Завдання з теми "Фонетика. Орфоепія"

Про матеріал
У запропонованому текстовому документі ви знайдете тести та завдання, які потребують розгорненої відповіді, з теми "Фонетика. Орфоепія" для учнів 10 класу
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія»

І варіант

 

1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:

А) прислів’я, мавпячий, Київщина

Б) сьогодні, балтієць, дзижчати

В) тюбетейка, віджити, щипати

Г) водяний, м’якенький, щиглик

Д) тріщить, сум’яття, дев’ять

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі:

А) фікус, папуга, цукати, тьохкати;

Б) капуста, пакетик, сахатися, ціпочок;

В) ситечко, тапочки, пайок, часопис;

Г) тактика, пощастити, сестриця, цяточка;

Д) сипучість, частка, пакуночок, точиться.

3. Підкреслені букви позначають однаковий звук у кожному слові рядка:

А) джміль, добро, дріб

Б) просьба, вісь, сьогодні

В) дзбан, зберегти, зжати

Г) якби, ґвалт, екзистенція

Д) вчиться, тьмяний, боротьба

4. Звук [д] є в кожному слові рядка:

А) кладка, футболіст, город                     Б) ведмідь, десять, джерело

В) баскетбол, душа, дзвінок                     Г) податок, дятел, звідти

Д) дитина, боротьба, день

5. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних в усіх словах передається на письмі:

А) артис..ці, зап’яс..ний, тис..нути, злощас..ний

Б) кореспонден..ський, швидкіс..ний, аванпос..ний, кіс..лявий

В) дріж..жовий, ях..смен, жаліс..ний, інтеліген..ський

Г) проїз..ний, свис..нути, чес..ний, сер..цевина

Д) студен..чин, п’я..десят, відпус..ка, сер..це

6. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка:

А) блис..нути, сервіс..ний, шубовс..нути, гіган..ський

Б) бряз..нути, під’їз..на, облас..ний, парламен..ський

В) якіс..ний, хрус..нути, страс..на, заздріс..ний

Г) їж..жу, шелес..не, пес..ливо, очис..ний

Д) запяс..ний, радіс..ний, контрас..ний, доблес..ний

7. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться літера е:

А) м..рзлякуватий, вкр..вається, справ..дливий, посл..знувся
Б) жовт..нь, дят..л, в..сна, пощ..друвати
В) в..дмідь, пош..пки, нач..нити, горл..чка
Г) жн..ва, книж..чка, ц..тата, коз..ня
Д) зцем..нтувати, м..готіти, р..тельно, м..телик

8. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка:

А) заxист...мо, бр..ніти, др..жати, пр..зидія
Б) кр..вавий, поч..нати, л..вада, печ..во
В) поп..лястий, д..ректор, д..станція, к..шеня
Г) м..нулий, ц..буля, пал..чка, кр..хкий
Д) п..ріг, заб..рати, ст..рати, щ..міти

9. Наголос падає на другий склад у рядку:

А) ненависть, нести, обруч, отаман

Б) випадок, начинка, подруга, середина

В) витрати, кропива, лате, солодощі

Г) зручний, каталог, разом, центнер

Д) міліметр, новий, приятель, донька

10. Знайдіть рядок, у якому всі слова наголошені правильно:

А) асиметрія, видання, одинадцять, вірші

Б) корабель, косий, курятина, спина

В) вантажівка, причіп, болотистий, абихто

Г) дрова, колесо, ринковий, кулінарія

Д) локшина, мережа, псевдонім, заміжня

 

11. Запишіть фонетичною транскрипцією слова кігті, розжарений, у пічці, підживлювати.

 

12. Виконайте фонетичний розбір слова ієрогліф.

 

13. Від запропонованих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ- : Збараж, Магдебург, мученик, Мекка, варяг.

 

14. Спишіть словосполучення, вставляючи на місці пропуску потрібні прийменники у – в, і – й.

Пливти … бік лісу, висновок … статті, участь … форумі, поїхати … відрядження, здали … архів, наймиліше … світі, побувати … Львові, колись … зараз, сосни … ялинки, Ольга … Михайло.

 

 

 

Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія»

ІІ варіант

 

1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:

А) Черкащина, узлісся, щастячко

Б) дзеркальний, розширений, підживити

В) щедрість, сміятись, яблунька

Г) єдність, віддзвеніти, юність

Д) їдальня, здається, б’ються,

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі:

А) осика, птах, степ, пахощі, шепіт

Б) повість, ґудзик, квітка, пам’ять

В) береза, ягода, граб, бджола

Г) щастя, таксі, папуга, шахіст

Д) поступ, шапка, спека, фортеця

3. Підкреслені букви позначають однаковий звук у кожному слові рядка:

А) сорок, сіяч, старанно, майстер

Б) краяти, закріплений, кран, анекдот

В) фокус, завлабораторії, фронт, графа

Г) тьмяний, тім’я, несеться, тюль

Д) зіскочити, просьба, зябра, зірка

4. Звук [ш] є в кожному слові рядка:

А) щебет, цілющий, помічник                Б) щока, книжка, сушити

В) мурашка, муштра, нижче                   Г) щедрівка, довший, хрущ,

Д) молодший, шанс, стежка

5. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних у всіх словах передається на письмі:

А) Заіз..ний, шіс..сот, хвас..ливий, со..нце

Б) безчес..ний, блис..нути, якіс..ний, щотиж..ня

В) студен..чин, п’я..десят, відпус..ка, сер..це

Г) очис..ний, шіс..надцять, випус..ний, ус..но

Д) артис..ці, зап’яс..ний, тис..нути, злощас..ний

6. Спрощення приголосних відсутнє на письмі:

А) кіс..лявий, закарпа..ський, кількіс..ний, влас..ник;

Б) учас..ник, щотиж..ня, баскетболіс..ці, стис..нути;

В) швидкіс..ний, безвиїз..ний, контрас..ний, ус..но;

Б) щас..ливий, пес..ливий, президен..ський, захис..ник;

Д) зап’яс..ний, пес..ливий, випус..ний, хвас..ливий.

 

7. Визначте рядок, в якому в усіх словах потрібно писати літеру и:

А) еш..лон, зуп..нився, пох..люся, вкр..вається
Б) нал..тить, с..нюватий, з..л..навих, жур..ться
В) дал..ч, вар..во, запром..нитися, кр..шталик
Г) вогн..чок, обітн..ця, бр..кет, огуд..на
Д) зач..нати, дуж..чка, вул..чка, міс..во

8. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

А) щ..тина, колиш..ться, напиш..ш, пел..на
Б) ст..лити, бр..ніти, перепел..ня, прав..дний
В) пр..дтеча, мар..во, ос..литися, вел..ч
Г) плет..во, бер..жливий, чер..вик, ч..сати
Д) тр..вожити, абр..коса, характ..ризувати, озер..чко

9. Наголос падає на перший склад у рядку:

А) данина, олень, люстро, камбала

Б) кидати, фартух, щипці, вигадка

В) бовтати, витрати, дрова, зручний

Г) колесо, новий, фольга, цемент

Д) вести, ніздря, циган, текстовий

10. Знайдіть рядок, у якому всі слова наголошені правильно:

А) каталог, кілометр, жалюзі, чорнослив

Б) горошина, граблі, чарівна, гуртожиток

В) випадок, ваги, статуя, підлітковий

Г) косий, котрий, щелепа, проміжок

Д) фаховий, феномен, зозла, веретено

 

11. Запишіть фонетичною транскрипцією слова нігті, безжальний, на доріжці, віддзеркалення.

 

12. Виконайте фонетичний розбір слова верхів’я.

 

13. Від запропонованих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ- : таджик, Лютіж, Волноваха, Бахмут, парубок.

 

14. Спишіть словосполучення, вставляючи на місці пропуску потрібні прийменники у – в, і – й.

Вишня … цвіту, мешкала … Індії, оселя … рушниках, віра … безсмертя, запевнили … добросусідстві, літала … літаку, заявити … відповідь, хвилини … секунди, помідори … огірки, великого … малого.

doc
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
19 листопада
Переглядів
757
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку