5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Змішане навчання на уроках математики

Про матеріал
В сучасній школі не всі класи обладнані комп’ютерами, і не на кожний урок можна попасти до кабінету інформатики. А дуже хочеться дати дітям цікавий і корисний матеріал з інтернету. Тому у своїй роботі я часто використовую найбільш ефективну модель змішаного навчання – ротацію станцій. Для цієї моделі потрібен лише один комп’ютер або ноутбук, інтернет або флешка.
Перегляд файлу

                       Змішане навчання на уроках математики.

Поговоримо про змішане навчання. Змішане навчання – це навчальний підхід який суміщає навчання з участю вчителя ( обличчя до обличчя ) і онлайн навчання.

В сучасній школі не всі класи обладнані комп’ютерами, і не на кожний урок можна попасти до кабінету інформатики. А дуже хочеться дати дітям цікавий і корисний матеріал з інтернету. Тому  у своїй роботі я часто використовую найбільш ефективну модель змішаного навчання – ротацію станцій. Для цієї моделі потрібен лише один комп’ютер або ноутбук, інтернет або флешка.

Всі учні класу діляться на групи, які працюють в окремих частинах класу -  станціях. Станції мають різні цілі:

 • робота з учителем – отримання оберненого зв’язку від учителя;
 • онлайн навчання – розвиток навичок самостійної роботи, особистій відповідальності, саморегуляції, вміння навчатися;
 • проектна робота – застосування знань у розв’язанні практичних задач, розвиток комунікативних навичок і отримування оберненого зв’язку від однокласників.

Під час уроку учні переходять від станції до станції так, щоб  побувати на кожній  із них. Робота на станції триває 10 хвилин. Склад груп змінюється  від уроку до уроку в  залежності від педагогічної  задачі. В кожній групі є учень, який відповідає, організовує і оцінює  роботу кожного члена групи . Сам вчитель, працюючи з кожною групою, оцінює знання учнів і допомагає у розв’язанні  проблем  з теми. В кінці уроку проводиться аналіз виконаної роботи, розбираються основні помилки, виставляються оцінки, задається домашнє завдання.

 Замість трьох станцій можна організувати дві:

 • робота з учителем;
 • онлайн робота;

або чотири:

 • робота з учителем;
 • онлайн робота;
 • робота над колективним проектом;
 • індивідуальна самостійна робота.

Пропоную картки для змішаного навчання ( ротація станцій )  з математики  у 5, 9 (геометрія), 11 (геометрія ).

 5 клас, тема   «Додавання  та віднімання десяткових дробів » :

Ⅰ група ( робота з вчителем )

 1. Завдання з теорії ( математичний  диктант – допиши ):
 1. Десятковий  дріб, це дріб……..
 2. У десятковому дробу цілу частину від дробової відокремлюють…..
 3. Ціла частина правильного дробу дорівнює…;
 4. Перший розряд після коми називають………;
 5. Щоб додати два десяткові дроби треба……...;
 6. Щоб відняти два десяткові дроби треба……..

 

 

 1. Знайти поміж поданих чисел  рівні дроби:

              0,24;  ;  3,76;  3,076;  3;  0,024; 3;  .

 

 1. У прикладах  стерлися коми. Допоможіть відновити приклади.

52 + 18 = 7;   3  + 108 = 408;   42 + 17 = 212;

736 – 336 = 4;   63 – 27 = 603;   54 – 4 = 14.

 

 1. Відніміть 0,1 від 3, 01.
 2. На скільки 0,1 більше, ніж 0,0999 ?
 3. Виконайте дії:

а)  12 – 5,7;   б)  145,48 + 0,1;   в)  81,4 – 11,43;   г)  8,7 +9,64.

 

      7.  Розв’яжіть рівняння:

              а)  x  + 0, 96 = 5,3.

 

Запам’ятай !

13 = 13,0 = 13,00 =13,000 = …….

2,5 = 2,50 = 2,500 = 2,5000 = ……

12,36 = 12,360 = 12,3600 = ……

 

Завдання для Ⅱ групи вчитель підбирає за своїм смаком із освітніх сайтів. У мене була « Зимова спартакіада», яка була презентована на курсах підвищення кваліфікації однією із команд вчителів Харківської  області.

           

ⅠⅠⅠ група

 1. Надійшов лист: « Мудрі п’ятикласники! Я виміряв дві сторони свого паркану. Вони мають довжину 18,7 м. і 13,6 м.  А третю сторону виміряти не можу, бо вона перетинає канаву. Мій сусід сказав, що периметр мого паркану становить 42,9 м. А що означає слово «периметр»? Як знайти довжину третьої сторони паркану? Допоможіть розібратись. Їжак.»
 2. Розв’яжіть рівняння:

 х+ 2,3 = 4,7.

 1. Замість зірочки розставте   ( ) , +  і  -  так, щоб  рівності були правильними:
 1.  5,5 *  1,9  *  2,6 = 1 ;
 2. 7,9  *  3,4  *  4,2 = 7,1 ;
 3.  6,1 *  13,5  *  12,4  =  5.

 

 1. Естафета.

4,4 +5,36 =۝  +2,145 =  ۝ +101,5 =  ۝ -1,25 = ۝ -2,438 = ۝- 9,732 = ۝.

     5*. Знайдіть значення виразу:

            ( 37,5 – 8,609 ) – ( 3,27 – 0,078 ) .

      

9 клас, тема « Розв’язування трикутників ».

група ( робота з вчителем )

 1.  Завдання з теорії:

1. Намалюйте трикутник і позначте сторони і кути в ньому.

2.Які теореми використовуємо для розв’язання трикутників ?

3.Чи мають ці теореми наслідки ? Якщо мають запишіть їх.

4. Алгоритм розв’язування трикутника за стороною та двома кутами, що прилягають до цієї сторони.

5. Алгоритм розв’язування трикутника за двома сторонами й кутом між ними.

6. Алгоритм розв’язування трикутника за трьома сторонами.

7. Алгоритм розв’язування трикутника за  двома сторонами й кутом, протилежним одній із них.

8. До якого розряду  округлюють довжини сторін і градусні міри кутів під час розв’язування  трикутників?

 

ⅠⅠⅠ група

 

 Знайдіть невідомі сторони та кути трикутника  АВС, якщо :

 1. АС дорівнює  8 см,  кут В дорівнює 48⁰,  а кут С дорівнює 56⁰;
 2. АВ дорівнює  3 см,  ВС дорівнює  4 см,  АС дорівнює 6 см;
 3. АВ дорівнює  8 см,  ВС дорівнює  9 см, кут А дорівнює 40⁰.

Це завдання можна замінити на задачу:

У  трикутнику АВС відомо, що сторона АВ дорівнює стороні ВС і дорівнює 6 см, кут В дорівнює 40⁰.  Знайдіть:  1) сторону АС; 2) висоту АD;  3) медіану АМ;  4) бісектрису ВК;  5)  радіус описаного кола трикутника АВС.

 

11 клас, тема « Об’єми тіл обертання »

 

група ( робота з вчителем )

 1. Завдання з теорії :
 1. Запишіть формулу, яку застосовують для обчислення об’єму циліндра (намалюйте рисунок ).
 2. Яку фігуру отримаємо в результаті перетину циліндра площиною паралельною осі циліндра?
 3. Запишіть  формулу, яку застосовують для обчислення об’єму конуса (намалюйте рисунок ).
 4. Яку фігуру отримаємо в результаті перетину конуса площиною, яка проходить через вісь конуса?
 5.  Запишіть формулу, яку застосовують для обчислення об’єму кулі (намалюйте рисунок ).
 6. Яку фігуру отримаємо в результаті перетину кулі площиною?
 7.  Запишіть формулу, яку застосовують для обчислення площі круга.
 8.  Запишіть формулу, яку застосовують для обчислення довжини круга.
 9. Запишіть формулу, яку застосовують для обчислення гіпотенузи в прямокутному трикутнику, якщо відомі катети цього трикутника.
 10. Запишіть формули  співвідношення в прямокутному трикутнику.
 11.  Запишіть формули для обчислення  площі прямокутника.
 12.  Запишіть формули для обчислення площі трикутника.

 

ⅠⅠⅠ група

 

Розв’яжіть задачі:

 1. Три кулі, радіуси яких 1дм, 2дм і 3дм, переплавили в одну. Знайдіть її радіус.
 2. Свинцевий  циліндр, висота якого 12 см, переплавили в конус з такою самою основою. Знайдіть висоту цього конуса.
 3. У кулі на відстані 5 см від центра проведено січну площину так, що в перерізі утворився круг, довжина кола якого дорівнює 24 см. Знайдіть об’єм кулі.
 4. Автоцистерна для перевезення молока має форму циліндра. Внутрішній діаметр циліндра дорівнює 1,8 м, а довжина – 3,5 м. Скільки тонн молока  можна налити в  таку цистерну, якщо заповнити її повністю  (густина молока 1032 кг/)?

 

 

Використана література

 1. Геометрія. 9 клас: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./ А .П. Єршова,          В, В, Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов .- Х.:Вид-во «Ранок», 2009. - 256 с.: іл.
 2. Геометрія. 9 кл. : Збірник задач і контрольних робіт /А. Г. Мерзляк,         В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2017. – 112 с.:іл.
 3. Геометрія : підруч. для  9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2017. – 240 с. : іл.
 4. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підруч. для 11 – го кл. закл. заг. серед. освіти / Олександр Істер. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл.
 5. Математика : підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. /                         Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк. –   К. : Видавничий дім « Освіта», 2014. – 304 с.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Хараб Євгенія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Гончар Алла
Додано
15 лютого
Переглядів
150
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку