Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Виховний вплив батьків в системі сталого розвитку

Про матеріал

Розробка сценарію просвітницьких інтерактивних батьківських зборів в інтересах сталого розвитку в системі науково-методичної роботи закладу

Перегляд файлу

Відділ освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради

Марганецька  спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 9               

з  поглибленим вивченням окремих предметів

Номінація конкурсу: Розробка просвітницького заходу для дорослих в інтересах сталого розвитку в системі науково-методичної роботи закладу (інтерактивні батьківські збори)

 

Сценарій батьківських зборів:  «Виховний вплив батьків в системі сталого розвитку»

 

Мета: систематизувати знання батьків про концепцію сталого розвитку в рамках навчально-виховного процесу та значення виховного впливу батьків в системі сталого розвитку.

 

Цільова аудиторія: класні керівники, батьки.

 

Інвентар: аркуші А4, маркери, ватмани, ножиці, клей-олівець, журнали, музичний супровід (музика для релаксації на ваш смак), текст статті «Сталий розвиток в системі НВП загальноосвітнього навчального закладу» .

 

Коментар: дані батьківські збори рекомендовано проводити у тренінговій формі, учасників розміщують по колу.

Вважаю доцільним провести майстер-клас для класних керівників, які згодом проведуть батьківські збори у своїх класах. Або провести їх самостійно,   запросивши  представників батьківського комітету від кожного класу.

 

Хід зборів

 

І. Організаційний момент                                                                           5 хвилин

 

 1. Самопрезентація (вчитель або шкільний психолог)

 

 1. Привітання. Вправа «Сонечко».                                                       10 хвилин

 

Перш ніж ми розпочнемо роботу, я пропоную вам виконати вправу «Сонечко». На аркушах треба намалювати сонце та на промінцях прописати свої якості. На роботу відводиться 5-ть хвилин.

Зараз, поки лунає музика, вільно рухаючись по класу, привітайтеся з іншими мізинчиками, «даючи п’ять», лівим плечем, як давні знайомі, як підлітки, як дипломати тощо. Музика стихає – утворюються пари.

Тепер обміняйтеся своїми «сонечками» з вашим партнером. У Вас є 3 хвилини, щоб підготуватися презентувати один одного.

Після презентації проводиться рефлексія:

 • Вам було легко, чи складно виконувати цю справу?
 • Що більш за все сподобалося?
 • Що ви зараз відчуваєте?

Коментар: обов’язково звертайте увагу на те, щоб присутні батьки не були у конфронтації. Якщо ж так склалося, що серед присутніх є певна ворожнеча, краще презентувати свої роботи самостійно.

 

Отже, шановні батьки, розпочинаємо наші збори, на яких ми поговоримо про те, як нашим дітям не розгубити себе по життю, залишитися вірним своїм ідеалам, цінностям, принципам на шляху життєвого самовизначення в рамках сталого розвитку.  Та визначимо значення виховного впливу батьків в системі сталого розвитку.  

 

ІІ. Практична частина                                                                               15 хвилин

 

На нашому батьківському всеобучі ви мали змогу ознайомитися із статтею «Сталий розвиток в системі НВП загальноосвітнього навчального закладу». Зараз я пропоную систематизувати ці знання.

 

2.1 Вправа «Броунівських рух»

 

Учасникам роздають інформацію /ДОДАТОК 1. Стаття батьківського всеобучу ділиться по кількості учасників/, яку слід протягом декількох хвилин  вивчити, та донести основний зміст іншим учасникам у формі «броунівського руху». 

 

2.2 Створення колажу «Наше спільне стале майбутнє»                     15 хвилин

 

Учасників за принципом «троянди-ромашки-лілії» об’єднують у групи. Вони  мають різноманітні журнали, ножиці, клей, маркери та ватман. Необхідно створити моделі «спільного сталого майбутнього» та презентувати їх.

 

2.3 Вправа «Паперовий літак»                                                                   5 хвилин

 

Я вам пропоную трохи поринути у дитинство… Зараз ми з вами пригадаємо, як колись  ми робили паперові літаки.

 

Коментар: ведучий роздає аркуші, контролює процес виготовлення, слідкує за часом (до 5-ти хв),  якщо необхідно, - допомагає.

 

А тепер напишіть на одному крилі слово «школа», на другому – «батьки», на корпусі літака напишіть «сталий розвиток». Я дозволяю Вам відірвати одне з крил, але при умові, що літак полетить…

Отже, для того щоб наші діти навчалися в рамках сталого розвитку та досягли кінцевої мети, ми, дорослі, повинні співпрацювати у тісній взаємодії та рухатися слід в одному напрямку.

 

 

ІІІ. Рефлексія                                                                                                 5 хвилин

 

- Що нового і корисного ви сьогодні дізналися?

- Що Вам найбільше сподобалося?

- Як Ви вважаєте, чи доцільно проводити батьківські збори в такій формі?

 

Коментар: рефлексію ведучий може проводити у будь-якій зручній для нього формі. Наприклад, мені більш за все подобається використовувати технологію «Кубика Блума» /ДОДАТОК 2/

 

Вправа «Дякую»                                                                                           5 хвилин

 

Під музичний супровід пройдіться по класу і подякуйте один одного за участь.

І я Вам дякую! До нових зустрічей!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 

 1. Методичний посібник для вчителів з навчального курсу за вибором для учнів 9 (10) класу загальноосвітніх навчальних закладів. Уроки для сталого розвитку/ О. І. Пометун, Л.М. Пилипчатіна, І.М. Сущенко. – К.: Видавничий дім „Освіта”, 2011.

 

 1. Карамушка В. І. Вступ до практики стійкого розвитку. Навчальний посібник. УМО АПН України. – К. – Львів: Край, 2009.

 

 1. http://dnz52.edu.vn.ua/index.php/dlya-pedagogiv/metodichna skarbnichka/71-pedagogika-empauermentu

 

 1. http:// esd .org .ua

 

 1. http :// www .climateinfo .org .ua

 

 1. http :// www .myfootprint .org

 

 1. http://www .un .org / russian / comferen / wssd / agenda 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

 

Багато хто з теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його досить перспективним тому, що, по-перше, сталий розвиток — це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальний.

 

Термін «сталий розвиток» є офіційним українським відповідником англійського терміну «sustainable development», дослівний переклад якого з урахуванням контексту може бути «життєздатний розвиток» а за сенсом — «самопідтримуваний розвиток», інколи цей термін тлумачать як всебічно збалансований розвиток.

 

Вперше термін «сталий розвиток» введений в доповіді «Наше спільне майбутнє» під керівництвом Гру Харлем Брунтланд. Концепція сталого розвитку вперше була визначена як стратегічна мета світової спільноти на міжнародній конференції ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 році.  За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, його мета — задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

 

Система сталого розвитку включає в себе вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової й національної дискримінації. У країнах, де на державному рівні зазначені вимоги ігноруються, в поняття сталого розвитку намагаються вкласти «зручний» зміст, вихолощуючи справжній. Так термін «сталий розвиток» часто вживають для означення лише неухильного зростання економічних показників країни, її регіонів, міст, сіл та окремих галузей економіки. Інколи до цього додають здійснення безсистемних заходів щодо збереження довкілля та поліпшення санітарних умов проживання й праці людей. Таке тлумачення терміну розкритиковане Ґ. Дейлі і є не лише грубою помилкою, але і його профанацією.

 

Концепція сталого розвитку поєднує три основні точки зору: економічну, соціальну та екологічну. Зараз освіта для сталого розвитку охопила всі сфери діяльності людини і уособлює значно ширше поняття, ніж екологічна освіта.

 

Головними інструментами з впровадження освіти для сталого розвитку є: діалог - налагодження взаєморозуміння та постійного діалогу між вчителями та учнями; навчання - розвиток нових знань, навичок та вмінь для заохочення практики сталості у різних сферах життя людини; інформування - доступ до інформації з питань сталого розвитку; маркетинг - зміни в поведінці кожної людини на користь сталості.

Досвід показав, що впровадження моделі сталого розвитку в НВП обумовлює:

- формування в учнів цілісності свідомості, високих рівнів інтелекту, життєствердного національного образу світу як протидії асоціальному мисленню, проявам агресивної та аморальної поведінки;

- систематичне проведення уроків серед природи (1-11 кл.), як засіб оздоровлення дітей, підвищенню їхньої рухової та пізнавальної активності, екологічного та патріотичного виховання.

 

Багаторічні дослідження показали, що модель освіти сталого розвитку створює більш ефективні умови, ніж офіційна освіта:

- для забезпечення високих рівнів розуміння учнями вивченого, високих рівнів інтелекту;

-   мотивації навчання;

- збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального, морально-духовного здоров’я;

-   екологічного, патріотичного виховання;

-   відповідальності дітей за свої вчинки.

 

В рамках сталого розвитку школярі навчаються створювати свої життєствердні образи світу. Це найбільш дійова зброя проти агресії, проти асоціальної поведінки, проти формування мислення представників тероризму, сепаратизму; проти алкогольної, наркотичної залежності та ін.

Освіта для сталого розвитку – це основа нашого спільного сталого майбутнього!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

ТЕХНОЛОГІЯ РЕФЛЕКСІЇ «КУБИК БЛУМА»

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
2343
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку