20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених [е], [и] в коренях слів. Усне складання розповіді за малюнком і опорними словами на тему «У бібліотеці»

Про матеріал

вчити учнів знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова або підбором спільнокореневого слова; розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях; виховувати любов до природи.

Перегляд файлу

Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених [е], [и] в коренях слів. Усне складання розповіді за малюнком і опорними словами на тему «У бібліотеці»

Мета: вчити учнів знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова або підбором спільнокореневого слова; розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 70)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати перевірні слова для написання ненаголошених [е], [и].

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота в групах (вправа 179, с. 80)

— Розгляньте малюнок. Усно складіть за ним невеличку розповідь за темою «У бібліотеці». Уживайте такі слова і вирази: у дитячій бібліотеці, багато книжок, у кожній книжці, на сторінці, біля столу, книжкові полиці, читач, бібліотекар.

http://nsbiblioteka1.ucoz.ru/_si/0/18872231.jpg

Словникова робота

Що означає слово бібліотека? (З грецької — «зібрання книг»)

— Слово бібліотека прийшло до нас з грецької мови і означає «бібліон» — «книжка», «тека» — «сховище».

— Яка бібліотека була першою у Київській Русі і хто її засновник? (Бібліотека Ярослава Мудрого при Софіївському соборі.)

2. Розвиток мовлення (вправа 180, с. 80)

— Запишіть відомості про книжки, які ви нещодавно прочитали.

3. Вправляння у добиранні перевірних слів (вправа 181, с. 81)

— Прочитайте слова з двома ненаголошеними голосними, добираючи до них з довідки слова для перевірки спочатку першого, а потім — другого звуків. Запишіть подані і дібрані слова за зразком.

— Поставте наголоси. Підкресліть букви, які позначають наголошені звуки [е], [и]. Зверніть увагу: щоб ненаголошений звук став чітким і виразним, його треба поставити під наголос.

— Пригадайте правило перевірки ненаголошених [е], [и]. (Щоб знати, яку букву (е чи и) написати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово або дібрати до нього споріднені слова так, щоб ненаголошений звук став наголошеним.)

— Запам’ятайте! Підібране слово з наголошеним звуком називається перевірним. Ним можна перевірити, яку букву писати — е чи и: село — села, димок — дим.

Все важливе в нашій мові,

Ось, приміром, річ така:

Е чи И писати в слові —

Часто сумнів виника:

сЕло чи сИло?

Якщо ясно, то не дуже —

Щоб уникнуть зайвих мук,

Ти під наголос, мій друже, 

Зразу став сумнівний звук: 

Село — села. 

Звук виразно зазвучить — 

Як писать тебе навчить. 

Д. Білоус 

Фізкультхвилинка 

4. Усне виконання вправи 182 (с. 81) 

— Прочитайте слова з ненаголошеним [и], добираючи до них перевірні. У словах ставте наголос. 

— Чи слова блискучий і блискавка спільнокореневі? Доведіть. 

— Так, спільнокореневі, бо у них однакові корені блиск- і однакове значення. 

Блиск — блискучий, блискотіти, блискавка, блискавиця, блиснути, блискати, блискіт, блищати. 

5. Робота в парах 

— Спишіть, добираючи до слів з пропущеними буквами перевірні. 

Сх..лити, л..сточки, т..мніє, в..сняний, в..селий, кр..ло, л..жить, л..тить, ст..пи, ш..поче, т..хенько, ш..рокий, к..слиця, м..док, в..сокий, гл..бокий, д..міти, гр..чаний, в..шневий, с..ло. 

— Говорять, що в цих словах орфограма — ненаголошені е, и в корені слова, що перевіряються наголосом. 

Орфограма — це написання певного звука, слова. Таке написання визначається й закріплюється тим чи іншим правилом (орфографічним). 

6. Гра «Обери перевірне слово» 

— Яке зі слів підходить для перевірки орфограми у слові? 

С..лач — села, сила. 

В..сляр — весла, вислав. 

Кр..чати — крекче, крик. 

Ш..потіти — шепіт, шип. 

7. Самостійна робота 

— Спишіть. Підкресліть орфограму. 

Садок в..шневий коло хати, 

Хрущі над вишнями гудуть. 

Вода оживляє і луки, і поле, 

Співає, дзюркоче, тече і ш..поче. 

V. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Як вимовляється звук [е] в ненаголошеному складі? 

— Як вимовляється звук [и] в ненаголошеному складі? 

— Як дізнатися, яку букву (е чи и) потрібно написати в ненаголошеному складі кореня слова? 

— Яке слово називається перевірним? 

VІ. Домашнє завдання 

Вправа 183, с. 81–82. 

 

 

docx
Додано
21 листопада 2018
Переглядів
203
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку