Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

Про матеріал
Ознайомити учнів зі способами охорони природи, видами природоохоронних територій (заповідниками, заказниками, національними парками), розкрити їхнє значення для збереження природи Землі,показати учням, як держава дбає про охорону природи.
Перегляд файлу

5 клас

Урок 67

Заповідники, заказники, національні парки

та їх значення для збереження природи Землі.

 

 

Мета уроку:

навчальна:

 • ознайомити учнів зі способами охорони природи, видами природоохоронних територій (заповідниками, заказниками, національними парками), розкрити їхнє значення для збереження природи Землі;
 • показати учням, як держава дбає про охорону природи;

розвивальна:

 • розвивати увагу, мислення, пам’ять учнів, відпрацьовувати навички групової роботи на уроці;
 • розвивати вміння користуватися  матеріалами підручника, організованість, зосередженість, цілеспрямованість;

виховна:

 • виховувати потребу в пізнанні нового;
 • виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: карта України зі схемою розташування заповідників та національних парків, фотографії  або плакати із зображенням організмів, які охороняються у заповідниках, заказниках і національних парках.

Тип уроку: комбінований.

Базові поняття та терміни: охорона природи, природоохоронна територія, заповідники, заказники, національні парки.

Очікувані результати:

 • учні називають природоохоронні об’єкти на території свого регіону;
 • наводять приклади рослин і тварин своєї місцевості, що їх занесено до Червоної книги України;
 • пояснюють значення Червоної книги та природоохоронних територій;
 • висловлюють судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;
 • виявляють бережливе ставлення до природи;
 • використовують вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях, доводять власну точку зору про роль живих організмів в утворенні ґрунту.

Вчитись треба як годиться;

І підручник  -  виручить нас.

Розкривати  ми хочемо всі таємниці

Чарівної природи, навколо нас.

 

Хід уроку

 

I. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

 

 • На прикладах доведи, що охорона природи – справа всіх людей на Землі.
 • Як наша держава дбає про захист природи?
 • Як ти вважаєш, чому книгу назвали червоною?
 • Наведи приклади рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.

 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Прийом «Приваблива мета»

Ми живемо в світі нанотехнологій.  При  цьому людина настільки втрутилася в природу і змінила її, що дуже важко на планеті і в нашій країні знайти місця незайманої первозданної природи.

 • Як ви розумієте такі висловлювання:

Охороняти природу — означає охороняти Батьківщину. (М. Пришвін)

Уся природа прагне до самозбереження. (Цицерон)

Зі спілкування з природою ви винесете стільки світла, скільки ви забажаєте, і стільки мужності й сил, скільки вам потрібно. (Й. Зейме)

 

Отже, природа є середовищем життя людини і дуже важливо зберігати природні багатства Землі.

 

 • А ви б хотіли побувати в таких місцях, помилуватися витворами природи, подихати цілющим повітрям, помилуватися рослинами і тваринами, випещеними самою природою?

Тоді відправляємося в уявну подорож по просторах України і будемо шукати такі місця в нашій країні.

 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Споживацьке ставлення до природи завдає великої шкоди і природі, і людині. Незайманих куточків природи стає дедалі менше. Так, через велику потребу в деревині, спорудження житла й прокладання доріг значно скорочуються площі лісів. Зменшується не лише рослинний покрив, а й чисельність тварин. Деякі з них опиняються на межі зникнення. Масове визбирування на букети ранньовесняних рослин робить їх надзвичайно рідкісними

Щоб зберегти природу для майбутніх поколінь, які будуть жити після нас на Землі, необхідно кожному відповідально поставитися до її збереження.

 

Охорона природи

 • Від чого охороняють природу?

Виявляється, природу людина охороняє від самої себе. А точніше, від негативних впливів своєї діяльності на неї.

Охорону природи здійснюють різними способами. Держава видає закони, якими забороняється чинити дії, що мають негативний вплив на природу.

Вчені і лікарі розробляють норми допустимого вмісту шкідливих речовин у воді, продуктах харчування. Працівники санітарно-епідеміологічних станцій стежать за дотриманням встановлених норм, контролюють вміст у повітрі та воді різних речовин.

Небайдужі до охорони природи люди виходять на суботники, проводять акції. Вони прибирають територію, насаджують рослини, заготовляють корм для диких тварин і птахів, щоб узимку їх підгодовувати.

У державі важливою справою є створення природоохоронних територій — заповідників, заказників, національних парків тощо. Всі вони використовуються в природоохоронних, науково-дослідних, оздоровчих, освітньо-виховних цілях.

В Україні існує 20 заповідників, 303 заказники, 17 національних природних парків.

 

Заповідники України.

Природні заповідники -  це ділянки землі, водного простору, де перебувають рідкісні та цінні рослини і тварини (заповідники, національні природні парки та інші охоронні території).

Їх створюють з метою збереження в природі певних видів організмів і проведення наукових досліджень.

Основними завданнями природних заповідників є збереження типових або унікальних на їх території живих організмів і об’єктів неживої природи,проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища,поширення екологічних знань.

Серед 20 заповідників України найбільшими за територією і масштабами наукових досліджень є Асканія-Нова, Чорноморський, Дунайський,Карпатський, Кримський.

У заповідниках вивчають рослини і тварин у звичних для них умовах існування. Заповідники ще називають «лабораторіями у природі», оскільки тут проводять численні дослідження. Учені спостерігають за організмами, вивчають склад ґрунту та води у водоймах, стежать за змінами, що відбуваються з тілами живої та неживої природи. На території природних заповідників заборонено будь-який вид господарської діяльності. Втручання людини в життя заповідника можливе у випадках, коли природі потрібна невідкладна допомога (наприклад, під час пожежі, масового ураження шкідниками).

Заповідники — природоохоронні території, створені для збереження видів живих організмів та виконання наукових досліджень.

Мета створення заповідників: збереження в природному стані певних видів організмів і проведення наукових досліджень.

 • У заповідниках вивчають рослини і тварин у звичних для них умовах існування.
 • Вони є науковими установами, де фахівці  вивчаються природні процеси та явища, розробляють засади охорони довкілля, розумного використання і примноження природних ресурсів, проводять дослідження.
 • Охороняють живі організми та умови існування.
 • Заборонено вести господарську діяльність (у межах заповідників виділяють території, де господарську діяльність повністю заборонено, на іншій дозволене незначне використання природи - риболовля, збирання грибів і ягід).

 

Поліський заповідник.

На рівнині лісової зони у північній частині Українського Полісся створено Поліський заповідник. Основну його площу займають соснові та березові ліси.

Поліський заповідник

Мал.1. Поліський заповідник

У заповіднику налічується понад 600 видів рослин, у тому числі 40 рідкісних. Тут охороняються водяний горіх плаваючий, росичка проміжна, журавлина дрібноплідна.

Чилім або водяний горіх опис, як він виглядає, біологічні ... Росичка середня Саджанці журавлини садової великоплідний: особливості вирощування ...

Мал.2 Водяний горіх плаваючий, росичка проміжна, журавлина дрібноплідна

 

У Поліському заповіднику мешкає 40 видів тварин, з них 14 видів занесено до Червоної книги України. Це ссавці - борсук, горностай, рись європейська, видра річкова, заєць-біляк. Серед птахів - лелека чорний, журавель сірий, змієїд.

Впроваджують заходи охорони та раціонального використання зони мішаних лісів.

 

Канівський заповідник.

Канівський природний заповідник — Вікіпедія

Мал.3. Канівський заповідник

• Розташований у зоні лісостепу, один з найстаріших в Україні.

• Тут зростають дерева, чагарники і трав’янисті рослини, характерні для зони лісостепу.

• Мешкають косулі, кабани, лисиці, зайці, борсуки, трапляються лосі. На островах живуть бобри, біля води можна побачити видру та норку. Тут охороняють 83 види тварин, занесених до Червоної книги України. Це рідкісні комахи: жук-олень, вусач великий дубовий, джміль моховий, бджола-тесляр, бражник мертва голова, махаон. Щороку на Дніпрі біля заповідних островів зимують орлани-білохвости. Трапляються також лелека чорний, змієїд, сокіл балабан.

• Основним завданням заповідника є охорона і збереження у природному стані рослин і тварин лісостепу.

 

Заповідник Асканія-Нова

Степовий заповідник Асканія - Нова - Справжнє українське сафарі ...

Найстаріший за створенням.

 • У зоні степу на Херсонщині існує знаний у світі й найстаріший в Україні біосферний заповідник Асканія-Нова - своєрідний музей під відкритим небом, де збереглися неораний степ, стародавні кургани, раніше створені жителями цих земель кам'яні статуї.
 • Це перший заповідник України, закладений понад сто років тому.
 • Площа його становить понад 33 000 га, що майже в 40 разів більша за площу Києва.
 • На території заповідника зростає 482 види рослин, серед яких ковила волосиста, типчак, келерія струнка, півники, люцерна, тюльпани, вика. Із занесених у Червону книгу рослин тут ростуть ковила українська, рябчик великий, тюльпан Шренка, тюльпан скіфський, який, крім Асканії, ніде не трапляється.
 • Тут налічують понад 800 видів тварин, серед яких найбільш поширені їжак, заєць-русак, ховрах, полівка, а з хижаків - лисиця, ласка, тхір. Водяться також косуля та олень благородний асканійський. З-поміж птахів найбільш відомі жайворонок, просянка, кам’янка, перепілка, куріпка сіра, дрібні соколи, лунь, сови та ін. У заповідник завезено майже 50 видів звірів з різних частин світу. Тут є коні Пржевальського, бізони, зебри, лами, зебу, антилопи гну і канни, муфлони, страуси, фламінго, журавлі вінценосні, фазани, павичі.
 • На території заповідника розташований Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів Асканія-Нова, де вчені здійснюють наукові дослідження зі збереження природи степу, акліматизації, розводять і вивчають копитних тварин степів, саван, пустель і гірських районів, навколоводних птахів та рідкісних птахів степу.
 • Із часу заснування заповідника і до наших днів у ньому існує зоопарк Асканія-Нова, який є одним із найкращих у світі (утримуються 114 видів тварин, у тому числі такі, що перебувають під загрозою зникнення). Щорічно зоопарк відвідують близько 68 тис. осіб.

Заповідник Асканія-Нова — унікальний куточок природи в Херсонській області, своєрідний музей під відкритим небом, де збереглися неораний степ, стародавні кургани, раніше створені жителями цих земель кам’яні статуї. Це перший заповідник України, закладений понад сто років тому. На території заповідника розташований Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів Асканія-Нова.

Із часу заснування заповідника і до наших днів у ньому існує зоопарк Асканія-Нова. Він є одним із найкращих у світі. У зоопарку утримуються 114 видів тварин, у тому числі такі, що перебувають під загрозою зникнення

(мал. 4).

Канна звичайна — Вікіпедія

Мал.4. Фазан; вінценосний журавель; кінь Пржевальського; антилопа Канна

 

В Асканії-Новій розводять і вивчають копитних тварин степів (мал.5), саван, пустель і гірських районів, навколо-водних птахів та рідкісних птахів степу.

Площа заповідника майже в 40 разів більша за площу Києва. У заповіднику близько 1300 видів тварин і 480 видів дерев, кущів, трав. Із занесених у Червону книгу рослин тут ростуть ковила українська, рябчик великий, тюльпан Шренка, тюльпан скіфський, який, крім Асканії, ніде не трапляється.

Мал.5. Асканія-Нова

 

Дунайський заповідник.

Дунайський заповідник створений для охорони водно-болотних екосистем. Тут зберігається унікальний куточок природи з колоніями різноманітних птахів на морських мілководдях, величезні за площею зарості очерету, лілій і водного горіха (мал.6).

Мал. 6. Дунайський заповідник

 

Чорноморський заповідник.

Найбільший за площею Чорноморський заповідник (мал. 7) створений для охорони гніздових і перелітних птахів, а також причорноморських степів і солончаків.

 

Мал.7. Чорноморський заповідник

Карпатський біосферний заповідник

Найбільший за територією.

Мал. 8. Карпатський заповідник

• В Українських Карпатах створено Карпатський біосферний заповідник, що охоплює весь комплекс природи - від передгірних луків і дібров до вершин.

• Тут зростає 64 види рослин, занесених до Червоної книги України, наприклад, лілія лісова, нарцис вузьколистий, сон білий та ін. На території заповідника є унікальний куточок, що зветься Долиною нарцисів, рослину в заповідних умовах вдалося зберегти у великій кількості. Найбільшу площу займають букові, дубові, смерекові та ялицеві ліси.

• Живуть бурий ведмідь, кіт лісовий, саламандра плямиста, рідкісні види кажанів тощо. У заповіднику мешкає 72 види тварин, занесених до Червоної книги України. Це кутора мала, горностай, видра, пугач, лелека чорний, тритон карпатський та ін. Тут трапляється багато видів рукокрилих, частина з яких – рідкісні.

• Здійснюють дослідження щодо охорони рослинного і тваринного світу Українських Карпат.

• На його території працює єдиний в Україні Музей екології гір та історії природокористування Карпат.

У Карпатському заповіднику збережені екосистеми, де живуть бурий ведмідь, кіт лісовий, саламандра плямиста, рідкісні види кажанів. На його території ростуть рідкісні рослини, серед них є ті, які занесено до Червоної книги (мал. 9). Це лілія лісова, нарцис вузьколистий, сон білий та ін. На території заповідника є унікальний куточок, що зветься Долиною нарцисів. Цю рослину в заповідних умовах вдалося зберегти у великій кількості. На його території працює єдиний в Україні Музей екології гір та історії природокористування Карпат.

 

    

Мал. 9. Лілія лісова; нарцис вузьколистий

 

Мал. 10. Тварини Карпатського заповідника:

а — тинівка альпійська; б     — ведмідь бурий

 

Кримський заповідник.

 • Площа Кримського природного заповідника сягає 42 000 га й охоплює гірську частину Криму, а також частину степового Криму з водами Каркінітської затоки і Лебединими островами.
 • Там зростає 100 видів рослин і грибів, занесених до Червоної книги України.
 • У заповіднику охороняють найцінніші в Криму дубові, букові, соснові ліси, унікальні зарості тиса ягідного, ялівця високого.
 • Відіграє надзвичайно важливу роль у збереженні тваринного світу Криму, особливо рідкісних видів.

Заказники.

У заказниках здійснюють охорону певної ділянки екосистеми, наприклад, ділянки зростання рідкісних рослин чи мешкання якогось виду тварин. Кожна область України має свої заказники.

Розрізняють ландшафтні, ботанічні, лісові, зоологічні.

Залежно від мети організації та об’єктів, що взяті під охорону, заказники бувають різних профілів:

 • лісові – для охорони лісових екосистем; ботанічні – рідкісних та ендемічних видів рослин;
 • зоологічні – тварин різних груп;
 • орнітологічні – місць гніздування, зимівлі або перельотів птахів;
 • ентомологічні – рідкісних і таких, що зникають, комах та інших безхребетних тварин;
 • іхтіологічні – місць проживання, нересту, нагулу молоді риб, а також збереження цінних видів риб у зимову пору;
 • гідрологічні – збереження водойм: боліт, водоспадів, джерел, що мають водоохоронне чи естетичне значення;
 • загальногеологічні – унікальних форм рельєфу: скель, каньйонів;
 • палеонтологічні – решток давніх рослин або тварин;
 • карстово-спелеологічні – печер.

 

Приклади заказників.

• Журавлиний заказник на Сумщині для охорони місць гніздування журавля сірого.

• Скит-Манявський заказник в Передкарпатті для охорони рідкісного дерева модрина польська.

Заказник Брище (мал. 11) створено в 1964 р. у Березнівському районі Рівненської області з метою охорони та збільшення чисельності бобрів.

Мал.11. Заказник Брище

Прикладом заказника державного значення, створеного в 1974 р. для охорони занесеної до Червоної книги України сосни кедрової європейської, є заказник Горгани (мал. 12).

Мал. 12. Заказник Горгани

Він розташований у Тячівському районі Закарпатської області. Деревам тут понад 180 років, окремим — до 280—300 років.

 

Національні природні парки.

У національних природних парках також охороняється весь природний комплекс, але до них мають доступ туристи. Тому природні комплекси там частково змінено: створено оглядові майданчики й господарчо-побутові території, прокладено доріжки. Однією з цілей відкриття національних парків є відпочинок людей, які допускаються туди за певних умов.

Національний природний парк – це природоохоронна і рекреаційна територія загальнодержавного значення, створена для збереження, відтворення й ефективного використання природних комплексів, які мають природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Національний природний парк – це мальовничі  куточки природи, призначені для ознайомлення жителів країни з її видатною природною спадщиною. У парках вдасться краще зберегти рослини, тварин, гриби. До парків прокладено туристичні маршрути, організовуються екскурсії. Відомі на всю Україну такі національні парки: Карпатський, Шацький, Синевир, Подільські Товтри, Яворівський, Сколевські Бескиди та ін.

Зовсім недавно в Києві створено національний природний парк — Голосіївський парк імені Максима Рильського (мал. 13).

Мал. 13. Голосіївський парк

Великі площі тут займають штучні насадження дерев, каскад ставків, ділянка вільхового лісу.

Мал. 14. Шацький національний природний парк

 

Ми розглянули приклади охорони природи на рівні держави. Але кожна людина має піклуватися про збереження природи. Перебуваючи в лісі, не можна смітити, пошкоджувати рослини, палити вогнища. Засохлі дерева вирубують і вивозять з лісу, щоб шкідливі комахи з них не переселилися на здорові. Молоді деревця, висаджені замість зрубаних, ростуть повільно, тому слід пам’ятати народну мудрість: «Зрубав дерево - посади два нові».

А ще важливо - щодня в побуті ощадливо використовувати світло і воду, берегти тепло, здавати вторинну сировину, сортувати сміття, користуватися тими засобами, які менше шкодять природі. Таким чином долучитися до збереження природи може кожна людина.

 

ІV. Застосування та закріплення знань та вмінь

 

 • Які українські заповідники, заказники, національні парки ви знаєте?

Заказники України:Бориславський, Моршинський, Свірський (у Львівській

                                  області, ландшафтні заказники)

 

Природні заповідники України:

 • Природний заповідник «Ґорґани»
 • Природний заповідник "Медобори"
 • Канівський природний заповідник
 • Асканія-Нова
 • Поліський природний заповідник

 

Національні природні парки України:

 • Шацький
 • Подільські Товтри
 • Галицький
 • Голосіївський
 • Дворічанський
 • Яке значення для збереження природи Землі має створення заповідників?

Заповідники — ділянки території (акваторії), на яких зберігається в природному стані весь його природний комплекс та створені для збереження видів організмів та їх досліджень.

 

 • Які природоохоронні об’єкти є у вашій місцевості? Природоохоронні об’єкти Львівської області?
 • Кемпа;
 • Підкамінь;
 • Лагодівське.
 • Бориславський розріз палеогену

 

 • Користуючись довідковими джерелами, опишіть один із заповідників України.

Горгани - природний заповідник, розташований в західній частині Надвірнянського району (Івано-Франківська область, Україна), біля підніжжя гори Довбушанка. Створено - 1996 року. Площа - 5 344 га.

Створено для збереження реліктової сосни кедрової європейської. Територія заповідника має типову для району Горган морфологічну будову, рослинний покрив та тваринний світ, де відбувається відновлення біорізноманіття району.

 

Прийом «Займи позицію»

Кожен з нас  - житель планети Земля. Кожен з нас хоче прожити на цій землі довго і щасливо.

 • А для цього що найбільш необхідне? (відповіді учнів)

Здоров’я! А воно дуже залежить в наш час від екології довкілля.

 

V. Підсумок уроку.

Держава дбає про охорону природи. Із цією метою створюють заповідники, національні природні парки, заказники. На природоохоронних територіях - у заповідниках, заказниках, національних природних парках - зберігаються рослини і тварини, яким загрожує зникнення.

 

Прийом «Рефлексивне коло»

 • Про що ви дізналися на уроці?
 • Що вам сподобалося на уроці?
 • Назвіть те, що найбільше запам’яталось під час уроку.

 

 

. Домашнє завдання

1. Опрацювати §48

 

Додаток

 

ФІЗИЧНА КАРТА УКРАЇНИ

 

 

 

docx
Додано
18 травня 2020
Переглядів
2189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку