8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Виправлення технічних і граматичних дефектів при складанні різних видів текстів.

Про матеріал
• розвивати грамотність, логічне мислення учнів, спонукати до самостійної роботи;
Перегляд файлу

Державний навчальний заклад

«Центр професійної освіти інформаційних технологій,

поліграфії і дизайну м. Києва»

 

 

 

 

 

 

 

 

        Затверджую

                                  «_____»                   20     р.

    _______________БАБЕНКО І. П.

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ

уроку теоретичного навчання

з предмету «Спеціальна технологія»

(інтегрованого уроку спеціальної технології та української мови)

 

 

Група: № 31

Професія:«Оператор комп’ютерної верстки, коректор»

Тема 5

Виправлення технічних і граматичних дефектів при складанні різних видів текстів.

Урок №18

Виправлення помилок при складанні табличного матеріалу.

Мета:

 

Методична :

 • показати відвідувачам уроку методику  організації навчальної діяльності учнів на інтегрованому уроці.

Навчальна:

 • узагальнити та закріпити теоретичні та практичні знання, отримані на уроках «Технології комп’ютерної обробки інформації» та виробничого навчання за темою «Робота з табличним матеріалом» та ознайомитися з редакційно-технологічним процесом оформлення таблиць та методами виправлення технічних і граматичних помилок в табличному матеріалі.
 • навчитися самостійно виправляти помилки за допомогою програм  Microsoft Word, QuarkXPress на екрані;
 • працювати із зверстаним табличним матеріалом, контролювати його основні елементи (переноси, «висячі» рядки, виділення, тощо);
 • здійснювати перевірку логічної будови табличного матеріалу.

Розвиваюча:

 • розвивати грамотність, логічне мислення учнів, спонукати до самостійної роботи;
 • розвивати вміння використовувати додаткові джерела інформації;
 • розвивати культуру усного і писемного мовлення, спілкування;
 • поглибити знання учнів про стилі мовлення, сфери вживання кожного з них, навчити учнів розрізняти функціональні стилі;
 • формувати вміння висловлювати свою думку;
 • виховувати любов до історії України та української пісні

Виховна:

 • зацікавленість в результатах своєї праці, творче ставлення до навчання;
 • виховувати працьовитість, охайність, відповідальність до порученої справи.

Тип заняття:

 • інтегрований. Закріплення набутих раніше теоретично - практичних  знань та ознайомлення з  редакційно-технологічним процесом виправлення помилок в програмах.

Методи проведення уроку:

 • інформаційно-повідомлюючий;
 • бесіда з застосуванням відеоматеріалу;
 • пояснювально-ілюстративний;
 • узагальнюючий.

Матеріально-технічне оснащення:

 • комп’ютер, мультимедійний діапроектор, плазмовий телевізор, презентації, оригінали табличного матеріалу, відбитки з допущеними помилками.

Міжпредметні зв’язки:

 1. Українська мова за професійним спрямуванням. Тема: «Особливості усного ділового мовлення», «Поняття про стилі мовлення, сфери їх уживання».
 2. Основи діловодства. Тема: «Робота з діловою документацією».
 3. Виробниче навчання. Тема: «Побудова табличного матеріалу в програмі MS Word, QuarkXPress». « Виправлення помилок за допомогою коректурних знаків».
 4. Хімія. Тема: «Основні класи неорганічних сполук».

 

Алгоритм проведення уроку:

 1. Організаційний момент  (1 хв.).
 2. Повідомлення теми, мети, завдання ( 2 хв.).
 3. Мотивація навчального процесу  (3 хв.).
 4. Актуалізація опорних знань. Узагальнення теоретичних знань по побудові табличного матеріалу та виправлення помилок у вигляді гри  ( 15 хв.).
 5. Викладення нового матеріалу. Застосування груп коректурних знаків при виправленні помилок в табличному матеріалі.  (10 хв.)
 6. Виправлення технічних та граматичних дефектів в табличному матеріалі на відбитках за допомогою коректурних знаків  (10 хв.)
 7. Підведення підсумку уроку (2 хв.).
 8. Домашнє завдання  (2 хв.)

 

Хід уроку:

 1. Організаційний момент.

Вчитель  перевіряє наявність учнів. Черговий звітує про відсутність учнів.

 

 1. Презентація теми уроку та її мети.

Тема і мета уроку висвітлюються на екрані.

Тема уроку: Виправлення помилок при складанні табличного матеріалу.

Мета уроку: Узагальнити та закріпити теоретичні та практичні знання, отримані на уроках «Технології комп’ютерної обробки інформації» та виробничого навчання по темі «Робота з табличним матеріалом» та ознайомитися редакційно-технологічним процесом оформлення таблиць та методами виправлення технічних і граматичних помилок в табличному матеріалі.

 

 1. Мотивація навчальної діяльності.

При створенні видавничо-поліграфічної продукції важливим процесом є виправлення коректури.

На сучасному етапі розвитку коректури зафіксовано такі проблеми: відмова від здійснення коректури або універсалізація посад коректора і редактора, коректора і технічного редактора. Найчастіше призводить до зниження рівня грамотності друкованої продукції; комп’ютеризації у видавництвах; появи комп’ютерної коректури. Саме по собі це явище позитивне, однак потрібно пам’ятати, що ефективною коректура може бути лише тоді, коли поєднуються нові та традиційні методики опрацювання тексту; зникнення друкарських коректоратів, а також відсутність руху коректур між друкарнею і видавництвом; спрощення процесів до друкарської підготовки видань; існування, окрім чинного, ще кількох правописів і впровадження видавцями та редакторами власної мовної політики.  

Саме тому для виконання якісної видавничо-поліграфічної продукції важливо мати високий рівень кваліфікації по професії оператор комп’ютерної верстки, коректор.

Сьогодні ми спробуємо виправити помилки в табличному матеріалі, застосовуючи технічні правила складання. А також відтворити в пам’яті граматичні правила, а допоможе нам у цьому вчитель  українського ділового мовлення – Оксана  Григорівна.

 

 1. Актуалізація навчальної діяльності учнів із спеціальної технології та української мови.

Опитування проводиться у вигляді гри з виведенням питань на проектор:

 1. Посадові обов’язки коректора? Які способи виправлення помилок ви знаєте?
 2. Які види виділень використовують при складанні табличного матеріалу?
 3. Які з перерахованих коректурних знаків використовуються для виправлення технічних  дефектів в табличному матеріалі?
 4. Назвати коректурні знаки, що використовують при виправленні граматичних помилок в таблицях.
 5. Послідовність виконання операцій при створенні таблиць у програмі MS Word.
 6. Спосіб створення таблиці в програмі QuarkXPress.
 7. Чим відрізняється таблиця від вивода?
 8. Які бувають таблиці за складністю, вмістом та зовнішнім оформленням?
 9. Які ви знаєте способи розташування таблиці на шпальті?
 10. З яких основних елементів складаються таблиці?
 11. Що таке дієприслівниковий зворот?
 12. Як виділяється дієприслівниковий зворот у  реченні?
 13. З якої літери пишуться власні назви божеств, міфологічних істот, персонажів?
 14. Назвіть типи речень за метою висловлювання?
 15. Коли у реченні ставиться тире?
 16. Коли прислівник пишеться з подвоєнням?

Учні відповідають на поставлені запитання.

 

 1. Викладення нового матеріалу. Застосування груп коректурних знаків при виправленні помилок в табличному матеріалі.

Редакційно-технічне оформлення елементів таблиці

та виправлення дефектів в табличному матеріалі

Над таблицями, як правило працює редактор, але коректор в свою чергу, повинен логічно, правильно оцінити побудовану таблицю, щоб вона була зручна для читання, а якщо ні, то допомогти побудувати її так, щоб вона була зручнішою.

При наборі нумераційного заголовка потрібно врахувати, що знак номер і крапку в кінці заголовку не ставлять. Тематичний заголовок ставиться під нумераційним заголовком, складається напівжирним шрифтом без крапки в кінці.

У видавничій практиці зазвичай не допускається, щоб в одній книзі були таблиці із тематичними заголовками і без них. Необхідна однакова обробка таблиць, хоча допускається відсутність тематичного заголовка в таблицях, не маючи довідкового значення.

Якщо таблиця не розмістилась на одній шпальті і частина її перенесена на наступну сторінку, над продовженням в таблиці на новій сторінці ставиться заголовок Продовження табл. 2, а якщо таблиця на даній полосі закінчується Закінчення табл. 2.

Виключається такий заголовок, як правило в правий край. Нумераційний та тематичний заголовки над продовженням таблиці не повторюють, шапку повторюють обов’язково.

Основні вимоги до таблиці це лаконічність і простота. Існують декілька прийомів спрощення скорочення заголовків. Так, частини, що повторюються у заголовках граф виносять у верхній ярус або тематичний заголовок.

Разом з тим зайві яруси в шапці слід видалити або перенести в тематичний заголовок.

 

До обробки

Збільшення населення 

в деяких країнах (млн. чол.)

 

Рік

Країни

Англія

Франція

Італія

США

 

 

 

 

 

 

Після обробки

Збільшення населення 

в деяких країнах (млн. чол.)

 

Рік

Англія

Франція

Італія

США

 

 

 

 

 

 

Окремі елементи шапки необхідно розташовувати в такому порядку: 1. Словесне визначення показника; 2. буквенне позначення показника; 3. позначення одиниці; 4. вказівка про границю (от, до, не більше, не менше). Наприклад: довжина в м, не більше; довжина, 1 м.

Головне не повинно буди пустот.

 

До обробки

 

 

 

Художня література

Дитяча література

Медична література

 

 

Після обробки

 

Вид літератури

 

Художня література

Дитяча література

Медична література

 

 

Не рекомендується ділити комірку над боковиком косою лінійкою, якщо редактор не виправив її, коректорові потрібно запропонувати варіант виправлення.

 

До обробки

 

                    Середньо-

                    річна t˚С

 

     Грунт

Від 0 до -2

Нижче  -2 до -4

Нижче

-4

Глинистий

 

 

Піщаний

 

 

 

 

Після обробки

 

Грунт

Середньорічна t˚С

Від 0 до -2

Нижче  -2 до -4

Нижче

-4

Глинистий

 

 

Піщаний

 

 

 

 

Технічні правила складання таблиць

1. Однотипні таблиці і виводи набирають у всьому виданні однаково.

2. Якщо немає спеціальних вказівок, таблиці набирають такими шрифтами:

а) при наборі основного тексту кеглем 12 – шрифтами кегля 10 і 8;

б) при наборі основного тексту кеглем 10 – шрифтами кегля 10 і 8, а в особливо компактних виданнях – кегля 6.

в) при наборі основного тексту кегля 8 – шрифтами кегля 8, а в компактних виданнях – кегля 6.

г) якщо заголовки граф великі, їх набирають шрифтами меншого кегля, ніж інші частини таблиці: кеглем 6 при наборі таблиці кеглем 8.

3. Виводи без заголовків, якщо немає спеціальних вказівок набирають шрифтами того ж кегля, що й основний текст; виводи з заголовками – шрифтом на кегель меншим.

4. Рядки у заголовках граф мають розміщуватися горизонтально (якщо ширина граф допускає це) і бути виключені посередині з відбивкою від вертикальних лінійок не менше ніж на 2 пункти.

5. Кожен заголовок графи треба виключати посередині над колонкою цифр або тексту і відбивати від сусідніх заголовків граф не менше як на кегельну.

6. У виводах вертикальне розміщення назв колонок не рекомендується.

7. Абзацний відступ у заголовках з вертикально розміщеними рядками не робиться, від лінійок вертикальні рядки відбиваються рівномірно.

8. Не можна без спеціальних вказівок набирати заголовки граф у розрядку або великими буквами.

9. Однорядкові рубрики боковика у виводах і таблицях без лінійок набирають без відступу від лівого краю боковика чи таблиці.

10. У всьому виданні слід додержуватися одного варіанту розміщення рубрик боковика.

11. Рядки цифр у графах виключають так: рядки з найбільшою кількістю знаків (включаючи і десяткові дроби) – посередині графи а інші рядки – відповідно до найбільшого, при чому класи цифр мають стояти так: одиниці під одиницями, десятки під десятками.

12. Рядки в графах виключаються за одним із наступних способів:

а) посередині графи;

б) по лівому краю при цьому у дворядкових і кілька рядкових елементах перший рядок кожного елемента набирають або з абзацним відступом, або з втяжкою наступних рядків.

 

 1. Закріплення матеріалу. Виведення тексту на проектор. Виправлення технічних і граматичних дефектів в табличному матеріалі на відбитках за допомогою коректурних знаків.

Учні виправляють помилки на отриманих відбитках, порівнюючи правильність складання з оригіналом.

 

 1. Підведення підсумку уроку.

Викладачі пропонують учням самостійно зробити висновки щодо результатів роботи на уроці, використовуючи такі вирази:

Сьогодні я дізнався…

Сьогодні я навчився…

Мені було цікаво…

Урок дав мені для життя і професійної роботи…

Мені захотілося навчитися…

У мене вийшло…

Я придбав знання щодо…

Я зрозумів, що…

Учні самостійно роблять висновки, чого вони навчились на цьому уроці, які навички удосконалили, якими знаннями збагатились.

Оголошуються підсумки змагання двох груп. Оцінювання проводиться згідно з критеріями оцінювання за професією «коректор». Результати змагань виносяться в таблицю.

 

 1. Домашнє завдання.

Виправити помилки у табличному матеріалі.  

 

 

 

 

 

 

 

Використані джерела:

 1. Методичні рекомендації і розробка уроків.
 2. Крайнікова Т. С. Коректура в сучасній журналістиці і книговиданні, сучасний етап, тенденції і проблеми // Друкарство, 2003 р., №3
 3. Крайніков Т., Коректура – наша культура і наука, 2005 р.
 4. Дурняк Б. В., Василишин О. М.,// Поліграфія та видавнича справа, Львів. Афіша, 2011 р.
 5. Василишин О. М.,// Технологія набору і верстки, навчальний посібник, Львів, Академія друкарства, 2011 р.
 6. Партико З. В., // Загальне редагування. Нормативні основи; навчальний посібник, Львів, 2004 р.
 7. Тимошик М. С., // Книга для автора, редактора, видавця. Київ, Наша культура і наука, 2005 р.
 8. Ющук І. П., Практикум з правопису української мови // Київ «Освіта», 2006 р.
 9. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. Б., Українська мова 10 кл., // Київ «Зодіак ЕКО», 2010 р.

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Куклич Лариса
Додано
30 червня
Переглядів
14
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку