З′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів.

Про матеріал

Урок виробничого навчання з використанням платформи Google Classroom та веб-ресурсу Google Meet. За професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

Перегляд файлу

ПЛАН

уроку виробничого навчання

 

Група: ВЕВ - 2

Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Професійна кваліфікація: електромонтер 2 розряду

Дата проведення: 18.04.2023

Найменування модуля навчання: ЕРОЕ - 2.2 Простий монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування та освітлювальних  установок, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання простих регламентних робіт

Професійна компетентність: ЕРОЕ-2.2.3 Виконувати роботи по обробці, зрощуванню, ізоляції та пайки проводів напругою до 1000 В, прокладці настановних проводів та кабелів

Тема уроку: З′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів.

Мета досягнення задач уроку під час набуття умінь і навичок з професійної компетентності:

           Навчальна: навчити здобувачів освіти правильно виконувати з′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів, сформувати практичні  вміння і навички.

    Розвивальна: розвивати раціональне мислення та творчість, вміння приймати рішення в обмежений час, навички самовдосконалення в обраній професії.

    Виховна:

     виховувати риси самоорганізації робочого місця при набутті навичок виконання з′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів;

     виховувати емпатію до оточуючих під час виконання з′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів;

     виховувати відповідальність за кінцевий результат відпрацювання навичок та вмінь під час самостійного виконання з′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів ;

     виховувати уважність та кмітливість при виконанні з′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів.

Тип заняття: урок формування первинних умінь та навичок.

Вид заняття:  практичні роботи

Дидактичне забезпечення: інструкційно-технологічна  картка;

посилання на вікторину «З′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів» https://wordwall.net/play/54759/261/149;

посилання на інтерактивну вправу «Встанови відповідність» https://learningapps.org/watch?v=pu7h97abk23;

посилання на допуск з охорони праці   https://learningapps.org/watch?v=pm2dpe4yt23;

буктрейлер «З′єднання проводів»; мультимедійна презентація до уроку; відео фрагмент уроку «З′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів».

Матеріально-технічне забезпечення уроку:

Матеріали: провід алюмінієвий.

Інструмент: ніж монтерський або кліщі  для зняття ізоляції, плоскогубці, наждачний папір.

Забезпечувані компетентності:

Міжпредметні зв’язки:

  Спецтехнологія «Монтаж електропроводок», «З'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів»

  Електротехнічні матеріали «Провідникові матеріали і вироби»

  Охорона праці: «Охорона праці під час виконання електромонтажних робіт»

Ключові компетентності:

     Здатність працювати в команді.

     Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

     Здатність самостійно приймати рішення.

     Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

     Здатність планувати трудову діяльність.

     Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, навчатися впродовж життя.

     Знання професійної лексики та термінології.

     Дотримання професійної етики.

     Запобігання конфліктних ситуацій.

Професійні компетентності:

  вміння добирати інструмент та матеріали для роботи;

  володіти прийомами з′єднання  та відгалуження проводів та кабелів;

  виконувати з′єднання та відгалуження проводів та кабелів у технологічній послідовності.

Методи навчання: пізнання-пояснення, бесіда, демонстрація  і аналіз навчально-виробничих робіт.

Форма організації навчальної діяльності здобувачів освіти: дистанційне навчання.

 

ХІД УРОКУ

І.  Організаційна частина (5 хв.)

1. Перевірка приєднання здобувачів освіти до відеоконференції на платформі Googl Meet

2. Готовність здобувачів освіти до уроку:

     Організація робочого місця

     Зовнішній вигляд учня

ІІ. Вступний інструктаж (45 хв)

 1. Оголошення теми та мети уроку (Слайд 1, 2)

Тема уроку: З′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів.

Мета уроку:

 •   добирати інструменти та матеріали для з′єднання та відгалуження жил проводів;

    виконувати  з′єднання та відгалуження жил проводів у технологічній послідовності.

 1. Мотивація учнів на навчання та опанування професійної компетентності (Слайд 3)

Буктрейлер «З′єднання проводів»

 1.      Актуалізація опорних знань, умінь, навичок здобувачів освіти (Слайд 4)

Вікторина «З′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів» за посилання https://wordwall.net/play/54759/261/149

 

 1.      Виклад нового матеріалу

 

 1.           Інструктаж з охорони праці та безпечного виконання робіт за темою уроку (Слайд 5)

Інструкція № 17 з охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час навчально – виробничих занять з вивчення модуля: ЕРОЕ    2.2 Простий монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування та освітлювальних  установок, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання простих регламентних робіт  (Додаток 1).

 

 1.           Показ трудових прийомів

     Теоретичний матеріал (Слайд 6)

Надійна робота електроустановок значною мірою залежить від якості виконання з’єднань, відгалужень, окінцювання та приєднання проводів. На сьогоднішній день існує декілька способів з'єднання проводів.

Існують основні види з’єднань: скрутка (відгалуження просте, жолобком, бандажне; паралельна проста, жолобком, бандажна; послідовна проста, жолобком, бандажна), скрутка із наступною пайкою, зварювання, опресування, болтові та гвинтові з’єднання.

Важливо! Відразу ж відзначимо, що прямий контакт алюмінію з міддю не допустимо, незалежно від типу з'єднання. Для цього використовуються перехідні пластини, шайби та ін.

Розглянули  основні види з′єднання проводів та кабелів. А зараз будемо відпрацьовувати вправи по  з′єднанню та відгалуженню проводів  шляхом їх скручуванням (відгалуження просте, відгалуження бандажне, послідовна бандажна скрутка). Всі ці  вправи є підготовчим етапом до пайки або зварювання при монтажі тимчасової електропроводки.

 

     Перегляд відео фрагменту  «З′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів»  (Слайд 7)

Під час перегляду відео зверніть увагу на:

-                      послідовність операцій при виконанні з’єднань та відгалужень жил проводів;

-                      якість виконання скрутки.

Демонстрація порядку виконання з′єднання та  відгалуження жил проводів та кабелів шляхом їх скручуванням.

     Проміжний підсумок

Питання:

-            Назвіть послідовність операцій при виконанні з’єднань та відгалужень жил проводів.

-            Скільки сантиментрів ізоляції необхідно зняти з проводу для якісного виконання скрутки?

-            Які наслідки можуть виникнути при неякісному виконанню з’єднань?

-            Навіщо виконується зачищення жили проводу?

     Типові помилки під час виконання з’єднання та відгалуження жил проводів та способи їх усунення (Слайд 8)

№ з\п

Характер помилки

Ознаки

Причини

Способи попередження

Способи усунення

1

Нещільно зажата скрутка

Зазор між витками скрутки

Недостатньо прикладено зусиль під час виконання скрутки

Під час виконання скрутки більш щільно з’єднувати витки між собою

За допомогою плоскогубців більш щільно з'єднати витки між собою

2

Пошкодження жили дроту

На жилі видно надрізи, поверхня жили не рівна

Під час зняття ізоляції тримали ніж не під тим кутом

Під час зняття ізоляції тримати ніж під кутом 45 градусів

Обрізати пошкоджену жилу і зачистити ізоляцію знову

3

Занадто коротка скрутка

Скрутка дуже малої довжини

Під час зачищення жили було знято ізоляцію недостатньої довжини

Зачищати жилу дроту на довжину 5-7 сантиметрів

Зняти більше ізоляції з жили

 

 

 1.      Опитування (Слайд 9)

Інтерактивна вправа «Встанови відповідність» за посиланням  https://learningapps.org/watch?v=pu7h97abk23

 

 1.      Допуск з охорони праці  (Слайд 10)

 

Тестові завдання за посиланням https://learningapps.org/watch?v=pm2dpe4yt23

 

ІІІ. Поточний інструктаж

 1. Отримання учнями завдання для самостійного виконання вправ

(Слайд 11)

Виконати основні види з’єднань та відгалужень жил проводів:

-         з’єднання проводів скруткою;

-         відгалуження просте;

-         відгалуження бандажне;

-         послідовну бандажну скрутку.

 

2. Отримання учнями інструкційно-технологічної картки та пояснення алгоритму її виконання (Слайд 12)

 Інструкційно-технологічна картка №23 (Додаток 2).

3. Ознайомлення здобувачів освіти із критеріями оцінювання виконаної роботи (Слайд 13)

Критерії оцінювання:

-                     Дотримання норми часу під час виконання з′єднання та відгалуження жил проводів

-                     Якість виконання з’єднання та відгалуження жил проводів

-                     Дотримання правил виконання по зачищенню ізоляції

4. Самостійне виконання вправ 

Самостійне відпрацювання учнями вправ виконання скруток з дотриманням вимог охорони праці,  безпечного виконання роботи.

5. Здійснення контролю за виконанням трудових дій

6. Прийом та аналіз виконаних робіт

 

ІV. Заключний інструктаж (15-25 хв.)

1. Підведення підсумків уроку. Аналіз діяльності здобувачів освіти

2. Оцінювання навчальних досягнень  здобувачів освіти

3. Домашнє завдання (Слайд 14)

Початковий рівень

Відпрацювати прийоми зняття ізоляції та зачищення жил проводів

Середній рівень

Відпрацювати прийоми зняття та зачищення жил проводів. Скласти технологічну схему послідовності з'єднання та відгалуження жил проводів простої скрутки

Достатній рівень

Відпрацювати вправи по з′єднанню та відгалуженню жил проводів (проста скрутка, відгалуження просте, відгалуження бандажне, послідовна бандажна скрутка) за технологічною послідовністю.

Високий рівень

Відпрацювати вправи по з′єднанню та відгалуженню жил проводів (проста скрутка, відгалуження просте, послідовна бандажна скрутка, відгалуження бандажне) за технологічною послідовністю.

Опанувати інші сучасні способи з'єднання та відгалуження жил проводів (самозатискні клеми WAGO).

Підготуватися до наступного заняття за темою

" Паяння алюмінієвих та мідних жил"

Майстер в/н:                     Голубенко М.В.

 

 


Додаток 1

Інструкція № 17

з охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти

під час навчально – виробничих занять

з вивчення модуля:

ЕРОЕ    2.2 Простий монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування та освітлювальних  установок, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання простих регламентних робіт

 

 1. Загальні положення.

1.1. До виконання електромонтажних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини обладнання, електричний струм.

1.3. Виконуючи електромонтажні роботи, необхідно:

 • дотримуватись технологічної дисципліни;
 • дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів;
 • утримувати робоче місце в чистоті.

1.4. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

 • працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;
 • у разі виявлення несправностей повідомити безпосередньо майстра виробничого навчання;
 • не користуватися відкритим вогнем;
 • дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Одягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у його справності.

2.4  Підготувати засоби індивідуального захисту: килимок, калоші, захисні окуляри.

2.10. Виявивши несправності, повідомити про них майстра виробничого навчання, не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Скласти електричну схему, виконувати в них перемикання при відсутності напруги.

3.2. Під час паяння як флюс використовуйте каніфоль. Суворо дотримуйтесь вимог безпеки під час електропаяння.

3.3. Під час робот поблизу електричних машин слід слідкувати щоб одяг не потрапив до обертових частин, оголених проводів.

3.4. Складену схему вмикати тільки після огляду її майстрем.

3.5. Не перевіряти напругу пальцем.

3.6. В усіх випадках несправності приладів слід повідомити про це майстру, він повинен в свою чергу вимкнути рубильник.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Вимкніть рубильник. Вимкніть схему (прилад) з мережі живлення.

4.2. Упорядкувати робоче місце, прибрати  відповідне місце деталі і матеріали, сміття, відходи.

4.3. Очистити від бруду, промити, змастити і прибрати у відповідне місце інструмент і пристосування.

4.4. Про всі помічені несправності повідомити майстра виробничого навчання.

4.6. Зняти спецодяг. Вимити руки з милом.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У випадку несправності верстата, інструменту слід негайно припинити роботу і повідомити про це безпосередньо майстра виробничого навчання.

5.2. У випадку загоряння електропроводів вимкнути рубильник. Електропроводи, що находяться під напругою, гасити піском, порошковим або вуглекислотним вогнегасником. Не можна гасити їх водою.

5.3. Уміти надавати першу допомогу потерпілому,

5.4. У випадку виникнення пожежі сповістити пожежну охорону за телефоном пожежної служби 101.

 

Розробив: майстер виробничого навчання Голубенко М.В.

 

 

 


Додаток 2

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА № 23

 

Заголовна частина

Професія: 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Кваліфікація: 2 розряд

Модуль ЕРОЕ    2.2: Простий монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування та освітлювальних  установок, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання простих регламентних робіт

Професійна компетентність: ЕРОЕ-2.2.3 Виконувати роботи по обробці, зрощуванню, ізоляції та пайки проводів напругою до 1000 В, прокладці настановних проводів та кабелів

Тема уроку: З′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів.

Мета: навчити здобувачів освіти правильно  виконувати з′єднання та відгалуження жил проводів та кабелів, сформувати практичні  вміння і навички.

Навчально-виробниче завдання: виконати з′єднання та відгалуження жил проводів.

Інструмент та обладнання: кліщі для зняття ізоляції, плоскогубці, монтерський ніж.

Матеріал: електромонтажний провід ПВ, наждачний папір.

Час виконання: 2 годин

 

 

№ з/п

Зміст завдання.

Інструменти, матеріали.

Послідовність виконання.

Вказівки до виконання завдання.

Малюнок (ескіз)

1.

Виконати з′єднання проводів паралельною  скруткою

-         Підготувати 2 жили;

-         Зняти ізоляцію з кінців двох жил;

-         Зачистити кінці жил наждачним папером;

-         Виконати 5-7 витків однієї жили на іншу за допомогою плоскогубців;

-         Витки готової скрутки мають бути щільно зжаті.

2.

Виконати відгалуження просте

-         Підготувати 2 жили;

-         Зняти ізоляцію з однієї жили з кінця, а з іншої в місці відгалуження;

-         Жили зачистити, довжина жил підбирається  в навив однієї жили на другу за допомогою плоскогубців;

-         Виконати 7-8 витків однієї жили на іншу за допомогою плоскогубців.

 

3.

Виконати відгалуження бандажне 

-         Підготувати 3 жили ;

-         Зняти ізоляцію із кінця провідника  та  з основної жили на відстані що дозволяє навити 10 -15 витків навколо жили відгалуження;

-         Зняти ізоляцію з жили відгалуження на відстані, рівній 15 -20 діаметрів жили, що дозволяє надійно скрутити оголені жили. Зачистити оголені кінці жил до металевого блиску.

4.

Виконати послідовну бандажну скрутку

-         Підготувати 3 жили ;

-         Зняти ізоляцію;

-         Зачистити оголені ділянки, зачищаються на однакову довжину і прикладаються паралельно один до одного;

-         Зафіксуйте в такому положенні   третім проводом, який щільно накручується на оголену поверхню.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА

Перелік питань для самоконтролю

1. Які вимоги до  з′єднань жил проводів ?

2. Назвіть види з′єднань жил проводів ?

3. Який порядок виконання з′єднання проводів паралельною скруткою?

4. Який порядок виконання відгалуження простого ?

5. Який порядок виконання  відгалуження бандажного ?

6. Який порядок виконання  послідовної бандажної скрутки?

7. Які вимоги охорони праці під час виконання роботи?

Вимоги охорони праці та безпечного виконання робіт

при з′єднанні та відгалужені жил проводів та кабелів

Вимоги безпеки перед початком роботи

-         Одягніть спецодяг.

-         Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи

-         Підготуйте до роботи свої інструменти і пристосування, впевнившись у їх справності.

Вимоги безпеки під час роботи

-         Під час практичної роботи здобувачів освіти виконують тільки ті види робіт, які доручив майстер.

-         Слідкуйте за справністю інструментів .

-         Використовуйте інструмент за призначенням.

-         Під час зрізання ізоляції з проводу ніж треба тримати під гострим кутом до проводу, інакше можливі надрізи на жилі, що може привести до відламування проводу при згині.

-         Під час роботи рухати ніж від себе, щоб  не був спрямований  на руку або інші частини тіла

Вимоги безпеки після закінчення роботи.

-         Після закінчення робіт скласти інструмент у відведене місце.

-         Старанно прибрати робоче місце.

 

 

 

docx
Додано
8 вересня 2023
Переглядів
285
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку