Залік по задачам. Тема "Вуглеводні" 9 клас

Про матеріал
В даному матеріалі підібрані завдання для повторення та самопідготовки, які можна використовувати в якості домашніх завдань, а також шість варіантів заліку. У тексті заліку для вчителя вказано відповіді до задач.
Перегляд файлу

Залік по задачам з теми «Вуглеводні» 9 клас

Варіант для вчителя.

1 варіант

 1. Визначити відносну молекулярну масу алкану, що містить 18 атомів Карбону. (254)
 2. Вивести формулу алкену, якщо відносна молекулярна маса його рівна 490. (С35Н70)
 3. Який об’єм займає 450г етану?(336л)
 4. Визначити молярну масу вуглеводню, якщо його відносна густина за гелієм рівна 17.(68)
 5. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 4л бутану? (16л)
 6. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 31,5л пропану?(750л)
 7. Етиленовий вуглеводень масою 44,8г приєднує 128г брому. Виведіть формулу вуглеводню.(С4Н8)

 

 

 

 

 

 1. варіант
  1. Визначити відносну молекулярну масу алкіну, що містить 40 атомів Гідрогену.(292)
  2. Визначити масову частку Гідрогену у алкіні , що містить 5 атомів Карбону.(11,8%)
  3. Яку кількість молекул містить пропен, об’ємом 224л? (602·1023)
  4. Вивести формулу алкену, якщо його густина рівна 2,5г/л. .(С4Н8)
  5. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 35л пропіну? (140л)
 1. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 42л етену?(600л)
 2. Ацетиленовий вуглеводень масою 2,7г повністю прореагував з 8,1г бромоводню. Виведіть формулу вуглеводню. (С4Н6)

 

 1. варіант
 1. Визначити відносну густину бутену за киснем.(1,75)
 2.  Вивести формулу алкіну, якщо його густина рівна 1,79г/л. (С3Н4)
 3. Невідомий вуглеводень  містить 90% Карбону та 10%  Гідрогену.  Виведіть формулу вуглеводню. (С3Н4)
 4. Невідомий алкен має відносну молекулярну масу 84. Виведіть формулу алкену.  (С6Н12)  
 5. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 5л гексену? (30л)
 6. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 84л пропіну?(1600л)
 7. Невідомий алкен масою 56г може прореагувати з 4,48л хлору. Яка формула алкену? (С2Н4)

 

 

 1. варіант
 1. Визначити відносну густину пропану за киснем. (11)
 2. Вивести формулу алкіну, якщо густина його парів за гелієм рівна 10. 3Н4)
 3. Органічна речовина містить 37,2 % Карбону, 7,75 % Гідрогену та 55,05 % Хлору. Виведіть формулу речовини. 2Н5Cl)
 4. Невідомий алкін має відносну молекулярну масу 96. Виведіть формулу алкіну. (С7Н12)
 5. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 25л пропану? (125л)
 6. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 12,6л гексену?(540л)
 7. Невідомий алкін, масою 6,8г може  максимально приєднати 4,48л водню. Яка формула алкіну? (С5Н8)

 

 

 

 

 1. варіант
 1. Визначити густину ( масу 1л газу) етилену. (1,25)

2.Невідомий алкан має відносну молекулярну масу 128. Виведіть формулу

   алкану.   9Н20)

3.Визначити молярну масу вуглеводню, якщо густина його парів рівна

   3,21 г/л .(72)

4.Органічна речовина  містить 40 % Карбону, 6.66  % Гідрогену та 53,34 % Оксигену. Відносна молекулярна маса  цієї речовини становить 60. Виведіть формулу речовини (С2Н4О2)

5. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 11л октену? (88л)

6. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 126л пропану?(3000л)

7.Невідомий алкін, масою 246г може  максимально приєднати 134,4л хлору. Яка формула алкіну? (С6Н10)

 

 

 1. варіант
 1. Визначити відносну густину пентену за воднем. (35)

2.Невідомий алкен має відносну молекулярну масу 112. Виведіть формулу алкену.   8Н16)

3. Яку масу має метан об’ємом 89,6л?(64г)

4. Органічна речовина  містить 92,3 % Карбону та  7,7  % Гідрогену. Відносна молекулярна маса  цієї речовини становить 78. Виведіть формулу речовини. 6Н6)

5.Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 20л пентану? (160л)

6.Який об’єм повітря витратиться на спалювання 16,8 л етану?(280л)

7.Етиленовий вуглеводень масою 16,8 г приєднує 64г брому. Виведіть формулу вуглеводню. (С3Н6)

Варіант для учня.

 

 1. варіант
 1. Визначити відносну молекулярну масу алкану, що містить 18 атомів Карбону.
 2. Вивести формулу алкену, якщо відносна молекулярна маса його рівна 490.
 3. Який об’єм займає 450г етану?
 4. Визначити молярну масу вуглеводню, якщо його відносна густина за гелієм рівна 17.
 5. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 4л бутану?
 6. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 31,5л пропану?
 7. Етиленовий вуглеводень масою 44,8г приєднує 128г брому. Виведіть формулу вуглеводню.

 

 

 

 

 

 

 1. варіант

1.Визначити відносну молекулярну масу алкіну, що містить 40 атомів Гідрогену.

2.Визначити масову частку Гідрогену у алкіні , що містить 5 атомів Карбону.

3.Яку кількість молекул містить пропен, об’ємом 224л?

4.Вивести формулу алкену, якщо його густина рівна 2,5г/л.

5.Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 35л пропіну?

6.Який об’єм повітря витратиться на спалювання 42л етену?

7.Ацетиленовий вуглеводень масою 2,7г повністю прореагував з 8,1г бромоводню. Виведіть формулу вуглеводню.

 

 

 

 

 

 1. варіант
 1. Визначити відносну густину бутену за киснем.
 2.  Вивести формулу алкіну, якщо його густина рівна 1,79г/л.
 3. Невідомий вуглеводень  містить 90% Карбону та 10%  Гідрогену.  Виведіть формулу вуглеводню.
 4. Невідомий алкен має відносну молекулярну масу 84. Виведіть формулу алкену.    
 5. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 5л гексену?
 6. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 84л пропіну?
 7. Невідомий алкен масою 56г може прореагувати з 4,48л хлору. Яка формула алкену?

 

 

 

 

 

 1. варіант
 1. Визначити відносну густину пропану за киснем.
 2. Вивести формулу алкіну, якщо густина його парів за гелієм рівна 10.
 3. Органічна речовина містить 37,2 % Карбону, 7,75 % Гідрогену та 55,05 % Хлору. Виведіть формулу речовини.
 4. Невідомий алкін має відносну молекулярну масу 96. Виведіть формулу алкіну.    
 5. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 25л пропану?
 6. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 12,6л гексену?
 7. Невідомий алкін, масою 6,8г може  максимально приєднати 4,48л водню. Яка формула алкіну?

 

 

 

 1. варіант
 1. Визначити густину ( масу 1л газу) етилену.
 2. Невідомий алкан має відносну молекулярну масу 128. Виведіть формулу алкану.    
 3. Визначити молярну масу вуглеводню, якщо густина його парів рівна  3,21 г/л .
 4. Органічна речовина  містить 40 % Карбону, 6.66  % Гідрогену та 53,34 % Оксигену. Відносна молекулярна маса  цієї речовини становить 60. Виведіть формулу речовини.
 5. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 11л октену?
 6. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 126л пропану?
 7. Невідомий алкін, масою 246г може  максимально приєднати 134,4л хлору. Яка формула алкіну?

 

 1. варіант
 1. Визначити відносну густину пентену за воднем.
 2. Невідомий алкен має відносну молекулярну масу 112. Виведіть формулу алкену.    
 3.  Яку масу має метану об’ємом 89,6л?
 4. Органічна речовина  містить 92,3 % Карбону та  7,7  % Гідрогену. Відносна молекулярна маса  цієї речовини становить 78. Виведіть формулу речовини.
 5. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 20л пентану?
 6. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 16,8 л етану?
 7. Етиленовий вуглеводень масою 16,8 г приєднує 64г брому. Виведіть формулу вуглеводню.

 

 

Задачі для тренування та самопідготовки.

 

1.Визначити відносну молекулярну масу алкану, що містить 13 атомів Карбону.

2.Визначити відносну молекулярну масу алкіну, що містить 28 атомів Гідрогену.

3. Вивести формулу алкену, якщо відносна молекулярна маса його рівна 350.

4. Невідомий алкан має відносну молекулярну масу 114. Виведіть формулу алкану. 

5. Який об’єм займає 128г метану?

 6.Яку кількість молекул містить етилен, об’ємом 112л?

7.Невідомий алкен, масою 168г займає об’єм 67,2л. Виведіть формулу алкену

 1. Визначити масову частку Гідрогену у алкіні , що містить 7 атомів Карбону.
 2. Визначити відносну густину пентану за киснем.
 3. Визначити відносну густину бутану за повітрям.
 4. Визначити густину ( масу 1л газу) ацетилену.
 5. Визначити молярну масу вуглеводню, якщо його відносна густина за гелієм рівна 10,5.
 6. Визначити молярну масу вуглеводню, якщо густина його парів рівна  3,75 г/л .
 7.  Вивести формулу алкану, якщо густина його парів за гелієм рівна 21,5.
 8. Вивести формулу алкіну, якщо його густина рівна 2,41г/л.
 9. Невідомий алкен має густину 5,625 г/л. Визначте відносну густину парів  цього алкену за азотом. Виведіть формулу алкену.
 10. Невідомий вуглеводень  містить 84% Карбону та 16%  Гідрогену.  Виведіть формулу вуглеводню.
 11. Штучну шкіру виготовляють із поліхлорвінілу, що містить 38,4 % Карбону, 4,8 % Гідрогену та 56,8 % Хлору. Виведіть формулу хлорвінілу.
 12. Розчинник і засіб для знищення шкідників сільського господарства містить 24,24% Карбону, 4,04  % Гідрогену та 71,72 % Хлору. Відносна молекулярна маса  цієї речовини становить 99. Виведіть формулу речовини.
 13. Для прискорювання дозрівання плодів використовують речовину, що   містить 85,71 % Карбону та  14,29  % Гідрогену. Відносна молекулярна маса  цієї речовини становить 28. Виведіть формулу речовини.
 14. Невідомий вуглеводень  містить 88,3% Карбону та 11,7%  Гідрогену. Відносна густина цього вуглеводню за киснем дорівнює 2,125.   Виведіть формулу вуглеводню.
 15. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 15л бутану?
 16. Який об’єм повітря витратиться на спалювання 63л пропану?
 17. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті спалювання 500л природного газу, що містить 80% метану та 20% етану?
 18. Етиленовий вуглеводень масою 8,4г приєднує 32г брому. Виведіть формулу вуглеводню.
 19.  Ацетиленовий вуглеводень масою 2,7г повністю прореагував з 2,24л бромоводню. Виведіть формулу вуглеводню.
 20. Невідомий алкен масою 140г може прореагувати з 56л хлору. Яка формула алкену?
 21. Невідомий алкін, масою 120г може  максимально приєднати 134,4л водню. Яка формула алкіну?
 22. Який об’єм етилену можна добути із спирту об’ємом 319,4мл, густиною 0,9 г/мл, якщо масова частка спирту в розчині становить   80% ?
 23. Який об’єм ацетилену може прореагувати з розчином брому у воді масою 1600г, якщо масова частка брому у воді складає 2%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
До підручника
Хімія 9 клас (Гранкіна Т.М.)
Додано
23 січня 2019
Переглядів
1829
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку