10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

ЗМІСТ ПРОГРАМИ «КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИЙ ГАРТ»

Про матеріал

ЗМІСТ ПРОГРАМИ «КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИЙ ГАРТ»

На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання та виховання відповідно до віку вихованців: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інші), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток набутих компетентностей), проблемнопошукові. При проведенні практичних занять перевага надається проектній та пошуковій діяльності, сюжетно-рольовим, спортивним та рухливим іграм козацької тематики. Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці до родинних свят, конкурсів, виставок та інших масових заходах.

Перегляд файлу

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИЙ ГАРТ»

(Початковий та основний рівні, 3 роки навчання «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»  (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти  Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 3 від 22.12.2017 року)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Сьогодні в Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства. Формування високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності свого народу – першочергове завдання у справі навчання та виховання підростаючого покоління.  Дана навчальна програма реалізується у гуртку військово-патріотичного напряму позашкільної освіти та розрахована на вихованців віком від 6 до 10 років.  Метою програми є формування базових компетентностей особистості засобами козацько-лицарського виховання. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальної – забезпечує ознайомлення з духовними цінностями козацтва, військовою організацією та військово-спортивним мистецтвом козаків, їх побутом та мистецькими традиціями, розвитком освіти у добу козацтва, видатними козацькими постатями та гетьманськими столицями; практичної – сприяє створенню умов для функціонування  дитячого самоврядування на засадах козацької самоорганізації, туристсько-спортивній підготовці та фізичному загартуванню вихованців, пропагуванню здорового способу життя, змістовного та активного відпочинку, формуванню первинних навичок цивілізованого перебування у природі; творчої – забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння навичками виконання колективних та індивідуальних проектних робіт під час реалізації практичної частини змісту програми; соціальної – сприяє формуванню та розвитку  гармонійної людини, повноцінної особистості з активною громадянською позицією, вихованню почуття патріотизму, любові до рідного краю, гуманного ставлення до навколишнього середовища.  Навчальна програма передбачає 3 роки навчання: початковий рівень –  один рік навчання, 144 години на рік; основний рівень – два роки  навчання, по 216 годин на кожен рік. Заняття в гуртку спрямовані на засвоєння знань учнів про українське козацтво, виховання загальнолюдських цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів. На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання та виховання відповідно до віку вихованців: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інші), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток набутих компетентностей), проблемнопошукові. При проведенні практичних занять перевага надається проектній та пошуковій діяльності, сюжетно-рольовим, спортивним та рухливим іграм козацької тематики. Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці до родинних свят, конкурсів, виставок та інших масових заходах. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання та виховання молодших школярів. Перевірка рівня досягнення вихованцями прогнозованих результатів  здійснюється під час виконання практичних завдань, а також у формі інтелектуальних ігор, різноманітних конкурсів  та змагань.  Розподіл годин у програмі є орієнтовним. Керівник гуртка може змінювати їх у межах певного розділу, плануючи свою роботу, з урахуванням рівня розвитку дітей, інтересів вихованців та регіональних аспектів. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

«КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИЙ ГАРТ»

 

Розділ 1. Вступ (12 год.)

 

  1.       Передмова (2 год.)

1 Зміст і завдання роботи гуртка.

2Перегляд фото- та відео матеріалів за темою «Ми – козацького роду».

  1.       Техніка безпеки (2 год.)

1. Правила безпеки життєдіяльності під час проведення занять та екскурсій.

2.  Правила поведінки в навчальному кабінеті, у спортзалі, на спортивному майданчику. Правила дорожнього руху. 

1.3. Мій рідний край (8 год.)  Теоретична частина.

 1.  Рідне село, місто.

 2.  Коротка історія свого населеного пункту: від часу заснування до сьогодення.

3-4.  Видатні особистості рідного краю (політичні та військові діячі; діячі науки, культури, освіти та інші), їх місце та роль у розвитку рідного краю, України, внесок у світову культурну спадщину.

Практична частина.

5-8 Екскурсійні походи рідним селом, містом: визначення вулиць, які змінили свої назви останнім часом; відвідування об’єктів, що пов’язані з перебуванням видатних особистостей.

 

Розділ 2. Історія та традиції українського козацтва (68 год.)

 

2.1. Духовні цінності козаків (8 год.)  Теоретична частина.

    1. Козак – вільний воїн.

    2.  Культ Батька і Матері, Роду і Народу.

    3.  Батько – захисник сім'ї, роду, взірець стійкості, мужності і відваги.

    4.   Любов і повага до матері.   Образ козачки.

    5.  Родовід, його таланти, звичаї.

   6.  Побратимство – присяга на братерську вірність і відданість.

    Практична частина.

      7-8 Проведення родинних свят: «З бабусиної скрині», «Роде наш красний,  

      роде наш прекрасний» тощо. 

2.2. Козацька самоорганізація та дитяче самоврядування (6 год.) Теоретична частина.

1.   Кіш Запорозької Січі – центральний орган управління січової громади.

2.   Козацька старшина: кошовий отаман, суддя, писар,осавула, обозний.

3.   Рада козацька – загальне зібрання козаків, форма самоврядування демократичного козацького ладу.

Практична частина.

   1.Підготовка та проведення посвяти у козачата.

   2. Створення рою. Вибір ройового. Розподіл доручень. 

   3. Сюжетно-рольова гра   «До булави – треба й голови».

2.3. Військова організація козаків (6 год.)       Теоретична частина.

1. Роди військ українського козацтва: піхота, кіннота, армата, флот. Допоміжні війська козацьких збройних сил: прообрази інженерних і саперних військ.

2.  Склад козацької артилерії: фальконети, армати, можжири.

3.    Гармати мідні, чавунні, залізні, нарізні. Генеральна гармата. Форпостна служба українського козацтва.     

 Практична частина.

     5-6. Виконання колективної образотворчої роботи «Козацька артилерія».  

     Виготовлення макету (ліплення) укріплень козацької фортеці. 

2.4. Військово-спортивне мистецтво козаків (6 год.)   Теоретична частина.

 1-2.   Гопак – цілісна система прийомів двобою у військовому мистецтві запорозького козацтва. Прийоми: повзунці, голубці, тинки, пістоль, розніжка, шулик.

3-4.  Запорізький бойовий гопак як засіб фізичної і технічної підготовки козаків до рукопашного поєдинку.

Практична частина.

    5. Ознайомлення з основними елементами козацького гопака.

   6.  Перегляд відеосюжетів про Чемпіонат України з бойового гопака.

2.5. Видатні козацькі постаті (10 год.)       Теоретична частина.

1. Легенди та давні перекази про козаків.

2.  Превеликий характерник Іван Сірко. Сила Сіркової руки.

3.  Подвиги і характерство Семена Палія.

4. Кошовий Грицько Сагайдак.         

Практична частина.

     5-6.  Коментоване читання та обговорення окремих глав книги

     Чабаненка В. А. «Савур-могила. Легенди і перекази Нижньої  

     Наддніпрянщини».

    7-10 Підготовка інсценізації «З козацької легенди».

 

 

2.6. Козацький побут (16 год.)       Теоретична частина.

1.  Житло. Бурдюг – примітивне козацьке помешкання.

2.  Курені – великі і просторі будинки запорожців.

3.  Облаштування козацької світлиці.

4-5.  Одяг. Характерні елементи козацького вбрання: сорочка, шаровари, жупан, пояс, кунтуш, свита, кожух, кирея, головний убір, прикраси, взуття.

6. Козацькі зачіски.      

Практична частина.

   7-9.  Конструювання (або ліплення з пластиліну) макету козацького  

   помешкання

   10-12.Виконання колективної проектної роботи-розмальовки  «Козацьке  

    вбрання».

   13-16. Виготовлення ляльки-мотанки «Козаки».

2.7. Мистецькі традиції козаків (16 год.)       Теоретична частина.

 1-2.  Думи і пісні козацькі – відображення героїчного і трагічного в житті козацтва. Особливості способу виконання та форми.

3-4. Поділ дум за історичною та соціальною тематикою.

5. Дума про Марусю Богуславку.

6.7. Музичний супровід виконання дум та пісень. Бандура. Кобзарство.

Практична частина.

   8-10.    Прослуховування, розучування та виконання козацьких пісень і дум.

  11-13.  Організація дитячого фольклорного вертепу.

  14-16.   Збирання пісенних матеріалів своєї місцевості.

 

Розділ 3. Фізична та туристсько-спортивна підготовка (60 год.)

 

3.1. Фізична підготовка (38 год.)       Теоретична частина.

1.  Фізичні вправи – обов’язкова частина побуту козаків.

2.  Фізичні вправи та їх вплив на фізичний розвиток (формування правильної постави).

3.  Основні фізичні якості: сила, швидкість, витривалість, гнучкість.

4.  Загартування як засіб зміцнення здоров’я.

5.   Правила рухливих ігор та безпека.    

  Практична частина.

   6.  Формування культури рухів.

   7-11.  Організовуючі вправи: перешикування з колони (шеренги) по одному

   в колону (шеренгу) по два і навпаки за розподілом; перешикування із

   колони по одному в колону по три (чотири) способом послідовних

    поворотів ліворуч.

   12-16.  Загальнорозвивальні вправи: для формування правильної постави та

    профілактики плоскостопості; сіди; упори; виси; елементи акробатики.

   17-21.  Оволодіння навичками пересування: ходьба «протиходом»,

   «змійкою»; біг із зміною напрямку, спиною уперед, із зупинками стрибком

та у кроці за зоровим і слуховим сигналами; пересування приставними  кроками правим, лівим боком; «повторний» біг 3х10 м; різновиди «човникового» бігу 4х9 м; біг до 30 м з високого старту; біг почергово з ходьбою до 1000 м; лазіння по похилій лаві, встановленій під кутом 45°; перелізання через перешкоду висотою до 100 см.

22-27.  Опанування навичками володіння м’ячем: метання малого м’яча у щит (1х1 м) з відстані 8-10 м на висоті 2-3 м; метання малого м’яча у горизонтальну ціль шириною 2 м з відстані 6-8 м; метання малого м’яча із-за голови на дальність; вправи з великим м’ячем.

28-33.  Стрибкові вправи: стрибки на місці з поворотами на 45°, 90°, 180°, по «купинах», вистрибування з присіду; стрибки у глибину (з висоти до 80 см з м’яким приземленням; різко вигнувшись з висоти 60-80 см); стрибки у висоту через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами; стрибки у довжину.

34-38 Розвиток фізичних якостей: сили; швидкості (прискорення з різних вихідних положень, повторний біг 3х10 м, біг із прискореннями за сигналом); витривалості (біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м, біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності); гнучкості; координації.

3.2. Туристсько-спортивна підготовка (14 год.) Теоретична частина.

1.  Групове та особисте спорядження для туристської подорожі в залежності від району подорожі, способу пересування, пори року та погодних умов.

2.  Види рюкзаків, наметів, спальних мішків та ін.

3.  Основні вимоги до спорядження.

4.  Сторони горизонту.

5.  Способи орієнтування на місцевості.

Практична частина.

6-7.  Складання списків групового та індивідуального спорядження.

 8-9.  Ознайомлення з наявним спорядженням.

10-11. Пакування спорядження та укладення рюкзака.

12-14.   Орієнтування на місцевості.

3.3. Правила санітарії та гігієни (8 год.)   Теоретична частина.

 1.  Загальні гігієнічні вимоги: умивання, купання, загартування, підтримання чистоти тіла.

 2.  Заходи для попередження намулювання при ходьбі.

 3.  Вимоги до одягу та взуття, особистого туристського спорядження.

 4. Прийоми самоконтролю фізичного стану.

 Практична частина.

5-6.  Підбір і підготовка особистого туристського спорядження до походу з урахуванням різних пір року та погодних умов.

 7-8.  Відпрацювання прийомів самоконтролю фізичного стану. 

 

Підсумок (4 год.)

1-4.  Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож «Козацькими стежками» (поза сіткою годин).

 

docx
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1203
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку