5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Заняття: "Вимоги до фізичного стану юних туристів. Морально-вольова підготовка, як необхідна складова виховання туристів"

Про матеріал

Мета навчальна: ознайомити вихованців з особливостями фізичної та психологічної підготовки туриста; виховна: сприяти валеологічному вихованню та вихованню дбайливого ставлення до свого здоров'я; розвиваюча: розвивати фізичні якості (спритність, витривалість, силу, коорднованість), уміння працювати в парах.

Перегляд файлу

План-конспект заняття

 

Дата ______________

Тема: Вимоги до фізичного стану юних туристів. Морально-вольова підготовка, як необхідна складова виховання туристів

Мета навчальна: ознайомити вихованців з особливостями фізичної та психологічної підготовки туриста;

виховна: сприяти валеологічному вихованню та вихованню дбайливого ставлення до свого здоров’я;

розвиваюча: розвивати фізичні якості (спритність, витривалість, силу, коорднованість), уміння працювати в парах.

Завдання: навчити вихованців контролювати свій фізично-психологічний стан, діагностувати відхилення та порушення функціонування організму.

Матеріально-технічне забезпечення: секундомір, м’ячі.

Використана література: журнали «Фізичне виховання в школі»,

Форми і методи проведення заняття: робота в парах, робота в командах, пояснення, практичні методи.

Формування базових компетентностей: пізнавальної, практичної, творчої, соціальної

План

І. Вступна частина:

організаційний момент;

повідомлення теми і мети заняття;

мотивація теми, мети та основних завдань;

 учитель аргументує актуальність теми прикладами нестандартних ситуацій під час туристських змагань або походів через фізичну та психологічну готовність до участі в них.

план проведення заняття

ІІ. Основна частина:

  1. Актуалізація опорних знань, інструктаж з охорони праці та техніки безпеки:

Запитання на повторення попереднього теоретичного матеріалу:

  • Які є види туристичних карт?

У наш час існує величезна кількість найрізноманітніших карт. За особливостями, характерними для окремих видів карт, та для полегшення обробки і пошуку картографічної інформації географічні карти групують за:

- масштабом (мірилом);

- охопленням території;

- змістом;

- призначенням.

За змістом географічні карти поділяють на:

- загальногеографічні;

- тематичні.

Тематичні карти поділяють на:

- карти природних явищ (геологічні, геоморфологічні, кліматичні, метеорологічні, ґрунтів, рослинності тощо);

- карти суспільних явищ (економічні, історичні, обслуговування, туристичні та ін.);

- проміжні теми (агрокліматичні тощо).

Загальногеографічні карти за масштабом поділяють на:

- великомасштабні (топографічні): 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000;

- середньомасштабні (оглядово-топографічні): від 1:200 000 до 1:1 000 000;

- дрібномасштабні (оглядові): масштаб менше 1:1 000 000.

Топографічні карти відзначаються найбільшою точністю зображення.

Вони призначені для детального вивчення невеликої за площею місцевості. Цей клас карт є найуживанішим у туристично-краєзнавчих дослідженнях, туристичних походах, мандрівках та екскурсіях. Оглядово-топографічні карти характеризуються дещо меншою точністю і докладністю у передачі характеру місцевості, ніж топографічні. Використовують їх для практичного розгляду господарських завдань, для організації туристичної справи (туроперейтингу, проектування багатоденних туристичних маршрутів). Оглядові карти охоплюють значні частини поверхні Землі, держави, материки, півкулі та земну кулю в цілому. Зображення на них суттєво зменшене й узагальнене.

За охопленням території виділяють:

- карти світу, півкуль, карти світового океану і суходолу;

- карти материків, частин світу;

- карти реґіонів;

- карти окремих країн;

- карти окремих районів, частин країн тощо.

Поряд із видами карт, тобто їх групуванням за тематикою, потрібно розрізняти і типи карт: за широтою теми, прийомами відображення картографічних явищ, ступенями узагальнення, об'єктивності, а також їх практичної направленості.

  • За допомогою чого можна орієнтуватися на місцевості?
  • Як можна долати локальні перешкоди під час орієнтування?
  • Що таке азимут?
  1. Опис теоретичної та практичної частини:

Керівник гуртка проводить інструктаж під час занять у спортзалі.

Виклад теоретичного матеріалу за планом:

  • Поняття фізичної та психологічної готовності спортсмена.

 

Прийнято розрізняти загальну і спеціальну психологічну підготовку. Загальна психологічна підготовка характеризується спрямованістю на формування і розвиток універсальних (різнобічних, придатних для багатьох цілей) властивостей особистості та психічних якостей, які є головними в спорті, цінуються і в багатьох інших видах діяльності людини. До них належать: підготовка до тривалого тренувального процесу, соціально-психологічна підготовка, вольова підготовка, змагальний досвід, здатність до самовиховання.

Спеціальна психологічна підготовка характеризується спрямованістю на формування і розвиток психічних якостей і властивостей особистості спортсменів, які сприяють успіхові в особливих, конкретних умовах спортивної діяльності. Вона включає підготовку до конкретного змагання, до конкретного суперника, до етапу тренування, ситуативне управління станом.

Обидва види психологічної підготовки (загальна і спеціальна) в процесі діяльності випробовують взаємний вплив: успіхи (або невдачі) спеціальної підготовки призводять до корекції загальної психологічної підготовки і навпаки.

Підготовка до тривалого тренувального процесу передбачає вирішення багатьох проблем, які пов’язані з адаптацією спортсмена до постійних, систематичних багатолітніх тренувальних навантажень. Тренувальна робота пов'язана не тільки з перенесенням навантажень, але також і з цілим рядом обмежень, які зумовлені режимом харчування, сну, відпочинку, проведення дозвілля, подоланням деяких звичок. При правильній підготовці спортсмен випробовує бажання тренуватись, йому властива готовність до фізичних і психічних навантажень, він проявляє інтерес до планування тренувань і, незважаючи на важкість навантажень, не намагається різними способами полегшити завдання.

Суттєву роль в підготовці до тривалого тренувального процесу відіграє початкова, вихідна установка. Передусім спортсмени початківці очікують швидкого росту спортивних результатів або набуття необхідних навичок і якостей. Як правило, у тренера завжди є можливість продемонструвати такому вихованцеві успіхи інших, і сказати, скільки років тренувань вартують такі успіхи. Підвищенню витримування постійних фізичних і психічних навантажень у тривалому тренувальному процесі значною мірою сприяють групові тренування, робота разом із командою. Вольова підготовка тісно пов'язана з загально-фізичною і спеціальною підготовкою спортсмена та команди. Головним фактором формування волі є свідомий вибір більш складного і важкого, але ефективного шляху для вирішення завдань підготовки та участі в змаганнях. Підкорити всі свої справи, кожний свій крок цілі найкращої підготовки, уміння раціонально використати кожну хвилину, планування і дотримання режиму дня, спеціальні завдання для розвитку волі на зразок спроби "для характеру", демонстрування суперникам готовності витримувати труднощі, різноманітні парі з партнерами, тренером - усе це дозволяє сформувати вольову готовність спортсмена, створює ореол «легкої перемоги", дозволяє іноді виграти змагання ще до змагання.

Соціально-психологічна підготовка багато в чому наперед визначає благополуччя спортсмена, суттєво впливає на соціальний статус спортсмена та команди, сприяє створенню найкращих умов для самореалізації особистості, дозволяє понизити об'єм турбот, яких могло б і не бути за умови ефективної соціальної підтримки, забезпечує новому гравцеві в команді успішну адаптацію тощо. Самореалізація особистості - це шлях розвитку здібностей особистості, який пов'язаний з усвідомленням соціальної цінності власних задатків та обдарованості, а також засобів розвитку здібностей на їх основі. Характеризується стійкою системою мотивів, прагненням до самовдосконалення. 

  • Значення фізично-психологічного загартування на змаганнях та під час походу.

Проведення рухливих ігор та естафет у командах з попередньою інструкцією.

ІІІ. Заключна частина: узагальнення, формулювання висновків, рекомендована тематика самостійних творчих робіт (підготовка міні-брошур на тему: «Готовність до спортивно-туристських випробувань»), аналіз активності присутніх та ефективності їх роботи на занятті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
24 травня 2018
Переглядів
526
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку