ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Про матеріал

У статті визначено і обгрунтовано дидактичну доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій, як засобу формування комунікативної компетентності учнів в процесі вивчення англійської мови.

Наведені різні інтерактивні форми, методи, прийоми використання інформаційно-комунікаційних технологій, під час яких, у дітей формуються комунікативні навички, позасвідомо, без напруг засвоюється і закріплюється матеріал, підвищується інтерес до вивчення англійської мови.

Перегляд файлу

 

ВИКОРИСТАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  В ПРОЦЕСІ

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті визначено і обгрунтовано дидактичну доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій,  як засобу формування комунікативної компетентності учнів в процесі вивчення англійської мови.

Наведені різні інтерактивні форми, методи, прийоми використання інформаційно-комунікаційних технологій, під час яких, у дітей  формуються комунікативні навички, позасвідомо, без напруг засвоюється і закріплюється матеріал, підвищується інтерес до вивчення англійської мови.

Ключові слова: комунікативна компетентність, інформаційно - комунікаційні технології.

Як відомо, інформаційні технології настільки поширені в сучасному світі, що інколи ми дуже сором’язливо почуваємося , коли змушені визнати, що «пробачте в мене немає електронної пошти» і т. п. Однак, завдяки певним обставинам нашого життя, навіть знаючи й використовуючи технології в повсякденному житті й маючи великий інтерес до них стосовно нашої професії, ми не завжди можемо пристосувати їх до нашої роботи внаслідок відсутності безпосереднього доступу. Електронна пошта, мультімедія, Інтернет, комп’ютерізоване викладання мов, телеконференції і таке інше – усе це можно й необхідно застосовувати для формування комунікативної компетентності учнів в процесі вивчення англійської мови.

Постановка проблеми. Виходячи із зазначеного, проблема  «Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування комунікативної компетентності в процесі вивчення англійської мови» завжди залишається актуальною.

Метою статті є розглянути специфіку використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови і уточнити їх ефективність щодо підвищення комунікативної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови.

Аналіз наукових джерел, виклад основного матеріалу.

  Інтеграція України в європейський та світовий освітній простір зумовлює нове бачення основної мети і змісту навчання іноземних мов. Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції [8]. Дослідники вказують насамперед на зміну статусу навчальної дисципліни «іноземна мова» з точки зору її культурологічної функції, оскільки мова – не тільки «джерело комунікативної діяльності, але й засіб пізнання, формування і передачі думки, вираження почуттів, емоційних станів людини, засіб реалізації усіх потреб освіченого народу» [2; 164].    Компетентнісний підхід у навчанні іноземних мов досить новий, але, у разі його успішної реалізації, може стати засобом забезпечення учнів корисними знаннями, необхідними для успішного досягнення цілей у реальних життєвих умовах. [5;113]. Структура комунікативної компетентності учнів складається з мовленнєвої, мовної, дискурсивної, стратегічної, соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій [7; 275] тощо.

Пріоритетом моєї професійної діяльності є цілісний розвиток особистості учня, його духовних, емоційних, естетичних і творчих задатків, формування не лише інтелектуальних здібностей, але й навичок та умінь користуватися мовою як засобом спілкування, прагнення до самоосвіти і самовдосконалення.

Знаменитий педагог Ян Коменський  виступає проти механічного запам'ятовування на користь логічного і вказує: «Ґрунтовно впроваджується в розум тільки те, що добре зрозуміло і ретельно закріплено пам'яттю», «Необхідно примушувати заучувати тільки те, що добре зрозуміло». [4; 490]. Отже застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу урізноманітнити вправи, мотивувати учня, сприяти кращому закріпленню в пам’яті навчального матеріалу навчати учнів не пасивно, шляхом зубріння і механічних вправ, а усвідомлено, глибоко і ґрунтовно засвоювати знання, формувати вміння і розвивати навички.

 Так для формування мовної та мовленнєвої компетенцій у своїй практиці використовую звичні вправи «в мультимедійному виконанні» які набувають нового статусу і значно відрізняються від нудних вправ у традиційній формі.

Починаючи урок або нову тему, часто мотивую пізнавальну діяльність учнів, пропонуючи їм переглянути слайд-шоу,  прослухати аудіо запис або відгадати слово. Наприклад  у 4 класі, за допомогою завдання на слайді, спонукаю учнів самостійно визначити тему уроку:

Read the transcription and guess the topic of our today lesson

У 2 класі, разом зі Смайлі , діти співають піню “Hello song!”  Пісня піднімає дітям настрій і налаштовує їх на активну роботу на уроці.

Hello! Hello! Hello!

Hello! Friends Hello!

Hello! Hi! Hello! Hi!

Hurray! Hello! Hi!

 

 Для фонетичної та лінгвістичної зарядки я добираю  різні вправи, віршики, лічилочки, пов’язані з тематичним матеріалом, ілюструю їх. Так наприклад для закріплення  теми  Shopping”,  під час  мовленнєвої розминки  використовую вірш “What have I got in my big bag?”. Спочатку  учні разом з учителем повторюють вірш (Слайд 1)

 

Потім учні повторюють вірш самостійно, користуючись лише малюнками (Слайд 2).

 

Пропоную цікаві завдання під час фонетичної та мовленнєвої розминки  для учнів 2 класів:

 1. До поданих транскрипцій підберіть відповідні малюнки.

 1. Вірш на відпрацювання звука  [ou . Go, my little pony, go! Спочатку вчитель читає вірш, учні повторюють. Потім, рядки  вірша один за одним зникають. І вкінці діти повинні повторити вірш самостійно.

 

 1. З’єднайте  картинки зі словами.

Основна частина уроку також супроводжується відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, схемами, презентується у вигляді слайдів.

Так наприклад, для розвитку граматичних навичок і навичок письма використовую завдання:

Make up the sentences

Для закріплення лексичних одиниць теми, застосовую такі вправи:

Допоможи Незнайці скласти слова

What is it?

На слайді зявляються частини предметів. Вчитель ставить запитання What is it? Учні відповідають It is aДля перевірки слова з’являються цілі предмети.

 

Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на традиційному уроці. Завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій я маю змогу урізноманітнювати форми подання матеріалу та типи навчальних завдань, вправи, тести. Проте, я намагаюся стежити за тим, щоб уроки не були переобтяжені використанням інформаційно-комунікаційних технологій, часто змінюю види і форми діяльності на уроці. Використовую традиційні методики і прийоми навчання: вправи, спілкування з учителем, робота в групах, виконання індивідуальних завдань, дидактичні ігри тощо. Наведу приклади деяких.

Make up a shopping list. (Work in the groups)

 Divide  class into three groups. Take the cards and make up a shopping list as faster as you can.

 

a jar of tomatoes, a carton of juice, a can of Cola, a pack of butter, a bag of rice, a bar of chocolate, a bottle of  oil

 

 

Учні повинні швидко скласти словосполучення. Перемогає команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.

Make up the dialogue and act it out. (Work in the pairs)

 Take the cards and put the phrases in the correct order to make up the dialogue.

Seller and Bill

  ____ Here you are. Anything else?

  ____ Well, I also want two lemons.

  __B__ Hello!

_____ I want a pack of tea and a bag of sugar.

_____ Hello, Bill. What do you want today?

 ____ Sorry, we haven’t got any lemons, but we have some oranges.

 ____ No, I don’t want any oranges. Thank you Good – bye!

 ____ Bye!

 

З метою формування комунікативної компетентності на уроках створюю проблемні ситуації, пропоную творчі завдання. Наприклад, прошу висловити власну думку про пісню або вірш. Практикую завдання: «Прочитайте коментарі до відеофрагменту, який ви щойно переглянули, і висловіть власну думку щодо побаченого».

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє мені ефективніше впроваджувати такі інтерактивні форми навчання як «Незакінчене речення», «Асоціативний ряд», «Лови помилку», метод проектів. Залучати учнів до проектної діяльності починаю на ранніх етапах вивчення англійської мови, оскільки сучасні технології пропонують широкий спектр можливостей для пошуку інформації та оформлення робіт. Учні охоче беруть участь у роботі над різними типами проектів. Це можуть бути творчі проекти (твір, новорічне свято, малюнок, вибір і виконання пісні), дослідницькі (які згодом можуть стати учневі основою для написання наукової роботи), ігрові, (найчастіше реалізовуються у формі уроків-подорожей, екскурсій, прогулянок тощо). Захист проектів може відбуватися у формі виставки, конкурсу, презентації виробів, творчих робіт, або у нестандартних формах уроків.  Під час проектно-пошукової діяльності вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивається критичне мислення, формуються дискурсивна та стратегічна компетенції.

Отже,  з презентованого досвіду можна зробити такі висновки:

 • сучасні інформаційно-комунікаційних технології повністю забезпечують реалізацію принципів дидактики;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє значно розширити можливості навчального процесу;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє формуванню комунікативної, мовної, мовленнєвої, соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій;
 •  у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій традиційні вправи набувають нового статусу, підвищують інтерес до навчання, покращують засвоєння знань;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій допомагає активізувати мовний матеріал, збагатити лексичний запас, розвивати всі види мовленнєвої діяльності, краще зрозуміти граматичний матеріал, побачити практичне застосування лексичних одиниць, модельних фраз, граматичних структур, що вивчаються, тощо.

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

 

 1. Гевал П. Інформаційні технології в навчальному процесі. //  Завуч. – 2002. –  № 10. – C. 8.
 2. Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей культуры личности // Педагогическая інформатика, 2000. – №2. – С. 10 – 11.
 3. Коменский Я. А. Великая дидактика. / Ян Амос Коменский. // Педагогическое наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский – М.: Педагогика, 1988  – 416 с. – (Б-ка учителя).
 4. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения, в 2-х т. / Ян Амос Коменский. // под ред. И. Пискунова и др. – М.: Педагогика, 1982 – т. 1. – 486 с. – т. 2. – 576 с.
 5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / під ред. О.В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.
 6. Мілютіна З.Т. Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках іноземної мови. //  Управління школою. – 2005. – № 19 – 21. – С. 49 – 51.
 7.  Олійник Л.І. Інтеркультура та формування лінгвосоціокультурної  компетенції. Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. Вип.9 / відп.  ред.  Н.М. Корбозерова, 2003. – С. 274 – 279.
 8.  ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи, Іноземна мова, Рівень стандарту, Академічний рівень, Профільний рівень / К. – 2010.

Новикова Оксана

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Резюме

В статье определена и обоснована дидактическая целесообразность использования информационно-коммуникационных технологий как эффективного средства формирования коммуникативной компетентности школьников в процессе изучения английского языка.

Приведены примеры интерактивных форм, методов, приёмов использования  информационно-коммуникационных технологий, во время которых, у школьников формируются коммуникативные навыки, без трудностей усваивается и закрепляется материал, возрастает интерес к изучению английского языка.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, информационно-коммуникационные технологии.

Novykova Oksana

THE FORMING OF  COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS BY THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH

Summary

The article identified and proved the feasibility of the didactic use of information and communication technologies as an effective means of formation of communicative competence in the English language.

Examples of online forms, methods, methods of using information and communication technologies, during which students are communication skills, without difficulty to digest and provides material, a growing interest in learning English.

Keywords: communicative competence, information and communication technologies.

THE FORMING OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS BY THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH

Ukraine's integration into the European and world educational space creates a new vision the main goal and content of teaching foreign languages. The main objective of foreign language learning in secondary schools is shaping in students ' communicative competence. Competency-based  approach in the teaching of foreign languages is fairly new, but, in the case of its successful implementation, can become a means of providing students with useful knowledge, necessary for the successful achievement of goals in real life conditions.

To improve communicative competence of students I use the information and communication technologies in my practice.

The use of information and communication technology gives me the opportunity to spend as usual and custom lessons.

Application of information-communication technologies allows me to effectively implement such interactive forms of training as "Incomplete sentence", "Associative series", "catch the bug," a method of projects.

Therefore, the use of information and communication technologies contributes to the formation of communicative, linguistic, speech, social and sociallingvistic competences; helps intensify the language material, enrich vocabulary, develop all kinds of speech activity, better understand the grammatical material, see the practical application of the lexical units of model phrases, grammatical structures that are studied, etc.

Use of information and communication technologies can significantly enhance the educational process.             

doc
Додано
1 березня 2018
Переглядів
1333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку