Використання прикладних задач на уроках математики – одина із методик STEM-освіти

Про матеріал
Використання прикладних задач на уроках математики – одина із методик STEM-освіти. Наведено приклади задач "життєвого" змісту для розв'язування на уроках математики для 5-8 класів.
Перегляд файлу

Використання прикладних задач на уроках математики – одина із методик STEM-освіти

        Сьогодні ми переживаємо зміни в усіх сферах життя, які не могли не стосуватися і освіти також. Прийшло усвідомлення того, що дітей потрібно вчити по-новому, що перевірені часом методи навчання та виховання в масових школах не дозволяє досить успішно адаптувати випускників до життя в сучасному суспільстві. Зрозуміло, що незалежно від того, наскільки різносторонніми та твердими не були б знання учня, він виявиться безпорадним в житті до кількості задач і проблем з якими він може зустрітися, якщо не навчитися вчитися, змінювати себе, якщо не буде сформована цінність та здатність до самозміни, самоосвіти та саморозвитку. В наш час постало питання про створення Нової Української Школи. Однією із концепцій якої є те, що « Реформування освіти потребує компетентнісного підходу до навчання! ».  Основними ключовими компетентностями концепції «Нової української школи», є : спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина.

   Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного профілю освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.

   Основою даної методики є те, що учні отримують практичні навички, що можуть зробити їх життя простіше. Дитина не просто знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці.

   Метою моєї роботи є розкриття особливостей використання STEM-технологій в вивченні математики у моєму навчальному закладі- колегіумі № 16 м. Камянське . Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань, а саме виділити можливості використання існуючих STEM-технологій в навчанні математики у загальноосвітніх навчальних закладах.

   Основним завданням середньої школи є викликати у дитини зацікавленість до природничо-математичних наук, надати сукупність практично важливих знань, необхідних для подальшого життя людини, глибокого розуміння екології і природи в цілому. Основним завданням старшої школи є сприяння свідомому вибору подальшої освіти STEM профілю, поглиблена підготовка з групи предметів STEM.

Якісна підготовка школярів передбачає озброєння їх математичними методами пізнання реальної дійсності. Цьому сприяє зближення методів розв’язування задач, що розглядають у курсі математики, з методами розв’язання задач, що виникають на практиці. Тому використання прикладних задач під час вивчення математики є важливим аспектом свідомого сприйняття навчального матеріалу учнями, адже саме прикладні задачі викликають у школярів активізацію розумової діяльності, сприяють виникненню особистих мотивів навчання. Задачі, які містять нові відомості з різних життєвих галузей, розвивають інтерес і допитливість.

На таких заняттях підвищується активність учнів, а в результаті покращується якість запам’ятовування і відтворення досліджуваного матеріалу, оскільки учні не тільки сприймають матеріал від учителя, а й самі беруть активну участь у його створенні та засвоєнні шляхом поєднання розумових операцій з практичними діями. Розв’язування задач практичного змісту сприяє розвитку творчої самостійності, ініціативи учнів, дозволяє краще реалізувати принцип зв’язку теорії з практикою.

Задачі практичного змісту доцільно розв’язувати для переконання учнів у прикладній спрямованості математики, що показує зв’язок математики з життям.

Пропоную прикладні задачі, які можуть стати в пригоді під час вивчення курсу математики для учнів  5 - 8 класів.

 1. У квітковий магазин завезли троянди трьох сортів: 192 білих, 3З6 червоних i 288 жовтих. Яку найбільшу кількість букетів можна зробити з цих квітів, так щоб кожний букет мав однакову кількість троянд кожного кольору?
 2. Через різке погіршення екологічного стану у Чорному мopi за

останнє століття кiлькiсть дельфінів зменшилася з 1 млн. до 90 тисяч. На скільки дельфінів стало менше у Чорному мopi?

 1. Кілограм картоплі коштує 2,8 грн, кілограм капусти – 3,6 грн, а кілограм моркви – 2,5 грн. Господарка купила 5,03 кг картоплі,

2,06 кг капустиі 0,56 кг моркви. Скільки вона заплатила за покупку?

 1. Золотий ланцюжок важить 8 г. Яка маса золота у ньому, якщо це золото 583-ї проби? ( Пробою дорогоцінного металу називається кількість грамів цього металу в 1000 г сплаву.)
 2. Вiд продажу товару з 1386 гривень одержано 10% прибутку. Знайти собівартість товару. Примітка : в процесі розв'язання варто розкрити учням зміст поняття «собiвартiсть» товару.
 3. При чищенні зубів мама економно витрачає воду (прикриває кран, поки чистить зуби), а тато забуває це робити. Діти зробили виміри витрати води за показаннями лічильника і обчислили, що мама витрачає 1,5 літри кожного ранку, а тато у 2 рази більше. У скільки разів більше витратить води за місяць тато, ніж мама?( Виховне навантаження задач – розвиток економічних навичок, зв'язок з життям, необхідність задуматись над заощадженням води як для збереження ресурсу так і для економії сімейного бюджету.)
 4. На лугу пасеться кінь, прив’язаний до кілка мотузкою, довжина якої дорівнює 10 м. Знайдіть площу ділянки, на якій може пастись кінь.
 5. За скільки часу пліт, що пливе за течією пройде 100 метрів, якщо швидкість течії 1,8 км / год?
 6. Скільки дерев загинуло під час лісової пожежі, якщо відомо, що ділянка, на якій була пожежа, нагадує круг діаметром 24 км, а на одному гектарі росло приблизно 700 дерев?
 7. Уявіть, що ви вирішили протягом години кататися на колесі огляду. Яку відстань ви «проїдете» за цей час, якщо діаметр колеса огляду дорівнює 50 м, а один оберт воно виконує за 20 хв?
 8. Тінь, що відкидається стовпом на поверхню землі, дорівнює 9 м, у той самий час стрижень висотою 2 м відкидає тінь 2,4 м. Знайти висоту стовпа.
 9. З колоди діаметром 120 мм необхідно випиляти брус товщиною 40 мм. Знайти найбільшу ширину бруса.
 10. Піднімаючи воду з колодязя, вал робить 18 оборотів. Обчислити глибину колодязя, якщо діаметр вала 20 см.
 11. З міст Херсон та Одеса виїжджають одночасно два потяги відповідно у напрямах Одеса-Полтава та Херсон-Київ, що перетинаються в місті Кропивницький під кутом 60°. Обидва потяги рухаються рівномірно зі швидкістю відповідно 40 і 60 км/год. Через скільки годин з моменту їхнього відправлення відстань між ними дорівнюватиме початковій, якщо Одеса - Кропивницький = 300 км, Херсон - Кропивницький = 200км?

      Отже,досліджуючи дану тему я дійшла висновку, що практична спрямованість навчання математики – це спрямованість змісту і методів навчання на розв’язування задач і вправ, на формування у школярів навичок самостійної діяльності математичного характеру.

     Прикладна спрямованість математичних знань повинна означати як їх практичне застосування, так і їх теоретичне значення в самій математиці. Лише в цьому випадку буде виховуватися в учнів справжня повага до сили наукових знань.

    За допомогою зв'язку навчання з життям треба забезпечувати розуміння об'єктивності наукових теорій, озброювати учнів знаннями, які даватимуть можливість розв'язувати посильні практичні задачі.

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
20 січня 2019
Переглядів
1709
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку