12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Впровадження прогресивних технологій навчання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення і самореалізації учня

Про матеріал
Презентація досвіду роботи учителя української мови і літератури за темою "Впровадження прогресивних технологій навчання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення і самореалізації учня"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Горбунова Алла Яківна. Учитель української мовиі літератури. Загальноосвітня школа. I-III ступенів № 5м. Першотравенськ. Освіта: вища, Криворізький державний педінститут. Категорія: вища

Номер слайду 2

Моє педагогічне кредо: Віддай людині крихітку себе,за це душа наповнюєтьсясвітлом. Ліна Костенко

Номер слайду 3

Моя проблема: Дитина – це сонце, навколо якого мають обертатися всі засоби навчання. Учитель повинен створювати лише атмосферу, в якій дитина має можливість висловлюватись. Ш. А. Амонашвілі Впровадження прогресивних технологій навчання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення і самореалізації учня.

Номер слайду 4

Шляхи досягнення високих результатів Бажання Наполегливість Творчість Успіх Діяльність Впевненість у собі Зосередженість

Номер слайду 5

Алгоритм ситуації успіху Я зосереджую увагу Ситуація успіху Я легко Я можу це Я хочу це це вивчу запам`ятати знати Я повинен Я обов`язково це знати це вивчу

Номер слайду 6

Ключові компетентності, що формуютьсяна уроках української мови та літературимовознавчалітературнатворчаполікультурнакомунікативнасоціальнасамоосвітняінформативна. Дитина – це сонце,навколо якого маютьобертатися всі засобинавчання. Учительповинен створюватилиш атмосферу, в якій дитина має можливість висловлюватись. Амонашвілі.

Номер слайду 7

Соціальна компетентність. Ейдос-конспект. Тонкі і товстіпитання. Навчаючи, учуся. Сенкан. ДіамантаІнсерт. Фрейм«Один-удвох-усі разом»«Кола Вена»«Обличчям до. Обличчя»Коло ідей. Кластер. Рюкзак. Робота над проектом* Уміння добувати інформацію* Уміння опрацьовувати інформацію* Уміння використовувати інформацію* Уміння робити вибір* Уміння приймати рішення. Уміння співставлятита порівнювати. Уміння брати відповідальність* Уміння співпрацюати* Уміння аналізувати* Формування загальнолюдських цінностей

Номер слайду 8

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} Я це знаю Я це вивчу(Буду знати)Я над цим попрацюю. Означенняякий? яка? яке? чий? чия? чиї? скількох? котрий?ознака предмета;прикметник, дієприкметник, іменник, займенник, інфінітів;Зв'язок з предметом або іншим другорядним членом речення; узгоджені (зв*язок узгодження)неузгодженні (зв'язок керування або прилягання)Прикладка –іменник, узгоджений з означуваним словом у відмінку. На гірських вершинах нависли димні хмари. На вершинах гір нависли хмар з диму. Непомирена мати-земля , драма –феєрія.помирена. Юрій Яновський, палкий співець рідного народу,був справжнім громадянином. Додаток. Питання непрямих відмінків;Предмет дія, процес, стан;Іменник, займенник, інші частини мови у ролі іменника;Зв'язок з підметом, присудком або з додатком чи означенням__ __ __ __ __ __ __прямі іменник у З.в. без прийменникаіменник у Р. В. зв'язок з присудком *заперечення *частина від цілого непрямі (всі інші)Добро і зло відображають реальні умови життя в суспільстві. Я не знав дороги. Дівчина купила борошна. Культура спілкування останніми роками плідно осмислюється наукою. Обставинаяк? куди? де? для чого? чому? за якої умови? незважаючи на що?характеристика чи ознака дії;іменник, прислівник, інфінітів, дієприслівник, фразеологізм__ . __ . __ . __ . __ . __ Види:способу дії; міри і ступеня дії; місця;часу;умови;мети;причини;допусту.прислівник: Удосвіта хвилі дніпровськи барвінком цвітутьсловосполучення: Школярі йшли по два в колоні.інфінітив: Кличе мати вечеряти.Іменник у непрямому відмінку:-лексичне значення імен. Стоїть по пояс в Україні ромашка в білому вінку.Інсерт Другорядні члени речення

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Полікультурна компетентність Формування загальнолюдських цінностей Оволодіння досягненнями Толерантне ставлення культури до інших Робота над проектами Проведення Проведення інтерактивних позакласних уроків заходів Проведення інтегрованих уроків

Номер слайду 11

Кластер. Давня українська література. Від Київської РусіДо 1798 р. I. Середньовична XI-XV ст. II. Ренесанс Бароко XVI- XVIII ст.«Повість минулих літ»Козацьки літописи«Слово про похід Ігорів»XVII ст. Іван Вишенський. XVIII ст. Феофан Прокопович Григорій Сковорода. Самійло Величко. Григорій Грабянка. Періоди

Номер слайду 12

Кластер. Літературний шедевр. Взірець дружинницької лірикиІсторія виявлення пам’ятки. Псков або Новгород. XVI ст. (список)Оригінал не зберігся. Копія «Слова…Збереглася одна копія зроблена для Катерини IIТираж 1200 примірників. Кінець XVIII ст. 1800 р. Олексій Мусін-Пушкін. Збереглося 70 примірників1812 р. Москва війна з французами Давньоруська пам’ятка. Копії знищено пожежею

Номер слайду 13

КластерІсторична основа «Слова про похідІгорів»Послаблення могутності Киівської Русі через міжусобиціЗміцнення агресії кочових половецьких племен. Похід Святослава на половціввесна 1185 р. Похід Ігоря. Син Володимир. Святослав. Всеволод1 травня(9-й день походу)Р. Донець. Затемнення сонця10 травня. Переможна битва русичівпоразка русичів на ріці Каялі,взяття у полон Ігоря. Дев‘ять руських князів. Перемога

Номер слайду 14

Уміння Уміння Уміння добувати опрацьовувати використовувати інформацію інформацію інформацію Один – два – Командний усі разом Робота пошук над Навчаючись проектом Ажурна учуся пилкаІнформаційна компетентність

Номер слайду 15

Порівняльний зворот. Фреймсполучення слів, що дають додаткові відомості про предмет, дію, ознакусполучники:як,мов,ніби,мовби,наче,неначе,начебто,нібито,буцімтоіменник в О. В.серденькосоловейкомщебечепорівняння. Виділення комами:заснуло сонце в павутинні,немов дитя, між віт густих(В. Сосюра) Не виділяється комами. Порівняльний зворот має значення «у ролі кого, чого»: У минулому українська мова часом трактувалася як мова селянська, більше побутова.(Олесь Гончар)Порівнялний сполучник ускладі фразеологізма: Ллє як з відрапорівняльний сполучник у складі присудка: Жита ніби дрімали(І. Нечуй-Левицький)

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Комунікативна компетентність «Прес» «Займи позицію» «Коло ідей» «Обличчям до обличчя» «Захист проектів» Навички обговорення проблем. Розвиток культури мовлення. Формування власної точки зору. Вміння доводити власну позицію. Вміння презентувати свій продукт.

Номер слайду 18

Творча компетентність Розвиток здібностей і талантів Розвиток логіч- ного мислення Розвиток образного мислення «Прес» «Мікрофон» «Ажурна пилка» «Коло ідей» «Акваріум» «Обличчям до обличчя» «Кола Венна» «Робота над проектами» «Творчі завдання»

Номер слайду 19

Кола Венна. Молодий. Запальний. Нестриманий. Нерозважливий. Турботливий чоловік та воєначальник. Кмітливий. Славолюбний. Літня людина. Мудрий. Передбачливий. Поміркований. Розважливий Стриманий. Князь. Лідер. Хоробрий. Користується повагою русичів. Патріот. Мужній. Відважний. Вправний воїн. Добра. Чуйна. Любляча. Вірна. Терпляча. Віддана. Щира. Уособлення всіх руських жон. ЗастерігаєПопереджаєДопомагаєСпівчуваєСтраждаєТужить. БлагаєТерпитьІгор. Святослав. Ярославна. Природа

Номер слайду 20

Кола Венна. Літня людина. Мудрий. Передбачливий. Поміркований. Розважливий. Стриманий. Молодий. Нерозважливий. Запальний. Нестриманий. Турботливий чоловік та воєначальник. Молодий. Вірний упобратимствіПатріоти. Прагнуть перемоги над ворогом. Патріоти. Прагнуть перемоги над ворогом. НерозсудливіВірні у дружбіКнязіЛідери. ХоробріВідважніВправні воїни. Користуються повагою русичівІгор. Святослав. Всеволод. Характеристикаобразів «Слова пропохід Ігорів

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні та прикладні (практично орієнтовані проекти) *Здатність досамоконтролю*Здатність досамоаналізу. Самоосвітня компетентність*Здатність досамонавчання

Номер слайду 23

День української писемності

Номер слайду 24

Виховна робота. Навчити людину бути щасливою не можна,але виховати її так, щоб. Вона була щасливою, можна. Виховна система класу – це ціліснийорганізм, що функціонує при умові наявності головних компонентіввиховання і відображає спосіборганізацій класного колективу.

Номер слайду 25

Освіта, яка не вчить жити успішно у сучасному світі, не має ніякої цінності. Мета Формування творчої, соціально активної, національно свідомої, духовно багатої особистості, яка здатна вирішувати проблеми та типові завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях.

Номер слайду 26

Інтернет- простір Самоосвіта Батьки іАкме-технології родина. Позашкільні Напрямки дитячі роботи Педагогічнийустанови класного колектив керівника Учнівський Громадськість Колектив

Номер слайду 27

Акмеологія – наука про вищі досягнення в життєдіяльності і розвитку особистості Успішна країна Успішний учень. Успішний учитель. АКМЕ

Номер слайду 28

Розумні, Креативні, винахідливі, непосидючі Ми – різні, але ми – разом!Мій клас

Номер слайду 29

Світ, в якому я живу

Номер слайду 30

Світ навколо мене

Номер слайду 31

Я у гармонії зі світом

pptx
Додав(-ла)
Горбунова Алла
Додано
5 грудня 2020
Переглядів
182
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку