Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я.

Про матеріал

Дана презентація допоможе учителю охарактеризувати основні воєнно-політичні події Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1656–1657 рр. і дати їм історичну оцінку, визначити місце Б. Хмельницького в історії України, дати йому характеристику як видатному українському політику, дипломату і полководцю; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами і на їх основі робити висновки та узагальнення, давати оцінку історичним подіям і висловлювати свою точку зору щодо них, складати розгорнуту характеристику історичному діячу, визначати його місце і роль в історії України; давати оцінку постаті Б. Хмельницького як особистості, політику й полководцю; удосконалювати навички роботи учнів з історичною картою (атласом); виховувати свідоме ставлення до подій історичного минулого Батьківщини га поваги до мужності й героїзму українського народу у боротьбі за власної державності.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Віленське перемир’я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Дії українського війська а Польщі 1656 – 1657 рр. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького»

Номер слайду 2

Щоб не просто слухали, а чули. Щоб не просто дивилися, а бачили. Щоб не просто відповідали, а міркували. Дружно і плідно працювали.

Номер слайду 3

«Мозковий штурм» 1.         Хто це? Що ви знаєте про цю людину? – 2 бала 2.         Коли розпочалась Національно-визвольна війна? – 1 б. 3. Як  ви розумієте поняття «Національне визвольна війна? -1б 4.         Проти кого воювали українці? -1 б. 5.         Як називалась українська козацька держава? – 1 б. 6.         Яке місто було столицею козацької держави 1 б. 7.  Назвіть основні битви Національно-визвольної війни 1648-1650 рр. - 3б.

Номер слайду 4

«Мозковий штурм» 1.         Хто це? Що ви знаєте про цю людину? ( Б. Хмельницький)-2 бала 2.         Коли розпочалась Національно-визвольна війна? (Весна 1648 р., битва під Жовтими Водами) – 1 бал 3.Як    ви розумієте поняття «Національне визвольна війна? (Українці борються проти гноблення з боку Польщі: національного, особистісного, релігійного.) – 1 бал 4.         Проти кого воювали українці? (Проти поляків). – 1 бал 5.         Як називалась українська козацька держав (Військо Запорозьке, Гетьманщина) – 1 бал 6.         Яке місто було столицею козацької держави (Чигирин) – 1 б. 7.  Назвіть основні битви Національно-визвольної війни 1848-1850 рр. (Біля р. Жовті Води, під Корсунем, Пилявцями, облога Львова, Замостя Молдавські походи (Ясси), Брацлавщина, під Берестечком, під горою Батіг, під Монастирищем, під Жванцем) – 3 бала

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Богдан хмельницький – видатний гетьман України, творець української державності.  Виходець із дрібної шляхти українського походження. Освіту одержав у в одній із київських шкіл та у Львівській єзуїтській колегії, але зберіг православ’я. Брав участь у польсько – турецькій війні 1620 – 1621рр., потратив у полон до турків, пробув у полоні два роки. Після повернення до України вступив до реєстрового козацького війська. Обіймав військову посаду спочатку писаря, потім сотника. У 1647р. Б.Хмельницький був заарештований польською владою; звільнившись, утік до Запорозької Січі. У Запорозькій Січі козаки зустріли Б. Хмельницького як героя. У січні 1648року запорожці підняли повстання проти влади Речі Посполитої. Б. хмельницького на січовій раді обрали гетьманом. Він присягнувся, що “не буду шкодувати ні життя, ні сил, готовий на всякі небезпеки, усе віддасть для загальної волі”. 

Номер слайду 7

Ян ІІ Казимир (1609 – 1672) – король Речі Посполитої (1648 – 1668). За часів його правління Річ Посполита прагнула придушити Національно – визвольну війну, вела війни проти Москви та Швеції. У вересні 1668року зрікся престолу. Помер у Парижі. 

Номер слайду 8

Олексій I Михайлович Романов  другий московський цар (1645—76) з династії Романових. Батько Петра І Великого. Повний титул: «Божією милістю Великий Государ Цар і Великий князь, всій Великия і Малия і Білия Росії самодержець, і багатьох держав і земель Східних і Західних і Північних отчич і дідич і спадкоємець і государ і володар»

Номер слайду 9

Ісля́м III,  — кримськотатарський державний, політичний і військовий діяч. Кримський хан з династії Ґераїв. В 1648 році уклав воєнний союз з гетьманом України Богданом Хмельницьким, спрямований проти Речі Посполитої. Проте зацікавлений у тривалій війні і взаємному виснаженні України і Польщі, Іслям III неодноразово порушував союз. Боячись зміцнення України, Іслям III Ґерай в Зборівській битві1649, Берестецькій битві1651, Жванецькій облозі 1653 років зраджував огдана Хмельницького. За Ісляма III кримські загони часто нападали на Україну, грабували міста і села, брали ясир. Помер в Бахчисараї. За українськими народними переказами, Ісляма III Ґерая отруїла невільниця-українка, яка помстилася за нищення України кримським військом. Похований в дюрбетна Ханському кладовищі в Бахчисарайському палаці. В 1644 році турецький султан призначив Ісляма Ґерая ханом замість його молодшого брата Мехмеда IV Ґерая

Номер слайду 10

Карл Х Густав — шведський король (1654-1660). З 1648 року генералісимус шведської армії. У 1654 році вступив на престол після зречення своєї двоюрідної сестриХристини I.

Номер слайду 11

Мета уроку: Розкрити хід воєнно-політичних подій 1656-1657 рр.; з'ясувати умови Віленського перемир'я; пояснити причини зміни зовнішньополітичної орієнтації Б. Хмельницького; характеризувати дії українського війська в Польщі в 1657 р.; давати оцінку постаті Б. Хмельницького як особистості, політику й полководцю; удосконалювати навички роботи учнів з історичною картою (атласом); виховувати свідоме ставлення до подій історичного минулого Батьківщини га поваги до мужності й героїзму українського народу у боротьбі за власної державності. Тема 4. Українські землі в 60-80-ті роки. Тема уроку:Віленське перемир’я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Дії українського війська а Польщі 1656 – 1657 рр. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького» Мета уроку: Розкрити хід воєнно-політичних подій 1656-1657 рр.; з'ясувати умови Віленського перемир'я; пояснити причини зміни зовнішньополітичної орієнтації Б. Хмельницького; характеризувати дії українського війська в Польщі в 1657 р.; давати оцінку постаті Б. Хмельницького як особистості, політику й полководцю; удосконалювати навички роботи учнів з історичною картою (атласом); виховувати свідоме ставлення до подій історичного минулого Батьківщини га поваги до мужності й героїзму українського народу у боротьбі за власної

Номер слайду 12

Уся зовнішня і внутрішня політика гетьмана була спрямована на зміцнення й розбудову держави європейського типу. . Економічні відносини між верствами та станами він вибудував на засадах справедливості: було ліквідовано магнатське й шляхетське землеволодіння, фільварково-панщинна система, кріпацтво; селяни набули права спадкувати землю, а головне — волю і можливість зростати на козацькій службі. З'явилась своя національна еліта.

Номер слайду 13

ПЕРЕМИР'Я — у міжнародному праві угода між воюючими сторонами про постійне чи тимчасове припинення воєнних дій.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

1654 рік – “ Переяславська рада” 10 липня 1654 рік – “Вічний мир” 1655 рік – “Потоп”

Номер слайду 16

1655 рік Балтійське море в 24 жовтня 1656 року м.Вільно

Номер слайду 17

ВІЛЕНСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я 1656 - укладене у Вільні (м. Вільнюс, тепер Лит. PCP) про припинення війни між Росією і Польщею. Переговори тривали з серпня по жовтень 1656. Сторони домовилися припинити на один рік воєнні дії і не вступати в переговори про мир з Швецією. Осн. питання - про обрання Олексія Михайловича польс. королем, встановлення держ. кордонів - не було розв'язано, бо шляхет. Польща не відмовилася від зазіхань на територію України і Білорусії. Зрада гетьмана І. Виговського (див. Гадяцький договір 1658) посилила позиції Польщі, яка в жовтні 1658 відновила воєнні дії проти Росії. ВІЛЕНСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я укладене у Вільні (м. Вільнюс, тепер Литва) про припинення війни між Росією і Польщею. Переговори тривали з серпня по жовтень 1656. Сторони домовилися: припинити на один рік воєнні дії і не вступати в переговори про мир з Швецією. Найближчим часом розпочати переговори щодо обрання російського царя на польський престол. • Передбачалися спільні воєнні дії Росії і Польщі проти Швеції і Бранденбурга. • Територія Української держави визначалася згідно з Білоцерківським договором, тобто в межах Київського воєводства

Номер слайду 18

Яка країна істотно втрутилася на розвиток відносин в трикутнику держав: Московська держава – Річ Посполита – Гетьманщина?

Номер слайду 19

Ян ІІ Казимир Олексій I Михайлович Романов

Номер слайду 20

Причини укладення Віленського перемир’я  Польща прагнула уникнути війни на два фронти-проти Московської держави та Швеції; хотіла укласти перемир’я для відновлення сил. Росія ж, хотіла уникнути посилення Швеції, за рахунок польсько-литовських територій,бо тоді шведська армія дійшла б до російського кордону. Крім цього, вести війну на два фронти для Московської держави було обтяжливо.

Номер слайду 21

Наслідки підписання перемир'я Відверте нехтування московською стороною інтересами Гетьманщини обурило гетьмана і старшину. В укладенні Віленського перемир’я вони вбачали порушення «Березневих статей» 1654 р. Також Московсько-польський мир порушував Переяславську угоду,адже Москва ставала союзницею Польщі. На Раді, скликаній у Чигирині козацькій Раді, всі присутні полковники, осавули, сотники присягли гетьману, що будуть спільно боротися за Україну: «присягали собі, а не чужим монархам». Хмельницький активізував зусилля з укладення воєнно політичного союзу зі Швецією та Трансільванією, спрямованого проти Речі Посполитої і Кримського ханства.

Номер слайду 22

Карл Х Густав —

Номер слайду 23

Т. Шевченко. Смерть Богдана Хмельницького (1837-38)

Номер слайду 24

Великий рух народній, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні — Гетьманщині. Михайло Грушевський, 1913 Хмельницький став керівником Визвольної війни завдяки тому, що здобув довір`я мас. Він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення й інтереси. Народні маси зустріли Хмельницького з цілковитим довір'ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їх інтересів. Іван Крип'якевич, 1954 Він поводився так, неначе був монархом суверенної держави, й розвинув широку дипломатичну акцію на міжнародному полі для зміцнення свого становища. Дмитро Дорошенко, 1921

Номер слайду 25

Б до ворогів. бойовий, безстрашний організатор; герой; дисциплінований; амбіційний; надійний, ненависний

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Знайдіть у шифровці слова, які використовувалися на уроці

Номер слайду 28

Б О П Г Г О Г Л Ь С Ю Г Д А Н У Ж І Д Ч Г Х И Ь И Ю Ц Щ З Я Е М Е Х У Т І Р К Ь Т Н Л Ц Й Г С Х П Г Б Р Ь Н И Ц Ь Щ Н Ш М А Х Н Ц Х К И Й У А Д У Т І Г А С К И Н Ш Л Я Р Н М Я Ь Р Л Щ Я А Х Т А Ю І Л Б О П Г Г О Г Л Ь С Ю Г Д А Н У Ж І Д Ч Г Х И Ь И Ю Ц Щ З Я Е М Е Х У Т І Р К Ь Т Н Л Ц Й Г С Х П Г Б Р Ь Н И Ц Ь Щ Н Ш М А Х Н Ц Х К И Й У А Д У Т І Г А С К И Н Ш Л Я Р Н М Я Ь Р Л Щ Я А Х Т А Ю І Л

Номер слайду 29

Використовуючи запропоновані слова, складіть речення. 1.         Прізвище, легендою, Хмельницький, від, рослини, хміль, назви, народною, за, походить. 2.         Напав, Суботів, Чаплинський, шляхтич, на, польський, Данієль, хутір. 3.         Обирають, грудні, 1647, Богдана/ гетьманом, року, у, Хмельницького. 4.         Національно-визвольну, народу, проти, українського, Хмельницький, війну, розпочинає, Богдан, поляків. 5.         Вирішували, на, раді, питання, козацькій, найважливіші, козаки. Використовуючи запропоновані слова, складіть речення. 1.         Прізвище, легендою, Хмельницький, від, рослини, хміль, назви, народною, за, походить. 2.         Напав, Суботів, Чаплинський, шляхтич, на, польський, Данієль, хутір. 3.         Обирають, грудні, 1647, Богдана/ гетьманом, року, у, Хмельницького. 4.         Національно-визвольну, народу, проти, українського, Хмельницький, війну, розпочинає, Богдан, поляків. 5.         Вирішували, на, раді, питання, козацькій, найважливіші, козаки.

Номер слайду 30

Основні дати: 24 жовтня 1656 р. — підписання Московською державою та Річчю Посполитою Віленського перемир'я; грудень 1656 — липень 1657 рр. — україно-трансільванський похід у Польщу; 27 липня 1657 р. — смерть Б. Хмельницького.

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
ppt
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
789
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку