Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

ЯК ЗАЦІКАВИТИ ДІТЕЙ АСТРОНОМІЄЮ: ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ КЕРІВНИКА АСТРОНОМІЧНОГО ГУРТКА

Про матеріал
Метою даного рукопису є практична допомога вчителю чи керівнику гуртка, зокрема молодому, малодосвідченому, у його професійному зростанні, у здійсненні науково-природничого виховання на основі реалізації дослідницького аспекту в процесі викладання фізики, астрономії, природознавства. У пропонованій роботіі представлені розробки комплексних позакласних заходів, зокрема, спостереженню часткового сонячного затемнення.
Перегляд файлу

1

Міністерство освіти і  науки України

Управління молоді, позашкільної освіти та

національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська станція юних техніків» Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

ЯК ЗАЦІКАВИТИ ДІТЕЙ АСТРОНОМІЄЮ:

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ КЕРІВНИКА АСТРОНОМІЧНОГО ГУРТКА

 

Автор:

Шибка Ольга Сергіївна

керівник гуртка астрономії та інформаційних технологій, керівник гуртка-методист, відмінник освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро

2017


ЗМІСТ

ВСТУП

ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ СОНЯЧНОГО ЗАТЕМНЕННЯ

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПОШУКОВИХ  ДОСЛІДІВ ПІД ЧАС СОНЯЧНОГО ЗАТЕМНЕННЯ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ МІСЯЦЯ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗОРЯНОГО НЕБА

ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ІНШИХ ЦІКАВИХ АСТРОНОМІЧНИХ ЯВИЩ

ЗАХОДИ З ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА ЦІКАВОЇ АСТРОНОМІЇ

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1 ЧАЙНВОРД «КОСМІЧНИЙ», КРОСВОРД «КОСМОС»

ДОДАТОК 2.ЗАХОДИ В ТАБОРАХ ВІДПОЧИНКУ

ДОДАТОК 3 КАРТА ЗОРЯНОГО НЕБА

ДОДАТОК 4 КАРТА МІСЯЦЯ

ДОДАТОК 5 РУХОМА КАРТА НЕБА

ДОДАТОК 6 ЗАВДАННЯ ДЛЯ МЕЙКАТОНУ

ДОДАТОК 7 СОНЯЧНИЙ ГОДИННИК .....................................48

ДОДАТОК 8 ЗРАЗОК ПЛАНШЕТУ ........................................49

 


ВСТУП

Серед завдань, які постають перед сучасною школою, не тільки побудова фізичної освіти, а й становлення її практичної спрямованості. Відомо, що фізика та астрономія в сучасні школі мають величезний світоглядний потенціал.

Отже, головною метою вивчення фізики та астрономії в сучасній школі та занять з астрономії в позашкільних закладах є розвиток особистості учня, формування загальнокультурної компетентності на основі загальнолюдських та духовних цінностей, наукового світогляду, системних знань, умінь, навичок, закладених у навчальній програмі з цих предметів у поєднанні із знаннями з суміжних дисциплін.

Педагогічний досвід переконує, що ефективний вплив на учнів чинить такий навчальний матеріал, що здатний викликати емоції, переживання, збагатити їх інтелект та духовний світ. Саме такі можливості закладені в астрономічні спостереження, які проводяться самими учнями чи гуртківцями.

Сьогодні на допомогу вчителю та керівнику природничого гуртка з’являється чимало довідково-методичних матеріалів, які періодично друкуються на сторінках фахових журналів: «Фізика та астрономія в школі», «Світ фізики», «Педагогічна думка», «Нива знань» тощо.

Однак практичні питання недостатньо розкриті в сучасних підручниках. Літератури з практичної астрономії українською мовою взагалі останнім часом не видається. Доцільно також зауважити, що питання практичної астрономії на уроках в школі розкрити майже неможливо через обмеження часу. Немаловажним є також той чинник, що більшість астрономічних спостережень, крім спостережень Сонця, мають проводитись ввечері чи вночі. Це часто стає перешкодою для проведення повноцінних практичних занять. Деколи вчителям вдається провести практичне заняття під куполом Планетарію. Частіш практичні заняття взагалі не проводяться ще й тому, що самі вчителі рідко коли добре орієнтуються на зоряному небі і не в змозі знайти навіть найвідоміші сузір’я окрім Великої Ведмедиці. Тому вважаємо доцільним використовувати інші форми роботи, зокрема: факультативні заняття, індивідуальні заняття, групові (колективні) проекти, різноманітні позакласні заходи. Для позашкілля реалізація практичної складової астрономічних занять дещо простіша, через більшу варіативність програм та можливість застосування різноманітних форм проведення занять, зокрема в літніх таборах відпочинку.

Метою даного рукопису є практична допомога вчителю чи керівнику гуртка, зокрема молодому, малодосвідченому, у його професійному зростанні, у здійсненні науково-природничого виховання на основі реалізації дослідницького аспекту в процесі викладання фізики, астрономії, природознавства.

У пропонованій роботіі представлені розробки комплексних позакласних заходів, зокрема, спостереженню часткового сонячного затемнення.

Втім зауважимо, що, наступне повне сонячне затемнення в Україні можна буде спостерігати не скоро, тому вчителям астрономії і керівникам профільних гуртків не скоро доведеться знову готуватися до його спостереження. Але це зовсім не означає, що пропонована методична розробка не має сенсу. Заходи з заохочення до вивчення астрономії, проведення спостережень та участі в роботі астрономічних гуртків можуть бути приурочені до спостереження місячних затемнень, комет, метеорних потоків і таке інше.

Вкрай актуальною ця робота має бути для тих вчителів, що влітку будуть працювати в таборах відпочинку. Тут проведення астрономічних спостережень більш ймовірно, тож підготовка до них та їхнє безпосереднє проведення стає для багатьох дуже важливим питанням.

Головна ж мета розробки – бути дидактично й методично корисною, надати практичну допомогу вчителеві та керівнику гуртка у реалізації практичного дослідницького аспекту викладання фізики та астрономії.

Тож, зацікавлення астрономією – це задача, яка вирішується, насамперед, яскравими практичними заняттями, щирою любов’ю до предмета та великим бажанням працювати з дітьми.


ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

В любительській астрономічній освіті важливе, а може й основне місце, займають спостереження. Найпростішими й найпоширенішими є спостереження неозброєним оком, які не потребують спеціальних приладів.

Спостерігають планети (Венера, Марс, Юпітер, Сатурн), Сонце, Місяць, комети, метеори, зорі, сузір’я, затемнення Сонця й Місяця, штучні супутники Землі, покриття Місяцем зір і планет.

Але важливо усвідомлювати, що астрономічне спостереження має базуватися на попередній підготовці. Неможливо поставити дитину під зоряним небом, дати їй в руки карту зоряного неба й очікувати, що вона одразу зможе провести змістовні та результативні, а значить цікаві для неї спостереження.

Вчитель астрономії чи керівник гуртка мають регулярно проводити вечори, факультативні заняття, брейн-ринги, вікторини – всі ці форми роботи мають зацікавити дитину в самостійному здобутті нових знань, освоєнні прийомів та методів астрономічних спостережень тощо.

Тим більше, коли очікується таке важливе астрономічне явище, як сонячне або місячне затемнення, проходження яскравої комети, метеорний дощ, треба скористатися підвищеною заціклавенністю цих явищ й ще більше занурити молодь у світ науки та природничих знань за допомогою нестандартних форм проведення занять та уроків.

Наведемо деякі рекомендації щодо організації та проведення спостереження сонячного затемнення на прикладі спостереження затемнення 20 березня 2015 року.

 


СПОСТЕРЕЖЕННЯ СОНЯЧНОГО ЗАТЕМНЕННЯ

 

В 2015 році жителі Дніпра могли спостерігати два сонячні затемнення, одне з яких відбулося 20 березня. У Дніпрі фаза була досить невеликою, близько 50%. Ще одне сонячне затемнення відбулося 13 вересня, але жителі України його не побачили. Перше місячне затемнення відбулося навесні, 4 квітня, над Дніпром і Україною воно не спостерігалося. А 28 вересня відбулося повне місячне затемнення, коли місяць став криваво-червоного кольору, і його було видно з 4:00 ранку.

На території України затемнення 20 березня спостерігалося як часткове - Під час часткового сонячного затемнення Місяць закриває диск Сонця не повністю. У цей момент наше денне світило постає (залежно від місцезнаходження спостерігача) у вигляді або «вищербленого» диска, або серпа.

 


Спостереження сонячного затемнення 20 березня 2015 року. м.Дніпро

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС СПОСТЕРЕЖЕННЯ СОНЯЧНОГО ЗАТЕМНЕННЯ

 

Говорячи про спостереження Сонця - неважливо, чи йде мова про затемнення чи ні, - перш за все потрібно пам'ятати про захист очей. Наше денне світило настільки яскравий об'єкт, що при погляді на нього можна серйозно пошкодити зір - аж до тимчасової його втрати! Помилково вважати, ніби при частковій фазі затемнення, коли більша частина сонячного диска прихована Місяцем, світло Сонця не таке яскраве. Загальне падіння освітленості, звичайно, має місце, хоч і стає помітним з фази більше 0,7, але відкриті області зірки менш яскравими від цього не стають!

Тому перше правило, що стосується спостереження Сонця, звучить так: не можна дивитися на Сонце без захисту очей спеціальними темними окулярами або світлофільтрами! Тим більше це відноситься до спостереження Сонця в бінокль або телескоп.

Є кілька простих способів, щоб зробити спостереження затемнення безпечним.

 

ТЕМНІ ОКУЛЯРИ

 

Для прямого спостереження Сонця звичайні сонцезахисні окуляри не годяться - вони пропускають занадто багато світла. Зате відмінно підійдуть скла, які використовуються в масці зварювальника, або сонячні світлофільтри, що поставляються в комплекті деяких моделей телескопів. Захисні окуляри можна виготовити і самостійно. Для цього потрібно густо закоптити звичайне скло або використовувати засвічену фотоплівку....

очки для солнечного затмения
очки для солнечного затменияОкуляри для спостереження сонячного затемнення. Фото: iceinspace.com.au


Використання темних окулярів з засвіченої фотоплівки під час спостереження сонячного затемнення 20 20 березня 2015 року. м.Дніпро

 


ПРОЕКТОР

 

Якщо у вас є невеликий телескоп чи бінокль, ви можете спорудити з нього проектор. Для цього розмістіть за окуляром телескопа аркуш білого паперу, а сам інструмент наведіть на Сонце. Робити це слід особливим чином, інакше ви ризикуєте просто осліпнути. Надіньте на трубу телескопа картонний щиток так, як це зазначено на картинці.

Далі наведіть трубу на Сонце, не дивлячись у окуляр телескопа і не дивлячись в шукач (останній взагалі краще видалити, щоб уникнути випадкового потрапляння сонячних променів в очі). Слідкуйте за тінню від щитка: коли вона стане мінімальною, з окуляра телескопа вирветься блискучий промінь сонячного світла і впаде на аркуш паперу. Далі попрацюйте з фокусуванням телескопа і відстанню паперу від окуляра, поки зображення сонячного диска чи не стане чітким і великим. Подібні спостереження краще проводити на вулиці, а не в приміщенні, щоб уникнути спотворюючого впливу віконного скла.


При спостереженні сонячного затемнення невеликий телескоп можна використовувати як проектора. Малюнок: Sky & Telescope / Великий Всесвіт


Використання проекціонного екрану під час спостереження сонячного затемнення 20 20 березня 2015 року. м.Дніпро


Сонячне затемнення завжди привертає увагу дітей.


СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ТЕЛЕСКОП

 

Найбільш якісне зображення Сонця дасть, звичайно, телескоп. Для цього він повинен бути забезпечений спеціальним сонячним фільтром, який закріплюється на вхідному отворі інструменту і запобігає потраплянню в трубу телескопа більшої частині світла і тепла. Не рекомендується використовувати сонячний фільтр для окулярів, так як він може тріснути або розплавитися від концентрованого пучка світла.

Навіть невеликий телескоп здатний давати досить вражаючі зображення Сонця. На диску зірки можна помітити плями, факельні поля, а при великому збільшенні і грануляцію.

солнечный светофильтр

Телескоп з сонячним світлофільтром. Фото: astro.umn.edu

 

 

 

Використання телескопа із сонячним фільтром під час спостереження сонячного затемнення 20 20 березня 2015 року. м.ДніпроПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПОШУКОВИХ  ДОСЛІДІВ ПІД ЧАС СОНЯЧНОГО ЗАТЕМНЕННЯ

 

Під час спостереження часткового сонячного затемнення якихось наукових досліджень зазвичай не проводять. Хіба що спостереження за початком фаз та формою тіні від листя, якщо воно вже є. Головним аспектом таких спостережень має стати саме цікава астрономія – сам факт участі у самостійних астрономічних дослідженнях рідкісного астрономічного явища.

Між тим можливе проведення деяких метеорологічних спостережень: вимірювання температури повітря протягом ходу затемнення; спостереження за хмарністю, атмосферним тиском, вологістю повітря з швидкістю вітру.

Можливо також провести спостереження над тваринами і рослинами під час затемнення.

Якщо до проведення спостережень хочуть долучитися гуртківці інших гуртків, скажімо гуртка радіоелектроніки, можна запропонувати провести фотоелектричні вимірювання освітленості, яку створює два джерела: власне фотосфера Сонця, яка під час затемнення стане дещо менше за кутовою площею і розсіяне світло небесної сфери. Суть фотоелектричних вимірювань полягає в реєстрації мультіметром струму горизонтально розташованого кремнієвого фотодіода.

Для любителів нестандартних астрономічних задач можна запропонувати вкрай цікавий астрономічний дослід, запропонований ще М.О.Козирєвим. У своїх роботах Микола Олександрович згадував про те, що крутильні терези  показують специфічну реакцію під час сонячних затемнень.

Сутність цього досліду в тому, щоб дослідити відклик крутильних терезів на перебіг різних астрономічних явищ, в тому числі й на сонячні затемнення. Причому цей дослід можна проводити навіть під час тих затемнень, які на території України безпосередньо не спостерігаються.

Можна виготовити прилад, рухома частина якого складається з стрілки-зубочистки, горизонтально підвішеною до верхньої межі скляної посудини на тонкій однорідної синтетичної нитки. В якості посудини можна використати глечик для лимонів. Так як зубочистка підвішувалася не за середину, а в точці, близької до краю, то для збереження горизонтального положення стрілки на її короткий кінець прикріплявся противагу. Для герметизації посудини його дно можна герметизувати
побутовим клеєм, попередньо нагрівши повітря в середині сірником.

 

Саморобний пристрій для спостереження ефекту Козирєва

За описами в деяких джерелах слід очікувати цікавих подій. У дослідах, описаних в літературі, терези, що були до цього в стані відносного спокою на протязі більше трьох годин, після завершення максимальної фази затемнення прийшли в помітний рух і стали повертатися по ходу годинникової стрілки і потім почали описувати складні рухи з амплітудою близько 200 градусів.

Для того, аби ці спостереження мали більшого змісту,  треба задіяти засоби відео фіксації подій. Наприклад, відеокамеру з ноутбуком.

Звертає на себе увагу той факт, що прилади як би набагато запізнилися з реакцією і перші значущі руху стрілок відбулися тоді, коли на Землі завершувалася фаза центрального затемнення.

Сучасна наука ще не дала відповідь на питання, яким чином відбувається взаємодія крутильних терезів та астрономічних явищ. Поки вся теорія ґрунтується на роботах видатного ленінградського астронома М.О. Козирєва.

Подібні досліди стають для декого першими самостійними дослідженнями. Це дуже позитивний та яскравий життєвий досвід. Його вплив на виховання в дитині зацікавленості астрономією важко переоцінити. Нехай не на всі поставлені питання відразу будуть знайдені відповіді, нехай деякі досліди скоріше мають навколо наукове забарвлення, ніж справжні астрономічні спостереження.

Важливо, аби дитина самостійно шукала відповіді, робила висновки, ставила наступні питання.

Так само важливо, аби результати своїх спостережень та досліджень дитина мала доповісти якійсь аудиторії.

Таким чином реалізується дуже важлива  - виховна - функція астрономії, яка полягає у розвитку особистості як індивідуальності з притаманними їй потребами, інтересами, здібностями; розвитку її здатності до самопізнання, самовиховання.


СПОСТЕРЕЖЕННЯ МІСЯЦЯ

Для проведення спостережень Місяця слід обирати фази перед повним місяцем. Хоча такі спостереження і пов’язані із виходом на вулицю в досить пізній час, саме такі спостереження дають дітям нагоду відчути справжню олмантику астрономії.

Перед початком спостережень треба провести інструктаж і попередити, аби діти не відходили від майданчика самі на велику відстань. При собі краще мати ліхтарик, аби підсвічувати карту Місяця.

Попередньо учасникам спостережень треба також повідомити наступну інформацію:

 1. Схематична карта Місяця дає перевернуте зображення, так як його видно в телескоп.

2. Для самостійного визначення розмірів окремих об'єктів по фотографіях Місяця використовують такі формули:

-Лінійний діаметр Місяця DЛ = 3474,4 км. Якщо d - лінійний діаметр фотографічного зображення Місяця в міліметрах, то масштаб знімка μ = DЛ / d;

-Нехай δ - розмір будь-якого об'єкта (наприклад, моря або кратера) в міліметрах. Тоді Δ = δμ = δDЛ / d і буде лінійним діаметром об'єкта в кілометрах. Для об'єктів, які знаходяться не в центральних частинах диска, такі розрахунки вимагають певних уточнень, так як Місяць має кулясту форму.

3. Фаза Місяця визначається як відношення найбільшої ширини її серпа до діаметру місячного диска (відстані між рогами). Таким чином, фаза Місяця для кожного конкретного моменту часу позначається певним числом (перша і остання (третя) чверть - Ф = 0,5, повний місяць - Ф = 1).

Для того, аби спостереження не пройшли вхолосту, можна запропонувати виконати найпростіші завдання. Наприклад такі:

 1. Познайомитися з об'єктами місячної поверхні за схематичною мапою.
 • Перерахувати моря, які будуть видно в телескоп у фазі першої чверті.
 • Перерахувати об'єкти з лінійним діаметром не менше 200 км, через

які на момент спостережень проходить термінатор.

2. Припустивши, що термінатор переміщується по місячному диску зі швидкістю приблизно 1/14 частин диска на добу, визначити, через які гірські системи пройде термінатор за 3 дні до першої чверті.

3. Позначити на карті місця "примісячення" американських місячних експедицій. (Наприклад, А11 - місце посадки Аполона-11)

Назва

апарату

Дата

посадки

Район посадки

Аполлон-11

20 липня 1969р.

Море Спокою, на захід від кратера Сабін 

Аполлон-12

19 листопада 1969р.

Океан Бур, на північний захід від кратера Ландсберг

Аполлон-14

5 лютого 1971р.

На північ від кратера Бонплан

Аполлон-15

30 липпня 1971р.

На захід від кратера Каліпп

Аполлон-16

21 нвітня 1972р.

На північ від кратера Декарт

Аполлон-17

11 грудня 1972р.

На південний схід від кратера Літтров

 

4. Розрахувати по карті лінійні діаметри і квадрати наступних об'єктів і записати їх в таблицю.

Назва об'єкта

Квадрат

Лінійний діаметр, км

Море Парів

 

 

Кратер Птолемей

 

 

Кратер Тихо

 

 

Кратер Кеплер

 

 

Кратер Теофіл

 

 

Кратер Кирилл

 

 

Кратер Катарина

 

 

Кратер Коперник

 

 

 

5. 2. Визначити сузір'я, в якому знаходитися Місяць в момент спостережень.


СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗОРЯНОГО НЕБА

 

Спостереження зоряного неба, зазвичай, проводять без використання телескопа. Тут головне завдання – познайомитися із картою зоряного неба та навчитися розрізняти окремі сузір’я.

Для проведення спостережень можна використовувати як рухому карту зоряного неба, так і інші види карт.

Наприклад, карти для проведення спостережень можна роздрукувати за допомогою комп'ютерної програми Starcalk, яка є в свобідному доступі в мережі Інтернет. Карті друкуються на день проведення спостережень.

Для перевірки результативності спостережень можна дати наступні завдання:

 1. .Познайомитися з найяскравішими сузір'ями, видимими на небі в момент спостережень.
 2. Перерахувати яскраві сузір'я, розташовані не вище +50 о над горизонтом в південно-східній і південно-західній частині неба.
 3. .Дослідити контури сузір'їв Велика Ведмедиця, Мала Ведмедиця, Кассіопея, Телець, скупчення Плеяди, Оріон і записати приблизну кількість зірок в цих сузір'ях, видимих на момент спостережень.
 4. Визначити кутові відстані між зірками:

а) Осінньо-літнього трикутника;


б) "Квадрата" Пегаса.


ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ІНШИХ ЦІКАВИХ АСТРОНОМІЧНИХ ЯВИЩ

 

Навколишній світ постійно дарує нам яскраві природничі події. Наприклад, 18 вересня 2017 року відбудеться важлива астрономічна подія. Місяць протягом дня покриє чотири яскравих світила: Венеру, Регул (альфа Лева), Марс і Меркурій. Астрономи всього світу, в тому числі й аматори астрономії, готуються до спостережень цього захопливого явища.

Теорія руху Місяця навколо Землі досить складна. Місяць перебуває під впливом багатьох небесних тіл, зокрема Сонця та Землі, які безпосередньо змінюють орбіту Місяця своїм гравітаційним полем. У своєму русі на небі Місяць час від часу покриває своїм диском ту чи іншу зірку чи планету. Але точність, з якою астрономи можуть передбачити це явище, набагато менша від тієї, з якою можна обчислити час настання деяких інших небесних явищ. Тому спостереження покриттів зірок та планет Місяцем, реєстрація моментів цих явищ з точністю до 0,5 секунди, мають наукову цінність. Хоча, здавалося б, подібна точність не так вже висока, спостереження такої якості, які в усьому світі зазвичай проводяться любителями астрономії, можуть внести і вже внесли вирішальний внесок у вивчення довгоперіодичних складових руху Місяця. Щоб спостереження, проведені любителем астрономії, були результативними, йому також необхідно знати свої географічні координати з точністю до 1,5 '.

Вивчення астрономії в сучасній школі зведено до формального переказу матеріалу підручників та скачування «тематичних рефератів» і «презентацій», тоді як викладання астрономії має заохочувати школярів старших класів до більш глибокого та серйозного вивчення точних і природничих наук. Натомість, безпосереднього проведення астрономічних спостережень в роботі багатьох вчителів курсу бракує. Проведення астрономічних спостережень потребує певної спеціальної підготовки, якої не достає шкільним вчителям. Але ж  саме самостійна практична та спостережна діяльність має спонукати підлітка до вдумливого пошуку пояснень явищ та процесів в оточуючому його навколишньому фізичному середовищі та науковому обґрунтуванні пояснень цих явищ.

Участь школярів в підготовці та проведенні справжніх астрономічних спостережень потребує розпочатої заздалегідь навчальної та практичної діяльності. Діти мають ознайомитися із астрономічними та фізичними аспектами цього явища. Потім необхідно провести низку математичних  розрахунків, аби точно встановити моменти початку та закінчення покриття. Необхідно ознайомитися із географічними аспектами спостережень, врахувавши явище місцевого часу, розрахунку координат точки проведення спостережень тощо.

Паралельно має бути розроблений план проведення спостережень, складений перелік необхідного обладнання та інструментів, що мають бути використані для фіксації ходу цього астрономічного явища, збору та фіксації наукових даних та супутніх параметрів, таких як точний час чи точні географічні координати місця спостереження, погодних умов тощо.

Для вдалого проведення спостережень такого астрономічного явища як покриття Місяцем планет, спостерігачі повинні мати точні електронні годинники, які синхронізовані із Всесвітнім часом. Для цього в профільних технічних гуртках мають бути зроблені електронні годинники, що будуть використані для відліку часу, протягом якого відбувається явище, і таке інше.

Така діяльність є нетрадиційною для шкільної програми, подібні формати навчання відсутні в шкільній практиці. Але вони є дуже важливими, впливовими та змістовними для формування в дітей сталого інтересу до вивчення природничих і точних наук, опанування основ електроніки, придбання навичок публічних виступів тощо.

 


ЗАХОДИ З ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА ЦІКАВОЇ АСТРОНОМІЇ

 

Важливо, щоб вчитель чи керівник профільного гуртка усвідомлювали необхідність заздалегідь розробити план підготовки до спостереження, план проведення самого спостереження, та можливі заходи, які мають підсумувати все, що відбувалося раніше.

Зауважимо, що, як було сказано раніше, наступне сонячне затемнення в Дніпропетровську можна буде спостерігати тільки в 2033 році, тому вчителям астрономії і керівникам профільних гуртків не скоро доведеться готуватися до його спостереження. Але це зовсім не означає, що до 2033 року перелік тем астрономічних досліджень вичерпаний. Заходи з заохочення до вивчення астрономії, проведення спостережень та участі в роботі астрономічних гуртків можуть бути приурочені до спостереження місячних затемнень, комет, метеорних потоків і таке інше.

Звичайно, вибір форм та термінів проведення занять, а також чергу, за якою будуть запроваджені ці форми позашкільної та позакласної роботи, лишається за вчителем чи керівником гуртка.

Тож наведемо перелік заходів, які можуть бути проведені при підготовці до проведення спостереження сонячного затемнення.

1. Створення куточка цікавої науки.

2. Проведення години цікавої астрономії.

3. Періодичні бесіди з цікавої астрономії в класах, де вивчається цей предмет.

4. Цікава астрономія на вечері відпочинку в школі.

5. Цікава астрономія з використанням наук-поп. фільмів та презентацій.

6. Цікава астрономія в шкільній бібліотеці, найближчій дитячій бібліотеці.

7. Куточок цікавої астрономії в стінній газеті.

8. Цікава астрономія в таборах відпочинку.

9. Цікава астрономія перед початком сеансу «тротуарної астрономії».

10. Цікава астрономія в антікафе.


1. КУТОЧКИ ЦІКАВОЇ НАУКИ

 

Загальний вигляд такого куточка може бути різним.

 

Важливо, що питання в куточку цікавої науки – це не звичайна вікторина. Тут ще не ставиться завдання  отримати правильну відповідь без пояснень (чим часто обмежуються в звичайних вікторинах). Мета куточка цікавої науки – викликати зацікавлення до астрономії та надавати не миттєві, іноді полуправильні відповіді, але відповіді обґрунтовані, іноді підкріплені особистими спостереженнями чи найпростішими розрахунками. Враховуючи це, після текстів більшості питань треба додавати питання «Чому?».

Цікавим завданням для такого куточка можуть стати чайнворди, ребуси, кросворди на астрономічну тематику. Приклади подібних завдань наведені в Додатку 1.

 

2. ПРОВЕДЕННЯ ГОДИНИ ЦІКАВОЇ АСТРОНОМІЇ

Ця робота проводиться з цілим класом, а іноді навіть з двома класами. При великій кількості класів чи навряд можна досягнути гарного результату, тому що з задніх рядів важко розгледіти деякі малюнки та наочні посібники. В нагоді, звісно, можуть стати мультимедійні проектори та інтерактивні дошки. Але не треба підміняти живе слово викладача на записаний заздалегідь аудіо запис чи чужу презентацію, скачану з Інтернету.

Цікавою буде година, до підготовки якої залучені самі школярі, що займаються в профільних гуртках. Такий захід, серед іншого, є добрим виховним засобом.

Теми для проведення таких годин можна брати, скажімо, з книги Я.Перельмана «Цікава астрономія». Незважаючи на те, що книга написана вже досить давно, матеріал з неї й досі не застарілий. Більш того, багато питань, які докладно розібрані автором  майже 80 років тому, ще й досі є незрозумілими для пересічних слухачів.

Наприклад:

- Коли серп Місяця буває повернений наліво, а коли направо?

- Чи проходить за своє життя людина відстань, яка дорівнює відстані між Землею та Місяцем?

На перший погляд ці питання можуть здаватися недолугими. Але відповідь на них завжди викликає в слухачів велике здивування, яке є першою сходинкою до допитливості, а це й повинно бути головним завданням позакласної роботи.

 

3. ПЕРІОДИЧНІ БЕСІДИ З ЦІКАВОЇ АСТРОНОМІЇ В КЛАСАХ, ДЕ ВИВЧАЄТЬСЯ ЦЕЙ ПРЕДМЕТ

Такі бесіди дозволяють краще визначити, які розділи програми викликають в учнів найбільшу кількість неправильних суджень і на які теми слід звернути більше уваги.

 

4. ЦІКАВА АСТРОНОМІЯ НА ВЕЧЕРІ ВІДПОЧИНКУ В ШКОЛІ

Ця форма роботи вже майже вийшла з обігу в школі. А між іншим, вона й в наш час має великий потенціал.

Зазвичай такі вечори не починаються точно в призначений час, а дещо запізнюються. Ті, що прийшли вчасно, не знають куди себе подіти, нудьгують. Ці вимушені проміжки часу корисно зайняти бесідами з цікавої науки, зокрема астрономії. Сюди можна включити цікаві питання з «фізики на кожному кроці», «фізики на кожному кроці», питань про погоду (цікава метеорологія), «мандрівки по земній кулі», цікава математика тощо.

Звичайно, більше уваги приверне бесіда, яка супроводжується демонстрацією презентації чи відео з використанням мультимедійного проектора.

Серед тем, що можна запропонувати для таких вечорів, відзначимо наступні:

- «Визначення погоди за місцевими прикметами».

- «Орієнтування за зірками на відкритій місцині».

Цікавими є популярні зараз форми роботи накштал квесту аба мейкатону.

Астрономічний квест можна проводити у формі «Політ Сонячною системою». Під час «польоту» учасник виконують різноманітні завдання, що мають на маті спонукати їх до використання отриманих астрономічних знань та відомостей про Всесвіт.

Мейкатон – форма масового заходу досить нова. Назва її складається зі слів «мейк» - робити, та «marathon» — марафон. Тобто, команди  отримують попередньо завдання із аерокосмічної тематики. За три-два дні команди готуються до участі, а в день проведення мейкатону реалізують свої проекти і захищають перед журі та аудиторією. Переможець визначається за результатами публічного обговорення.

В Додатку 6 наведений приклад завдань для мейкатону для самих маленьких любителів астрономії. Важливо, аби по завершенню роботи діти розповідали про свої проекти, відповідали на запитання, залучали свою фантазію.

 

5. ЦІКАВА АСТРОНОМІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ФІЛЬМІВ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Зараз поширена думка, що доступність в Інтернеті робить перегляд відеофільмів, особливо науково-популярних, не привабливими для молоді. Це не так. Колективний перегляд з подальшою розмовою про те, що щойно подивилися – дуже впливова форма проведення астрономічного заходу.

Звісно, підбір відповідних фільмів та створення презентацій справа трудозатратна. Нелегко придумати на перший час й самі питання, особливо в незвичайному формулюванні. І тим не менш цей спосіб проведення астрономічної позашкільної роботи має бути використаний, тому що труднощі окупляться результатами.

 

 

6. ЦІКАВА АСТРОНОМІЯ В ШКІЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ, НАЙБЛИЖЧІЙ ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ

Тут робота має бути організована таким чином, щоб діти, які взяли в ній участь, в результаті стали б постійними читачами бібліотеки.

Тому на кожне питання «Подумай сам» мають бути вказані книжки, де можна знайти відповідь.

Звісно, що до такої зустрічі заздалегідь необхідно підготувати книжкову виставку з астрономії, космонавтики та суміжних природничих наук.

 

7. КУТОЧОК ЦІКАВОЇ АСТРОНОМІЇ В СТІННІЙ ГАЗЕТІ

Сьогодні в школах не так вже часто можливо зустріти стінну газету. Все більше її функції виконують сайти начальних закладів.

А між тим колективне виготовлення такої газети та спостерігання за реакцією на її появу в класі чи в школі однокашників вже є великим емоційним мотиватором.

Тому радимо не скидати з рахунків й таку форму роботи. Особливо вона доречна в літніх таборах відпочинку.

В такій газеті рекомендуємо розміщувати довідкову інформацію щодо фаз Місяця, видимості яскравих планет, про метеорні потоки і таке інше.

Доречно розмістити в газеті один-два цікавих астрономічних питання. А після тексту питань розмістити інформацію про те, в якій з книжок шкільної бібліотеки можна знайти відповідь. Чи на якому Інтернет ресурсі.

 

8. ЦІКАВА АСТРОНОМІЯ В ТАБОРАХ ВІДПОЧИНКУ

Залучення дітей до занять астрономією в таборах відпочинку ставить на меті зробити літній відпочинок більш насиченим та змістовним.

Але не завжди до роботи в таборі можна залучити вчителя астрономії чи керівника астрономічного гуртка.

Тому можна порадити обмежитися проведенням епізодичних заходів «космічного» змісту. Наприклад, провести наступні заходи, які наведені в додатку 2.

Докладно ця тема розкрита в роботі автора «Проведення аерокосмічних заходів в літніх таборах відпочинку».

 

9. ЦІКАВА АСТРОНОМІЯ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ СЕАНСУ «ТРОТУАРНОЇ АСТРОНОМІЇ»

Головний зміст цієї бесіди – колективне обговорення прийомів, які надають спосіб найбільш просто знаходити й запам’ятовувати сузір’я та найбільш яскраві зорі.

Перед спостереженням сонячного затемнення важливо ще раз нагадати про техніку безпеки під час спостереження.

В Додатку 3 наведена карта зоряного неба, створена автором розробки, яка дозволить швидко запам’ятати взаємне розташування сузір’їв.

В Додатку 4 і 5 наведені карти Місяця та рухома карта зоряного неба.

 

10. ЦІКАВА АСТРОНОМІЯ В АНТІКАФЕ

Новою формою роботи з молоддю може бути бесіди з цікавої астрономії для відвідувачів антікафе. В таких закладах постійно знаходяться молоді люди студентського та старшого шкільного віку. Також важливою рисою таких анті кафе є вільний доступ до мережі Інтернет. Тому тут можливі презентації, участь в форумах, інтерактивні вікторини.


ВИСНОВКИ

Астрономія - одна з природничих наук, якою особливо захоплюються школярі. Задовольнити їхні інтереси на уроках просто неможливо у зв’язку з обмеженим часом. Значно більше уваги вивченню цікавих для учнів питань можна приділити в позакласній роботі.

Важко уявити позакласну роботу з астрономії без організації систематичних або тематичних спостережень за небесними світилами. Їх необхідно проводити завжди, коли дозволяє погода.

Заняття аматорською астрономією, серед іншого, робить людині щеплення від антинаукових клерикальних поглядів, привчає до самостійної роботи із книгою, вчить робити самостійні висновки на матеріалі самостійних або колективних спостережень.

Будь-якому вчителю астрономії чи фізики, чи керівнику профільного гуртка треба звертати якнайбільшу увагу на організацію та проведення астрономічних спостережень з учнями, а також намагатися проводити супутні заходи, які мають ще більш зацікавити школярів астрономією.

Тому дана методична розробка висвітлює зміст та організацію з позакласної роботи, наводить приклади деяких позакласних астрономічних заходів. Багато уваги в розробці приділяється проведенню спостережень, тому вона буде корисною вчителям астрономії та керівникам профільних гуртків.

Тож, дійсно, зацікавлення астрономією – це задача, яка вирішується, насамперед, яскравими практичними заняттями, щирою любов’ю до предмета та великим бажанням працювати з дітьми.

 


БІБЛІОГРАФІЯ

 

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р.;
 2. Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96 - ВР;
 3. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-ХІУ;
 4. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-Ш;
 5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2004 р. № 2402-Ш;
 6. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002;
 7. Концепція позашкільної освіти та виховання, затверджена колегією Міністерства освіти України 25.12.1996 р.;
 8. Фізика та астрономія у школі: українознавчий аспект. В.Шарамова. Тернопіль: Видавництво «Підручники та посібники», 2008;
 9. Занимательная астрономия в школе. В.И.Прянишников. М.: Просвещение, 1970;
 10. Внеурочная работа по астрономии. Б.Г.Пшеничнер, С.С.Войнов. М.: Просвещение, 1989.
 11. Атлас звездного неба (для среднего и старшего школьного возраста). С.И. Дубкова, А.В. Засов. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003.
 12. Астрономия от А до Я. Детская энциклопедия. Е.П. Левитан. М.: Аргументы и факты, 1999.
 13. http://www.biguniverse.ru/posts/polnoe-solnechnoe-zatmenie-20-marta-2015-goda-nablyudaem-zatmenie-v-rossii-na-ukraine-i-v-drugih-stranah-sng/
 14. http://galspace.spb.ru/nabluden/sun19mart.html
 15. http://astro59.kiev.ua/nabludenia/2005/3.shtml
 16. http://5ka.at.ua/load/astronomija_aviacija/astronomija_vid_sposterezhen_do_teoriji_referat/5-1-0-13449
 17. http://te.zavantag.com/docs/441/index-83913.html
 18. Я.І.Перельман Всі книги

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

ЧАЙНВОРД «КОСМІЧНИЙ»


 

 1.              Лабораторна установка, за допомогою якої космонавт, залишаючись на Землі, «підіймається» на різні висоти, піддаючись дії розрідженої атмосфери, вчиться приймати рішення та діяти в «аварійних» умовах.
 2.              Радянський учений-академік, який встановив і довів фактами, що процес зоре творення триває в Галактиці безперервно і що зорі утворюються групами.
 3.              Ця планета перебуває від Сонця у 30 разів далі, ніж Земля. А відкрили її, як кажуть астрономи, «на кінчику пера».
 4.              Геніальний англійський фізик, механік, астроном і мате­матик. Відкритий ним закон всесвітнього тяжіння пояснив при­чини обертання планет навколо Сонця.
 5.              Наша Галактика — не єдина зоряна система у Всесвіті. Тепер відома величезна кількість зоряних систем інших галак­тик, що налічують багато мільйонів зірок кожна. Це — цілий світ галактик. Як він називається?
 6. Число, яке показує здатність планет і супутників відбивати променеву енергію, що падає на них.
 7. Російський  та радянський фізик, радіотехнік, історик науки.
 8. Небесне світило, яке в нашій Сонячній системі за яскра­вістю поступається лише Сонцеві й Місяцеві. В давнину його називали то «ранковою» то «вечірньою» зіркою.
 9. В одній із своїх фантазій Герберт Уеллс висловив при­пущення про створення такого матеріалу, який не притя­гається Землею, а навпаки — відштовхується нею. Сучасні вчені вже не вважають це абсурдом. Гадають, що існує яви­ще, протилежне тяжінню, або гравітації. Як воно називається?
 10. Другий за яскравістю супутник Сатурна.
 11. Шар повітря, розташований вище стратосфери і мезо- сфери. Він, по суті, збігається з іоносферою.
 12.         Англійський астроном, який незалежно від французь­кого астронома Левер'є теоретично визначив положення пла­нети Нептун у нашій Сонячній системі. І, дійсно, буквально через півгодини після того, як німецькому астроному Галле повідомили математичні підрахунки, Нептун об'явився.
 13. Костюм, що захищає космонавта під час міжпланетних польотів і створює сприятливі умови для роботи.
 14.         Астрономічний прилад, що ловить радіохвилі дале­ких світів. Зараз антени цих приладів будують розміром на сотні метрів, а вчені мріють довести їх до багатьох кіло­метрів.
 15. Досить давно фізики почали робити припущення, що кожна матеріальна частинка має своєрідну пару — анти­частинку. Першою виявили античастинку електрона, у всьому подібну до нього, але з позитивним зарядом. Як вона нази­вається?
 16. Один з найбільших астероїдів, що рухаються поблизу Юпітера. Його назвали на честь героя «Іліади» й «Одіссеї», мудрого старого, до якого зверталися люди за порадою у найскрутніші хвилини життя.
 17. Абсолютний чемпіон серед творінь людини по швид­кості і дальності польоту. У цій складній махині, наче у фо­кусі, зібрані найновітніші досягнення радіоелектроніки й металургії, хімії та обчислювальної техніки, фізики й авто­матики.
 18.         Одна з наймолодших наук, яка народилася разом з успіхами ракетної техніки. Вона досліджує найвищі шари атмосфери.

 

ВІДПОВІДІ

1 Барокамера. 2. Амбарцумян. 3. Нептун. 4. Ньютон. 5. Надгалактика. 6.Альбедо. 7. Остроумов. 8. Венера. 9. Антигравітація. 10 Япет. 11. Термосфера. 12. Адамс. 13. Скафандр. 14. Радіотелескоп. 15. Позитрон. 16. Нестор. 17. Ракета. 18. Аерономія

 

 

 

 

 

 

 

 

 КРОСВОРД «КОСМОС»

 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

 1. Відомий американський оптик у 1862 році спрямував виготовлений ним телескоп на Сіріус. Але що це? Око вловило і другу невеличку світлу пляму. Виявилося: то був су­путник зорі. Як прізвище цього астронома?
 2. Французький математик, творець динамічної теорії відносного руху. У 1759 році він дослідив рух комети Галлея і визначив час повернення її до перигелію, тобто коли вона знову буде найближче до Сонця.
 3. Ознака, за якою зірки ще за стародавніх часів було поділено на класи відповідно до зоряних величин.
 4. Машина або пристрій, за допомогою якої на косміч­них кораблях приводять у рух гази.
 5. Геометричне тіло, утворюване обертанням прямокут­ного трикутника навколо одного з його катетів.
 6. Горюча корисна копалина, з якої добувають паливо для космічних ракет.
 7. Видатний німецький фізик-теоретик. Він відкрив за­кон розподілу енергії у спектрі електромагнітного випромі­нювання абсолютно чорного тіла.
 8. Найяскравіша подвійна зірка у сузір'ї Лева.

 

 

 

 

ПО ВЕРТИКАЛІ:

 1. З великої кількості напрямів на небесні світила з різ­них точок Землі основним вважають напрям з центра Землі. Він дає так зване геоцентричне положення світила. Як нази­вається кут між напрямом на світило з будь-якої точки зем­ної поверхні і напрямом з центра Землі?
 2. Вчений, який вивчає великі «хвостаті зірки».
 3. Супутник планети Юпітер, відкритий Галілеєм ще у 1610 році.
 4. Відомий російський астроном, роботами якого було за­кладено основи теорії кометних форм.
 5. Фігура, утворювана двома променями, що виходять з однієї точки.
 6. Одна з об'єктивних форм існування матерії. Виміряти її ми можемо, лише спостерігаючи який-небудь рух матерії і встановлюючи одиниці вимірювання відповідно до вибра­ного руху.
 7. У XX столітті було відкрито кілька малих планет. Як показали обчислення за спостереженнями першого про­тистояння, вони можуть підходити надто близько до Землі. Назвіть одну з тих, яка носить ім'я старогрецького бога світла.
 8. Одна з найяскравіших зірок південного неба.
 9. Невидимі супутники в зірок зустрічаються досить ча­сто. Тому цілком можливо, що насправді вони є цілими пла­нетними системами. Коли б з найближчої зорі провадились точні спостереження за положенням Сонця, можна було б також побачити подібну картину. Хто з астрономів вперше пояснив це явище?
 10. Коли з кометного ядра відразу вилітає велика кіль­кість частинок різних розмірів, то хмара їх під час руху роз­тягується в криву лінію. Як називається кожна така лінія?
 11. Найближча до центральної зірки точка орбіти іншої зірки, яка обертається довкола першої.
 12. Сузір'я, в якому вперше виявили змінну зірку. Свій блиск вона змінює від 2-ї до 10-ї зоряної величини з періо­дом від 320 до 370 діб.
 13. Член-кореспондент Академії наук СРСР С. В. Орлов значно розвинув теорію кометних хвостів. Назвіть речовину, з якої, на його думку, складаються хвости II і III типів.

 

ПО ДІАГОНАЛІ:

 1. Біля країв сонячного диска, де фотосфера здається темнішою, часто можна побачити область більшої яскравості, ніж навколишня поверхня фотосфери. Як вона називається?
 2. Зміна відстані від Землі до Сонця протягом року вказує на те, що Сонце перебуває не в центрі земної орбіти. На­звіть геометричну фігуру, по якій наша планета рухається навколо Сонця.
 3. Блискучою перемогою небесної механіки було від­криття планети Нептун за допомогою обчислень. Напишіть прізвище одного з двох вчених, які майже одночасно і не­залежно один від одного розв'язали цю важку математичну задачу.
 4. Як називається точка, до якої в даний момент скеро­ваний орбітальний рух Землі? Нагадаємо: вона лежить на екліптиці, на 90° на захід від Сонця.

 


ДОДАТОК 2.

ЗАХОДИ В ТАБОРАХ ВІДПОЧИНКУ

ПОДОРОЖ ЗНАКАМИ ЗОДІАКУ

 

Учасники: 3-4 команди, ведучий - Зодіак, 2 помічника.

Обладнання: знаки Зодіаку кожному учаснику, велике зодіакальне коло, листи із завданнями (з емблемою), приз (стоїть відразу на тумбі), листи, ручки, тексти з літературного твору «Золоте Теля», стрічки - 9-12 штук, ваги підлогові, м'ячик або повітряні кулі, 2 відра, 2 склянки.

ВЕДУЧІЙ. Доброго вечора, дорогі друзі! Починаємо нашу конкурсну ігрову програму «Подорож за знаками Зодіаку».

Чому за знаками? Тому що у кожного з нас своя дороговказна зірка. Я думаю, що сьогодні в залі присутні представники всіх знаків Зодіаку. Прошу підійти до мене по одному представнику з команд, хто народився під знаками: Овен - 21 березня - 20 квітня, Тілець - 21 квітня - 20 травня, Близнюки - 21 травня - 21 червня, Рак - 22 червня -22 липня, Лев - 23 липня - 22 серпня, Діва - 23 серпня - 23 вересня, Терези - 24 вересня - 22 жовтня, Скорпіон - 23 жовтня - 21 листопада, Стрілець - 22 листопада - 21 грудня, Козеріг - 22 грудня - 19 січня, Водолій - 20 січня - 18 лютого, Риби - 19 лютого - 20 березня.

Увага конкурс! За моєю командою ви йдете в зал і берете ще 2 учасників свого знака. Хто швидше відшукає свою команду, той підходить до мене.

А тепер ми проведемо жеребкування, кожна команда вибирає собі суперника. Увага 1-й конкурс!

Овен. Уявіть, що ви перебуваєте на прекрасному острові, де є чисті луки. Але для повної картини не вистачає пастуха і стада. Прошу в кожній команді призначити пастуха, решта - стадо. Конкурс називається «Ні бе, ні ме». До речі, не забули, як бекають вівці? У мене в руках прохання, з якими наші вівці повинні звернутися до пастухів, але так як говорити українською вони не вміють, то звертатися вони будуть за допомогою міміки і жестів і, звичайно, блеяти. Одна команда говорить «бе», інша - «ме». Виграє та команда, чий пастух зрозуміє стадо (команда що перемогла отримує орден Зодіаку).

Стрілка пересувається на Тельця.

ВЕДУЧІЙ. Хто читав книгу Ільфа і Петрова «Золоте теля», пам'ятає творіння журналіста Ухудшінского, написане на основі словника Остапа Бендера (зачитується текст з книги)?

А тепер наш словник. Іменники: урюк, гуркіт, дні, зоря, кишлак, арик, алея, віслюк. Дієслова: гуляти, тремтить, йде, цвіте.

За одну хвилину потрібно скласти текст з усіх даних слів, не гірше,

ніж у товариша Ухудшінского.

Далі проводяться конкурси для кожного знака зодіаку.

1. Сіамські близнюки - по 2 учасники від команди. Для цього конкурсу учасникам необхідно стати поруч і обійняти один одного однією рукою за талію. У кожного 1 рука залишається вільною, а інша при справі. Завдання таке. Діючи в 2 руки, вам потрібно заплести косу і зав'язати бантик. Перемагає той, хто швидше і краще виконати завдання.

2. Ви всі чудово знаєте, що раки ходять задом наперед. Тому  завдання буде аналогічним. Кожній команді вручається всім відомий невеличкий текст. По черзі команди зачитують його один одному, але з умовою, що всі слова вимовляються задом наперед. Суперники повинні вгадати, що їм сказано (30 секунд на підготовку).

3. Левова частка. Випробування на найгучніше, грізне і найдовше гарчання. Команди по черзі набирають повні легені повітря і по сигналу починають гарчати. Хто довше? (Засікається час.)

4. Найчарівніша зірка нашого сузір'я - Діва. Необхідно намалювати портрет дівчини, використовуючи тільки геометричні фігури.

5. Як відомо, цінність людини ми визначаємо в залежності від того, яку вагу він має в суспільстві. Товариство перед нами, ваги є, залишається визначитися з вагою. Командам потрібно на око визначити вагу команди і повідомити його глядачам. Потім зважують всіх учасників команд і визначають правильність прогнозів. Перемагає той, хто був найбільш точним.

6. Як стверджує гороскоп, серед Скорпіонів багато прекрасних педагогів, фантазерів, гіпнотизерів, письменників, художників і взагалі творчих людей. Це дійсно так, тому командам пропонують щось на зразок  ребуса-скорпіонуса. По літературному фрагменту, музичному уривку, репродукції команди повинні відгадати автора -  Скорпіона. Хто більше вгадає, той і орден отримує.

7. Водолій - натура загадкова, лукава, спокійна, яка воліє успіху - так говорить гороскоп. Але й сама назва говорить за себе. Водолій. Кожній команді запропоновано по відру, наполовину наповненого водою і до них 2 склянки.

Вибираємо по 1 Водолію. Решта будуть проявляти себе у спритності та кмітливості. Їх завдання - згадати прислів'я та приказки. Говорити треба швидко. Команда вимовляє прислів’я – Водолій  переливає 1 склянку у відро суперника.

Грають до тих пір, поки одне з відер не спорожніє.

8. Якщо є Риба, повинно бути і клювання. А там, де клювання, - там і рибалки. А де рибалки, там рибацькі байки. Конкурс на кращу небилицю (3-4 хвилини). Скласти байку потрібно, використовуючи якнайбільше назв риб. Але нам не можна і без роззяв. Уболівальники, як тільки ви почуєте назву риби, кричите «Клює! »Чим краще буде клювання, тим більше шансів на перемогу. Перемагає та команда, чиї вболівальники НЕ проґавлять жодної покльовки.

Подібні конкурси проводяться для решти знаків. Після цього журі підраховує оцінки за всі конкурси і визначає сузір'я переможців, відбувається нагородження.


«ФАБРИКА ЗІРОК»

 

Робота проводиться по загонах або з групами дітей.

Програма «Фабрика зірок» припускає проведення занять з декількома групами дітей різного віку впродовж одного – двох днів.

Ранок. Робота в молодших загонах (2 години після сніданку).

Орієнтовний перелік робіт молодшого загону:

аплікація «Ракета»;

конкурс космічних малюнків на асфальті (на папері);

об’ємна аплікація «Планети Сонячної системи»;

найпростіша трубчата модель ракети.

День. Робота в середніх загонах (2 години перед обідом).

Орієнтовний перелік робіт середнього загону:

об’ємна аплікація «Космічний апарат»;

конкурс космічних малюнків на асфальті (на папері);

рухлива іграшка «Я - робот»;

найпростіша літаюча модель ракети «Стріла».

Вечір. Робота в старших загонах (2 години перед вечерею).

Орієнтовний перелік робіт старшого загону:

об’ємна аплікація «Зоряний корабель»;

конкурс коміксів на космічну тему;

рухлива модель «Система Земля - Місяць»;

найпростіша літаюча модель ракети «Стріла».

Під час роботи над виробами ведеться розповідь на космічну тему, про ті предмети, над якими працюють хлоп'ята. Потім молодші загони дивляться мультфільми на космічну тему.

Підведення підсумків (після вечері).

Оголошуються наймайстерніші учасники «Фабрики зірок». Вони отримують призи від організаторів.


АСТРОНОМІЧНА ВІКТОРИНА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ

 

Беруть участь дві команди по 10 чоловік.

Перший конкурс "Північ - південь".

Помічники ведучого тримають в руках "Полярні зірки" . На рахунок "раз -два- три -чотири -п'ять" учасники команд повинні стати в групи відповідно до дня свого народження: північ - зима, схід - весна, південь - літо, захід - осінь. Виграє команда , яка швидше і правильніше виконає завдання .

Другий конкурс "Сузір'я Зодіаку".

Для кожної команди готуються великі стенди - "небо" . На небі написані назви зодіакальних сузір'їв. Кожній команді роздають зірки з назвами найяскравіших зірок Зодіаку. Зірки за розмірами більше написів з назвами сузір'їв, вони їх закривають. Перемагає та команда , яка правильно поєднає найбільшу кількість сузір'їв і зірок.

Конкурс для залу "Казка з помилками".

Стояло літо. Вечоріло рано. Ще до заходу Сонця на небі сяяв яскравий повний Місяць. Їжачок зітхнув і подумав :"Через тиждень молодик". І відправився до Ведмедика дивитися на Чумацький Шлях.

"Як багато зірок!" - Вигукнув Ведмедик - "Ось десять зірок ковша Великої Ведмедиці. Ось хрест Кассіопеї і дуга Цефея". Зверху на нього насмішкувато дивилися червоні, сині, жовті, зелені зірки.

"Дивись, Полярна вже зовсім низько над західним горизонтом, зовсім пізно". І вони пішли спати.

Третій конкурс "Хто останній" .

Гравці кожної команди по-черзі називають сузір'я. Перемагає команда , гравець якої останньої назве сузір'я .

 


«ПОДОРОЖ КРАЇНОЮ УРАНІЄЮ»

1 ДЕНЬ.

Ранок. Знайомство

Ведучий розповідає хлоп'ятам про чудову науку – астрономію, єдину з наук, яка має свою музу – Уранію. Уранією ми назвали і вигадану країну, в подорож по якій запрошуємо відправиться прямо зараз. У цій подорожі хлоп'ята відкриють для себе багато нового, захоплюючого і пізнавального. Зможуть проявити кмітливість, винахідливість, відчуття гумору і інші таланти. А у фіналі подорожі на нас чекає конкурс «Вибір королеви Уранії». У подорож ми відправимося цілими загонами. Для того, щоб пройти тернистими зоряними шляхами без втрат, кожен загін одержить свій маршрутний лист із завданнями. Кожне завдання має «вагу» в балах. Оцінить роботу загонів «Вчена рада».

Орієнтовний «Маршрутний лист» старшого загону:

 • Підготувати відповіді на питання письмової вікторини;
 • Провести вечірні спостереження і скласти звіт в театралізованій формі;
 • Підготувати стіну газету на вказану тему;
 • Підготувати команду до вечірнього конкурсу КВК;
 • Підготувати інсценовану пісню на космічну тему (показ на КВК);
 • Підготувати костюми до конкурсу-карнавалу.

Орієнтовний «Маршрутний лист» середнього загону:

 • Підготувати відповіді на питання письмової вікторини;
 • Скласти план табору й визначити місце для сонячного годинника й термометра-барометра та облаштувати їх;
 • Провести вечірні спостереження й скласти звіт у вигляді стіної газети;
 • Підготувати інсценіровку на космічну тему (казка, пісня, вірш);
 • Підготувати костюми до  конкурсу-карнавалу.

Орієнтовний «Маршрутний лист» молодшого загону:

 • Прийняти участь в конкурсі космічних малюнків на асфальті (на папері);
 • Провести вечірні спостереження;
 • Підготувати інсценіровку на космічну тему (казка, пісня, вірш);

День. Робота в загонах

Для старших загонів:Розповідь про героїв-завойовників Космосу (до річниці першого виходу у відкритий космос Олексія Леонова). Про сучасні досягнення у вивченні і освоєнні навколоземного простору. Про космічні програми з участю українських учених (до 55-річчя ПМЗ).

Для середніх загонів: Орієнтування на місцевості. Спостереження за добовим переміщенням Сонця небосхилом. Спорудження сонячного годинника і термометра-барометра. Спостереження сонячних плям. Виготовлення рухомої карти зоряного неба.

Для молодших загонів: Розповідь про космічні польоти і космонавтів. Конкурс малюнків на асфальті.

При цьому використовуються наочності: слайд-фільми, відеофільми, діафільми, плакати, фотографії, макети космічних апаратів.

Вечір. Конкурси, майстерні, спостереження

Старші й середні загони готуються до КВК. Молодші загони роблять найпростіші аерокосмічні моделі й аплікації.

Пізніше загони збираються для участі в КВК. Конкурс «Домашнє завдання» - показ інсценіровки на космічну тему.

Закінчення дня – проведення спостережень зоряного неба в телескоп.

2-Й ДЕНЬ

Ранок. Робота в загонах

Старші загони спостерігають світанок й схід Сонця. Протягом дня діти слухають розповіді на космічну тематику.

Середні загони беруть участь в конкурсі «Відбір екіпажу для політа на Марс». Вікторина «Земля – планета Сонячної системи».

Молодші загони беруть участь в астрономічній вікторині.

День. Естафетиікторини. Підготовка до конкурсу

Старші загони готуються до костюмованого конкурсу «Вибір королеви Уранії» в майстерні аерокосмічного моделювання.

Середні й молодші загони беруть участь в естафетіікторині «Ключ на старт» (пересування від одного пункту передполітної підготовки ракети до іншого з відгадуванням загадок, шарад і т.п.)

Вечір. Підведення підсумків

Конкурс стінгазет. Конкурс малюнків, емблем, ребусів. Конкурс «Вибір королеви Урании». Спочатку – показ моделей костюмів. Вибір пар учасників. Конкурс. Підведення підсумків. Нагородження переможців. Перегляд фільму.

Під час «Подорожі країною Уранією» можна провести багато різноманітних конкурсів.

PIC_0183


ДОДАТОК 3

КАРТА ЗОРЯНОГО НЕБА


ДОДАТОК 4


КАРТА МІСЯЦЯДОДАТОК 5

РУХОМА КАРТА НЕБА


ДОДАТОК 6

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕЙКАТОНУ ДЛЯ САМИХ МАЛЕНЬКИХ

 

АППЛИКАЦІЯ «РАКЕТА»

Попередньо командам надається набір шаблонів для створення аплікації. Команди виконують роботу та розказують про свої ідеї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Деякі результати роботи на мейкатоні «Подорож до зірок»


ДОДАТОК 7

СОНЯЧНИЙ ГОДИННИК

 

Сонячний годинник це символ того, на чому побудована наша цивілізація. Символ знання.

Цікавим для одноденного мейкатону може стати завдання з виготовлення сонячного годинника. Попередньо треба провести бесіду з поясненнями щодо історії, створення та використання сонячних годинників.

Конструкція годинника може бути най різноманітною. Для більшості конструкцій треба знати географічну широту місцевості, в якій розташований табір.

На малюнку представлений самий простий сонячний годинник, який можна виготовити з картону.

как сделать солнечные часы из бумаги
Цікаво, що в 2001 році був сконструйований спеціальний сонячний годинник для відправки з експедицією NASA на Марс в 2002 році. Крім астрономічної функції сонячний годинник був призначений для кольорової калібровки відеокамери і установки правильного балансу білого. На годиннику було написано "Марс" на 22 -х мовах світу, включаючи російську і навіть шумерську. На годиннику є і традиційний девіз - "Two worlds, One sun" (Два світи - одне Сонце). Подібний годинник встановлювалися і на наступні космічні апарати, які американці посилають на Марс.


ДОДАТОК 8

 

Варіанти планшетів для Алеї майбутніх космонавтів.

Світлина від Дніпро місто людей.
Автор роботи Шибка Ольга Сергіївна

doc
Додано
13 липня 2019
Переглядів
333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку