Завдання на ДПА з української літератури 9 клас

Про матеріал
Матеріали на ДПА з української літератури, за основу взяла білети за 2014 рік. Внесено зміни згідно програми. Також подаю відповіді для зручності (всього 10 білетів).
Перегляд файлу

                                                       Варіант 1

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

1. До гумористично-сатиричних належить пісня

А. «В кінці греблі шумлять верби»

Б. «Місяць на небі, зіроньки сяють»

В. «Лугом іду, коня веду»

Г. «Світи, світи, місяченьку»

2. Першу бібліотеку при Софійському соборі заснував

А. Володимир Великий

Б. Ярослав Мудрий

В. Святослав Ярославич

Г. Володимир Мономах

3. Біблія належить до літератури

А. оригінальної

Б. перекладної

В. історико-художньої

Г. історично-мемуарної

4. Основу роману П. Куліша «Чорна рада» становить

А. «Літопис Григорія Граб᾿янки»

Б. «Літопис Самовидця»

В. «Літопис Самійла Величка»

Г. «Історія русів»

5. «Батька-матері не знаю: сиротою зросла я, при чужині, у людях», -  каже героїня  твору

А. Т. Шевченка

Б. П.Куліша

В. М. Вовчок

Г. М. Шашкевича

6. Зачинателем нової української  літератури на західних землях України вважають

А. І. Котляревського

Б. П. Куліша

В. Г. Квітку-Основ᾿яненка

Г. М. Шашкевича

7.  Рядки: «- Йому я стану за дитину./ Плечми моїми молодими/ Його старії підопру! – І кинула кругом очима, / Аж іскри сипнули з очей./ А з добрих молодих плечей Хітон полатаний додолу/ Тихенько зсунувся. Ніколи/ Такої Божої краси/ Ніхто не узрить!» - взято із твору Т. Шевченка

А. «Катерина»

Б. «Наймичка»

В. «Марія»

Г. «Гайдамаки»

8. Учення Г. Сковороди про споріднену працю втілено у творі

А. «Вхідні двері до християнського доброчестя»

Б. «Бджола і Шершень»

В. «Всякому місту - звичай і права»

Г.  «De libertate»

9.  Прийом сну наявний у творі

А. П. Куліша

Б. Т. Шевченка

В. Марка Вовчка

Г. Г. Квітки-Основ᾿яненка

 

10. До одного літературного роду належать твори

А. «Чорна рада», «Причинна»

Б. «Собака і Вовк», «Заповіт»

В. «Бджола і Шершень», «Наталка Полтавка»

Г. «Інститутка», «Маруся»

11. Сатиричним  є твір Тараса Шевченка

А. «Кавказ»

Б. «Сон» («У всякого своя доля»)

В. «Заповіт»

Г. «Причинна»

 12. «І мертвим, і живим, і ненародженим…» за жанром –

А. послання

Б. балада

В. бурлескно-травестійна поема

Г. історична поема

13. У Старому Заповіті подано події від

А. народження Ісуса Христа до його смерті

Б. створення людини до смерті пророка Мойсея

В. смерть пророка Мойсея до народження Ісуса Христа

Г. смерть пророка Мойсея до воскресіння Ісуса Христа

14. Тарасу Шевченку присвячено твір

А. «Всякому місту – звичай і права»

Б. «Інститутка»

В. «Чорна рада»

Г. «Маруся»

15. Літописи належать до літератури

А. перекладної світської

Б. перекладної церковної

В. оригінальної

Г. агіографічної

16. «Я  люблю Петра душею,/ Він один владіє нею…» - зізнається героїня твору

А. «Катерина»

Б. «Інститутка»

В. «Маруся»

Г. «Наталка Полтавка»

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17.  Установіть відповідність

1. гумор

2. сарказм

3. гротеск

4. іронія

А. комічне або сатиричне наслідування іншого твору

Б.  тип художньої образності, в основі якого лежить крайня міра умовності у відтворенні життя, а також характерне навмисне карикатурне спотворення форм і сутності предметів, поєднання реального і фантастичного, трагічного і комічного, нормального і абсурдного

В. прихована насмішка або стилістичний прийом, коли особа чи явище удавано схвалюються  або осуджуються з метою досягти протилежного ефекту

Г.  уїдлива, зла, гірка насмішка

Д. різновид комічного, зображення життя у беззлобно-добродушному, жартівливому тоні

 

 

 

  18. Установіть відповідність між героями одного твору


1. Терпелиха

2. Устина

3. Анхіз

4. Петро Шраменко

 

 

А. Сивілла

Б. Прокіп

В. Сомко

Г. Микола

Д. Залізняк

 


19. Установіть відповідність між родами літератури та назвами творів, що до них належать


1. епос

2. лірика

3. драма

4. ліро-епос

 

А. «Чорна рада»

Б. «Наталка Полтавка»

В. «Садок вишневий коло хати…»

Г. «Лілея»

Д. протокол


20. Установіть відповідність між назвами етапів сюжету і їх моментами у творі Марка Вовчка «Інститутка»

1. експозиція

2. зав’язка

3. розв᾿язка

4. кульмінація

А. приїзд панночки й обрання Устини покоївкою

Б. сцена, у якій пані побила стару кріпачку. Хотіла побити й Устину, але на перешкоді став Прокіп

В. загострення стосунків панночки з кріпаками, її  одруження і переїзд на хутір

Г. Прокопа віддають у рекрути, Устина переходить до міста наймичкою

Д. І розділ, у якому читач знайомиться з оповідачкою Устиною; про людей та події розповідається крізь призму світосприйняття героїні

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Образом, що скріплює всі композиційні елементи роману «Чорна рада»

22. Особисті враження від розповідей діда, фольклорні твори стали основою для написання Шевченком твору

23. «Енеїда» І. Котляревського написана віршовим розміром

24. Кульмінацією твору «Наталка Полтавка» є

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Чому Біблію називають Книгою Книг?


 

 

                                                 Варіант 2

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

 1.                Правильно утворено пару «персонаж – назва твору» в рядок

А. Оксана – «Гайдамаки»

Б. Турн – «Інститутка»

В. Череваниха – «Наталка Полтавка»

Г. Микола – «Маруся»

2. «Енеїду» написано

А. хореєм

Б. ямбом

В. дактилем

Г. амфібрахієм

3. Слова 

               Господь послав

               Тебе нам, кроткого пророка

                І обличителя жестових

                Людей неситих

писав

А. І. Франко про Т. Шевченка

Б. Т. Шевченко про І. Котляревського

В. Т. Шевченко про Марка Вовчка

Г. І. Котляревський про Г. Сковороду

4. До одного літературного роду належать твори

А. «Енеїда», «Чорна рада»

Б. «Гайдамаки», «Наталка Полтавка»

В. «Причинна»,  «Інститутка»

Г. «Чорна рада», «Маруся»

5. До козацьких літописів НЕ належить

А. «Літопис Самовидця»

Б. «Літопис Григорія Граб᾿янки»

В. «Літопис Самійла Величка»

Г. «Повість минулих літ»

6. «Веснівка» належать перу

А. Т. Шевченка

Б. Я. Головацького

В. М. Петренка

Г. М. Шашкевича

7. Пам᾿яткою житійної літератури є

А. «Повість минулих літ»

Б. Києво-Печерський патерик

В. «Галицько-Волинський літопис»

Г. «Літопис Самовидця»

8. Слова Т. Шевченка: «…Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою…» - адресовані

А. В. Жуковський

Б. долі

В. Маркові Вовчку

Г. матері

9. «Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані – і пучки видно… І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська…» - так у романі «Чорна рада» описано

А. Пугача

Б. Сомка

В. Брюховецького

Г. Василя Невольника

10. «Батька-матері не зазнаю: сиротою зросла я, при чужині, у людях», - скаржиться героїня твору

А. «Маруся»

Б. «Катерина»

В. «Чорна рада»

Г. «Інститутка»

11. «Енеїда» за жанром –

А. роман у віршах

Б. соціально-психологічна поема

В. бурлескно-травестійна поема

Г. балада

12. Основоположником нової української літератури вважають

А. Тараса Шевченка

Б. Івана Котляревського

В. Григорія Квітку-Основ᾿яненка

Г. Маркіяна Шашкевича

13. Наум Дрот (повість Г. Квітки-Основ᾿яненка «Маруся») не хотів віддати свою доньку за Василя, бо

А. хлопець був кріпаком

Б. хлопець у селі мав погану славу

В. на хлопця чекала солдатчина

Г. хлопець був дуже бідний

14. У даному уривку описано передвесільний обряд

Пішла Маруся у кімнату і винесла на дерев᾿яній тарілочці два рушники довгих та мудро вишитих, хрест-навхрест покладених і положила на хлібові святому, а сама стала перед образом та й вдарила три поклони, далі отцю тричі поклонилася у ноги і поцілувала у руку, неньці так же; і, узявши рушники, піднесла на тарілочці перше старшому старості, а там і другому. Вони, уставши, поклонилися, узяли рушники й кажуть:

 •                   Спасибі батькові  й матері, що своє дитя рано будили і доброму дулу навчили. Спасибі і дівочці, що рано уставала, тонко пряла і хорошенькі рушнички придбала.

Пов᾿язавши собі один одному рушника, от староста і каже:

 •                   Робіть же діло з кінцем, розвідайтесь з князем-молодцем: ми, приведені, не з так винуваті; в’яжіте приводця, щоб не втік з хати.

А. дівич-вечір

Б. запросини

В. сватання

Г. змовини

15. Пантелеймон Куліш є

А. автором першого драматичного твору в  українській літературі

Б. зачинателем нової української мови

В. основоположником нової української літератури

Г. автором першого історичного роману в українській літературі

16. Романтичний пафос, метаморфоза, фантастичні елементи, трагічний фінал – такі ознаки

А. балади

Б. соціально-побутових пісень

В. родинно-побутових пісень

Г. колискових

 

 

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність тем творів Т. Шевченка з назвами творів

1. призначення поетичного слова як вмістилища національної пам᾿яті

2. зображення хресного шляху вигнаної з дому дівчини

3. зображення національно-визвольного руху України  (Коліївщини) та його героїв

4. показ загарбницької політики російського самодержавства та страждань поневолених народів


А. «Катерина»

Б. «Кавказ»

В. «До Основ᾿яненка»

Г. «Заповіт»

Д. «Гайдамаки»


18. Установіть відповідність висловлювань  героїв роману П. Куліша «Чорна рада» з іменами персонажів, яких вони стосуються

1. «А що нам… до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити або ні в чому хороше походити?»

2. «Ні, чужою смертю я волі купувати не хочу!»

3. «Лучче мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного»

4. «Нема вже тепер ні в міщанина, ні в мужика се моє, а се твоє: все стало обще»

А. Черевань

Б. Сомко

В. Тур.

Г. Брюховецький

Д. Пугач

19. Установіть відповідність епізодів п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» з елементами сюжету, якими вони є


1. відмова Наталки стати дружиною возного

2. Макогоненко допомагає возному, а Микола – Петрові

3. зустріч Наталки з возним, його залицяння до неї

4. возний відмовляється від наміру одружитися з Наталкою

 

А. зав’язка

Б. розв᾿язка

В. експозиція

Г. кульмінація

Д. розвиток подій


20. Установіть відповідність художніх засобів (цитати з «Енеїди») з їх назвами

1. «і за гріх їм носа втруть»                                                               А. порівняння

2. «заліг, як в гробі пес»                                                                     Б. уособлення

3. «із неба злізла ніч»                                                                         В. алегорія

4. «бурлаки сі моторні, … швидкі, проворні»                                 Г. епітет

                                                                                                              Д. метафора

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Поєднання релігійних і світських мотивів, образів,  тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності, алегоризму, пишний, барвистій стиль, риторичне оздоблення твору тощо є характерними рисами літературного напряму

22. Зразком історичного роману-хроніки є

23. Зображення історичних подій у Ніжині 1663 року – доби Руїни – є темою твору (записати прізвище автора і назву твору)

 

24. Пам᾿ятки писемності києворуського періоду, рукописні хрестоматії, що містили цікаві вислови, уривки з богословських творів, - це

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Яка роль пісень у п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка»?

 

 

 

Варіант 3

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

 1.                Найдавнішими рукописними книгами Київської Русі вважають

А. «Літопис Самовидця» і «Повість минулих літ»

Б. Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава»

В. «Буквар» і Апостол

Г. «Літопис Самовидця» і Києво-Печерський Патерик

2. Біблія має

А. п’ять самостійних частин

Б. три самостійні частини

В. сім самостійних частин

Г. дві самостійні частини

3. Зробили перший повний переклад Біблії українською новітньою мовою

А. Т. Шевченко і П. Куліш

Б. П. Куліш, І. Пулюй та І. Нечуй-Левицький

В. І Котляревський і Г. Квітка-Основ᾿яненко

Г. Т. Шевченко та І Пулюй

4. Центральним конфліктом роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» є боротьба

А. між соціальними групами

Б. між запорожцями і міщанами

В.  між гетьманом Сомком і  козаками

Г. за гетьманську булаву між Сомком та Брюховецьким

5. «…Моторний, / Ласкавий, гарний і проворний,/ І гострий, як на бритві сталь» в «Енеїді»

А. Низ

Б. Евріал

В. Еней

Г. Зевс

6. «Сад божественних пісень» - назва

А. найвідомішої в байкарській спадщині Г. Сковороди збірки

Б. найвідомішого вірша у спадщині Г. Сковороди, що став народною піснею

В. найвідомішою в поетичній спадщині Г. Сковороди збірки

Г. найвідомішого поетичного твору Г. Сковороди, запозиченого православною церквою

7. Твір «Місяць на небі, зіроньки сяють» належить до пісень

А. календарно-обрядових

Б. соціально-побутових

В. родинно-побутових

Г. балад

8. Найвідомішою пам’яткою житійної літератури є

А. «Повість минулих літ»

Б. Києво-Печерський патерик

В. «Літопис Самовидця»

Г. «Повчання дітям» Володимира Мономаха

9. Рядки «Ой візьму я кріселечко, / Сяду край віконця, / А ще очі не дрімали, / А вже сходить сонце» взято з пісні про

А. сімейне життя

Б. життя солдатів

В. історичну подію

Г. кохання

 

10. Слова «То не грім в степу грохоче, / То не хмара світ закрила, - / То татар велика сила,/ Козаченьків обступила» є

А. заперечним порівнянням

Б. постійним епітетом

В. метафорою

Г. анафорою

11. Перші оригінальні літературні пам’ятки українського народу – це

А. балади

Б. літописи

В. думи

Г. родинно-побутові пісні

12. Княгиня Ольга помстилася древлянам  (за «Повістю минулих літ») за

А. смерть свого чоловіка

Б. несплату ними податків

В. бунт, організований князем Малом

Г. зневажливе ставлення до себе

13. «Повість минулих літ» - найвідоміший зразок

А. класицизму

Б. монументалізму

В. реалізму

Г. орнаменталізму

14. Найяскравішим представником  полемічної літератури вважають

А. І. Вишенського

Б. І. Величковського

В. Нестора Літописця

Г. Г. Сковороди

15. У романі П. Куліша «Чорна рада» йдеться про

А. раду І. Мазепи зі шведським королем Карлом (початок ХVІІІ)

Б. національно-визвольну війну українського народ під проводом Б. Хмельницького в 1648-1654 рр.

В. обрання гетьмана на Ніжинській раді (після смерті Б. Хмельницького)

Г. Переяславську раду 1654 р. між Б. Хмельницьким та представниками московського царя

16. Поезія Т.  Шевченка «Росли укупочці, зросли…» - зразок лірики

А.  громадянської

Б. філософської

В. пейзажної

Г. інтимної

 

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між прислів’ями і тими, хто їх промовляє у романі «Чорна рада»

1. Голодній кумі хліб на умі                                             А. Брюховецький

 2. Два коти в одному мішку не помиряться                   Б. Гвинтовка

 3. Вовка скільки не годуй,  а він усе в ліс дивиться      В. Пугач

4. Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся             Г. Сомко

                                                                                             Д. Кирило Тур

 

 

 

 

18. Установіть відповідність

1. бароко

2. сентименталізм

3. класицизм

4. романтизм

А. заперечує раціоналізм, сувору нормативність у художній творчості, висуває культ почуттів людини

Б. посилений інтерес до почуттів, емоційного сприйняття дійсності; метою творів є викликати в читача сльози, співчуття до героїв, що страждають або гинуть

В. передбачає суперечливе поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму та емблематичності, прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору

Г. свідоме прагнення найточніше, ясно, без зайвих прикрас висловити думку

Д. заснований на принципі безпосередньої фіксації спостережень, співпереживань.

19. Установіть відповідність


1. епос

2. лірика

3. ліро-епос

4. драма

 

А. «Заповіт»

Б. «Катерина»

В. «Наталка Полтавка»

Г. афоризми

Д. «Чорна рада»


20. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т. Шевченка


1. 1837-1843

2. 1843-1847

3. 1847-1857

4. 1857-1861

 

 

А. період «трьох літ»

Б. період останніх років життя

В. ранній період

Г. період заслання

Д. період навчання

 


У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Твори на біблійну тематику, які доповнювали або уточнювали Біблію, але з певних причин не були канонізовані церквою, -

22. Автором творів «Енеїда», «Наталка Полтавка » є   

23. Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава» - це

24. Сцена «генерального мордобитія» наявна у творі (записати автора і назву твору)

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Яка ідейно-тематична спрямованість твору Миколи Гоголя «Тарас Бульба»?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Варіант 4

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

 1.                Барокові твори

А. характеризуються невідповідністю між формою та змістом

Б. показують навколишню дійсність не прямолінійно, а з усвідомленням причинно-наслідкових зв’язків

В. позбавлені прикрас, строгі, ділові та лаконічні

Г. сповнені риторичних прикрас, складних метафор, емблем, символів, алегорій

2. Автором слів «Наша дума, наша пісня/ Не вмре, не загине…/ От де, люде, наша слава, / Слава України!» є

А. Тарас Шевченко

Б. Іван Котляревський

В. Пантелеймон Куліш

Г. Григорій Квітка-Основ᾿яненко

3. У творі Марка Вовчка «Інститутка» оповідь ведеться від імені

А. Катрі

Б. Устини

В. панночки

Г. автора

4. За легендою про заснування Києва (за «Повістю минулих літ»), у місті та круг нього жили

А. кияни

Б. поляни

В. древляни

Г словяни

5. До оригінальної літератури княжої Руси-України належить

А. Біблія

Б. «Ізборники Святослава»

В. Остромирове Євангеліє

Г. «Повість минулих літ»

6. «І дай, Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!» - каже герой твору

А. Г. Квітки-Основ᾿яненка

Б. Т. Шевченка

В. П. Куліша

Г. М. Гоголя

7. Епізод у поемі «Наймичка», коли Ганна зізнається Маркові, що вона його мати, є

А. розв᾿язкою

Б. експозицією

В. кульмінацією

Г. зав’язкою

8. «Маруся» є повістю

А. романтичною

Б. сентиментальною

В. соціально-побутовою

Д. сентиментально-реалістичною

9.  Твір Т. Шевченка «Причинна» за жанром –

А. оповідання

Б. поема

В. дума

Г. балада

10.  «Утни, батьку, щоб нехотя/ На весь світ почули,/ Що діялось в Україні,/ За що погибала,/ За що слава козацькая / На сім світі стала!...» - звертається

А. Марко Вовчок до Т. Шевченка

Б. І. Котляревський до Г. Сковороди

В. Т. Шевченко до Г. Квітки-Основ᾿яненка

Г. Т. Шевченко до І. Котляревського

11. До жанру балади належить твір

А. «Ой летіла стріла»

Б. «Місяць на небі, зіроньки сяють…»

В. «Летять галочки у три рядочки»

Г. «Лугом іду, коня веду…»

12. Возний, виборний, Петро, Микола – герої твору

А. Т. Шевченка

Б. Г. Квітки-Основ᾿яненка

В. І. Котляревського

Г. М. Гоголя

13. Темі спокус цього світу, які чигають на людську душу, присвячений твір Г. Сковороди

А. «Бджола та Шершень»

Б.  «De libertate»

В. «Всякому місту – звичай і права»

Г. «Собака і Вовк»

14. Першим історичним романом в українській літературі є твір

А. Пантелеймона Куліша

Б. Панаса Мирного

В. Марка Вовчка

Г. Тараса Шевченка

15.  Г. Сковорода є автором афоризму

А. «Лиш боротись – значить жить»

Б. «Караюсь, мучусь, але не каюсь»

В. «З усіх утрат втрата часу найтяжча»

Г. «Пізнайте істину, і вона зробить вас вільним»

16. Моринці, Кирилівка, Петербург пов’язані з життям

А. П. Куліша

Б. Марка Вовчка

В. Т. Шевченка

Г. Г. Сковороди

 

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність


1. «Тарас Бульба»

2. «Маруся»

3. «Енеїда»

4. «Наталка Полтавка»

 

А. виборний

Б. Андрій

В. Ацест

Г. Наум Дрот

Д. полковник Шрам


18. Установіть відповідність


1. Григорій Квітка-Основ᾿яненко

2. Пантелеймон Куліш

3. Іван Котляревський

4. Марко Вовчок

 

А. «Тарас Бульба»

 Б. «Чорна рада»

В. «Інститутка»

Г. «Енеїда»

Д. «Маруся»


19. Установіть відповідність


 1. Григорій Квітка-Основ᾿яненко

2. Пантелеймон Куліш

3. Іван Котляревський

4. Іван Величковський

 

А. курйозні вірші

Б. байки

В. бурлескно-травестійна поема

Г. історичний роман

Д. сентиментально-реалістична повість


20. Установіть відповідність художніх засобів та їх прикладів

1. Заплету віночок,                                                                         А. персоніфікація

Заплету шовковий,                                                                         Б. рефрен

На щастя, на долю,                                                                         Г. епітет

На чорні брови.                                                                               В. гіпербола

 1. Добрий вечір тобі, пане господарю,                                 Д. анафора

Радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий

Народився!

 1.                Ой весна, весна – днем красна,

Що ти нам , весно, принесла?

 1.                Та вдарили з семи гармат

У середу вранці,

Накидали за годину

Панів повні шанці…

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Родинно-побутовими є пісні (записати не менше трьох назв)

22. Елементи народної обрядовості використовували у своїх творах такі письменники (записати не менше трьох)

 23. Притча – це

24. Г. Сковорода творив у таких жанрах

 

 Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Які жанрові особливості поеми Івана Котляревського «Енеїда»?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Варіант 5

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

1. «Трудяща, дуже працьовита,/ Весела, гарна, сановита,/ Бідняжка, що була вдова…» - так в «Енеїді» сказано про

А. Гебу

Б.Дідону

В. Юнону

Г. Венеру

2. Рядки: «- Йому я стану за дитину./ Плечми моїми молодими/ Його старії підопру! – І кинула кругом очима,/ Аж іскри сипнули з очей,/ А з добрих молодих плечей/ Хітон полатаний додолу/ Тихенько зсунувся. Ніколи/ Такої Божої краси/ Ніхто не узрить!» - взято з твору Т. Шевченка

А. «Катерина»

Б. «Наймичка»

В. «Марія»

Г. «Доля»

3. Поему «Кавказ» Т. Шевченко присвятив

А.  Лесі Українці

Б. В. Жуковському

В. Я. де Бальмену

Г. українському народові

4. Т. Шевченка вважають

А. зачинателем нової української літератури

Б. «батьком» українського історичного роману

В. основоположником нової української літератури

Г. «батьком» українського професійного театру

5. Слова : «Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури…» - сказані про

А. Г. Квітку-Основ᾿яненка

Б. Т. Шевченка

В. П. Куліша

Г. Г. Сковороду

6. Розповідь про кохання бідної селянської дівчини, що обстоює своє право на щастя, - це тема твору

А. «Чорна рада»

Б. «Кавказ»

В. «Інститутка»

Г. «Наталка Полтавка»

7. Антиподом до образу Сомка в «Чорній раді» є образ

А. Брюховецького

Б. Череваня

В. Гвинтовки

Г. Шрама

8. Марко Вовчок – це псевдонім

А. Григорія Квітки

Б. Лариси Косач

В. Марії Вілінської

Г. Пантелеймона Куліша

9. П᾿єса  Івана Котляревського «Наталка Полтавка» розпочинається піснею

А. «Ой я дівчина Наталка»

Б. «Всякому місту – звичай і права»

В. «Ой під вишнею, під черешнею»

Г. «Віють вітри, віють буйні»

10. На думку Г. Сковороди, «Багатством живиться тіло, а душу звеселяє

А. споріднена праця»

Б. добре оплачувана робота»

В. уміння пристосуватися»

Г. вірний друг»

11. «…Білолика, красна,/ Курносенька, очима ясна./ І вся, як з кров᾿ю молоко…» - героїня поеми І. Котляревського «Енеїда»

А. Дідона

Б. Венера

В. Лавінія

Г. Сивілла

12. «Один живу на світі, як билинка на полі. Сирота – без роду, без племені, без талану, без приюту… Що робить – і сам не знаю. Був у городі, шукав місця, але скрізь опізнився», - скаржиться герой п’єси «Наталка Полтавка»

А. Петро

Б. Макогоненко

В. Микола

Г. Тетерваковський

13. «Не журиться… - Вмиється сльозою,/ Возьме відра, опівночі/ Піде за водою,/ Щоб вороги не бачили», - героїня твору Т. Шевченка

А. «Катерина»

Б. «Марія»

В. «Наймичка»

Г. «Лілея»

14. «Щоб бути зачинателем нової української літератури – мало самого таланту: треба мати український хребет. Той хребет, який крізь усі лихоліття й катастрофи знову й знову випрямляється і утверджує вільне людське право – бути собою,» - казав Є. Сверстюк про

А. Т. Шевченка

Б. Г. Квітки-Основ᾿яненка

В. Г. Сковороду

Г. І. Котляревського

15. «Сирота без роду, без племені» - це герой твору

А. Т. Шевченка

Б. І. Котляревського

В. Марка Вовчка

Г.  Г Сковороди

16. Перша збірка Т. Шевченка мала назву

А. «Сон»

Б. «Причинна»

В. «Твори»

Г. «Кобзар»

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

17.  Установіть відповідність дат з подіями життя Т. Г Шевченка


1. 22 квітня 1838 р.

2. 9 березня 1814 р.

3. 10 березня 1861 р.

4. 22 травня 1861 р.

 

А. народження

Б. арешт

В. перепоховання в  Україні

Г. смерть

Д. викуп із кріпацтва


 

 

18. Установіть відповідність

1. відомий в українській літературі богослов, письменник-полеміст, який прожив 40 років на горі Афон

2. мандрівний філософ, автор ідеї «сродної» праці

3. зачинатель нової української літератури

4. «батько» української прози, автор сентиментально-реалістичної повісті

А. І. Котляревський

Б. І. Вишенський

В. Г. Сковорода

Г.  Г. Квітка-Основ᾿яненко

Д. Марко Вовчок

19. Установіть відповідність тем творів з їх назвами

1. розповіді про те, звідки походить «Руська земля, хто в Києві перший став княжити і звідки Руська земля стала буть»

2. серйозні роздуми про сенс життя і сутність людського життя

 3. зображення кохання бідної української дівчини-селянки, яка відстоює своє право на щастя

4. зображення життя і побуту українського народу кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.., відтворення його душевної краси й високої моральної чистоти

 А.  «Всякому місту – звичай і права»

Б. «Катерина»

В. «Наталка Полтавка»

Г. «Повість минулих літ»

Д. «Маруся»

20. Установіть відповідність між твором та його автором


1. «Маруся»

2. «Наталка Полтавка»

3. «Всякому місту – звичай і права»

4. «Чорна рада»

 

А. І. Котляревський

Б. Г. Сковорода

В. П. Куліш

Г. Т. Шевченко

Д. Г. Квітка-Основ᾿яненко


 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Події Коліївщини стали історичною основою твору

22. Перший повний переклад Біблії українською мовою здійснили

23. «Наталку Полтавку» автор назвав

24. Найбільш відомим зразком монументалізму є

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що «Енеїда» І. Котляревського – це енциклопедія народного життя? Чому?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Варіант 6

 

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

 1.                Про те, «звідки пішла Руська земля, і хто в ній почав спершу княжити, і як Руська земля постала», оповідає

А. «Історія русів»

Б. Києво-Печерський патерик

В. «Всякому місту – звичай і права»

Г. «Повість минулих літ»

2.  Село Чорнухи на Полтавщині, Києво-Могилянська академія, придворна хорова капела в Петербурзі, сопілка і вівця, мандрівне життя, ідея «сродної» праці – це штрихи до життєвого і творчого шляху

А. І. Котляревський

Б. Марка Вовчка

В. Т. Шевченка

Г. Г. Сковороди

3. До одного літературного роду належать твори

А. «Чорна рада», «Причина»

Б. «Заповіт», «Гайдамаки»

В. «Бджола та Шершень», «Наталка Полтавка»

Г. «Інститутка», «Маруся»

4. Марія Вілінська відома в українській літературі під псевдонімом

А. Леся Українка

Б. Марко Вовчок

В. Віра Лебедова

Г. Квітка-Основ᾿яненко

5. До козацьких літописів НЕ належить

А. «Літопис Самовидця»

Б. «Літопис Григорія Граб᾿янки»

В. «Літопис Самійла Величка»

Г. «Повість минулих літ»

6. У романі П. Куліша «Чорна рада» змальовано події

А. 1654 р.

Б. 1663 р.

В. 1650 р.

Г. 1659 р.

7. «Золото – не дівка!..» - героїня твору

А. Пантелеймона Куліша

Б. Григорія Квітки-Основ᾿яненка

В. Марка Вовчка

Г. Івана Котляревського

8. Ідея волелюбності яскраво втілена у творі Г. Сковороди

А. «De libertate»

Б. «Бджола та Шершень»

В. «Вхідні двері до християнського доброчестя»

Г. «Всякому місту – звичай і права»

9. Мандрівним філософом називають

А. Тараса Шевченка

Б. Пантелеймона Куліша

В. Івана Котляревського

Г. Григорія Сковороду

10. У творі  «І мертвим, і живим, і ненародженим…» Т. Шевченко звертається до всіх українців, але насамперед до

А. селян

Б. інтелігенції

В. молоді

Г. влади

11. «Караюсь, мучусь, але не каюсь» - це кредо

А. Тараса Шевченка

Б. Пантелеймона Куліша

В. Григорія Сковороду

Г. Івана Котляревського

12. «Я  люблю Петра душею,/ Він один владіє нею…» - зізнається героїня твору

А. «Катерина»

Б. «Інститутка»

В. «Маруся»

Г. «Наталка Полтавка»

13. Православні братства

А. створювали українські школи і засновували друкарні

Б. поширювали серед населення вигідні їм релігійні погляди

В. були створені на противагу протестантським церквам

Г. розпалювали ненависть до людей іншої віри

14. У Львові 1574 року Іван Федоров надрукував

А. проповіді Мелетія Смотрицького

Б. повний текст Біблії

В. Апостол, який є першою датованою книгою в Україні, та «Буквар»

Г. вірші Івана Величковського

15. Полемістом, ченцем-аскетом був

А. Григорій Квітка-Основ᾿яненко

Б. Іван Котляревський

В. Іван Вишенський

Г. Григорій Сковорода

16. Характерними ознаками класицизму є

А. соціальна зумовленість людського характеру, повчальне начало

Б. зображення людських емоцій, переживань, духовного світу людини

В. ідея станової рівності, філософія Г. Сковороди

Г. правило трьох єдностей, громадянська тематика, сувора ієрархія стилю

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 17.  Установіть відповідність між прізвищами письменників та псевдонімами, під якими вони відомі в літературі


1. Лариса Косач

2. Марія Вілінська

3. Ольга Косач (Драгоманова)

4. Григорій Квітка

 

А. Основ᾿яненко

Б. Леся Українка

В. Марко Вовчок

Г. Олена Пчілка

Д. Іван Котляревський


18. Установіть відповідність між героями одного твору


1. Терпелиха

2. Устина

3. Анхіз

4. Петро Шраменко

 

А. Сивілла

Б. Прокіп

В. Сомко

Г. Микола

Д. Залізняк


19. Установіть відповідність між авторами та їх творами


1. Є. Гребінка

2. В. Забіла

3. М. Петренко

4. П. Гулак-Артемовський

 

А. «Рибалка»

Б. «Соловей»

В. «Їхав козак за Дунай»

Г. «Небо»

Д. «Українська  мелодія»


20. Установіть відповідність між героями творів та жанрами, до яких ці твори належать


1. Прометей

2.  Кирило Тур

3. Бджола і Шершень

4. Прохор-чорноризець

 

А. повість

Б. роман

В. поема

Г. байка

Д. житійне оповідання


У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. «Спочатку було Слово, а слово в Бога було, і Бог було Слово», - такими словами починається книга Біблії під назвою

22. Першою систематично викладеною історією української козацької держави є

23. Найпоширенішими жанрами давньої літератури є

24. За жанром  твір Марка Вовчка «Інститутка»

   Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Які причини появи в українській літературі ХVІ-ХVІІ  ст. полемічних творів? Хто є найбільш виразним письменником-полемістом?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Варіант 7

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

1. У романі П. Куліша «Чорна рада» йдеться про

А. Переяславську раду 1654 р. між Б. Хмельницьким та представниками московського царя

Б. національно-визвольну війну українського народу під проводом Б. Хмельницького в 1648-1654 рр.

В. обрання гетьмана на Ніжинській раді (після смерті Б. Хмельницького)

Г. раду запорізьких козаків і обрання кошового

2. «Зложити до купи обидва береги Дніпрові… щоб обидва… приклонились під одну булаву!» - закликав герой твору «Чорна рада»

А. Брюховецький

Б. Черевань

В. Сомко

Г. Шрам

3. Основою для написання Т. Шевченком поеми «Гайдамаки» стали

А. народні історичні пісні, перекази, думи

Б. особисті враження від розповідей діда, фольклорні твори

В. спогади про особисту участь в описаних подіях

Г. матеріали петербурзьких архівів та інші історичні джерела

4. Видами комічного є

А. комедія, трагікомедія

Б. гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск

В. риторичні звертання, риторичні запитання

Г. анафора, епіфора, антитеза

5. Основні ознаки народної балади

А. психологізм, незвичайність описуваних подій, трагізм

Б. героїзм, поетичний заспів та величальна кінцівка

В. відображають почуття та роздуми певних  соціальних груп

Г. глибокий ліризм, викликаний переживаннями, пов’язаними з особистим життям

6. Зачинателем нової української літератури на західних землях України вважають

А. І. Котляревського

Б. П. Куліша

В. Г. Квітки-Основ᾿яненка

Г. М. Шашкевича

7. Про оплакування полеглого зозулями-жалібницями йдеться в баладі

А. «Ой летіла стріла»

Б. «Лілея»

В. «Ой на горі вогонь горить»

Г. «Козака несуть»

8. Біблія розпочинається

А. Апокаліпсисом

Б. книгою Буття

В.Давидовими псалмами 

Г. Євангеліє від Матвія

9. Літописи належать до літератури

А. перекладної світської

Б. перекладної церковної

В. оригінальної

Г. агіографічної

 

 

10. Найталановитішим письменником полемістом вважають

А. Герасима Смотрицького

Б. Василя Острозького

В. Івана Вишенського

Г. Петра Могилу

11. До козацьких літописів належить

А. «Галицько-Волинський літопис»

Б. «Київський літопис»

В. «Повість минулих літ»

Г. «Літопис Самовидця»

12. Прийом сну наявний у творі

А. П. Куліша

Б. Т. Шевченка

В. Марка Вовчка

Г. Г. Квітки-Основ᾿яненка

13. Матір, яка продовжує справу свого сина після його смерті, Т. Шевченко показує у творі

А. «Марія»

Б. «Катерина»

В. «Лілея»

Г. «Наймичка»

14. Іван Котляревський працював над «Енеїдою» близько

А. 10 років

Б. 20 років

В. 30 років

Г. 35 років

15. Зав᾿язкою в сюжеті п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка» є

А. зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти за нього заміж

Б. побачення Наталки з Петром

В. згода Наталки вийти заміж за возного

Г. відмова возного від Наталки на користь Петра

16. Якову де Бальмену присвячений твір Т. Шевченка

А. «Марія»

Б. «Катерина»

В. «Наймичка»

Г. «Кавказ»

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т. Шевченка


1. 1837-1843

2. 1843-1847

3. 1847-1857

4. 1857-1861

 

 

А. період «трьох літ»

Б. період останніх років життя

В. ранній період

Г. період заслання

Д. період навчання

 


18. Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють


1. Низ, Евріал, Турн

2. Черевань, Матвій Гвинтовка, княгиня

3. Прокіп, Устина, Катря

4. Терпелиха, Макогоненко,           Тетерваковський

А. «Інститутка»

Б. «Наталка Полтавка»

В. «Кавказ»

Г. «Енеїда»

Д. «Чорна рада»


 

19. Установіть відповідність між тропами та їх прикладами

1. Заплету віночок,                                                                         А. персоніфікація

Заплету шовковий,                                                                         Б. рефрен

На щастя, на долю,                                                                         Г. епітет

На чорні брови.                                                                               В. гіпербола

 1. Добрий вечір тобі, пане господарю,                                 Д. анафора

Радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий

Народився!

 1.                Ой весна, весна – днем красна,

Що ти нам , весно, принесла?

 1.                Та вдарили з семи гармат

У середу вранці,

Накидали за годину

Панів повні шанці…

20. Установіть відповідність епізодів твору Марка Вовчка «Інститутка»  та елементів сюжету, до яких вони належить

 1.      Загострення стосунків панночки з кріпаками, її одруження і переїзд на хутір
 2.      Сцена, у якій пані побила стару кріпачку. Хотіла побити й Устину, але на перешкоді став Прокіп
 3.      І розділ, у якому читач знайомиться з оповідачкою Устиною; про людей та події розповідається крізь призму світосприйняття героїні
 4.      Приїзд панночки й обрання Устини покоївкою

А. кульмінація

Б. розвиток дії

В. зав’язка

Г. експозиція

Д. розв᾿язка 

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Перша пам᾿ятка українського письменства, що була укладена розмовною українською мовою і започаткувала становлення нової української літератури, -

22. Невеличкі комічні п’єси чи сценки між актами основної драми, -

23. Відгуком на тогочасну імперську політику Росії є твір Т. Шевченка –

24. За жанром твір В. Забіли «Соловей» -

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Яке значення алегоричних образів байок Григорія Сковороди?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Варіант 8

Завдання 1 – 16 по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.  Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1.  Помста княгині Ольги древлянам («Повість минулих літ») свідчить про неї як про

А. мудру і далекоглядну державну діячку

Б. жорстоку і хитру правительку

В. християнку, що не позбулася язичницьких моральних принципів

Г. людину, що завжди обдумує свої вчинки

2. Учення Г. Сковороди про споріднену працю втілено у творі

А. «Вхідні двері до християнського доброчестя»

Б. «Бджола і Шершень»

В. «Всякому місту – звичай і права»

Г. « De libertate»

3. «Золото - не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших…» - кажуть про

А. інститутку («Інститутка»)

Б. Лесю(«Чорна рада»)

В. Марусю («Маруся»)

Г. Наталку («Наталка Полтавка»)

4. «Що день Божий добрі ребра/ Й серце розбиває» орел Прометеєві у творі

А. «Кавказ»

Б. «Марія»

В. «Катерина»

Г. «До Основ´яненка»

5. Викупляти з неволі козаків у «Чорній раді» уважав своїм призначенням

А. Сомко

Б. Брюховецький

В. Божий чоловік

Г. Василь Невольник

6. «Молода, батьку, знайшлась би друга, а Кирила Тура другого не буде», - каже герой твору

А. «Інститутка»

Б. «Катерина»

В. «Чорна рада»

Г. «Кавказ»

7.  Взірцем пейзажної  української лірики є твір Т. Шевченка

А. «Заповіт»

Б. «У нашім раї на землі…»

В. «Катерина»

Г. «Садок вишневий коло хати»

8. Найталановитішим письменником-полемістом вважають

А. Герасима Смотрицького

Б. Василя Острозького

В. Івана Вишенського

Г. Петра Могилу

9. Сатиричним  є твір Тараса Шевченка

А. «Кавказ»

Б. «Сон» («У всякого своя доля»)

В. «Заповіт»

Г. «Причинна»

10. Зразком українського сентиментально-реалістичного письма є твір

А. «Катерина»

Б. «Чорна рада»

В. «Маруся»

Г. «Енеїда»

11. М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького називають

А. «Покутською трійцею»

Б. «Руською трійцею»

В. членами Кирило-Мефодіївського братства

Г. членами Братства тарасівців

12. Виняткова особистість, яка діє в незвичайних обставинах, прагне свободи, гармонії з природою, - це ознаки літературного напряму

А. бароко

Б. сентименталізму

В. романтизму

Г. класицизму

13. Басаврюк – персонаж твору, що належить до літературного роду

А. лірики

Б. драми

В. епосу

Г. ліро-епосу

14. Епізоди, коли Прокопа віддають у рекрути, а Устина переходить до міста наймичкою, у Марка Вовчка є

А. експозицією

Б. зав’язкою

В. кульмінацією

Г. розв´язкою

15. «І мертвим, і живим, і ненародженим…» за жанром –

А. послання

Б. балада

В. бурлескно-травестійна поема

Г. історична поема

16. П. Куліш започаткував в українській літературі різновид роману

А. філософський

Б. історичний

В. утопічний

Г. фантастичний

 

 

 

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність прізвищ письменників та назв творів, авторами яких вони є


1. Марко Вовчок

2. Тарас Шевченко

3. Іван Котляревський

4. Пантелеймон Куліш

 

А. «Кавказ»

Б. «Маруся»

В. «Наталка Полтавка»

Г. «Інститутка»

Д. «Чорна рада»


18. Установіть відповідність знакових місць із прізвищами письменників, яких вони стосуються


1. Канів

2. хутір Мотронівка

3. Полтава

4. Орел

 

А. П. Куліш

Б. Марко Вовчок

В. Т. Шевченко

Г. Г. Сковорода

Д. І Котляревський


 19. Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють


1.Тарас

2. Устина

3. возний

4. Наум Дрот

 

А. «Інститутка»

Б. «Наталка Полтавка»

В. «Катерина»

Г. «Маруся»

Д. «Тарас Бульба»


20. Установіть відповідність цитат з назвами творів, звідки їх взято

1.  «Кохайтеся, чорнобриві, /Та не з москалями,/ Бо москалі злії люде,/ Роблять лихо з вами»

2. «Ходімо ж, доленько моя!/ Мій друже вбогий, нелукавий!/ Ходімо дальше, дальше слава,/ А слава – заповідь моя»

3. «Байдуже смерті, мужик то чи цар, - / Все пожере, як солому пожар./ Хто ж бо зневажить страшну її сталь?/ Той, в кого совість, як чистий кришталь…»

4. «Пісня та мила, пісня та люба/ Все про кохання, все про любов./ Як ми любились та й розійшлися,/ Тепер зійшлися навіки знов»

А. «Місяць на небі, зіроньки сяють»

Б. «Всякому місту – звичай і права»

В. «Доля»

Г. «Катерина»

Д. «Наталка Полтавка»

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Першою україномовною повістю нової української літератури є твір

22. Зображення історичних подій у Ніжині 1663 р. – доби Руїни – є темою твору (записати прізвище автора і назву твору)

23. Поетами-романтиками вважають (записати не менше трьох прізвищ)

24. Тема жіночої долі простежується у  творах Т. Шевченка (записати не менше трьох)

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання

25. Які жанрові, сюжетні та композиційні особливості  роману  Пантелеймона Куліша «Чорна рада»?

 

                                                    Варіант 9

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

1. Значення літописів для нащадків полягає в тому, що вони є

А. джерелом для творчості письменників

Б. важливим історичними та літературними пам´ятками

В. цікавими художніми творами 

Г. матеріалом для вивчення розвитку української мови

2. У рядках з поеми «Кавказ»: «…Лягло костьми / людей муштрованих чимало,/ А сльоз, а крові? Напоїть/Всіх імператорів би стало/ З дітьми і внуками втопить/ В сльозах удов´їх», - автор втілює ідею

А. гнівного осуду загарбницької політики російського самодержавства

Б. співчуття нещасним

В. оспівування могутності російської армії

Г. зображення страждань нещасних

3. Ліричний герой твору «Сон» («У всякого своя доля…») здійснює свою мандрівку-політ, щоб

А. відшукати місце, де добре живеться, панує щастя – знайти рай на землі

Б. оглянути якнайширші простори Російської імперії, чого не можна зробити реально

В. знайти місце для свого майбутнього щасливого життя

Г. показати життя в Російській імперії від найвіддаленіших куточків до  столиці

4. Свій ідеал гетьмана – освіченого, талановитого, розумного, здатного сильною рукою об´єднати всі землі України в самостійну державу, рівну серед інших європейських держав – зображає у власному творі

А. Т. Шевченко

Б. Г. Сковорода

В. М. Гоголь

Г. П. Куліш

5. У Старому Заповіті подано події від

А. народження Ісуса Христа до його смерті

Б. створення людини до смерті пророка Мойсея

В. смерть пророка Мойсея до народження Ісуса Христа

Г. смерть пророка Мойсея до воскресіння Ісуса Христа

6. Сучасною українською літературною мовою «Повість минулих літ» переклав

А. В. Близнець

Б. Т. Шевченко

В. М. Лукаш

Г. П. Куліш

7. Іван Вишенський – найталановитіший

А. теоретик і практик курйозного віршування

Б. автор шкільної драми

В. письменник-полеміст

Г. з авторів літописів

8. Невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми, - це


А. інтермедії

Б. бурлеск

В. вертеп

Г. дискусії


9. Тарасу Шевченку присвячено твір

А. «Всякому місту – звичай і права»

Б. «Інститутка»

В. «Чорна рада»

Г. «Маруся»

10. М. Шашкевич, І. Вагилевич, я. Головацький є

А. найбільш глибокими дослідниками творчості Т. Шевченка

Б. укладачами альманаху «Русалка Дністрова»

В. членами товариства «Покутська трійця»

Г. авторами шкільної драми

11. «Є праматір´ю українського народного театру, зразком народної поезії в драматичній формі»

А. «Маруся»

Б. «Енеїда»

В. «Наталка Полтавка»

Г. «Русалка Дністрова»

12. Басаврюк – персонаж твору

А. Марка Вовчка

Б. Миколи Гоголя

В. Тараса Шевченка

Г. Івана Котляревського

13. «Борітеся – поборете!» - закликає Т. Шевченко у творі

А. «Сон» («У всякого своя доля»)

Б. «І мертвим, і живим…»

В. «Кавказ»

Г. «Катерина»

14. Наявність алегорії, сюжету, моралі  - це ознаки

А. притчі

Б. гумористичного твору

В. байки

Г. балади

15. «Всякому місту – звичай і права» - це лірика

А. пейзажна

Б. інтимна

В. філософська

Г. публіцистична

16. Побудова літературного твору, або порядок, у якому розгортаються події у творі, - це

А. композиція літературного твору

Б. сюжет літературного твору

В. ідея літературного твору

Г. проблематика літературного твору

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

17. Установіть відповідність


1. «Маруся»

2. «Повість минулих літ »

3. «Чорна рада»

4. «Енеїда»

А. «праматір українського театру»

Б. зразок монументалізму

В. перший в українській літературі історичний роман

Г. перший твір, написаний живою українською мовою

Д. перший прозовий твір нової української літератури


18.  Установіть відповідність цитатних характеристик персонажів «Марусі» з їх іменами

1. «Був парень на все село… батькові і матері слухняний, старшим себе покірний, меж товариством друзяка… а що до церкви – так хоч би і маленький празник, тільки піп у дзвін, він вже й там…»

2. «Гарний, русявий, чисто підголений; чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки: на виду рум´яний,  моторний, звичайний…»

3. «…Добра, роботяща, хазяйка слухняна… усюди старається, б´ється, достає і вже зробить і достане чого мужикові хотілось»

4. «Сорочка на ній біленька, тоненька, сама пряла і пишнії рукава сама вишивала червоними нитками. Плахта на ній картацька… Запаска шовкова, морева; каламайковий пояс, та як підпережеться, так рукою і обхватиш, - що ж то не дуже і стягнеться. Хусточка у пояса мережована і з вишитими орлами…»


А. Настя Дрот

Б. Василь

В. Маруся

Г. Наум Дрот

Д. Дрот.


19. Установіть відповідність між героями того самого твору


1. Тарас

2. Петро

3. Устина

4. Кирило Тур

 

А. панночка

Б. Божий чоловік

В. Андрій

Г. виборний

Д. Еней


20. Установіть відповідність художніх засобів з назвами


1. «І в Україну принесли/ Великих слов велику силу»

2. «Та й повірив тупорилим / Твоїм віршомазам»

3. «Кайданами міняються/ Правдою торгують»

 4. «Жінки навіть з рогачами/ пішли в гайдамаки»

 

А. метафора

Б. гіпербола

В. уособлення

Г. іронія

Д. епітет


У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Місця дії у творі Т. Шевченка

22. Кульмінацією в сюжеті твору «Інститутка» є

23. Звертався до всіх жанрів тогочасної полемічної літератури – послання, памфлету, трактату тощо(записати ім´я і прізвище полеміста)

24. Патерики  - це

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Якою я бачу Наталку Полтавку в боротьбі за своє щастя (за п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»)?

 

 

  Варіант 10

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

1. Жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом – це

А. балада

Б. історична пісня

В. анекдот

Г. новела

2. Марко Вовчок – це псевдонім

А. Лариси Косач

Б. Ольги Косач

В. Марії Вілінської

Г. Григорія Квітки

3. Кому присвячена поема «Катерина»

А. К. Брюлову

Б. В. Жуковському

В. Г. Сковороді

Г.   дівчатам

4. Із 47 років життя 24 – у кріпацькій неволі, 10 – на засланні і лише 13 років – на волі – такий розподіл життєвого шляху

А. Пантелеймона Куліша

Б. Григорія Квітки-Основ᾿яненка

В. Івана Котляревського

Г. Тараса Шевченка

5. «Силою» Григорій Сковорода називає

А. байку

Б. мораль байки

В. основну частину байки

Г. персонажів байки

6. «Енеїду» І. Котляревського називають

А. народним твором

Б. енциклопедією народного життя

В. найбільш вдалим твором І. Котляревського

Г. перелицьованою перлиною літератури

7. Жанр твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського  визначив як

А. оперу

Б. водевіль

В. оперету

Г. інтермедію

8. Твір «Маруся» - яскравий приклад

А. романтизму

Б. класицизму

В. бароко

Г. сентименталізму

9. До одного літературного роду належать твори

А. «Заповіт», «Кавказ»

Б. «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля…»)

В. «Чорна рада», «Ой летіла стріла»

Г. «Маруся», «Наталка Полтавка»

 

10. Людина, що знала кілька іноземних мов, був прийнята до Печерського монастиря в сімнадцятирічному віці, -

А. І. Вишенський

Б. Т. Шевченко

В. Нестор Літописець

Г.І. Величковський

11. «Як історик та науковець… прискіпливо вивчав документи минулих епох, підводив наукову базу під свій історичний роман, але при цьому керувався емоціями, сповідував селянську мораль…»

А. Т. Шевченко

Б. Г. Сковорода

В. П. Куліш

Г. І. Котляревський

12. Конфлікт у романі «Чорна рада» має характер

А. соціальний

Б. побутовий

В. політичний

Г. любовний

13. «Спасибі за те, що не б᾿ють десять раз на день, як от по інших чуємо», - каже героїня твору

А. «Інститутка»

Б. «Катерина»

В. «Тарас Бульба»

Г. «Чорна рада»

14. Словами                                     Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

стверджує Т. Шевченко у творі за родовою ознакою

А. епічному

Б. ліро-епічному

В. ліричному

Д. драматичному

15. Біблійний сюжет наявний у творі Т. Шевченка

А. «Марія»

Б. «Гайдамаки»

В. «Катерина»

Г. «Лілея»

16. Козацький полковник і священик в одній особі діє у творі

А. Марка Вовчка

Б. П. Куліша

В. Т. Шевчека

Г. М. Гоголя

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 17.  Установіть відповідність між прізвищами письменників та псевдонімами, під якими вони відомі в літературі


1. Лариса Косач

2. Марія Вілінська

3. Ольга Косач (Драгоманова)

4. Григорій Квітка

 

А. Основ᾿яненко

Б. Леся Українка

В. Марко Вовчок

Г. Олена Пчілка

Д. Іван Котляревський


 

18. Установіть відповідність


1. «Бджола і Шершень»

2. «Маруся»

3. «Енеїда»

4. «Наталка Полтавка»

 

А. сентиментально-реалістична повість

Б. бурлескно-травестійна поема

В. соціально-побутова драма

Г. байка

Д. роман у віршах


19. Установіть відповідність тем творів з їх назвами

1. розповіді про те, звідки походить «Руська земля, хто в Києві перший став княжити і звідки Руська земля стала буть»

2. серйозні роздуми про сенс життя і сутність людського життя

 3. зображення кохання бідної української дівчини-селянки, яка відстоює своє право на щастя

4. зображення життя і побуту українського народу кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.., відтворення його душевної краси й високої моральної чистоти

А.  «Всякому місту – звичай і права»

Б. «Катерина»

В. «Наталка Полтавка»

Г. «Повість минулих літ»

Д. «Маруся»

20. Установіть відповідність


1. Григорій Квітка-Основ᾿яненко

2. Пантелеймон Куліш

3. Іван Котляревський

4. Марко Вовчок

 

А. «Тарас Бульба»

 Б. «Чорна рада»

В. «Інститутка»

Г. «Енеїда»

Д. «Маруся»


 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Автором першого українського історичного роману є

22. Ідея спорідненої праці є основою для філософської системи письменника, мандрівного філософа

23.  «Караюсь, мучусь, але не каюсь» - життєве кредо

24. Сцена «генерального мордобитія» наявна у творі (записати автора і назву твору)

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Чому поему Тараса Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…») вважають зразком політичної сатири?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1 варіант

 1. В.
 2. Б.
 3. Б.
 4. Б.
 5. В.
 6. Г.
 7. В.
 8. Б.
 9. Б.
 10. Г.
 11. Б.
 12. А
 13. Б.
 14. Б.
 15. В.
 16. Г.
 17. 1.  Д   2. Г   3. Б.    4. В.
 18. 1. Г  2. Б.  3. А.  4. В.
 19.  1. А   2. В.   3. Б.   4. Г.
 20. 1. Д. 2. А.  3. Г.   4. Б.
 21. Образ дороги
 22. «Гайдамаки»
 23. Ямбом
 24. Епізод, коли сходяться дійові особи й остаточно вирішується доля Наталки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 варіант.

 1. А.
 2. Б.
 3. В.
 4. Г.
 5. Г.
 6. Г.
 7. Б.
 8. Б.
 9. В.
 10. Г.
 11. В
 12. А.
 13. В.
 14. В.
 15. Г.
 16. А.
 17.  1. В. 2. А.  3. Д.  4. Б.
 18. 1. А. 2. Б. 3. В. 4. Г.
 19. 1. Г.  2. Д .  3. А.   4. Б.
 20. 1. Д. 2. А. 3. Б. 4. Г.
 21. Бароко
 22. «Чорна рада»
 23.  П. Куліш «Чорна рада»
 24. Ізборники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 варіант

 1. Б.
 2. Г.
 3. Б.
 4. Г.
 5. В.
 6. В.
 7. В.
 8. Б.
 9. Г.
 10. А.
 11. Б.
 12. А.
 13. Б.
 14. А.
 15. В.
 16. Г.
 17. 1. Д. 2. А.  3. Б.  4. В.
 18. 1. В.  2. Б. 3. Г. 4. А.
 19. 1. Д. 2. А. 3. Б. 4. В.
 20.  1. В. 2. А. 3. Г. 4. Б.
 21. Апокриф
 22. І. Котляревський
 23. Перші рукописні книги Київської Русі.
 24. Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 варіант

 1. Г.
 2. А.
 3. Б.
 4. Б.
 5. Г.
 6. В.
 7. В.
 8. Д.
 9. Г.
 10. В.
 11. А.
 12. В.
 13. В.
 14. А.
 15. В.
 16. В.
 17. 1. Б. 2. Г. 3. В. 4. А.
 18. 1. Д. 2. Б. 3. Г. 4. В.
 19. 1. Д. 2. Г. 3. В. 4. А.
 20. 1. Д. 2. Б. 3. А. 4. В.
 21.   «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Ой під вишнею, під черешнею», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько»
 22. Г. Квітка-Основ᾿яненко, Марко Вовчок, П. Куліш
 23. Повчальна алегорична оповідь, у якій сюжет підпорядкований моралі
 24. Байки, філософські трактати, притчі, поезії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 варіант

 1. Б.
 2. В.
 3. В.
 4.  В.
 5. Б.
 6. Г.
 7. А.
 8. В.
 9. А.
 10. А.
 11. Б.
 12. В.
 13. А.
 14. Г.
 15. Б.
 16. Г.
 17. 1. Д. 2. А. 3. Г. 4. В.
 18. 1. Б. 2. В. 3. А. 4. Г.
 19. 1. Г. 2. А. 3. В. 4. Д.
 20. 1. Д.  2. А. 3. Б. 4.В.
 21. «Гайдамаки»
 22. П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький
 23. «малоросійською оперою»
 24. «Повість минулих літ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 варіант.

 1. Г.
 2. Г.
 3. Г.
 4. Б.
 5. Г.
 6. Б.
 7. Г.
 8. А.
 9. Г.
 10. Б.
 11. А.
 12. Г.
 13. А.
 14. В.
 15. В.
 16. Г.
 17. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. А.
 18. 1. Г. 2. Б. 3. А. 4. В.
 19. 1. Д. 2. Б. 3. Г. 4. А.
 20. 1. В. 2. Б. 3. Г. 4. Д.
 21. Євангеліє від Івана (Йоана)
 22. Літопис Самійла Величка
 23. Літопис, житійна проза, панегірики, апокрифи, шкільна драма, ода
 24. Соціальна повість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 варіант

 1. В.
 2. В.
 3. Б.
 4. Б.
 5. А.
 6. Г.
 7. А.
 8. Б.
 9. В.
 10. В.
 11. Г.
 12. Б.
 13. А.
 14. В.
 15. А.
 16. Г.
 17. 1. В. 2. А. 3. Г. 4. Б.
 18. 1. Г. 2. Д. 3. А. 4. Б.
 19. 1. Д. 2. Б. 3. А. 4. В.
 20. 1. Б. 2. А. 3. Г. 4. В.
 21. «Енеїда»
 22. Інтермедія
 23. «Кавказ»
 24. Елегія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  варіант

 1. Б.
 2. Б.
 3. Г.
 4. А.
 5. В.
 6. В.
 7. Г.
 8. В.
 9. Б.
 10. В.
 11. Б.
 12. В.
 13. В.
 14. Г.
 15. А.
 16. Б.
 17. 1. Г. 2. А. 3. В. 4. Д.
 18. 1. В. 2. А. 3. Д. 4. Б.
 19. 1. Д. 2. А. 3. Б. 4. Г.
 20. 1. Г. 2. В. 3. Б. 4. А.
 21.  «Маруся» Г. Квітки-Основ᾿яненка
 22. П. Куліш «Чорна рада»
 23. Є. Гребінка, В. Забіла, М. Петренко
 24. «Наймичка», «Марія», «Катерина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  варіант

 1. Б.
 2. А.
 3. Г.
 4. Г.
 5. Б.
 6. А.
 7. В.
 8. А.
 9. Б.
 10. Б.
 11. В.
 12. Б.
 13. В.
 14. В.
 15. В.
 16. А.
 17. 1. Д.  2. Б. 3. В. 4. Г.
 18. 1. Г. 2. Б. 3. А. 4. В.
 19. 1. В. 2. Г. 3. А. 4. Б.
 20. 1. Г. 2. Д. 3. А. 4. Б.
 21. Чигирин, Канів, Умань, Черкаси, Корсунь
 22. Епізод, коли пані побила стару кріпачку, хотіла побити й Устину, але Прокіп став на перешкоді
 23. Іван Вишенський
 24. Збірники житійних оповідань про подвижницьку, богоугодну діяльність ченців певного монастиря

 

 

 

 

 

 

 

10 варіант

 1. А.
 2. В.
 3. Б.
 4. Г.
 5. Б.
 6. Б.
 7. А.
 8. Г.
 9. Б.
 10.  В.
 11. В.
 12.  А
 13. А.
 14. В.
 15. А.
 16. Б.
 17. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. А.
 18. 1. Г. 2. А. 3. Б. 4. В.
 19. 1. Г. 2. А. 3. В. 4. Д.
 20. 1. Д. 2. Б. 3. Г. 4. В.
 21. П. Куліш
 22. Г. Сковороди
 23. Т. Шевченка
 24. Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля»)

 

 


 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Пархоменко Оксана Вячеславівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
23 січня 2019
Переглядів
3378
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку