15 квітня о 15:00Вебінар: Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Виступ на методичній комісії природничо-гуманітарних дисциплін

Про матеріал

Мета першого етапу сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми за допомогою методів «мозковий штурм», «мікрофон», «криголам» тощо.

Забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності , тобто того, чого вони повинні досягти на уроці, чого від них чекає вчитель досягається на другому етапі уроку.

Третій етап уроку – дає дітям достатньо інформації , для того, щоб на її основі за мінімально короткий час вони могли виконувати практичні завдання.

Інтерактивна вправа- центральна частина заняття – її метою є засвоєння навчального матеріалу , досягнення результатів уроку. На цьому етапі найчастіше я використовую сенкани, гронування, створення асоціативного куща, діаграми Венна та інше.

Останній етап уроку- рефлексія, мета якого – усвідомлення отриманих результатів.

Перегляд файлу

ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей»

 

 

 

 

 

«Метод проектування, як засіб підвищення інтересу до вивчення іноземної мови»

 

(майстер-клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Бут Ганна  Вікторівна

         Викладач німецької мови

1 категорії

 

 

 

 

 

 

   с

bd06662_.wmf 

 

 

 

 1. Анотація досвіду          
 2. Творчий звіт                
 3. Додатки
 4. Використана література

 

 

 

e012db1a4b083af99ee0ba492315.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фаховий досвід  роботи викладача  іноземної (німецької) мови

 

 

Бут Ганни  Вікторівни

 

Тема досвіду  «Метод проектування,як засіб підвищення інтересу до вивчення іноземної мови»

Автор Бут Ганна Вікторівна,        викладач німецької мови

1 категорії

 німецької мови , має вищу освіту, педагогічний стаж   19  років.

 

 

 

Ідея досвіду  Використання інтерактивних технологій для швидкого засвоєння фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу.

 

 

Актуальність змісту  Розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема, у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел, можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів.

 

 

 

Технологія  діяльності  Застосування методів інтерактивного навчання на уроках іноземної мови для швидкого засвоєння великої кількості нового матеріалу, розвитку мислення, пам’яті, уяви, пошуку шляхів вирішення навчальних завдань методом проектування.

 

 

 

Результати досвіду Уміння учнів знаходити нетрадиційні шляхи вирішення проблем, ставити й досягати мету, уміння робити пошук і відбір інформації, а також самоаналіз застосування набутих знань.

 

 

 

Ефективність досвіду Використання інтерактивних технологій підвищує інтенсивність навчання, розвиває творчі здібності учнів

 

 

 

019.jpg 

Майстер-клас                                            « Що міг – я зробив.

                                                                      Що зможу – ще зроблю…»

                                                                                             ( В. Стус)

 

 

Свою професію дуже люблю і ціную. Не уявляю своє життя без зацікавлених дитячих оченят і виру неповторного ліцейного життя.

  Постійно цікавлюсь новинками педагогіки та методики, випробовую їх на практиці.

  Останні кілька років є членом обласної творчої групи викладачів німецької мови.   Раніше я працювала над темою „ Використання ігрових вправ на уроках німецької мови ”. Вважаю, що без ігрових вправ не буде цікавого уроку, учням буде нудно і неохоче виконувати різні вправи, якщо їх чимось не зацікавлювати. Учні люблять уроки німецької мови , напевне тому, що жоден урок не залишається поза увагою різноманітних ігор.

 І тому, коли в нашому ліцеї почали впроваджувати методи критичного мислення через читання і письмо, я  вирішила спробувати їх використовувати на уроках німецької мови, адже вони також урізноманітнюють урок, роблять  його інтерактивним, цікавим і захоплюючим.

Слово «інтерактив» прийшло  до нас з англійської мови. Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

  Тема, над якою я зараз працюю називається  «Впровадження інтерактивного навчання на уроках німецької мови».

  Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор , спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Освітня технологія  інтерактивного навчання в процесі навчання учнів – це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають їх до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань. Ця технологія готує учнів нового покоління, які вміють спілкуватися, слухати та чути інших, міркувати. В її основу покладено ідеї творчої співпраці мене  та учнів. При запровадженні цієї технології знання засвоюються краще, адже інтерактивні методики розраховані не на запамятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук шляхів її вирішення.

100.jpg    Базова модель уроку інтерактивного навчання включає в себе 5 етапів:

 • мотивація;
 • оголошення теми та очікуваних навчальних результатів;
 • надання необхідної інформації;
 • Інтерактивна вправа
 • Рефлексія

Мета першого етапу  сфокусувати увагу учнів  на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми за допомогою методів «мозковий штурм», «мікрофон», «криголам» тощо.

Забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності , тобто того, чого  вони повинні досягти на уроці, чого від них чекає вчитель досягається на другому етапі уроку.

Третій етап уроку – дає дітям достатньо інформації , для того, щоб на її основі за мінімально короткий час вони могли виконувати практичні завдання.

Інтерактивна вправа- центральна частина заняття – її метою є засвоєння навчального матеріалу , досягнення результатів уроку. На цьому етапі найчастіше я використовую сенкани, гронування, створення асоціативного куща, діаграми Венна та інше.

Останній етап уроку- рефлексія, мета якого – усвідомлення отриманих результатів.

 

Пропоную розглянути приклади гронування

 

    „Усе залежить від

  фантазії логіків ”

   (Станіслав Єжи Лец)                        

2fddaafb8264321915852d2dc905.jpg 

 

Fleissige Schuler machen

                                                                Fleissige Lehrer.

                                                                (Deutsches Sprichwort)

 

 

 

 

                      

            

    Учням подобається створювати не тільки гронування, а й асоціативний кущ.

Це, так би мовити, поширене гронування.

німецька 017.jpg

      Cенкан – улюблений вид роботи учнів на уроці. Вони його вміють складати до любої теми чи художнього тексту. „Вимоги” для створення сенкану: 1 –й рядок – іменник, 2 – й – два прикметники, 3 – й – три дієслова, 4 – й – речення з чотирьох слів, 5 –й – асоціація з першим словом.

      Дієслова можна вживати в інфінітиві, але в більшості випадків я пропоную учням ставити у правильній особі та відповідному часі для того, щоб вони закріплювали набуті знання про відмінювання дієслів.

  Щоб не порушувати „вимоги ” при створенні сенкану я дозволяю учням вживати іменник без артикля або просто ми його не рахуємо як окреме слово.

 

Приклади сенканів:

 


              Weihnachten

         lustig, wunderschön

         kommt,  Ist, schenkt                Alle Menschen lieben Weichnachten.

                     Fest

 

 

                           (  Die) Mutter

                              klug, nett

                     Arbeitet, kocht, liebt

                  Meine Mutter kocht gern.

                           Schönheit

 

 


 


        Heine                                  deutsche, berühmte

  lebte, interessierte, schrieb  

   Heine war schwer krank.

              Lуrike

                         Ukraine

               schön, unabhängig

                 grenzt, entwickelt, ist

                 Ich liebe meine Ukraine.

                                       Heimat


 

 

               (der) Freund

            treu, gut

             lebt, malt, treibt

         Mein Freund ist Schüler.

                 Fussball

 

 

                    (der) Hund

                    schwarz, gross

               springt, spielt, läuft

           Mein Hund heisst Scharуk.

                               Freund


052.jpg 

назвала „Решето”. Суть його полягає в тому, що на дошці записані слова читаю спочатку сама, а потім кілька разів з учнями. Після цього витираю по одному слову чи навіть по два( в залежності від того – важкі слова чи ні), а потім учні читають ті слова, які залишаються на дошці і в кінці читають чисту дошку. Цікаво те, що навіть через кілька уроків учні можуть показати на дошці де яке слово було написане.

 Метод „Займи позицію” використовую на підсумкових уроках або при прочитанні великих текстів  на третьому курсі   (Österreich, Schweiz та ін.).

  Цей метод може використовуватись  навіть замість фізкультхвилинки, бо в цей час учні рухаються по класу. Я виставляю таблички, де написано”Ja” і „Nein”.

Наприклад, вивчивши теми „ Die Ukraine“ та „Das Deutschland   на другому курсі, я ставлю запитання:

 

 

1. Ist Berlin die Hauptstadt Deutschland?      ( учні рухаються до таблички”Ja”);

2. Liegt Köln in der Ukraine?                        (  учні рухаються до таблички „Nein) і т.д.

3. Grenzt die Ukraine mit Moldova?                    

4. Ist Kуjiw die Hauptstadt der Ukraine?

5. Ist Dnipro klein?

6. Hat die Ukraine 24 Gebiete?

7. Ist Deutschland gross?

8. Hat Deutschland 16 Bundesländern?

9. Ist Berlin klein?

10. Liebst du die Ukraine?

 

 

Для того, щоб на уроці працювали не тільки „ сильні” учні, а й ті, яким іноземна мова дається важче, я використовую інші вправи, зокрема, такі, як виокремлення слів . Наприклад:

Ісhbringenundreisenkindertürdukommen

 

Завдання: виписати всі можливі слова або виписати дієслова і провідміняти їх;

 

Учням подобаються такі завдання і вони охоче виконують їх. Важливу роль, особливо на початковому етапі вивчення іноземної мови відіграє розвиток фонетичних навичок, оскільки фонетичні вправи стають першорядним завданням в розвитку навичок аудіювання. Для урізноманітнення повторення фонетичних одиниць, я часто використовую гру „Зіпсований телефон”. Під час проведення цієї гри діти намагаються дуже чітко вимовляти почуте слово(звичайно, яке сказано пошепки) і так, щоб воно у правильній формі дійшло до останнього гравця. Для того, щоб „здивувати” учнів, я між німецькими словами інколи вживаю вигуки з української мови – хі – хі, ко – ко – ко, ох і т. д. Зацікавленості учнів і здивуванню немає меж – чого це раптом якісь „іншомовні” слова з’являються в німецькій мові?

  Для кращого запамятовування числівників використовую гру „ Хто уважніший, розумніший і прудкіший?  Іншими словами „Хто швидше?”.

Я пропоную учням сидіти на місцях, коли звучить парна цифра, а підніматись, коли називаю непарну цифру. Виграє той, хто швидко і якісно виконує завдання.

  Для того, щоб оцінити готовність учнів до уроку, визначити їх емоційний стан під час уроку, я визначаю настрій учнів за допомогою сигнальних карток, їхніх малюнків різними кольорами, чи просто опитуванням. Це дає позивний заряд енергії навіть і для  викладача, який спланував урок.

   Узагальнюючи сказане, хочу відзначити, що викладач – це актор, а учні – це незмінна публіка, досить цікава і різна, зі своїми емоціями і бажаннями. І тому, нам  потрібно співпрацювати з цією надзвичайно цікавою публікою, і, звичайно, без постійного пошуку нових форм і методів навчання , без урізноманітнення уроків( щоб не робити уроки нудними і нецікавими), вдячності не чекати. А найкращою подякою будуть міцні знання наших учнів і позитивні емоції.

 

 

germania_germania_3.jpg 

695px-2006_Berliner_Dom_Fron.jpg

 

 

                             

 

 

                            Erfahrung ist eine teure

                                           Schule.

 

                                        (Deutsches Sprichwort)

 

 

 

 

 

 

tiergarten.jpgТема: Meine Familie und meine Freunde ( 1 курс)

 

Очікувані результати: Після цього уроку учні вмітимуть

                                          вести бесіду у комунікативній

                                          ситуації „Сімя”; будуть вчитися

                                          складати міні – діалоги; вивчать

                                          букви Іі, Mm, Tt.

 

 

Обладнання:                  родинне дерево, фотографії, картки

                                         для лічби  .

 

 

                            Хід уроку

І.Мотивація

 

Привітання: Guten Morgen! Guten Morgen!

                      Guten Morgen sag ich dir!

                      Guten Morgen! Guten Morgen!

                       Guten Morgen sagen wir!

 Фонетична зарядка

 

Guten Tag! Guten Tag!

Hallo! Wie geht’s?

Guten Tag! Guten Tag!

Hallo! Wie geht’s?

Danke, prima gut!

Danke,prima gut!

Danke, prima gut!

 

ІІ. Обґрунтування навчання

 1. Повторення мовленнєвого зразка:

Wie geht es dir?

1.Учні малюють малюнки, визначають настрій разом з  викладачем і повторюють слова: Toll! Super! Normal! Nicht gut!

Schlecht!

 1. Контроль домашнього завдання:

 

Гра – ланцюжокHallo! Wie geht es dir?”

 міні – діалог:

Lehrer: Hallo K!

K: Hallo... !

Lehrer: Wie geht es dir?

K: Toll! Und dir?

Lehrer: Danke, normal! Spielst du mit?

K: Ja, gerne.

 

ІІІ. Актуалізація

 

 

photoreport_186_4151.jpgРобота в парах. Учні відтворюють попередній діалог і запитують у викладача  про настрій.

 

Буквенний диктант.

Вчитель диктує вивчені раніше букви, а учні записують їх.

 

 Фізкультхвилинка:

 

Hände nach oben!

Hände nach unten!

Hände nach rechts!

Hände nach links!

(Учні повторюють 2 – 3 р.)

 

ІV. Усвідомлення змісту

Викладач ознайомлює з темою(показує фото) і завданнями уроку, водночас перекладаючи сказане.

1. Робота хором.

Das ist mein Vater.

Das ist meine Mutter.

Das ist mein Bruder.

Das ist meine Schwester.

Das ist mein Toni.

Das ist meine Freundin Monika.

 

2. Знайомство із буквами Ii, Mm, Tt

 

3. Робота з підручником. Вправа 3 с. 24.

 Учні переглядають і обговорюють картинки.

 

V. Рефлексія

 

 1. Пояснення домашнього завдання. (намалювати власну родину, друзів, написати букви, повторити мовленнєві зразки.)

 

 2. Підсумки уроку.

 

  - Що робили?

 - Що сподобалось на уроці?

 

 3. Визначення настрою.

 Die Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen!

 

 

 

                                                                                    Das Wunder ist des

                                                                           Glaubens liebtes Kind.

 

                                                                                         (Goethe)

 

 

 

Koelner_Dom.jpgТема: Was spielen die Kinder?

 

Мета: Введення нових букв Aa, Oo, Nn, Ll, Ss, Uu;

           Закріплення  лексики попереднього уроку та комунікативної ситуації „Сімя”

 

Обладнання: родинне дерево, фотографії.

 

                         Хід уроку

І. Мотивація

Wer fehlt heute? Wie ist das Datum heute?

 

1. Фонетична зарядка.

 

Jetzt unsere Mundgymnastik.

 

Учні виходять до дошки. Я веду діалог з кожним учнем.

 

1.Lehrer: Wie heisst du?

  Schüler: Ich heisse...

  Lehrer: Wo wohnst du?

  Schüler: Ich wohne...

 

ІІ Обґрунтування  навчання

Гра „Снігова куля”.

 

   Lehrer: Ich heise... und du?

 По черзі кожен учень розповідає про те, як його звуть, де він живе, як звуть членів сімї…

 

 Сьогодні ми з вами вивчимо вірш про сімю.

 

Mein Vater heisst Franz,

mein Opa heisst Hans,

meine Mutter heisst Renate,

meine Schwester heisst Beate,

meine Oma heisst Otilie  -

das ist meine Familie.

Ich heisse Fritz

Und mein Hund heisst Spitz.

 

IІІ. Актуалізація

1.Я  пишу на дошці вивчені букви(вроздріб), щоб з них учні склали слова Susi, Lulu, Tuti, Lili, Timi та ін.

 

 1. Я  використовую малюнок свого  родинного дерева  і повторює

 лексику попередніх уроків:

 

Das ist mein Vater. Er heisst...

Das ist meine Mutter. Sie heisst...

Das ist mein Bruder. Er heisst...

Das ist meine Schwester. Sie heisst...

230322066_content.jpg 

3.Удосконалюю мовленнєві вміння учнів, закріплює з ними лексичний матеріал (готуючи таким чином до розповіді про їхні сімї)

 

4. Учні за допомогою малюнків(домашнє завдання) розповідають про свою сімю.

 

5. Фізкультхвилинка

 

Eins, zwei, drei, vier,

In die Schule kommen wir,

Eins, zwei, drei, vier

In der Schule turnen wir.

Wir sitzen und rechnen alle zusammen

(Учні присідають і рахують, повторюючи лічбу до 7).

 

6. Числівниковий диктант.

( називаю слово, а діти пишуть цифру, наприклад: sieben  - 7 ).

 

 

ІV. Усвідомлення змісту

 

1. Введення нових букв Аа, Оо, Nn, Ll, Ss, Uu.

 

Хорова робота  групи за допомогою карток з новими бувами і словами.

2. Робота з підручником.

 

Виконання вправ 5 с.25, 1 с. 28., 8 с.27.

 

3. Метод „ Решето”. Учні разом з вчать  нові слова alt, jung, klein, gross(записані слова читає вчитель, потім разом з учнями читає ще кілька разів, витирає по одному, а потім учні” читають „ з чистої дошки).

 

Mein Vater ist...gross.

Meine Oma ist... alt.

Mein Bruder ist... jung.

Meine Schwester ist... klein.

 

V Рефлексія.

1. Визначення настроюю

 

2. Пояснення домашнього завдання

 

3. Учні закінчують урок пісенькою:

Guten Tag! Guten Tag!

Hallo! Wie geht’s?

Guten Tag! Guten Tag!

Hallo! Wie geht’s?

Danke, prima gut!

Danke, prima gut!

Tschüss! Auf Wiedersehen!

 

 

 

0207_Munich_germany.jpgТема: Wir zählen und rechnen weiter

 

 Очікувані результати: Після цього уроку учні вмітимуть рахувати до 12; керуватися

 знаками  =, +, -; розвязувати приклади в межах 12; складати звязне висловлювання про сімю за допомогою раніше вивчених мовленнєвих зразків.

 

 

Обладнання:                 Малюнки, картки із цифрами, мяч

 

                            Хід уроку

І. Мотивація

 

1.Eins, zwei, drei, vier

Wer fehlt heute?

Sagt es mir!

Heute fehlt (переклад)… . Heute fehlen (переклад)… . Alle sind da (переклад).

 

2. Визначення настрою(картки).

 

3. Фонетична зарядка.

продовжую лічилочку далі:

Eins, zwei, drei, vier,

In die Веrufschule gehen wir.

Eins, zwei, drei, vier,

In der  Веrufschule  lernen wir.

 

ІІ.Обґрунтування навчання.

 

Повторення числівників.

 

А) Гра з мячиком.

 

 кидаю мячик кожному учню  по черзі, називаючи цифри. Учні називають цифру і відкидають м’ячик  мені в руки.

Б). Робота в парах.

 

Учні по черзі показують і називають цифри один одному(вроздріб).

 

ІІІ. Актуалізація

 

1. Робота з картками.

 

Учитель показує картки з цифрами і називає їх німецькою мовою. Учні повторюють їх кілька разів, а потім самостійно пробують їх назвати.

 

2. Робота з підручником.

 

Вправи 1 – 3 с. 30, вправи 4 – 6 с. 31.

 

3. Розвязування прикладів, написаних  мною  на дошці

 

4. Мозковий штурм. Робота в групах.

474ff180d03a.jpg 

Кожна група отримує завдання з різнокольоровими прямокутниками. В одному з прямокутників написані цифри (червоний колір), в іншому(зелений) знаки =, +, - , а ще в іншому( синій) – відповіді.

Завдання: хто швидше і правильно складе приклади, щоб відповіді були вірними.

 

 

ІV. Усвідомлення змісту.

 

    Робота в парах.

 

Я  роздаю малюнки, а учні повинні спробувати скласти звязне висловлювання з побаченого.

 

VI. Рефлексія

 

1. Пояснення домашнього завдання.

 

2. Визначення настрою( учні відповідно до настрою кольором замальовують цифру, яка їм найбільше запамяталася і сподобалася.

 

3. Гра „ Зіпсований телефон”.  Я  тихенько називаю цифру учневі, який стоїть першим біля нього,  а той повинен передати іншому і т. д.

Програє той, хто невірно називає цифру. Він стає в кінець шеренги.

 

 

 

 

052.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74243.jpgТема: Wie alt bist du?

Мета:  Учити учнів вживати вираз: Ich bin... Jahre alt. Ich bin...

             на основі вивчених мовленнєвих зразків.

             Ознайомити учнів із новими буквами Сс, ch, Dd, Pp,Rr

             Повторити вивчений матеріал.

 

Обладнання: Підручник Н. Басай, картки з буквами, малюнки.

 

                             Хід уроку

І.Мотивація

Guten Tag, Kinder!

Wer fehlt heute?

Eins, zwei, drei, vier

Wer fehlt heute?

Sagt es mir!

 

2. Фонетична зарядка.

 

Guten Tag! Guten Tag!

Sagen alle Kinder.

Grosse Kinder, kleine Kinder,

Dicke Kinder, dünne Kinder.

Guten Tag! Guten Tag!

Sagen alle Kinder.

 

( Я  жестами супроводжую фонетичну зарядку, а  учні за мною повторюють).

 

Визначення настрою(  учні показують картку відповідного до настрою кольору)

 

ІІ Обґрунтування навчання.

1.Робота в групах.

Кожна група отримує завдання: вибрати керівника групи і допомогти йому скласти розповідь про його сімю

 

ІІІ. Актуалізація

 

 Гра”Склади слово”

 

 Я пишу на дошці букви, а учні називають їх, потім виходять до дошки і складають слова. Переможець той, хто швидше і вірно назве слово.

 

ІV. Усвідомлення змісту

 

1. Введення нових букв.

Я  показую картки з буквами, учні називають їх, а нові букви  прикріплюю до дошки, а потім їх читаю спочатку сама, а потім разом з учнями.

 

2. Робота з підручником.

Учні читають вправу 9 с. 33, вправу 1 с. 34

 

3. Сприймання тексту на слух.

 - Hallo! Wie heisst du?

 

  - Hallo! Ich heisse Peter.Und du?

46160725_Berlin_Gemani_Kreuz.jpg - Ich heisse Monika.

 - Wie alt bist du?

 - Ich bin  16 Jahre alt. Und du?

  - Ich bin 15 Jahre alt.

       Я:

 • Хто між собою розмовляє? Про що вони говорять ? Що нового для вас тут прозвучало?

   учні повідомляють про числівники, які вони вже знають, про нові фрази, які їм невідомі.

 

ІV Усвідомлення змісту

 

1 Закріплення нових фраз: Ich bin 16 Jahre alt та wie alt bist du?

2.Гра –ланцюжок

 

 Учні виходять до дошки,  я спочатку німецькою мовою говорю скільки  мені років, а потім учні ланцюжком говорять, запитуючи один одного, наприклад:

Ich bin  16 Jahre alt. Und du? Ich bin 15 Jahre alt. Und du?

 

3.Фізкультхвилинка.

 

Eins, zwei, drei, vier,

Ich spiele die Klavier.

Fünf, sechs, sieben,

Schokoladen wir lieben

 

Acht, neun, zehn

Bleiben steh’n.

Elf und zwölf

Sind am Ziel

Aus ist das Spiel!

 

4. Робота з малюнками.

 

Учні розглядають малюнки, дані мною і визначають вік хлопчиків і дівчаток, зображених на них.

Wie alt ist er? Wie alt ist sie?

 

V.Рефлексія

 

1. Що вивчили сьогодні на уроці? Учні читають хором слова на дошці з новими буквами, повторюють вивчені фрази про вік.

2. Пояснення домашнього завдання: Вправи 2, с. 35

3. Визначення настрою учнів.

4. Прощання: Die Stunde ist zu Ende. (переклад).Auf Wiedersehen! (переклад)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

a916.jpg Тема: Підсумковий урок по темі  «Meine Familie und meine Freunde»

 

Мета: Систематизувати знання учнів; навчити їх складати звязне висловлювання за

            ситуацією „Сімя” на основі вивчених мовленнєвих зразків з використанням

            відомої лексики; закріпити знання числівників;

 

Обладнання: підручник Н. Басай для 10 класу; малюнки; Методичні рекомендації

                         „ Навчання діалогічного спілкування на ситуативній основі”; фото –

                            графії

 

                           Хід уроку

І. Мотивація. Привітання.

1. Wer fehlt heute in der Klasse? Wie ist das Datum heute?

 

ІІ .Обгрунтуванння навчання

 Фонетична зарядка.

Повторення вірша про сім’ю:


Mein Vater heisst Franz,

mein Opa heisst Hans,

meine Mutter heisst Renate,

meine Schwester heisst Beate,

meine Oma heisst Otilie

das ist meine Familie.

Ich heisse Fritz

Und mein Hund heisst Spitz.


III. Усвідомлення змісту

1. Гра – ланцюжокWer ist das?”  використовую малюнки на тему ”Сімя” , ставлю запитання учням, вони відповідають на них.

 

2. Гра – конкурс „Розкажи про свою сімю”, пропонує використати учням фотографії родини.

 

3. Робота в групах. Завдання: описати картинку сімї, дану мною.

 

4. Гра „Хто краще?”

Завдання: проспівати в стилі репу:

 • Eins, zwei, drei und vier.( 2 – mal)
 • Alle springen wir.(2 – mal)
 • Eins, zwei, drei und vier.(2 – mal)

Viel spielen wir.(2 – mal)

Wir, wir, wir.

5. Фізкультхвилинка.

Метод „Займи позицію”

 Я  показую місця табличок Jaі Nein. „ Так” – це парні цифри, „Ні” – непарні .

Учні повинні зайняти правильну позицію при таких цифрах: 10, 1, 2, 7, 9, 6, 12, 3, 5, 8, 4, 11.

 

6. Робота в парах.

   Завдання: Відрекомендуйте один одному своїх друзів( скажіть, як звати, скільки років)

7. Гра „Хто більше?”. Виходять 2 учні до дошки і по кабінеті вони повинні розшукати вивчені букви, які знаходяться на вікнах, стендах, підвіконниках і т. д.

Виграє той, хто „Знайде” більше букв і назве слова, в яких є ці букви.

 

ІV. Рефлексія

1. Пояснення домашнього завдання.

2. Підбивання підсумків уроку.

3. Я : Die Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen.

Домашнє завдання: Скласти діалог про свою сімю.

germaniya_2.jpg 

Kурс 3 .

Тема: Schweiz

 Мета: Узагальнення та систематизація знань учнів з теми „Österreich“.

             Введення нової лексики до теми”Schweiz“, вивчаюче читання

             тексту „Schweiz“, закріпити лексику на тренувальних вправах,

             використовуючи методи критичного мислення.

Виховна мета: виховувати зацікавленість до виучуваного матеріалу.

 

                               Хід уроку

І. Мотивація

1. Фонетична зарядка.

 - бесіда про погоду;

 - визначення настрою;

 - бесіда про виконання домашнього завдання;

 

ІІ. Обґрунтування навчання.

1. Wo liegt Österreich?

2. Woran grenzt Österreich?

3. Wie ist die Hauptstadt Österreichs?

4. Wieviel Einwohner leben in Österreich?

5.Wie ist die Landessprache?

6. Ist die Österreich hochentwickelte Bundesrepublik?

7. Ist Österreich eine parlamentarische Republik?

8. Wie sind die wichtigste Industriezweige?

 

2. Складання гронування.

 

 

 1. 1193149613_0lik.ru_germwalls.jpgСкладання сенкану

 

                                   Österreich

                  hochentwickeltes, parlamentarische

                     grenzt, ist, liegt

           Österreich ist hochentwickeltes Land.

                          Musik

 

III.Усвідомлення змісту.

 1. Повідомлення теми і завдань уроку.

 2. Робота в групах.

 Учні діляться на 3 групи, одержують завдання від вчителя про роботу з текстом.

І група – про територію, політичний устрій Швейцарії;

ІІ група – про розвиток економіки, сільського господарства;

ІІІ група – мови, розвиток культури Швейцарії.

3. Повідомлення груп.

4. Завдання: члени кожної групи дають додатково один одному запитання, уточнюючи повідомлення про Швейцарію.

5. Пояснення домашнього завдання.

 

ІV. Рефлексія

1. Визначення настрою.

2. Метод гронування.

Домашнє завдання: Робити повідомлення про Швейцарію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

germania_germania_3.jpg 

1172411492,3815.jpgПозакласна робота з іноземної мови набуває великого значення у вивченні мови. Як за формою, так і за змістом вона, насамперед, повинна підтримувати позитивні моменти  вивчення іноземної мови.

  На мій погляд, позакласна робота повинна бути системною, заохочуючою і цікавою для учнів, оскільки вона має практичну, освітню, розвивальну мету.

Мета позакласних заходів – поглиблювати отримані на уроках знання учнів, розвивати в них участь у різних конкурсах, вікторинах, дискотеках, навіть проведення тематичних вечорів. Для цього учнів потрібно знайомити із читанням німецьких газет, журналів, особливо молодіжних. Мої учні з великим інтересом знайомляться із журналами „ Вітамін“, та ін. Вони дізнаються про навчання в Німеччині , різні молодіжні формування, навіть новинки моди.

    Позакласна робота сприяє вихованню в учнів найкращих рис характеру – почуття патріотизму, відповідальності, естетичних смаків. Під час проведення виховних заходів в учнів розвивається память, спостережливість, вміння спілкуватися, танцювати, співати, миттєво реагувати на поставлене завдання, бути самостійними тощо.

       В. О. Сухомлинський писав: Бути добрим вчителем можна, тільки коли ти добрий вихователь… Без участі в позакласній роботі педагогічна культура, усі знання педагога є мертвим скарбом”( Сухомлинський В. А. )Педагогический коллектив средней школы. – М., 1958. – С. 75).

    У процесі своєї діяльності я проводила не тільки „ Тиждень німецької мови”, а й відкритий виховний захід „ В гостях у старенької , доброї Європи”. Це був не менш цікавий захід, а ще, можливо, більш насичений, ніж те, що проводилось щодня протягом „ Тижня німецької мови”.

  В цей день учням було запропоновано розмовляти тільки німецькою мовою, у актовому залі було зібрано учнів  перших курсів, щоб вони змогли взяти участь у цікавому дійстві.

Така форма роботи з учнями мені дуже подобається, оскільки діти не тільки в святковий день співають німецькі пісеньки, а й під час виховних моментів на уроці. Звичайно, без великих зусиль, бажання, вмінь і знань педагогів, наявності музичного супроводу гарне свято може і не вдатися.

   Тому,  на нас, педагогів, покладається найбільша відповідальність за дозвілля  учнів, їх бажання взяти участь у виховних заходах.

   У наш час у проведенні таких виховних заходів можна використати технічні засоби навчання (аудіо записи, діафільми за різними сферами спілкування

 

 

німецька 009.jpg 

На уроках німецької мови, виховних заходах учні працюють над створенням проектів. Вони самостійно вишукують матеріали по заданій темі і вносять їх до своїх творчих розробок.  Наприклад, для проекту „ Зимові свята в Німеччині” учням  можна запропонувати використати навчальний матеріал підручника, науково – методичного журналу „Німецька мова в школі”, пояснити, що „прикрасити” проект можна розмальовками, листівками, фотографіями новорічного чи різдвяного дійства.

 

 

 

germany.gif 

 

 

 

1193149613_0lik.ru_germwalls.jpg 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

 

 1. Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська. Критичне мислення: як цього навчати.//Х.; „ Основа”, ПП Тріада+ . – 2007.

 

 1. А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метью, Д. Макінстер. Технології розвитку критичного мислення учнів. // К.; „ Плеяди”. – 2006.

 

 1. В. М. Макаренко, О.О. Туманцова. Як опанувати технологію формування критичного мислення. // Х.; „ Основа” Тріада +. – 2008.

 

 1. Методичні рекомендації з німецької мови „ Навчання діалогічного спілкування на ситуативній основі”. // Ж.; ОІППО. – 2007.
 2. Н.П. Наволокова Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій // Х.; „ Основа” . – 2009.

 

 1. Науково – методичний журнал „ Німецька мова в школі”, // Х.; „Основа”. – 2009.

 

 1. О.Пометун, Л.Пироженко Сучасний урок Інтерактивні технології навчання  // К.; «А,С,Л,».-2005.

 

 1. О. В. Тягло. Критичне мислення. // Х.; „ Основа”. – 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
20 грудня 2018
Переглядів
211
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку