Впровадження модернізованих форм і методів роботи на уроках основ економіки.

Про матеріал
Матеріал для ознайомлення з особливостями інноваційних форм роботи з учнями. Його можна використовувати для виступах на семінарах, педагогічних радах, конференціях тощо.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Доповідь на тему«Впровадження модернізованих форм і методів роботи на уроках основ економіки»Заступник директора з НВР , вчитель основ економіки Бессараб С. О. Усе життя є навчання, і кожен в ній учитель і вірний учень. Абрам Маслоу

Номер слайду 2

Модернізація. Це комплексне, всебічне оновлення всіх ланок освітньої системи й усіх сфер освітньої діяльності відповідно до вимог сучасного життя, при збереженні та примноженні кращих традицій вітчизняної освіти. Модернізація. Це радикальний перегляд принципів функціонування системи освіти, успадкованих від минулої історичної доби, як і принципів управління даною системою

Номер слайду 3

Модернізація освіти. Поєднання теорії і практики, об’єктивно відображаючи відтворену в задачах дійсність;Розвиток в учнів інтерес до пізнання економічної картини світу, потреба дізнатися нове;Вироблення якостей необхідні сучасному фахівцю (працьовитість, раціональність, ощадливість, розважливість, самостійність, відповідальність та ін.)Виховання етичних рис (чесність, шанобливе ставлення до думки інших, допитливість та ін.)

Номер слайду 4

Стимулювання мотивації та інтересу в області досліджуваних предметів;Підвищення рівня активності і самостійності учнів;Розвиток навичок аналізу, критичності мислення, взаємодій, комунікації;Зміна установок (на співпрацю) і соціальних цінностей;Саморозвиток та розвиток завдяки активізації миследіяльності і діалогічний взаємодії з викладачем та іншими учасниками освітнього процесу. Освітні цілі

Номер слайду 5

Порівняльна характеристика традиційної та інноваційної системи навчання{21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}КритеріїТрадиційна системаІнноваційні методи навчання. Розвиваюча. Особистісно-орієнтовна. Проблемно-розвиваюча. Мета. Навчальна(передача та програвання знань, умінь, навичок)Інтелектуальна(розумовий розвиток)Створення умов для реалізації особистісних функцій. Допомога в самопізнанні, самореалізації, в самовизначенні2. Переважаючий метод навчанняІнформаційний, репродуктивний. Проблемно-пошуковий. Пізнавальний через самостійну діяльність. Активне експериментування3. Зміст. Державні стандарти. Спецпрограми: Л. В. Занкова, Ельконіна-Давидова. Стандарт, особистий досвід педагога та дитини. Стандарт та особистий досвід дитини4. Форми роботи. Фронтальні або груповіГрупові та індивідуальніІндивідуальні та груповіІндивідуально-диференційовані5. Кредо педагога«Я нам вами»«Я разом з вами»«Я разом з вами»«Я поряд з вами»6. Стиль взаємодії вчителя та учнів. Монолог. Діалог. Діалог. Діалог7. Мотивація школяра. Зовнішня, епізодична. Внутрішня ціленаправлена. Внутрішня систематична, ціленаправлена. Внутрішня ціленаправлена, систематична8. Кінцевий результат. Пасивна особистість учня. Активна особистість учня при наявності інтересу до навчання. Активно-ініциативна особистість учняІніціативна з критичністю мислення

Номер слайду 6

Інноваційні форми навчанняІнтегровані (міжпредметні заняття), об'єднані єдиною темою або проблемою;Комбіновані (лекційно-практичні та позаурочні) заняття, які сприяють тривалої концентрації уваги і системному сприйняттю навчального матеріалу;Проектні зняття, спрямовані на виховання культури співробітництва (суб’єкт-суб’єктних відносин) і культури розумової, навчально-продуктивного і творчої праці (суб’єкт-об’єктних відносин).

Номер слайду 7

Формула засвоєнню матеріалу

Номер слайду 8

Напрямки міжнаукової взаємодії

Номер слайду 9

Методики проблемного навчання в курсі економіки включає декілька етапів

Номер слайду 10

Треба прагнути до того, щоб кожен бачив і знав більше, ніж бачив і знав його батько і дід»А. П. Чехов

Номер слайду 11

Навчальний процес необхідно будувати так, щоб знання стали підґрунтям практичної спрямованості, тобто стали дієвими:

Номер слайду 12

Алгоритм рефлексії

Номер слайду 13

Здатність обирати - найцінніша з властивостей розуму. Т. Вайлдер. Праця звільняє нас від трьох великих лих: нудьги, пороку і нестатків. Вольтер

pptx
Додано
11 листопада 2021
Переглядів
475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку