Збірник логічних вправ

Про матеріал
У збірнику розміщені логічні вправи творчого характеру, пов’язані з програмовим матеріалом 8-го класу і спрямовані на формування в учнів навичок самостійної роботи і таких методів розумової діяльності, як аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, конкретизація. Призначено для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.
Перегляд файлу

image

 

Розглянуто та схвалено методичною радою спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів м. Бердичева

Житомирської області. Протокол засідання №2 від 18.11.2016 р.

 

 

 

 

 

Автор : Сорокіна Ірина Миколаївна, вчитель математики вищої категорії 

 

 

 

 

 

Збірник з алгебри відповідає новій програмі з математики.

У збірнику розміщені логічні вправи творчого характеру, пов’язані з програмовим матеріалом 8-го класу і спрямовані на формування в учнів навичок самостійної роботи і таких методів розумової діяльності, як аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, конкретизація.

Призначено для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.

 

Інформаційний лист

 

imageСорокіна Ірина Миколаївна

Дата  народження : 26.05.1963

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»

(2013р.)

Адреса: м. Бердичів, вул. Є. Старікова, 1

                                                         Контактний телефон: 0962476124

 

   

 

 

Адреса досвіду: Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів м. Бердичева Житомирської області

Директор школи: Савченко Лідія Василівна Телефон : (04143)2-50-62 mail: berd.school_8@ukr.net

Автор досвіду: Сорокіна І. М.

Тема досвіду: збірник логічних вправ з алгебри для 8 – го класу.

Короткий зміст: У збірнику розміщені логічні вправи творчого характеру, пов’язані з програмовим матеріалом 8-го класу і спрямовані на формування в учнів навичок самостійної роботи і таких методів розумової діяльності, як аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, конкретизація.

 

 

 

 

 

Передмова

Математика, як відомо, наука, що потребує доведення. Однак це тільки одна із її сторін. Перш ніж провести доведення, потрібно здогадатись про ідею, що лежить в його основі, потрібно співставити спостереження і слідувати аналогіям. Результат творчої роботи математика – доказові міркування, доведення. Але доведення розкривається за допомогою міркувань, за допомогою здогадок.

Задачі які пропонуються в даному збірнику, допоможуть оволодіти навичками міркувань, які ведуть до математичного відкриття. Для їх розв’язання, крім знань відповідного розділу шкільної математики, потрібні спостережливість, уміння порівнювати, проводити аналогії, узагальнювати, робити висновки і обґрунтовувати їх.

 

Зразки розв’язування вправ.

image

Розв’язання. Точка А має координати (4;1). Рівняння, яке записано правіше, має корені х1= 4, х2= 1. Отже, потрібно скласти квадратне рівняння, коренями якого є координати точки В (- 3; 2).

Відповідь: х2 + х – 6 = 0.

2. Вставте пропущений запис.

image                                 y 2x               

 

x2

 

y

image                             2x3 

 

          ?

Розв’язання. Нерівність, яка записана справа у верхній стрічці, являється областю визначення функції, записаної зліва.

Відповідь: x1,5 .

 

1.                                                                                                                                                                                                                                           Знайдіть пропущений запис.

4O24    

2223

 a2 bc2

 

 ?

                 

2.                                                                                                                                                                                                                                           Знайдіть пропущений запис.

 

2a4b3  4x57 

8a12b9

5a2bc7  62x2 

 ?

 

3.                                                                                                                                                                                                                                           Вставте пропущене число.

image  

x3 8

image

x2 4x4

 

 

 

 

image 

?

 

4.                                                                                                                                                                                                                                           Які з даних виразів є зайвими?

  a15b, a13b4,  a10b5, a11b7, a9b10, a10b5

 

 

5.                                                                                                                                                                                                                                           Вставте пропущений вираз.

 

image

 abacbc

 image

                                             a2 b2            

 

 

 

image 

?

 

6.                                                                                                                                                                                                                                           Вставте пропущене число.

image

 

 

7.                                                                                                                                                                                                                                           Вставте

пропущений вираз

 

 

 

6  a3b 

2a5b 

4a8b

 x

image 

          x y                     

 

 

 

y

image

xy                          

                     ?

 

 

8.                                                                                                                                                                                                                                           Вставте

image

 

 

 

9.                                                                                                                                                                                                                                           Вставте пропущений рисунок.

 

 

 

 

 

 

 

 

  3a2b                        ab4                   

               

 image 

 ?

 

10.                                                                                                                                                                                                                                     Вставте пропущений рисунок.

 

 

  5x4 3x2

 image   image

 3                 2

image 

 

   3x168x36

 

  ?           

11.                                                                                                                                                                                                                                     Знайдіть пропущене число.

image

 

12.                                                                                                                                                                                                                                     Знайдіть пропущений рисунок.

 

  3x 2y 4,

                   

  2xy 5.

  5x3y 2,

                  

  7xy 8.

 

 

image

 

 

image

?

 

 

13.                                                                                                                                                                                                                                     Вставте пропущений вираз.

 

imageimage                                           

 

image

 

         4xy             4xy      

 x imagex y yx imagexy y

 

  ?

 

14.                                                                                                                                                                                                                                     Вставте пропущений вираз

image

 

15.                                                                                                                                                                                                                                     Вставте пропущений рисунок.

 

 

                                                          152x

                                              yimage 

                                                                       7

                                                         193x

                                              yimage 

                                                                   10

 

 

 

 

image 

  ?

 

16.                                                                                                                                                                                                                                     Вставте пропущене число.

 

 154b 

3b113 

 

 

1

 

5b1 

 

83b2 

 

   ?

 

17.                                                                                                                                                                                                                                     Вставте пропущене число.

image

 

18.                                                                                                                                                                                                                                     Вставте пропущений вираз.

 

1963 

 

 

 

 

1,963103

x3 2x1

 

 

 

 

     ?

19.                                                                                                                                                                                                                                     Вставте пропущений вираз.

 

 

4 1057   63 b7c3   

 

51022  81034 9bc2    ?

20.      Вставте пропу

щений вираз.

26 5000     2,65105 b2 b1b3     ?

 

21.                      Вставте пропущений вираз.

 

  9a4 

 

    5ab6 

 45a5b6

 

 71024

 

 8108 

     ?

 

22.                      Вставте пропущений запис.

 

image                5x

 

 

 

x5 

 

image                x7

 

 

 

     ?

 

23.                      Вставте пропущений запис.

1, 4, 9, 25, …           

 

yx2

1, 8, 27, 64, 125, …

 

     ?

 

24.                      Вставте пропущене число.

image

 

25.                      Вставте пропущене число.

image

 

26.                      Вставте пропущений запис.

image

27.                      Вставте пропущені записи. 

                

 

 

 

     image 

28.                     

image

Вставте пропущений вираз.

image

 

29.                      Вставте пропущений вираз.

 

     image                                                                               image

 

30.                      Вставте пропущене число.

image

 

31.                      Вставте пропущене число.

image

 

32.                      Вставте пропущене число.

           x2 5x60

 

 

 

 

13

           x2 6x80

           

 

 

 

20

          x2 2x30

   

  

 

 

 ?

33.                      Вставте пропущений запис.

image

 

34.                      Вставте пропущений вираз.

                           a2 b2                       

 

a3 b3          

 

 

ab

                      2x2 7x3 

 

 

10x2 x2

 

 

       ?

35.                      Вставте пропущений запис.

 3x57

 

 

72x5

 

a2 5a4

 

8x26

 

 

 

95x24

 

                ?

36.                      Вставте пропущений запис.

3a2b2 

 

 

4ab7

 

 

12a3b12

image5 a     

 

 

image3 a

 

       

                ?

37.                      Вставте пропущений запис.

a 7

                   

 

 

a3

                

 

 

a4

image             15 5

 

 

image31     

 

 

?

38.                      Вставте пропущений вираз.

image

 

39.                      Вставте пропущений вираз.

image

 

 

 

40.                      Вставте пропущений вираз.

 

 a3 ab2

 

a3 ba2                        

ab

image

a

 

x2 x6

       

 

x2 2x3                   

                       ?

        

41.                      Вставте пропущений вираз.

       

 x2 6x8 

x2 4x12

x4

image

x6

 

a9b

                                     

ab8

                                                 

                       ?

42.                      Вставте пропущений вираз.

image

 

43.                      Вставте пропущений вираз.

 a2 a

                       

 

 abb

 

a

image

b

 x2 6x 5

 

x2 3x2

 

?

44.                      Вставте пропущений вираз.

image

45.                      Вставте пропущений вираз.

image

 

46.                      Вставте пропущений вираз.

image

 

47.                      Вставте пропущений вираз.

 3a5b                          

      

 

3x75 

81a20b4

 2a7bc3 

 

82x2                    

                ?           ?

48.                      Вставте пропущений вираз.

 

5x 3y25

3x2y4                                                

x2 3x 10

3x2y8

5x3y7                                                 

                                ?           ?

 

49.                      Вставте пропущений запис.

image

50.                      Вставте пропущений вираз.

cn3

      

 

 

cn5

      

 

c8

5a9b16

                 

 

a8b20 

 

?           ?

 

Відповіді до логічних вправ.

x2 2x4

image

        1.                (abc)(a + b + c). 2. 25a4b2c14.          3.          x2 .

imageimageimage                                                          10 b5.            5. a1cb .    6. 73 .        7. xx22 yy22 .

        4.                          a

8.                                                            10.          

9.                                                            Квітка з трьома пелюстками       .         10. image

                                        12. 

imageimagea2

13.                                x2 y2 .             14. b .              15.                 16. 11. 17. 18.

18.                                          x4 x3 2x2.                                      19. 7b6c.

                                                    20. b3 2b2 2b3.                            21. 5,61033.

22.                     x7.             23. yx3.            24. 16.                   25. image .

a

26.                                            image.

ab

27.                                            imagea-3, a18.         28. a3.                    29. 4 2 .                 30. 24.

                             31. 2image.

32.      10. a2 3a3.

 

33. x2 2x4.

34. 2x1

35.

imageimage36.                    15a8 .                37. 5 .                     38. yx2 6x8.

39.3

                                            x2                      a8

image

image

40.x1 .  41. b7 .                   42. 16a4b3c-4.         43. imagex5 . x2

44.   a9.

45.   x2 14x40 .  46. 1.  47. 8a21b3c9.  48.  x2x-2.

image     2                         5a

          .            50. image4 .

     5                          b

 

Зміст

Інформаційний лист …………………………………………………………… 1

Передмова ……………………………………………………………………… 2

Зразки розв’язування вправ ……………………..…………………………….. 3

Задачі №1 - № 50 ……………..………………………………………………….4

Відповіді до задач ……………………………...……………………………… 20

 

pdf
Додано
16 лютого 2023
Переглядів
188
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку