Використання мультимедійних технологій на уроках математики

Про матеріал
Мультимедійні технології – це засіб пізнання Сучасні комп'ютерні технології надають величезні можливості для розвитку процесу освіти. Ще К.Д. Ушинський помітив: «Дитяча природа вимагає наочності». Зараз це вже не схеми, таблиці і картинки, а ближча дитячій природі гра, хай навіть і науково-пізнавальна. Мультимедійні технології – це засіб або інструмент пізнання на різних уроках. Мультимедіа сприяє розвитку мотивації, комунікативних здібностей, отриманню навиків, накопиченню фактичних знань, а також сприяє розвитку інформаційної письменності. Мультимедіа вносить і етичний компонент – комп'ютерна технологія ніколи не замінить зв'язок між учнями. Вона тільки може підтримувати потенціал їх сумісного прагнення до нових ресурсів і підходить для використання в різних навчальних ситуаціях, де учні, вивчаючи предмет, беруть участь в діалозі з однолітками і викладачами щодо матеріалу, що вивчається. Такі мультимедіа, як слайд, презентація або відеопрезентація вже доступні протягом довгого часу. Комп'ютер в даний час здатний маніпулювати звуком і відео для досягнення спецефектів, синтезувати і відтворювати звук і відео, включаючи анімацію і інтеграцію всього цього в єдину мультимедіа презентацію. Розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання виконує важливу роль в розвитку спостережливості, уваги, мови, мислення учнів.
Перегляд файлу

Використання мультимедійних технологій на уроках математики

 

Мультимедійні технології – це засіб пізнання

Сучасні комп'ютерні технології надають величезні можливості для розвитку процесу освіти. Ще К.Д. Ушинський помітив: «Дитяча природа вимагає наочності». Зараз це вже не схеми, таблиці і картинки, а ближча дитячій природі гра, хай навіть і науково-пізнавальна.

 

Мультимедійні технології – це засіб або інструмент пізнання на різних уроках. Мультимедіа сприяє розвитку мотивації, комунікативних здібностей, отриманню навиків, накопиченню фактичних знань, а також сприяє розвитку інформаційної письменності. Мультимедіа вносить і етичний компонент – комп'ютерна технологія ніколи не замінить зв'язок між учнями. Вона тільки може підтримувати потенціал їх сумісного прагнення до нових ресурсів і підходить для використання в різних навчальних ситуаціях, де учні, вивчаючи предмет, беруть участь в діалозі з однолітками і викладачами щодо матеріалу, що вивчається.

 

Такі мультимедіа, як слайд, презентація або відеопрезентація вже доступні протягом довгого часу. Комп'ютер в даний час здатний маніпулювати звуком і відео для досягнення спецефектів, синтезувати і відтворювати звук і відео, включаючи анімацію і інтеграцію всього цього в єдину мультимедіа презентацію.

 

Розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання виконує важливу роль в розвитку спостережливості, уваги, мови, мислення учнів.

 

ІКТ дозволяють не тільки наситити учнів великою кількістю готових, строго відібраних, відповідним чином організованих знань, але і розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів.

 

Наочність матеріалу підвищує його засвоєння, оскільки задіяні всі канали сприйняття учнів – зоровий, механічний, слуховий і емоційний. Використання мультимедійних презентацій доцільне на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроці. Так само, можливі ситуації, в яких матиме сенс спочатку проводити огляд розділу або тільки демонструвати потрібну тему без поглиблення і накопичення знань або навиків, а поглиблення і вдосконалення навиків використання потрібної теми надалі можна здійснити за рахунок самоосвіти. Дана форма дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, що дозволяє полегшити запам'ятовування і засвоєння матеріалу, що вивчається. Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей. Учнів привертає новизна проведення таких моментів на уроці, викликає інтерес.

 

Висновок: Якою б складною і нудною ні була тема уроку, вона стане, цікава школяреві, якщо навчальний матеріал на екрані представлений у фарбах, із звуком і іншими ефектами.

 

Найбільш доступне і просте для створення таких уроків середовище Power Point. Створити прості слайди для уроку за наявності практики можна достатньо швидко. Це дуже зручно. Вчитель звільняється від необхідності малювання якогось креслення безпосередньо на уроці, що економить час, і потім, креслення на екрані – зовсім не те, що зображене в поспіху крейдою на дошці. Це крупно, рівно, барвисто, яскраво. Пояснювати нову тему по такому кресленню – одне задоволення. В процесі пояснення, я дуже люблю застосовувати анімаційні слайди. Показати, виділити, на які елементи або об'єкти слід звернути увагу, щоб в певний час з'явилася потрібна інформація. Можна накласти звук, наприклад, для проведення математичного диктанту, релаксації або для інших цілей. При закріпленні знань по пройденому курсу використовую тест, який можна створити в Microsoft Word. Барвистіше він виглядає в Power Point. Результат тесту видно відразу на демонстраційному екрані, що завжди приводить в захоплення учнів, якщо їх відповіді співпадають з правильними відповідями на екрані.

 

Висновок: Презентація по темі уроку в процесі пояснення нового матеріалу дозволяє вчителю не робити записів на дошці, а значить залишається більше часу на закріплення.

 

Третій крок – освоєння навиків роботи з мультимедійними програмними засобами учнів. Навіть молодший школяр виконує простий за змістом проект в Microsoft Power Point. У проектній діяльності учень усвідомлює свою місію – розкрити іншим значення освоєних їм технологічних способів діяльності. Він ставить мету розвивати здібності при освоєнні необхідного наочного змісту, складає покроковий план дій, потім втілює його в робочих слайдах, нарешті, аналізує результат і шлях, який привів до нього.

 

Висновок: Формувати навики роботи з мультимедійними програмними засобами краще всього в позаурочний час на факультативних заняттях або гуртках з малою групою учнів. І саме ці учні, застосовуючи надалі освоєні ними програми, можуть зацікавити решту учнів класу, тому що дані програмні засоби дозволяють з мінімальними витратами одержувати якомога більше навчальної інформації.

 

Основна задача вчителя полягає у виробленні стратегії по формуванню у школярів початкових навиків роботи. При цьому він повинен передбачити: 

ознайомлення учнів з основними об'єктами, що виводяться на екран;

вироблення навиків пошуку необхідної інформації.

 

Звичайно, використовування мультимедійного проектора, демонстрація або фронтальна робота з класом на уроці дають наочне уявлення, але повніше розкриття можливостей мультимедійних технологій на уроці, здається, досягається не тільки фронтальною роботою, а в індивідуальній роботі кожного учня з інтерактивним продуктом.

 

При рішенні подібних задач школярі придбають не тільки математичні знання і уміння, але і навики роботи з мультимедійними програмами. Використання на уроці таких елементів сприяє формуванню у школярів умінь працювати з різною інформацією, критичного до неї відношення, розвиває логічне мислення, забезпечує інформаційну і емоційну насиченість уроків, сприяє підвищенню інтересу учнів до предмету, забезпечує зв'язок навчального матеріалу з навколишнім життям.

 

Треба відзначити, що мультимедійні програмні засоби несуть в собі широкі можливості, головне, щоб це зрозуміли учні. Це розуміння повинне перерости в зацікавленість не тільки учнів, але і вчителя, що дозволить йому по-новому поглянути на методику побудови уроків.

 

Методика використання мультимедіа технологій припускає:

 • вдосконалення системи управління навчанням на різних етапах уроку;
 • посилення мотивації навчання;
 • поліпшення якості навчання і виховання, що підвищить інформаційну культуру учнів;
 • підвищення рівня підготовки учнів у області сучасних інформаційних технологій;
 • демонстрацію можливостей комп'ютера, не тільки як засоби для гри.

 

Мультимедійні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні задачі:

 • засвоїти базові знання по предмету;
 • систематизувати засвоєні знання;
 • сформувати навики самоконтролю;
 • сформувати мотивацію до навчання;
 • надати навчально-методичну допомогу учням в самостійній роботі над навчальним матеріалом.

 

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння учнями інформації шляхом сполучення навчального матеріалу і забезпечення його успішного сприйняття, яке посилюється при підключенні зорової пам'яті. Відомо, що більшість людей запам'ятовує 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо і відеоінформації підвищує запам’ятовування  до 40-50%. Мультимедіа програми представляють інформацію в різних формах і тим самим роблять процес навчання ефективнішим. Економія часу, необхідного для вивчення конкретного матеріалу, в середньому складає 30%, а надбані знання зберігаються в пам'яті значно довше.

 

При використанні на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому як і раніше зберігаються всі основні етапи, зміняться, можливо, тільки їх тимчасові характеристики. Необхідно відзначити, що етап мотивації в даному випадку збільшується і несе пізнавальне навантаження. Це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до поповнення знань яких бракує, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня.

 

Структурна компоновка мультимедійної презентації – системне, аналітичне мислення. Крім того, за допомогою презентації можна використовувати різноманітні форми організації пізнавальної діяльності: фронтальну, групову, індивідуальну. Мультимедійна презентація, таким чином, найбільш оптимально і ефективно відповідає триєдиній дидактичній меті уроку:

 

Освітній аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення.

Розвиваючий аспект: розвиток пізнавального інтересу учнів, уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізація творчої діяльності учнів.

Виховний аспект: виховання наукового світогляду, уміння чітко організувати самостійну і групову роботу, виховання відчуття товариства, взаємодопомоги.

 

Мультимедійні технології можуть бути використані:

 

1. Для оголошення теми

Тема уроку представлена на слайдах, в яких стисло висловлені ключові моменти  питання що розбирається.

 

2. Як супровід пояснення вчителя

У своїй практиці я використовую створені спеціально для конкретних уроків мультимедійні конспекти-презентації, що містять короткий текст, основні формули, схеми, малюнки, відео фрагменти. При використанні мультимедіа презентацій в процесі пояснення нової теми досить лінійної послідовності кадрів, в якій можуть бути показані найвиграшні моменти теми. На екрані можуть також з'являтися визначення, схеми, які учні списують в зошит, тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше. Показ такої презентації (який в цьому випадку є чимось на зразок конспекту теоретичного матеріалу по даній темі) виробляється викладачем на одному комп'ютері (бажано із застосуванням засобів проекції на настінний екран). Перехід від кадру до кадру в цьому випадку запрограмований тільки по натисненню клавіш або по клацанню мишею, без використовування автоматичного переходу після закінчення заданого часу, оскільки час, що вимагається для сприйняття учнями того або іншого кадру з урахуванням додаткових пояснень, може бути різним залежно від рівня підготовки учнів.

 

3. Як інформаційно-повчальна допомога

У навчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність дитини по пошуку, усвідомленню і переробці нових знань. Вчитель в цьому випадку виступає як організатор процесу навчання, керівник самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку.

 

4. Для контролю знань

Використання комп'ютерного тестування підвищує ефективність навчального процесу, активізує пізнавальну діяльність школярів. Тести можуть бути варіантами карток з питаннями, відповіді на які учень записує в зошиті або на спеціальному бланку відповідей, за бажанням вчителя зміна слайдів може бути налаштована на автоматичний перехід через певний інтервал часу.

 

При створенні тесту з вибором відповіді на комп'ютері, можна організувати висновок реакції про правильність (неправильність) зробленого вибору або без вказівки правильності зробленого вибору. Можна передбачити можливість повторного вибору відповіді. Такі тести повинні передбачати висновок результатів про кількість правильних і не правильних відповідей. За наслідками таких тестів можна судити про ступінь готовності і бажання учнів вивчати даний розділ.

 

Особливої уваги вимагає питання сумісного використання мультимедійних презентацій і робочих зошитів. На мій погляд, не слід спиратися тільки на можливості комп'ютера, хоча він надає прекрасні засоби для наочного і барвистого представлення інформації даної теми, що вивчається, тексти основних визначень і інші основоположні відомості все ж таки повинні залишитися у учнів у вигляді "паперової копії". При рішенні задач, в яких вимагається виконати самостійно які-небудь обчислення і вписати готові відповіді в указані місця, також бажано робити це в робочому зошиті. Функції мультимедійних презентацій і робочих зошитів строго розділені і дублювати один одного повинні тільки там, де це дійсно необхідно.

 

Переваги використання мультимедійних презентацій

Учнів привертає новизна проведення мультимедійних уроків. У класі під час таких уроків створюється обстановка реального спілкування, при якій учні прагнуть виразити думки “своїми словами”, вони з бажанням виконують завдання, виявляють цікавість до матеріалу, що вивчається, у учнів пропадає страх перед комп'ютером. Учні вчаться самостійно працювати з навчальною, довідковою і іншою літературою по предмету. В учнів з'являється зацікавленість в отриманні вищого результату, готовність і бажання виконувати додаткові завдання. При виконанні практичних дій виявляється самоконтроль.

 

Можна виділити наступні особливості даної технології:

 • Якість зображення, виконуваного крейдою на дошці, не витримує ніякого порівняння з акуратним, яскравим, чітким і кольоровим зображенням на екрані.
 • За допомогою дошки і крейди скрутно і безглуздо пояснювати роботу з різними додатками.
 • У випадках виявлення в слайдах навчальних посібників недоліків або помилок, можна порівняно легко усунути дефекти.
 • Залежно від підготовленості учнів один і той же матеріал можна пояснювати і дуже докладно, і розглядати тільки базові питання теми. Темп і об'єм матеріалу що викладається, визначається по ходу уроку.
 • Під час демонстрації презентації, навіть із застосуванням проектора, робоче місце учнів достатньо добре освітлене.
 • Підвищення рівня використання наочності на уроці.
 • Підвищення продуктивності уроку.
 • Встановлення міжпредметних зв'язків з іншими предметами.
 • З'являється можливість організації проектної діяльності учнів по створенню навчальних програм, під керівництвом викладачів інформатики і вчителями-предметниками.
 • Викладач який створює, або використовує інформаційні технології вимушений звертати величезну увагу на логіку подачі навчального матеріалу, що позитивним чином позначається на рівні знань учнів.
 • Змінюється відношення до ПК. Школярі  починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи.

 

Рекомендації з розробки мультимедійних презентацій

Мультимедійні програмні засоби мають великі можливості у відображенні інформації, які значно відрізняються від звичних, і роблять безпосередній вплив на мотивацію школярів, швидкість сприйняття матеріалу, стомлюваність і, таким чином, на ефективність навчального процесу в цілому.

 

На етапі створення мультимедійної презентації необхідно враховувати наступні моменти:

 • Психологічні особливості учнів даного класу.
 • Цілі і результати навчання.
 • Структуру пізнавального простору.
 • Вибір найефективніших елементів комп'ютерних технологій для вирішення конкретних задач конкретного уроку.
 • Кольорову гамму оформлення навчального матеріалу.

 

При роботі з мультимедійними презентаціями на уроках необхідно, перш за все, враховувати психофізіологічні закономірності сприйняття інформації з екрану комп'ютера, телевізора, проекційного екрану. Робота з візуальною інформацією, що подається з екрану, має свої особливості, оскільки при тривалій роботі викликає стомлення, зниження гостроти зору. Особливо трудомісткою для людського зору є робота з текстами.

 

При створенні слайдів необхідно врахувати ряд основних вимог:

 • Слайд повинен містити мінімально можливу кількість слів.
 • Для надписів і заголовків слід вживати чіткий крупний шрифт, обмежити використання просто тексту. Лаконічність — одна з початкових вимог при розробці навчальних програм.
 • Переважно виносити на слайд речення, визначення, слова, терміни, що учні записуватимуть в зошиті, прочитуватимуть їх вголос під час демонстрації презентації.
 • Розмір букв, цифр, знаків, їх контрастність визначається необхідністю їх чіткого розгляду з останнього ряду парт.
 • Заливка фону, букв, ліній переважна спокійного, «неїдкого кольору», що не викликає роздратування і стомлення очей.
 • Креслення, малюнки, фотографії і інші ілюстраційні матеріали повинні, по можливості, мати максимальний розмір, рівномірно заповнювати все екранне поле.
 • Не можна перенавантажувати слайди зоровою інформацією.
 • На перегляд одного слайду слід відводити достатній час (не менше 2-3 хв.), щоб учні могли сконцентрувати увагу на екранному зображенні, прослідити послідовність дій, роздивитися всі елементи слайду, зафіксувати кінцевий результат, зробити записи в робочі зошити.
 • Звуковий супровід слайдів не повинен носити різкий, відволікаючий, дратівливий характер.

 

Для забезпечення ефективності навчального процесу необхідно:

 • уникати монотонності, враховувати зміну діяльності учнів по її рівнях: пізнавання, відтворення, застосування;
 • орієнтуватися на розвиток розумових здібностей дитини, тобто розвиток спостережливості, асоціативності, порівняння, аналогії, виділення головного, узагальнення, уяви і т.п.
 • дати можливість успішно працювати на уроці із застосуванням комп'ютерних технологій і сильним, і середнім, і слабким учням;
 • враховувати чинник пам'яті дитини (оперативної, короткочасної і довготривалої). Обмежено слід контролювати те, що введене тільки на рівні оперативної і короткочасної пам'яті.

1

 

doc
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
28 січня 2019
Переглядів
276
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку