочка, сорочка, квіточка, копичка, чаєчка, гіллячка. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 5. Мовознавча гра «Пізнайка». На місці пропусків поставте приголосний звук так, щоб подані слова вказували на назви католицького священика, назву напою, елемент одягу. …апуцин, …капюшон, …апучино.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 6. Переписуючи, поставте замість крапок пропущені букви.

Менш…сть, веч…ріє, ч…рніти, ч…твертий, пш…ниця, ж…ну, груш…вий, гай…к, ж…ст, пащ…кувати, дж..рело, щ...бінь, ш…стиденний, щ...тина, бдж…ла, щ..гла, щ..ка, ж…втий, бой…вий, копі...чка, лож…чка, чаш...чка, смуж...чка. 

Вправа 7. Перепишіть загадки, відгадайте їх. Поставте замість крапок пропущені букви. Відгадки запишіть фонетичної транскрипцією.

Що воно за птиця, що дня бої…я?

Що воно за птиця, що дня боїться? [н'і´ч].

1. Вдень у небі гуляє, а ввеч..рі, на землю сідає. 2. Зимою ч..рвоне, весною й літом зелене, а восени ж..вте. 3. Ч..пуруха біла чорну с..рочку наділа.

4. Ч..рнець – молодець у землю піш..в, ч..рвону шапочку знайш..в і наверх вийш..в.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 8.  Перепишіть слова, поставивши на місці крапок літеру ф чи хв. Правильно вимовте слова.

…абрика, …антастика, …атати, …остатий, напів…абрикат, …елікс, роз…астатися, …илина, …ороба, роз…ильований, на…арширувати, по…арбувати, а…іша, …іртка, …анерний, …анерний, …ощ, …аворит.

Вправа 9. Прочитайте текст. Випишіть із нього слова, де відбуваються чергування голосних.

Це слово «вільні» було таке несподіване для Марії, що приголомшило її зовсім. Вклонилася до ніг господареві, дякувала, похапцем збирала свої мізерні пожитки, схопила дівчинку на руки і вибігла. Чвалувала крутими вуличками, завмираючи від страху...

  Воля. Минали хвилини, і слово це щораз тануло, меншало, лякало невідомістю: а що далі? Та ні, є ж надія. Адже вона вільна і може повернутися в Україну ( Р. Іваничук «Мальви»).

Земля – землі

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 10. Наведіть приклади, коли нечітка або неправильна вимова призводить до зміни семантики слова.

      [ґрати] - [грати], [казка] - [каска].

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 11. Напишіть кросвордний акродиктант.

 Синонім до слова аплодисменти ( оплески)

1.            Глава держави в Україні___________________________________________

2.            Шкільний предмет, що вивчає дії над числами ________________________

3.            1-а особа однини від дієслова звеселити______________________________

4.            Керівник хору чи оркестру_________________________________________

5.            Яскраво світити, сіяти_____________________________________________

6.            Антонім до слова вчора____________________________________________

7.            Жартівливий короткий твір із несподіваним закінченням________________

8.            Розігрування речових або грошових виграшів по білетах________________

Ключ: підкресліть другу літеру в кожному слові. Прочитайте слово, синонімом до якого є прислівник точно.

Вправа 12. Поставте наголоси в поданих словах. З’ясуйте, у яких словах є дублетні наголоси.

Ознака, чотирнадцять, дефіс, апостроф, також, діалог, каталог, псевдонім, вірші, випадок, міліметр, простий, посмішка, абетка, абикуди, автор, аташе, байдуже, бажаний, великодній, вибоїна, відріз, адже, аналоги, визвольний, генезис, дочка, іноді, мовчазний, ненависть, ракурс, роки, новий, черговий, ноги, зазнають.

Вправа 13. Робота в парах. Прочитайте вірш Д. Луценка «Мамина вишня». Чому автор виділив окремі слова? На чому загострює увагу поет? Перший абзац поділіть на фонетичні фрази. Виділені слова затранскрибуйте. Випишіть із тексту слова, де наявні такі приголосні:

сонорні, шиплячі, губні.

Мамина вишня

Знову наснилось дитинство, Тепле, як гарна весна.  Вишня вдяглася в намисто, Мама щаслива й сумна. 

Там за село проводжала 

Долю мою молоду…  Щедро мені щебетала Мамина вишня в саду.  Вдаль голубими вітрами  Весни за обрій пливли.  Раннім туманом у мами  Коси, як дим, зацвіли. 

Мати в тривогах вінчала 

Щастя жадане й біду…  Радо мене зустрічала

Мамина вишня в саду. 

Здавна близьке й сокровенне Все там, аж терпне душа.  Начебто й мама до мене  Стежкою в сад поспіша. 

Знов, як бувало, до столу 

Кличе, лиш в хату зайду… Ронить зацвіток додолу  Мамина вишня в саду. 

Пісня любові й дитинства 

В серці бринить, як струна.  Наче священна молитва  З рідного краю луна. 

Та не порадує літо 

Душу мою молоду… 

Плаче тепер білим цвітом

Мамина вишня в саду

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                Вправа      14.     Комунікативна     розминка.     Скоромовки      –     це

народнопоетичні жарти, у яких навмисне поєднано звуки, важкі для мови. Дбаючи про красу, чіткість, виразність звучання українського слова, народ вигадав їх для тренування мовленнєвого апарату.

Вимовляйте скоромовки за такою схемою:

Червона // перчина // борщ // переперчила (повільно виділяючи).  Червона перчина борщ переперчила (повільно пояснюючи). Борщ переперчила червона перчина (швидко уточнюючи). Червона перчина борщ переперчила (дуже швидко).

Біжать // стежини // поміж ожини (повільно виділяючи). Біжать стежини  поміж ожини(повільно пояснюючи). Біжать стежини поміж ожини (дуже швидко).

Вправа 15. Запишіть подані слова. На місці крапок поставте м’який знак або апостроф.

Суб..єкт, Пхен..ян, Х..юстон, авен..ю, автопавільйон, прем..єра, батал..йон, бл..юз, бл..юмінг, бутон..єрка, б..юро, вал..юта, ін..єкція, вар..єте,

В..єтнам, вол..єра, дез..інформація, дос..є, дубл..яж, комп..ютер, п..ємонт, Ф..єзоле, бар..єр, кон..юнктура, п..юпітр, ад..ютант, б..єф, ар..єргард, ател..є, г..яур, б..язь, транс..європейський, ф..юзеляж, верф..ю, порт..є, шев..йот, ад..ю, Руж..є, монпанс..є., д..юшес, ж..урі, з..економити, камарил..я, конферанс..є, Мін..юст, ал..янс, кс..ондз, кур..йоз, к..юрі, Лавуаз..є, л..юкс, л..ютня, мад..яр, барел..єф, мезал..янс, кон..як, модел..єр, Мол..єр, м..юзик-хол, н..юанс,

Н..юфаундленд, п..єдестал, порт..єра, прес-пап..є, рант..є, Рив..єра, інтерв..ю, б..юджет, грав..юра, деб..ют, інтер..єр, к..ювет, ком..юніке, кон..юктивіт, кур..єр,

к..юре, Лур..є, Монтеск..є, б..юлетень, лл..є, об..єкт, Д..Артаньян, О..Хара.

Вправа 16. Відгадайте фонетичні загадки «Хто я?»

1.                  Приголосний дзвінкий, не маю пари, знайдіть мене у слові мати.

2.                  Приголосний дзвінкий без пари, разом із голосним, що є у слові хата , позначають однією буквою.

3.                  Приголосний глухий, моя пара [д].

4.                  Голосний ненаголошений, в алфавіті позначають першою літерою.

Ключ: у кожному слові відповіді підкресліть першу літеру та прочитайте назву рослини.

ІІ складіть фонетичні загадки до слів сім’я, зоря, об’їзд.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 17. Робота в парах. Напишіть зорово-слуховий диктант.

Ви живете серед людей. Кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання відбиваються на людях. Знайте, що існує межа між тим, що вам хочеться, і тим, що можна. Ваші бажання – це радощі або ж сльози ваших близьких Перевіряйте свої вчинки свідомістю: чи не завдаєте ви зла , неприємності. Незручності людям своїми вчинками. Робіть так, щоб людям, які оточують вас, було добре (В.Сухомлинський).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 18. Перепишіть, змінюючи транскрибовані звуки відповідними буквами.

                Хвиля    за    хвилею    накочується    на    низенький    пі[шч]аний    берег

(О.Донченко). Я бачив на рі[цц]і в прозорім льоду зернину пшениці

(Д.Павличко). У клі[цц]і є пити, їсти і хороше сісти, та немає волі (нар.тв.)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 19. Записати слова групами за орфограмами, вставити пропущені букви.

Німе…ина, абха...кий, Львів….на, безконе…ний, ру…ниця. хаоти…ний, бра...тво, коза...ина, студен...кий, яє...ня, казах...ський, Нью-Йор…сякий, Галич...на, Він...ч..ина, сердешш…ний, рі...ний, торі...ній.

Вправа 20. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий).

Овруч, Калуга, чуваш, гігант, грек, турист, Острог, емігрант, Кавказ, Лейпциг, Черемош, Петербург, Гаага, чех, волох, Рига, Цюрих, Буг, Балхаш, Збараж, Владивосток, Ясси, печеніг, Днець, Збруч, Норвегія, Лейпциг, Кривий Ріг, чумак, дивак, Луки, Балхаш, Острог, Онега, Бортничі, Случ, люд, Єсентуки, Вишгород.

           Київ – київський.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 Вправа 21. Вставте, де потрібно пропущені букви т, д, к. Слова запишіть у дві колонки: а) у які не вставляли букв; б) у які вставляли букви. 

Шви...кісний, якіс..ний, улес..ливий, осві..читися, хвас..ливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, аген..ство, волейболіс..ці, заїз..ний, їж..жу, мас..ний, учас..ник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, мотиж..ня, студен..ський, студен..ство, очис..ний, скатер..ка, буревіс..ник, п’я..десят.

У які не вставляли букв

У які вставляли букви

 

 

Ключ: підкресливши другу від початку букву у кожному слові, прочитайте закінчення вислову В. Сухомлинського : «Дорожить людина тим, у що вона...»

Вправа 22. Перекладіть українською мовою, порівняйте правопис слів.

1.Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и ожили весь наполнился птичьим радостным гомоном (А.Куприн). 2. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль (И. Тургенев). 3. Нет ничего, что не касалось бы честных  людей (М.Горький).

4. Стремглав наездники помчались (А.Пушкин).

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 23. Наведені слова запишіть українською мовою. Згрупуйте їх у дві колонки: у першу з подвоєнням, у другу — без подвоєння.

Аббревиатура, аккорд, аккуратный, анналы, аннотация, баллон, Апеннины, вилла, галерея, Брюссель, гроссмейстер, ипподром, Кассандра, капелла, тонна, Одиссей, холл, корректор, мадонна, манна.

З подвоєнням

Без подвоєння

 

 

ІІ з двома словами на вибір складіть і запишіть речення. Визначте в ньому граматичні основи.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 24. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені літери.

Поясніть правопис слів.

Новел...а, вет…о, барок...о, експрес.., мот...о, тер...аса, гал...ерея, ел...егія, однотон…ий, кавалер...ія, баронес...а, грам...атичний, іл...юзорний, лібрет…о, еф…ективний, бас…ейн, бон…а, кас...ета, гум...анізм, мас...ажер, безрес...орний, клас...ифікатор, мадон...а, агрес...ивний, кол…егія, вендет…а, іл...юстрація, брут...о, кас…овий, імпрес..аріо, кол…ектор, мас…а, терас...а, кол...аж, лоб…і, мас…он, ім...тація, гол...івудський, крос...ворд, ак...редитація, дон...а, шас…і, ак…умулювати, буд...изм, імпрес…іонізм, компрес...ор, кол...екція, ас...амблея, гол...андка, ем…ігрант, монограм...а, ім....атеріалізм, ак…уратний, гідромас…аж, голограм…а, ім…унізація, фін...и, коміс…аріат, еф...ектний, кол…ектив, мул...а, оперет...а, глос...арій, процес...ор, нет…о, бон…а, дрібнотон…ажний, гол...андка, ан...али, брут...о, філіп...нський, мек...ський, іл...юмінація, фін...ка, ніц…ький, папарац...і, мадон...а, Пікас...о, ус...урійський, ел...іни, ап...лікація, ім…ігрант, ін…овація, ір...адіація, конгрес...мен, бул...а, буд…ійський, ван…а, макіавел...ізм, апел…яція, ім…обілізація, Мак...ензі, ір...аціональний, міс...урійський, ір…еальний, сюр...еалізм, контр...еволюція, шос...е, ап...арат, Гол...андія, Вальтер Скот..,

Джульєт...а, контр…озвідка

Вправа 25. Робота в парах. Запишіть під диктовку однокласника подані слова. Поясніть правопис орфограм

Зробити, зшити, зсунути, зв’язати, сфотографувати, зцілити, зорати,  скинути, спитати, стерпіти, зітхнути, зосліпу, зізнання, зогнилий,  розстріляти, зустріч, зупинка, презлий, премудрий, прибережний, відступити, відпиляти, відзначити, обслідування, надсадний, пребілий,  притихлий, прірва, прізвище, перевірити, представник, недоля, небезпека,  преславний. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ІІ. Поясніть, чому підкреслені записи можуть передавати по два слова.

[ди/виес΄:а], [кв°о/ц΄:і], [ш:и/ти], [с°:у/н°ути], [нар΄і/ц΄:і], [ўка/с΄ц΄і], [ўми/с΄ц΄і], [беиж:а/л΄ний], [шчеиса/ти], [с΄м’іjе/ц΄:а], [л΄:е/ц΄:а], [ра/д΄іс΄т΄], [в°о/хк’іс΄т΄], [йа/ґби], [т΄л΄і/йут΄], [м°ол°одˆз΄ц΄і/], [м’іц΄н΄і/ти], [к°у/з΄н΄°у], [т΄і/ч:иен], [ви/шчий].

Вправа 26. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: а) які пишуться через дефіс; б) які пишуться разом.

    (Пів)ночі,( пів)ескадрону, (пів)Миргорода, (пів)Острога, (пів)пляшки, (пів)оберт, (пів)лимона, (пів)Венери, (пів)овал,  (пів) вікна, (пів)Алушти, (пів)автомат.

З подвоєнням

Без подвоєння

 

 

Ключ: з перших букв, що йдуть за частиною пів-, прочитайте народне прислів’я.

Вправа 27. Перепишіть. Вставте на місці крапок пропущені букви.

...тихнути, ...цементувати, ...трепенеться,...бе...жальний, ...штовхнути, ...чорнілий, ...щулюватись, пр..тихнути, пр..великий, п..р..везти, пі..тягнути, пі..лізти, ро..лягтися, бе..тямний, на..сікти, пі...тяти, пі..робити, пі..вищення. Вправа 28. Вставте пропущені букви, поясніть правопис префіксів.

Пр..дставити, при..азовський, пр..берегти, пр..зирство, пр..бій, пр..дтеча, пр..красно, пр..бічник, пр..боркати, пр..хилити, пр..хитрий, пр..фронтовий, пр..варений, пр..святити, пр..краса.

 Вправа 29. Від поданих слів утворіть нові слова з префіксами з-(зі-), с-. Поясніть їх правопис

Бити, в’язати, чистити, ходити, бігати, киснути, шити, єднати, писати, питати, гріти, ховати, формувати, трусити, сипати, м’яти, грати, гнути, будити, казати, писати.

      Бити – збити, зі збитим.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 30. Замініть подані словосполучення синонімічними прикметниками з префіксами роз-, без-. Запишіть їх.

Сміливий хлопчик, тихі кроки, широкий степ, пуста вулиця, жорстокий ворог.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 31. З’ясуйте, які голосні (и чи і) необхідні в поданих словах.

Ультрамар..н (фарба), Аргент..на, бронх..т, ш..мпанзе, Місс..с..пі, б..бліоман, сп..раль, трот..л, ас..міляція, штр..х, академ..к, арх…в, гр…п, каз..но, пер..од, л..з..нг, в..мпел, операц..я, адаж..о, деф..с, граф..н, пр…ор..тет, д..с..дент, Ш..лер, ф..льтр, Ч..лі, Ч..каго, В..рдж..нія, Кр..т, Сканд..нав..я, Пак..стан.

Вправа 32. Відредагуйте іншомовні слова, зважаючи на закономірні подвоєння приголосних.

Барокко, грипп, коміссія, іновація, Мароко, Мюлер, Русо, брутто, Мадона, андорськй, марокканець, Ніца, Калькута, інтермецо, колектив, группа, касса, пені, лібретто, тона, мула, Голандія.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 33. Вставте пропущені букви, поясніть правопис префіксів.

Пр..дставити, при..азовський, пр..берегти, пр..зирство, пр..бій, пр..дтеча, пр..красно, пр..бічник, пр..боркати, пр..хилити, пр..хитрий, пр..фронтовий, пр..варений, пр..святити, пр..краса.

Вправа 34. Перепишіть, замінюючи, де потрібно малу букву на велику. Поясніть свій вибір.

Переяслав-(х)мельницький, (б)іла (ц)церква, (д)депутат (в)верховної 

(р)ади (у)країни, (р)російська (ф)федерація, (з)аслужений (д)іяч (н)ауки, (г)генеральна (а)асамблея ООН, (т)трипільська культура, культура (т)рипілля,

(з)аслужений (у)читель  (у)країни, (а)кт (п)роголошення (н)езалежності

(у)країни, (к)раїни (с)ходу, (в)іденський (л)іс, (к)кавказький (х)ребет, фільм «(в)авилон», (к)київські вузи, торт «(к)иївськмй», (ш)шевченківські герої, (ф)ранківське слово, (п)прокрустове ложе, (м)міністр (в)внутрішніх (с)прав (у)країни, (х)харківська (г)губернія, (х)харківська (о)область, (п)отебнянські читання, (к)київський (м)узей (з)ахідно (є)вропейського (м)истецтва, (н)аціональна (б)безпека.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 35. Від поданих власних назв іменників утворіть прикметники і поясніть їх правопис.

Кривий Ріг, Кзил-Орда, Улан-Батар, Південно-Сахалінськ, Копет-Даг, Великі Луки, Красний Лиман, Південний Буг, Ростов-на-Дону, Жовті Води, Ясна Поляна, Південна Німеччина, Івано-Франківськ, Красний Кут. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 36. Запишіть назви нагород, почесних звань і державних премій України за нормами вживання великої букви. Поставте правильно лапки.

Звання: (г)ерой (у)країни.

Ордени: (к)нязя (я)рослава (м)мудрого, (за)(заслуги), (б)огдана (х)мельницького 1-3 ступеня, (к)нягині (о)льги 1-3 ступеня.

Медалі: (з)а військову (с)лужбу (у)країни, (з)а (б)бездоганну (с)лужбу (у)країни, 1-3 ступеня, (з)захиснику (в)ітчизни.

Відзнаки: (і)менна (в)огнепальна (з)броя, (п)резидента (у)країни (з)а працю та звитягу.

Почесні звання: (н)ародний (артист) (у)країни, (з)аслужений (л)ікар (у)країни.

Премії: (н)аціональна (п)ремія (у)країни імені (т)араса (ш)евченка, (д)державна (п)ремія (у)країни в галузі науки і техніки, (д)державна (п)ремія (у)країни в галузі архітектури.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 37. Комунікативна розминка.

Видатний учений С. Капіца переконаний, що є поєднання звуків, які розчулюють людину лише фізіологічно, і є звуки, якими оперує творчість. Про які звуки йдеться? Чи є відповідь на це запитання в розповіді поета Костянтина Бальмота? Висловіть власне бачення цього питання.

Голосні – це жінки, приголосні – чоловіки. Голосні – це сам наш голос; матері – що нас родили, сестри – що нас цілували, джерело, звідки ми витекли в словеснім своїм лику. Отже, коли б у нашому мовленні були тільки голосні, ми не вміли б розмовляти – лише б голосили ними в протяжній вільності без форми, як плескотять води розливу.

А приголосні мужньою своєю твердою вдачею впорядкували розкіш розливу, стали дамбою, греблею, довгим молом, ясним річищем, що спрямовує води до свідомої праці. Усе ж, хоч і керують усім приголосні, хоч і вважають вони себе за справжніх господарів слова – не на них, а на голосних буває тільки наголос у кожнім слові.

Азбука наша починається з А – найясніший, найголосніший звук, що без усякої перегороди виходить із відкритого людського рота. М – закритого. Він болісний звук глухо-німого, стогін стриманої, здавленої муки. О – звук захоплення. Усе величне, хоч і темне, визначається через нього: стогін, гроби, горе, похорон, море, сон… Бездонний о. Плескіт хвилі чуємо в Л, щось любовне – Ліна, Лілея, Лада… Переливне слово «Люблю». Р – мережаний, спірний, скорий, один із тих звуків, що беруть участь і в мовах різних народів, і в рокотах усієї природи.

ФОНЕТИЧНІ НОРМИ ЗАСОБІВ МИЛОЗВУЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вправа 38. Прочитайте текст, правильно вживаючи у –  в, і – й і підкреслюючи їх.

Наші предки

Ми (у, в)країнці. А нашими предками були слов’яни. Жили вони спочатку (у, в) лісах, полювали на звірів, ловили (у, в) озерах рибу. Потім стали розводити худобу, вирощували хліб. Навчилися (у, в)сяких ремесел. Слов’яни вірили (у, в) багатьох богів. Вірили наші предки, що існують нечисті сили: лісовики, домовики, русалки. Слов’яни ділилися на окремі племена. Біля Києва жили поляни, а далі назад — древляни. Кожне плем’я мало свої землі (і, й) свого князя. Пізніше слов’янські племена згуртувались навколо Києва (і, й) утворили свою державу — Київську Русь. (За М. Грушевським)

Вправа 39. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки. Доведіть можливість варіантів.

1.Аби руки (і, й) охота, буде зроблена робота. 2. Бджола мала, а (і, й) та працює. 3. (В, у)пертість (і, й) труд (в, у)се перетруть. 4. (В, у)се (в, у) роботі, як віл (у, в) ярмі. 5. (І, й) ночі не має, (в, у)се робить (і, й) робить. 6. Риба (у, в) воді, а людина (в, у) труді. 7. Хто не працює (в, у) будні, тому (і, й) вихідного нема. 8. Щастя (і, й) труд поруч живуть.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 40. Запишіть, уставляючи замість крапок потрібні слова чи префікси, поясніть їх уживання.

а) у – в. Живемо … Сквирі, наші рідні … Обухові, працюю … Україні, перебуваю на лікуванні … стаціонарі, пірнаю глибоко … воду, піднімаю голову ….гору, різне буває … житті, зібралися дома … Ірини, уважно заглиблюючись … роботу, … школу діти йдуть … шість років, знайду підтримку … батьків, народилася … Львові,  книга … подруги, учні взяли участь … підготовці зустрічі з поетами, … нас свої справи порядки, …сякий прагне кращого.

б) і – й. Брат … сестра, сестра … її чоловік, студенти … учні, зібралися сусіди … родичі, вчора … сьогодні, минуле … сучасне, зупинився … спитав, вуз … школа, дерева … кущі, чорнобривці … айстри, слова … рішення, прикметник … іменник, учні … учителі, учитель … учень, хліб … сіль, заєць… їжак, молоко … сир, масло … сметана, борщ … каша, вовк … ягня.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ

 

Вправа 41. Запишіть слова, знімаючи скісні риски. Поясніть їх написання за чинним правописом.

Пів/року, пів/літра, пів/метра, пів/острів, пів/акули, пів/аркуша, пів/Азії, пів/апельсина, пів/оберта, пів/Європи, пів/Львова, пів/дня, напів/уява, напів/сон, напів/провідник, пів/місяця, пів/яблука, пів/озера, пів/ящика, пів/життя, пів/сотні, пів/Харкова, пів/юрти, пів/овал, пів/миски, пів/оберт.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 42. Запишіть іменники разом або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Бор/машина, бор/ментол, україно/знавство, авіа/завод, машино/день, диско/бол, верхо/річчя, дівчина/голубка, пів/озера, скло/маса, полу/день, торфо/плита, електро/гітара, екскаваторо/будування, торф/сирець, дип/кур’єр, жук/рогач, альфа/залізо, пів/тисячі, бджоло/знавство, житло/площа, альфа/промені, електро/кардіограф, вагоно/навантажувач, контр/адмірал, стерео/ кіно/зал, напів/бокс, літ/гурток, покоти/поле, дівич/вечір, трудо/день, вугле/склад, держ/дерево, термо/електро/генератор, борт/провідниця, вакуум/метр, вакуум/фільтр, Ново/українка, кафе/їдальня, норд/вест,

 


генерал/ад’ютант, Лисичка/сетричка, глино/порошок, пів/Африки, люби/мене, Верни/дуб, пасажиро/кілометр, міні/маркет, само/скид, міді/й/максі/спідниці, екс/король, націонал/ліберал, жовто/блакитник, індо/європеєць, гамма/метод, аеро/фото/ апарат, овоче/різка, дизель/мотор, яхт/клуб, сміттє/збірник, розрив/трава, авіа/лайнер, пів/Києва, супер/маркет, авто/підйомник, пап’є/маше, мікро/ елемент, крекінг/процес, стале/бетон, спец/агент, спорт/обладнання, театр/ студія, теле/естрада, фільм/мюзикл, фото/реклама, інтернет/новини, кіно/ індустрія, Олена/Вікторія, терапевт/жінка, Антонов/Овсієнко.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 43. Поясніть правопис складних іменників.

Глиносховище, голкорефлексотерапія, грам-калорія, гранатомет, дитмайданчик, дієслово-зв’язка, дієтхарчування, дівич-вечір, електровібратор, екс-міністр, екскурсбюро, залізографіт, звукооператор, інтернет-кафе, капітанлейтенант, кафе-кондитерська, кіноафіша, сито-конвеєр, сіносушарка, пресцентр, склокераміка, скотозаготівля, слюсар-сантехнік, сніготранспортер, соледобування, соломопрес, сон-дрімота, спецвипуск, спортсмен-розрядник, спорткомплекс, сталевар, стаття-огляд, стереозйомка, телеінтерв’ю, текстшаблон, відеоролик, термоелектровентилятор, технік-радіолог, тістомішалка, трасобудівник, трюкач-каскадер, пів-Європи, трубовоз, трьохсотліття, фазокомпенсатор, фельдмаршал, фізик-ядерник, фільмоскоп, фотоетюд, харчоблок, художник-модельєр, цукросировина, цунамі-станція, чистоводдя, член-кореспондент, фотосесія, біосистема.

Вправ 44. Прочитайте. Запам’ятайте назви кольорів. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Бордо – (темно)червоний; теракотовий –

(червоно)коричневий; електрик – (сіро)голубий; беж – (ясно)коричневий; помаранчевий – середній між (жовто)гарячим і (червоно)гарячим; хакі – (коричнево)зелений; бурий – (темно)коричневий.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 45. Запишіть складні прикметники у два стовпчики: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться разом.

Брудно/зелений, лісо/степовий, південно/східний, південно/ американський, льоно/збиральний, весняно/літній, прямо/кутний, плямисто/ сірий, лікувально/оздоровчий, плодово/ягідний, рудо/волосий, магнієво/ алюмінієвий, сто/метровий, поле/захисний, шляхо/провідний, громадсько/ політичний.

Ключ: якщо ви правильно виконали завдання, з третіх букв записаних слів складіть початок вислову Т. Шевченка: «... і свій шлях широкий».

Через дефіс

Разом

 

 

Вправа 46. Запишіть, де потрібно, прислівники разом, окремо і через дефіс. Поясніть їх написання. 

Спід/тишка, в/цілому, видимо/не/видимо, час/від/часу, до/волі, до/чиста, до /вподоби, віч/на/віч, на/весні, на/про/весні, без/кінця/краю, один/на/один, всього/на/всього, один/за/одним, в/віч, на/в/тікача, не/до/речі, по/сусідськи, по/сусідству, на/останку, до/останку, за/пані/брата, до/дому, до/долу, до/побачення, мало/помалу, сам/на/сам, сама/самотою, геть/чисто, аби/куди, невідь/де, дарма/що, пліч/о/пліч, з/плеча/на/плече, по/друге, по/двоє, на/двоє, любо/дорого, на/швидку, на/віки, на/віки/вічні, з/роду/віку, з/роду/в/рід, з/рештою, в/решті/решт,у/низу, під/час, в/одно, все/одно, за/одно, чим/раз, по/військовому, хоч/не/хоч, на/виворіт, що/місяця, поки/що, будь/як, під/силу, на/силу, по/тихеньку, десь/колись, з/боку/на/бік, в/волю, хтозна/як, горі/лиць, на/світанку, ва/банк, де/то, ані/за/що, де/далі, де/де, де/небудь, за/в/глибшки, по/гуманному, /з/с/краю, з/краю/в/край, куди/інде, на/винос, з/ранку, з/ранку/до/вечора, на/в/присядки, на/прикінці, у/кінці, по/товариськи, кінець/кінцем, ні/відкіль, ні/від/кого, на/в/кулачки, до/незмоги, до/решти.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 


Вправа 47. Перепишіть прислів’я, розкриваючи дужки. Поясніть написання прислівників.

1. У/зимку сонце крізь плач сміється. 2. Бережи честь з/молоду. 3. Не будь тією людиною, що до/гори щетиною. 4. Задирай голову на/стільки, щоб шапка не злетіла. 5. Всяк розумний по/своєму: один спершу, а другий потім.

6. В/осени і горобець багатий. 7. В очі співає, а по/заочі лає. 8. Моя хата с/краю.

9. Біда і в/день не спить. 10. Ти йому по/свійськи, а він тобі по/свинськи.

11. У березні сім погод на/дворі: сіє, віє, крутить, мутить…

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 48. Перепишіть слова. Прокоментуйте випадки подвійного написання.

По/батьківськи, в/досвіта, о/півночі, день/у/день, в/трьох, хоч/не/хоч, від/тепер, на/сміх, без/вісти, на/жаль, що/місяця, до/лиця, у/четверо, тільки/що, до/пари, без/сумніву, коли/не/коли, що/сили, пліч/о/пліч, тільки/но, в/гору, на/бігу.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Вправа 49. Запишіть займенники разом або через дефіс.

Аби\хто, аби\що, аби\який, де\хто, де\який, хто\небудь, що\небудь, якийнебудь, чий\небудь, казна\хто, казна\що, будь\хто, будь\який, ні\з\ким, казна\чим, ні\в\кого, аби\чим, ні\яким, з\за гори, де\чий, з\під, у\кінці року, на\зустріч, на\перекір, на\початку, із\за.

 

 

Вправа 50. Розкрийте дужки, поясніть написання сполучників.

1. Ото(ж) людей на вулиці і коло хати – ніде й голки встромити (М. Вовчок). 2. Тим(то) так сміється радо, аж дивує древніх муз (М. Рильський). 3. В усьому вагоні піднесений настрій, немов(би)то опісля незаперечної удачі (Є. Гуц). 4. Про(те) в світлих, прозорих глибинах народної мови відбивається не тільки природа рідної країни, але(й) історія духовного життя народу (К. Ушинський). 5. Чи є тут у полі хоч(би) одна грудочка землі, не зігріта сонцем і людськими руками? (В. Скорик). 6. Отож(бо) гула громада, як вулик (П. Марук). 7. Край міста на горі стоїть маленька хатинка, при(тому) старенька, обідрана (В. Воля). 8. Дарма(що) з личенька спала, а справдішня козачка (М. Вовчок). 9. Над чорними очима молодиці металися, мов(би) хотіли полетіти кудись, розкрилені брови (М. Старицький). 10. От(же) й справді, здається, були ми святі в тую зоряну ніч урочисту (Л. Українка). 11. Я щасливий, тому(що) народився на березі Десни (О. Довженко). 12. Не раз стежила Улянка за зябликом, одудом, зозулею, через (те)що любила пташині голоси

(О. Донченко).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 51. Запишіть подані слова, розкриваючи дужки. Вкажіть, якими частинами мови вони виступають.

Або(ж), тако(ж), коли(б)то, ніби(то), то(б)то, як(що), що(ранку), (казна) хто, тому(то), що(дня), будь(що)будь, через(те) що, хіба(що).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 52. Перепишіть, розкриваючи дужки, поясніть правопис часток.

1. (Що)хвилини одходить вуличка вниз або лізе на гору, така сама вузька і темна (М. Коцюбинський.). 2. Люба моя, втри(но) моє чоло ріжечком хустки (В. Стефаник). 3. Співець давно звик до таких проявів людських почуттів, бо краще ніж (будь) хто інший знав, яку(то) велику силу має пісня, і музика, і слово, і все прекрасне (В. Малик). 4. (Чим)далі біглось, тим більшим сповнювався острахом (Є. Гуцало). 5. З-під снігу тільки (де)інде стирчали поламані зчорнілі стебла (Григір Тютюнник). 6. А ті(ж) то гуси-лебедята, та й узяли підпасків на крилята, та й у хороми царські понесли (Ліна Костенко). 7. І тільки(б) знати, що немарно в світі цім топтав дорогу сиву од століть (Борис

Олійник). 8. Розказав(би) про те лихо, та чи то(ж) повірять! (Тарас Шевченко). 9. Отакі(то) коні – сльози на долоні (Микола Вінграновський). 10. Наші пращури вміли добувати з комори природи без (будь)якого ризику всі відтінки веселки (Володимир Скирта). 11. Якому(б) місяцеві ми не співали осанну, але останній брат весни все(таки) має особливі заслуги (Володимир Скирта). 12. Які(бо) недосвідчені молодики! Яка в них самовпевненість і зрілість (Володимир Логвіненко).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

НАПИСАННЯ ЧАСТОК НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

 

Вправа 53. Запишіть подані слова, опускаючи риску. Обґрунтуйте їх написання.

Ні/з/чим, ні/на/що, ні/шість, ні/в/сих ні/в/тих, ні/чим, ні/з/чим, ні/в/року, ні/скільки, ні/за/що, ні/би/то, ні/до/чого, ні/при/чому, ні/собі ні/людям, ні/рік, ні/озер, ні/який, ні/кчема, ні/трохи.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 54. Напишіть не зі словами разом чи окремо. Поясніть правопис.

Не/навидіти; не/має; не/навмисний; зовсім не/страшний; не/абиякий, не/вістчин, не/догодований, не/дурний, а розумний, не/добросовісний, не/привітний, не/з/руки, не/мій, не/десятий, не/друг, а товариш, не/під силу, не/далеко, не/званий, не/скрізь, не/довиконаний, нічим не/зайнятий, не/дарма, не/мовби, не/зважаючи на, не/далеко, а близько, не/до смаку, не/сьогоднізавтра, не/года, не/добачати, не/активність, не/доук, не/дочувати, не/дарма, не/малий.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 55. Прочитайте речення. Поясніть написання часток не та ні.

1. Час уже й лягати, бо завтра ні/світ ні/зоря вставати (В. Чемерис). 2. На чужині не/ті люди, тяжко з ними жити, ні/з/ким буде поплакати, ні/поговорити (Тарас Шевченко). 3. У лісі вже ні/чого не/цвіте (М. Вінграновський). 4. Ніч колихала так ласкаво, проте не/спалося ні/як (М. Рильський). 5. Моє не/чуване терпіння ні/хто не/переміг (Ліна Костенко). 6. Льотчик на мить перестає бути льотчиком, і не/має ні/шалених надзвукових швидкостей, ні/команд, ні/тривог, ні/не/безпеки (Олександр Гмиря). 7. Ні/хто ні/коли не/бачив старого на базарі зі своїм рукотворінням (Григір Тютюнник). 8. Хворобу не/змогли вигнати ні/піч, ні/парене зерно, ні/добра чарка (Михайло Старицький). 9. Вирушаючи до лісу, не/всі пам’ятають священне правило: корінець боровика ні/за/яких обставин не/можна виривати, а лише підрізати (Володимир Скорик). 10. Але ні/на вулиці, ні/на городах не обзивалися кроки дідугана (Михайло Старицький).11. На двох наступних платформах не/виявляю ні/яких порушень і не/маю найменших зауважень. 12. Ні/звідки й не пахло грозою – і небо, і ліси мали дрімливий перепочинок літа (Михайло Старицький). 13. Таким безлюдним, тихим, не/займано чистим вона, здається, ще ні/коли не/бачила свого міста (Анатолій. Хордовий). 14. Ні/чого не/ясно. Поки що самі лише передчуття (Остап Вишня). 15. Де йдуть, і пісня лине за ними, не/голосна, задумлива, сумовита Архип Тесленко). 16. Новий, не/знайомий для Єльки зачіплянський світ. Іноді прокравшись до паркана, не/помічена, подовгу дивиться вона з темряви на людей Зачіплянки… (Олексій Дубовий). 17. Низько над самою водою летів прудкий табунець качок і, не/долетівши до очеретів, звернув ліворуч, пропав. У завороженому прибережному дзеркалі не/правдоподібно тонко й виразно, донизу верхівками, вимальовувався ліс (Євген Гуцало). 

Вправа 56.Комунікативна розминка. Прослухайте в Інтернеті за посиланням пісню «О Милий мій» (https://www.youtube.com/watch?v=Q5U3Gv9rkY). Визначте тему та головну думку твору. Проаналізуйте звукові особливості тексту: наголошування слів, дотримання норм милозвучності, вимову звукових фраз.

 

ЛЕКСИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

ІМЕННИК

 

Вправа 57. Визначте рід іменників іншомовного походження. До кожного з них доберіть означення. 

Досьє, какао, мафіозі, доміно, жалюзі, зебу, гідальго, рантьє, лорі, фрау, харакірі, фройлен, портьє, леді, шевальє, рандеву, кюре, конферансьє, бістро, фейк, джинса, аташе, фіаско, табу, папа раці, фламінго, вето, маестро, масмедіа, журі, марабу.

 

 

Досьє – сер. рід, цікаве досьє.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 58. Перекладіть словосполучення українською мовою. Визначте рід невідмінюваних іменників.

Французский городок По, гостеприимный Тбилиси, официальный Баку, глубоководная Миссисипи, холодная Уссури (речка), Зеленый Сочи, бурный пролив Па-де-Кале, жаркий остров Гаити, прямая авеню, остров Бикини. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


 

 

Вправа 59. Відредагуйте речення. 

1. ВАТ «Більшовик» змінив свою адресу. 2. Сталося ДТА на Хрещатику.  3. Мінздрав попереджає: куріння шкодить вашому здоров’ю! 4. Науковий тезис про походження людини від мавпи був сенсацією. 5. Розкішний оазис серед пустелі вабив спраглих мандрівників. 6. Генезис у перекладі на українську означає виникнення, розвиток.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 60. Поставте подані іменники в родовому та орудному відмінках однини. У виділених словах поставте наголос.

Нежить, Сибір, продаж, ярмарок, полин, шампунь, дріб, запис, накип, цеп, ступінь, перепис, перекис, підпис, напис, кір, путь, живопис, біль, ясла, овес, дрова, терези, двері.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 61. З’ясуйте відмінність між іменниками. Складіть із ними речення.

Стан, становище, положення.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 62. Відредагуйте подані речення.

 1. До цього пальто треба пришити ґудзики. 2. Наші учителя вже пішли.

3. Прощайте, тато! 4. Зупинилися біля гастронома. 5. До побачення, Василь! 6. Попроси Петра Коваленко. 7. Ходити по людям. 8. Далека Сибір багата.

9. Відпочивав у Сочах. 10. У вас є таблетки від кашля?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 63. Провідміняйте подані іменники як географічні назви і як прізвища.

Лебедин, Панкратів.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 64. Утворіть кличний відмінок. Із трьома словами на вибір складіть речення.

Муза, Богдана, Євгенія, Євген, Катря, Катерина, Катруся, пташка, доля, бабуся, бабуня, хлопець, жнець, сокіл, братик, Бог, вітер, Буг, Дніпро, козак, пастух, монах, вояк, Ілля, Джек, артист, Людвіг, лях, чех. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 65. Іменники, що в дужках, поставте у кличному відмінку, поясніть уживання розділових знаків.

1. Розливай, (сонце), ручаї рожеві, розливай, (вітер), вуса кобзареві. 2. Ой сідай, (кобзарик), під курганом і заспівай «Отамана». 3. Пригадай, (дід), думи старовинні, поверни цим славу нашій Україні! 4. Не мовчи, дзвінкоголоса (кобза), у полі вкотре зазвучи. 5. Гуркочу у душу, (світ), хвилями прадавнього Дніпра (за творами І. Семенюка).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 66. Комунікативна розминка. Пригадайте з уроків історії, що вам відомо про українське кобзарство. Яка роль їхньої діяльності в українській словесності? Спробуйте створити полеміку.

 

Вправа 67. Поставте іменники в орудному відмінку однини. Від виділених іменників утворіть прикметники за допомогою суфіксів –ов-, ев-. Поясніть правопис. Поставте наголоси.

Суша, каша, груша, ключ, м’яч, вежа, межа, продавець, мережа, огорожа, плащ, палець, гуляш, москвич, плющ, смерч, палац, саквояж, виграш, саранча,


пугач, притча, сурмач, круча, матрац, тираж, тисяча, кущ, арбітраж, жнець, марш, плече.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 68. Складіть міні-текст із іменниками.

Порцеляна, теревені, щелепа, гомілка, вилиці, мушлі, скроні.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 69. Уставте до поданих речень пропущені іменники, що в українській мові без Не не вживаються. Розберіть їх за будовою.

1. Дитину, яка не слухається батьків, українці звуть_____________________ 2. Хлопець був жвавим, енергійним, ні хвилини не сидів на місці, а тому і одержав прізвисько____________________________________________________ 3. Речі, не придатні для використання і нікому не потрібні, так і звуться______________________________________________________________ 4. Той, хто нічого не хоче робити є ___________________________________

5.       Ми не зрозуміли одне одного, і це __________________________________ стало причиною нашої сварки.

Вправа 70. Доповніть синонімічні ряди. Проілюструйте стилістичні відтінки значення слів, увівши їх у словосполучення. За потреби скористайтеся словником синонімів.

Особистий,індивідуальний_____________________________________________

____________________________________________________________________

Обмежений, вузький __________________________________________________ ____________________________________________________________________

Переважно, здебільшого_______________________________________________

____________________________________________________________________

 

 Зразок                   Вітер, буря, вітряниця, чвара, буревій, шторм, ураган,  шквал, циклон.

1. Гули вітри в гостях старого лісу. 2. Над морем починав вирувати шторм.

 

Вправа 71. Виправте помили у слововживанні.

1. Оформіть підписку газети «Перемога» і не пошкодуєте. 2. Цей шум від машин постійно мішає мені зосередитися на роботі. 3. Шановні пасажири, вступайте місця дітям, жінкам, інвалідам, людям літнього віку! 4. Порушення правил техніки безпеки на вибуховонебезпечних ділянках може призвести до пожежі. 5. Тактичне поводження із колегами багато може сказати про людину.

6. А де ж посвідчення про сімейний стан? 7. Відкрийте, будь ласка, двері. 8. Звідси витікає, що явище асиміляції априголосних звуків дуже поширене в українській мові.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 72. Назвіть подані групи слів. Складіть із кількома на вибір речення.

Адрес – адреса, збірка – збірник – зібрання, музичний – музикальний, диплом – дипломник – дипломат – дипломант, освічений – освідчений, людина – людяний – людський.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 73. З’ясуйте значення слів адрес, адреса; лікарський, лікувальний, лікарняний: взаємини, стосунки; гривня, гривна і уведіть їх словосполучення. За потреби скористайтеся словником паронімів. 

 

            Зразок                                                            Адрес, адреса: домашня адреса; адрес із нагоди ювілею.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 74. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена  по батькові.

Анастас, Анатолій, Антон, Аркадій, Арсен, Віталій, Вадим, Гаврило, Геннадій, Дорош, Василь, Євген, Зіновій, Захар, Ігор, Ілля, Кузьма, Левко, Лука, Леонтій, Любомир, Макар, Назар, Назарій, Павло, Сава, Сидір, Хома, Яків, Прокіп.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 75. Складіть речення з поданими словами. У складених вами реченнях замініть іншомовні слова на власне українські. За потреби скористайтеся словником іншомовних слів. Фольклор, інвестиції, бізнес, конгрес, фестиваль.

 

 

Мене цікавить усна народна творчість (фольклор).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 76. Поставте слова у формі родового відмінка однини. Виділіть закінчення. Поясніть уживання закінчень  –а(я), -у(ю).

Учитель, шахтар, жнець, алмаз, камінь, лист, блок, папір, термін, гранат, звук, акт, листопад, дилер, співак, касир, рахунок, квітень, Буг, суфікс, будинок, грип, кілометр, Дніпр,  Швець, рік, лікар, димар, стіл, автобус, звіт, Стельмах. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 77. Провідміняйте географічні назви та прізвища прикметникового походження.

Канів, Хмельницький, Зіньків, Золочів, Чугуїв, Ржищів, Семенов, Ананьїн.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вправа 78. Комунікативна розминка

Мова – то інтелектуальний портрет людини. І якщо зовнішній портрет можна змінити за допомогою одягу, макіяжу, то з мовним – набагато складніше. Висловіть власні міркування щодо цієї проблеми.

 

ПРИКМЕТНИК

 

Вправа 79 робота в парах. Випишіть прикметники у дві групи:

перший із вас ті, від яких можна утворити ступені порівняння; інший ті, від яких не можна.

Бузковий, малиновий, масовий, близький, чистенький, могутній, чистісінький, карий, зозулястий, синюватий, глухий, низький, осінній, зимовий, блакитний, коричнюватий, премудрий, чорний, зайвий, кислий, голий, лисячий, ведмежий, економічний, важкий.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 80. Перекладіть речення українською мовою. Прослідкуйте відмінність написання прикметників.

1. Рось уже Днепра. 2. Днепр длиннее Тетерева. 3. Ртуть тяжелее железа.

4. Зимний день короче летнего. 5. Азовское море меньше Каспийского.

6. Лимон кислее яблока. 7. Тополь выше березы.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 81. Утворіть від якісних прикметників усі можливі форми ступенів порівняння. З’ясуйте, які фонетичні зміни відбулися при творенні вищого ступеня порівняння за допомогою суфікса –ш-.

Свіжий, сизий, гладкий, тихий, рідкий, глибокий, гарний, малий, старий, гіркий, далекий, дужий, швидкий, близький, тяжкий, товстий, здоровий, великий, високий, красивий, довгий. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 82. Утворіть коротку форму прикметників (де це можливо).

Веселий, гострий, бадьорий, ясний, радий, молодий, зелений, дрібний, жвавий, кривий, винний, певний, повний, новий, старий, ладний, агресивний. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 83. Утворіть присвійні прикметники.

Василь, Петро, Ілля, сваха, Марина, жінка, Софія, соловейко, вдова, матінка, Васько, Валя, Тоня, Галя, Оля, Настя, Віталій, Гнат, Антін, Сидір, кішка, мати, матір, лікар, коваль, суддя.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 84. Запишіть фразеологізми, розкривши дужки. Придумайте речення, у яких фразеологізми виступали членами речення (на вибір).

(Б\б)базедова хвороба, (П\п)етрів батіг, (В\в)арфоломієва ніч, (Г\г)ордіїв вузол, хвороба (А\а)нтонів вогонь, (П\п)іфагорова теорема, (Г\г)геркулесова каша, (а\а)хіллесова п’ята, (П\п)прокрустове ложе, (А\а)вгієві стайні, (Т\т)анталові муки.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 85. Запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс; 2) які пишуться разом.

Унтер\офіцер, вакуум\апарат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок, олійноково\слобідський, м’ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\призедент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, яйце\подібний, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця.

Ключ. Підкресліть першу букву – прочитайте народну мудрість.

 

Слова, які пишуться через дефіс

Слова, які пишуться разом

 

 

Вправа 86. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники.

Поставте їх у називному відмінку жіночого роду і запишіть у три колонки:  1) із суфіксом - ин, 2) із суфіксом  - ов, 3) із суфіксом -ев (єв). Прикметники з суфіксом -ін (-їн) не виписуйте.

Абатиса, окунь, Артем, дід, невістка, Горій, Григорій, Ізабелла, Яків, сваха, Кирило, Віталій, Анастасій, Килина, дядько, Мрія, Яким, Анатолій, Стелла, абхаз, дочка, в’язень, окунь, Геркулес, Оксана, Журавлина, Юрій, Ізмаїл, Інна, Белла, Надія, Дорофій, Андрій, Емма, Галка, Тимофій. 

 

із суфіксом -ин-

із суфіксом  - ов-

із суфіксом –ев- (-є-в)

 

 

 

 

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу  від початку букву. З цих букв  отримаєте вислів В. Осадчука.

 

Вправа 87. Вставте пропущені літери і поясніть правопис слів.

Вороне…кий, францу…кий, кременчу…кий, солда…кий, завод…кий, дослідни…кий, пра...кий, велетен…кий, студен…сякий, малярс…тво, люксембур…кий, гагау…кий, птса…тво, голлан…кий, бахма…кий, убо…тво. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 89. Утворіть словосполучення від прикметників із іменниками. Поясніть їх значення. Складіть із двома на вибір речення.

Музичний/музикальний (твір, душа, людина, дитина, школа, вечір, інструмент); робочий/робітничий (день, одяг, інструмент, місце, профілакторій, честь, слава, збори, ідальня, механізм, клас); професійний/професіональний (честь, армія, флот, школа, риторика, військо, бокс, хвороба, обов’язок).

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 90. Відредагуйте речення.

1. НЕП – це ціла система заходів, направлених на оволодіння економічними методами господарювання. 2. Він – сторонник національної держави. 3 Сучасний юрист не може бути корисним і ефективно працювати, якщо в інституті він отримав посередні знання. 4. По багатьом областям і районам України проходить конкурс «Кращий по професії». 5. Не можна залишати без уваги подібні вчинки. 6. Для вас кращий спосіб зробити бізнес – вдало одружитися.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 91.  Поставте наголос у словах.

Гладкий, тісний, пісний, жаркий, косий, босий, ясний, простий, гіркий, черговий, жорстокий, рідкий, товстий, слабенький, затишний, мілкий, смачний, болотяний, болотистий, низький, темненький, курячий, реєстровий, блоковий.

 

Вправа 92. Комунікативна розминка. Поміркуйте, у якому стилі української мови і чому найбільше присвійних прикметників, у якому – відносних.

ЧИСЛІВНИК

 

Вправа 93. Запишіть цифри словами та поставте іменники в дужках у потрібній формі. Позначте наголоси іменників.

2 (вовк), 3 (день), 4 (дуб), 23 (товариш), 2 (дужка), 4 (заєць), 82 (шапка), 3 (дівчина), 5 (яблуко), 10 (професор, олівець), 40, 5 (центнер), 1 479 5 (гривня).

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 94. Перепишіть речення, змінивши цифри словами, де можливо, у паралельних формах.

Зустрітися з 28 студентами. Побачити 7 друзів. Адресувати листи

23 учасникам семінару. Перевірити 8 робіт. Вилікувати 9 хворих.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 95. Запишіть цифри словами.

 1.Зі 100 моделей суконь на виставку повезуть не більше 40. 2. На 90 стільцях помістилося 100 дітлахів.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 96. Узгодьте іменники з числівниками, записавши цифри словами.

Бачу 200 (стільці), розумію 300 (депутати), переховують 400 (біженці).

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 97. Перепишіть речення, замінивши цифри словами. Поясніть правопис відмінкових форм числівників.

1. До 768 додати 53.5. 2. Від 637 відняти 298. 3. Скласти 4 893 638 з 256 375. 4. Визначити добуток від множення 23 на 68. 5. Скільки разів

18 міститься в 1206?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 98. Узгодьте іменники з числівниками. 

3 ¼ (кілометр), 3, 5 (кілометр), 2 ½ (кілограм), 4, 5 (дециметр), 4 7/5 (сантиметр), 5 (міліметр), 7, 5 (грам).

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 99. Робота в парах. Дайте правильну відповідь на запитання

«Котра година?», якщо на годиннику:

08:15, 16:30, 21:45, 22:50, 12:35, 16:25, 19:56, 20:59, 23:00.

 

Вправа 100. Запишіть цифри словами, утворивши складні іменники з першою числівниковою частиною.

25-річчя, 40-річчя, 45-річчя, 100-річчя, 256-річчя, 300-річчя. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 101. Відредагуйте неправильні форми числівника.

Двохсот сорока трьома, семистами двадцятьома двома, трьохсот двадцяти сімох, п’ятьмастами сорока одним, семи десятитисячний, восьмидесятий, дев’яносто семи, тристам сорока шести, вісімсот трьох, семерьох.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 102. Замініть словосполучення складними прикметниками.

З’ясуйте  різницю в значенні морфологічної будови.

Вулиця в 5 кілометрів, студент 16 років, мороз у 10 градусів, відстань у 150 кілометрів, вага в 560 кілограмів, народ чисельністю в 44 мільйони, будинок із 16 поверхів.

 

            Зразок                  Вулиця в 5 кілометрів – п’ятикілометрова вулиця

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 103. Комунікативна розминка. Назвіть народні прикмети, у складі яких є числівники. Наприклад: сіли граки на гнізда – через три тижні виходь у поле; від Миколи до літа дванадцять приморозків. Поясніть значення однієї з прикмет

ЗАЙМЕННИК

 

Вправа 104. Відредагуйте речення.

1. На сьогодні у мене виконані всі завдання, а все останнє я виконаю на завтра. 2. Ходімте разом, в любому випадку дорога здаватиметься нам коротшою. 3. Учні довго радилися з учителями, але так і не змогли скористатися їх порадами. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 105. Поставте займенники у непрямих відмінках із будь-яким прийменником. Простежте зміни наголошування займенників.

Мене, себе, тебе, вона, той, що

 

            Зразок                  Зі мно´ю – наголошений 1 склад.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 106. Розкривши дужки, напишіть займенники разом, окремо або через дефіс.

(Ні)хто, (ні)(в)кого, (будь)що, (казна)що, (ні)(до)чого, (ні)(з)ким, (аби)хто, хто(сь), (хтозна)(з)ким, (ні)(з)чого, (ні)чий, (хто)будь, (ні)(з)чиїм, (казна)який,(з)над, із(за), (де)хто, (хтозна)який.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 107. Комунікативна розминка. Наведіть приклади фразеологізмів, у складі яких є займенники. Складіть із ними речення. Наприклад: У всякого Мусія своя затія.

 

ДІЄСЛОВО

 

Вправа 108. Від поданих іменників утворіть дієслова. 

Меблі, копія, таксі, телефон, ксерокс, танець, дебати, мандри, сканер, шок, шик, будівля, купівля, корона, маска, факс.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 109. Запишіть дієслова, додаючи до основ особові закінчення ІІІ особи множини теперішнього часу.

Мрі-, ірж-, ворко-, чита-, дума-, кол-, колот-, крич-, бач-, біж-, жив-, лет-, сто-, бер-, глян-, зробл-, засві-, воркоч-, кле-, мел-, мол-.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 110. Уставте, де потрібно м’який знак. Наведіть 10 – 15 власних прикладів.

Вдар..те, ріж..те, сяд..те, стан..те, порад..те, принос..те, став..те, прав..те, зваж..те, маж..те.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 111. Відредагуйте речення. 

1. Як ви відноситеся до моєї пропозиції? 2. Це не протирічить Закону про мови в Україні. 3. Адвокат приклав усі зусилля, щоб доказати непричетність свого  клієнта до грошових махінацій. 4. Я гадаю, що хворий несерйозно відноситься до свого  здоров’я. 5. Приємно, що наші думки в цьому питанні співпали, тож давайте підведемо підсумки. 6. Після довгих спорів вони прийшли до згоди. 7. Подарунків ми отримали чимало, не має чого жалітися. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 112. Виділені дієслова замініть на ті, що пишуться з не разом. За потреби скористайтеся довідкою до вправи.

1. Шалений вітер лютував усю ніч. 2. Батьків завжди хвилює доля дітей.

3. За цікавою розмовою, за горнятком кави ми й не помітили, як минув час. 4. Не треба ігнорувати розумові поради. 5. Батьки не силували хлопця вступати до військового інституту – це було його власне бажання.

Довідка: нехтувати, не вгавати, незчутися, непокоїтися, неволити.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 113. Прочитайте речення. Запишіть, поставивши замість крапок букви у дієслівних закінченнях, умотивуйте ваш вибір.

 1. Чайки плач..ть над морем – море сльозами сол..ть ( І. Драч). 2. Хата без господаря тул..ться до горя і не може зблиснути вікнами надій ( В. Крищенко).

3. Пройд..ть літа, заго..ться рани, приор..ться ворожі кладовища, забуд..ться пожарища і багато подій поплута..ться в сивих головах од чистих спогадів і перетвор…ться вже в оповідання (О. Довженко). 4. Смі..ться щастя, стел..ться барвінком, спориш лоскоче ніжки онучат (Л. Зоряна). 5. Як пах..ть влітку квітами простори! В долинах ранком стел…ться туман (Д.  Луценко). ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 114. Комунікативна розминка. Підготуйте розповідь на тему «Великі українці». Кого з відомих українців ви вважаєте справді великим і за які його справи?

 

ДІЄПРИКМЕТНИК

 

Вправа 115. Поясніть, чи правильно утворені словосполучення?

Сидяча робота, лежачий камінь, стоячий комірець, говорюча жінка, вражаючий факт, домінуючий напрям.

 

Вправа 116. Відреагуйте текст.

Дільнича виборча комісія запрошує Вас прийняти участь у повторному голосуванні по виборах Президента України, голови міськради, народних депутатів, що відбудуться у липні цього року з 7 годин ранку до 20 голин вечора.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 117. Утворіть активні дієприкметники минулого часу.

Збанкрутіти, збідніти, дозріти, змерзнути, спітніти, підупасти, зомліти, забігти, знахабніти, розтанути, затремтіти.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 118. Утворіть пасивні дієприкметники.

Адресувати, бажати, бетонувати, жартувати, оновлювати, пояснити, пригорнути, висунути, пороти, колоти, розмалювати, оформити, мити, дерти, нести, відтворювати, розвинути.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

ДІЄПРИСЛІВНИК

 

Вправа 119. Розподіліть сполучення слів у два стовпчики: І – ті, що мають у своєму складі дієприслівник, ІІ – ті, що мають слова, однозвучні з дієприслівником (іменник, прикметник, дієприкметник). Назвіть ознаки, які відрізняють дієприслівник від однозвучних частин мови або дієслівних форм.

Пахнучи, троянди наповнювали повітря ароматом – пахучі фіалки; несучи ранець – несучі птахи; знаючи свою вдачу – знаючі люди; благаючи маму не затримуватись – благаючі очі; довго зростаючи – зростаючі діти; терплячи поразку – терплячі малюки; завідуючи музеєм – завідуючі музеями.

І

ІІ

 

 

 

Вправа 120. Відредагуйте речення і запишіть.

1. Спускаючись з гори, у мене зламалась лижа. 2. Міліціонер зупинив перебігаю чого на червоне світло пішохода. 3. Йдучи по коридору, двері прочинилися. 4. Увійшовши в ліс, сонце сіло. 5 Простягнувши руку по ягоду, з куща почулося шипіння. 6. Підбігаючи до фінішу, нам аплодували глядачі.

7. Здавши прочитану книжку, бібліотекар порадив мені нову.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 121. Мовознавча гра «Скарбничка мудрих думок».  Допишіть прислів’я. Порівняйте написання не з дієсловами та дієприслівниками, зробіть висновки.

Не посіявши, не … . Не знаючи броду, не … , а знаючи, не … . На віку, як на довгій ниві: не пройдеш, ніг не … . Не нагнувшись, гриба не … . Жне, не сіявши, молотить, не … 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 122. Утворіть від наведених дієслів дієприслівники доконаного виду минулого часу. Використавши дієприслівник, утворений від виділеного дієслова, складіть два речення так, щоб в одному з них дієприслівниковий зворот був на початку речення, а в іншому – у середині. Спитати, вийти, добігти, підняти, обговорити, засміятися.

 

 Замислившись – Замислившись про долю, вона поринала у світлі спогади; Вона сиділа замислившись.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

ПРИСЛІВНИК

 

Вправа 123. Від поданих прислівників утворіть всі можливі форми вищого та найвищого ступенів порівняння

              вузько____________________________________________

              багато____________________________________________

              дорого____________________________________________ гарно_____________________________________________ далеко____________________________________________ погано____________________________________________ урочисто__________________________________________

 

Вправа 124. Спишіть текст. Від поданих у дужках слів утворіть прислівники вищого ступеня порівняння.

1.     Місяць все (щедро) оббризкував сяйвом оброшені дерева і шляхи.

2.     (Чітко) вимальовувалися не розсідлані коні. 2. (Часто) зустрічаються перлини молочно-білого кольору, (рідко) - ніжно-рожевого або з жовтуватим відтінком. 3. Звірині й пташині сліди в лісі (гарно) видно взимку. 4. Тьма, як вода у повідь, заливала все (широко) й (широко) степ, здіймалась усе (високо) та (високо) і нарешті злилась з темним і густим небом.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 125. Уставте в слова пропущені літери, утворіть від поданих слів прислівники, поясніть їх написання.

Надій…ий, нерівня…ий, щоде…ий, корис…ий, спокій…ий, стрима…ий, свяще…ий, страше…ий, со…ий, невблага…ий.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 126. Спишіть розкриваючи дужки. Обґрунтуйте орфограми.

 (на) бік, (на) певно, (горі)лиць, (за)між, (в)третє, (право)руч., (хтозна) куди, (по) армійськи, (пліч) о (пліч), (казна) де, (по) твоєму, (зроду)віку, (не) рідко, (ні) трохи, (не)ухильно, (не)просто, а складно, (ні)так (ні)сяк, (ні)звідки. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 127. Запишіть подані слова. На місці крапок уставте голосні и бо і.

Навкруг…, мовчк…, по-батьківськ…, вдвіч…, уноч…, навшпиньки…, по-вовч…, навік…, позаочі…, по-синівськ…, по-свинськ…, по-баб’яч…

 

Вправа 128. Перепишіть речення, знявши риску.

1. Тепер повертатися було на/багато важче – я вже пройшов добрий шмат дороги (І. Роздобудько). 2. Найбільша роздолина бере початок за два кілометри від (Сан)Педро і простягається на/багато миль на захід (М. Кідрук). 3. Данько згорнув аркуш (у) трубочку і на/далі використовував єдиним можливим способом: бив комарів (В. Арсєнєв). 4. Пригадую, як в/перше побачив Габріеля в (ж)еневському аеропорту (В. Арсєнєв). 5. Олег стояв під акацією й обривав по/одному листочки, кидав під ноги (Ю. Мушкетик). 6. Він мав здатність усе кидати на/завжди (Ю. Клен). 7. Без напарника самому щось устругнути, по/перше, важко (В. Нестайко).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 129. Мовознавча гра «Метелик». Утворіть прислівники від поданих слів. Поясніть правопис.

 

________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 130. Записати якнайшвидше всі складні прислівники, утворені повторенням слова чи основи зі службовими словами (на, у, не) між ними.

 

                 

      віч віч                                                           

  -на-                                          рік рік                          де     де           

     всього       всього день  -у-    день                коли     коли

-не-                     раз           раз

                       як     як

хоч        хоч

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 131. Замініть наведені прислівники синонімічними без частки НЕ. З двома на вибір складіть речення. Зробіть синтаксичний розбір.

Нелегко, незабаром, ненавмисно, недешево, небагато, невисоко, невгамовно, непередбачливо, невесело, невиразно, невідкладно, недобре, немало.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 132. Комунікативна розминка. Випишіть зі словника етимології української мови прислівники, які мають виразно українське походження. Що для них характерне? Як ви думаєте, про які риси українців свідчить частина цих прислівників.

ПРИЙМЕННИК

 

Вправа 133. Запишіть прийменники, розкриваючи дужки.

Із(за), (на)зустріч, (з)посеред, (в)ім’я, (при)орденах, (в)наслідок,  (з)краю лісу, (з)заду, (не)залежно від, (о)бабіч, (з)поміж, (за)для, (на)перекір долі, (з)між, (не)зважаючи, (з)попід, (з)за, (по)під, (піді)мною, (зі)сходу.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 134. Відреагуйте подані словосполучення. 

Комітет по пресі,  комісія по теології, домовленість по стандартизації, комітет по земельним ресурсам, лекція по харчовій промисловості, при аналізі, при опрацюванні, при вивченні, при економії, при евакуації, урядова комісія по грошовій реформі.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 135. З поданих слів утворіть словосполучення, використовуючи прийменники близько, в, для, до, за, край, коло, на, навкруги, навколо, поміж, серед. Поясніть, з якими відмінками вживаються ці прийменники.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ СПОЛУЧНИК

 

Вправа 136. Запишіть наведені сполуки слів, вибравши з дужок потрібні сполучники й прийменники. Якщо можливі варіанти, наведіть їх.

Він (і, й) вона, вийти (з, із, зі, зо) автобуса, бути (у, в) Америці, вогонь (з, із) димом, Іван (і, й, та) Микола, зозуля (й, і, та) олень, визирнув (у, в) вікно, сосна (і, й )ялина, вітати (з, із, зі) святом, спалахує (і, й) горить, красиве (і, й) корисне, поети (і, й) прозаїки, битва (з, із, зі, зо) ординцями, прибрати (з, із, зі) столу.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 137. Уведіть у речення сполучники й омонімічні сполуки слів:

за те – зате, як би – якби.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 138. Підкресліть у тексті сполучники. Визначте їхні типи за будовою, походженням та вживанням.

 

Грає море зелене, Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій... Як тебе не любити, Києве мій!

 

В очі дивляться канни, Серце в них переллю. Хай розкажуть коханій,

Як я вірно люблю. Буду мріяти й жити На крилах надій... Як тебе не любити, Києве мій!

 

Спить натомлене місто

Мирним, лагідним сном.

Ген вогні, як намисто, Розцвіли над Дніпром. Вечорів оксамити,

Мов щастя прибій... Як тебе не любити, Києве мій!

 (Д. Луценко)

Вправа 139. Відредагуйте речення. 

1. Віталій Петрович! Ваш час вичерпаний. Дякуємо вас за змістовну відповідь. 2. При зустрічі мова йшлася про відношення профспілок. 3. Вам умісно нагадати, що ви теж обрали мій вибір. 4. Я рахую, що мені варто зараз вам розповісти про мою автобіографію. 5. Ви лишній раз наголошуєте, щоб комісія зробила виключення для вашої родини. 6. Всім корисно знати: чим більше ми рухаємося на свіжому повітрі, тим довше залишатимемося й здоровими.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

 

Вправа 140. Записати слова, розкриваючи дужки. Пояснити їх правопис.

(Не)мов(би), а(би), що(б), все(таки), (через)те(що), ні(би), (з)по(між), дарма(що), (за)те, як(що), (незважаючи)на(те)що, так(що), із(за), (мов)би(то), як(би), (про)те, хто(небудь), тому(що), (для)того(щоб), (ні)як, що(й).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

ЧАСТКА

 

Вправа 141. Запишіть наведені сполуки слів, вибравши з дужок потрібні варіанти часток. Які закономірності існують у вживанні того чи іншого варіанта й чим вони зумовлені?

Починав (би, б), Починай (же, ж), Коли (би, б), (приїхала (б, би), прокинься (ж, же), сховав (би, б), поспати (ж, же), ото (ж, же). ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 142. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис часток.

1. Все так (же) над озером мріє калина, де юність моя протекла (В. Сосюра). 2. Пішов (би) я в Україну, пішов (би) додому, там (би) мене привітали, зраділи (б) старому (Т. Шевченко). 3. А серце б'ється, свіжий вітер дише, не (мов) би хоче остудить чоло (М. Рильський). 4. Сьогодні йому, як ні (коли), хотілося (чим) скоріш виїхати за місто (Л. Дмитерко). 5. Не так (то) робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш (І. Котляревський). 6. Вже хто (зна) скільки часу минуло з тої пори (В. Кучер). 7. Гукати в минуле — даремна турбота, гукай у майбутнє хто (небудь) почує (О. Підсуха). 8. Тішся, дитино, поки (ще) маленька, ти (ж) (бо) живеш навесні (Леся Українка). 9. Що (кілька) метрів зупинялися передихнути (О. Гончар). 10. Любіть працю на Землі, бо без цього не буде щастя нам і нашим дітям, ні (на) якій планеті (О. Довженко).

11. Цей дріт приносить телеграми хто (зна) (з) якої далини (М. Рильський).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ Вправа 143. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть уживання не, ні зі словами.

1. (Не) до жартів рибі, коли її під жабри зачепили (Народна творчість). 2. Хто (не) робить, той (не) помиляється (Народна творчість). 3. Хай розквітне веселково у (не) виданій красі наша мова калинова, (на) че сонце у росі  (П. Тичина). 4. Слово, моя ти єдиная зброє, ми (не) повинні загинуть обоє (Леся

Українка). 5. Ми – (не) безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних 

(В. Симоненко). 6. Шкода краси, де розуму (не) має (Народна творчість). 7. (Ні) (з) ким (не) говорив, (ні) (до) кого (не) ходив (Гр. Тютюнник). 8. (Не) легко бути людиною (Л. Первомайський). 9. Краса – лиш відображення земного у (не) земному дзеркалі душі (І. Жиленко). 10. Холодні зірки мерехтіли в темному небі, і (не) скінченний Чумацький Шлях простягся у вічність (О. Довженко).

11. Ми (ні) коли (не) скаржилися, доля наша завжди була (не) легка, але наша, наша, (ні) (в) кого (не) позичена, (не) дарована ніким, (ні) (в) кого (не) просили, самі виривали власними руками і (не) хочемо іншої, (не) зміняємо на іншу  (П. Загребельний). 12. Хто (не) жив посеред бурі, той ціни (не) знає силі, той (не) знає, як людині боротьба і праця милі (Леся Українка).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ВИГУК

 

Вправа 144. Переписати речення, уставляючи розділові знаки. Пояснити значення вигуків о, ой.

1. О мій день золоторунний! Місто це а чи село? (В. Сосюра). 2. О вічне людське серце сказав комісар Данило ідучи до свого дому. (Ю. Яновський). 3. О глядіть знову іскорка блисне ти занадто палка моя пісне. (Леся Українка) 4. Ой пташечко голубонько Соломія сплеснула руками... (О. Довженко).  5. Ну-ну Чого ж ти замовк. (М. Кропивницький). 6. Гей ти поле колоскове молодість моя (Б. Сосюра).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 145. Складіть речення з вигуками ой, о, ох, ах, щоб вони виражали а) радість, б) захоплення, в) здивування, г) біль, д) страх.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 146. Запишіть речення, вставляючи необхідні розділові знаки. Розподіліть речення: а)  необхідна кома при вигуках, б) відсутність коми при вигуках. Поясніть значення вигуків О, ОЙ.

1. О мій день золоторунний! Місто це а чи село? 2. О вічне людське серце сказав комісар Данило ідучи до свого дому. 3. О глядіть знову іскорка блисне ти занадто палка моя пісне. 4. Ой пташечко голубонько Соломія сплеснула руками ... 4. Ну-ну Чого ж ти замовк. 5. Гей ти поле колоскове молодість моя.

 

А.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Б.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 147. Комунікативна розминка. «Людина говорить не тільки для того, щоб виразити думку. Людина говорить також, щоб подіяти на інших і виразити свої власні почуття», – написав відомий французький мовознавець Жозеф Вандрієс. Як ви розумієте ці слова?

 

НОРМИ СИНТАКСИСУ

 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

 

Вправа 148. Утворіть якомога більше можливих словосполучень із поданими нижче словами. Проаналізуйте їх.

Апельсин, нарвати, безкоштовний, борошно, байдуже, три.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 149. Доберіть залежні слова до поданих головних:

Журавлина, марево, парасоля, тендітний, соковитий, чарівний, немовля.

Крислатий, шкарпетки, шибеник, шибайголова, пройдисвіт, шухлядка, крихітна, маруда, халепа, небокрай, вітрила, посмішка, візерунок, хуртовина, бузок, троянда, мальва, несамовито, барвистий, крижаний, оленятко, незграбний, бджілка, королівна.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 150. Перетворіть подані словосполучення так, щоб змінився їхній морфологічний тип. Уведіть новотвори в речення.

Збирати урожай, заготувати матеріал, поїхати до столиці, думати про майбутнє, бажатися вчитися, надіятися на краще, складати план, любити природу, прийти вчасно, оголосити подяку, підписати заяву.

 

 

Працювати сумлінно (дієсл.) – сумлінна праця (імен.)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 151. Утворіть словосполучення, у яких подані слова виступали б як контекстуальні синоніми.

Гарячий, помаранчевий; прозорий, відкритий; тане, розчиняється; бурхливіше, нестримніше; очищення, охрещення; прямий, логічний.

    Сива, давня – сива давнина, давня історія.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

ПУНКТОГРАМИ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

 

Вправа 152. Спишіть речення, вставляючи, де треба, тире. Назвіть речення, у яких тире може вживатися з метою смислового виділення головного члена речення.

1. Жито персонаж українського фольклору, символ життя, достатку. (З журн.). 2. Вишивка це не тільки майстерне творіння народних умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів. Основне призначення вишивки прикрашення одягу та інтер’єрно-обрядових тканин (З журн.). 3. Ми люди маленькі. Наше діло обгрунтувати ідею і розробити проект (І. Петров). 4. Ольга Миколаївна дала їй свою теплу тужурку, бо зима не Петрівка, дивись, хвища буде (О. Деснянська). 5. Талант то та сама сила, що пособляє слабій бадилинці пробитися крізь камінь, талант то величезна міць, яка відбивається на кожній дрібниці (Л. Яненко). 6. Я дівчина, я скрипка тонкостанна. Я ніжна ніч у зорянім вінку (І. Драч). 7. Квітка гаряча, як сонце. Вона м’яка й ніжна (Ю. Смолич). 8. Найкращі воїни це вчорашні робітники, шахтарі, комбайнери, трактористи, взагалі люди чесних трудових професій (О. Гончар). 9. Головне врятуватися (В. Малик). 10. Загибель моря величезна втрата глобального біосферного рівня, могутній удар, на котрий невідомо як і чим біосфера відреагує (О. Довженко). 11. Їхати і їхати то була четверта батькова пристрасть

(Ю. Смолич). 12. На воді ряска немов руда кора, по якій стрибають довгоногі павуки (М. Коцюбинський). 13. Якщо мак прикрашає хлібні ниви нашого півдня, то їхня окраса на півночі волошка. Чарівна, синя, як небо півдня, квіточка ця необхідна приналежність і вірна супутниця житнього поля

(З журн.). 14. Серед слов’янських народів, у тому числі й серед українців, свято Маковія, що припадає на 14 серпня, одне з найпоширеніших і вельми шанованих (В. Шкляр). 15. Широке вікно ніби величезна рама, на якій красується жива картина, створена природою (І. Цюпа). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Вправа 153. Випишіть односкладні речення, визначте їх тип.

1. Над містом спустився тихий березневий вечір. У повітрі пахло весною. Довгий приморозок підсушував тротуари й вулиці. В кімнаті не сидиться. Хочеться пройтися в парк чи поблукати в лісі. Леся відклала книжки, швидко вдяглася й побігла через майдан. Наді не було вдома. Леся звернула на головну вулицю: може, зустріне когось із знайомих. На тротуарах було людно. Прохожі відпочивали, ходячи гуртками, парами, поодинці. Леся й собі вирішила піти на греблю (О. Деснянська). 2. Надворі весна вповні. Куди не глянь, скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом (П. Мирний). 3. Ніч. Прекрасно і страшно (Ю. Смолич). 4. В степу пахло медами і кавуновим огудинням (О. Соловей). 5. Бувало, йдеш на заробітки в Таврію, станеш отут на битому шляху, дивишся на хати і хочеться навік запам’ятати їх (О. Деснянська). 6. Хочеш їсти калачі – не сиди на печі (Нар. твор.). 7. Минув Великдень. На узвишшях уже відоралися і відсіялися. Село дрімає в лінивому промінні травневого сонця, тихе, розімліле. Тиша. Спокій. (В. Королів-Старий). 8. Заповітний куточок прохолоди в Намаджані. Прохолода і прикраса! Ставок з проточною водою аж з Наринсу. Острівки серед ставу (І. Леміш). 9. Під ранок ставало зимно (В. Дроздовський).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 154. Спишіть речення, розставляючи, де треба, розділові знаки між однорідними членами.

1. Вмій жартувати та знай, коли перестати. 2. Старому та слабому годи, як малому. 3. Буде каяття та не буде вороття. 4. Не родися багатий та вродливий, а родися при долі й щасливий. 5. Чорний мак та смачний, а редька біла та гірка.

6. Із щастя та горя скувалася доля. 7. Пішов глечик за водою та й пропав там з головою. 8. Заліз кіт на сало та й кричить: «Мало!» 9. М’яко стеле та твердо спать. 10. Добрий борщик та малий горщик. 11. Вміла готувати та не вміла подавати (Нар. творч.).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 155. Спишіть речення, виділяючи відокремлені означення; поясніть, за якими правилами вони відокремлюються.

1.Узлісся наскрізь промите дощем та прочесане вітром гривисто розгойдувалося, ніби голови коней у степу (І. Драч). 2. Застебнутий на всі гудзики туго підтягнутий, чистий він стояв на бруствері, мов соняшник у цвіту (О. Гончар). 3. Окрилений успіхом Дук, здавалося, ладен був зовсім забути образу й помиритися з Гонтарем (Я. Бордюк). 4. Дзвони що православні, що католицькі, здавалось, помирились (М. Вінграновський). 5. Сонце ліньки вставало з теплого кубла, воно обважніле й заспане нехотя лизало росу на лугах за річкою (В. Білич). 6. І тут перед очима дітей спалахнула в тумані широка веселка ледь оранжева зовні, сизо-блакитна всередині (В. Корапак). 7. На примостки вийшов Дмитро Тихонович по-військовому стрункий, залитий світлом трохи збентежений таким теплим прийомом аудиторії (О. Деснянська). 8. Відірвана від питомих джерел, полишена на саму себе, на власні сили, позбавлена будь-чиєї помочі молода жінка не мала сподівань ні на що.

9. Посольство їхало повільно, поважно трохи втомлене, але водночас бадьоре. 10. Вдарив з галявини густий дух зелених зарошених конопель дивно стеблистих, чорно-зелених, могутніх, мовби то й не коноплі, а якась лісова дика рослина ( П. Загребельний). 11. Сніг відразу замів їхні сліди, і ніким не помічені вони промчали понад берегом ріки (М. Коцюбинський). 12. Обидва молоді і гарячі вони настовбурчилися, як півні, і дивилися один на одного лихими поглядами (М. Стельмах).


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 156. Спишіть подані речення, виділяючи відокремлені прикладки.

1. Невістка чорнява, низенька, прудка та жвава молодичка внесла дійницю, перецідила молоко (Ю. Яновський). 2. В таку бурю навіть білі ведмеді одвічні бродяги полярних крижин не одважувалися вирушати в мандри (М. Трембіта). 3. Він Олесь один лежав поблизу напівзгаслого вогнища (В. Королів-Старий). 4. Вогняним смерчем прокотилися половці понад середнім

Посуллям, попалили села, спустошили їх дощенту і врешті обложили Дмитрів чимале городище, розташоване на рубежі Переяславської і Новгородської земель (В. Малик). 5. Леся вже знала від Наді, що історик директор технікуму Макар Купріянович Кривич приймає у малому залі (О. Деснянська). 6. З іншої стіни до нього всміхалася Соня юна студентка художнього інституту, з якою познайомився у Седневі, в Будинку творчості (І. Цюпа). 7. Багато їхніх студентів роз’їдуться цього літа на розкопки хто в Крим, хто до Кам’яної могили на річці Молочній, де нібито виявлено доісторичні малюнки в печерах первісної людини, а їм Тоні й Богданові старий професор знавець Ольвії запропонував Ольвію, запропонував якраз те, чого їм самим найбільше хотілось (І. Цюпа). 8. На базар ходила тьотя Варя або Варвара Григорівна, як шанобливо звали її усі кобищани. 9. Валентин Сорока і Борис Серга жили на Подолі низинному районі Полтави, що збігав з південного схилу білими будинками просто на луки (О. Гончар). 10. Родина її складалася з старенького батька вчителя каліграфії при жіночій гімназії, матері кривої на одну ногу, гладкої, червоної пані та цілого десятка дітей (Л. Яновий). 11. Та він тут же проганяє ці думки, бо знає, що не зніметься в нього рука на Настю примхливу, але молоду і вродливу, як степова квітка, полонянку (В. Малик). 12. Ми підемо понад берегом річки Ташлик тобто Кам’янки по-нашому (І. Цюпа). 13. Повз Хортицю вів свою флотилію проти задерикуватих візантійців син Ярослава Мудрого Володимир (Я. Бортовий). 14. Біля входу до залу гостей зустрічав сам полковник невисокий товстий вусань з широким багристим носом і широкою лисиною та його дружина худенька білява дама (М. Низова). 

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 157. Спишіть, виділяючи відокремлені обставини.

1. Скупавшись у теплій орільській воді князь у білій лляній сорочці сидів на пригірку, сьорбав з дерев’яної миски гарячий куліш і дивився, як піднімається над обрієм сонце (В. Малик). 2. Мелашка сиділа долі, поставила в колінах горщик, обвернутий ганчіркою, і хапаючись так повернула кописткою в горшку, що вона зав’язла в густій мішці, хруснула й переломилася (Н. Ворона.). 3. Попереду на баских конях сиділи два вершники, що судячи по одягу та прикрасах на кінській збруї були беями або ханами (О. Завірюха). 4. Вранці обложені дмитрівці висипали на вали і з превеликим подивом, і ще з більшою радістю спостерігали, як половці ведучи на арканах бранців, худобу та везучи на запасних конях іншу здобич вирушають у степ і прямують на схід (Ю. Еней).

5. Старий Кайдаш зняв шапку, тричі перехрестився і пішов до церкви загадавши синам ладнать два вози з рублями для возовиці. Другого дня світом вони збирались їхать на поле по снопи незважаючи на те, що була неділя  (І. Нечуй-Левицький). 6. Ще два дні рать верстала шлях до Псла, увечері перейшла його по льоду, а переночувавши в долині вранці рушила до Ворскли (В. Малик). 7. Нарешті блиснув Псьол вигинаючись крутою, звивистою течією омиваючи високу кручу, що зводилась по той бік ріки, вкрита темним лісом  (В. Неборак). 8. Всупереч деяким волюнтаристським рекомендаціям голова колгоспу Жадан разом з агрономом Христичем сіяли в своєму колгоспі яру пшеницю (І. Цюпа). 9. Голуби раз по раз злітають угору, кружляють у чистій блакиті і знову опустившись на дах воркують обнімаючись сизими крильми (В. Королевич). 10. Попри опір десь там, глибоко в нутрі, розкрилося джерело світла (В. Шпора). 11. Опинившись на глинищі, просто неба, під сонцем, Юра враз зірвався і виблискуючи п’ятами щодуху чкурнув геть (Ю. Смолич). ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 158. Запишіть речення, виділяючи комами відокремлені додатки. 

1. Абсолютна більшість крім самого стрільця була тієї думки, що звір, злякавшись, сховається (М. Тривога). 2. Скільки пам’ятала себе Олександра – це була перша Меланка, коли на столі її лежали замість високих пшеничних паляниць на опарі та вареників ячні пироги з немащеною картоплею  (Ю. Яновський). 3. Розвідники доповіли, що гітлерівці зірвали у Відні всі мости через Дунай за винятком одного, замінованого (В. Логвиненко.). 4. Як їй було вісім років, помер батько, а на дванадцятому вона вже нікого не мала опріч хазяїв (М. Коцюбинський). 5. Гордій глянув на хлопця, в його, як терен, чорні очі і замість посміхнутися нахмурився. 6. Всі вони за винятком Орисі, яка закінчила школу два роки тому, перейшли у дев’ятий клас (Б. Грінченко). 7. Байда не почував себе тут приблудою і крім добра нічого більше не бажав людям (Д. Білоус). 8. Жилава, суха, маленька, як гачок, вона вела всі господарські справи, ніколи не втомлюючись, ніколи не хворіючи, ні про кого опріч себе не забуваючи (О. Гончар). 9. Вони постояли над водою, напоїли коней і, пересвідчившись, що на переправі крім них нікого не видно пустилися перебродити Дніпро (В. Малик). 10. Дикі качки крім базару водяться ще на лугових озерах та очеретах і тихих-тихих плесах на річках (О. Вишня).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 159. У поданих реченнях визначте уточнюючі члени речення, виділіть їх розділовими знаками.

1. Тут в полонині, де небо накриває безлюдні простори, що живуть в самотині тільки для себе, вікує тиша (М. Коцюбинський). 2. За довгими в три ряди столами сиділи бояри з бояринями, духовні особи, воєводи з жонами, значні княжі мужі та гридні (В. Рутківський). 3. Дерев’яні стіни і стеля взялися памороззю, посеред землянки якраз під димарем чорніло викладене з дикого каменю вогнище (В. Малик). 4. Матч з Одесою зі збірною командою одеських середніх шкіл відбувся своєчасно (Ю. Смолич). 5. Нарешті її перевели в іншу окрему палату (Я. Бордюк). 6. Цей день 7 липня вважається найкращою порою заготівлі лікарських рослин (В. Скляр). 7. Вечорами особливо зимовими, коли за вікном завивав вітер і сипала снігом у шибки віхола, розповідав цікаві бувальщини про князів та дружинників-богатирів… (В. Малик). 8. Дощ, пускаючись щодалі рясніше, лопотів об напнуту шинель, а там далеко внизу на рідній стороні ще світило сонце (О. Гончар). 9. У деяких регіонах зокрема на


Галичині до сходу сонця запалювали на подвір’ї Дідуха... (В. Скляр). 10. 23 квітня 1185 року у вівторок у день Георгія Побєдоносця християнського патрона князя Ігоря над Новгородом-Сіверським затрубили бойові труби. Їхні радісно-закличні мідні голоси полинули з високих валів фортеці далеко навкіл на посад, що розкинувся на горі, на Поділ та розлогі яруги, де серед гущавини дерев тулилися халупи бондарів, стельмахів, ковалів, кожум’яків, зброярів, щитників, за Десну (В. Малик). 

Вправа 160. Робота в парах. Напишіть під диктовку текст, визначте речення зі вставними та вставленими конструкціями; поясніть вживання розділових знаків. 

Якось швидко й несподівано стемніло. Йдучи затемненим полем, – а вдень ще не раз притрусило його свіжим вогкуватим сніжком, – Сашко бачив збоку темну смужку бур’янів, яка тяглася по межі вздовж степової дороги. Проте непомітно і дорога, і чорні вершки бур’янів, і саме поле загубилося в сірій імлистій сутені. Глибока вечірня тиша залягла над полями.

Хоч попереду було темно й глухо, але Сашко знав, точніше, здогадувався, що там, за неясною імлистою смугою почнеться схил; стара неорана стерня закінчиться, і буде толока, а далі тьмяно засіріють голі неприкаяні сади і вже за ними – вулиця.

І справді, ступати стало легше, земля пішла вниз, і небо просвітліло. Мабуть, показався місяць. Сашко задер голову і побачив над собою тонкий ківшик місяця. На нього весь час напливали рідкі волоконця хмар. Здавалось, і темрява, і саме небо піднялися вгору, в степу попросторішало, а на снігу крапками й плутаними лініями позначилися заячі сліди. Сашко знав, що ці сліди, як би не петляли, все одно ведуть до села, до садків, і він вибрав заячу стежку, добре втоптану, і пішов по ній.

Ще тільки підступився до городів, як зразу вловив: пахне житлом. Різко пахне старою перегорілою сажею (видно, хтось і в цю пізню годину затопив), пахне хлівами, попелищами. Але ні руху, ні світла, ні звуку. Тиша, мороз.

За В. Близницем

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 161. У поданих реченнях знайдіть звертання, визначте форму його вираження. Поясніть розділові знаки.

1. Княже Ярославе, якщо між братією не буде згоди, то ні сьогодні, ні завтра не підемо ми на половців і не заженемо їх за Дон чи в Обези (В. Малик). 2. Ви ж, хлопці, дивіться, аби нічого в нас не забули (П. Миррний). 3. Панове! В своєму серці я назавжди збережу образ вашого лицарства, вашу хоробрість, відданість короні і нашому найяснішому королеві Жигмонду (В. Підпалий). 4. Просимо, люди добрі, сідати у нашій хаті (М. Вінграновський). 5. Ну, козаче, годину-дві, поки ми тут з товаришем згадуватимемо наші молоді літа, погостюй у матері (І. Драч). 6. Відень! Мені не раз уявлялися твої чарівні дунайські береги, вчувалися незрівнянні штраусівські вальси, що відгомінювалися десь у глибинах лісів. Я твій прихильник, незрівнянний Відню (В. Лис). 7. «Се ти, Христино? Моя голубонько!» – промовив він тихо і, обнявши, намалював на її щоці гарячий поцілунок (П. Мирний). 8. Гей, Іване! Гайда сюди, маю тобі щось сказати (Є. Гуцало). 9. «А що там, сину?» – аж стривожилась Докія  (В. Козолуп). 10. О, нене рідна, вітчизно мила, чого так скорбно, так гірко плачеш? (Д. Павличко). 11. Колосе пшеничний, ти наш хліб одвічний  (М. Сингаївський). 12. О дикі ночі В шумі вод! Ті дикі ночі – Наш клейнод!  (Д. Павличко). 13. О вечоре ніжний, о зоре вечірня! Скажіть йому, любі, шепніть йому стиха (М. Ольжич). 14. Боже Свароже і ти, Перуне! Полиште царство піднебесних хмар, океан-моря бездонного, з’явіться над землею й розбийте вериги Морозкові (О. Олесь).

 

Вправа 162. Перепишіть речення, уставляючи пропущені букви та розставляючи розділові знаки при вставних словах.

1. Піднялися всі люди, увесь край. О..же то була справді свята війна. (Марко Вовчок.) 2. Як Лавра Україні личить над крутосхилами Дніпра! Здаєт..ся то сам Бог нам зичить любові, щастя і добра. (Д.Білоус.) 3. Там цілий ліс набокуватих сосен. Мабу..ь такі там віяли вітри. (Л.Костенко.) 4. До речі з лікувальною метою можна використовувати малину садову і дику. Це ж стосуєт..ся інших рослин: яблунь, вишень, черешень. (Н.Зубицька.) 5. Іншая прегарна квітка може ще й пахуча, та не треба зразу хапать, бо може колюча! (В.Забіла.) 6. Здається часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю! (Л.Костенко.)

7. Панове громадяни! Ця байка вам в пригоді може стане. (Л.Глібов.)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ПУНКТОГРАМИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

 

Вправа 163. Спишіть, вставляючи, де треба, пропущені розділові знаки між частинами складносурядних речень.

1. Дівчина повільно, мовби провинившись, подивилась у його бік, прочитала гіркоту в його зорі і з-під вій зблиснули їй сльози, чисто так і несподівано (Є. Гуцало). 2. Грюкнули двері, заскреготів засув й в підземеллі запанувала тиша. 3. Тепла сита їжа розморила хлопця і він, похилившись на лаву, незчувся, як заснув (В. Малик). 3. Минув рік-другий і знову панські лани заколосилися житом-пшеницею...(П. Мирний). 4. З неба спливала хмара і десь глибоко внизу відсвічувався зірками Дніпро (В. Лис). 5. Кар написав наказ про те, що пароплав виходить у море Лаптєвих, що пайки зменшуються і що мисливці мусять забезпечувати харчуванням команду (М.Тряпкін). 6. Ще кілька кроків і Михайло, знеможений, безсилий, зомлілими руками висмикнув оберемок сіна і посадив у затишок Лесю (О. Десн.). 7. На хуторі вмирає день і гасне перестигла бронза пшениць (М. Старицький). 8. Густо насаджена попід ровом акація розцвіла і солодкі пахощі її теплою хвилею розносилися по кладовищу (Л. Янова). 9. Минуло недовге кохання і наступив час гіркої розплати (Л. Янова). 10. Ти хотів тиші й безлюддя і тепер маєш (М. Коцюбинський). 11. Повітря поволі береться синявою і в тій синяві білобіло та рясно квітують вишні (В. Козаченко). 12. Сьогодні ввечері ні на одному кутку не обізвалася пісня і в сутінках лише вряди-годи перегукувалися голоси біля сивих намерзлих криниць (М. Старицький). 13.Небесами роз’їжджав Ілляпророк і з-під його коней викрешувалися пучки іскор а внизу, на землі, гриміли грози (В. Логвіненко). 14. На мить Андрієві ніздрі вловили знайомий запах олії, пари, сухого жару вогняної печі і перед ним встало його робоче життя, його каліцтво (М. Коцюбинський). 15. Було зовсім тихо і тільки весняне птаство дзвінко гомоніло в хащах соковитої зеленої гущавини бульвару (Ю. Смолич). ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 164. Прочитайте уривок, з’ясуйте, яку функцію виконують сполучники сурядності в даному тексті. Уставте, де необхідно розділові знаки, поясніть їх вживання.

Ляля неохоче копирсалася виделкою в своїй тарілці і час від часу поглядала у причілкове вікно. Раніше це вікно було в таку пору відчинене день і ніч і Ляля вранці могла стрибати з низького підвіконня просто в садок. Одразу за вікном росла гілляста із щепами груша. Навколо неї дівчина щовесни насівала кручених паничів та королевого цвіту. Потім обтикала землю лозою і королівський цвіт та кручені паничі, в’ючись по лозі, сягали навислого гілля і вже самі чіплялися за нього.Так поступово утворювалась жива альтанка.Там під час спеки Ляля читала цілими днями. Якось вона попробувала навіть спати в своїй квітучій альтанці але серед ночі злякалась жаби і втекла на горище до матері. Мати влітку часто спала або на горищі або просто неба на даху веранди. Тепер і спала в кімнаті і вікна зачиняла наглухо, наче змінився клімат.

За О. Гончарем 

 

Вправа 165. Запишіть речення, визначте в них вид підрядності; накресліть схеми складнопідрядних речень. 

1. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати (Ліна Костенко). 2. Якби вона могла вхопити поглядом ті кулі, то вона побачила б, що вони червоні від гарячої крові політруків (О. Гончар). 3. Він подивився убік, де височіла червона круча, що таки, певно, була на краю Всесвіту (Б. Янченко). 4. Коли ж навесні ще недавно вся оболонь заливалася повінню, тоді вона була схожа на своєрідне море, в якому купалися дерева, неначе зелені вітрила шаланд (І. Цюпа). 5. Прокинувся, коли сонячні зайчики, що проскочили в кімнату крізь віття дерев, торкнулись обличчя (Д. Білоус). 6. Солов’ї заливисто перетьохкують у вербах, по садах, і, коли вони тьохкають, здається, що все на світі стихає

(О. Гончар).

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 166. Запишіть, поставте, де треба, розділові знаки між частинами складно-підрядних речень. 

1. Вечірній вітер-свіжак підняв шаланду так що вона мовби летіла над хвилями, лише зрідка виляскуючи днищем об воду, розбризкуючи навкруг себе справжнісінькі водограї (В. Логвіненко). 2. Сонце сходило за спиною коли вони виїхали на вершечок одного такого пагорба з іншого боку якого ще лежали тінь і туман (В. Корбан). 3. Микита поспішав на Подол додому де його сподівалася молоденька жінка щоб іти з ним до церкви (Ю. Шелест). 4. Не міг зрозуміти король Болеслав що раптом сталося з його військом котре привів із Польщі щоб допомогти брату, князю Ізяславу, повернути престол київський (О. Маковей). 5. Коли на небі вигравало північне сяйво або світив місяць скелі здавались руїнами середньовічного замку (М. Вересай). 6. Мотря заходилась чистить картоплю, а Кайдашиха знов зо сну охала на печі й встала тоді як надворі зовсім розвиднілося. Вона вмилась, стала перед образами й довго молилася доки Мотря не наклала в горщик картоплі, буряків та капусти  (І. Нечуй-Левицький). 7. Тимчасом як вільшаницька громада гримала та ремствувала, та лагодилась знов посилати титаря до владики щасливий Балабуха вернувся з Хильки (І.Нечуй-Левицький). 8. Нападники промчали по фортеці і поки варта прийшла до тями ввірвалися в браму як вихор (О. Гончар). 9. Врешті Варка так полюбила онука що коли Андрійко виїжджав учитися ридала ніби прощалася назавжди зі своїм улюбленцем. Вона чекала того благодатного часу коли скінчиться наука і Андрійко уже назавжди приїде додому. Варка була певна де б не їздила людина, але обов’язково повернеться до рідного гнізда як повертаються з вирію пташки (П. Корчан). 10. З тих пір коли настає час сівби Роман Мефодійович Линенко завжди в полі (Є. Гуцало). ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Вправа 167. Запишіть подані речення, поставте, де треба, розділові знаки між частинами складних речень; поясніть вживання розділових знаків при збігу сполучників. 

1. Тепер поле все ширше розкривало свої рамена, все далі розстеляло свою одежу і коли він зійшов на горбок перед ним встали в повній красі всі ниви, зелена пляма низької луки, далека смужечка лісу (М. Коцюбинський). 2. Він запросив Черниша сісти і коли той почав опиратися сам посадовив його і, метаючись по бліндажу, гарячий, сухий, збуджений, поглядав на Черниша ласкаво (О. Гончар). 3. На серці враз одлягло а коли з темряви проступили невиразні обриси села і, зачувши оселю, жвавіше пішли коні всі повеселішали, загомоніли (М. Орест). 4. Баба Текля з ранку до вечора поралася на городі а коли й залишала роботу то хіба тільки щоб поговорити з сусідкою (І. Липа). 5. Для нього всі вони були людьми і коли ставив кого на ноги почував себе щасливим (Ю. Смолич). 6. Тепер Ждан залишився один у цьому чужому холодному світі і хоч вже мав дев’ят-надцять літ почував себе скривдженим знедоленим сиротою (В. Малик). 7. Люди зрозуміли що якщо вони добре працюватимуть щось зароблять (Гр. Тютюнник). 8. На кожному кущі городу росли кущі барвінку. Здавалось що він і зимою зеленіє бо коли танули сніги то на світ пробивалось його цупке зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом (Є. Гуцало). 9. Вони мовчки здіймалися вгору і хоч була вже ніч Іван виразно бачив при світлі зірок її обличчя (М. Коцюбинський). 10. Мама каже що коли уві сні літається значить росте він, росте! (М. Старицький). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

 

Вправа 168. Визначте частини безсполучникових речень, з’ясуйте смислові зв’язки між ними, поясніть розділові знаки.

1.Тут росли густо і квітували рясно шипшина і глід, хащі ясмину були зовсім не пролазні, вздовж алей, мов живопліт, стояли стінами кущі маслини й бузку (Ю. Смолич). 2. У садах красувалися яблука та груші, сливи брунатніли, квітували сальвії й жоржини, запізнілі троянди винувато викидали то там, то тут свої бутони, ось-ось мав спалахнути міріадами дрібнесеньких яскравих зірочок морозець (Ю. Збанацький). 3. Серед того світу ясного, під тим небом високим та чистим купалася в розкошах блаженна сторона; буяли високо угору гаї темні; хвилювалася довгим колосом усяка рослина корисна; зеленіли кругом сади-виногради, виблискуючи з-під зеленого одягу високими чепурними будиночками своїх сіл та городів (П. Мирний). 4. До втечі готувались ретельно: заощадили харчів, полагодили одяг та взуття, роздобули дві теплі ковдри для спання в снігу (В. Малик). 5. Блаженко глянув ненароком на молодшого лейтенанта і скам’янів: Черниш плакав (О. Гончар). 6. Як на Мокрини буде  дощ – горіхи повимокають, а як сухо – бджоли повилітають (В. Скляр). 7. Навколо неясно розхлюпується вечірній гомін села; то тут, то там раптово багряніють вікна, вбираючи в себе тремтливий одсвіт печі (М. Старицький).

8. На небі сонце – серед нив я (М. Коцюбинський). 9. Пройшовся вітер – зашелестіла тополя, посипалось листя (В. Шелест). 10. Вересень календарем прописаний до осені – вона й заявляє на нього всі права (Ю. Збанацький). 

 

Вправа 169. Спишіть подані речення, вставляючи на місці риски двокрапку або тире. Вибір розділового знака обґрунтуйте

1. На столі в глиняних мисках і полумисках стоїть пісна вечеря / вареники з дикими грушками, гречані, на олії печені млинці, розламані щільники меду і влежані, з бляклими рум’янцями яблука (М. Старицький). 2. Дві раті / київська і сіверська / зустрілися у неділю вранці біля Лохвиці на Сулі (В. Малик). 3. Москва жила своїм звичним життям / квапливо снували вздовж вулиць людські гурти, двірники розчищали засніжені тротуари, сяяли під вранішнім сонцем вітрини магазинів, видзвонювали трамваї, гуркотіли по бруку вантажені всіляким начинням великі, везені важкотілими волохатими битюгами ваговози

(В. Козак). 4. Взагалі він мав дивну властивість / зникати на очах, ставати зовсім непомітним і ніколи нікому не заважати (О. Гончар). 5. Вночі їй снився сон / їде вона широкими вулицями в робітничих лавах (М. Орест). 6. Навколо димився світанок, здавалось / дерева обтрушують з себе туман, що пахне лісовим щавлем і вологою суницею (І. Білик). 7. В його заплетеному прутті тремтить самотня, вітром не вивіяна пір’їна / останній слід молодих пташиних крил (М. Старицький). 8. Все почалося просто / з-за обрію тихо виткнувся ріжечок ледве помітної синьої хмари (О. Гончар.). 9. Я везу тобі, батьку, простенький дарунок дітей / гілочку сосни (В. Близнюк). 10. Дмитро ні на хвилину не сумнівався / партизани боротимуться, як леви (М. Старицький). ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ САМОДИКТАНТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Кул(ь)тура мови

Людина (з,с)творила кул(ь)туру а кул(ь)тура (, –) людину. Людина р(и,е)алізується в кул(ь)турі думки кул(ь)турі праці ц кул(ь)турі мови. Кул(ь)тура (, –) це не тільки все те що (з, с)твор(е,и)не руками й розумом людини а й виробл(е, и)ний віками спосіб суспільного поваж(е, и)(н, нн)я що в(и,е)ражається в народних звич(а, я)ях вірував(н, нн)ях (у, в) ставл(е, и)(н, нн)і один до одного до праці до мови.

Належач(и, і) до певного соціуму індивідум (з, із, зі) своєю появою на світ органічно входить (у, в) виробл(е, и)ну його свівві(т, чч)чизниками кул(ь)туру стає її користувачем (і, й) носієм. Ч(и, і)м міцніші зв’язки людини з кул(ь)турою народу (, –) тим більшого можна сподіватися від неї як від громадянина свідомого творця мат(е, и)ріальних (і, й) духовних благ патріота.

Наше суспільство пробудившись від  довгого інт(е, и)л(е, и)актуального сну (і, й) приступивши до морального самооч(и, і)щ(е, є)(н, нн)я побач(и, і)ло ті болячки які багато років пр.(и,е)кр(и, е)валися бадьорими лозунгами й закликами. (Не)пройшла пов(з, с) увагу суспільства (і,й) мовна проблема.

Мова (не)тільки засіб спілкува(н,нн)я а й природний р(и,е)зервуар інформації про світ(, –) насамперед про свій народ. Повіривши в те що всі мови (в, у) нашому суспільному домі активно розвиваються ми довго (не)поміч(я,а)ли що цей розвиток започаткований першим (Р,р)адянським десятирі(ч,чч)ям у 20 – 70-ті роки  був спершу загальмований а потім повернутий у зворотн(ь)ому напрямку. Треба виправляти становище(: /–) повернути (у, в)сім мовам їх природний пр(и, е)сти(ж, ш) (і, й) справжню (не)зад(е, и)кларовану рівноправність виховувати кул(ь)туру мови як запоруку піднесе(н, нн)я кул(ь)тури суспільної думки.

203 слова За В. Русанівським

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Трійця

Трійця як і (в)Великдень (не)тримається ч(і,и)сла. Зелені св(’)ята повністю залежні від (П,п)ас(к,х)и їх відзначають на сьому після (В,в)еликодня неді(л, лл)ю.

І (до)нині дійшов поетичний настрій св(’)ята пов(’)язаний (з, із) живим спілкува(н, нн)ям (з, із) природою. Наші пращ(у, ю)ри зв(’)язували (Т,т)рій чан(ь)с(ь)кі св(’)ята (з, із) буйністю і (живо)си(л, лл)ям природи (в, у) яку вони св(’)ято вірили. Про це сві(д, т, ч)чить оздобле(н,нн)я помешкань різноманітними духм(’)яними травами.

Зазвичай (З,з)елені св(’)ята починалися з п(’)ятниці. (Рано)вранці жінки (й, і)шли до лісу щоб заготувати лікарс(ь)кі трави. (Де)хто намагався (в, у) цей день збирати росу якою лікували хворі очі.

(У,в)вечері на клечальну суботу намагалися запастися гі(л, лл)ям клена липи ясена чи осики і оздоблювали ним хату. Крам того сте(ж, ш)ку яка вела від дороги до порога о(б, п)тикували високими галузками. Щоправда осикові гілки намагалися (не)використовувати. Це дерево (у, в)важалося (в, у) народі «грішним» оскільки як переповідає легенда лише осика пропустила цв(’)яхи коли ро(з, с)пинали (Х,х)риста. Тому (в, у) народі з неї (не)будували хат (не)цямрували кр(и,е)ниць. Домівку(ж) прикрашали татарс(ь)ким зі(л, лл)ям а(і,ї)ром та (рутою)м(’)ятою. Прибрана в такий спосіб оселя ставала св’ятковою сповненою цілющ(і,и)м запахом трав.

Отже (Т, т)рійця це своєрідний гімн природі св(’)ято буя(н, нн)я й розвою росли(н,нн)ості.

187 слів                                                                            За В. Войтовичем

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

День (С,с)вятого пророка Наума

У давніш(і, и) ч(я, а)си навча(н, нн)я в (У,у)країні розпоч(е, и)налося першого (Г, г)рудня. Це (Д, д)ень (С,с)вятого пророка Наума. То була (най)зручніша пора здобувати освіту для сіл(ь)с(ь)ких дітей оскіл(ь)ки вже заверш(и,е)но основні (сільс(ь)ко)господарс(ь)кі роботи.

(У, в) народі Наума називали покровителем розуму знань (і, й) (добро)чинства. Селянии важали що дитина краще засвоюватиме науку якщо навча(н, нн)я починати (в, у) (Д,д)ень (С, с)вятого пророка. (3, с) цього приводу казали прийшов Наум пора братися за ум.

Іноземні мандрівники котрі відвідували (У, у)країну в XVII столітті відзначали високий рівень освіти серед селян. Відомий (Ф, ф)ранцуз(ь)кий інж(и, е)нер (Б, б))оплан (у, в) своєму (О, о)писі (У, у)країни повідомляв що майже (в, у) кожному селі є школи і тому за рівнем народної освіти тоді ми випередили (Є, є)вропейські країни.

Протягом двох сторіч освітянством опікувалися пер(и,е)важно церковні братства. На свій кошт вони організовували народні школи (в, у) яких (у,в)чилися селянс(ь)кі діти. Згодом (Р,р)осійський царизм (у, в)вівши кріпа(тс, ц)тво заборонив виклада(н, нн)я та (книго)друкував(н, нн)я національною мовою. І вже на початку XIX століття (У, у)країна за рівнем освіти займала одне з оста(н, нн)іх місць (в, у) імперії.

Та шанобливе ставле(н, нн)я людей до науки залишилося. Навіть за (най)більших скрут селяни намагалися зробити все що(б) їхні діти здобули освіту. Ось чому (в, у) народі кажуть (Б, б)атько Наум наведе на ум.

178 слів                                                             (За В.Скуратівським)


 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дитинство

(З)дитинства (най)улюбл(и, е)нішим захопле(н, нн)ям видатного письменника були птахи. До самої смерті він обожнював (Г, г)олубів, їх (у, в) (б,Б)ілоусів розводив старший брат (д, Д)митра (п, П)авло. Коли (д, Д)митро (г, Г)ригорович пригадував теплі рядки (м, М)аксима (Р, р)ильського про цих птахів здавалося він знову пов(и, е)ртався (у, в) своє дитинство, до рідної

(Б,б)атьківщ(і,и)ни…

З тієї батьківської хати (у, в) (к, К)урманах (й, і) починає(тьс, цц)я (п, П)(и, е)рнате царство (Б, б)ілоуса (в,у) якому (Ж,ж)ар(птицею) став птах його дитинства(: / –) (вишнево)оксамитовий голуб… 

(Д, д)митро (Г, г)ригорович любив спост(е, и)рігати за різноманітними птахами та цікаво розповідати про них (у, в) своїх художніх творах. Про треп(и, е)тне почуття до птаства поет написав багато віршів що (в, у)війшли до його книжок… (Не)щодавно в одному з (К, к)иївських видавництв побачила світ оста(н, нн)я книжка (Д, д)митра (Б, б)ілоуса «(Жар)птиця» замислена автором ще за життя як тематична, природознавча збірка віршів для дітей. Ця книжка підсумовує мистецький доробок письме(н, нн)ика про нашу орнітофауну об(’)(є, ї)днавши (в, у)сі твори про птахів (у, в) казкове (П, п)ернате царство (Б, б)ілоуса. «(Жар)птиця» (Д, д)митра (Б, б)ілоуса це диво(слово) письме(н, нн)ика про (У,у)країнську природу (у, в) якому головними героями стають людина (й, і) пташка. (У, в) книжці (Д, д)митро  (Г, г)ригорович відповідає дітворі на безліч запитань зокрема (і, й) на концептуальне запита(н, нн)я самої книжки(: / – ) чи знаємо ми птахів, чи знаємо закони за якими вони живуть ? / !)

186 слів За О. Бакуленком

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 


 

(Ф, ф)араони

(ф, Ф)араон плакав, (і, й) йому здавалося що на н(ь)ого співчутливо дивляться (в, у)сі тисячоліття (із, з, зі) знаменитих (Є, є)гипетських пірамід. Відколи себе пам(’)ятав, плакав (в, у)перше. (У, в) його (по)старечому вже осліплі очі заглянуло високе небо і (не)побач(і, и)ло там нічого крім осиротілості.

Він почувався як кожен хто (у, в)се своє життя ішов (пліч)о(пліч) (із, зі )славою сприймав її як звичне (і, й) (не)віддільне від себе, ніби своє ім(’)я, (й, і) раптом якогось дня слава нагло відв(и, е)рнулась (від, од) нього, він сам собі став осоружний, лишився (із, з) виснаж(и, е)ною душею, як буває з тими, хто сам того не помітивши пер(и, е)жив свою славу. Порожня  ( й, і ) німа душа його ставала бе(с, з)живною пустелею, і здавалося (у, в)же (ні)коли (не)проросте ( у, в) ній навіть кволий пагінець радості.

Досі (Ф, ф)араон був пер(и, е)конаним (і, й) послідовним оптимістом. Він навіть (і, й) гадки (не)мав що його підстерігає отака безрадісна старість на давно зів(’)ялих лаврах. Так можна дожити (й, і) до того що (у, в) усіх викликатим(и, е)ш почуття жалют (: / –) ни(жч, щ)е за це впасти (у, в)же нікуди.

А все починалося того бляклого ранку коли (ф, Ф)араон ясна річ нічого (не)підозрюючи вийшов на зв(’)язок (із, з) координаційним центром щоб повідомити про оту новину(: / –)  його признач(и, е)но комендантом старої (у, в)сіма давно покинутої бази що ро(з, с)ташована (не)відомо де (і, й)

(не)відомо кому потрібна, бо давно (у, в)же втратила будь(яке) значе(н, нн)я.

133 слова                                                               За М. Слабошпицьким

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ЗМІСТ

Фонетичні, орфоепічні, орфографічні, граматичні норми ...................................... 3

Фонетичні норми засобів милозвучності української мови ................................. 18

Орфографічні норми правопису складних слів ...................................................... 20

Написання часток не, ні з різними частинами мови .............................................. 27

Лексичні та морфологічні норми української мови .............................................. 29

Іменник ............................................................................................................. 29

Прикметник ...................................................................................................... 38

Числівник ......................................................................................................... 43

Займенник ........................................................................................................ 46

Дієслово ............................................................................................................ 47

Дієприкметник ................................................................................................. 49

Дієприслівник .................................................................................................. 50

Прислівник ....................................................................................................... 52

Прийменник ..................................................................................................... 56

Сполучник ........................................................................................................ 57

Частка ............................................................................................................... 58

Вигук ................................................................................................................. 61

Норми синтаксису ..................................................................................................... 62

Словосполучення............................................................................................. 62

Пунктограми в простому реченні .................................................................. 64

Пунктограми в складному реченні ................................................................ 77

Самодиктанти з української мови ........................................................................... 85

Культура мови ................................................................................................. 85

Трійця ............................................................................................................... 87

День святого пророка Наума .......................................................................... 89

Дитинство ......................................................................................................... 91

Фараони ............................................................................................................ 93


Наукове видання

Кокадей М. І.

ВІД ФОНЕТИЧНИХ ДО СИНТАКСИЧНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Зошит-практикум 11 клас

Суми : Вид-во СумДПУ, 2019 р.

Свідоцтво ДК № 231 від 02.11.2000 р.

Комп’ютерний набір і верстка автора

Здано в набір 15.01.2019. Підписано до друку 21.01.2019.

Формат 60х84х16. Гарн. Times New Roman. Друк. ризограф. Папір офсет.

Умовн. друк. арк. 5,58. Обл.-вид. арк. 5,45. Тираж 100. Вид. № 7.

Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87

Виготовлено у видавництві СумДПУ імені А. С. Макаренка

pdf
Додав(-ла)
Кокадей Максим
Додано
8 травня
Переглядів
106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку