"Види речень за метою висловлювання..."

Про матеріал

Ця розробка допоможе вчителю повторити й узагальнити з учнями поняття про види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням; розвивати вміння спостерігати над мовним матеріалом, формувати вміння розпізнавати види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням, правильно їх інтонувати; розвивати творчі вміння побудови речень, різних за метою висловлювання та емоційним забарвленням, розвивати вміння самостійно складати усні та письмові висловлювання; формувати почуття любові до природи та відповідального ставлення до неї.

Перегляд файлу

Українська мова 5 клас

Тема уроку.  Види речень за метою висловлювання: розповідні,          питальні, спонукальні. Окличні речення

Мета: повторити й узагальнити поняття про види речень за метою 

            висловлювання та емоційним забарвленням; розвивати вміння  

спостерігати над мовним матеріалом, формувати вміння розпізнавати види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням, правильно їх інтонувати; розвивати творчі вміння побудови речень, різних за метою висловлювання та емоційним забарвленням, розви-вати вміння самостійно складати усні та письмові висловлювання; формувати почуття любові до природи та відповідального ставлення до неї.

Тип уроку: узагальнення умінь і навичок, набутих у початкових класах.

Обладнання: підручник «Рідна мова», таблиця, тексти, пам’ятки, схеми, картки, ілюстрації до теми     «Осінь», магнітофон, мультим. сист., картки для самооцінювання.         

                                Хід уроку:

Девіз уроку:

Не просто слухати, а чути,

Не просто дивитись, а бачити,

Не просто відповідати, а міркувати,

Дружно і плідно співпрацювати.

І за роботу винагороду дістати.

Пам’ятайте, нагорода – це оцінка гарна,

Здобута на цікавому уроці працею старанно! 

 

Осінь жовтокоса в Кривий Ріг завітала,

Осінь синьоока в клас листочків накидала.

Падає, падає, падає листя,

Жовто-яскраве, зелене, вогнисте

Прямо на парти летить…

Оберіть собі листочок, який вам сподобався і об’єднайтеся у групи за кольорами.

   1                                  2                                  3                                  4

 

 

 

 

Але перш ніж ми почнемо працювати, пригадайте правила роботи в групах(див. додаток ).

П. Актуалізація знань, мотивація навчальної діяльності

1. Асоціативний кущ

Усі ми при спілкуванні користуємось реченнями. Згадайте, що ви знаєте про речення.

 

 

 

 

 

 

 

2. Гра Мікрофон

 

Так, про речення ви знаєте багато. А поясніть мені, будь ласка, для чого реченню потрібні розділові знаки.

 

3. Пригадайте з уроків української мови в початкових класах, на які види поділяються речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. (Підказка у підручнику)

 

 

Ш. Представлення теми та очікуваних результатів

Мабуть, ви уже здогадалися, про що йтиме мова на сьогоднішньому

уроці? Так, про речення, види речень, про  вживання      розділових   знаків  у різних видах речень. Які ж головні завдання ми повинні сьогодні вирішити?

ПОВТОРИТИ (види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням)

ЗАКРІПИТИ (вживання  розділових знаків у різних видах речень)

ПОПОВНИТИ (знання про речення)

НАВЧИТИСЬ (використовувати отримані знання практично)

 

ІV. Повторення вивченого в початкових класах

1. Погляньте (на фоні відеосюжету), як хазяйнує Осінь  у Кривому Розі, і немає їй діла до нас. У кожного свої справи. Ми вчимося, працюємо. Та й Осінь не ледачкує. Вересень – це перший її подих. Не шкодує яскравих  фарб золотокоса красуня на листя й квіти, багата вона на врожаї та й дітей до школи скликає.

* Які емоції та почуття викликав у вас цей відеосюжет?

* А якими реченнями  ви передасте свої почуття?

2. Творче спостереження над мовним матеріалом.

А про другий подих осені ми дізнаємося з тексту Ю.Старостенка «Осінній господар» (див додаток).

 

Знайдіть у тексті  й зачитайте кілька:

1  г – розповідних речень;

2  г – питальних речень;

 3  г – спонукальних речень; 

  4  г – окличних речень.

 (Представники груп працюють біля дошки. Діти списують всі речення.)

 1. Робота з таблицею

Діти, а давайте свої міркування звіримо з таблицею

РЕЧЕННЯ

за метою висловлювання

 

за емоційним забарвленням

 

1) стверджують або заперечують дію

розповідні

 

окличні

 

Град буде!

розповідні

 

Осінь прийшла?!

питальні

 

 

Назбирай листочків!

спонукальні

 

неокличні

 

Град буде.

розповідні

 

Осінь прийшла?

питальні

 

 

 

Назбирай листочків.

спонукальні

 

2) виражають питання до всього речення або до окремих його частин

питальні  

 1.               виражають наказ, пораду, прохання, побажання

спонукальні             

окличні = вимовлені з сильним почуттям

 

* Щось є незрозумілим?

* А що прозвучало по-іншому?

Ця таблиця є опорою в роботі на сьогоднішньому уроці.

V. Виконання інтерактивних вправ на основі повторення

1. Стилістичне експериментування (пізнавальне завдання на зіставлення й порівняння синтаксичних конструкцій).

А ось, нарешті, й третій подих Осені – листопад. Групи отримують картки з завданнями.

Прочитайте речення так, щоб запитання збігалось з відповіддю.

☺ Сердитий вітер зриває з дерев осіннє вбрання?

Так, вітер.

Так, зриває.

Так, осіннє.

☺ У прощальному танку закружляли різнобарвні листочки?

Так, у прощальному.

Так, закружляли.

Так, різнобарвні. 

 

☺ З усіх дерев крапотить листопадовий дощ?

Так, з усіх.

Так, крапотить.

Так, листопадовий.  

☺ Шурхотливим килимом листопад встеляє землю?

Так, шурхотливим.                                                                                                                                     

Так, листопад.

Так, встеляє.

А тепер запишіть своє речення в зошити і підкресліть кожний те слово, яке  особисто ви хотіли  б виділити.

Діти, з інтонацією завжди тісно пов’язаний  л о г і ч н и й   н а г о л о с, за допомогою якого  в реченні виділяється найважливіше слово за змістом . Отже запам’ятайте:                                            

 

 

 

Фізкультхвилинка     (Чайковський  «Пори року. Осінь»)

Зупиняємо урок!                                     Руки вбоки, нахиляйся,

Робимо зарядку:                                     Як листочок похитайся,

Руки вгору, руки вниз,                          За хвилинку відпочили,

Все в нас по порядку.                            І за парту тихо сіли.

 1. Акваріум

Ой! А що це в нас розсипалося? Розділові знаки! Діти, давайте повернемо їх на місце. Перед вами текст (проектується через мультим. сист.). Прочитайте. Спишіть, розставляючи пропущені в кінці  речення розділові знаки. Виділіть граматичну основу в кожному реченні. Поясніть, як ви розпізнаєте граматичні основи.

 

Ранок був студений зелену траву і віти дерев укрила біла паморозь викотилося з-за обрію сонце і паморозь заме­рехтіла, заіскрилася веселково а в лісі — мов у казці на дере­вах ще де-не-де тремтять золотаві листочки земля встелена листяним килимом, що тихо шелестить під ногами. (З кален­даря.)                                

 

 1. Коло знань

Самостійно скласти за ілюстраціями, схемами-моделями та опорними словами речення. З’ясувати види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

Заслуховування чотирьох робіт, їх мініаналіз.

VІ. Рефлексія

А тепер давайте визначимося, чи справдилися наші очікування від уроку. Самооцінювання за карткою (див. додаток).

VІІ. Підсумки. Відгадайте кросворд.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Речення, які вимовляються з сильним почуттям радості, захоплення, здивування, страху (окличне).

2.  Речення, у якому про щось повідомляють (розповідне).

3.  Речення, у якому про щось запитують (питальне).

4.  Речення, яким спонукають до дії (спонукальне).

5.  Ряд речень, об'єднаних спільним змістом (текст).

6.  Стиль мовлення, у якому вживаються спеціальні слова, наводяться точні дані, немає образних висловів (науковий).

        У виділеній колонці прочитайте назву розділового знака. Усно визначити, у кінці якого речення за метою висловлювання та інтонацією він ставиться.

Зібрати зошити з картками самооцінювання.

VІІІ. Домашнє завдання: виписати з підручника укр. літ. по 2-3 приклади речень усіх видів або скласти самостійно.

 

ДОДАТКИ

 

 

Ролі

Лідер:

-   зачитує завдання групи;

-   організовує порядок виконання роботи;

-   пропонує учасникам групи висловитися по черзі;

-   заохочує групу до роботи;

-   підбиває підсумки;

-   призначає доповідача.

Секретар:

-   веде записи результатів роботи групи;

-   записи веде стисло й розбірливо;

-   висловлює думку групи під час підбиття підсумків.

Доповідач:

-   чітко висловлює думку групи;

-   доповідає про результати роботи групи.

Посередник:

-   стежить за часом;

-   заохочує групу до роботи.

 

 

Правила роботи в групах

 

1.  Перед початком роботи обрати лідера, доповідача, посередника, секретаря.

 

2.  Уважно читати завдання -інструкцію.

 

3.  Говорити по черзі, не перебиваючи один одного.

 

4.  Дотримуватися відведеного часу.

 

5.  Презентує роботу групи доповідач, якого призначає лідер.

 

6.  Дотримуватися правила піднятої руки.

 

7.  Працювати так, щоб не заважати іншим.

 

 

 

 

 

 

 

Осінній господар

Осінь. Хазяйнує Жовтень скрізь, де не глянь. Убрав золотом сади, ліси, парки і струшує додолу жовте листячко. Падай, листячко, падай.

Ну навіщо ж ти, Жовтню, розбираєш дерева? Залишив би їм ще вбрання, воно ж таке гарне.

Та не слухає Жовтень нікого, знай своє діло робить, і коли тільки він спочиває? Прокидаються люди рано   еге! Жовтень цілу ніч працював. Припорошив сріблястим інеєм дахи, вкрив памороззю землю, навіть маленькі

калюжки сховав під тонкими скельцями льоду. І сидить тепер десь, милується на свою роботу. І думає, що всім це до вподоби. Звісно ж, ні!

Перший, хто руйнує його працю   красне сонечко. Підіймається сонечко вище, вище і вже, гляньте, й сліду від паморозі не зосталося. Не дружить Жовтень із сонечком: ховається кудись, тільки подих його чутно прохолодний. Радіють сонечку квіти, оживають листочки, навіть вилазять з-під кори комашки, що було поховалися вже на зиму.

 Ой, як гарно на сонечку!  кажуть. Радійте, поки тепло.

А Жовтень тим часом прижене звідкілясь велику хмару, затулить та хмара сонечко і бризне на землю холодним осіннім дощем.

Юрій Старостенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я , учень / учениця 5-го класу, __________________________________________

якими бувають речення         

за метою висловлювання

 

якими бувають речення

Знаю                                                                    за емоційним забарвленням

 

що таке логічний наголос

 

                                                                             вибирати головне

 

                                                                            будувати речення за

Вмію                                                                   метою висловлювання та

                                                                            емоційним забарвленням

 

                                                                            робити висновки

 

                                                                            нові знання

 

Ціную                                                                 думки товаришів

 

                                                                    корисні поради

 

Що ти вмієш, знаєш, цінуєш, познач         , а якщо ні, познач

 

 

 

 

 

 

Використана література

Ющук І. П.  Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

Кобцев Д.А.  Українська мова: 5 клас: Диктанти. Завдання. Правила. – Х.: Торсінг, 1998.

Кобцев Д.А.  Диктанти. Вправи. Творчі завдання. 5 клас. Дидактичні матеріали.  – Х.: Світ дитинства, 1997.

Лазарук Л. Ю. Українська мова. 5 клас. Збірник завдань, вправ, диктантів, загадок, лінгвістичних казок, мовних ігор. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998.

Златів Л. М., Боднарук Г.М. Уроки рідної мови. 5 клас. Посібник для вчителя. -  Тернопіль: Навчальна книга    Богдан, 2006.

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лісова Олена Євгенівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Додано
1 квітня 2018
Переглядів
9166
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку