Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Оформлення документації. Особливості роботи з учасниками НВП, де навчається дитина з ООП

Про матеріал

Методичні рекомендації складені на основі досвіду роботи практичного психолога і призначені для фахівців психологічної служби ЗНЗ, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами на інклюзивній формі навчання.

Матеріал містить:

 • зразок програми індивідуального психологічного супроводу;
 • зразок щоденника спостережень за дитиною в навчальному закладі;
 • зразки характеристик на учнів, які навчаються за інклюзивною формою навчання;
 • звіт про здійснення психологічного супроводу учня;
 • рекомендації педагогам та асистентам, які працюють з дітьми з ООП (за матеріалами Цвітенко Віри Миколаївни);
 • анкета для педагогічних працівників "Ставлення до інклюзивної освіти";
 • анкета для опитування батьків дітей з ООП, які навчаються в класах ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання;
 • пам'ятка для учнів "Як висловити свою підтримку людям з обмеженими можливостями".


Перегляд файлу

Здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Оформлення документації. Особливості роботи з учасниками навчально-виховного процесу, де навчається дитина з ООП

 

Методичні рекомендації для практичних психологів, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах

 

З досвіду роботи практичного психолога

Лавківської ЗОШ І-ІІ ступенів

Лалакулич Марини Михайлівни

 

Здійснення інклюзивної освіти потребує організації належного психолого-педагогічного супроводу усіх учасників освітнього процесу.

У розв’язанні певних завдань у системі інклюзивної навчання вирішальну роль відіграє, насамперед, психологічна служба кожного конкретного закладу освіти. Зокрема, практичний психолог сприяє розвиткові соціальних умінь, пізнавальної сфери школярів, а також надає належну моральну підтримку сім’ям дітей. Шкільний психолог є експертом у проведенні як оцінювання розвитку, так і перспектив ситуації найближчого розвитку. Він розробляє індивідуальні або групові рекомендації для учасників навчально-виховного процесу, бере участь у розробці навчальних планів.

Крім планів проведення корекційно-розвиткових занять (якщо їх проводить психолог) психолог повинен розробити індивідуальну програму психологічного супроводу; вести щоденник спостережень за дитиною в навчальному заклад; за результатами спостереження та психологічної діагностики спільно з іншими учасниками навчально-виховного процесу скласти характеристику на дитину; подати звіт про здійснення психолого-педагогічного супроводу учня (за запитом).

 

Індивідуальна програма супроводу (ДОДАТОК А) є складовою індивідуального навчального плану. Розробляється практичним психологом та соціальним педагогом закладу (якщо в навчальному закладі є посада соціального педагога). В індивідуальній програмі вказується мета та завдання супроводу, а також планування роботи психологічної служби за напрямками діяльності.

Щоденник спостережень (ДОДАТОК Б) за дитиною в навчальному закладі. Щоденник заповнюється психологом на основі спостережень за дитиною під час навчально-виховного процесу і корекційно-розвиткових (корекційно-розвивальних) занять, експертної оцінки педагогів/асистента вчителя навчальної діяльності та особливостей поведінки учениці під час уроків та перерв, бесід з дитиною, однокласниками, батьками (опікунами).

Характеристика на учня (ДОДАТОК В). Психолог бере участь у складанні розгорнутої психолого-педагогічної характеристики на дитину та її індивідуального плану розвитку. Психолого-педагогічна характеристика може складатися за різноманітними запитами для вирішення досить складних  та різних питань. Адміністрацію навчальних закладів може цікавити можливість дитини щодо навчання, соціальної адаптації в межах шкільних колективів та інше. Спеціалістів служби у справах дітей цікавить психологічні особистісні характеристики, основні потреби дитини та рівень їх задоволення, особливості характеру, поведінки, схильності до певних видів  діяльності, протиправної поведінки та інше. Психолог складає психолого-педагогічну характеристику у співпраці з соціальним педагогом, медсестрою, класним керівником та іншими педагогами. У психолого-педагогічній характеристиці, що подається в інші організації, не повинні використовуватися спеціальні психологічні терміни і поняття, а також  складні наукові вислови. Результати викладаються в узагальненою вигляді з акцентом на позитивні якості дитини. Для складання психолого-педагогічної характеристики можна використовувати результати спостереження, бесід, діагностичних обстежень.

Звіт про здійснення психолого-педагогічного супроводу учня (ДОДАТОК Г). Так само як і характеристика може надаватися за різноманітними запитами в різні організації.

 

Як вже було зазначено, психолого-педагогічний супровід передбачає освітньо-просвітницьку роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Одними з заходами просвітницької роботи є надання рекомендацій педагогам та батькам (опікунам), анкетування дітей та дорослих, проведення інформаційно-корекційної роботи з учнівським колективом, де навчається дитина з ООП.

 

Рекомендації педагогам та асистентам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами (ДОДАТОК Д). Це рекомендації, які стосуються як методів та особливостей організації навчального процесу, так і рекомендації стосовно оптимізації стосунків в учнівському колективі, формування позитивного ставлення до дитини з ООП.

Анкетування педагогів та батьків (ДОДАТОК Е,Ж) спрямоване на виявлення ставлення до інклюзивної освіти, а також визначення готовності здійснювати навчання в умовах інклюзивної освіти.

Поширення пам’яток як  спосіб підвищити рівень знань (ДОДАТОК З) школярів про особливості життя людей з обмеженими потребами та показати, що незалежно від віку можна розвивати навички співіснування, моральної підтримки та посильної допомоги людям з інвалідністю можна за допомогою виховних годин, тренінгових занять, просвітницької роботи тощо.

 

 

 

ДОДАТОК А

 

        «Затверджено»:                                                                     «Погоджено»:

  Директор Лавківської ЗОШ                                             Заступник директора з НВР     

  І-ІІ ступенів                                                                       Лавківської ЗОШ І-ІІ ступенів

  ___________ Л. П. Васьо                                                  ___________ В. В. Скоблей

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА

 ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

учениці 7-го класу ПІБ

(інклюзивна форма навчання)

на 2016-2017 навчальний рік

 

 

 

 

Мета психологічного супроводу: створення комплексної системи психолого-педагогічних та психокорекційних умов, які б сприяли адаптації, реабілітації і самореалізації дитини.

Завдання:

 1. Недопущення появи у дитини психопатологічних рис особистості під впливом особливих умов її розвитку.
 2. Недопущення затримки не тільки в набутті знань, а й у розвитку  особистості, запобігання інфантилізму.
 3. Компенсація наявних дефектів шляхом активізації аналізаторів зберігання.
 4. Проведення просвітницької роботи з іншими дітьми та педагогами школи щодо формування адекватного ставлення до них.
 5. Оптимізація спілкування дитини з однолітками, батьками, педагогами.
 6. Допомога дітям в опануванні системи відносин зі світом і самим собою.
 7. Розробка і впровадження корекційно-розвивальної роботи як умови успішного навчання і розвитку.

 

 

 

 

 

 

Планування за напрямками діяльності:

 

Терміни

З ким

Спрямованість заходу

Вид роботи

1

Вересень, травень.

ПІБ учня

Дослідження особливостей пізнавальної, мотиваційної, емоційно-вольової, поведінкової сфер.

Діагностика

2

Протягом року

ПІБ учня

Корекція та розвиток пізнавальної сфери.

Корекція (Корекційна робота з підвищення рівня пізнавальних процесів)

3

Протягом

ПІБ учня

Корекція та розвиток мотиваційної, емоційно-вольової, поведінкової сфер.

Корекція (Розвиток мотиваційної, емоційно-вольової, поведінкової сфер)

4

Протягом року

Вчителі

Ознайомлення педагогів з особливостями організації навчального процесу з дитиною, яка навчається за інклюзивною формою, формування позитивної навчальної мотивації.

Прогностика (консультування)

5

Протягом року

Вчителі, вчитель-асистент, класний

керівник

Консультування з приводу профілактики негативних психічних станів у дитини, попередження виникнення шкільного буллінгу по відношенню до дитини.

Профілактика (консультування)

6

Протягом року

Батьки

(опікуни) учня

Консультування стосовно виховання та навчання дитини

Прогностика (консультування)

 

7

Протягом року

Учні класу

Робота з іншими дітьми, спрямована на формування позитивного ставлення до учениці

Прогностика (виховні заняття, психологічна просвіта)

 

 

 

 

 

     Практичний психолог                                                                   Лалакулич М. М.

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б

 

Лавківська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

 

        «Затверджено»:                                                                     «Погоджено»:

  Директор Лавківської ЗОШ                                             Заступник директора з НВР     

  І-ІІ ступенів                                                                       Лавківської ЗОШ І-ІІ ступенів

  ___________ Л. П. Васьо                                                  ___________ В. В. Скоблей

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК СПОСТЕРЕЖЕНЬ

учениця 7-го класу

ПІБ

 (інклюзивна форма навчання)

 

на 2016-2017 навчальний рік

 

 

 

 

Практичний психолог

Лалакулич М. М.

 

 

 

МІСЯЦЬ_____________________________________

 

І. Особливості мотиваційної, пізнавальної, поведінкової, емоційно-вольової сфери дитини під час корекційно-розвивальних занят (експертна оцінка психолога)

 

Психолог: Лалакулич М. М.                                                 Дата:________________

 1. Чи охоче виконує запропоновані завдання? ______________________________

___________________________________________________________________

 1. При виконанні яких завдань відчуває труднощі?__________________________

___________________________________________________________________

 1. Які завдання вдаються дитині легко?___________________________________

___________________________________________________________________

 1. Як на зауваження дитина реагує?_______________________________________

___________________________________________________________________

 1. Чи старається виправляти помилки? ____________________________________

________________________________________________________________

 1. Який емоційний стан дитини під час корекційно-розвиткових занять?

___________________________________________________________________

 

ІІ. Особливості мотиваційної, пізнавальної, поведінкової, емоційно-вольової сфери дитини під час уроків (експертна оцінка педагогів/асистента вчителя)

Вчитель                                                                                   Дата:________________

 

 1. Які завдання даються дитині легко?_____________________________________

___________________________________________________________________

 1. Які завдання вдаються дитині важко? ___________________________________

___________________________________________________________________

 1. Чи виникають у дитини на уроках конфлікти з педагогами чи однокласниками? Якого характеру?_____________________________________

___________________________________________________________________

 1. Як реагує дитина на зауваження вчителя?________________________________

___________________________________________________________________

 1. Як реагує дитина на оцінювання її знань та здібностей на уроках?

___________________________________________________________________

 1. Чи виявляє активність на уроках?______________________________________

___________________________________________________________________

 1. Який у дитини емоційний стан на уроках?_______________________________

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Особливості мотиваційної, пізнавальної, поведінкової, емоційно-вольової сфери дитини (на основі опитування учня)

 

Учениця: ПІБ                                                                           Дата:________________

 1. Які предмети подобаються?___________________________________________

___________________________________________________________________

 1. Які предмети не подобаються?_________________________________________

___________________________________________________________________

 1. Які завдання вдаються легко?__________________________________________

___________________________________________________________________

 1. Які завдання вдаються важко?_________________________________________

___________________________________________________________________

 1. Як ставиться до оцінювання своїх здібностей та навичок педагогами?

________________________________________________________________

 1. Які емоції виникають з приводу зауважень до неї педагогами на уроках?

________________________________________________________________

 1. Чи виникають конфлікти у неї з якимось вчителями або учнями школи?

___________________________________________________________________

 1. Як проводить час вдома?______________________________________________

___________________________________________________________________

 1. Які домашні обов’язки виконує?_______________________________________

___________________________________________________________________

 

ІV. Особливості взаємостосунків з дорослими, однолітками                                                    (на основі спостережень за дитиною,                                                                                бесід з педагогами та однокласниками)

 

___________________________________________ Дата:________________

 1. З ким товаришує? З однокласниками чи іншими учнями школи? Якими?

___________________________________________________________________

 1. Якими справами займається на перервах?________________________________

___________________________________________________________________

 1. Які стосунки складаються з однокласниками?____________________________

___________________________________________________________________

 1. Який статус у дитини в класі?__________________________________________

___________________________________________________________________

 

V. Особливості поведінки дитини вдома                                                                                    (на основі бесід з батьками)

 

Батьки:                                                                                    Дата:________________

 1. Як дитина ставиться до навчальної діяльності? ___________________________

___________________________________________________________________

 1. Як дитина проводить вільний час?______________________________________

___________________________________________________________________

 1. Як ставиться до виконання домашніх обов’язків? (яких?)__________________

_________________________________________________________________________

ДОДАТОК В

 

Характеристика

ПІБ

03.10.2004 року народження                                                                                            

 с. …. вул. … , 25                                                                                             

  учениці 7 класу Лавківської ЗОШ І-ІІ ступенів

 

Іванова Мар’яна навчається в Лавківській школі з 2016 року за інклюзивною формою навчання. За час навчання дівчина виявила початковий рівень знань. Проявляє інтерес лише до окремих предметів. Навчальна діяльність на низькому рівні. Зазнає труднощів при оволодінні програмним матеріалом, виявляє недостатньо сформовані основні навчальні вміння та навички, низьку успішність. Ситуації успіху викликають у дитини позитивні емоції. Пізнавальні інтереси в навчальній сфері сформовані недостатньо. Тому часто буває на уроках пасивна, неуважна. Проявляє інтерес до художньої та спортивної діяльності.               Мар’яна не приймає активної участі в ході уроку, так як невпевнена у правильності своїх відповідей. В учениці словесно-логічне мислення розвинене не в повній мірі. Також уповільнене сприйняття і осмислення нового навчального матеріалу. Їй постійно потрібна організуюча допомога вчителя у вигляді навідних запитань, підказок. Самостійно застосувати вивчений матеріал на уроці не може.                                                                                                 

Загальне ставлення дівчини до школи позитивне. Іноді буває замкнутою. В класі має мало друзів. Надає перевагу спілкуванню з молодшими школярами. Однокласники до неї ставляться нейтрально. Дівчина не вступає в конфлікт з вчителями.                                           Для учениці характерними рисами характеру є чесність та вихованість, компромісний стиль поведінки в конфліктних ситуаціях, що передбачає формування в дитини установки на взаємні поступки в конфліктній взаємодії. Проявляє підвищену тривожність переважно в ситуаціях перевірки знань. В міжособистісній взаємодії схильна проявляти адекватні емоції. Дівчинка реально оцінює свої позитивні та негативні риси, можливості і досягнення. Частіше засуджує свої негативні вчинки, ніж виправдовує, з розумінням сприймає та погоджується з висловленими до неї зауваженнями, намагається виправляти недоліки.

 

23.01.2017.

 

Директор школи                                                            Васьо Л.П.

 

Класний керівник                                                    Пуйов І.І.

 

Психолог                                                                        Лалакулич М. М.

 

 

 

Характеристика

ПІБ

03.10.2006 року народження                                                                                            

 с. …. вул. … , 25                                                                                             

  учня 3 класу Лавківської ЗОШ І-ІІ ступенів

 

 Петров Петро Петрович навчається в Лавківській ЗОШ І-ІІ ступенів за інклюзивною  формою навчання з 01.09.2015 року. Учень виявляє достатній рівень мотивації до навчання, адекватно оцінює власні навчальні досягнення та демонструє бажання їх покращувати.                                                                                                                

В дитини середній рівень розвитку сприйняття предметів за формою, кольором, розміром, сформованості просторових та часових уявлень;  для прийому та переробки складної сенсорної інформації потребує досить тривалого часу.  Спостерігається максимальне напруження уваги на початку навчального заняття й подальше її зниження. Пам’ять характеризується зниженням продуктивності на перших спробах запам’ятовування; переважає зорова пам’ять над словесною. Учень демонструє пізнавальну активність під час виконання завдань за наочним зразком; при його відсутності виявляє деякі труднощі. Володіє операціями виключення, узагальнення, класифікації за такими наочними ознаками, як колір, форма, розмір, вид, категорія; вміє встановлювати логічну послідовність подій; спостерігається недостатня повнота і точність при виділенні істотних ознак явищ і предметів.                                                       

Дитина товариська, відкрита. Моральні орієнтири сформовані вірно. Емоції достатньо диференційовані, адекватні ситуації. Тривожну та агресивну поведінку не виявляє.                                                                                                                                                                        

Батьки приділяють багато уваги вихованню дитини відповідно до її індивідуально-вікових особливостей, цікавляться навчальними досягненнями учня та створюють належні умови для їх покращення.             

 

 

25.05.2015.

 

 

 Директор школи:                                                               Васьо Л. П

 

 Практичний психолог:                                                       Лалакулич М. М.

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Г

 

 

Лавківська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

 

Звіт про здійснення психолого-педагогічного супроводу

ПІБ   

учениці 7-го класу                                                                                 

 

Психологічний супровід учениці 7-го класу Петрової Мар’яни Петрівни здійснювався за такими напрямками діяльності, як психодіагностична, корекційно-розвивальна та профілактично-консультаційна робота з дитиною, консультаційна робота з іншими учасниками навчально-виховного процесу.             

Психодіагностична робота спрямована на виявлення особливостей пізнавальної, емоційно-вольової та мотиваційної сфер дитини для розробки відповідної програми психолого-педагогічного супроводу та соціально-психологічної адаптації дитини до нових умов шкільного середовища.                            

В ході діагностичного обстеження виявлені особливості пізнавальної, емоційно-вольової та мотиваційної сфери дали можливість виокремити коло основних проблем, на які були спрямована основна увага корекційно-розвивальної роботи, а саме: розвиток мисленнєвих операцій, словесно-логічного мислення, навчання дитини навичкам ефективної взаємодії з оточенням, способам поведінки в конфліктних ситуаціях, ознайомлення учениці з доступними методами врегулювання емоційного стану без шкоди для свого психічного здоров’я та збереження дружніх відносин з однокласниками та членами родини,  планування власного майбутнього в родині.  Профілактична робота індивідуальна та в групах спрямовувалася на попередження шкідливих звичок, інтернет-залежності.                                                                     

Результатами проведеної роботи за вище зазначеними напрямками стало усвідомлення дитиною ефективності конструктивних способів вирішення конфліктних ситуацій для збереження здорового психологічного мікроклімату як в школі, так і вдома; оволодіння дитиною методами психічної саморегуляції; вироблення образу власної особистості в майбутньому, що включає особистісну, міжособистісну  та професійну сфери. Мар’яна усвідомлює, що досягнення бажаного майбутнього можливе тільки за умов проживання в родині, оскільки там для неї створені відповідні духовні та матеріальні цінності.                                                                                                                               Попри досягнення вказаних результатів  відмічається і, як зазначає сама дитина, у неї іноді зникає бажання досягати своїх планів на майбутнє, хоча й розуміє, що, проживаючи поза родиною, втратить потенційні можливості до особистісного та професійного розвитку в подальшому. Втрату бажання до саморозвитку в родині пояснює тим, що іноді їй хочеться більше працювати важко, наприклад, у сільському господарстві, ніж виконувати посильні доручення для дітей її віку, які їй дають в теперішній сім’ї. Причиною цього ще є й те, як зазначає дівчинка, що вона часто сумує за друзями, з якими спілкувалася, ще не проживаючи в  родині. Через деякий час дитина знову виявляє прагнення до саморозвитку, до позитивних та безконфліктних взаємин з членами сім’ї. Іноді навіть хвастається своїми досягненнями у спілкуванні з іншими дітьми сім’ї.                                                                     

Також учениця в ході профілактичних консультацій виявляла негативне ставлення до шкідливих звичок. Особливу цікавість в ході індивідуального спілкування проявляла до виконання завдань на самодіагностику власних особливостей характеру, темпераменту, емоційно-вольової сфери.              

Пізнавальні інтереси в навчальній сфері у дівчини сформовані недостатньо. Тому часто буває на уроках пасивна, неуважна. З таких причин на уроках дівчинці організовується допомога вчителя у вигляді навідних запитань, підказок, оскільки дитині досить важко застосовує вивчений матеріал на уроці. На уроках педагогами часто створюються ситуації успіху, так як в учениці вони викликають позитивні емоції та підвищення впевненості.                                                                                                                                                          В родині, як зі слів Мар’яни, так і в ході бесіди з ПІБ, опікуном, зроблено висновок, що для дівчинки створюються відповідні умови для її гармонійного розвитку та безконфліктних взаємин між членами родини.                                                        

 

 

 

 

 

Характеристика видана для пред’явлення до Мукачівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

 

 

25.05.2017 р.

 

 

Директор школи                                                                       Васьо Л. П.

 

 

Психолог                                                                                   Лалакулич М. М.

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Д

 

Методичні рекомендації щодо використання учителями та асистентами  методів організації навчальної діяльності при роботі з дітьми, які навчаються за інклюзивною формою навчання в ЗНЗ

(за матеріалами

Цвітенко Віри Миколаївни)

 

Адаптація та модифікація навчального матеріалу залежить від психофізичних особливостей дитини, її віку. Кожен учитель, знаючи особливості своєї дитини з ООП, має розуміти і бачити, який із методів роботи є більш доцільним для застосування. Це наступні методи:

1. Постійна співпраця всіх учасників інклюзивного навчання.

2. Систематична співпраця з батьками.

3. Орієнтація навчального процесу на сильні сторони дитини.

4. Вхідне і вихідне тестування.

Двічі на семестр, на початку і в кінці, варто провести контрольну роботу з навчального матеріалу, з метою з’ясування рівня. Форму проведення вибирає вчитель: диктант, тести чи розгорнуті відповіді на питання тощо.

5. Мотивація навчання.

Перед будь-яким завданням дитині потрібно пояснити з якою метою ми це робимо, для чого це потрібно.

6. Формування вміння в учня з ООП сприймати звернення вчителя до класу як безпосередню вказівку до себе.

Досить часто діти з ООП, навчаючись у класі, не сприймають вказівки вчителя до класу. Вони потребують додаткового звернення до них особисто. З часом, якщо на це постійно звертати увагу учня, ця проблема зменшується.

7. Поступовість, покроковість та порційність у подачі навчального матеріалу.

Завдання на уроці давати від найпростішого, поступово ускладнюючи. Це дасть змогу побачити, який рівень складності завдань із даної теми і даного предмета дитина може виконати самостійно, а над якими ще треба працювати. Тільки після достатнього засвоєння попереднього матеріалу можна переходити до наступного.

8. Систематичне повторення попереднього матеріалу перед уроком.

9. Багаторазове повторення на уроці.

10. Виокремлення найважливішого.

11. Зосередження уваги на роботі з узагальненими поняттями.

12. Позитивна підтримка учня.

13. Зміна видів діяльності.

Діти, які швидко втомлюються, потребують змін видів діяльності. Наприклад, з письмової роботи на роботу над картинкою, зображенням або усне зв’язне мовлення на запропоновану тему тощо. Інколи доцільно дати дитині просто відпочити.

14. Переключення уваги.

15. Коригування об’єму, змісту завдань та часу на їх виконання.

Можна використати такі прийоми:

1) На алгебрі, геометрії, фізиці, хімії чи на іншому предметі, де розв’язуються задачі:

а) спростити задачу в ході розв’язання, якщо учень не справляється із завданням даного рівня або запропонувати задачу за зразком;

б) допомогти учню в оформленні записів, щоб він мав можливість уважно послухати хід розв’язання;

в) якщо учні розв’язують задачу на дошці і справляються швидше, то продиктувати йому оформлення записів або запропонувати продовжити розв’язання самостійно, збільшивши час на виконання.

2) На уроках української мови:

а) вибрати із вправи (діти класу пишуть речення повністю) необхідні слова і виписати (наприклад, іменники, прислівники, з апострофом, з не; це залежить від теми, яку вивчають);

б) перше речення із вправи виконує із класом повністю, далі вибіркова робота;

в) частину вправи – письмово, частину – усно;

г) письмове власне висловлювання, яке учні класу виконують за урок, з учнем з ООП можна на уроці попрацювати усно, склавши спочатку разом план, а потім розповідь учня за планом протягом уроку відшліфовується, коригується і пишеться тільки на чорновик, а дома переписує у зошит;

ґ) збільшити час на виконання вправи.

16. Конкретні і чіткі вказівки.

17. Контроль та коригування записів учня.

18. Робота в парах, в групах, залучення до співпраці учнів-помічників.

19. Формування навиків самостійності.

20. Робота учня біля дошки.

У дітей з ООП робота біля дошки, тобто перед класом, викликає страх. Варто розпочати із чергування. Далі просити записати дату на дошці. Потім на уроці можна викликати записати щось таке, що учень добре знає і впевнений у собі. Далі можна пропонувати розв’язати посильне завдання (можна зі сторонньою допомогою іншого учня чи вчителя). Лише після того, як учень із бажанням виконує попереднє доручення, можна ускладнювати наступне. Така форма роботи розвиває рішучість, впевненість в учня з ООП, він краще соціалізується.

21. Формування навиків роботи з тестовими завданнями.

Ефективною і більш доступною формою роботи є тестові завдання. Хоча часто і вони викликають в учнів труднощі. Має бути порційність і послідовність у складності. Не варто давати відразу багато завдань, це викликає в учня розгубленість. Можна запропонувати 2-3 завдання. Лише коли учень із ними справився, можна пропонувати наступне. Потрібно навчити як, із чого краще розпочинати таку роботу. Асистент може використовувати такий алгоритм послідовності дій учня.

 1. Знайди ключове слово у питанні.
 2. Ще раз уважно прочитай питання.
 3. Прочитай варіанти відповідей.
 4. Подумай.
 5. Якщо сумніваєшся, то ще раз уважно перечитай завдання.

Такі діти часто при читанні гублять рядок. Варто вчити (при можливості) рукою (пальчиком), які не задіяні у письмі, тримати рядок із запитанням. Питання мають бути чітко і просто сформульовані.

22.Використання комп’ютерних технологій.

23.Формування умінь роботи з Інтернетом.

24.Використання карток-опор.

На кожну тему із предмета робити картку, в яку пропонувати учневі (або заздалегідь готує асистент) записати ключові слова-терміни, спрощені правила. Якщо тема вивчається кілька уроків (об’ємна), то на кожному уроці при вивченні чогось нового дописувати у неї. Використовувати при повторенні. Згодом з карток складається система.

Полегшить роботу учня і покращить запам’ятовування, якщо на картці буде не просто формула, а й коротко описане її буквинне і величинне значення.

Наприклад:

F=mg

Fсила тяжіння (Н), m -  маса тіла (кг), g =10м/с2

Якщо це геометрія, то картка може містити невеликий малюнок. Такими картками дитина може користуватися під час будь-яких видів робіт: домашня, класна, лабораторна, контрольна і т.д. Дітям з ООП важко даються до запам’ятовування формули. Головне завдання, щоб учень умів правильно прочитати зміст задачі (читати інколи по частинах, а то й по словах, розбираючи їхнє значення), записати за ним що дано, відшукати необхідну формулу, підставити числові значення і зробити обрахунки.

25. Робота з «фігурною» лінійкою.

«Фігурна лінійка»    лінійка-трафарет із геометричними фігурами, різними символами – хороша допомога на уроках геометрії (економія часу; вправляння у дрібній моториці рук). Можна зробити заготовки геометричних фігур із картону.

26. Формування вмінь скорочувати слова.

Діти у старших класах пишуть багато, тому варто вчити учня скорочувати слова. Головне привчати робити це так, щоб дитина потім могла зрозуміти написане.

27. Допомога при конспектуванні.

Часто на уроках, коли пояснення вчителя супроводжується записами у зошити, діти не справляються із обома завданнями. Вони або слухають, або пишуть і не чують пояснення. Так, щоб учень мав можливість уважно слухати учителя, асистент записує (все або частинку) у зошит або пропонує заздалегідь оформлену картку.

28. Оцінювання за принципом «учень вчора – учень сьогодні».

29. Робота за зразком.

Якщо таке завдання учень уже виконував, то варто на цьому наголосити, можливо, допомогти відшукати у зошиті те завдання, а далі надати йому можливість виконувати самостійно.

30. Участь у позаурочних заходах.

Максимально адаптує дитину до шкільного та оточуючого середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Е

 

Анкета для педагогічних працівників «Ставлення до інклюзивної освіти»

1. Чи знаєте ви, що таке «інклюзивне навчання»?

А) так; 

Б) ні.

2. Як ви вважаєте, чи готова школа створити умови для впровадження інклюзивного навчання?

А) так;

Б) ні;

В) частково.

3. Що ефективніше для дитини?

А) індивідуальне навчання;

Б ) інклюзивна освіта.

4. Чи порушуються права дітей з особливими потребами в системі надання їм освіти?

А) так; 

Б) ні.

5. Як ви думаєте, чи вплине спільне проведен­ня дозвілля дітей різних категорій на покращен­ня морального виховання особистості?

А) так; 

Б) ні.

6. Чи готові ви психологічно подолати бар'єри у роботі з дітьми з особливими потребами?

А) так; 

Б) ні.

 

 

 

ДОДАТОК Ж

 

Анкета для опитування батьків дітей з особливими освітніми потребами,

які навчаються в класах ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання

 

Шановні батьки!

Однією із соціальних проблем, що потрібно розв’язати, є поліпшення умов рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, починаючи від дошкільного навчального закладу до отримання професійної освіти, щоб ці молоді люди у подальшому житті були благополучні та успішні.

Пропонуємо Вам відповісти на запитання анкети моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні. Уважно прочитайте кожне запитання та поставте позначку «+» в квадратику поруч з обраним варіантом. Заповнювати анкету потрібно тільки ручкою.

Анкета анонімна. Результати опитування будуть використані тільки в узагальненому вигляді. Після заповнення анкети віддайте її інтерв’юеру, або класному керівнику в заклеєному конверті.

Щиро дякуємо Вам за співпрацю!

 

1. Скільки років Ваша дитина навчається в класі з інклюзивним навчанням:

1 1-2 роки;           2 3-4 років;            3 5-6 років;            4 7-8 років;           5 більше 9 років.

2. Ваша дитина навчається в:

1 Початковій школі;         2 Середній школі (5-9 клас);                 3 Старшій школі (10-11 клас).

3. Чи задоволені Ви тим, що Ваша дитина навчається у загальноосвітній школі? 

1 Так;                                 2 Ні;                      3 Важко відповісти.

4. Ваша дитина:

1 відвідує навчальний заклад;

2 навчається на дому.

5. Чи є в класі асистент вчителя, який допомагає Вашій дитини під час навчання?

1 Так;                                  2 Ні;                     3 Дитині не потрібен.

6. Чи задоволені Ви створеними умовами в школі, які забезпечують успішне навчання та розвиток Вашої дитини?

1 Так;                                 2 Багато чого не вистачає;                         3 Забезпечення відсутнє.

7. Чи забезпечена Ваша дитина необхідним спеціальним обладнанням в навчальному закладі?

1 Так;                                2 Багато чого не вистачає;              3 Забезпечення відсутнє.

8. Чи бере Ваша дитина участь у навчально-виховних заходах (свята, змагання, конкурси)?

1 Так;                                   2 Ні;                      3 Частково;                 4 Важко відповісти.

9. Чи хотіли б Ви пройти навчання з проблем виховання, реабілітації Вашої дитини?

1 Так;                                 2 Ні;                       3 Важко відповісти.

10. Чи ознайомлено Вас з висновками та рекомендаціями психолого-медико-педагогічної комісії (що зафіксовано у витягу з протоколу засідання ПМПК) щодо Вашої дитини?

1 Так;                                   2 Ні;                      3 Важко відповісти.

11. Чи має Ваша дитина спеціально розроблений індивідуальний план навчання?

1 Так;                                   2 Ні;                      3 Важко відповісти.

12. Чи надають Вашій дитині підтримку/допомогу однокласники?

1 Так;                                  2 Ні;         3 Важко відповісти.

13. Чи має Ваша дитина дружні стосунки з однокласниками?

1 Так;                                  2 Ні; 3Інше___________________________________

 

 

 

 

 

 

14. Чи узгоджено індивідуальний план навчання Вашої дитини?

Позначте одну відповідь у кожному стовпчику

14.1. Затверджена та узгоджена з пед.колективом

14.2. З батьками учнів з ООП

14.3. З профільними спеціалістами

14.4. З профільними спеціалістами (не працівниками ЗНЗ)

1. Так;

1

1

1

1

2. Ні;

2

2

2

2

3. Частково;

3

3

3

3

4. Важко відповісти.

4

4

4

4

 

15. Чи регулярно обговорюють з Вами вчителі результати навчання та розвитку Вашої дитини?

1 Так;                                 2 Ні;                                   3 Важко відповісти.

16. Що з перерахованого, на Вашу думку, найбільше перешкоджає Вашій дитині отримати якісну освіту (позначте 7 варіантів відповідей):

1

Несвоєчасна діагностика виду порушень;

2

Невідповідна підготовка вчителів;

3

Упереджене ставлення деяких вчителів (вважають, що дитина не може вчитися в ЗНЗ);

4

Важко опановувати зміст шкільних предметів

5

Не створені (створені частково) відповідні умови;

6

Немає асистента вчителя;

7

Відсутність або формальний характер індивідуального навчального плану;

8

Відсутність необхідного фінансування навчального закладу;

9

Велика кількість учнів в класі;

10

Несприятливий психологічний мікроклімат в середовищі однолітків;

11

Немає друзів серед однолітків;

12

Взаємовідносини з батьками, які незадоволені, що їхні діти  навчаються разом з Вашою;

13

Поінформованість щодо прав Вашої дитини на рівний доступ до освіти;

14

Інше______________________________________________________________________________

 

17. Яких спеціалістів залучають для роботи з Вашою дитиною?

Позначте одну відповідь у кожному стовпчику

17.1. Працівник ЗНЗ

17.2. Працівник іншої установи

Позначте одну відповідь у кожному стовпчику

Працівник ЗНЗ

Працівник іншої установи

 1. Психолог

1

1

8. Реабілітолог

8

8

 1. Соціальний педагог

2

2

9. Офтальмолог

9

9

 1. Медичний працівник

3

3

10. Психотерапевт

10

10

 1. Лікар ЛФК

4

4

11. Ортопед;

11

11

 1. Логопед

5

5

12. Тифлопедагог

12

12

 1. Корекційний педагог

6

6

13Інші

13

13

7. Сурдопедагог

7

7

 

 

 

 

18. Чи задоволені Ви якістю навчання та корекційно-реабілітаційних послуг, які надаються у Вашому навчальному закладі?

1 Так;                                 2 Ні;                           3 Частково;

19. Чи отримує Ваша дитина платні освітні або корекційно-реабілітаційні послуги, які забезпечують успішний її розвиток?

1 Так;                                 2 Ні;                           3 Частково;

Будь ласка, вкажіть про себе додаткові відомості:

20. Ви мешкаєте:

У сільській місцевості;            У місті.

21. Ваш вік:

До 30 років;   30-35 років;  35-40 років;  40-45 років;  Старше 45 років.

22. Ваша освіта:

Неповна середня;           Повна середня;    

Середня спеціальна;                      Неповна вища;     Вища

 

Дякуємо за відверті відповіді!

ДОДАТОК З

 

Пам’ятка для учнів «Як висловити свою підтримку людям з обмеженими можливостями»

 

 1. Коли Ви хочете запропонувати свою допомогу, запитайте спочатку чи вона потрібна.
 2. Розмовляючи з людиною, яка пересувається на візку, намагайтесь розташуватися так, щоб її та Ваші очі були на одному рівні, тоді Вам буде простіше вести розмову.
 3. Розмовляючи з людиною, яка має труднощі в спілкуванні, слухайте її уважно. Майте терпіння її вислухати, чекайте доки людина закінчить фразу. Не виправляйте її та не намагайтесь пояснити щось замість неї. Якщо це потрібно, ставте короткі запитання, які потребують коротких відповідей.
 4. Розмовляючи з людиною з вадами зору, обов’язково назвіть себе і тих людей, які прийшли з Вами. Якщо Ваша розмова проходить в групі, не забувайте пояснити до кого Ви на даний час звертаєтесь.
 5. Щоб звернути на себе увагу людини з вадами слуху помахайте рукою, або доторкніться до неї. Говорячи з нею, дивіться їй у прямо у вічі і говоріть чітко. Деякі люди читають по губам. Намагайтесь стояти так, щоб Вас та Ваші уста було добре видно та щоб Вам нічого не заважало (чашка з напоєм, їжа, книжка і т. д).
 6. Але найважливіше – це толерантне ставлення оточуючих. Люди з особливими потребами перестануть сидіти в чотирьох стінах, а ми з вами ще на один маленький крок станемо ближчими до них.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 19
Оцінки та відгуки
 1. Федоровська Олена Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Тайглер Ганна Мігалівна
  Гарно дякую за змістовний та потрібний матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Demianenko Vitalina
  Опрацювала матеріал, дуже дякую. Змістовно, зрозуміло, чітко!
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дудецька Євгенія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Багріновська Ольга Євгеніївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Нестеренко Наталія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Нестеренко Наталія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Остапенко Інна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Мацюк Лариса Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Зайцева Елена
  Дякую! Інформація дуже потрібна .Характеристика статті "Коротко, влучно, те що потрібно для роботи"
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Ченцова Лілька
  яка прекрасна людина поділилась інформацією) дякую!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Горулько Вікторія Іванівна
  Корисний матеріал! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Бишевич Наталія Іванівна
  Корисний матеріал, необхідний для багатьох починаючих асистентів та вчителів!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Погорєлова Галя
  Дуже вдячна за корисну інформацію!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Крамар Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Дьєрі Беата
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Gordienko Victoria
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Маслієнко Лариса
  Дякую, скористаюся вашими підказками.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Кравчук Валентина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 16 відгуків
docx
Пов’язані теми
Психологія, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
21 січня 2018
Переглядів
75010
Оцінка розробки
5.0 (19 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку