19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Вживання м'якого знака і апострофа. Презентація уроку - салону

Про матеріал
сформувати цілісну систему особистих знань з теми, з'ясувати можливі недоліки в опануванні мовної теорії; вдосконалити вміння пра¬вильно писати й вимовляти слова з м'яким знаком й апострофом; пояснити свій вибір за допомогою правил; удосконалювати робо¬ту в групах, користуватися ПК, розвивати мовний слух, удоскона¬лювати логічне мислення, пам'ять, творчу уяву; залучати дітей до пошукової роботb поглибити знання про українську писанку, свят¬кування Великодня на Україні.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Світлина «Новодністровськ святкує Великдень»

Номер слайду 2

Вживання м'якого знака й апострофа Урок-салон

Номер слайду 3

Метод «Я очікую» - удосконалювали навички роботи на ПК; - виявили недоліки в опануванні мовної теорії; - розвивали творчість, логічне мислення; - поглибили знання з вживання м’якого знака й апострофа; - удосконалювали роботу в групах; - поглибили знання про українську писанку, святкування Великодня на Україні.

Номер слайду 4

Лист-оцінювання Лірична хвилинка Інтелектуальна розминка Відремонтуй слова Коментоване письмо Захист проектів ПК « Таблиця» ПК « Тест» Згрупуй слова Фонетичний ланцюжок Вибірковий диктант Мовний конструктор Асоціативний кущ Завдання із ключем Творчий вернісаж Розгадування кросворду Мікрофон

Номер слайду 5

Мандрує писанка по мисочках... На веснянім і осіннім зіллі... О.Лятуринська

Номер слайду 6

Лірична хвилинка

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

. Інтелектуальна розминка Який розділ науки про мову вивчає правильне написання слів? На яких принципах сучасної української літературної мови побудована орфографія? Які букви найчастіше служать для позначення м’якості приголосних ? Яка функція апострофа? Перед якими буквами ставиться апостроф?

Номер слайду 10

Орфографічний аналіз Відремонтуй слова Великден…, св…то, з…явилис…, св…ячена, подвір…я, любов…ю, розповід…,Пасхал…на, п…ятниця, св…ященик, пам…ят…. Коментоване письмо Неможливо собі уявити весняне свято Великдень – свято всіх святих - без великоднього яйця . Давати комусь крашанку або писанку – це означає з любов’ю дарувати щастя , радість, здоров’я. Письмо по пам'яті У п’ятницю, у надвечір’я Як туманцем потягло Сонце плавно у міжгір’я Спочивать собі пішло. На подвір’ячку під в’язом Вся зібралась тут сім’я Відпочить, побуть всім разом Та послухать солов’я. Вечоріє. На подвір’ї Вся сім’я рядком сидить Перше випливло сузір’я: Бавить, манить і мигтить

Номер слайду 11

Самоперевірка А) ВІДРЕМОНТУЙ СЛОВА Великдень, свято, з’явились, свячена, подвір’я, любов’ю, розповідь, пасхальна, п’ятниця, священик, пам'ять. Б) КОМЕНТОВАНЕ ПИСЬМО Неможливо собі уявити весняне свято Великдень – свято всіх святих – без великоднього яйця. Давати комусь крашанку або писанку – це означає з любов’ю дарувати щастя, радість, здоров’я. В) ПИСЬМО ПО ПАМ’ЯТІ П’ятницю спочивать Надвечір’я зібралась Міжгір’я відпочить Подвір’ячку побуть В’язом послухать Сім’я сидить Солов’я бавить Подвір’ї манить Сузір’я мигтить

Номер слайду 12

Захист проектів повторення теоретичного матеріалу 1.ПРОЕКТ №1 ( Правила вживання м’якого знака) 2.ПРОЕКТ №2 (М’який знак і апостроф не пишеться) 3.ПРОЕКТ №3 (Правила вживання апострофа)

Номер слайду 13

Пам’ятка користувача – початківця Увімкніть монітор Завантажте файл ( Таблиця – тест ) Виконайте завдання Оцінювання Закрийте « вікно» Вимкніть монітор

Номер слайду 14

Навчальний тест 1 . Вкажіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом: а) П…ятниця, св…ято, верб…я; б) св…яті, розіп…ятий, пов…язано; в) здоров…я, сім…я, повір…я. 2. М’якість приголосних на письмі передається буквами: а) ь, я, ю, у, є; б) ь, я, є, ю, і; в) ь, я, а,є, і,ю. 3. Апостроф пишеться після: а) р, що позначає м’який приголосний; б) у словах іншомовного походження; в) р, що позначає твердий приголосний звук та після префіксів, що закінчуються на тверді приголосні, перед я, ю, є, ї. 4. М’який знак не пишеться: а) у словосполученнях –лч-, -лц-, -нч-, -нц-, -сч-, -сц-, які утворилися від –лк-, -нк-, -ск б) після л на позначення ( л ); в) після букв, що позначають м’які приголосні. 5. Вкажіть рядок, у якому всі слова пишуться без апострофа: а) пів…ями, з…явився; повір…я; б) пів…Європи, сім…я, невід…ємна; в) посв…ячена, р…ясно, св…яткова. 6. Укажіть дієслова, у яких пишеться м’який знак: а) Великден…, страдниц…ка, христосуют…ся; б) розмаль…вуют…, обдаровуют…, прикрашают…; в) Спасител…, умивают…ся, славлят 7.Апостроф пишеться після : а) б, п ,в ,м, ф перед я, ю, є, ї, якщо попередня буква, крім Р, входить до складу кореня; б) б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї завжди; в) б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї які позначають два звуки. 8.Вкажіть рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака: а) тижден…,старен…кі, пасхал…ні; б) вишивают.., моліл…ник, близ…кі; в) наймен…ші, смієш…ся, торкнеш…ся 9. М’який знак пишеться після: а) з, ц, с у суфіксах –ськ-, -цьк-, -зьк-; б) ж, ч, ш, щ перед у; в) з,с, ц, у сполученнях -здн-, -стл-, -лнц- 10.Укажіть пари слів, у яких пишеться апостроф: а) р…ядок – р…ясно; б) св…ятковий - св….ятиня; в) здоров…я – В…ячеслав. 11.М’який знак пишеться після: а) р перед о ; б) букв д, т, з, с, ц, л ,н, що позначають м’які приголосні в кінці слів; в) н перед ж, ч, ш, щ. 12.Укажіть іменники , у яких пишеться апостроф: а) любов…ю, слов…ян, п…ятниця; б) св…ятковий, св….ято, св…яткувати; в) розіп…ятий, з…явився, здоров…я

Номер слайду 15

Самоперевірка 1. В 7. А 2. Б 8. В 3. В 9. А 4. А 10. В 5. В 11. Б 6.Б 12. А

Номер слайду 16

“Писанки” “Крашанки” “Дряпанки” «Згрупуй слова». Ь ‘ ні ь ‘ Пасхал…ний, подвір…я, св...ято, веселят…, Великден…, здоров…я, Спасител…, несут…, смерт…, повір…я, св….ячена, яєц…, перемир…я, писанка, малюют…, величніст…, радіст…, п…ятниця. Фонетичний ланцюжок. Свято, Спаситель, яєць, повір’я, Великдень, немовля ,з’явились, пісня, тиждень, Марія, сіль, весна. Вибірковий диктант (Виписати слова з м’яким знаком в один стовпчик, а слова, в яких м’якість приголосних позначається іншими буквами - в інший) Доброму скрізь добре. Добрі вісті не лежать на місці. Хто не чинить лихого, тому не страшно нічого. Шануй батька неньку, буде тобі скрізь гладенько. Не плюй в криницю, знадобиться води напиться. Удар забувається, а слово пам’ятається. Хто мовчить, той двох навчить . Ввечері матуся нас чарує,- писанки великодні малює. За Україну, Боже, молюся,щоб нам воскресла, як ти воскрес .

Номер слайду 17

Самоперевірка «ЗГРУПУЙ СЛОВА» Ь ’ НІ Ь ’ Пасхальний подвір’я свято Веселять здоров’я свячена Великдень повір’я писанка Спаситель перемир’я Несуть п’ятниця Смерть Яєць Величність Радість «Фонетичний ланцюжок» [ св'ато ], [ спасител' ], [ йайец' ], [ повір'а ], [ великден' ], [ немовл'а ], [ з'йавилис'], [ п'існ'а ], [ тижден'], [ марійа ], [ с'іл'], [ весна ] «Вибірковий диктант» Ь І, Я, Ю, Є Скрізь Матуся лежать малює не чинить молюся неньку гладенько знадобиться напиться забувається пам’ятається мовчить навчить

Номер слайду 18

Мовний конструктор 1 1. Приголосний, дзвінкий, твердий, сонорний, є у слові луг. 2. Голосний, ненаголошений, наближений до и. 3. Приголосний, дзвінкий,твердий, глотковий, може чергуватися із ж – з. 4. Голосний, наголошений, в алфавіті стоїть після д. 5. Приголосний, твердий, дзвінкий, сонорний, передостанній у назві нашої держави. 6. Приголосний, дзвінкий, твердий, його пара т. 7.Голосний , ненаголошений, позначається першою буквою в алфавіті. 2 1. Приголосний, дзвінкий, завжди м’який . Голосний, наголошений, позначається першою буквою в алфавіті. 2. Приголосний, дзвінкий, завжди м’який. 3. Приголосний, глухий,м’який, в алфавіті стоїть після х. 4. Голосний, ненаголошений, позначається першою буквою в алфавіті. 3 1.Приголосний. глухий. губний, твердий, є у слові Памір. 2.Голосний, наголошений, позначається першою буквою в алфавіті. 3.Приголосний, глухий, твердий, , є у слові маса, його пара з 4.Приголосний, глухий, твердий, може чергуватися з с – ш. 5.Голосний, ненаголошений, позначається першою буквою в алфавіті

Номер слайду 19

САМОКОНТРОЛЬ МОВНИЙ КОНСТРУКТОР 1.ЛЕГЕНДА 2. ЯЙЦЯ 3. ПАСХА

Номер слайду 20

Асоціативний кущ

Номер слайду 21

Творчий вернісаж твір-мініатюра І група “Що я знаю про Великдень” ІІ група “Святкування Великодня у моїй родині” ІІІ група “Легенди про писанку”

Номер слайду 22

Великодній словничок Великдень - одне з найбільших християнських релігійних свят, яке вшановує воскресіння Ісуса Христа Великодній (світлий) тиждень – сім днів після Великодня Вербний тиждень – тиждень перед Вербною неділею, яка святкується за тиждень перед Великоднем. Вознесіння – сходження Ісуса Христа на небо , яке сталося на сороковий день після Пасхи. Воскресіння – на третій день після страти Ісус Христос воскрес. Гаївки – веснянки, які виконуються на Великдень. Ісус Христос – Божий син, народжений Дівою Марією у Вифлеємі, був розп’ятий на хресті за людські гріхи. Крашанки – яйце , розмальоване одним кольором; символізує початок всього живого. Писанка – розмальоване яйце геометричним, рослинним, тваринним орнаментом. Паска – великий , гарно випечений хліб ,який символізує вічність людського життя. Великий піст – перед пасхальний сорокаденний час особливої молитва, посту, покути й духовного приготування до свята. Плащаниця – предмет церковного культу, який має вигляд полотнища із зображенням тіла Ісуса Христа в труні. Сповідь – спокутування гріхів. Причастя – одне із таїнств Церкви , до якого долучаються на Службі Божій (Літургії) ті вірні , які сповідалися. Священик їм підносить із чаші хліб і вино , що символізують тіло і кров Ісуса Христа. Христосування – вітання у дні Великодніх свят (від дня Воскресіння до П’ятдесятниці) : « Христос Воскрес!» - «Воістину Воскрес!»

Номер слайду 23

Цікаво знати Ключ з останніх букв слів повинні прочитати назву вірша М. Рильського П.. .ятсот, арф.. .яр, посер.. .йознішав, розв.. .язано, дзв.. .якнути, помор.. .янин, св.. .ято, сузір.. .я, вар.. .яг, Харків.. .янин, різьб.. .яр, від.. .ї'зд, мавп.. .яча, роз.. .ятрити, медв.. .яний, при.. .їзд. Ключ з останніх букв слів повинні прочитати назву вірша В.Сосюри Дев.. .ятсот, хутор...янин, серм...яга, духм...яне, зв.. .язок, пор.. .ядок,бур.. .ян, тьм.. .яно, без.. .язикі, цв...ях, реп.. .ях, присв...ята, п.. .ятдесят, Солов.. .йов, з .. .ясовано. Кросворд “Символ Великодня” Частина стопи Знак , що пом'якшує приголосний звук Група близьких родичів, що проживають разом Елемент одягу священика Людина, яка веде службу Божу в храмі Державна мова нашої країни Запашна лікарська рослина

Номер слайду 24

Самоперевірка Кросворд “Писанка” 1.П’ята, 2. м'який, 3. сім’я, 4. ряса, 5. священик, 6. українська. 7. м'ята В. Сосюра «ТАК НІХТО НЕ КОХАВ» ДЕВ’ЯТСОТ ХУТОРЯНИН СЕРМ’ЯГА ДУХМЯНЕ ЗВ'ЯЗОК ПОРЯДОК БУР’ЯН ТЬМЯНО БЕЗ’ЯЗИКІ ЦВЯХ РЕП’ЯХ ПРИСВЯТА П’ЯТДЕСЯТ СОЛОВЙОВ З’ЯСОВАНО М. РИЛЬСЬКИЙ « ТРОЯНДИ Й ВИНОГРАД» П’ЯТСОТ МЕДВЯНИЙ АРФ’ЯР ПОСЕРЙОЗНІШАВ РОЗВ’ЯЗАНО ДЗВЯКНУТИ СУЗІР’Я ПОМОРЯНИН ХАРКІВ’ЯНИН СВЯТО ВІД’ЇЗД ВАРЯГ РОЗ’ЯТРИТИ РІЗЬБЯР МАВПЯЧА ПРИЇЗД

Номер слайду 25

Підсумок уроку Метод “Мікрофон” Що потрібно було з’ясувати на занятті? Яке чарівне речення ви запам’ятали , у словах якого після приголосних звуків пишеться м’який знак. Що вам найбільше сподобалося? Ваші побажання. Чи справдилися ваші очікування?

Номер слайду 26

Домашнє завдання Метод «Великоднє лото» 1.Зиписати диктант письмової дії. Із Великоднього словникового запасу записати 20 слів на вивчені орфограми і пояснити. 2.Оформити « словесне малювання».Опишіть святкові Пасхальні композиції на виставці, вживаючи відповідні орфограми . 3. Скласти мовний ребус слова Великдень з використанням вивчених орфограм. 4.Написати твір – мініатюру «Мої враження від заняття в салоні «Орфографія».

Номер слайду 27

« ХРИСТОС ВОСКРЕС» «ВОІСТИНУ ВОСКРЕС»

ppt
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
2011
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку