Вступ до макроекономіки. Національна економіка.Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат

Про матеріал
Розробка уроку з економіки з теми: Вступ до макроекономіки. Національна економіка.Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вступ до макроекономіки. Національна економіка. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат

Номер слайду 2

Мікроекономіка вивчає окремі дерева, а макроекономіка вивчає весь ліс. Кемпбелл Макконнелл і Стенлі Брю-автори «ЕКОНОМІКС»Макроекономіка – це наука, частина економічної теорії, що вивчає економічні процеси та явища на рівні економічної системи. - це наука, що досліджує сутність, результати та наслідки спільної економічної діяльності всіх учасників народного господарства.

Номер слайду 3

Макроекономіка досліджує національну економіку вцілому( на рівні держави). Вона вивчає:-обсяги національного виробництва (макропоказники), -проблеми зайнятості та безробіття, -рівень цін та інфляцію, -причини циклічних коливань в економіці, -роль держави в економічному житті суспільства.

Номер слайду 4

4 Об’єктом вивчення макроекономіки є національна економіка з відповідним типом економічної системи. Предметом вивчення макроекономіки –механізм функціонування економічної системи( застосування ефективних форм та методів впливу на економіку ; за наявності обмежених ресурсів – досягнення найвищого рівня задоволення потреб суспільства.)Економічна система – це спосіб організації національної економіки.

Номер слайду 5

5 Отже, макроекономіка вивчає ефективність функціонування економічної системи та її механізмів в умовах обмежених виробничих ресурсів. Вона досліджує, як мають бути організовані виробництво, розподіл, обмін та споживання для найповнішого задоволення потреб людей.

Номер слайду 6

6 Функції макроекономіки. Теоретико-пізнавальна функція макроекономіки спрямована на виявлення закономірностей, притаманних функціонуванню економічної системи. Практична – на вироблення рекомендацій для проведення економічної політики. Змістом світоглядно-виховної функції макроекономіки є формування економічного мислення, економічної психології та економічної культури людей. Методологічна функція полягає в тому, що наукові уявлення про механізм функціонування національної економіки та поняттєво-категоріальний апарат, які розробляє макроекономіка, використовують інші економічні науки.

Номер слайду 7

Центральною проблемою національної економіки є макроекономічна рівновага. Одним із проявів якої є баланс між сукупними доходами та сукупними витратами. Сукупні доходи. Сукупні витрати

Номер слайду 8

ПРИГАДАЙМОВизначте сутність та параметри ринкової рівноваги2. Який вигляд має схема кругообігу продуктів і доходів?3. Які види доходів отримують суб'єкти економічної діяльності?4. Які витрати несуть суб'єкти економічної діяльності?

Номер слайду 9

Економіка усієї країни є сукупністю ринків окремих товарів, сплетених складною системою взаємозв'язків. Всі виробники одночасно є і споживачами, а всі товари прямо або опосередковано пов'язані один з одним як складові сукупної товарної маси у вигляді взаємозамінних або взаємодоповнюючих товарів

Номер слайду 10

Загальна рівновага - це рівноважний стан усієї ринкової системи, під яким розуміють встановлення рівності величини попиту та величини пропозиції на всіх взаємопов'язаних ринках.

Номер слайду 11

Загальна рівновага характеризує збалансованість і пропорційність усіх економічних процесів: виробництва й споживання, сукупних доходів і сукупних витрат, сукупного попиту та сукупної пропозиції, виробничих витрат і результатів, матеріально-речових і фінансових потоків

Номер слайду 12

 Суб’єкти макроекономіки

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Домогосподарства -представляють населення країни. Вони є основними власниками і постачальниками економічних ресурсів, а також споживачами, заощадниками і платниками податків. Домогосподарства персоніфікуються в сім’ях та окремих громадянах. Фірми є головними споживачами економічних ресурсів і одночасно виробниками більшості товарів і послуг у національній економіці. Фірми персоніфікуються у підприємцях. Держава персоніфікується у чиновницькій та державній бюрократії(державні установи та організації). Закордон-інші країни світу(економічні суб’єкти за межами даної країни і мають з нею господарські зв’язки)14

Номер слайду 15

Кожний з економічних суб'єктів отримує свої певні види доходів, які витрачає для досягнення власних цілей.

Номер слайду 16

Доходи домогосподарства. Заробітна плата Рента Відсоток. Соціальні трансферти— різні види соціальної допомоги ( пенсії, стипендії, допомога по безробіттю, субсидії)

Номер слайду 17

Отримані доходи перетворюються на витрати, якіДомогосподарства сплачують державі у вигляді податківвитрачається на придбання необхідних товарів та послуг, тобто формуються споживчі витратичастина доходів домогосподарств може зберігатися у вигляді заощаджень, які є одним із джерел позичкового капіталу

Номер слайду 18

Доходи фірми. Фірми отримують доходи у вигляді виторгу від продажу товарів та послуг. Виторг дає можливість оплатити фактори виробництва, у тому числі сформувати дохід підприємців (прибуток) і створити амортизаційні фонди

Номер слайду 19

Доходи фірми витрачають на:відрахування до державного бюджету у вигляді податків та обов’язкових платежів.амортизація засобів виробництва

Номер слайду 20

Доходи фірми витрачають на:3. валові інвестиції, тобто витрати на нове будівництво, придбання обладнання та формування виробничих запасів (на такі цілі можна використати й кредитні ресурси)

Номер слайду 21

Доходи держави. Держава отримує доходи від суб'єктів економічної діяльності переважно у вигляді податків на прибуток підприємців та податків на доходи домогосподарств. Ці кошти держава спрямовує на виплату трансфертних платежів та формує державні витрати, тобто витрати на придбання необхідних ресурсів, інвестування підприємств державного сектору, виробництво суспільних благ, купівлю готової продукції.

Номер слайду 22

ЗАУВАЖИМО!Національна економіка тісно пов'язана з іноземними економічними суб'єктами( закордон). Зовнішній світ отримує доходи від продажу своєї продукції, яка є для нас імпортом, витратами національних споживачів на придбання іноземної продукції, і витрачає кошти на придбання нашої продукції, тобто нашого експорту.

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Висновки: Оскільки доходи одних економічних суб'єктів є витратами інших і навпаки, то цілісність національної економіки зумовлює рівновагу між сукупними доходами й сукупними витратами та відповідність змін у кожній частині цього балансу. Зміна доходів економічних суб'єктів призводить до зміни їх витрат і навпаки.

Номер слайду 25

https://learningapps.org/watch?v=pxcdt4g1a24

Номер слайду 26

Навчаємось разом. За балансом сукупних доходів і сукупних витрат визначте величину споживчих витрат, якщо відомо, що заробітна плата становить 958 млн грош. од., відсотки — 205 млн грош. од., прибуток — 780 млн грош. од., рента — 190 млн грош. од., трансферти — 200 млн грош. од., податки на прибутки — 235 млн грош. од., податки на доходи домогосподарств — 210 млн грош. од., заощадження домогосподарств — 160 млн грош. од.

Номер слайду 27

Розв'язання Оскільки доходи домогосподарств мають бути такими ж, як витрати, то споживчі витрати складають: C= Заробітна плата (w)+ Відсотки(i) + Рента (R)+ Трансферти(Tr) - Податки на доходи домогосподарств (T)- Заощадження домогосподарств(S). Решта даних є зайвою. Отже, споживчі витрати складають: C=958 + 205 + 190 + 200 - 210 - 160 == 1183 (млн грош. од.)

Номер слайду 28

Опрацювати §22 с.84-85 Зробити опорний конспект за презентацією. Письмово с.85 задачі №2, №3 Додаткове повідомлення (за бажанням)- « Історія розвитку макроекономіки як науки»Домашне завдання

Номер слайду 29

Домашнє завдання

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Жура Тимофій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Економіка, 11 клас, Презентації
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
19 січня
Переглядів
105
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку