19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Кросворди на уроках на уроках мови

Про матеріал
Кросворди – цікава форма роботи, яку можна використовувати для актуалізації та перевірки набутих знань,
Перегляд файлу

КРОСВОРД  №1 «Апостроф»                                                            Кросворд  охоплює випадки правопису апострофа в різних частинах мови. Апостроф пишеться в 26 словах з 30,  що їх вміщено у кросворді  (знак апострофа займає окрему клітинку).  Мета розв’язання кросворда —  повторити і закріпити правила вживання апострофа в словах.

.                           Слова по горизонталі:

4. Іменник жіночого роду І відміни, що означає драматичний твір для театральної вистави.

5. 1-ша особа однини теперішнього часу дієслова бити.

6. Неозначена форма дієслова, що є антонімом дієслова з’єднати.

8. Іменник середнього роду II відміни, що озна­чає частину туші тварини, вживану для їжі.

10. Однина минулого часу чоловічого роду діє­слова, що є синоні- мом дієслова марніти.

11. Іменник жіночого роду І відміни, синонім  іменника  оголошення.

13.  Іменник чоловічого роду II відміни, синонім Іменника  спілкування.

17.Дієслово доконаного виду, утворене за допо­могою префікса від дієслова їхати.

18.Дієслово доконаного виду, теж утворене від дієслова їхати за допомогою іншого префікса.

19.іменник жіночого роду І відміни, що позна­чає негоду з сильним вітром.

20.іменник чоловічого роду II відміни, синонім іменника хробак.

C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg
22. 2-га особа однини теперішнього часу від діє­слова пити.

23.Іменник чоловічого роду II відміни, що є назвою одного з видів трав                                                                                                                                      26. Називний відмінок жіночого роду прикметни­ка, утвореного   від іменника камінь.

28.іменник середнього роду II відміни, синонім іменника вершина.

29. іменник чоловічого роду II відміни, антонім іменника виїзд.

30. іменник середнього роду II відміни, синонім іменника вогонь.

СЛОВА ПО ВЕРТИКАЛІ:

1.Однина минулого часу чоловічого роду дієсло­ва, що є антонімом дієслова роз’єднати.

2.Кількісний числівник.

3.Іменник жіночого роду І відміни, синонім іменника родина.

7.Називний відмінок множини іменника чолові­чого роду II відміни, який є назвою невеликої пташ­ки.

8.Прикметник чоловічого роду, що є антонімом прикметника твердий.

9.Іменник чоловічого роду II відміни, який озна­чає металевий загострений стержень з головкою на тупому кінці.

12.Однина минулого часу чоловічого роду діє­слова доконаного виду, що утворене за допомого префікса від дієслова їсти.

13. Іменники середнього роду ІІ відміни з тим же коренем, що й у прикметникуздоровий.                                                                                   14. Іменник чоловічого роду II підміни, що озна­чає зібрання представників певних організацій.

15.Іменник середнього роду II відміни, що є синонімом іменника торжество.

16.Відносний прикметник жіночого роду з тим же коренем, що в іменнику риба, і з суфіксом -ЯЧ-.

19. 3-тя особа однини теперішнього часу від діє­слова бити.

21.Іменник середнього роду II відміни, що озна­чає групу зірок.

22. Неозначена форма дієслова, антонім дієслова забувати.

24. Однина минулого часу чоловічого роду діє­слова, утвореного від дієслова їсти за допомогою префікса роз-.

25. Орудний відмінок однини іменника мати.

27 Називний відмінок множини іменника перо (в значенні перо птаха).                                                                                                                     28. Орудний відмінок однини іменника верф.

КРОСВОРД №2  «БУКВОСПОЛУЧЕННЯ  ЙО ТА ЬО В РІЗНИХ ЧАСТИНАХ МОВИ»

У кросворді всі слова мають буквосполучення йо та  ьо. Заповнивши його клітинки, учні зможуть повторити основні випадки правопису цих сполучень  у різних частинах мови і закріпити відповідні навич­ки.                                          

Слова по горизонталі:

4. Іменник чоловічого роду II відміни, в якому той же корінь, що в дієслові літати, і суфікс -чик-.

7.Давальний відмінок однини від вказівного займенника чоловічого роду, що є антонімом. займен­ника той.

8.Кількісний числівник, що відмінюється, як іменник талон.

9.Особовий займенник чоловічого роду 3-ї особи однини у формі родового відмінка, який вживається після прийменників.

12.Іменник чоловічого роду II відміни, означає військовий підрозділ.

13.Родовий відмінок від особового займенника чоловічого роду 3-ї особи однини.

14.Іменник чоловічого роду II відміни, що озна­чає назву рослини, зі стеблин якої добувають пря­дильне волокно, а з насіння — олію.

15.Порядковий числівник чоловічого роду від числівника сім.

18.Родовий відмінок однини прикметника чоло­вічого роду, утворений від іменника літо.

19.Іменник чоловічого роду II відміни, утворе­ний від дієслова підіймати.

Картинки по запросу казкові герої
C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg
22. Іменник чоловічого роду II відміни, що озна­чає густу темну смолисту рідину, яка добувається шляхом перегонки деревини, торфу або кам’яного вугілля.

Слова по вертикалі:

1.Іменник чоловічого роду II відміни, що озна­чає чистий м’ясний відвар.

2.Іменник чоловічого роду II відміни, означає адміністративно-територіальну одиницю все­редині області або міста.                                                    3. Якісний повний прикметник чоловічого роду, антонім прикметника   легковажний. 5. Родовий відмінок однини від порядкового числівника  третій.                                                                                                                    6. Прислівник, який означає день, коли відбувається розмова.                                       7. Родовий відмінок однини від вказівного займенника цей.                                           10. Пасивний дієприкметник минулого часу у формі чоловічого роду, утворений від дієслова завойовувати.                                                                                 11. Прикметник чоловічого роду, який застосовують, коли треба зазначити, що знають когось або щось.                                                                                                        14. Родовий відмінок однини іменника лід.

16.Іменник чоловічого роду II відміни, що озна­чає ювелірний виріб, який носять на шиї.

17.Російське прізвище Соловьёв по-українськи.

20.Іменник чоловічого роду II відміни, що озна­чає хімічний елемент та розчин його в спирті.

21.Іменник чоловічого роду II відміни, є назвою однієї з букв українського алфавіту.

                                                                                                                                          

КРОСВОРД №3 « ПРЕФІКСИ БЕЗ - РОЗ-, ЧЕРЕЗ -»

Кросворд оформлений у вигляді шести букв, які утворюють зоровий образ двох префіксів із кінцевими з (без і роз).

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

14

 

12

 

 

 

 

15

 

 

16

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

по горизонталі:

1.Прислівник способу дії, однокорінний з імен­ником безпека.

2.Іменник чоловічого роду II відміни, однокорінний я дієсловом звучати.

3. Іменник жіночого роду І відміни, мовознавчий термін, однокорінний з назвою букви й.

4. Іменник середнього роду II відміни з префік­сом без-, синонім іменника нічниці.

5.Іменник жіночого роду І відміни, означає мо­вознавчий термін, який є синонімом словосполучен­ня морфологічна одиниця.

6.Іменник жіночого роду І відміни, лінгвістич­ний термін, що означає розділ науки про мову, в якому вивчаються будова слова і частини мови.

7.Прислівник з префіксом без-, синонім прислівника багато.

9. Іменник чоловічого роду II відміни з префіксом роз-, однокорінний з дієсловом, яке є синонімом дієслова краяти.                                                    12.Іменник чоловічого роду II відміни з префіксом роз- і тим же коренем, що в дієслові брати.

13. Іменник чоловічого роду II відміни з префіксом  роз-, синонім іменників розвій, ріст, зростання, розквіт, у родовому, давальному чи місцевому відмінку однини.

16. Іменник чоловічого роду II відміни з префіксом роз- і тим же коренем, що в дієслові розбрат в орудному відмінку однини.

17. Іменник середнього роду з префіксом –без-, синонім іменників нелад, непорядок.

19. Іменник чоловічого роду II відміни з префіксом  роз-, синонім іменника безнадійність.

 20. Іменник чоловічого роду II відміни з префіксом  роз-, у якому в російській мові відповідають іменники роспись, расписание, у місцевому відмінку однини

по вертикалі:

1.Початкова форма прикметника чоловічого роду з префіксом без-, однокорінний з його антонімом — прикметником обмежений.

4.Іменник жіночого роду І відміни, синонім іменників провалля, прірва.

5.Прикметник чол. роду з префіксом без- і коренем -мір-, синонім прикметника № 1, в орудн. відмінку одн. (або в давальному відмінку множ.)

10. Префікс з кінцевим 3.

11.Префікс в дієслові, якому відповідає в російській мові дієслово         разъезжать.

14.Дієслово недоконаного виду, що має префікс з кінцевим з, синонім дієслова рознімати.

15.Дієслово доконаного виду з префіксом роз - і коренем  - уч - в 1-й особі однини майбутнього часу.

16.Дієслово з префіксом з, кінцевим з і коренем -роб-, синонім дієслова опрацювати, в формі 2-ї особи однини наказового способу.

18. Іменник жін.роду І відміни, однокорінний з іменником синонім.

21.Префікс із кінцевим з в російській мові, якому в українській відповідає префікс через-.

22.Варіант префікса роз- (з додаванням голосного)

 

 

 

КРОСВОРД №4 «СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ  ПРИГО ЛОСНИХ  У КОРЕНЯХ СЛІВ» №1

У кросворді  (у формі букви Т) вміщено слова з випадним т у групах приголосних стн, стл, а також зі спрощенням в групах приголосних: ждн, - зон, скн-, зкн-, слн-. рдц-, сткл-.

Розв’язання кросворда  дає можливість  повторити  і закріпити різні відомості з граматики.

C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg

12. Прикметник, правопис якого — виняток з правила про спрощення в групах приголосних, синонім прикметника ласкавий.

14. Іменник чоловічого роду II відміни, утворений від іменника вістка, в орудному відмінку однини, синонім слів посланець, гонець.

17. Прикметник чоловічого роду (в початковій формі), утворений від іменника, який є синонімом іменників жаль, жалощі, синонім прикмет-ників жалісний, скорботний.

21. Прикметник жіночого роду (в початковій формі), утворений від іменника іншомовного походження, що означає того, хто вчиться у вищому учбовому закладі (від латинського «той, хто старанно працює».

22. Дієслово недокон. виду в початковій формі, синонім стелити.

23. Прикметник чоловічого роду (в початковій формі), утворений від іменника область.

Слова по вертикалі:

1.Прикметник жіночого роду (в початковій формі), синонім прикмет-ників благотворна, вигідна, антонім — шкідлива.

2.Прикметник чоловічого роду (в початковій формі), синонім прикметників кощавий, костистий,  виняток з правила спрощення на письмі в словах з групами приголосних.

3. Прикметник жіночого роду, утворений від іменника жіночого роду III від­міни, синоніма іменників число, величина, об’єм, маса.

5. Прислівник способу дії, утворений від іменни­ка жіночого роду III відміни, синоніма іменника ра­дощі, який є підметом у приказці «…— рідна сест­ра суму».

8..Прислівник способу дії, утворений від іменни­ка жіночого роду III відміни, синоніма іменника добротність.

9.Прикметник чоловічого роду в початковій фор­мі, синонім прикметника хвалькуватий, чванливий; за правописом — виняток з правила про спрощення в групах приголосних.

11. Прикметник чоловічого роду (в початковій формі), антонім прикметника користолюбний.

13. Прикметник чоловічого роду (в початковій формі), утворений від іменника-синоніма добриво.

15.Прикметник чоловічого роду, синонім при­кметника осоружний, в давальному (або місцевому) відмінку однини.

16.Прикметник чоловічого роду (в початковій формі), синонім прикметника велетенський.

18.Прикметник чоловічого роду (в початковій формі), утворений від іменника, який у фразеологіз­мі поєднується (як підмет) з дієсловами-присудками киплять, вирують, розпалюються (рівнозначно фра­зеологізму страсти кипят в російській мові).

19.Прикметник, синонім прикметника оборон­ний, в орудному відмінку множини                                                                                                                  20.Іменник чоловічого роду ІІ відміни, синонім іменника кільце, в родовому відмінку однини.

    КРОСВОРД №4 «СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ  ПРИГОЛОСНИХ  У КОРЕНЯХ СЛІВ» №2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX12364036.jpg 

 

 

 

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВА ПО  ГОРИЗОНТАЛІ

3Прикметник жіночого роду в початковій фор­мі, утворений за допомогою префікса об- від кореня іменника відгадки загадки: «Полотно, а не доріжка. Кінь біжить сороконіжка».

5. Прикметник чоловічого роду, утворений від кореня іменника їзда за допомогою префікса про- в давальному або місцевому відмінку однини (вжи­вається найчастіше у словосполученні з іменником ( квиток).

7.Прикметник жіночого роду з тим же коренем, антонім прикметника в’їзна (в початковій формі).                                                                      8.Давальний чи місцевий відмінок однини при­кметника чоловічого роду, утвореного від іменника, який є у фразеологізмі «сім п’ятниць на

10. Дієслово доконаного виду, якому відповідає недоконаний вид пищати.

12. Дієслово доконаного виду, утворене від імен­ника брязк, у формі 1-ї особи однини майбутнього часу; відповідне дієслово недоконаного виду вжива­ється у фразеологізмі «……               зброєю».

14.Прикметник жіночого роду, утворений від ко­реня дієслова їздити за допомогою префікса під-, у знахідному відмінку однини.

15.Родовий відмінок множини іменника чолові­чого роду II відміни, утвореного від іменника, що є в приказці: «З ремеслом дружити — в житті не ту­жити».

17. Перша особа однини теперішнього часу діє­слова недоконаного виду, синонім дієслова тискати.                                                         

СЛОВА ПО  ВЕРТИКАЛІ

1.Іменник середнього роду II відміни, відповідь на загадку: «Що воно за штука, що день і ніч стука?».

2.Іменник середнього роду II відміни, підмет у приказці «Блисне ….  і в наше віконце». Відгадка  загадок: «Ой за лісом, за пралісом золота діжа горить»; «За горами, за лісами золотий кружок встає»; «Що сходить без насіння?»; «Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає»; «Без дров, без огня, а світить і гріє щодня».

4. Дієслово доконаного виду, що відповідає недоконаному бризкати.

6. Прикметник середнього роду, утворений від одного з іменників (підмета) фразеологізму «Масло каші не шкодить».

8.Дієслово доконаного виду, що є одним з трьох слів фразеологізму, синонімічного фразеологізму «лопатися від заздрощів» і відповідає недоконаному виду тріскати.

9.Відносний прикметник чоловічого роду, утво­рений від іменника, що означає вхід до будинку, в давальному відмінку однини.

11. Прикметник жіночого роду (в початковій формі), утворений від іменника середнього роду з фразеологізмів «….  завмирає»,                      « крається», на долоні» (синонім — «відверта душа»), «….               холо­дне»

 (синонім — -«….  завмирає»), «….  співає».

13. Давальний відмінок однини прикметника чо­ловічого роду, однокорінного з іменником мислення, синоніма навмисний.

16. Іменник середнього роду II відміни, якому відповідає іменник стекло в російській мові.

    КРОСВОРД «Н і НН у різних частинах мови»

 

 

       

 

 

 

 

 

 

https://bloggang.com/data/t/trees/picture/1389283659.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

              

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

9

10

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

14

 

 

 

 

15

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

http://forumsmile.ru/u/a/a/9/aa9c15c00a0999fa2b5e305e87b7a150.gif

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

 

 

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

2

6

 

 

 

2

7

 

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9

 

3

0

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

8

 

3

4

 

 

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

8

3

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

7

 

 

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      КРОСВОРД №7 «Синоніми»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

3

 

1

4

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

2

1

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

2

4

 

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

 

2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8

 

2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0