24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Завдання з історії України для підсумкового оцінювання учнів 9 класу за навчальний рік

Про матеріал

Завдання розроблені на основі підручника" В.Г.Сарбей. Історія України, 9 клас" з метою виявити рівень засвоєння програмового матеріалу за весь навчальний рік.

Перегляд файлу

Тестові завдання з історії України, 9 клас  (за підручником  В.Г.Сарбей. Історія України, 9 клас).

 

1Метою переселення на колишні козацькі землі колоністів з Німеччини, Сербії, болгар, греків, вірменів, євреїв, яке організував російський царизм в ІІ-й пол.. 18 ст. – І-й пол.. 19 ст. було:

  1. Утворити національні держави цих народів на території Російської імперії
  2. Перейняти культурні досягнення цих народів
  3. Протиставити цих переселенців українським вільним поселенцям, яких тут після ліквідації Запорізької Січі в 1775 році жило приблизно 200 тис.

2.Сербські заселення запорізьких земель навколо новозбудованої в середині 18 ст. російськими солдатами Єлисаветинської фортеці (тепер Кіровоград) дістали назву:

   1) Ново-Сербія

   2) Словяно-Сербія

   3) Словяно-Греко-Латино-Сербія

3.Царизм називав Новоросією українські землі:

   1) степові простори Північного Причорноморя від Бессарабії до Криму

   2) Територію Київської губернії

   3) Територію Слобідської України

4.Словяно-Сербія виникла на Донбасі з центром в:

   1) м.Бахмач

   2) м. Донецьк

   3) м. Горлівка

5.Задунайська Січ розташовувалась на території :

   1) Османської імперії

   2) Росії

   3) Австрійської імперії

6.Кошовим отаманом Задунайської Січі був:

   1) Йосип Гладкий

   2) Іван Мазепа

   3) Кирило Розумовський

7.На які регіони ділилась Україна на початку 20ст.?

   1) Слобожанщина, Південна Україна, Лівобережжя

   2) Лівобережжя, Степова Україна, Центральна Україна

   3) Слобожанщина і Лівобережжя, Південна (або Степова) Україна, Правобережжя

8. Назвіть та розкрийте суть принципів, на основі яких відбувалось входження українських земель до складу Російської імперії ….(уніфікації, денаціоналізації, бюрократизації)

9.Дайте порівняльну характеристику понять «соціальний склад населення» та «національний склад населення» українських земель в складі Російської імперії.

10.Назвіть території Західної України, що відійшли за трьома поділами Польщі до Австрійської імперії:

   1) Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття

   2) Закарпаття, Галичина, Східна Волинь

   3) Східна Галичина, Східна Волинь. Закарпаття

11.Адміністративно-політичні регіони, на які поділялось Закарпаття, називались:

   1) дистрикти

   2) жупи

   3)волості

12.Охарактеризуйте суть проблеми «українського питання» на поч..19 ст.

13.Розкрийте плани Наполеона щодо України.

14.Яка доля українських козаків і кріпаків, що брали участь в російсько-французькій війні 1812 року

15.Поясніть поняття: «урочна система», «місячина».

16. Чому саме в Південній Україні царизм створював військові поселення?

17.Ініціатором військових поселень  був царський міністр:

   1)Уваров

   2)Столипін

   3) Аракчеев

18.Як царський уряд  планував скоротити витрати на армію?

   1) введенням військових поселень

   2) скороченням терміну служби

   3)скороченням армії

19. В якій галузі промисловості України почався промисловий переворот?

   1)в суконній

   2) у вугільній

   3) в цукровій

20. Що таке «промисловий переворот»?

21.Яке місто на півдні України на поч.. 19 ст. дістало статус «порто-франко», де торговці звільнялись від сплати мита за ввезений і проданий товар?

   1) Миколаїв

   2) Херсон

   3) Одеса

22. Який товар займав 1-е місце в українському експорті в середині 19 ст.?

   1) Метал

   2) Вугілля

   3) Хліб (зерно)

23. Наведіть приклади соціальної боротьби українського населення в І-й пол.. 19 ст. ……………………….

      (повстання військових поселенців в Чугуєві, повстання бузьких козаків на Херсонщині в 1816. селянські виступи під проводом Устима Кармалюка на Поділлі)

24.Поясніть причини появи «київської козаччини» та «походу в Таврію за волею» (коли відбувались події, чим вони були зумовлені, хто брав участь, який результат)

25. Коли були ліквідовані військові поселення в Україні?

   1) 1855

   2)1856

   3)1857

26. Яку книгу з історії України, що була дуже популярна в І-Й пол.. 19 ст. історик Олександр Оглоблин назвав «Декларацією прав української нації… вічною книгою України».

   1) «Історію Русів»

   2) «Повість минулих літ»

   3) «Руську правду»  Ярослава Мудрого

27.Який твір дав початок новій українській літературі, яка ґрунтується на на живій народній мові (до виходу в світ цієї книжки, літературні твори писались на церковно- слов’янській мові.)

   1) «Енеїда»

   2) «Історія Русів»

   3) «Повість минулих літ»

28.Що стало основною причиною послаблення боротьби козацької старшини за автономний устрій України наприкінці 18 ст.:

   1.урівняння в правах української козацької старшини з російським дворянством

   2)ліквідація Запорізької Січі

   3)переселення Азовського козацького війська на Кубань

29. Назвіть декабристські організації, що існували на Україні; охарактеризуйте їх програми, покажіть спільне та відмінне в програмах, як декабристи збирались вирішити долю України.

30.Яким основним лозунгом в своїй діяльності керувались українські масони?.... (всі народи – це одна велика сімя без кордонів)

31.Назвіть декабристів-вихідців з Єлисаветградщини  (тепер Кіровоградщини )

    (Іван Сухинов (Сухина), брати Поджіо)

32.Назвіть декабристів, що були повішені російським царизмом…. (Пестель, Риллєєв, Муравйов-Апостол, Бестужев-Рюмін, Каховський)

33.Назвіть основні помилки декабристів.

34.Хто і коли створив Кирило-Мефодіївське товариство?

35.Яке відношення до Кирило – Мефодіївського товариства мав Т.Г.Шевченко?

36.Як називались документи Кирило-Мефодіївського товариства? 

   1)»Статут» і «Книга буття українського народу»

   2) «Великий статут» і «Книга великоруського люду»

   3) «Малий статут» і «Книга малоросів»

37.В ІІ-й половині 18 ст. в Австрійській імперії були проведені реформи, які позитивно вплинули на становище західноукраїнських земель. Ці реформи були проведені:

   1) Марією Терезією і Йосипом ІІ

   2)Марією Терезією і Фрідріхом ІІ

   3)Йосипом ІІ і Леопольдом ІІ

38.В Австрійській імперії в ІІ-й половині  18 ст. були проведені реформи:…….

39.З якими подіями на західноукраїнських землях пов’язані такі імена:

   1) Лукян Кобилиця

  2) Мирон Штолюк

40.Чому українці не підтримали польське повстання 1830-1831 р.р., яке було направлене проти російського царизму?

41. «Холерні бунти» в 1831 р. відбулись на:

   1)Закарпатті

   2)Східній Галичині

   3)Північній Буковині

42.Перше просвітницьке товариство українських греко-католицьких священників було створене в:

   1)1812

   2)1814

   3)1816           в   1) Перемишлі

                                2)Львові

                                3)Чернівцях

43.До складу «Руської трійці» входили:

   1)Іван Вагилевич,Маркіян Шашкевич,Яків Головацький

   2)Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Лукян Кобилиця

   3)Яків Головацький, Іван Вагилевич, Лукян Кобилиця

44.Альманах «Русалка Дністровая» вийшов друком в:

   1) Будапешті

   2) Львові

   3)Києві                          в            1)1833

                                                         2)1834

                                                          3)1837

45.Які пам’ятні знаки встановлювали галицькі селяни в знак скасування панщини в 1848 р.

   1)хрести

   2)насипали символічні могили

   3)вішали на дверях своїх помешкань вінки з хвої

46.Як називалась перша  українська друкована газета, що виходила народною мовою в Галичині?

   1)Зоря Галицька

   2)Львівська правда

   3)Галицька правда

 

47. Головна Руська Рада відстоювала в Галичині інтереси:

   1)українців

   2)поляків

   3)австрійців

48. «Галицько – руська матиця» мала своїм завданням:

   1)підготувати повстання проти австрійців

   2)видавати підручники українською мовою

   3)видавати газети польською мовою

49. «Руський собор»-це була організація, що представляла інтереси:

   1)поляків в Галичині

   2)українців в Польщі

   3)українців, що мали пропольську орієнтацію

50. Василь Каразін став ініціатором відкриття:

   1)Харківського університету

   2)Київського університету

   3)Ніжинського ліцею

51.Першим ректором Київського університету став:

   1)Михайло Максимович

   2)Василь Каразин

   3)Михайло Остроградський

 

 

 

 

docx
Додано
8 січня 2018
Переглядів
2146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку