Збірник філвордів та кросвордів з географії 6-7 кл

Про матеріал
Збірник філвордів та кросвордів можна використовувати на уроках закріплення знань та підготовки до контрольних робіт
Перегляд файлу

imageimage

УДК. Навчальний посібник розглянуто і схвалено на засіданні науковометодичної ради  (протокол №2 від 07.10.22 р.)

 

 

 

Укладач: Клименко О.М. вчитель географії, спеціаліст ІІ категорії

Хотинівського ліцею Коростенської міської ради

 

 

 

Рецензент: Шелюк Л.А., методист КУ «Коростенський ЦПРПП КМР»

 

 

 

 

 

   Клименко О.М.  Розвиток предметних компетентностей на уроках узагальнення знань з географії.

   У збірнику представлені дидактичні матеріали для визначення рівня навчальних досягнень учнів. Зміст завдань відповідає чинній програмі та вимогам Державного стандарту. Посібник містить філворди та кросворди з розділів курсу географії 6 та 7 класів. Представлені завдання можна використовувати для підготовки до тематичного контролю або узагальнюючих уроків.

   Завдання такого формату дають можливість перевірити великий обсяг навчального матеріалу; одночасно працювати з великою кількістю учнів.    Матеріали посібника можуть представляти інтерес для вчителів, які прагнуть формувати критичне мислення школярів та посилити мотивацію вивчення предмету.    

 

                                                                                   © Клименко О.М. 2023  ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………. 4 ст.                                     

Філворди 6 кл………………………………………………... 5 ст.

Філворди 7 кл………………………………………………… 9 ст.

Кросворди 6 кл………………………………………………. 15 ст.

Кросворди 7 кл………………………………………………. 20 ст.

Список джерел………………………………………………. 30 ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

   В умовах сучасного життя школа покликана формувати компетентності, що допоможуть дитині стати успішною особистістю, здатною до самореалізації. На уроках географії вчитель повинен не просто дати обсяг знань і вмінь, а й сформувати людину, що здатна приймати рішення, критично мислити.

   Щоб підвищити інтерес до вивчення географії можна використовувати на уроках прийоми, які збуджують уяву, підвищують мотивацію. Саме такими прийомами є використання філвордів та кросвордів. Діти сприймають їх як гру, і розв’язання таких головоломок є досить ефективним і легким способом закріплення здобутих знань. Також, виконуючи такі завдання, учні тренуватимуть пам’ять, увагу, виявлятимуть кмітливість.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Знайди і обведи 14 слів головоломки по темі «Земля на плані та карті» (тільки по горизонталі)

П

А

Р

А

Л

Е

Л

І

О

Л

Ї

М

Е

Р

И

Д

І

А

Н

И

Л

Ю

Д

П

Л

А

Н

Ф

Г

Я

Ш

И

Р

О

Т

А

М 

А

Л

А

А

К

О

М

П

А

С

Е

Й

Р

З

Д

К

А

Р

Т

А

П

Т

О

Н

П

А

Я

К

А

Т

Л

А

С

А

З

И

М

У

Т

А

Т

Л

Д

Ю

М

А

С

Ш

Т

А

Б

Б

Л

П

О

Л

Ж

Ш

У

К

Ф

С

О

Р

Е

В

Е

К

В

А

Т

О

Р

К

О

О

Р

Д

И

Н

А

Т

И

М

А

П

Р

О

Е

К

Ц

І

Я

О

Г

Л

О

Б

У

С

Р

О

Н

В

Е

Р

Д

О

В

Г

О

Т

А

 

Список слів: масштаб, карта, меридіани, атлас, компас, екватор, паралелі, азимут, план, широта, довгота, координати, глобус, проекція. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Знайди і обведи 23 слова головоломки по темі «Атмосфера» (тільки по горизонталі).

Р

К

Л

І

М

А

Т

Д

Ю

Р

П

О

Ц

Ч

Ф

Л

Ю

Г

Е

Р

О

Н

А

П

К

О

Л

П

О

Г

О

Д

А

Я

Х

М

А

Р

Н

І

С

Т

Ь

В

Т

Р

О

П

О

С

Ф

Е

Р

А

И

У

І

Р

М

А

В

І

Т

Е

Р

Т

Ф

М

Е

З

О

С

Ф

Е

Р

А

Ь

Г

І

Г

Р

О

М

Е

Т

Р

С

А

З

І

Т

К

У

О

П

А

Д

И

І

С

Т

Р

А

Т

О

С

Ф

Е

Р

А

П

О

Я

С

  Л

І

С

Т

И

С

К

Т

Б

А

Р

О

М

Е

Т

Р

Д

А

І

З

О

Б

А

Р

И

Б

Р

И

З

Т

Е

М

П

Е

Р

А

Т

У

Р

А

А

Т

М

О

С

Ф

Е

Р

А

Т

І

Х

М

А

Р

И

М

У

Д

О

Щ

Р

Н

Г

В

О

Л

О

Г

І

С

Т

Ь

У

П

Р

О

Г

Н

О

З

Д

О

Ч

С

Н

І

Г

Л

І

Г

Р

А

Д

Й

 

Список слів: стратосфера, гігрометр, клімат, опади, погода, вітер, хмарність, атмосфера, флюгер, мезосфера, тропосфера, температура, пояс, тиск, барометр, ізобари, бриз, вологість, хмари, дощ, сніг, град, прогноз.  

 

                              

 

 

 

 

 

Знайди і обведи 17 слів головоломки по темі «Гідросфера» (тільки по горизонталі).

В

А

А

Й

С

Б

Е

Р

Г

И

Д

Д

Е

О

С

Т

Р

І

В

Т

Б

А

З

А

Т

О

К

А

Ю

Л

Я

К

А

Т

П

Р

О

М

І

Л

Д

Е

Р

Р

І

Ч

К

А

Н

Е

П

Р

О

Т

О

К

А

Д

О

Б

М

О

Р

Е

Т

О

З

Е

Р

О

Л

І

О

К

Е

А

Н

И

Б

О

В

І

Д

П

Л

И

В

Е

Г

Д

А

А

К

В

А

Т

О

Р

І

Я

П

І

В

О

С

Т

Р

І

В

У

Т

У

К

Б

О

Л

О

Т

О

Р

С

Е

Т

И

Х

В

И

Л

Я

Т

Ц

У

Н

А

М

І

Ж

О

Н

И

Н

У

Т

И

Т

Е

Ч

І

Я

К

П

Р

И

П

Л

И

В

У

Т

И

 

Список слів: протока, айсберг, затока, річка, острів, проміле, океан, акваторія, море, півострів, озеро, болото, хвиля, цунамі, течія, приплив, відплив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайди і обведи 17 слів головоломки по темі «Літосфера» (тільки по горизонталі)

У

З

Е

М

Л

Е

Т

Р

У

С

Т

У

Г

А

П

О

Р

В

У

Л

К

А

Н

М

Г

Е

Й

З

Е

Р

І

Р

Н

Е

К

Я

Д

Р

О

 

П

Л

И

Т

У

М

А

Т

Е

Р

И

К

П

А

Р

Т

Р

А

М

А

Н

Т

І

Я

Н

Е

А

С

Т

Е

Н

О

С

Ф

Е

Р

А

Д

М

І

Н

Е

Р

А

Л

И

Ц

Я

Ф

У

К

Ш

Е

Л

Ь

Ф

І

М

А

Г

О

Р

И

З

О

Н

Т

А

Л

І

Т

Р

І

В

Н

И

Н

А

М

І

Т

Ч

Е

Н

В

И

С

О

Ч

И

Н

А

У

Г

О

Р

И

П

Р

О

Д

Е

Ц

Б

Н

И

З

О

В

И

Н

А

П

А

Е

П

І

Ц

Е

Н

Т

Р

М

Е

Р

В

У

Р

В

О

Г

Н

И

Щ

Е

Л

 

Список слів: землетрус, вулкан, гейзер, плита, материк, мантія, ядро, астеносфера, мінерали, горизонталі, рівнина, височина, низовина, гори, шельф, епіцентр, вогнище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Знайди і обведи 21 слово головоломки по темі «Євразія» (тільки по горизонталі).

Б

Е

Н

Г

А

Л

Ь

С

Ь

К

А

Р

Б

А

С

Е

Р

Е

Д

З

Е

М

Н

Е

Т

И

Р

О

Б

І

Й

С

К

А

Й

С

Ь

К

А

Д

Ж

О

М

О

Л

У

Н

Г

М

А

Е

Н

Г

Е

К

Л

А

Р

Е

А

Л

Ь

П

И

Т

Ш

С

І

А

М

С

Ь

К

А

С

И

Р

О

Д

Е

Ж

Н

Ь

О

В

А

М

А

Т

Р

Н

П

А

Р

Н

О

Х

О

Т

С

Ь

К

Е

Б

А

Б

О

Т

Н

І

Ч

Н

А

К

А

Т

Р

Б

А

Л

Т

І

Й

С

Ь

К

Е

П

Р

Н

Л

О

Г

Р

А

З

О

В

С

Ь

К

Е

Ю

А

П

І

В

Н

І

Ч

Н

Е

Б

О

Р

Ж

Т

О

Р

Л

І

С

Ч

О

Р

Н

Е

К

Я

Н

О

А

Д

Е

Н

С

Ь

К

А

Д

Е

Ц

Б

О

С

Ф

О

Р

  Л 

І

К

О

Р

Е

Я

К

І

Н

Д

О

К

И

Т

А

Й

Т

О

Д

К

К

А

В

К

А

З

І

Я

Н

О

Р

Д

К

У

К

А

Р

П

А

Т

И

Т

Е

Р

О

Н

А

Ф

У

Д

З

І

М

А

Т

Р

О

Г

 

Список слів: Ботнічна, Бенгальська, Середземне, Азовське, Біскайська,

Альпи, Охотське, Дежньова, Джомолунгма, Балтійське, Гекла, Сіамська, Північне, Чорне, Аденська, Босфор, Корея, Індокитай, Кавказ, Карпати, Фудзіяма.

 

 

 

 

 

 

 

7 слів головоломки по темі «Північна Америка» (тільки по

горизонталі).

М

Е

К

С

И

К

А

Н

С

Ь

К

А

Н

Я

К

О

Р

Д

И

Л

Ь

Є

Р

И

Н

Р

К

А

Л

І

Ф

О

Р

Н

І

Я

Ф

Д

Д

П

Т

Л

А

Б

Р

А

Д

О

Р

Щ

Т

Ц

Р

Г

У

Д

З

О

Н

О

В

А

Ф

О

К

Ї

Ї

І

Г

А

П

Р

К

У

Б

А

М

Т

С

К

О

К

П

Р

Н

Г

Л

О

Ш

Д

О

Г

Р

Е

Н

Л

А

Н

Д

І

Я

Ь

Т

І

М

Е

Р

Ч

І

С

О

Н

А

Л

О

Д

І

С

У

М

А

Р

Я

Т

О

М

Е

Р

Д

І

Н

Ь

Ю

Ф

А

У

Н

Д

Л

Е

Н

Д

Д

Ф

У

Я

М

А

Й

К

А

 

 

 

 

 

Е

К

В

А

У

О

Л

А

Л

Я

С

К

А

Л

А

В

Р

Е

Н

Т

І

Й

С

Ь

К

А

К

Ю

К

А

Т

А

Н

П

Р

И

Т

У

Н

М

А

А

П

П

А

Л

А

Ч

І

К

О

Г

Ш

О

Т

А

Ф

Л

О

Р

И

Д

А

Л

І

 

Список слів: Куба, Кордильєри, Каліфорнія, Гудзонова, Мексиканська, Гренландія, Лабрадор, Мерчісон, Мар’ято, Аляска, Ньюфаундленд, Ямайка, Флорида, Аляска, Юкатан, Лаврентійська, Аппалачі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 слів головоломки по темі «Південна Америка» (тільки

по горизонталі).

П

А

Н

А

М

С

Ь

К

И

Й

Ж

Е

П

К

А

Р

И

Б

С

Ь

К

Е

Р

Ю

Н

Р

А

К

О

Н

К

А

Г

У

А

Т

Ю

Ц

Н

Ш

І

А

М

А

З

О

Н

С

Ь

К

А

Л

Т

О

Р

І

Н

О

К

С

Ь

К

А

Д

У

Г

Ш

К

О

Т

О

П

А

Х

І

А

К

А

Ф

Р

О

У

Е

Р

Д

І

Г

О

Р

Н

В

К

А

Д

П

А

Р

І

Н

Ь

Я

С

О

Н

Г

К

Х

Г

А

Л

Л

І

Н

А

С

Є

Ю

Д

Р

Е

Й

К

А

О

Р

Л

А

Н

Б

У

Л

Ф

О

Л

К

Л

Е

Н

Д

С

Ь

К

І

О

Р

Б

Р

А

З

И

Л

Ь

С

Ь

К

Е

А

Г

В

І

А

Н

С

Ь

К

А

Л

І

Т

Ч

Ю

Й

Ф

П

Г

А

Н

Д

И

Я

Л

Е

М

А

Г

Е

Л

Л

А

Н

О

В

А

Б

У

Л

Ь

Ю

Л

Ь

Я

Л

Ь

Я

К

О

К

О

 

Список слів: Амазонська, Панамський, Магелланова, Котопахі, Аконкагуа, Дрейка, Галлінас, Орінокська, Анди, Карибське, Фроуерд, Паріньяс, Горн, Фолклендські, Бразильське, Гвіанське, Льюльяльяко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 слів головоломки по темі «Африка» (тільки по

горизонталі).

У

Л

А

Л

Ь

М

А

Д

І

З

Ш

А

І

Н

І

Я

Й

А

Д

Е

Н

С

Ь

К

А

Н

У

Р

М

О

М

А

Д

А

Г

А

С

К

А

Р

А

Л

Г

І

Б

Р

А

Л

Т

А

Р

С

Ь

К

А

О

П

О

Н

Г

В

І

Н

Е

Й

С

Ь

К

А

Д

А

Р

К

И

Ь

С

О

М

А

Л

І

М

О

Ф

К

С

Е

Р

Е

Д

З

Е

М

Н

Е

Л

У

Ц

С

У

Е

Ц

Ь

К

И

Й

П

А

Т

К

А

К

У

М

О

З

А

М

Б

І

Ц

Ь

К

А

М

И

П

А

Н

Т

О

Л

А

А

Т

Л

А

С

И

М

К

І

Л

І

М

А

Н

Д

Ж

А

Р

О

К

Н

Т

Е

Д

Р

А

К

О

Н

О

В

І

М

У

Р

П

О

Л

Т

О

К

А

П

С

Ь

К

І

К

А

Н

Е

Ф

І

О

П

С

Ь

К

Е

Т

Е

В

О

Р

У

К

Ч

Е

Р

В

О

Н

Е

Е

Г

Ж

І

К

О

Р

И

С

А

Т

І

Б

Е

С

Т

І

Н

 

Список слів: Гібралтарська, Альмаді, Суецький, Середземне, Аденська, Гвінейська, Мадагаскар, Сомалі, Мозамбіцька, Кіліманджаро, Атлас, Червоне, Драконові, Капські, Ефіопське, Тібесті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайди і обведи 13 слів головоломки по темі «Австралія» (тільки по горизонталі).

К

А

Р

П

Е

Н

Т

А

Р

І

Я

М

Р

І

Т

А

С

М

А

Н

О

В

Е

І

А

Р

А

Ф

У

Р

С

Ь

К

Е

Т

Е

Т

Е

П

К

О

С

Ц

Ю

Ш

К

О

Ф

А

Т

А

С

М

А

Н

І

Я

П

А

Р

У

Ц

Е

Н

Т

Р

А

Л

Ь

Н

А

Д

Б

А

Й

Р

О

Н

Т

Р

О

М

І

Й

Т

Е

Р

Й

О

Р

К

Н

О

Д

У

К

Ф

Т

О

Р

Р

Е

С

К

А

Е

Й

Р

Б

О

Д

У

Ф

Л

І

Н

Д

Е

Р

С

К

І

М

Ю

Р

Р

Е

Й

Л

Ю

Б

П

К

К

О

Р

А

Л

О

В

Е

Т

І

С

 

Список слів: Карпентарія, Тасманове, Арафурське, Косцюшко, Тасманія, Центральна, Байрон, Йорк, Коралове, Торрес, Фліндерс, Ейр, Мюррей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайди і обведи 12 слів головоломки по темі «Антарктида» (тільки по горизонталі).

О

В

Е

Д

Д

Е

Л

Л

А

Д

О

Н

А

Н

Т

А

Р

К

Т

И

Ч

Н

И

Й

Л

А

Р

О

С

С

А

З

А

Р

О

Б

С

К

О

Т

Т

К

Е

Т

Р

О

К

У

Б

О

Л

К

А

М

У

Д

С

Е

Н

Ф

Ф

В

І

Н

С

О

Н

Т

Р

И

К

У

В

І

Т

П

І

Н

Г

В

І

Н

Л

І

Б

А

Л

Ь

Б

А

Т

Р

О

С

Т

О

П

А

Р

А

Т

Ю

Л

Е

Н

Ь

Ф

І

Е

Е

Р

Е

Б

У

С

І

Н

О

Р

К

Т

Р

И

Н

Е

К

М

А

Р

Т

И

Н

Б

Е

Б

А

К

Л

А

Н

Л

Ю

Д

О

 

Список слів: Антарктичний, Ведделла, Росса, Скотт, Амудсен, Вінсон, Пінгвін, Альбатрос, Тюлень, Еребус, Мартин, Баклан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тема. Розвиток географічних знань про Землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

1. Винайшов сонячний годинник (Анаксімандр)

4. Вважається творцем картографії (Птолемей)

8. Наука, що вивчає географічну оболонку Землі, її просторову природу, зв’язки між природним середовищем і діяльністю людини (Географія) По вертикалі:

2.   Здійснив першу навколосвітню подорож (Магеллан)

3.   Наука, що вивчає, створює і використовує картографічні твори

(Картографія)

5.   Створив велику працю «Географія» в 17 книжках (Страбон)

6.   14 грудня 1911 року підкорив Південний полюс (Амудсен)

7.   Дав назву географії та обчислив коло Землі (Ератосфен) 9. Заснував Ліцей, у якому головним методом навчання природи застосовував спостереження (Арістотель)

 

 

 

 

 

 

Тема. Земля на плані і карті

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

2. Ступінь зменшення довжини ліній на карті, плані чи глобусі порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні (Масштаб)

4. Зменшене узагальнене зображення Землі, побудоване в певному масштабі з урахуванням кулястості Землі (Карта)

6. Лінії на глобусі і карті, що проходять з півночі на південь (Меридіани) 9. цілісні систематизовані зібрання різних карт (Атлас) По вертикалі:

1. Прилад, що вказує напрям північ-південь (Компас)

3. Початок відліку географічної широти (Екватор)

5. Лінії, проведені на глобусі чи карті паралельно до екватора (Паралелі)

7. Кут між напрямом на північ і напрямом на обраний об’єкт (Азимут) 8. Креслення невеликої ділянки місцевості, виконане за допомогою умовних знаків й у великому масштабі (План)

 

 

 

 

 

 

Тема. Літосфера

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9