18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Виховний захід "Стежками Червоної книги України"

Про матеріал

Виховний позакласний захід у вигляді ток-шоу на тему «Стежками Червоної книги України». Значення виховного заходу полягає у наголошенні на екологічному та краєзнавчому аспектах. Крім того, він має творчу спрямованість, а також сприяє формуванню життєвих компетентностей учнів, набуттю навичок дослідника, розвиток пізнавальних інтересів до навколишнього середовища, рідного краю.

Перегляд файлу

Тема виховного заходу: Стежками Червоної книги України

 

Мета навчальна: збагатити знання учнів про природу України, формувати поняття «зникаючі» та «рідкісні» рослини; розкрити таємницю кольорових сторінок Червоної книги, розкрити значення природоохоронної роботи в нашій країні; закріпити вміння учнів впізнавати і правильно називати лікарські трави

Мета розвивальна: розвивати вміння учнів спілкуватися, логічно мислити, співставляти, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, оцінювати події, вчинки, робити узагальнення та висновки.

Мета виховна: виховувати в учнів свідому любов до Батьківщини, толерантність, повагу до природи, людини, як її частки, екологічну культуру мислення; пробуджувати позитивні почуття і викликати відчуття єдності з довкіллям; виховувати в учнів якості громадянина, який братиме активну участь у формуванні майбутнього своєї держави.

Форма проведення: ток-шоу.

Методи проведення: захист учнівських проектів, учнівські презентації, робота в інтерактивних групах, вікторина.

Обладнання: комп’ютер, проектор, електронні презентації, Червона книга України, плакати, ілюстрації, креативні макети і моделі тварин, гербарій.

 

Хід заходу

Природа – єдина книга, кожна

 сторінка якої сповнена

глибокого змісту.

Й. Гете

І. Організаційний момент

Вступне слово викладача.

Восени ми вирішили об’єднатися в екологічний клуб під гаслом «Велика родина – відповідальна людина!» і розпочали роботу над проектом «Світ навколо нас – і я його частина». Сьогодні спробуємо підсумувати роботу над проектом, провівши захід у не зовсім звичній для нас формі – ток-шоу. Ток-шоу – ( від англ. talk - говорити + show – вистава ) вид  спілкування, у процесі якого на очах у глядачів чи слухачів відбувається обговорення якого-небудь питання,  проблеми.

При підготовці до цього заходу були створені творчі фокус-групи, кожна з яких виконувала певне завдання: досліджувала першоджерела, вивчала громадську думку (погляди друзів, учнів інших груп). Перша група «Історики» мала ознайомити присутніх з історією питання, друга – «Теоретики» – дослідити і надати відомості про флору і фауну, а третя – «Практики», тому  виконувала практичні завдання. Кожна з груп через уповноважених осіб – «спікерів» – презентує свої напрацювання і вносить пропозиції щодо збереження природи України. Хід ток-шоу буде координувати модератор. Англійське слово “moderator” перекладається як ведучий, голова зборів, арбітр. Якщо у вас виникатимуть зауваження та пропозиції, то саме модератор надасть вам змогу скористатися «вільним мікрофоном». Цей захід, сподіваюсь, допоможе збагнути сучасні проблеми природи, окреслити заходи щодо її захисту і збереження, навчить нас спілкуватися. У якості голови екологічного клубу і класного керівника нашої групи хотіла би внести пропозицію – додати до нашого гасла слова «Єдина країна». Таким чином наше гасло буде звучати: «Єдина країна – велика родина – відповідальна людина!». Вважаю, що ці слова будуть повністю відображати суть діяльності (питання ставиться на голосування і отримує одностайну підтримку).

ІІ. Мотивація діяльності.

Наша класна година з теми «Стежками Червоної книги України» носить пізнавальний характер. Ми дізнаємося  про рослини та тварин, які занесені до Червоної книги України, в тому числі ті, що представлені на теренах Кіровоградської області, ознайомимось з природно-заповідними територіями, їх основними завданнями та призначенням, тож передаю слово модераторові і бажаю нам усім успіхів і плідної співпраці.

ІІ. Основна частина

Модератор.  Прийняття правил обговорення.

Для того, щоб робота нашого ток-шоу була активною і  ефективною пропоную дотримуватись таких правил:

 1.               Кожна думка має право на існування.
 2.               Активність всіх членів групи.
 3.               Дотримання регламенту.
 4.               Критикувати висловлювання, а не людину.
 5.               Доброзичливе відношення всіх учасників.
 6.                 Поважати того, хто говорить, не перебивати.

Якщо ви не заперечуєте, то ми приймаємо ці правила і намагатимемось їх дотримуватись. Якщо у когось є бажання щось додати, прошу. Розпочати наш захід я хочу з лірики.

Вірш «Червона книга»

В Червону книгу ми занесли

Світ неповторний та чудесний,

Що поступово вимирає,

Давно рятунку в нас благає.

Невже в майбутньому на світі

Не будуть квітнуть дивні квіти?

Конвалії й фіалки ніжні,

І вісник березня – підсніжник?

 

Невже ми більше не побачим,

Як сон-трава росою плаче?

Троянда степу, квітка мрії

Жар-цвітом землю не зігріє?

Ми – всі господарі природи,

Тож збережемо її вроду!

 

Розумні люди на землі

Червону книгу завели.

Хто на планеті цій зникає, -

В ній порятунок відшукає.

 

Модератор. Червона книга України – основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.

Група «Історики» вивчала причини та передумови виникнення Червоної книги, історію її створення та структуру. Запрошую до слова.

«Історики».

Перший учень. До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, і знаходяться під загрозою зникнення.

Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України. Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та інші державні органи, на які законодавством України та Республіки Крим покладено здійснення функцій у цій сфері.

Другий учень.  З історії книги. Перша Червона книга, присвячена українській флорі та фауні, була видана у 1980 році під назвою «Червона Книга Української РСР». Після набуття Україною незалежності було випущене друге видання Червоної книги України: в 1994 році том «Тваринний світ», в 1996 році – том  «Рослинний світ». У 2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України.

Структура книги. У виданні 1994 року залежно від стану і ступеня загрози для популяцій видів, занесених до Червоної книги України, було застосовано наступні категорії: зниклі (0), зникаючі (I), вразливі (II), рідкісні (III), невизначені (IV), недостатньо відомі (V), відновлені (VI).

Червона книга України про кожний із видів тварин і рослин містить такі відомості:

 • категорія;
 • поширення;
 • основні місця знаходження;
 • чисельність у природі;
 • відомості про розмноження або розведення в штучних умовах;
 • заходи, що вжиті та які необхідно здійснити для їх охорони;
 • джерела інформації;
 • картосхеми поширення на території України;
 • фотографії (малюнки);

Третій учень. Ця книга має таку назву тому, що червоний колір – це сигнал, який попереджає про небезпеку. Ця книга звертається до людей зі словами: «Зупиніться! Подумайте, що ви робите і до чого це призведе!»

У цій книзі є різні сторінки: чорні, червоні, білі, сірі, зелені. Наприклад, на «чорних» сторінках записано назви рослин і тварин, які вже зникли і яких ми ніколи не побачимо. «Білі» сторінки відведено для тих, яких завжди було мало. На «червоних» сторінках записані тварини, які є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення. На «жовтих» сторінках перераховано ті види, які швидко зменшуються. Люди допомагають відновити втрачені види. Тому в Червоній книзі є й «зелені» сторінки. Тут записано назви рослин і тварин, чисельність яких збільшилась.

Відомо більше 500 тисяч видів рослин, які поділяються на вищі та нижчі. Рослини дуже гостро реагують на забруднення середовища. Кількість їх зменшується, а деякі зовсім гинуть, зникаючи з лиця землі. Людина вирубує ліси. Деревину використовує на будівництво будинків, для виготовлення меблів, паперу або просто спалює. Причиною зменшення кількості рослин стало осушення боліт, розорювання степів. Багато рослин зовсім зникли через винищування їх людиною. Тому зараз гостро стоїть проблема, щодо збереження рослинного світу.

З усіма нашими напрацюваннями ви можете ознайомитись в інформаційному дайджесті.

Спікер від групи вносить пропозицію: створити книгу-пам’ятку «Вони потребують нашої допомоги», де будуть зібрані відомості про рідкісні та зникаючі види флори та фауни.

Модератор. Дякуємо групі «Історики» за змістовну інформацію. Запрошуємо до слова групу «Теоретиків», яка мала завдання дослідити та презентувати представників рослинного та тваринного світу, що занесені до Червоної книги України.

«Теоретики».

Перший учень. Розпочати свою роботу пропонуємо з перегляду презентації  «Рослини Червоної книги України» та ознайомитись з коротким їх описом. (Додаток 2). Учасники групи «Теоретики» по черзі презентують рослини, застосовуючи проектор та електронну презентацію.

● Підсніжник білосніжний – багаторічна цибулинна рослина. Назва роду походить від грецьких слів, які в перекладі означають «молочно-квітковий» (колір квітів цієї рослини нагадує молоко). Пролісок звичайний зростає у листяних лісах і чагарниках в Карпатах та західних лісостепових районах.

● Первоцвіт – рід рослин родини первоцвітових. Представники роду - багаторічні і однорічні трави. Квітки з п'ятьма пелюстками, правильної форми, бувають різних кольорів: білі, жовті, рожеві, бузкові. Налічується близько 500 сортів. Висота цієї рослини від кількох сантиметрів до кількох дециметрів.

● Крокус – рослина сімейства півникових (ірисовий). Друга назва крокусу – шафран. Численні види крокусів природно виростають у Середній Європі, Середземномор’ї, у Криму, на Кавказі, в Середній Азії, Причорномор’ї, Туреччині, Ірані. Багато з видів крокусів зараз стали рідкістю і занесені до Червоної книги.

● Зозулині черевички – багаторічна трав`яниста рослина заввишки 25-35 см. Стебло опушене, прямостояче, рівномірно облиснене. Листки великі, еліптичні, з дещо опушеними жилками. Квітка оригінальної форми, нагадує старовинний черевичок, губа світло-жовта, роздута.

● Лілія лісова – багаторічна цибулинна рослина, один з видів роду Лілія. Рідкісна рослина, поширена у помірній зоні майже по всій Європі, Сибіру, Центральній Азії.

● Білоцвіт весняний багаторічна трав`яниста рослина. Поширена в  Українських Карпатах, Передкарпатті. Причини зміни чисельності – масове зривання рослин на букети.

● Деревій голий – багаторічна трав'яниста рослина заввишки 20-40см. Поширення – гранітні скелі та розколини.

● Цибуля ведмежа. У науковій медицині використовують цибулини, які містять ефірні олії, глікозиди. Цибулини використовують для лікування жіночих хвороб, гнійних ран, трофічних виразок і пролежнів.

● Айстра альпійська – багаторічна трав'яниста рослина. Поширення – трапляється тільки у високогір'ї Карпат у кількох пунктах на сухих вапнякових скелях.

● Горицвіт весняний – багаторічна рослина висотою 10-40 см. Цвіте в квітні-травні. Росте у степах, на степових схилах у лісостепу і степу, на яйлах в Криму. Зрідка трапляється на степових схилах в Прикарпатті, Розточчі-Опіллі і на півдні Полісся. Горицвіт – декоративна і лікарська рослина, але отруйна.

● Шафран Ейфеля – багаторічна рослина роду Шафран. Трапляється на гірських луках і галявинах на степових і кам'янистих схилах.

● Ясенець білий – багаторічна кореневищна трав'яниста рослина родини Рутові. Стебла прямі, поодинокі, або розгалужені, 50-120 см. заввишки, розсіяно й коротко опушені, у нижній частині голі з черговими непарнопірчастими листками.

● Півники сибірські. Родина Півникові,  Євросибірський вид, поширений від Франції до Східного Сибіру та Монголії. Природоохоронний статус виду: вразливий. 

Ковила. Сімейство злакових. Природний ареал зростання – степи і кам’янисті схили всієї Євразії. Рослина висотою 30-80см, листя зазвичай вздовж скручені. Суцвіття довжиною 10-15см.

Спікер від групи «Теоретики». Хочу прочитати короткий, але змістовний вірш:

Рослини, діти, бережіть!

Без потреби їх не рвіть.

Хай вони ростуть у лісі, полі, лузі,

Бо всі рослини – Ваші друзі!

Наша група нагадує, що прийшла весна і настала пора пролісків, тому вношу пропозицію не тільки самим не рвати пролісків, але й провести роз’яснювальну роботу серед друзів та приятелів з метою збереження цих рослин.

Модератор. Оголошую інтелектуальну паузу, для проведення вікторини. (Заздалегідь модератор підготував кросворд із запитаннями, щодо рослин. За кожну правильну відповідь, учні отримують цукерки з прикріпленими до них листівками рослин, що занесені до Червоної книги України. Кросворд підготовлений у вигляді електронної презентації) (Додаток 3).

Модератор. Наступна для перегляду презентація  «Тварини Червоної книги України», запрошуємо доповідачів. (Додаток 4). Учасники фокус-групи презентують види тварин, застосовуючи проектор та електронну презентацію.

Тварин на планеті нараховується більше 2 мільйонів видів. До Червоної книги занесені 542 види тварин. Запрошуємо учнів  групи, які підготували повідомлення та електронну презентацію про червонокнижних тварин.

● Лосось Чорноморський є найближчим родичем форелі й зрідка ще зустрічається в Дніпровсько-Бузькому лимані й в предгирловому просторі Дунаю. На думку деяких учених, мальки його не скочуються з річок у море, залишаються жити в річках і саме вони дали початок нашим форелям.

● Орлан – білохвіст – хижий птах ряду Соколоподібні родини Яструбові, один з 8 видів роду орлан. В Україні осілий, кочовий, перелітний птах. Маса тіла 3-6 кг. В Україні мешкає практично на всій території, крім Карпат та гірського Криму, поблизу водойм (боліт, озер, річок).

● Коник морський чорноморський – декоративна форма тіла. Малорухливий, погано плаває, тримається поодинці або невеликими групами.

● Саламандра плямиста веде присмерково-нічний спосіб життя. Ареал обмежений гірськими лісами Карпат. Температурний оптимум – 17-18°С, інколи активна при 8°С. Секрет шкірних залоз токсичний, гадюка, вкусивши саламандру, гине від її отрути!

● Сокіл-сапсан – хижий птах родини Соколових, поширений на всіх континентах, окрім Антарктиди. Залежно від розміру й особливостей забарвлення, розрізняють близько 17 підвидів цього птаха.

● Дрохва – великий птах родини Дрохвових, єдиний представник свого роду. Гніздиться в Центральній та Південній Європі, де є найбільшим видом птахів, та на більшій частині помірних районів Азії. Європейські популяції зазвичай осілі, тоді як азіатські узимку мігрують на південь. Є одним з найкрупніших птахів України.

● Борсук на осінь відкладає багато жиру і в листопаді - на початку грудня залягає в сплячку, але спить неміцно і у відлигу навіть серед зими виходить з нори.

● Їжак вухатий веде нічний спосіб життя. Живе в норах; як тимчасові схованки використовує ямки в землі, щілини між камінням тощо. Зі зниженням температури повітря стає малорухливим, а після випадання снігу залягає у зимову сплячку (5 - 6 місяців).

● Степовий журавель – найменший і другий за поширеністю (після канадського журавля) журавель у світі. Його чисельність оцінюється в 200-240 тис. особин, висота складає близько 89 см, а вага 2-3 кг.

● Райдужниця велика – зустрічається в лісах на галявинах, вздовж лісових доріг. Його улюблені місця – калюжі, тваринний послід, дерева, з яких витікає сік. Для райдужниці є характерним виражений статевий диморфізм. Самки є більшими за самців, більше коричневого відтінку та мають менш інтенсивний синій перелив.

Любіть тварин маленьких і великих,

В далекім лісі, поруч у селі.

Любіть усіх – приручених і диких –

Ми з ними не самотні на землі!

Модератор. Дякуємо за презентацію.  Пропоную провести вікторину  на знання рослин і тварин за допомогою ребусів (вікторина представлена у вигляді електронної презентації). (Додаток 5).

Ми з вами прослухали інформацію про дивовижний червонокнижний світ України, переглянули цікаві презентації, осмислили  з вами проблеми зникнення та необхідності збереження рідкісних та зникаючих видів. Кожну проблему потрібно вирішувати, починаючи з себе, зі свого рідного краю. Тому пропоную ознайомитися з роботою групи «Теоретики» з теми: «Червона книга Кіровоградської області».

«Теоретики».

Другий учень. Кіровоградська область є аграрним регіоном України. Багатством краю є чорноземні ґрунти. За ступенем їх природної родючості регіон перебуває на четвертій позиції в Україні. Тому не важко здогадатись, що різноманітність рослинного світу буде великою.

Три види рослин і 23 види тварин занесено до Європейського червоного списку, 29 видів рослин і 110 видів тварин – до Червоної книги України. На території Кіровоградської області зустрічається 26 видів тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах.

Третій учень. Світ побачило нове видання «Червона книга Кіровоградської області» (рослинний світ), яке є результатом роботи колективів  Державного управління охорони навколишнього природного середовища та Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області.

Демонстрація електронної презентації (Додаток 6).

 •                 Коручка болотна – багаторічна трав’яна рослина 20–70 см заввишки. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у липні-серпні.
 •                 Любка дволиста – багаторічна трав’яна рослина 20-60 см заввишки. Тривалість життя до 27 років.
 •                 Півники понтичні – багаторічна трав’яна напіврозеткова рослина. Цвіте у квітні-травні. Плодоносить у травні-липні. Розмножується насінням і кореневищем.
 •                 Тюльпан дібровний – багаторічна трав’яна рослина 25-40 см заввишки. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням та вегетативно (цибулинами).
 •                 Півонія тонколиста – багаторічна трав’яна рослина до 50 см заввишки. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у червні-серпні. Розмножується насінням.
 •                 Вусач земляний-хрестоносець. Дорослі жуки зустрічаються з середини квітня до кінця травня (з середини червня – зрідка). Личинки розвиваються в ґрунті, при розорюванні переходять до живлення коренями культурних злаків. Заселяє нерозорані осередки: цілинний степ, байраки, гірські схили, узбіччя доріг (іноді біотопи з негустими чагарниками).
 •                 Махаон. Розмах крил – 69-92 мм. Візерунок крил самця та самки ідентичний: загальний фон забарвлення жовтий. Передні крила з темними плямами та жилками, з широкою чорною облямівкою та жовтими плямами на ній. Задні крила мають чорні хвостики, чорну облямівку з синіми та жовтими плямами та червонувате очко в задньому куті крила.
 •                 Тхір степовий. Живиться ховрахами, хом`яками, мишами, норицями, тушканчиками, у деяких місцях – бабаками та пацюками. Полюбляє ягоди винограду, шовковиці, терну, пасльону, шипшини, різні фрукти; їсть жуків, коників, ящірок, змій, рибу, раків, амфібій, диких птахів та падло, робить запаси їжі. Мешкає переважно у норах своїх жертв. Може перекочовувати, долаючи за ніч 3-18 км.
 •                 Кулик-сорока. Гніздовий перелітний птах. Прилітає в першій половині березня — середині квітня. Оселяється на низинних узбережжях морів, річок, озер, водосховищ, також на солончаках. Гніздиться окремими парами. Відкладання яєць з другої половини квітня до початку травня. У кладці 4, рідше 3 яйця. Насиджують кладку самка і самець, 26–27 днів. Перші пташенята з’являються в кінці травня. Відлітає в кінці липня - середині вересня; може затримуватись до жовтня.

Спікер від групи вносить пропозицію: доповнити книгу-пам’ятку інформаційними фотокартками, електронними презентаціями щодо червоної книги Кіровоградщини.

Модератор. Пропоную проглянути відео про природо-заповідні території та задуматись над питанням, що потрібно робити, щоб зберегти довкілля.

Висновок (озвучує модератор). Бурхливий розвиток промисловості та сільськогосподарського виробництва, інтенсивне будівництво, розширення мережі шляхів, сполучення, осушення болотних масивів та річкових долин, розорення всіх придатних для сільськогосподарського обробітку земель, зменшення лісових площ – все це призводить до значних змін природних комплексів, впливає на екологічну рівновагу, видовий склад фауни та флори довкілля. Ці процеси змін природних комплексів набувають дедалі більших масштабів. Тому нині постало питання про створення природно-заповідного фонду України (ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу).

До природно-заповідного фонду України належать:

- природні території та об'єкти: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища;

- штучно створені об'єкти: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Найвищий рівень заповідності мають природні заповідники, біосферні заповідники і національні природні парки. В них знаходиться велика кількість рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, які занесені до Червоної книги України. Асканія-Нова, Карпатський, Дунайський і Чорноморський заповідники України включені ЮНЕСКО у міжнародну мережу біосферних заповідників.

3а роки незалежності площа природно-заповідного фонду України зросла більш ніж удвічі. Станом на листопад 2012 року до його складу входило понад 7200 територій та об'єктів, що становить 4% території держави. Це, зокрема 17 природних та 4 біосферних заповідники, 19 національних природних парків, 45 регіональних ландшафтних парків, 3078 пам'яток природи, 2729 заказників, 616 ботанічних, зоологічних садів, дендропарків та парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, 793 заповідних урочищ. Незважаючи на це, площа природно-заповідного фонду в Україні є недостатньою і залишаться значно меншою, ніж у більшості країн Європи, де середній відсоток заповідності становить 15 %. Площі природно-заповідного фонду України треба постійно розширювати.

Модератор. Пропоную перейти від теоретичної частини нашого заходу до практичної.

Запрошуємо до слова групу «Практики», яка отримала завдання створити та  продемонструвати макети та моделі рідкісних та зникаючих видів рослин та тварин.

«Практики».

Перший учень. Наша група працювала над створенням макетів та моделей рослин і тварин, за допомогою різних технологій та матеріалів: оригамі, ліплення, квілінг. Перегляньте результати нашої роботи (Додаток 7). Учасники ток-шоу знайомляться з виставкою творчих робіт, які створювалися за допомогою викладача з предмету «Технології».

Другий учень. Пропонуємо приєднатися до нашої творчої групи і власноруч створити модель Тюльпан дібровний ( учасниками групи заготовлені матеріали для створення).

Учень від «вільного мікрофона» вносить пропозиції:

 • створити виставку моделей рослин та тварин, занесених до Червоної книги України.
 • організувати створення клумби «Червона книга на нашому подвір’ї».

Модератор. Дякуємо групі «Практиків» та учням інших груп  за творчість і цікаві ідеї при створенні моделей. Дуже приємно усвідомлювати, що ми так небайдуже поставились до проведеного заходу, творчо підійшли до обраної проблеми. Маю сподівання, що наша співпраця не остання і результати її будуть тільки примножуватись. Ми провели копітку роботу: дослідницьку, інформаційну, практичну, усвідомили значущість нашої спільної роботи, тому маємо ще одне важливе завдання – донести цю інформацію до людей, розповсюдити серед друзів, залучати їх до роботи у нашому екологічному клубі. Запрошую усіх на кілька хвилин відчути себе частиною природи і відпочити.

ІІІ. Релакс «Світ навколо нас – і я його частина». Визначення звуків  природи.

ІV. Рефлексія. Модератор.

— Як ви себе почуваєте? Що вам найбільше сподобалося на класній годині?

ІV. Заключна частина

Слово класного керівника. Я хочу, щоб усі ви долучилися до покращення екологічної ситуації на планеті. Адже ми, як і рослини та тварини, є частинкою природи, її невід'ємною складовою. Від нас, і тільки від нас залежить майбутнє нашої планети, її гармонія і розквіт! Які б цілі не переслідувала людина, які б завдання не стояли перед нею, вона повинна пам'ятати, що життя – це в першу чергу місце, де вона живе. Бережімо нашу країну, її природу, свою велику родину! Будьмо відповідальними людьми.

Модератор. Хочеться подякувати усім за роботу, а наостанок звернутися до вас зі словами:

Людино! Ти – не цар природи,

ти – тільки часточка її.

Добром чи болем обернуться

тобі ж завжди діла твої!

Люди добрі! Живіть, творіть.

Всім я зичу і щастя, й долі.

Поспішайте добро робить —

зла у світі і так доволі!
 

doc
Пов’язані теми
Біологія, Позакласні заходи
Додано
16 лютого 2019
Переглядів
2392
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку