9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Заняття з елементами тренінгу Привіт! Я – конфлікт! Конструктивні способи вирішення конфліктів»

Про матеріал

Усвідомити конфлікт як природний стан процесу спільної діяльності, зрозуміти причини конфліктів.Навчитись об'єктивно оцінювати свої дії та вчинки і дії опонентів. Засвоїти конструктивні стратегії вирішення конфліктів і механізми їх застосування. Навчитися працювати з емоціями в конфлікті, їх регуляцію та відображення.

Перегляд файлу

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12

 

 

 

 

 

Заняття з елементами тренінгу

«Привіт! Я – конфлікт! Конструктивні способи вирішення конфліктів»

 

 

Картинки по запросу картинки конфлікт

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

              Підготувала

              Практичний психолог КЗШ № 12

              Карпенко Ю.В.

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2018 рік

 

Тема: «Привіт! Я – конфлікт! Конструктивні способи вирішення конфліктів»

Мета: ознайомити учасників з поняттям «конфлікт», сприяти формуванню позитивного ставлення до людей, бажання оволодіти навичками спілкування і соціальної взаємодії, навчити раціонально і послідовно діяти в конфліктних ситуаціях, познайомити з конструктивними способами розв’язання конфліктних ситуацій, показати значення емоційної сфери людини і її вплив на спілкування в ході конфлікту.

Завдання:

1. Усвідомити конфлікт як природний стан процесу спільної діяльності, зрозуміти причини конфліктів.

2. Навчитись обєктивно оцінювати свої дії та вчинки і дії опонентів.

3. Засвоїти конструктивні стратегії вирішення конфліктів і механізми їх застосування.

4. Навчитися працювати з емоціями в конфлікті, їх регуляцію та відображення.

Форма проведення: заняття з елементами тренінгу

Обладнання: Плакат «Пісочний годинник», плакат «Правила групи», різні предмети, торбинка, олівці, фломастери, ватмани, листи А4, буклет «Привіт! Я –конфлікт!», картки з описом стилів поведінки в конфлікті.

 Хід заняття

"Життя – це процес вирішення нескінченної кількості конфліктів.

Людина не може уникнути їх. Вона може лише вирішити, брати участь у виробленні рішень або залишити це іншим" (Бенціол Вул)

 

І. Вступна частина

Сьогодні ми попрацюємо над актуальною темою для будь-якого колективу, будь-якої групи людей, що взаємодіє. Я розкажу Вам про конфлікти, причини їх виникнення та шляхи вирішення.

1. Вправа «Історія з торбинки» (знайомство)

Мета: сприяти емоційному налаштуванню

- Ми працюємо у колективі і знаємо один одного. Але зараз я пропоную вам дізнатись ще більше один про одного. В мене є чарівна торбинка в якій є предмети. Вам треба дістати з торбинки один предмет і від його імені себе презентувати. Наприклад…..

2. Правила роботи в групі

Щоб наша робота була плідною, треба погодити правила за якими ми будем працювати:

1. Тут і тепер - предметом розмови можуть бути тільки емоції, думки, почуття, що відбуваються в даний момент.

2. Один в ефірі - поважати думку іншого, говорить тільки один, я в цей момент слухаю.

3. Принцип Я - всі висловлювання будуються з використанням особових займенників - «мені здається», «я думаю».

4. «Конфіденційність» - все, що говориться в групі, повинно залишатися всередині групи.

5. Пропозиції учасників ........

3. Вправа «Очікування»

Мета: визначити сподівання і очікування учасників заняття.

- Ви познайомились з темою та метою нашого заняття. Будь ласка, подумайте і запишіть на стікерах свої очікування від заняття, розмістіть їх на нашому пісочному годиннику вгорі.  (Учасники розміщують очікування і озвучують їх).Наприкінці нашого заняття ви перемістите свою піщинку вниз настільки, наскільки справдилися ваші очікування.

ІІ. Основна частина

Інформаційна частина

4. Вправа «Вікісловник та Вікіпедія»

Зараз два учасники ( ролі розділено на початку заняття, покладено на стілець назви вправи) допоможуть нам познайомитись з поняттям  «конфлікт» та розкажуть нам про конструктивні способи вирішення конфліктів.

Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів опонентів чи суб'єктів взаємодії.

Конфлікти є частиною повсякденного життя. Конфлікт у соціальній сфері як суперечка сторін, як протиріччя в їх інтересах і цілях природний, і тому неминучий, більш того, за словами відомого фахівця в області переговорів Р.Фішера, чим більш різноманітним стає світ, з тим більшим числом протиріч в інтересах доводиться стикатися. Психологи також відзначають, що конфлікт стимулює пошук рішення проблем.

Конфлікт. Скільки неприємних спогадів пов'язано з цим словом. Конфлікти супроводжуються нерозумінням, образами, почуттям невдоволення, стресами, зруйнованими взаєминами… Напевне, немає такої людини, яка у своєму житті не побувала б у конфлікті, адже конфліктною є будь-яка ситуація, у якій зіштовхуються різні погляди, потреби, інтереси, цілі, бажання різних людей. Конфлікти вносять напруженість у стосунки, позбавляють нас спокою і радості, не дають можливості повноцінно працювати. А особливо прикро те, що конфлікти виникають найчастіше через дрібниці, через наше невміння спілкуватись, небажання зважати на потреби інших. Історія розвитку людства з найдавніших часів до наших днів засвідчує, що конфлікти завжди були і будуть. Над природою конфліктів уже замислювалися давньогрецькі філософи ще близько 610 р. до н.е.  Античний філософ Геракліт (бл. 530-470 рр. до н.е.) зробив першу спробу дати позитивне трактування конфліктності. У середні віки Фома Аквінський (1225-1274) висунув думку, що конфлікти є об'єктивною реальністю. Георг Гегель (1770-1831) писав, що основна причина конфліктів коріниться в соціальній поляризації.  Чарльз Дарвін (1809-1902) запропонував теорію еволюції, згідно якої розвиток живої природи здійснюється в умовах постійної боротьби за виживання, тобто постійного конфлікту. Вільям Самнер (1840-1910) основним соціальним конфліктом у суспільстві вважав "конфлікт інтересів". Німецький соціолог Георг Зіммель (1858-1918) вважається першим, хто запровадив у науковий вжиток термін "соціологія конфлікту". Він вважав, що конфлікт - не лише норма, а й винятково важлива форма життя. Наприкінці XX ст. сприйняття конфліктології як науки й практики повністю сформувалось.

Проблеми конфліктології, конфліктних ситуацій завжди цікавили науковців, політиків, практиків, народ. Для розуміння суті конфлікту важливо виділити його основні ознаки та сформулювати необхідні і достатні умови його виникнення. Основні ознаки конфлікту:

1.Наявність двох чи більше учасників з суперечливими інтересами.

2. Кожний учасник має аргументацію та засоби захисту своїх інтересів.

3. Кожний учасник конфлікту трансформує свій стан в залежності від ситуації, яка склалася і на яку здійснює вплив супротивник.

Необхідними і достатніми умовами виникнення (настання) конфлікту є наявність у суб'єктів соціальної взаємодії протилежно направлених мотивів чи суджень, а також стан суперництва між ними.

Етапи конфлікту відображають суттєві моменти, які характеризують розвиток конфлікту від його виникнення і до вирішення. Тому значення основного змісту кожного з етапів конфлікту важливе для його прогнозування, оцінки і вибору технологій управління цим конфліктом.

Основні етапи конфлікту:

1.Виникнення і розвиток конфліктної ситуації. Конфліктна ситуація створюється одним чи декількома суб'єктами соціальної взаємодії і є передумовою конфлікту.

2. Усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним із учасників соціальної взаємодії і емоційне переживання ним цього факту. Наслідками і зовнішніми проявами подібного усвідомлення і пов'язаних з ним емоційних переживань можуть бути зміна настрою, критичні висловлювання на адресу свого потенційного супротивника, обмеження контактів з ним і т.д.

3.Початок відкритої конфліктної взаємодії. Цей етап виражається в тому, що один із учасників соціальної взаємодії, який усвідомив конфліктну ситуацію, переходить до активних дій (в формі заяв, попереджень тощо), направлених на нанесення шкоди "супротивнику". Інший учасник при цьому усвідомлює, що дані дії направлені проти нього, і, в свою чергу, починає активно діяти проти ініціатора конфлікту.

4. Розвиток відкритого конфлікту. На цьому етапі учасники конфлікту відкрито заявляють про свої позиції і висувають вимоги.

5. Розв'язання конфлікту. В залежності від змісту, розв'язання конфлікту може бути досягнуто двома методами: педагогічним (бесіда, прохання, пояснення тощо) чи адміністративним (переведення на іншу роботу, звільнення, рішення комісії, наказ керівника, рішення суду і т. д.).

Існує п'ять основних стилів поведінки при розв'язанні конфлікту. Основні стилі поведінки в конфліктній ситуації пов'язані з загальним джерелом будь-якого конфлікту - розбіжністю інтересів двох і більше сторін. Ваш стиль поведінки в конкретному конфлікті залежить від того, наскільки ви  хочете задовольнити власні інтереси та інтереси іншої сторони.

5. Вправа «Стилi поведінки у конфлiктах»

 

Мета: вивчити найпоширенiшi способи поведiнки в конфлiктнiй ситуації

 

Учасники групи мають об'єднатися у п'ять пiдгруп (Раки, Коали, Лисицi, Сови й Акули).

 

Iнструкцiя: «Кожна пiдгрупа має назву тiєї тварини, що найточнiше вiдображає один зi стилiв поведiнки в складних ситуацiях. Це Рак, Лисиця, Сова, Коала й Акула. Ознайомившись з тiєю iнформацiєю, що вам роздано, ви маєте описати тi риси особистостi, що, на ваш погляд, властивi людинi, у якої переважає цей стиль поведiнки. Так, наприклад, группа Акул зазначає риси, характернi людинi - акулi. Зрозумiло? Починайте. Вам даеться 7 хв».

За 7 хв кожна команда по черзi презентує свої напрацювання. Уся група активно обговорює.

 

Пiдказка для психолога.

Способи поведiнки в конфлiктi

-Вiдхилення (прагнення ухилитися від конфлiкту, нiчого не робити i не мати проблем) = Рак - ухилення вiд конфлiкту, але не розв`язання його. Девiз: «Моя хата скраю, нiчого не знаю»

-Пристосування (пасивнi дiї, бажання задовольнити iнтереси iнших) = Коала -- висить, а конфлiкту не роэїзв`язує. Девiз: «Давайте жити дружно».

-Ком проміс (розташування до врегулювання розбiжностi на основi взаємних поступок, досягнення часткового задоволення свох iнтересiв) = Лисиця. Девiз: «Ти - менi, я - тобi», або «Ми дiлили апельсин».

-Конфронтація (задоволення власних iнтересiв навiть на шкоду iншим, активнi iндивiдуальнi дiї, прагнення нав`язати iншим свое розв`язання проблеми) = Акула. Девіз: «Усе тільки мені, а ви обійдетеся!», або «Стій, буду стріляти!»

-Співпраця (загальні активні дії) = Мудра Сова - слухає, аналізує діє. Девіз: «Одна голова добре, а дві - ще краще!»

Можна виділити п'ять основних стратегій виходу з конфліктної ситуації:

· Конкуренція;

· Компроміс;

· Співпраця;

· Уникнення;

· Пристосування.

Конкуренція, тобто суперництво, полягає в нав'язуванні протилежній стороні кращого рішення для себе. Такий стиль поведінки може використовувати людина, що володіє сильною волею, авторитетом, владою.

Компроміс як стратегію виходу з конфлікту необхідно застосовувати у випадку, коли сторони хочуть досягти згоди, врегулювати відносини.

Стратегія уникнення зазвичай реалізується, якщо конфлікт не зачіпає прямих інтересів сторін і немає необхідності відстоювати свої права.

Стратегія пристосування полягає в тому, що сторони діють спільно, відстоюючи при цьому власні інтереси, з метою згладжування конфліктної ситуації та відновлення стабільної робочої обстановки.

Співпраця  як шлях вирішення конфлікту — це дії спрямовані на пошук рішення, що задовольняє обидві сторони, спільне обговорення розбіжностей.

6. Вправа «Як на долоні»

Мета: актуалізація особистісного досвіду переживання конфлікту,демонстрація відмінностей у сприйнятті конфлікту різними людьми.

Зараз ми з вами закриємо очі, витягнемо вперед руки долонями  вгору і уявимо у себе на долонях конфлікт. Потримаємо його у руках, кожен може зробити з ним все що захоче.

 • Яким ви уявили конфлікт?
 • Якого він був кольору?
 • Які відчуття були у вас у цей момент?
 • Що вдалося зробити з конфліктом?
 • Як ви себе почуваєте тепер?

7. Вправа «Айсберг»

Конфлікт можна уявити у вигляді айсберга, у якого видно тільки надводну частину, а все, що під водою – приховано. Зараз я попрошу вас знову розділитись на групи за кольорами і зобразити  що для вас означає конфлікт, що ви бачите на поверхні та що лежить під водою.

(Обговорення малюнків).

8. Вправа  для релаксації  “Очищення від тривог

Сідайте зручніше, закрийте очі і постарайтеся уявити собі все, що я буду говорити

Давайте зберемо мішок. Покладемо в нього все, що заважає: всі образи, сльози, сварки, смуток, невдачі, розчарування … Зав’яжемо його і вирушимо в дорогу …
Ви вийшли з дому, де ви живете, на широку дорогу …

Шлях ваш далекий, дорога важка, мішок тисне на плечі, втомилися і стали важкими руки, ноги. О-ох! Як хочеться відпочити! Давайте так і зробимо. Знімаємо мішок і лягаємо на землю. Глибоко вдихнемо: вдих (затримати 3сек), видих (затримати 3 сек) – повторити 3 рази. Дихається легко, рівно глибоко … Ви відчуваєте, як пахне земля? Свіжий запах трав, аромат квітів наповнює дихання. Земля забирає всю втому, тривоги, образи, наповнює тіло силою, свіжістю …

Треба йти далі. Вставайте. Підніміть мішок, відчуйте – він став легше … Ви йдете полем серед квітів, стрекочуть коники, дзижчать бджоли, співають птахи. Прислухайтеся до цих звуків … Попереду прозорий струмочок. Вода в ньому цілюща, смачна. Ви нахиляєтеся до нього, опускаєте долоні в воду і п’єте із задоволенням цю чисту і прохолодну воду. Відчуваєте, як вона розтікається приємно по всьому тілу прохолодою. Усередині приємно і свіжо, ви відчуваєте легкість у всьому тілі … Добре! Увійдіть у воду. Вона приємно пестить ноги, знімає напругу і втому. Ви стрибаєте з камінця на камінець, вам легко і радісно, мішок зовсім не заважає, він став ще легшим. Різнокольорові бризки розлітаються і блискучими крапельками освіжають обличчя, лоб, щоки, шию, все тіло. Добре-е!

Ви легко перебралися на інший берег. Ніякі перешкоди не страшні! …
На гладкій зеленій травичці стоїть чудовий білий будиночок. Двері відчинені і привітно запрошує вас увійти. Перед вами грубка, можна посушитися. Ви сідаєте поруч з нею і розглядаєте яскраві язички полум’я. Вони весело підстрибують, танцюючи; підморгують вуглинки. Приємне тепло пестить обличчя, руки, тіло, ноги, … Стає затишно і спокійно. Добрий вогонь забирає всі ваші печалі, втому, смуток …
Подивіться, ваш мішок спорожнів …

Ви виходите з будиночка. Ви задоволені і заспокоєні. Ви з радістю вдихаєте свіже повітря. Легкий вітерець пестить ваше волосся, обличчя, тіло. Тіло ніби розчиняється в повітрі, стає легким і невагомим. Вам дуже добре. Вітерець наповнює ваш мішок радістю, добром, любов’ю …
Все це багатство ви несете в свій будинок. Поділіться зі своїми дітьми, рідними, друзями. (Пауза не менше 30 сек)

Тепер можете відкрити очі і посміхнутися – ви вдома і вас люблять.

 

ІІІ. Заключна частина

 

Давай те з вами повернемося до нашого пісочного годинника очікувань і подивимось на скільки справдились ваші очікування від сьогоднішнього заняття.

 

9.  Вправа " Комплімент ” 
Мета: створити емоційний комфорт учасників заняття. 

Хід вправи: Французький письменник Томас Пейн одного разу в колі друзів сказав: "Якщо одним словом можна ощасливити людину, яким же негідником треба бути, щоб це слово не сказати”. Це слово - комплімент. Будьте щирими, коли говорите комплімент. Спробуймо зробити один одному комплімент. Вправа закінчується, коли всі одержали компліменти.

А зараз я хочу подарувати вам квіти – сюрприз і побажати, щоб у вашому житті було як найменше конфліктів та  конфліктних ситуацій. Дякую всім за співпрацю!

 

Література:

 1. http://svitlosvit.com.ua/scientific_methodical_work/trening-rozvyazannya-konfliktiv.print
 2. http://n-arkhangel-bdut.edukit.kr.ua/vid_socialjnogo_pedagoga/pedagogam/zanyattya_z_elementami_treningu_konflikti_ta_shlyahi_ih_virishennya/
 3. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально- педагогічний аспект. – [Навч.-метод. посібник] / – К.: ФОП Стеценко В.В. – 2016. – 192 с.
 4. https://dytpsyholog.com
 5. https://academia.in.ua
 6.  Варій М. Й. Загальна психологія. Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. − К.: «Центр учбової літератури», 2007. − 968 c.
 7. https://otherreferats.allbest.ru/psychology/00169724_1.html
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Цимбал Катерина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
535
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку