До розіграшу
залишилось:
9 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

«ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ РОБОТИ ТА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІКТ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

Про матеріал

Індивідуальний план самоосвітньої роботи на 2017/2018 навчальний рік вчителя англійської мови Івченко-Чехолки Юлії Вікторівни з проблемної теми «Використання ігрових форм роботи та формування комунікативних компетентностей для творчого самовираження особистості учнів засобами сучасних ікт на уроках англійської мови»

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальний план

самоосвітньої роботи

на 2017/2018 навчальний рік

вчителя англійської мови

Івченко-Чехолки Юлії Вікторівни

 

 

 

 

 

 

Проблемна тема:

 

 

«Використання ігрових форм роботи та формування комунікативних компетентностей для творчого самовираження особистості учнів засобами сучасних ікт на уроках англійської мови»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МОЄЇ САМООСВІТИ

 

1.Моя методична карта

 

 

3.Індивідуальний творчий план вчителя англійської мови Івченко-Чехолки Ю.В. на 2017-2018 навчальний рік ( ІІІ рік роботи над проблемною темою)

 

4.Самоосвіта – одна із акмеологічних умов професійного росту вчителя

 

5.Виступи з методичних питань(в школі та поза школою)

 

 6.Вивчення передового педагогічного досвіду.

 

 7. З власного досвіду роботи.

 

 8.Матеріали тижня англійської мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ваша основна світлинаМоя методична карта

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Івченко-Чехолка Юлія Вікторівна

 

Рік народження

03.08.1985

 

Освіта

Вища, Рівненський державний гуманітарний університет

Посада

Вчитель англійської мови

 

Який предмет викладаю,     в яких класах

Англійська мова

5-11 класи

Педагогічний стаж

12 рік

Атестація

 

2016 р.- встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

Час і місце проходження курсової перепідготовки

РОІППО,курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови,травень 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоосвіта – одна із акмеологічних умов

 професійного росту вчителя

 

Програма професійної самоосвіти вчителя англійської мови Грем’яцької ЗОШ I-IІI ступенів

 Івченко-Чехолки Ю.В.

 

Навіщо педагогу ВЧИТИСЯ?

Вдосконалюватися, на мою думку, потрібно все життя. Ми, педагоги-практики, найчастіше орієнтуємося на свій досвід.

І чим більше пізнаєш, тим більше розумієш, скільки ще корисного можна почерпнути для себе.

Педагог-професіонал завжди шукає найоптимальніші шляхи для підвищення якості навчання та розвитку інтересу до предмета. Сьогодні дуже важливо, щоб учитель був творчою, саморозвиненою особистістю. Адже саме Учитель має великий вплив на формування світогляду Людини, яку він навчає.

Сучасний вчитель – це професіонал, він має бути і артистом , і художником, і письменником, і співаком, але при всьому цьому завжди залишатися і учнем. Хороший учитель постійно повинен продовжувати вчитися: вчитися працювати над собою, вчитися спілкуватися  з дітьми, вчитися готуватися до уроку. Вчитися, вчитися, вчитися… Педагогічна діяльність подібна до мозаїки - образ складається з шматочків, кожен з яких необхідно підібрати по кольору, формі, розміру. Праця кропітка, трудомістка: не завжди частинки співпадають. Іноді доводиться все перекладати по - новому.

У Святому Письмі сказано, що всякий, хто вчить, ПОВИНЕН у першу чергу вчити самого себе! Тому самоосвіта - це чергова сходинка нашого педагогічного Олімпу.

  Вдосконалення якості навчання та виховання в сучасній школі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагога. Суспільство завжди висувало і буде пред'являти до вчителя найвищі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше. Учитель повинен знати не тільки свій предмет і володіти методикою його викладання, а й бути обізнаним з іншими науками, різними сферами суспільного життя, орієнтуватися в сучасній політиці та економіці. Учитель повинен вчитися всьому постійно, тому що перед ним кожен рік змінюються тимчасові етапи, поглиблюються і навіть змінюються уявлення про навколишній світ.

Що таке професійне становлення педагога? Як довго проходить цей процес? Результатом професійного становлення будь-якого суб'єкта діяльності є його професійна майстерність. Ні для кого не секрет, що протягом життя людині доводиться змінювати поле діяльності, не завжди вибір, зроблений після закінчення школи, буває усвідомленим. Але, так чи інакше, будь-яка робота вимагає розвитку певних навичок.

Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Тому професійне зростання також можна назвати і пошуком свого шляху, набуттям власного голосу. Для мене план професійно-особистісного розвитку направлений на отримання  таких знань, які б сприяли розширенню освіченості у своєму предметі, підвищенню ефективності навчання предмету, сприяли б виробленню нових педагогічних прийомів і методик, розвитку творчого потенціалу у професійній діяльності. Створюючи модель програми професійно-особистісного саморозвитку, я виходила з того, що сьогодні суспільству потрібні ініціативні й самостійні фахівці, здатні постійно вдосконалювати свою особистість і діяльність. Займаючись самоосвітою згідно особистого плану саморозвитку, мною досягнуто певних результатів у роботі, які показують, що у моїх учнів формується нова система знань, умінь і навичок, розвивається самостійність, виникає інтерес до англійської мови, а це все сприяє підвищенню ефективності навчання учнів.

 

 

 

 

Мотиви, які спонукають мене до самоосвіти

Бажання творчості. Вчитель - професія творча. Творча людина не зможе з року в рік працювати за одним і тим же поурочним планом або сценарієм. Робота повинна бути цікавою і приносити задоволення.

Зміни, що відбуваються в житті суспільства. Ці зміни в першу чергу торкаються учнів, формують їхній світогляд, і не хотілося б, щоб мій образ формувався у них як образ «несучасної людини».

Конкуренція. Можливість бути потрібною на роботі. Не секрет, що багато батьків, приводячи дитину до школи, просяться в клас до конкретного вчителя, предметника або класного керівника.

Громадська думка. Мені не байдуже, вважають мене «хорошим» або «поганим». Поганим вчителем бути прикро.

Матеріальне стимулювання. Без постійного засвоєння нових знань не домогтися підвищення категорії, збільшення навантаження у школі.

Інтерес. Вчитися просто цікаво. Як людина, яка щодня вчить, не буде постійно вчитися? Чи вправі вона тоді викладати?

 

 

Основні напрями професійно-особистісного саморозвитку:

1. Розширення кругозору зі своїх предметів,  культури людства:

- ознайомлення з принципами сучасної державної освітньої політики;

- оволодіння елементами інформаційної культури;

- досягнення високого загальнокультурного рівня; забезпечення якісної психолого-педагогічної підтримки освітнього процесу;

- здатність до вироблення індивідуального стилю педагогічної поведінки.

2.Задоволення специфічної потреби у практико-орієнтованих знаннях.

3.Забезпечення розвиваючого ефекту набутих знань, вирішення реальних практичних ситуацій, які виникають у процесі педагогічної діяльності.

Можна сказати, що зміст програми направлений на  вирішення реальних проблем, з якими я стикаюся в процесі своєї професійної діяльності.

 

 

 

Види діяльності в процесі самоосвіти, які сприяють моєму професійному зростанню як вчителя:

-  систематичний перегляд певних телепередач,слухання радіопередач на англійській мові,таких як ВВС наприклад;

- читання методичної, педагогічної та предметної літератури;

- огляд в Інтернеті інформації з методики викладання предметів, педагогіки, психології, педагогічних технологій;

- розв’язування  олімпіадних завдань, тестів, питань ЗНО, кросвордів та інших завдань підвищеної складності або нестандартної форми з англійської мови;

- відвідування семінарів, тренінгів, конференцій, уроків колег;

- дискусії, наради, обмін досвідом з колегами;

- систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації;

- організація гурткової та позакласної діяльності з предмету;

- вивчення інформаційно-комп'ютерних технологій;

- відвідування предметних виставок та тематичних екскурсій з предмету при проходженні курсів;

- спілкування з колегами в школі, районі, області та в Інтернеті;

- ведення здорового способу життя.

 

 

Результативність самоосвіти:

- Збільшення кількості учнів, які обирають мої предмети на ДПА .

- Збільшення кількості учнів - учасників та призерів предметних олімпіад, турнірів та різноманітних  конкурсів: "Гринвіч","Puzzle",конкурсів на кращого знавця англійської мови та інші.

- Мої учні готують комп'ютерні презентації та проекти з англійської мови .

- Розробка сценаріїв для виступу учнів.

- Проведення відкритих уроків .

На власному досвіді я переконалася в тому, що сьогодні можна вчитися із задоволенням. Вчитися можна різними шляхами, і кожен вибирає собі найбільш прийнятний, але хочеться нагадати слова німецького філософа Дістервега: «Ти лише до тих пір здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою ...». Бажаю всім удачі та успіху!

 Виступи з методичних питань (в школі та поза школою)

 

Тема виступу

Дата

 

Відмітка про виконання

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Індивідуальний план самоосвітньої роботи на 2017/2018 навчальний рік

вчителя Івченко-Чехолки Юлії Вікторівни

 

Мета полягає в обґрунтуванні ефективності використання різних методів та прийомів, зокрема ігрових форм та інформаційно-комунікаційних технологій, при формування комунікативних компетентностей для творчого самовираження особистості.

Основні завдання самоосвіти:

розширення загально-педагогічних і психологічних знань з метою удосконалення методів навчання;

оволодіння досягненнями педагогічної науки,  передової педагогічної практики;

підвищення загальнокультурного та професійного  рівня;

удосконалення теоретичних знань, професійної компетентності;

оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання і виховання учнів;

вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЯМКИ САМООСВІТИ

 

Вивчення законодавчої та нормативної бази

 

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

 

Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти й виховання 

Опрацювання навчальних програм з іноземних мов

 

Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання іноземної мови

 

Огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України

 

Опрацювання вимог щодо ведення класного журналу учнів 5-11 класів

 

 

Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року

 

Національна доктрина розвитку освіти.

Закон «Про освіту».

Закон «Про загальну середню освіту».

Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)

 

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р.

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Іноземні мови. 5-7 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

 

Державний стандарт базової і повної середньої освіти

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні  на 2012–2021 роки.

 

Навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року.

 

Інструкція щодо ведення класного журналу учнів 5-11 класів.

 

 

Планування навчально-виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік

 

Ознайомлення

 

Тези


 

Виписки


 

Тези

 

Виписки

 

Дотримання вимог щодо ведення класного журналу та предметних сторінок

 

Серпень-вересень

 

Вересень- листопад

 

Протягом навчального року

 

 

Удосконалення  знань

законодавчої та нормативної бази
 

Постійно використовувати в навчально-виховній роботі
 

Науково-теоретична підготовка

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

Працювати над впровадженням в життя сучасної педагогічної  науки і практики по вдосконаленню форм, методів і прийомів навчання згідно вимог сучасності.

 

Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково-методичної проблеми школи

 

Пєхота О.М. Освітні технології

 

Єгорова Ю. М. Мультимедіа як засіб підвищення ефективності навчання в загальноосвітній школі

 

Кітаєва М. Використання мультимедійних технологій/ Початкова освіта. – 2011. – №38. –  С. 7

 

Гаврилюк О. Нові технології навчання – ефективний шлях

забезпечення високої кваліфікації спеціалістів.

 

Маслюк Ю. А. Проблеми використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальній діяльності// Інновації в освіті. – 2006. – №1. – С. 117-123

 

 • Гевал П.А. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. - №3.

 

Створення особистісно орієнтованого робочого зошита з даної теми

 

Розробка системи уроків із власного досвіду відповідно до сучасних вимог

Жовтень-листопад

Підвищення ефективності навчання англійської мови

за рахунок впровадження  в практику новітніх педагогічних технологій


 

Систематизація матеріалів із досвіду роботи над темою

 

 

 

 

Методична підготовка

 

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

Вивчати та узагальнювати матеріали з досвіду роботи вчителів 

Ознайомлюватися  з новинками науково-методичної  літератури


 

Опрацювати

сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації.

 

Побірченко Н, Коберник Г.Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій.

.

Артамошкін Т.М. Методика організації колективної форми навчальної діяльності учнів.

Полат Е.С. Метод проектів як засіб формування комунікативної компетенції.

 

Черняк О. Г.Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови.

 

С.І.Бабатіна Використання інтерактивних технологій під час групового навчання.

 

Виноградова М.Д., Первик Н.В.

Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові.

 

Відвідування семінарів, конференцій

 

Апробація нових підручників

 

Розробка уроків з елементами використання презентацій
 

Розробка та проведення відкритого уроку

 


 

Протягом року
 

лютий

Виявляти, як впровадження

обраної теми вплине на якість навчальних досягнень учнів, що

викликає труднощі, у чому причини

 

Впровадження нових методичних прийомів і підходів у процесі викладання предмету
 

Підвищення власного

методичного рівня

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогічні основи навчання та виховання

 

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

 

Опрацювати новинки

психолого-педагогічної літератури.
 

Вивчення та

запровадження

передового

педагогічного досвіду.

 

Оволодіння конкретними педагогічними технологіями, їх адаптація до своїх

умов навчальної діяльності.

 

Єгорова Р. К. Teaching Reading to Young Learners// Англійська мова та література. - 2010. - №10.

 

Наталья Самоукина, Практичний психолог в школі // Джерело.— 2009.

 

Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке.

 

Упатова І.П. Різнорівневі дидактичні завдання як спосіб диференціації навчання.//Джерело. – 2011. - №2

 

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы.

Упатова І.П. Різнорівневі дидактичні завдання як спосіб диференціації навчання

 

 

Участь у роботі динамічних,

творчих груп, виступи з

творчими звітами на

засіданнях методичних об’єднань, семінарах тощо.

 

Розробка дидактичних матеріалів та  тестів

 

 

Лютий-березень

 

Покращення   

рівня  психофізіологічного комфорту ,

характеру взаємин між учасниками навчально-виховного процесу,

розширення комунікативного простору.


 

Удосконалення  своїх знань в області класичної й сучасної психології й педагогіки.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи педагогічного управління

 

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

 

Вивчення можливостей управління навчальною діяльністю дітей з урахуванням особливостей їх розвитку, інтересів, мотивації. 

Самореалізація у

професійному плані як

творчої особистості.

 

Робота з батьками


 

Підготовка учнів до олімпіад

 

Жадан О. М. Психологічні умови до уроку через призму оновленої освіти//Педагогічна майстерня. – 2015. - №4.

 

Садкіна В. І. ІКТ технології на службі в учителя... можливості та спокуси//Педагогічна майстерня. – 2014. - №1.

 

Чаус М. Підвищення фахової майстерності вчителів//Іноземна мова в сучасній школі. – 2011. - №6.

Підгорний В. Е. Основи психологічної готовності до життя (5-6 кл.)// Практична психологія та соціальна робота.

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англ.. мови

 

Виписки, конспекти статей
 

Матеріали для батьківського лекторію

 

Підготовка матеріалів для роботи груп «Олімпійський резерв»

 

Протягом навчального року 

Протягом навчального року

 

Протягом навчального року

 

Адаптація навчального  процесу для формування навичок навчання читання відповідно до розвитку індивідуальних

особливостей

кожного учня.


 

Взаємозв’язок з батьками учнів

 

Результат у міських олімпіадах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення професійного рівня вчителя

 

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

 

Відвідування уроків вчителів високої професійної майстерності.

 

Проходження чергової атестації педагогічних працівників

 

 

Конспекти уроків, презентації вчителів. 

Наказ МОНУ № 1135 від 08.08.13 Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 

Виписки, тези, конспекти.

 

Оформлення атестаційних документів та матеріалів.
 

Творчий звіт про роботу над проблемою «Формування комунікативних компетентностей  для творчого самовираження особистості засобами сучасних ІКТ».

 

 

Протягом року
 

січень – березень
 

Удосконалення навчально-виховного процесу на уроках іноземної мови,

вирішення проблемних педагогічних і дидактичних завдань.

 

Підвищення якості проведення занять.

 

Підвищення фахового рівня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28 ВИДІВ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Усього в результаті дидактико-методичного моделювання виявлено 28 видів уроку:

 

1. Пояснення фонетичного матеріалу імитативним  методом і розвиток усного мовлення

2. Пояснення фонетичного матеріалу аналітико-імитативним методом і розвиток усного мовлення

3. Введення і закріплення лексики в мовних зразках

4. Пояснення лексики і навчання усного мовлення

5. Пояснення лексики і навчання читанню

6. Активізація лексики в усному мовленні

7. Введення  і  закріплення  граматики  в  мовних  зразках

8. Пояснення граматики і навчання усного мовлення

9. Пояснення граматики і навчання читанню

10. Активізація граматики в усному мовленні

11. Пояснення каліграфії і навчання письму

12. Пояснення орфографії і навчання письму

13. Пояснення правил читання і навчання читанню

14. Навчання діалогічної мови за допомогою мовних зразків

15. Навчання діалогічної мови шляхом обговорення

16. Навчання діалогічної мови шляхом драматизації

17. Навчання діалогічної мови за допомогою ситуацій

18. Навчання монологічної мови за допомогою мовних зразків

19. Навчання монологічної мови шляхом переказу

20. Навчання монологічної мови шляхом розповіді

21. Навчання монологічної мови за допомогою опису

22. Навчання аудуюванню монологічної мови

23. Навчання аудуюванню при діалогічній мові

24. Навчання синтетичному читанню в умовах усного попередження

25. Навчання вдумливому читанню з елементами аналізу

26. Навчання вдумливому синтетичному читанню

27. Навчання ознайомлювальному синтетичному читанню

28. Навчання письмової мови

 

 

 

 

 

 

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

1. Мета уроку визначена (чітко, конкретно, дидактично правильно, недостатньо чітко, неконкретно, дидактично виправдано).

2. Види (етапи) мовної діяльності (взаємопов'язані, недостатньо логічно послідовно, не послідовно, обумовлені темою і метою уроку, не обумовлені змістом уроку та поставленим дидактичним завданням).

3. Використані методи роботи (ефективні, малоефективні, неефективні, передбачають ознайомлюючий, стандартизуючий, варіантний, комбінований характер мовної діяльності школярів).

4. Прийоми (вступу, активізації, практичного застосування фонетичного, лексичного, граматичного матеріалу, різноманітні, доцільні, стимулюючі активну пізнавальну мовну діяльність учнів, одноманітні, доцільні, нестимулюючі).

5. Учитель застосував (хорові, парні, індивідуальні, комбіновані форми роботи, які сприяли, не сприяли формуванню мовних умінь і навичок).

6. Використання аудіовізуальних способів навчання (магнітофон, програвач, діафільми, епідіаскоп, кінофільм, таблиці, картини і т.д.).

7. Зворотний зв'язок (достатній, достатній частково, незадовільний).

8. Темп уроку (високий, уповільнений). Мовною практикою охоплені (всі учні класу, більша частина, менша, окремі учні).

9. Мовна діяльність школяра (повністю, частково) спрямована на (формування, активізацію, автоматизацію) умінь та навичок (вимови, аудіювання, діалогічного мовлення, монологічного, читання) (відповідає, частково відповідає, не відповідає визначеній меті уроку).

10. Мовлення учнів має (рецептивний, репродуктивний, умовно-продуктивний, продуктивний характер), комунікативне (повністю, частково) обумовлене, необумовлене.

11. Учні оперують (фонетичним, лексичним, граматичним) матеріалом на рівні (слова, речення, репліки, зв'язного висловлювання) з використанням (без використання) навчальної опори (логічних: аналогій, алгоритмів, схем, таблиць; зорових, складових і слухозорових: картин, ілюстрацій, озвучень картини та діафільмів і т.д.).

12. Учні проявили (стійкі, слабкі, незадовільні) уміння і навички під час оперування лексичними одиницями, граматичними структурами в (алогічних, відмінних) ситуаціях усного спілкування, читання (про себе, вголос, синтетичного, аналітичного).

13. Типовими недоліками в мовній підготовці школярів є (недосконала вимова, відсутність фонематичного слуху, мовної інтуїції, обмежений лексичний запас, незнання або недостатнє усвідомлення граматичних структур, недостатні навички самостійного мовлення без використання навчальних опор, невміння користуватися стимулюючими до розмови репліками, уповільнена мовна реакція і т.д.).

14. Інтерес учнів до вивчення іноземної мови (великий, значний, незначний, відсутній).
15. Урок проведений на високому, невисокому, незадовільному (науковому рівні); методично: грамотно, недостатньо грамотно, незадовільно).

Вчителю потрібно:


• дотримуватись вимог програми; 

• ознайомитись із рекомендаціями інструктивно-методичних матеріалів і методичних посібників із питань; 

• вивчити досвід розв'язання таких методичних проблем у практиці роботи вчителів; 

• звернути увагу на підготовку учнів до уроку, наявність у них підручників, словників, зошитів, організація гуртових і парних видів роботи, чіткість і лаконічність формування завдань учням, естетичний вигляд наочних посібників та ін.; . 

• відвідати уроки вчителів у класах; 

• поглиблено самостійно вивчити тему (проблему).

 

 

 

 

САМОАНАЛІЗ  УРОКУ  З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ОРІЄНТОВНА СХЕМА САМОАНАЛІЗУ УРОКУ

 1. Чи відповідає мій урок програмі?
 2. Чи правильно мною були визначені і розв’язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?
 3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?
 4. Що було основним, найсутгєвішим на уроці?
 5. Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?
 6. Чи вдало визначена структура уроку?
 7. Чи була організована на уроці робота із формування основних умінь, навичок, інтересів учнів?
 8. Як здійснювались внутріпредметний і міжпредметний зв’язки?
 9. Які методи і засоби навчання були використані на уроці?
 10. Чи були вдалими вибір і поєднання?
 11. Які форми навчання (масові, гєупові, індивідуальні) домінували на уроці?
 12. Чи були вдалими Їх вибір і поєднання?
 13. Чи об’єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання учнів?
 14. Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання?
 15. Чи було воно диференційованим?
 16. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів?

 

 

 

Англійська - мова не лише міжнародного спілкування, а й мова здорової нації. Саме це учні Грем'яцької ЗОШ 10 та 11 класів і прагнули довести на інтегрованому уроці іноземної мови у рамках проведення Олімпійського тижня. 

 

Інтернет-ресурси для перегляду:

https://youtu.be/UB2eNfnfZyc

http://yu85ic.blogspot.com/

 

C:\Users\Home\Desktop\олімп ігри.mp4_snapshot_00.28.jpg

C:\Users\Home\Desktop\олімп ігри.mp4_snapshot_07.10.jpg

23 червня (п'ятниця) 2017 року, в 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбулася Церемонія нагородження кращих вчителів, які брали участь у впровадженні інноваційних навчальних кейс-технологій у ході освітньої реформи в Україні.

Організатор: Освітня платформа www.edufuture.biz

Під час церемонії будуть оголошені імена педагогів, які зайняли призові місця в Конкурсі "Кейс-уроки як сучасний тренд в освіті".

На нагородження виступили: Рено Доменіко, президент Sterling Business School (США); Іван Осадчий, ректор "Академії неперервної освіти"; Алевтина Седоченко, керівник проекту НОП (Нова Освітня Платформа); Володимир Співаковський, президент корпорації Гранд, автор освітньої платформи www.edufuture.biz

Серед гостей та учасників церемонії – вчителі та директори шкіл усіх регіонів країни, а також зарубіжні фахівці в галузі освіти і реформ.

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Довідка:

Інноваційні Кейс-уроки, які провели більше 100 шкіл-учасників Конкурсу та затверджені Науково-методичною радою КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", рекомендовані для вивчення в освітніх установах, особливо в умовах децентралізації.

Кейс-уроки – передова освітня технологія, що з'єднує компетентнісний підхід і комплексне оволодіння знаннями. Це навчальний матеріал структурований в особливому тематичному форматі міжпредметних зв'язків. Він складається з кількох предметних розгорток, які системно відображають розділи шкільної програми, а так само суміжну інформацію за її межами, дозволяючи опановувати важливими компетенціями особистісного зростання.

Зображення може містити: 3 особи, люди стоятьЗображення може містити: 3 особи, люди стоятьЗображення може містити: 3 особи, люди стоятьСвітлина від Юлі Чехолки.Світлина від Юлі Чехолки.

 

 

Відбувся семінар вчителів англійської мови.


10 травня 2017 року на базі Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся районний постійно діючий семінар-практикум вчителів англійської мови
Тема семінару: «Підвищення ефективності уроку англійської мови шляхом використання комунікативно-когнітивного підходу".
У роботі семінару взяли участь 28 вчителів. Відповідно до плану семінару педагоги опрацювали матеріали з теорії комунікативно-когнітивного підходу до вивчення іноземної мови та «занурилися» у світ інтернет-технологій.
Вчитель Івченко-Чехолка Юлія Вікторівна у практичній частині продемонструвала доцільність новітніх технологій та значущість роботи у системі Blogger для сучасного та креативного педагога.
До уваги присутніх була запропонована цікава творча робота в парах «To blog or not to blog?», де вчителі англійської мови майстерно відтворили «кроки створення блогу».
Крім цього учасники семінару опрацювали питання, які стосувалися такої форми роботи, як Case-study. Після перегляду уроку в 11 класі долучилися до цієї сучасної освітньої технології шляхом моделювання кейс-уроку.
Як підсумок, вчителі дійшли одностайного висновку, що сучасний урок англійської мови повинен бути максимально унаочнений, з використанням інформаційних технологій, носити комунікативну та соціокультурну направленість.
 

 

Інтернет-ресурси для перегляду:

https://www.youtube.com/watch?v=E7y-v0ULcvY&t=302s
https://www.youtube.com/watch?v=gELTXUTvyXM&t=12s

 

D:\фото\робота\PICT0015.MP4_snapshot_00.00_[2017.05.11_14.08.00].jpg Світлина від Юлі Чехолки.

 

 

10 квітня 2017 року на базі Рівненського ОІППО відбувся навчально- методичний семінар для керівників районних, міських методоб’єднань, викладачів вузів та вчителів англійської мови за участю видавництва National Geographic Learning. Семінар передбачав дві складові: «Іспити крупним планом: забезпечення успіху іспиту з англійської мови» та «Активні методи навчання: інтенсивне залучення учнів до усного мовлення».
Алекс Ворен, тренер міжнародного рівня кваліфікації CELTA та DELTA з Великої Британії, в ході роботи семінару ознайомив учасників із стратегіями забезпечення успіху іспиту з англійської мови та активними методами залучення учнів до усного мовлення.

Під час роботи семінару працювала книжкова виставка від видавництва National Geographic Learning, також відбувся розіграш призів та фотосесія з Алексом Вореном.

У семінарі взяли участь 123 вчителів та викладачів англійської мови, які отримали сертифікати видавницва.
Приємно було бути учасницею цього семінару, отримати нові знання і ще й виграти чудову книгу від видавництва.

 

 

 

Світлина від Юлі Чехолки.Світлина від Юлі Чехолки.

 

 

 

Крок до майстерності

Ідея раннього розвитку дитини перестала обговорюватися науковцями та педагогами як новаторська думка, тому в Концепції навчання іноземних мов початкова школа визначається як надзвичайно важливий етап навчання, що характеризується специфікою змісту та має свої цілі і завдання. З метою вдосконалення власної педмайстерності вчитель англійської мови Івченко-Чехолка Ю.В. презентувала теоретичні засади раннього навчання іноземним мовам і поділилась практичними методичними рекомендаціями з власного педагогічного досвіду для досягнення найбільшої ефективності організації навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови. Вчителі Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст. відвідали майстер-клас на тему «Впровадження ігрових форм те методів на уроках англійської мови» та пересвідчились, що дана методика дає свої результати:  учні легко  вчаться читати, писати, рахувати, сприймати інформацію на слух, описувати пори року, ставити запитання та адекватно реагувати на них, спілкуватись англійською мовою. Присутні побачили організацію самостійної, групової, колективної та індивідуальної  роботи учнів, пізнавальних здібностей учнів, створення сприятливої навчальної атмосфери на уроці та оптимальних міжособистісних стосунків.

Учасники майстер-класу мали можливість удосконалити свої вміння, як  навчати учнів аудіюванню, читанню, письму, враховуючи те, що сучасні технології дозволяють це робити легко і невимушено граючись.

Інтернет-ресурси для перегляду:

https://youtu.be/T8ppjPM2Ucg

https://yu85ic.blogspot.com/

C:\Users\Home\Desktop\Майстер-клас.mp4_snapshot_01.50.jpg

 

Сьогодні ми провели позакласний захід для учнів 5-11 класів. Під мелодії Англії учнів очікував смачний сюрприз - справжнє англійське вівсяне печиво за виконання творчого завдання. Учні переглянули репортаж з Великої Британії і мали змогу продемонструвати свої знання під час вікторини. А самим цікавим та розважальним стала інсцінівка казки Червона шапочка підготовлена учнями 11 класу на іноземній мові.

Я дякую усім класам, учасникам і моїм помічникам. Працювати з вами було справжнім задоволенням, а англійський рік в Україні був сповнений незабутніми моментами! Запрошую вас до перегляду.

Інтернет-ресурси для перегляду:

https://youtu.be/Ev9M_KQXASc

Світлина від Юлі Чехолки.Світлина від Юлі Чехолки.

Світлина від Юлі Чехолки. Світлина від Юлі Чехолки.

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
23 січня
Переглядів
397
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку